Page 1

Węgrów, 20.12.2012 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 12.12.2012r.

Zleceniodawca:

mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca:

Magda Bubel ul. Mickiewicza 21, 07-100 Węgrów NIP: 824-000-23-21 Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

mLingua Sp. z o.o.,

Magda Bubel

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 2. Kwota uzysku:

1521,65 euro

760,83 euro

3. Kwota do opodatkowania:

761,00 euro

4. Podatek od wynagrodzenia: 5. Kwota do wypłaty:

136,98 euro

1384.65 euro różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie:

tysiac trzysta osiemdziesiat cztery euro 65/100)

Rachunek 2  
Rachunek 2  

Dane fikcyjne

Advertisement