Page 1


korekta  

Dokonalam korekty tekstu za pomoca znakow korektorskich. kolory sa zgodne z legenda, ktora znajduje sie ponizej tekstu.