Page 1

(Nauka wystawiania dokumentów księgowych) Rzeszów, dn. 23.09.2013 r.

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 16.09.2013 r.

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Magdalena Liszcz Grunwaldzka 32 34-444 Rzeszów

Nazwa usługi: Tłumaczenie pisemne POL->ENG (15 848 słów tekstu źródłowego) Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. 1. Kwota wynagrodzenia brutto: 396,2 euro

2. Kwota uzysku: 198,1 euro

3. Kwota do opodatkowania: 198,1 euro

4. Podatek od wynagrodzenia: 35,66 euro

5. Kwota do wypłaty: 360,54 euro (słownie: trzysta sześćdziesiąt euro pięćdziesiąt cztery centy)


mLingua

Magdalena Liszcz

...........................................

..............................................

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzieło magdalena liszcz  
Rachunek do umowy o dzieło magdalena liszcz  

Rachunek do umowy o dzieło z 50% kosztem uzyskania przychodu dla Klienta za wykonane tłumaczenie trzech dokumentów w formatach .doc, .pdf, ....

Advertisement