Page 1

Stowarzyszenie De­Novo Stowarzyszenie  De­Novo  (wcześniej  jako  Nieformalna  Grupa De­Novo)  istnieje  od  2003  roku  i  jest  wynikiem  pasji  młodych  ludzi  – twórców  teatru,  którym  niezmiennie  i  wytrwale  towarzyszą  przyjaciele: scenografowie,  muzycy,  aktorzy,  rzemieślnicy  oraz  osoby  niezwiązane zawodowo ze sztuką. Głównymi  animatorkami  grupy  są:  Magdalena  Miklasz  (absolwentka Akademii  Teatralnej  w  Białymstoku,  obecnie  studentka  reżysrii  w Krakowskiej  PWST)  oraz  Ewa  Woźniak  (absolwentka  Akademii  Praktyk Teatralnych  w  Gardzienicach  oraz  absolwentka  Akademii  Teatralnej  w Białymstoku, obecnie stuentka scenografii na DAMU w Pradze). Decyzja o założeniu  stowarzyszenia  została  podjęta  podczas  spotkania założycielskiego,  które  odbyło  się  17  grudnia  2006  r.,  gdzie  wszyscy zebrani  (a  było  nas  16  osób)  wyrazili  chęć  utworzenia  stowarzyszenia. Tego  samego  miesiąca  złożyliśmy  wniosek  do  Sądu Rejonowego, o wpis do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  i  24  stycznia  2007  roku  uzyskaliśmy osobowość prawną jako Stowarzyszenie De­Novo z siedzibą w Dynowie.


Magdalena Cukrzyńska Członek Stowarzyszenia De­Novo, Koordynator projektu “Kultura i Natura ­ Odlot!” Studentka Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim Prywatnie lubię słuchać muzyki i czytać książki. magdalenacukrzynska@gmail.com tel. 880 748 804

Sialalalalastowarzyszeniedenovo