Page 40

Vad kan man ha en gammal anrik, men eftersatt järnvägsstation till? För familjen Fritiofsson växte idén fram om att skapa en samlingspunkt som främjar Markaryd som en destination att vara stolt över och att längta till. – Jag är född och uppväxt i Markaryd säger Christel Fritiofsson. Jag jobbar här och jag har sett hur samhället haft sina upp- och nedgångar. För att utnyttja de fördelar vi har i kommunen måste vi bli ännu bättre på att samverka. Mad Stationshuset har vi fått en samlingsplats som lockar både invånare och besökare. Detta intresse ska vi ta tillvara genom att förbättra besöksnäringen och utveckla vårt centrum och få vårt fina Markaryd att blomstra ännu mer. Tills för ett par år sedan var den gamla järnvägsstationen ett ganska förfallet hus, men med en fascinerande historia. Det byggdes redan 1892 i en tid då järnvägen såg en ljus framtid över hela Sverige. Men genom åren har Markaryd som liten ort haft svårt att hävda sig som självklar hållplats för tågtrafiken. I början av 1990-talet slutade persontågen att göra uppehåll på orten. Det gjorde också att stationshuset spelat ut sin roll som självklar mittpunkt. Men det tänkte Christel och Staffan ändra på. Första steget var att restaurera fastigheten.

40

– När vi köpte fastigheten hade vi först tänkt renovera den med varsam hand, men huset visade sig vara i mycket sämre skick än vi trodde. Därför blev det en helt ny byggnad, som exteriört helt följer de äldsta ritningar vi har, som är från 1932, säger Christel.

Vi vill få till en mötesplats där man kan få veta vad som finns i byn, där vi använder oss av varandras kunskaper, och där vi stöttar handel och turism.

Den ljusgula träbyggnaden stod klar i slutet av 2016. Interiört är den luftig, varm och välkomnande, inredd med mjuka jordfärger, sköna sittmöbler och smakfulla inredningsdetaljer. Här inryms restaurang Perrongen, turistcenter samt destinationsutvecklingsföretaget c/o Markaryd. Det sistnämnda ägs av kommunen, familjen Fritiofssons fastighetsbolag samt Tillväxt Markaryd, som i sin tur ägs av alla näringsidkare i Markaryd. Syftet med c/o Markaryd är att marknadsföra och med samverkan locka hit fler människor.

Profile for Magdalena Bäckman

c/o Markaryd Magasin 2018 (sve + eng)  

Välkommen till vårt Markaryd! Här finns mycket att upptäcka: mysiga caféer, restauranger, härlig natur och andra upplevelser värda en omväg!...

c/o Markaryd Magasin 2018 (sve + eng)  

Välkommen till vårt Markaryd! Här finns mycket att upptäcka: mysiga caféer, restauranger, härlig natur och andra upplevelser värda en omväg!...

Advertisement