Page 1

lectic portfólio 12

reklama, ktorú si vyberáš

MAGDALÉNA SCHERYOVÁ


MAGDALÉNA SCHERYOVÁ magda.schery@gmail.com +421 948 375 792 Soblahov 27, 913 38 24. 10. 1990 Trenčín slovenská, SR SŠ: 2006 - 2010 Stredná umelecká škola Trenčín, odbor: propagačná grafika VŠ: 2011 - trvá VŠVU - katedra vizuálnej komunikácie B anglický - aktívne adobe Illustrator adobe Photoshop adobe InDesign word, excel... MacBook Pro Nikon D80


VINKOR

BRANDS

SFZ SFZ

Čierno- biela verzia loga. Dobrá čitateľnosť a moderný vzhľad.


pod hradom

Chateau Grand Bari


\ znovu použiť \ zredukovať \ recyklovať

\ slová reuse reduce recycle vyjadrujú tri spôsoby ako dbať o životné prostredie v tejto práci slová pôsobia ako výzva a ako zjednodušený pritom účinný návod na zlepšenie stavu životného prostredia \ v slovách je písmeno e štylizované, pomocou otáčania znázorňuje kolobeh prírody a potrebu neustále dbať o jej uchovanie \ farebnosť je volená podľa predmetov, ktoré sú tiež štylizované a použité na plagátoch, ktoré sú vytlačené na recyklovanom ručnom papieri zelená je symbolická pre svoju spätosť s prírodou, červená je použitá kvôli výraznosti a doplňuje ich kontrastná čierna


pod hradom

pod hradom

pod hradom

Mierové Námestie 6 911 01, Trenčín 032 - 744 02 18

pod hradom

čajový lístok

Mierové Námestie 6 911 01, Trenčín 032 - 744 02 18

Otváracie hodiny: Po - So: 9.00 - 21.00 hod. Ne: 14.00 - 21.00 hod.

Logo, tlačoviny a web dizajn pre čajovňu v Trenčíne

Otváracie hodiny: Po - So: 9.00 - 21.00 hod. Ne: 14.00 - 21.00 hod.


Chateau Grand Bari


Chateau Grand Bari

Furmint Chateau Grand Bari


Katal贸g


Obal na atypické poháre.


Ogio Primitivio nรกvrh fontu


AKOBY HRACH NA STENU HÁDZAL! ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz áäčďéíĺľóôŕšťúž ÁÄČĎÉĹĽÓÔŔŠŤÚŽ Ahojte,

Ahojte,

na budúci utorok 22. 5. máme poslednú konzultáciu pred obhajobami, takže svoje písma by ste mali mať už vo vysokom štádiu dokončenia. Niektorí už dolaďujete detaily, ale sú aj takí, čo sú len za polovicou. Stupeň dokončenosti, podľa zadania, budem samozrejme musieť zohľadniť aj v hodnotení. Pre účely hodnotenia mi prosím pošlite svoje písma aj v digitálnej forme – ideálne ako Opentype .otf súbor, prípadne FontLabový súbor, alebo ai. – do 28. 5. Na obhajobách 28. 5. a následne na prieskume budete mať vystavené dva plagáty. Inštalácia prebehne v dňoch 25. – 27. 5. Prácu osobne obhajovať nemusíte, ale počas obhajob musí byť vystavená, pretože komisia sa na ňu príde pozrieť.

na budúci utorok 22. 5. máme poslednú konzultáciu pred obhajobami, takže svoje písma by ste mali mať už vo vysokom štádiu dokončenia. Niektorí už dolaďujete detaily, ale sú aj takí, čo sú len za polovicou. Stupeň dokončenosti, podľa zadania, budem samozrejme musieť zohľadniť aj v hodnotení. Pre účely hodnotenia mi prosím pošlite svoje písma aj v digitálnej forme – ideálne ako Opentype .otf súbor, prípadne FontLabový súbor, alebo ai. – do 28. 5. Na obhajobách 28. 5. a následne na prieskume budete mať vystavené dva plagáty. Inštalácia prebehne v dňoch 25. – 27. 5. Prácu osobne obhajovať nemusíte, ale počas obhajob musí byť vystavená, pretože komisia sa na ňu príde pozrieť.

Pripravte si nasledujúce výstupy: Prvý plagát, kde odprezentujete podľa zadania - A2 na výšku - kompletnú znakovú sadu: A - Z, a - z, 0 - 9, slovenskú diakritiku - vzorovú sadzbu: mala by pozostávať z niekoľkých ukážkových slov, fráz vo väčších bodových veľkostiach a tiež dvoch odstavcov textu vo veľkostiach 9 a 12 bodov. Pre odstavec textu si

Pripravte si nasledujúce výstupy: Prvý plagát, kde odprezentujete podľa zadania - A2 na výšku - kompletnú znakovú sadu: A - Z, a - z, 0 - 9, slovenskú diakritiku - vzorovú sadzbu: mala by pozostávať z niekoľkých ukážkových slov, fráz vo väčších bodových veľkostiach a tiež dvoch odstavcov textu vo veľkostiach 9 a 12 bodov. Pre odstavec textu si


Typografia grid návrh cyklistických novín


rúla občasník pre cyklistov

N ° 01


Drezina

Kohout

Rover

Graziosa l

1820 - 1830

po 1885

1888 - 1889

1896

4


Triplet Rudge Whitworth

Styria

Levocyclette

Stadion

1898

1905

1930 - 1940

1898

5


Od dreziny k modernímu velocipedu

Vidíme-li dnes kolem sebe prolétnouti cyklistu na jeho elegantním a lehoučkém vehiklu, ani si dobře neuvědomíme, jak dlouhý a těžký vývoj prodělaly dnešní stroje, než dosáhly své nynější dokonalosti. A přece to trvalo více jak století. Dnes nám to připadá zcela samozřejmé, vidíme-li cyklistu na kole na dvou úzkých, vzduchem plněných obručích, který hravě lehkým šlapáním na pedály pohybuje se nejméně třikrát tak rychle jako chodec. jen určitá porce posměchu a nedůvěry k podivnému vozidlu. Již samotný oděv Draisův se o to dosti přičinil. Jel tehdy při své prvé jízdě v šedém vysokém cylindru, ve světlezelených služebních kalhotech, v košili s bohatým jabotem pod krkem a s bílými krajkovými manžetami. Referáty tehdejších kronikářů o první Draisově jízdě zněly takto: “Na těžkém dřevěném podstavci, opatřeném dvěma rovněž dřevěnými koly, připevněna je poduška, mající představovati sedlo. Ruce jezdcovy spočívají při jízdě na příčné tyči, jíž lze říditi přední kolo. Aby se tento stroj uvedl do pohybu, nutno se odrážeti nohama od země. Lze si představiti, že jízda na tomto těžkém stroji bez per, silně se při každém nárazu na nerovném terénu otřásajícím, není požitkem. Drais tehdy snad udělal jednu chybu – že svoji drezinu nezlepšil. Učinil ale jednu dobrou věc, že své vozidlo ukázal i s praktické stránky: podnikl na něm cestu z Karlsruhe do Strassburku, kterou ujel za 4 hodiny, ačkoliv dosud trvala plných 16 hodin! To mu také dopomohlo k uznání u badenských úřadů, které uznaly drezinu jako jeho patent. Patent nesl datum 12. ledna 1818. Jako četní jiní epochální vynálezci ani Drais neměl ze svého patentu užitku, ba dokonce byl vysmíván a zemřel v nouzi.

To měl tak věděti badenský lesmistr svobodný pán z Draisů, když v létě 1813 se svou drezinou byl na ulicích Mannheimu přijat s posměchem všemi obyvateli městečka! Tento svobodný pán z Draisů celý svůj život zasvětil tomu, aby svoji drezinu, svůj vynález, zavedl ve všeobecné užívání. Jeho drezina je nesporný a jediný předchůdce a průkopník dnešního velocipedu. Dnes přišlo by nám přirozeně za těžko vžíti se do mentality lidí tehdejší doby, kteří nechtěli přiznati tomuto primitivnímu sice, ale přece novému vozidlu, že by mohlo býti základním kamenem k převratu v dopravě lidí! Svobodný pán z Draisů praktickými studiemi lidské chůze a běhu seznal, že člověku v rychlém pohybu brání přenášení váhy těla střídavě s nohy na nohu. Přemýšlel proto, jak by tuto překážku odstranil a zhotovil pozoruhodný jakýsi podstavec se sedlem, připevněný na dvou kolech za sebou běžících - tehdejší drezinu! V sedě na sedle tohoto vozidla, odrážeje se nohama od země, dociloval lesmistr Drais větší rychlosti svého pohybu. Vidíte tedy, že vynález dreziny nebyl dílem náhody, ale výsledkem předběžného pečlivého studia a přemýšlení. Kronikáři tehdejší doby doprovodili prvé Draisovy jízdy slovem i obrazem, z nichž přes viditelné snahy o objektivní vylíčení čiší přece

8


Graziosa l

1896

Stadion

1930 Po Draisově jízdě Karlsruhe – Štrasburk přišla ale drezina do módy a v Anglii, ve Francii a zejména v Americe stala se jízda na ní samostatným a oblíbeným druhem sportu. Praktičtí Amerikání dokonce budovali zvláštní drezinové dráhy, jak potvrzují staré rytiny, dochované z těch dob v německých museích. Přesto vynálezce Drais z ciziny jen zřídka dostal patentové poplatky, takže pozůstalost po jeho smrti činila celých 53 německých marek na hotovosti, kromě jedné dreziny, modelu nových kamen, jím vynalezených, jakož i dvou nových vynálezů: vařiče a rychlopsacího stroje. Drais byl opravdu typem nešťastného vynálezce, pro něhož plody jeho práce a snažení nedozrály včas a kterému teprve za 40 let po jeho smrti dostalo se jakéhosi uznání postavením jeho pomníku v Mannheimu. Zabývali jsme se v těchto řádcích Draisem poněkud déle, jelikož osud tohoto vynálezce v celkovém obrazu vývoje velocipedu si toho jistě zaslouží! Další etapou ve vývoji velocipedu z dreziny byl vynález šlapadel – dnešních pedálů! Byl to mechanik Filip Jindřich Fischer ze Schweinfurtu, který na drezině horlivě jezdil a neustále přemýšlel, čím by nahradil namáhavé odrážení nohou od země. Při tom musíme si uvědomiti, že tehdy – bylo kolem roku 1852 – se ještě nevědělo, že je vůbec možno bez dotyků nohou země udržeti na drezině rovnováhu! To poznal teprve mechanik Fischer při svých častých jízdách na drezině. Jmenovitě při jízdách se svahu podařilo se mu delší čas udržeti rovnováhu, aniž

by se byl nohama dotkl země. To ho přivedlo na ideální myšlenku opatřiti přední kolo dreziny šlapacími klikami – novým zlepšením dreziny. A mechanik Fischer nyní jezdil na dvou kolech, poháněje drezinu šlapáním na pedály, aniž by se dotkl nohama země! My dnes víme, že stačí odstředivost otáčejících se kol k udržení rovnováhy. Zkuste jen vyjmouti kolo svého velocipedu, uveďte je do pohybu a pokuste se osou uvésti je do jiného směru; uvidíte co vám to dá za námahu a že musíte použíti k tomu síly. Cyklista při jízdě musí ovšem ještě udržeti v rovnováze i své tělo, které je poměrně vysoko nad oběma koly. K tomu mu slouží řidítka. Téměř současně co Fischer dokončil svoji šlapací drezinu, přišla zpráva o podobném vynálezu z Francie. Totéž co Fischer v Německu, učinil Ernest Michaux ve Francii. Kromě těchto dvou zemí je ostatnímu světu konečně jedno, komu náleží prvenství tohoto vynálezu. Oba národy přirozeně reklamují prvenství pro sebe. Zato je jisté to, že byl to první Francouz Meyer v r. 1869 v Paříži, který zaměnil nevzhlednou dřevěnou konstrukci dreziny za líbivější železnou. Kola ovšem zůstala stále ona neohrabaná, dřevěná; kliky byly montovány již přímo na ose a předním kolem se také tyto stroje řídily. Jakési malé zlepšení docíleno bylo

9


Návrh vizuálu 19. ročníka Art Film Festu Tento projekt bol zapojený do súťaže vyhlásenej vedením festivalu. Plagáty nafotil Matej Kukučka.


plagรกt


ikony


lettering


ateliérové fotenie psíkov z útulku logo občianskeho zrduženia http://photo4legs.tumblr.com/


lectic portfólio pod hradom 12

Slovenská Únia Piva a Sladu reklama, ktorú si vyberáš

- This is theater Erlend Loe

portfolio  

my design portfolio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you