Page 27

felieton Dr Katarzyna Popiołek, prof. SWPS Dr hab. hab. hab. Katarzyna Katarzyna Popiołek, Popiołek, prof. prof. SWPS SWPS Dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. SWPS

Dziekan Dziekan Wydzialu Wydzialu Zamiejscowego Zamiejscowego Szkoly Szkoly Wyzszej Wyzszej Psychologii Psychologii Spolecznej Spolecznej w w Katowicach Katowicach Dziekan Wydziału Zamiejscowego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach Dziekan Wydzialu Zamiejscowego Szkoly Wyzszej Psychologii Spolecznej w Katowicach

Jej koncentrują się wokół relacjimiędzyludzkich międzyludzkichw wbliskich bliskich Jej zainteresowania zainteresowania naukowe naukowe koncentrują koncentrują się wokół problematyki problematyki relacji relacji międzyludzkich w bliskich Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki relacji międzyludzkich w bliskich związkach, sposobów sposobów udzielania udzielania pomocy pomocyiii wsparcia, wsparcia, zachowań zachowań w w sytuacjach kryzysowych. Prowadzi związkach, pomocy wsytuacjach sytuacjachkryzysowych. kryzysowych.Prowadzi Prowadzi związkach, sposobów udzielania pomocy wsparcia, zachowań w sytuacjach kryzysowych. Prowadzi także badania badania nad nad percepcją percepcją czasu czasuiii jej konsekwencjami. Lubi Lubi także także przekładać wiedzę naukowa na także czasu jej konsekwencjami. takżeprzekładać przekładaćwiedzę wiedzęnaukowa naukowana na także badania nad percepcją czasu jej konsekwencjami. Lubi także przekładać wiedzę naukowa na językpraktyki: praktyki:prowadzi prowadzidziałalność działalność popularyzatorską język działalnośćpopularyzatorską popularyzatorskąiiiszkoleniową. iszkoleniową. szkoleniową. praktyki: prowadzi działalność popularyzatorską szkoleniową.

ŻYCZLIWY SKARBÓW SZUKAJMY

P K

ogodny ogodny poranek poranek przerywa przerywa ostry ostry dźwięk dźwięk telefonu. telefonu. Pani Pani ogodny poranek przerywa ostry dźwięk telefonu. Pani rańcowość w ocenie własnej osoby i otaczających Zosia Zosiarzuca rzucana na bok bokpłukane płukane właśnie właśnie jarzyny jarzyny iiipodbiega podbiega Zosia rzuca na bok płukane właśnie jarzyny podbiega nas zdarzeń może zatruć nam życie. Raz widzimy do doaparatu. aparatu. do aparatu. wszystko w różowych kolorach, uważamy, że egzy---Słucham? Słucham? Słucham? stujemy najlepszym ze światów, nasze życie to pasmo ---Czy Czyjest jestna mąż? mąż? ---pyta pytaobcy obcy głos głos w wsłuchawce. słuchawce. Czy jest mąż? pyta obcy głos w słuchawce. sukcesów, jesteśmy w każdym razie wyraźnie ---Nie Niema, ma,jest jest w wpracy pracywspaniali, ---informuje informujeażyczliwie życzliwie Pani Pani Zosia. Zosia. Nie ma, jest w pracy informuje życzliwie Pani Zosia. przewyższamy innych. Innym razem znowu wszystko wo--- Tak? Tak? To To niech niech pani pani zapyta, zapyta, gdzie gdzie był był naprawdę naprawdę kim! Tak? To niech pani zapyta, gdzie był naprawdę iii z zz kim! kim! kół naszłowieszczo tonie w czerni, ludzie są źli, wydarzenia układają ---grzmi grzmi złowieszczo nieznajomy. nieznajomy. grzmi złowieszczo nieznajomy. się fatalnie, a my sami jak jesteśmy do niczego Pani Pani Zosia Zosia świadoma, świadoma, jak należy należybeznadziejni, traktować traktować anonimowych anonimowych Pani Zosia świadoma, jak należy traktować anonimowych idonosicieli, zupełnie bez „góra z góra donosicieli, nie nieszans. wdaje wdajeJak się sięna w w huśtawce: żadne żadne dyskusje, dyskusje, trzaskiem trzaskiem donosicieli, nie wdaje się w żadne dyskusje, zz- dół, trzaskiem -odkłada dół”, im szybsze wahnięcia, tym większa szansa, że głośno „Jakiś „Jakiś maniak, maniak, ot ot co!” odkłada słuchawkę słuchawkę komentując komentując głośno co!” odkłada słuchawkę komentując głośno „Jakiś maniak, ot co!” w końcu się zrobi nam się niedobrze i nie będziemy czeiii kieruje kieruje się z powrotem w w stronę stronę kuchni. kuchni. Ale Ale dobry dobrydo nastrój nastrój kieruje się zz powrotem powrotem w stronę kuchni. Ale dobry nastrój gokolwiek zdolni. że Skaczemy jak konik z czarprysł. prysł. Nie Nie dlatego, dlatego, że Pani Pani Zofia Zofia nie nieszachowy ufa ufa mężowi. mężowi. Przykre Przykre jest jest prysł. Nie dlatego, że Pani Zofia nie ufa mężowi. Przykre jest nego pola na białe, z białego na czarne i zupełnie zatrato, to, że że ktoś ktoś postanowił postanowił zburzyć zburzyć jej jej spokój, spokój, że że chce chce ją ją osaczyć, osaczyć, to, że ktoś postanowił zburzyć jej spokój, że chce ją osaczyć, camy właściwą rzeczy. wepchnąć wepchnąć w wsieć siećmiarę podejrzeń. podejrzeń. wepchnąć w sieć podejrzeń.

Mało tego, huśtawkę taką serwujemy tylko sobie, ale Jak Jak przystało przystało na na rozsądną rozsądną kobietę, kobietę,nie pani pani Zofia Zofia postapostaJak przystało na rozsądną kobietę, pani Zofia postainawia naszemu otoczeniu. A więc nasze dziecko raz słyszy od nawia przestać przestać zajmować zajmować się się tym tym incydentem. incydentem. Po Po kilku kilku nawia przestać zajmować się tym incydentem. Po kilku nas, że telefon jest genialne spodziewamy się, że znowu zostanie co dniach dniach telefon jednak jednaki powtarza, powtarza, się, się, potem potem znowu iii znoznodniach telefon jednak powtarza, się, potem znowu znonajmniej noblistą, czasem zaś wręcz przeciwnie zostanieoczekiwanie spóźnia spóźnia się się dość dość wu. wu. Kiedy Kiedy w w piątek piątek mąż mąż nieoczekiwanie wu. Kiedy w piątek mąż nieoczekiwanie spóźnia się dość je okrzyknięte matołkiem i łobuzem, którego przyszłość solidnie solidnie na na obiad, obiad, pani pani Zofia Zofia jest jest ––– wbrew wbrew swej swej woli woli ––– solidnie na obiad, pani Zofia jest wbrew swej woli widzimy kratkami. Oceniane tenżezostało niezwykle trafny spięta spięta iii za pełna pełna złych złych przeczuć. przeczuć. w Żądło Żądło zostało wbite, wbite, jad jad spięta pełna złych przeczuć. Żądło zostało wbite, jad sposób doznaje gwałtownych zmian nastrojów i w końcu działa. działa. działa. samo nie wie, co o sobie myśleć. Jeśli mamy podwładnych, spotyka ich ten sam los. Pan Pan Stanisław Stanisław wolno wolno wraca wraca z pracy rozkoszując rozkoszując się się słosłoPan Stanisław wolno wraca zz pracy pracy rozkoszując się słoPrawda, jak zwykle, leży pośrodku. Jedne rzeczy udają necznym necznym dniem. dniem. W W bramie bramie domu domu przystaje przystaje przy przy skrzynce skrzynce na necznym dniem. W bramie domu przystaje przy skrzynce na na się inne gorzej i oczekiwania jest to całkowicie natulisty listynam iii w wlepiej, nastroju nastroju radosnego radosnego oczekiwania na na wieści wieści od od listy w nastroju radosnego oczekiwania na wieści od ralne. Nikt nie po jest i nie musi Ze być doskonały, każdy znajomych znajomych sięga sięga po białą białą kopertę. kopertę. Ze zdziwieniem zdziwieniem czyta, czyta, co co znajomych sięga po białą kopertę. Ze zdziwieniem czyta, co ma prawo do popełniania błędów. Nie zdarza to następuje: następuje: „Czy „Czy Pan Pan wie, wie, że że Pańska Pańska żona żona spotyka spotyka się się z pewnastępuje: „Czy Pan wie, że Pańska żona spotyka się się zz pewpewtylko tym, którzy nic nie robią albo też własne błędy Proszę zainteresować nym nym przystojnym przystojnym iii majętnym majętnym panem. panem. Proszę zainteresować Proszę zainteresować nym przystojnym majętnym panem. przypisują innym. doskonałości sążyczliwy zreszsię siętą tąsprawą, sprawą, póki pókinie nieChodzące jest jestza zapóźno. późno. Nieznany NieznanyPanu Panu życzliwy się tą sprawą, póki nie jest za późno. Nieznany Panu życzliwy tą dłuższą nie dosiebie wytrzymania. X”. X”.na No No tak tak --- metę mruczy mruczy do do siebie Pan Pan Stanisław Stanisław --- jakiś jakiś X”. No tak mruczy do siebie Pan Stanisław jakiś Od nas samych zależy, na czym będziemy się bardziej początkujący początkujący iii mało mało doświadczony doświadczony ten ten autorzyna. autorzyna. Gdzie Gdzie początkujący mało doświadczony ten autorzyna. Gdzie koncentrować - na własnych pozytywach negatywach. klasyczne klasyczne„uprzejmie „uprzejmie donoszę”. donoszę”. Nie Nietracąc tracącczy kontenansu kontenansu zwija zwija klasyczne „uprzejmie donoszę”. Nie tracąc kontenansu zwija Zamiast stwierdzać „nic nie potrafię robić dobrze”, co list list w w trąbkę trąbkę i i wciska wciska w w kieszeń. kieszeń. Drugi, Drugi, podobny podobny listwywołuje wywołuje list w trąbkę i wciska w kieszeń. Drugi, podobny list list wywołuje nigdy nie jest prawdą, nie ma którzy absolutzniecierpliwienie, zniecierpliwienie, trzeci trzecigdyż irytację. irytację. Pan Panludzi, Staś Staś czuje czuje się się trochę trochę zniecierpliwienie, trzeci irytację. Pan Staś czuje się trochę nie niczego nie umieją, można realistycznie przyglądnąć mniej mniej szczęśliwy szczęśliwy niż niż był był przedtem. przedtem. Skrzynka Skrzynka pocztowa pocztowa mniej szczęśliwy niż był przedtem. Skrzynka pocztowa się własnym doświadczeniom i zdjąwszy czarne okulary staje się się przestaje przestaje kojarzyć kojarzyć się się z z miłą miłą niespodzianką, niespodzianką, staje się przestaje kojarzyć się z miłą niespodzianką, staje skonstatować, że „mam sporo mocnych a „szereg przedmiotem przedmiotem budzącym budzącym napięcie. napięcie. III ta ta stron”, myśl, myśl, odpychana odpychana przedmiotem budzącym napięcie. ta myśl, odpychana spraw w życiu mi się powiodło”. ale ale powracająca: powracająca: „Nie „Nie ma ma dymu dymu bez bez ognia, ognia, w w każdej każdej ale powracająca: „Nie ma dymu bez ognia, w każdej Zamiast zatruwać sobie plotce plotce jest jest źdźbło źdźbło prawdy”. prawdy”. plotce jest źdźbło prawdy”.życie tym, że inni nas nie cenią, przypomnijmy sobie, że jest takich parę osób, które Panie chętnie słuchają ---tego, mówimy i liPani Pani Zofio, Zofio, Panie Stanisławie Stanisławie stop! stop!co Państwa Państwa reakcje reakcje Pani Zofio, Panie Stanisławie stop! Państwa reakcje czą się z naszym zdaniem. Nie żądajmy wszystkiego świadczą świadczą o o tym, tym, że że połknęliście połknęliście obrzydliwy obrzydliwy haczyk haczyk rzucony rzucony świadczą o tym, że połknęliście obrzydliwy haczyk rzucony od wszystkich. Nikt nie jest uwielbiany powszechnie, z rozmachem przez przez „życzliwego”, „życzliwego”, który który ciągnie ciągnie was was teraz teraz na na zz rozmachem rozmachem przez „życzliwego”, który ciągnie was teraz na to tylkodokładnie środki masowego przekazu wmawiają tawędce wędce dokładnie tam, tam, gdzie gdzie zamierzył. zamierzył. Zamiast Zamiastnam się się mu mu wędce dokładnie tam, gdzie zamierzył. Zamiast się mu kie przekonanie. Rzeczą zwykłą jest, że jedni ludzie poddawać poddawać iiiszukać szukaćdziury dziuryw wcałym, całym,zastanówcie zastanówcie się, się,dlaczego dlaczego poddawać szukać dziury w całym, zastanówcie się, dlaczego nas lubią i szanują, drudzy traktują nas obojętnie, on postawić was was w w tej tej właśnie właśnie trudnej trudnej sytuacji. sytuacji. chce chce on postawić chce on postawić was w tej właśnie trudnej sytuacji. a jeszcze inni nie przepadają za nami, bądź wręcz z zapałem kopią pod nami dołki. I to jest właśnie normalne. Sytuacja, w której usiłowalibyśmy zdobyć sobie uznanie i miłość całego otoczenia, prowadzi do marnotrawienia energii niczym „zawracania Wisły kijem”, bo jak mówi porzekadło: jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził.

www.swps.pl www.swps.pl ul. ul. Kossutha Kossutha 9; 9; 40-844 40-844 40-844Katowice Katowice Katowice

ul. Kossutha 9; 40-844 Katowice Dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. SWPS

Nasz Nasz X X to to ktoś, ktoś, kto kto czuje czuje się się gorszy gorszy od od Was Was iii chce chce was was Nasz X to ktoś, kto czuje się gorszy od Was chce was Aściągnąć swoją drogą warto spokojnie swoje mocne i słaściągnąć do do swego swego poziomu, poziomu, rozważyć bo bo ma ma nadzieję, nadzieję, że że wtedy wtedy ściągnąć do swego poziomu, bo ma nadzieję, że wtedy be strony, bylepiej. lepiejPrawdopodobnie korzystać z tych zazdrości pierwszych i nie stawać poczuje poczuje się się lepiej. Prawdopodobnie zazdrościWam Wam tego, tego, co co poczuje się lepiej. Prawdopodobnie zazdrości Wam tego, co się ofiarą tych drugich. Tu ciekawostka najczęściej posiadacie, posiadacie, uważa, uważa, że że nie nie zasłużyliście, zasłużyliście, by by mieć mieć aż aż tyle tyle posiadacie, uważa, że nie zasłużyliście, by mieć ażznamy tyle więcej wad niż zalet.przez To normalne. iii chce, chce,swoich abyście abyście wprawieni wprawieni przez niego niego w w stan stan niepokoju niepokoju chce, abyście wprawieni przez niego w stan niepokoju Przyczyna? Bliźni częściej nam coś wytykają chwalą, iii psychicznego psychicznego dyskomfortu, dyskomfortu, nie nie mieli mieli siły siły iii niż ochoty ochoty na na psychicznego dyskomfortu, nie mieli siły ochoty na dłużej bolą klęski, niż cieszą zwycięstwa, zawsze bardziej cieszenie cieszenie się się swymi swymi osiągnięciami. osiągnięciami. Być Być może może ma ma do do Was cieszenie się swymi osiągnięciami. Być może ma do Was Was zajmuje naszą uwagę ciasny but niż sposób. wygodny pantofel. Na pewno o coś pretensje pretensje iii mści mści się się w w ten ten ukryty ukryty sposób. Na pewno Na pewno oo coś coś pretensje mści się w ten ukryty sposób. Zjednak Napoleonem też częściej kojarzymy Waterloo niżnad Aupoprzez właśnie anonimy chce władzę jednak poprzezte te właśnie anonimy chcezyskać zyskać władzę nad jednak poprzez te właśnie anonimy chce zyskać władzę nad sterlitz. wami, pozostając poza wszelką kontrolą. To on będzie wami, pozostając poza wszelką kontrolą. To on będzie wami, pozostając poza wszelką kontrolą. To on będzie Tymczasem skupianie uwagiwam na wadach nas, jedecydował, dziś na humor decydował, czy czy dziś pozwoli pozwoli wam na dobry dobryosłabia humor czy czy też też decydował, czy dziś pozwoli wam na dobry humor czy też steśmy mniej z siebie i wwas związku z czy tym nie, będziecie ufni wobec otaczającego świata, nie, czy czycoraz będziecie ufni wobeczadowoleni otaczającego was świata, czy nie, czy będziecie ufni wobec otaczającego was świata, czy przykrzy siebie i innych. Koncentrując się na swych pełni iiipodejrzeń. pełnilęku lękudla podejrzeń. pełni lęku podejrzeń. słabych punktach, niechcący dodajemy im znaczenia iPrzyjrzyjmy zwracamy się, na uwagę otoczenia. Nasza „pięta w sposób działa, swe cele. Przyjrzyjmy się,nie w jaki jaki sposób działa, by by osiągnąć osiągnąć sweAchilcele. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób działa, by osiągnąć swe cele. lesowa” urasta do coraz większych rozmiarów, a uzdrawiaPrzede wszystkim trzyma w niepewności. On nie Przede wszystkim trzyma w niepewności. On nie podaje Przede wszystkim trzyma w niepewności. On nie podaje podaje nie jej jest męczące nam jak po grudzie) i na ścisłych faktów, bo ich nie ma, a mogą ścisłych faktów, bo (no ichbo nie ma,idzie zmyślone mogą być być ścisłych faktów, bo ich nie ma, aa zmyślone zmyślone mogą być dodatek mało skuteczne. okazaćsię się nietrafione. Brunet w nietrafione. Brunet w zielonym zielonym płaszczu płaszczu mógłby mógłbyokazać okazać się nietrafione. Brunet w zielonym płaszczu mógłby Przeciwnie dziejea gdy skupiamy się na swoich silnych nie nie kochankiem kochankiem bratem bratem itp. itp. On On więc więc tylko tylko insynuuje, insynuuje, nie kochankiem aasię, bratem itp. On więc tylko insynuuje, stronach. kierujemy wówczasPodsycane na ich pomnażanie, sugeruje, sugeruje, Energię zasiewa zasiewa ziarno ziarno niepewności. niepewności. Podsycane ciekawociekawosugeruje, zasiewa ziarno niepewności. Podsycane ciekaworozwijanie, co przychodzi nam lekko, sprawia radość i daje ścią ściąiiiwyobraźnią wyobraźnią a nużurośnie? urośnie? Nasz Naszautor autorzaciera zaciera ręce ręce na na ścią wyobraźnią aanuż nuż urośnie? Nasz autor zaciera ręce na dobre efekty. Czujemy się więc lepsi, mocniejsi, a przez to samą samą myśl myśl o o tym tym „Taka „Taka bogata, bogata, proszę proszę już już jej jej nie nie będzie będzie tak samą myśl o tym „Taka bogata, proszę - już jej nie będzie tak tak pogodniej idziemy przez świat. Doceniając swoje zalety, wesoło. wesoło. Jaki Jaki szczęśliwy szczęśliwy żonkoś, żonkoś, no, no, no, no, jeden jeden liścik liścik i i małmałwesoło. Jaki szczęśliwy żonkoś, no, no, jeden liścik i małsprawiamy, żepęknie corazjak wyraźniej właśnie Sławna? one ujawniają się żeńska żeńska idylla idylla pęknie jak bańka bańka mydlana. mydlana. Sławna? --- to to niech niech żeńska idylla pęknie jak bańka mydlana. Sławna? to niech w naszym zachowaniu. To poprawia nasze stosunki z otosię się trochę trochę pomartwi, pomartwi, nie nie będzie będzie jej jej tak tak dobrze”. dobrze”. się trochę pomartwi, nie będzie jej tak dobrze”. czeniem i daje satysfakcję. Rozwijanie posiadanych zdolności i umiejętności jest ukrywając na pewno oswe wiele ekonomiczniejsze, Działając Działając z ukrycia, ukrywając swe żądło żądło pod pod zasłoną zasłoną Działając zz ukrycia, ukrycia, ukrywając swe żądło pod zasłoną atroskliwości także skuteczniejsze niż syzyfowa walkaa wadami i jest tym współczucia, trafia trafia celnie, celnie, ponieważ jest troskliwości iii współczucia, współczucia, trafia celnie, aazponieważ ponieważ jest troskliwości „co nam nie wychodzi”. Jeśli mamy dobry głos a słabe nieuchwytny, nieuchwytny, nie nie można można udowodnić udowodnić mu mu fałszu. fałszu. Zamiast Zamiast zanieuchwytny, nie można udowodnić mu fałszu. Zamiast zazapoczucie tonad powinniśmy doskonalić się w chóstanawiać stanawiaćrytmu, się się więc więc nad tym, tym, co co napisał napisał nasz nasz popychany popychany stanawiać się więc nad tym, co napisał nasz popychany rze a nieiiidręczyć w balecie. W życiu z jednak zawiścią zawiścią złością złościądręczyciel, dręczyciel, pomyślmy pomyślmy zsatysfakcją, satysfakcją, że żeczyoto oto zawiścią złością dręczyciel, pomyślmy zczęsto satysfakcją, że oto nimy odwrotnie. jest jest nam nam czego czego zazdrościć, zazdrościć, i i na na przekór przekór jego jego chęciom chęciom jest nam czego zazdrościć, i na przekór jego chęciom Zapomnijmy więcnaszym o swoich słabościach i szukajmy silnych cieszmy cieszmysię siędalej dalej naszym szczęściem. szczęściem. Anonim Anonim traktujmy traktujmy jak jak cieszmy się dalej naszym szczęściem. Anonim traktujmy jak stron (możemy też spróbować spisywać jepoświęcając na kartce). mu Jest pył, pył, który który trzeba trzeba strzepnąć strzepnąć iii iść iść dalej, dalej, nie nie poświęcając mu pył, który trzeba strzepnąć iść dalej, nie poświęcając mu ich na pewno więcej więcej uwagi. uwagi. bardzo wiele. Pomyślmy o wszystkim, z czewięcej uwagi. go bywaliśmy zadowoleni, dumni, za co nas chwalono. O sukcesach i osiągnięciach, nawet tych drobnych, a także Nie Nie myślmy myślmyjednak, jednak, że żeautorzy autorzy anonimów anonimów to toludzie ludzieulepieni ulepieni Nie myślmy jednak, że autorzy anonimów to ludzie ulepieni miłych wydarzeniach, których byliśmy autorami, przyjemniż my. Czy nas czasami nie drażni innej gliny niż my. Czy nas czasami nie drażni cudza zzz innej gliny innej gliny niż my. Czy nas czasami nie drażni cudza cudza nościach, sprawialiśmy innym itp. się, radość nadmierne powodzenie? Czy nie rzucamy radośćlub lubktóre nadmierne powodzenie? Czy nieZastanówmy rzucamyjakiejś jakiejś radość lub nadmierne powodzenie? Czy nie rzucamy jakiejś dzięki jakim naszym cechom czymałej umiejętnościom udało się uszczypliwej uwagi, wbijamy szpileczki, komuś uszczypliwej uwagi,nie nie wbijamy małej szpileczki,by by komuś uszczypliwej uwagi, nie wbijamy małej szpileczki, by komuś to zrealizować. nie było za dobrze lub by nie wypadł zbyt korzystnie nie było za dobrze lub by nie wypadł zbyt korzystnie nie było za dobrze lub by nie wypadł zbyt korzystnie Jeżeli sądzimy, że Czy posiadamy jakąś czy w innych? nas czasem chęć w oczach oczach innych? Czy nie nie korci korci nas zaletę, czasemrozważmy chęć umniejumniejw oczach innych? Czy nie korci nas czasem chęć umniejją ujawniamy w bliźnich, zachowaniu. Jeśli nie, to odkryjmy, co nas szenia naszych by wyrastali zbytnio szenia naszych bliźnich, by nie nie wyrastali zbytnio powyżej powyżej szenia naszych bliźnich, by nie wyrastali zbytnio powyżej od tego powstrzymuje i pomyślmy, jak sięzapędy, od tych ograninas? Odganiajmy natychmiast te żeby nie nas? Odganiajmy natychmiast te okropne okropne zapędy, żeby nie nas? Odganiajmy natychmiast te okropne zapędy, żeby nie czeń uwolnić. Myślmy zarówno o rzeczach wielkich, jak stanąć w jednej linii z tymi strasznymi autorami anonistanąć w jednej linii z tymi strasznymi autorami anonistanąć w jednej linii z tymi strasznymi autorami anoniimów. o drobiazgach. Zobaczmy, jak wiele naszych aktywów leży dajmy się dręczyć! dręczyć! Są Są toksyczni toksyczni A nie się mów. A tym tym ostatnim ostatnim nie dajmy dajmy się dręczyć! Są toksyczni mów. A tym ostatnim nie odłogiem, po prostu nieale korzystamy z nich, marnujemy je. jak jak najgorsza najgorsza trucizna, trucizna, ale także, także, zapewniam, zapewniam, bardzo bardzo nieniejak najgorsza trucizna, ale także, zapewniam, bardzo nieZamiast narzekać, że czegoś nie mamy, wykorzystujmy to, szczęśliwi. szczęśliwi. szczęśliwi. czym dysponujemy i dzięki temu fruwajmy wysoko. Innym ludziom najczęściej też nie przeszkadzają nasze wady, tylko brak zalet. Do rozrzucanych skarpetek bowiem można przywyknąć, do braku serdeczności nie. Każdy z nas ma jakieś zalety, tylko że bardzo często te posiadane, różnią się od tych przez nas wymarzonych, co sprawia, że ich sobie nie cenimy. A szkoda.

/16/2011

www.magazynstyle.pl

27

Magazyn STYLE | kwiecien 2011  

Obawiac sie nalezy nie tych, ktorzy walcza, lecz tych, co unikaja walki. Marie von Ebner-Eschenbach Duzo testosteronu sie uaktywnilo w...

Magazyn STYLE | kwiecien 2011  

Obawiac sie nalezy nie tych, ktorzy walcza, lecz tych, co unikaja walki. Marie von Ebner-Eschenbach Duzo testosteronu sie uaktywnilo w...

Advertisement