Page 1

Wydanie 0069 | 03.05.2014 | Bezpłatny tygodnik | www.magazynpl.co.uk

10 lat w Unii Przedsiębiorcze społeczeństwo str. 2

Kościół katolicki ma dwóch nowych świętych str. 6

Koniec zakupów w Matalan str. 7


Odwiedź naszą stronę już dziś! www.magazynpl.co.uk

Przedsiębiorcze społeczeństwo Ewa Erdmann

Kiedy w trudnych latach 2011 i 2012 gospodarka ledwo trzymała się na nogach, a przedsiębiorstwa padały jak kawki, stopa bezrobocia zdawała się utrzymywać na stabilnym poziomie, a niekiedy - ku uciesze polityków - wzrastać.

J

ednak korzystna sytuacja na rynku pracy nie była zasługą pracodawców zwiększających zatrudnienie w swoich firmach, ale podyktowana była rozkwitem tzw. samozatrudnienia (ang. selfemployment). Cztery na dziesięć miejsc pracy utworzonych w ciągu ostatnich czterech lat, zajmują osoby samozatrudnione, czyli prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Ich liczba - obecnie 4,5 mln. - wciąż rośnie, co oznacza, iż zjawisko to nie jest wyłącznie zasługą kryzysu, ale również kompilacji innych czynników. Osoby samozatrudnione stanowią 15 proc. wszystkich pracujących - to najwyższy dotychczas odsetek. Dlatego analitycy żarliwie debatują nad znaczeniem tego wzrostu dla obecnego stanu gospodarki, jak również jej przyszłości. Co zatem ten trend oznacza dla sytuacji ekonomicznej i społecznej w Wielkiej Brytanii?

Maska dla bezrobocia W ubiegłym tygodniu debatowano nad tą kwestią podczas ostatniego zebrania Komisji Polityki Pieniężnej banku centralnego Wielkiej Brytanii. Brano pod uwagę dwa rozwiązania: wzrost samozatrudnienia stanowi maskę dla bezrobocia, a zatem oznacza ukryte tymczasowe spowolnienie gospodarcze bądź też jest oznaką stałych zmian strukturalnych na rynku pracy. Od tego, które z obu zjawisk jest prawdziwe, zależeć będzie wysokość stóp procentowych - jeśli członkowie komisji banku centralnego Wielkiej Brytanii uznają, że mamy do czynienia z pierwszą opcją, czyli ukrytym bezrobociem, to wstrzymają się z podniesieniem stóp procentowych, jeśli natomiast postanowią, że rzeczywiście nastąpiły zmiany na rynku pracy, to stopy procentowe ulegną podwyższeniu. Jak donosi dziennik The Independent, wśród członków komisji panuje niezgoda co do

2

wytłumaczenia wzrostu samozatrudnienia. A dzieje się tak, ponieważ dowody i informacje mające pomóc w wyjaśnieniu tej kwestii są dwuznaczne i fragmentaryczne.

Nie tylko dla młodych mężczyzn Przede wszystkim nie jest jasne, co tak naprawdę napędza ten trend. Po części jest to układ demograficzny: urodzeni w czasie wyżu demograficznego wchodzą właśnie w wiek emerytalny - wielu z nich zrezygnowało z pracy na pełen etat i zaczęło działalność jako konsultanci. Ponadto, według statystyk to właśnie osoby powyżej 65 roku życia częściej niż przedstawiciele innych grup wiekowych decydują się na samozatrudnienie. Jak wynika z danych Bank of England, wielu z nich wybiera własną działalność jako alternatywę dla zatrudnienia. To jednak tylko jedna strona medalu. Wzrost samozatrudnienia zbiegł się w czasie z reformą systemu zasiłków. Cięcia w świadczeniach społecznych skłoniły wiele osób do założenia własnej działalności, aby zapewnić sobie źródło dochodów. Między innymi dlatego, samozatrudnienie stało się szczególnie popularne wśród kobiet. Przed rokiem 2007, jedynie 30 proc. pań było własnym szefem, natomiast w ciągu ostatnich kilku lat odsetek ten podwoił się i obecnie wynosi 60 proc. Wkroczenie mniej zamożnych kobiet do świata przedsiębiorców podyktowane było głównie rządowymi cięciami świadczeń socjalnych, w szczególności tych dla samotnych matek.

Wrócić za biurko Czy jednak ludziom odpowiada prowadzenie własnej działalności? Wyniki sondażu przeprowadzonego niedawno przez zespół doradców Resolution

Foundation ujawniły, iż osoby, które w ciągu ostatnich pięciu lat założyły swoją działalność są zadowolone z bycia własnym szefem. Natomiast spora liczba osób - 450 tys. - marzy o powrocie do pracy w firmie. Dodatkowo, osoby samozatrudnione nie pracują często w pełnym wymiarze godzin. Ci, którzy założyli działalność w ostatnich siedmiu latach to półetatowcy; 18 proc. z nich chciałoby poświęcić pracy więcej czasu, w porównaniu do 10 proc. sprzed kryzysu. Niewiele wiemy o sytuacji finansowej osób z własną, jednoosobową działalnością, jednak szacuje się, że przeciętne dochody samozatrudnionych wynoszą 12 tys. funtów rocznie - kwota nieco wyższa od minimalnej krajowej pensji.

Gospodarcza zagadka Ekonomiści zmagają się obecnie ze znalezieniem odpowiedzi na kluczowe dla brytyjskiej gospodarki pytania. Jak wpłynie na konsumpcję fakt, iż jedna na siedem pracujących osób jest samozatrudniona? Czy możemy oczekiwać, iż społeczeństwo zacznie mniej wydawać, a więcej oszczędzać, jeśli ich dochody nie są stałe? Czy osoby samozatrudnione będą spędzały więcej godzin i dni w pracy z powodu braku płatnego urlopu? Wielu uznaje wzrost liczby osób samozatrudnionych jako pozytywne zjawisko oznaczające rozkwit przedsiębiorczości wśród osób o niskich dochodach. Jednak badacze z Morgan Stanley nie podzielają tych optymistycznych poglądów argumentując, iż liczba osób z własną działalnością zatrudniających pracowników obniżyła się o 10 proc. od 2007r. Według Związków Zawodowych coraz częściej mamy do czynienia ze zwalnianiem pracowników, a następnie ponownym ich zatrudnianiem na umowę na czas określony, celem uniknięcia kosztownych składek emerytalnych oraz ewentualnych problemów z prawem pracowniczym. Jednym słowem, ponowne przyjęcie pracownika na tych zasadach oznacza mniejsze zobowiązania wobec niego. Zwiększone rzesze samozatrudnionych stanowią nie lada zagadkę dla ekonomistów i polityków. Czy epoka tradycyjnego pracownika dobiegła końca? Czy wkraczamy w erę społeczeństwa- przedsiębiorców? Czy nowopowstała armia osób samozatrudnionych wróci potulnie do swoich biurek i zakładów pracy, kiedy gospodarka w pełni się odrodzi? Trudno jest znaleźć poprawną odpowiedź przy tak małej ilości danych. Czas zweryfikuje, czy mamy do czynienia z narodzinami pokolenia przedsiębiorców, czy samozatrudnienie to tylko tymczasowe rozwiązanie dla bezrobotnych i połetatowców.


www.facebook.com/magazynPL

3


Informator Odwiedź naszą stronę już dziś! www.magazynpl.co.uk

Ground Floor, 11 College Place Southampton, SO15 2FE Tel. 02380 634 202 Fax: 02380 051 260 E-mail: news@magazynpl.co.uk www.magazynpl.co.uk REDAKTOR NACZELNY Tomasz Dyl tomasz@magazynpl.co.uk DZIENNIKARZE Agnieszka Bielamowicz Ewa Erdmann Grzegorz Erdmann Sandra Figlarz Monika Jagielska Mateusz Jaroński Mariusz Kaszpan Piotr Pawłowski Ella Porawska Karolina Skalska DZIAŁ GRAFICZNY Radosław Kupisiak MARKETING & REKLAMA marketing@magazynpl.co.uk Tomasz Dyl Tel. 07935 622 688 tomasz@magazynpl.co.uk Monika Jagielska Tel. 07786 797 735 monika@magazynpl.co.uk Ewa Erdmann Tel. 07851 666 508 ewa@magazynpl.co.uk OGŁOSZENIA DROBNE ogloszenia@magazynpl.co.uk Informacje również na str. 13

Policja / Pogotowie / Straż Pożarna 999, z komórki 112

Crimestoppers

0800 555 111

Ambasada RP w Londynie

Wydział Konsularny 73 Cavendish Street, London, W1W 6LS tel. 02072913900 tel. 02073913934 london@msz.gov.pl

UK Border Agency – straż graniczna Tel. 01619 577755

Job Centre Plus urząd pracy Tel. 0800 0556688

National Insurance Number rejestracja o uzyskanie angielskiego odpowiednika numer NIP Tel. 0845 6000643

NHS Direct

Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii

ORGNIZACJE SPOŁECZNE:

240 King Street, London, W6 0RF tel. 02087 411606 www.zpwb.org.uk

pomoc lekarska /dentystyczna 08454647 www.nhsdirect.nhs.uk

EU Welcome

organizacja pomagająca nowo przybyłym członkom Unii Europejskiej do Southampton i okolic Tel. 07786 392886 www.euwelcome.org

Citizen Advice Bureau

organizacja charytatywna udzielająca bezpłatnych porad prawnych, praw konsumenta i nie tylko. W celu uzyskania lokalnego numeru telefonu odwiedź www.citizenadvice.org.uk

INNE WAŻNE NUMERY Home Office

Tel. 02070 354848 www.homeoffice.gov.uk

POLSKIE KOŚCIOŁY Kancelaria parafilana

Southampton, Bournemouth oraz Portsmouth 15 Landguard Road, Southampton, SO15 5DL tel. 02381 786316 www.southampton.tchr.org www.parafia-bournemouth.org.uk

Eastleigh kościół Holy Cross 53 Leigh Road, SO50 9DF Niedziela: 9:00 Bournemouth kościół The Sacred Heart 1 Albert Road, BH1 1BZ Niedziela: 12:30 oraz 19:00 Portsmouth kościół St Swithun’s 105 Waverley Road, PO5 2PL Niedziela: 18:00 (czwarta niedziela miesiąca)

Kancelaria parafialna Bognor Regis oraz Chichester Clarence Road, Bognor Regis, PO21 1JX Tel. 07515 706746 www.parafia700.co.uk Bognor Regis kościół St Anothony Gossamer Lane, PO21 3HF Sobota: 18:00 Bognor Regis kościół Our Lady of Sorrows Clarence Road, PO21 1JX Niedziela: 16:00

Southampton kościół St Edmund’s The Avenue, SO15 2EQ Sobota – 19:00

Chichester kościół St. Richards Cawley Road, PO19 1XB Niedziela: 12:00

Southampton kościół Holy Family Redbridge Hill, SO16 4PL Niedziela – 13:00

Polski Klub w Southampton 507 Portswood Road, Southampton, SO17 2TH www.polishclub.co.uk

KSIĘGOWOŚĆ accounts@magazynpl.co.uk DYSTRYBUCJA & PRENUMERATA dystrybucja@magazynpl.co.uk WYDAWCA Magazyn PL Zarówno wydawca jak i Redakcja nie odpowiadają za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, a zarazem zastrzega sobie możliwość do skracania i przeredagowania tekstów. Publikowanie zamieszczonych tekstów, zdjęć oraz informacji bez wcześniejszej zgody redkacji jest niezgodne z prawem.

@Magazyn_PL Facebook.com/MagazynPL issuu.com/MagazynPL

4

Hemp Gru w Reading – 11 maja 2014, godzina: 19:00- koncert zespołu w ramach europejskiej trasy koncertowej ‘Jedność, Lojalność, Braterstwo’ . Bilety: £17.00 Sub89, 110-117 Friar Street,Readin, RG1 1EP Spotkaj żywego VelociRaptor ‘a! - 11 maja 2014 między 11.30 a 14.00 w Winchester na High Street zespół z Marwel Zoo pokarze ogromnego dinozaura! Wszystkie dzieci mają możliwość wygrania darmowych biletów do Marwel Zoo (informacja w centrum informacji turystycznej) Do kin wchodzą: NEIGHBORS – od 09.05.2014 - Seth Rogen, Zac Efron i Rose Byrne występują w komedii o młodej parze, która jest zmuszonado życia obok domu w którym właśnie pojawił się noworodek. CHEF – od 09.05.2014 - historia Carla Casper (Jon Favreau), który traci pracę szefa kuchni i zaczyna gotować i sprzedawać jedzenie z przyczepy. Jednocześnie, próbuje ponownie połączyć się z dawno opuszczoną rodziną.


www.facebook.com/magazynPL

Nowe plany dotyczące byłego Martime Museum Mateusz Jaroński

J

eden z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych budynków przy Town Quay popadał w ruine. Do czasu, gdy pewien przedsiębiorca postanowił przekształcić Wool House w restauracje, mini browar jak również jedyne w mieście centrum informacji turystycznej, jako że poprzednie zostało zlikwidowane. Od 1966 do 2012 roku mieściło się tu muzeum Titanica, które było jedną z pośród wielu atrakcji miasta. Eksponaty po jednej z najbardziej znanych katastrof w historii żeglugi morskiej, które znajdowały się w budynku zapadały w pamięć każdego kto je zobaczył. Dodatkowo XIV wieczna konstrukcja odwzorowywała klimat tamtych czasów. Obecnie nowe muzeum Titanica, SeaCity Museum, znajduje się w centrum miasta przy Havelock Road, na wprost siedziby BBC, w dawnym opuszczonym komisariacie policji. Po zamknięciu Martime Museum w budynku mieściła się mała, lokalna galeria sztuki, która niestety nie przynosiła wielu dochodów i klientów. Pomysłodawca projektu zapewnia, że sam zabytek nie ulegnie zmianie. Natomiast historyczne meble oraz przedmioty, które znajdowały się w środku pozostaną nietknięte i na stałe będą ozdabiały wnętrze budowli zapadając w pamięć każdego kto odwiedzi to miejsce.

Sir Alex Ferguson sprzedaje wino Mariusz Kaszpan

S

łynny szkoleniowiec Manchesteru United, który minionego lata przeszedl na emeryturę ogłosił, że sprzeda na licytacji swoją kolekcję win wartą ponad 3 miliony funtów. Szkot, który przez ponad ćwierć wieku prowadził Manchester United, traktował zbieranie najlepszej jakości win jako hobby i relaks. W jego kolekcji znajdują się wina z każdego roku pracy od 1986 do 2013. 75 procent tej kolekcji to pochodzące z  Burgundii ‘Domaine de la Romanee-Conti’, które jest teraz bardzo pożądanym trunkiem. Aukcja, która odbędzie się w maju w Hongkongu przyciągnie z pewnością nie tylko fanów Fergusona i czerwonych diabłów, ale także miłośników bobrego trunku.

5


Odwiedź naszą stronę już dziś! www.magazynpl.co.uk

Kościół katolicki ma dwóch nowych świętych Karolina Skalska

Papież Jan Paweł II wraz z Papieżem Janem XXIII zostali ogłoszeni świętymi, w niedzielę 27 kwietnia 2014 roku Historyczna kanonizacja dwóch Papieży odbyła się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Polski Papież został ogłoszony świętym w rekordowo krótkim czasie, już w dziewięć lat po śmierci.

W Czy wiesz że,... Głownym składnikiem pasty do zębów stosowanej przez starożytnych Rzymian były mysie móżdżki.

przypadku Jana XXIII, Papież Franciszek uczynił wyjątek i zgodził się na kanonizację bez wymaganego do niej zgodnie z przepisami kościelnymi cudu uzdrowienia, przypisywanego jego wstawiennictwu. We mszy kanonizacyjnej, odprawionej przez papieża Franciszka wzięło udział około 800 tysięcy pielgrzymów, w tym duża grupa Polaków. - Byli kapłanami, biskupami i papieżami XX wieku. Poznali jego tragedie, ale nie byli nimi przytłoczeni mówił o Janie XXIII i Janie Pawle II papież Franciszek. Kanonizacja która odbyła się w minioną niedzielę to jedno z największych wydarzeń w historii współczesnego Kościoła powszechnego.

Sport

Sport

Sport

Redaguje: Mariusz Kaszpan

Kubica za kółkiem Kubica do pełnej sprawności dochodzi na trasach rajdowych. Sam przyznał, że jego fizyczne ograniczenia nadal stoją na przeszkodzie w jego powrocie do Formuły 1. Polak dodaje, że na ten moment nie ma absolutnie możliwości, aby mógł wrócić do ścigania na torze.

Radwańska na 3 Agnieszka Radwańska wciąż zajmuje trzecie miejsce w rankingu tenisistek WTA Tour. Prowadzi Amerykanka Serena Williams, a druga jest Chinka Na Li. W czołówce klasyfikacji nie zaszły żadne zmiany. Na 106. lokatę, najwyższą w karierze, awansowała Magda Linette. Z rodaczek wyprzedzają ją jeszcze Urszula Radwańska - 74. miejsce oraz Katarzyna Piter - 99.

Życzenia gwiazd 12. czerwca 2014 rozpocznie się Mundial, a już teraz gwiazdy piłki nożnej wystosowały specjalne zamówienia i prośby do organizatorów. Z awodnicy z Japoni na przykład zarządali by w każdym pokoju hotelowym było jacuzzi, dla Ekwadorczyków hotel musi zapewnić codziennie kosz świeżych, ekwadorskich bananów, Portugalczycy natomiast muszą mieć zawsze sześciu ochroniarzy z czego czterech ma za zadanie opiekować się Cristiano Ronaldo.

6


www.facebook.com/magazynPL

Koniec zakupów Która stolica na wakacje? w Matalan Monika Jagielska

D

yrekcja centrum handlowego The Mall w Southampton, otrzymała oficjalne wypowiedzenie umowy od zarządców sklepu Matalan. Firma postanowiła nie przedłużać dzierżawy dla dwupoziomowego sklepu w centrum handlowym już około 18 miesięcy temu. Teraz potwierdzono oficjalnie te informacje. Władze sklepu, zapewniają, że nadal chcą pozostać w Southampton, jednakże planują zmienić lokalizację. Zarząd centrum handlowego szuka teraz nowych najemców. Obecnie prowadzone są rozmowy ze sklepami Peacocks and Poundworld. Dyrektor centrum Tim Keeping, podkreśla, że zmiana sklepów daje nowe możliwości, stwarza szanse na przebudowę powierzchni, a po ukończeniu projektu przyciągnie nowych klientów. Matalan został otwarty 12 lat temu i od razu stał się bardzo popularnym sklepem w mieście, dając jednocześnie prace dla ponad 100 osób.

Monika Jagielska

W

edług znanego amerykańskiego portalu TripAdvisor, Paryż nie jest juz najczęściej wybieraną destynacja wakacyją wśród stolic. Mimo że w zeszłym roku był jeszcze na pierwszym miejscu, teraz spadł na siódmą pozycję w rankingu. Wyprzedzają go od pierwszego miejsca zaczynając Stambuł, Rzym i Londyn. Czwarte i piąte miejsce zajęły Pekin i Praga. Na szóstym uplasował się Marrakesz w Maroku. Osoby biorące udział w ankiecie, skarżyły się na mało przyjaznych mieszkańców Paryża, wysokie ceny i często brudne ulice. Przedstawiciele Regionalnego Komitetu Turystyki zapewniają, że Paryż na pewno już niedługo powróci do pierwszej trójki najbardziej atrakcyjnych stolic świata.

List za £119,000 Monika Jagielska

L

ist, który został odręcznie napisany w dniu feralnej katastrofy Titanica, został sprzedany na aukcji za 119 tysięcy funtów. Autorem listu była pasażerka drugiej klasy Esther Hart, która po tym jak statek zderzył się z górą lodową zaczęła pisać list pożegnalny. Pisała o komentarzach marynarzy na temat zaistnialej sytuacji, skarżyła się na chorobę morską i zimno. W podsciptum, jej 7 letnia córka, dopisał kilka słów i przesłała pozdrowienia i ucałowania dla adresatów. List zachował się w kieszeni płaszcza męża pasażerki, który niestety zginął w katastrofie. Kobieta wraz z córeczką znalazły miejsce w szalupie ratunkowej, i okryte płaszczem męża dopłynęły bezpiecznie do statków ratunkowych. List został wystawiony na aukcji w Devizes, w  zachodniej Anglii. Anonimowy kupiec, wylicytował ją drogą telefoniczną. Suma znacznie przewyższyła oczekiwania. Według domu aukcyjnego Henry Aldridge and Son, to zapewne rekordowa kwota, jaką zapłacono za list pochodzący ze słynnego transatlantyku. Według organizatorów aukcji, to jedyny list napisany na Titanicu w dniu tragedii.

7


Odwiedź naszą stronę już dziś! www.magazynpl.co.uk

10 lat w Unii Mariusz Kaszpan oraz Ewa Erdmann

Z

arówno dziennik Daily Mail jak i The Guardian odwiedziły Southampton, by porozmawiać z tutejszą Polonią. Jak by nie patrzeć, 10% mieszkanców stanowią Polacy, co sprawia, że Southampton jest najbardziej „polskim” miejscem na Wyspach poza Londynem. Dziennik Daily Mail, który raczej nie przepada za imigrantami i dotychczas pokazywał w swoim materiałach, jak Polacy kradną pracę brytyjczykom, korzystają z NHS i pobierają setki zasiłków na dzieci mieszkające w Polsce, wyjątkowo przygotował „delikatny” materiał o Polonii. Dwu-stronicowy artykuł zatytułowany: „Polska inwazja, która uratowała moje rodzinne miasto: napływ 25,000 Polaków spowodował,

8

Kiedy oczy Polaków w miniony weekend były zwrócone na Watykan i trwającą tam kanonizację Papieży: Jana Pawła II oraz Jana XXIII, brytyjskie media swoje depesze wypełniły podsumowaniem 10 lat Polski w Unii Europejskiej, a bardziej 10-lecia życia Polaków na Wyspach. że szkoły w Southampton wypełniły się po brzegi - niektórzy mieszkańcy czują się wypchnięci” skupia się na losach Polaków mieszkających w dzielnicy Shirley, którą niektórzy lokalni Brytyjczycy nazywają „małą Polską”. Nie ma się co dziwić: na jednej z ulic oprócz polskiego sklepu spożywczego, salonu fryzjerskiego, kilku supermarketów, sklepów monopolowych można napotkać polski warsztat samochodowy i biuro tłumaczeń. Swoją drogą z usług takiego biura skorzystałby chętnie niejeden Anglik, który uskarża się, że nie rozumie polskiej mowy. Dla wielu Anglików, obcy język słyszany na codzień na ulicach Southampton, nowe, nieznane produkty na półkach sklepowych i ludzie obcego pochodzenia, którzy być może

nie uśmiechają się tak często jak ich rodacy sprawiają, że niektórzy z nich sami czują się jak cudzoziemcy w mieście, w którym się urodzili i wychowali. Dodajmy do tego przepełnione szkoły, większe korki na ulicach, brak miejsc w szpitalach i opóźnienia w przychodniach i mamy obraz Anglii po napływie tysięcy Polaków jak w typowym artykule the Daily Mail.

Nie taki diabeł straszny Jednak tym razem autorka pokusiła się o ukazanie drugiej strony medalu, a mianowicie pozytywnych aspektów otwarcia granic dla imigrantów. Jednym z nich jest korzystny wpływ na brytyjską gospodarkę, ale nie tylko


www.facebook.com/magazynPL

na skalę krajową poprzez płacenie podatków i składek, ale również na „własnym podwórku” – Polacy tchnęli życie w niejedną zapyziałą dzielnicę, a nawet uratowali wiele lokalnych sklepików. „Gdyby nie Polacy, już dawno musiałbym zamknąć sklep” – czytamy w jednej z wypowiedzi Pana Phillipsa, który w wieku 72 lat, wraz z żoną prowadzą warzywniak Affordable Fruits. Przedsiębiorca doskonale wie, że Polacy jedzą dużo owoców i warzyw, wolą lokalne sklepy od supermarketów i znacznie częściej niż Anglicy gotują w domu. Dzięki temu, zamiast pobierać minimalną ustawową emeryturę, może dalej prowadzić swój biznes i cieszyć się z tak wielu klientów, z których większość zna po imieniu i chętnie ucina z nimi ciekawe pogawędki.

Same plusy Zdrowy styl życia, pracowitość i ambicja Polaków wywarły niemałe wrażenie na autorce materiału: „Mężczyźni, których mijałam stojących przed the Shirley Hotel Pub w południe, trzymających kufel piwa w jednej ręce i papierosa w drugiej, to Brytyjczycy, nie Polacy. Podobnie matki z niemowlakami i małymi dziećmi przeciskające wózki przez drzwi do McDonalda krzyczą na swoje pociechy po angielsku, a nie po polsku.” Brytyjczycy zauważają i doceniają również

naszą przedsiębiorczość – w materiale znajdujemy kilka dalszych historii osób, które własną pracą zdobyły odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie, założyły własną działalność i świetnie sobie radzą. Jeden z naszych rodaków – 23-letni Tomasz Dyl, który w wieku 17 lat założył agencję marketingową, został Młodym Przedsiębiorcą Roku, a do tego wraz ze swoim kolegą, Anglikiem, Jamesem Payne wydaje tygodnik Magazyn PL i miesięcznik Business Magazyn PL . Dalsza część artykułu to typowa polemika tak dobrze znana nam z prasy i programów telewizyjnych. Z jednej strony Polacy przyczyniają się do przeludnienia, braku miejsc w szkołach oraz spowolnienia pracy wielu służb, które muszą obsługiwać rozrastające się społeczeństwo, z drugiej zaś, to polscy uczniowie podwyższają poziom edukacyjny szkół, które dopiero teraz osiągają wymagany pułap; z ulic Southampton znikają brytyjskie sklepiki, zastępowane przez polskie biznesy, jednak to właśnie one jako jedyne rozkwitają i nakręcają lokalną gospodarkę. Kolejny dziennik, tym razem z „górnej” półki, The Guardian również podjął temat dziesięciolecia życia Polaków na Wyspach i przedstawił jak dobrze polska społeczność radzi sobie w Southampton. Historie o polskich przedsiębiorcach przeplatają się wraz z tymi o pracownikach zadowolonych

z poziomu życia w Anglii, docenianych za ciężką pracę i nie myślących o powrocie do Polski. The Gurdian również przedstawił wyniki sondaży przeprowadzonych wśród angielskiej społeczności, z których wynika, że 55 proc. ankietowanych jest zdania, iż Polacy ciężko pracują na utrzymanie, 54 proc. uważa, iż napływ polskich imigrantów pozytywnie wpłynął na Wielką Brytanię, a 57 proc. przyznało, że nie sprawiają problemów dla społeczności. Niestety tylko 35 proc. ankietowanych jest zdania, że Polacy starają się zintegrować z obywatelami Wielkiej Brytanii. Niestety są też negatywne głosy, szczególnie ze strony partii Ukip, która przy wielu okazjach zaznacza, iż imigracja już dawno wymsknęła się rządowi spod kontroli. Przewodnicząca partii w Southampton, Pearline Hingston, sama będąca imigrantką przybyłą do Wielkiej Brytanii z Jamajki w latach 60-tych uważa, że polityka otwartych drzwi dla wszystkich była błędem i że rząd powinien kontrolować, ile osób wpuszcza do kraju. Tego typu poglądy szybko uzyskują popracie wśród starszej części społeczności, którzy wciąż nie potrafią przyzwyczaić się do wielokulturowego społeczeństwa. Ponadto, czują się nieco opuszczeni przez partie rządzące i dlatego radykalne poglądy Ukip trafiają do nich i przekonują do poparcia. Sama partia zaś

9


Odwiedź naszą stronę już dziś! www.magazynpl.co.uk

wykorzystuje argumenty o problemach imigracji w swojej kampanii wyborczej do Europarlamentu. W tym celu Ukip wywiesiła setki kontrowersyjnych billboardów z brytyjskim robotnikiem żebrzącym o drobne. Na plakacie widnieje hasło: „Brytyjscy robotnicy poszkodowani przez nieograniczoną tanią siłę roboczą.” Wedłu przewodniczącego partii, Nigela Farage’a „kampania jest odzwierciedleniem rzeczywistości, której doświadczają miliony Brytyjczyków z trudem utrzymującymi się za niskie płace”. Z takimi poglądami, Ukip ma obcenie 27 proc. poparcia w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 22 maja br.

Kampania w Polsce Polska również pragnie pokazać co zmieniło się od 2004. I związku z tym ruszyła rządowa kampania. W mediach akcja obejmuje przede wszystkim spot pod hasłem „10 lat świet(l)nych”, którego produkcja i emisja będzie kosztować ponad 7 mln zł. Spot „10 lat świet(l)nych” rozpoczyna się od migawek z początku lat 90.: spikerzy telewizyjni Jan Suzin i Edyta Wojtczak składają życzenia noworoczne, na Stadionie Dziesięciolecia trwa handel, ankietowani Polacy mówią o swoich celach i marzeniach. Potem następują ujęcia z ostatniego dziesięciolecia: widowiskowe panoramy miast i atrakcji turystycznych (m.in. Stadionu Narodowego), obrazki z ulicznych imprez, festiwali i meczów piłkarskich. W tle coraz głośniej słychać piosenkę „Hey Jude”, a na końcu widać, jak zachwycony przyjęciem przez polskich fanów, podczas zeszłorocznego koncertu w Warszawie, był Paul McCartney. Celem spotu jest unaocznienie skali skoku cywilizacyjnego, który dzięki naszej akcesji do Unii Europejskiej nastąpił w Polsce w ostatniej dekadzie oraz innych korzyści związanych z obecnością w Unii. Szkoda jednak, że kampania taka droga, ale z drugiej strony, zapewne opłacona z funduszy unijnych.

10

Festiwal Polskiej Poezji Sandra Figlarz

E

liminacje wewnętrzne do kolejnej edycji konkursu Wierszowiska 2014 odbyły się 31 marca 2014 w Polskim Klubie Zabaw i Nauki w Poole. Uczestnicy konkursu mieli wolną rękę w wyborze wierszy polskich poetów, pod warunkiem, że wiersze te uczyły i bawiły. Organizatorem Festiwalu polskiej poezji dla dzieci zwanego dalej Wierszowisko jest Polska Macierz Szkolna w Londynie i Polska Sobotnia Szkoła na Putney-Wimbledon. Polski Klub Zabaw i Nauki w Poole spisał się na medal! Młodzi artyści, a było aż 10 w tym roku, zaprezentowali wiersze poetów takich jak Ignacy Krasicki, Jerzy Jesionowski, Jan Brzechwa, Julian Tuwim oraz Tadeusz Śliwiak. Profesjonalne i przyjazne jury oceniało według kryteriów: dykcja, modulacja głosu, mimika, gesty, ruch sceniczny, oryginalność interpretacji. Z pośród młodych recytatorów jury musiało wybrać dwie osoby, które pojadą na Wierszowisko 2014 do Londynu, 29 czerwca. Na pierwszy ogień poszła Natalia (lat 11) z wierszem Ignacego Krasickiego ,,Czapla, ryby i rak’’, dziewczynka poradziła sobie perfekcyjnie. W następnym występie, Zuza (lat 14,5), recytowała wiersz ,,Zagadka’’ i również potrafiła sprostać zadaniu. I przyszedł czas na chłopaków, Kamil (lat 12,5) recytował wiersz Jerzego Jesionowskiego ,,Egzamin’’, mimo stresu jaki było widać na młodej twarzyczce dzielnie sobie poradził. Agata (lat 12) przedstawiła jury wiersz Jana Brzechwy ,,Tydzień’’, a Ada (lat 14) wiersz ,,Egzamin’’. Oliwia (lat 14) pokazała jak wiersze mogą bawić opowiadając Juliana Tuwima ,,Słoń Trąbalski’’. Dominik (lat 12) przedstawił jury bardzo krótki, ale zabawny wiersz Jana Brzechwy „Wilk”. Piotr (lat 13) recytował wiersz Tadeusza Kubiaka ,,Na start’’, Ola (lat 12) śpiewająco przedstawiła nam obraz wiersza Tadeusza Śliwiaka ,,Wilk u dentysty’’. Ostatnią uczestniczką była Natalia (lat 14), która w sposób niesamowity pokazała nam, że naprawdę włożyła w recytację wiersza dużo serca i pracy, a tym utworem była ,,Kwoka’’ Jana Brzechwy. Niestety nie wszyscy Klubowicze mogli zaprezentować swoje zdolności aktorskie z powodu nieobecności, ale może następnym razem. Jury miało ciężkie zadanie, bo każde z dzieci włożyło dużo pracy i poświęciło czas, aby z jak najlepszej strony zaprezentować wiersz tak, by spodobał się jury i publiczności. Zabawa przez naukę to naprawdę świetny pomysł. Każde z tych uśmiechniętych dzieci zasłużyło, aby pokazać się na Wierszowisku w Londynie, ale niestety jury mogło wybrać tylko dwie osoby. Jury podjęło decyzję, że do Londynu pojadą dwie Natalie, które recytowały wiersze „Czapla, ryby i rak” oraz „Kwoka”. Jury doceniło indywidualność, grę aktorską oraz to, że dziewczynki były świetnie przygotowane. Mimika, gesty i modulacja głosu również miały wpływ na ich decyzję.


www.facebook.com/magazynPL

11


Odwiedź naszą stronę już dziś! www.magazynpl.co.uk

Jak zamieścić ogłoszenie drobne w Magazyn PL ? Aby zamieścić ogłoszenie drobne wejdź na www. magazynpl.co.uk, ewentualnie wyślij e-mail z treścią ogłoszenia na adres ogloszenia@magazynpl.co.uk Treść ogłoszenia nie powinna przekraczać 160 znaków. Ogłoszenia drobne będą ukazywać się przez 4 tygodnie, po czym zostaną usunięte. Zarazem informujemy iż ogłoszenia dotyczące sprzedaży wyrobów alkoholowych, tytoniowych oraz usług towarzyszkich nie będą publikowane. Ogłoszenia typu “Usługi” oraz “Mieszkania” ukazują się w ramkach i są płatne - £8 za tydzień. Aby zamieścić niniejsze ogłoszenie proszę skontaktować się z naszym Działem Marketingu i Sprzedaży pod nr 02380 634 202 lub 07935 622 688. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do ich korekty. W przypadku dłuższego niż 160 znaków ogłoszenia, redakcja zastrzega sobie prawo do skracania ogłoszeń.

Oleje i płyny najlepszych producentów do każdego rodzaju silnika i skrzyni biegów - dla każdego i na każdą kieszeń. Filtry, wycieraczki, akumulatory, części – wszystko dostepne od zaraz. Moto-oil oferuje doświadczenie w branży paliwowej oraz indywidualne podejście do każdego problemu klienta. Nasze usługi pozwolą Ci cieszyć się równą pracą serca Twojego auta i czerpać radość z jazdy dla Ciebie i Twojej rodziny Jesteśmy sponsorem polskiego kierowcy rajdowego Ireneusz Zaleski w GAZ Shocks BMW Compact Club w UK Odwiedź nas lub zamów przez internet Moto-oil.co.uk Office 1, Space Maker House 518 Wallisdown Road Bournemouth, BH11 8PT mob. 07412 254 254 , tel.01202 980 592 Vw Passat 1.9Tdi Niebieski Metelik Nowy Rozrzad Pompa Wody 91000Mil Tyl Czarne Szyby Tax31/7/14 Mot22/10/14 Cena £3,290 Tel07934649296 Southampton Sprzedam CITROEN SAXO 1.1 2003r 3drzwi, benzyna,Stan tech. dobry, MOT i TAX 30/06/14 £550 tel 07598408173 Toyota Avensis 2008 rok, 99,000 mil, 2.2 Diesel, bialaa, radio z mp3 i DVD oraz wbudowana nawigacja, 17” alu felgi, £4,995. tel. 07772 312 191 BMW E46 2001 ,srebrny, TAX 03/14 , MOT 09/14.Automatic, 106tys mil, 1000£ 07595645206

Motoryzacja 2004 VW Golf 1.9 SE TDi, 90,000 mil, niebieskim jeden wlasciciel – kobieta, plena historia serwisowa, radio z CD, £4495, tel. 07772312191

Sprzedam mate z antyposlizgiem do bagażnika sedana maecedesa C, W203 £10.00 Southampton 07593 594 085

Mini Cooper S 1.6, 2004 rok, 70,000 mil, niebieski, alu felgi, elect. szyby, CD ze zmieniarka, £4995, tel. 07772312191, Southampton

VW Golf 1.9 S TDi, pełna historia serwisowa, 80,000 mil, niebieski, nowy MOT, radio z CD + zmieniarka na 6 CD - £4,795, tel. 07772 312 191

12

Honda accord vtec se 2001r, poj 2.0 benzyna, jestem drugim właścicielem, mot, tax do czerwca, 56tys mil zamienie za samochód z polską rejestracją 07968449382

Seat Toledo (Altea, Leon) TDi 2005 BT55FHV 103,000 mil mot 27.11.2014 tax 31.05.2014 stan bdb, info: 07975730304 BMW 530D E60 reg.54. przebieg 130tys. Zadbany samochod, ksiazka serwisowa,j eden wlasciciel, sportowe zawieszenie, srebrno szary. £4,850 tel. 07516948125 VW Touran 1.9 TDI PD S 5DR [7 SEAT] [55 Plate December] £3499 Bournemouth, full VW serwis: olej, rozrząd, pompa wody itp. 104,075 mil tel.07726750643 Seat Toledo 1.9 diesel 2005, 2 klucze, nowy rozrząd, pompa, sprzęgło, 76 tys mil, tax – 10.14, mot – 06.14, £3600, tel. 07716011145 Southampton. Sprzedam VW GOLF III, 1,6 Benz+gaz, 95r. zarejestrowany w Lublinie, ubezpieczenie do końca marca, stan techniczny dobry tel. 01202 798 409. Bournemouth. cena GBP 400 

Alexanders Cars Ltd - pierwszy polski komis samochodowy w południowej Anglii. Szeroki wybór samochodów. Sprawdź aktualną ofertę na www.southampton-cars.co.uk

Volvo S40 2006r 1.8 benz. czarny,full skóra,86 tyś,2 nowe opony,zmieniarka na 6 CD,alufelgi 17,elek. szyby,lusterka.MOT 20.11.2014 £3000 tel.07852530011 Poole

centralny zamek, immobilizer, poduszka powietrzna pasażera, boczne i kierowcy, elektryczne szyby przód, alarm, elektryczne lusterka, komputer pokładowy, £1,495 tel. 07772 312 191

Peugeot 206 rocznik 2000,3 drzwiowy, 1.4L benzyna,112K,MOT do 14.10.14., TAX do 1.04., stan techn. dobry,tanio sprzedam. tel 07448929432

Sprzedam radio z DVD Pioneer na windzie. 40%ceny taniej £330 Southampton 07593594085

Sprzedam Mercedesa Sprintera 311 906 LHD zarejestrowany w Polsce rocznik 2006, kolor żółty, średni, niski, blaszak, ładowność 1450kg, przegląd i OC ważne do 11.2014, przebieg 188000mil, przyjmę w rozliczeniu anglika, cena 5850. tel 07731795526 Volkswagen FOX 2006rok, benzyna, 1,2L silnik, 93 000mil, żółty, 12 miesięcy MOT, nowe opony, bardzo ładny mały samochód, wysoki komfort i ekonomia, £ 1,995 tel. 07772 312 191 Mercedes-Benz C Class C180 CLASSIC 4DR (6 biegowa skrzynia biegów)2001, 99 000mil, benzyna silnik 2.0L, 12 miesięcy MOT, czerwony, ABS,

Sprzedam książkę po polsku naprawa mercedes c, wszystkie silniki £10 Southampton 07593594085 Sprzedam oponę Bridgestone 255/40R17, 6mm bieżnik £25 Southampton 07593594085 Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Sport 5 drzwiowy, 2002, 110 000mil, benzyna 1.8L, nowy MOT i TAX, niebieski, £995 tel. 07772 312 191 Sprzedam przednie tarcze hamulcowe podwójnie wentylowanedo mercedesa c-klasa. Nowe oryginalne £70 07593594085 Sprzedam panel do montarzu nieoryginalnego radia medcedesa c-klasa £5 Southampton 07593594085

Usługi Ulotki, plakaty, wizytówki i inne materiały reklamowe. Szybki czas realizacji zamówień. Darmowa wysyłka. Zadzwoń po więcej info; 02380 634 283 lub napisz hello@gottabemarketing.co.uk Absolwentka PSM udzieli lekcji GRY NA PIANINIE. Nauka od podstaw jak również kontynuacja posiadanych umiejętności. Jeśli interesuje Cię muzyka-Zapraszam. Southampton, 07842419095 Naprawa telewizorów LCD LED PLASMA, monitorów, laptopów. Bezpłatny transport (okolice Southampton). Gwarancja, rachunki. 07454 405973 www.wefix.tv


www.facebook.com/magazynPL

Montaż Anten Satelitarnych i Freeview Ustawianie Sygnału Akcesoria, Umowy, Płatności Oferta i cennik na: www.southsatellites.co.uk zadzwoń i zapytaj 07983569616 Patryk BOURNEMOUTH, SOUTHAMPTON, PORTSMOUTH, SALISBURY i okolice Przysięgłe tłumaczenia ustne i pisemne. Z polskiego na angielski i z angielskiego na polski. Szybka i darmowa wycena tłumaczeń. Ewa Erdmann -07851666508 Pranie dywanów, sprzęt i środki najwyższej jakości, 6 letnie doświadczenie, ubezpieczenie,rozsądne ceny (np. 2 bed flat - £60-£75, pokój £20-£35). Piotr - 07742 225 713/01202 759 458, Bournemouth i okolice www.dorsetcleaners.co.uk

Dodaj ogłoszenie drobne na www.magazynpl.co.uk

Pomagamy we wszystkich typach sprawach prawnych. Rowniez na terenie calej Polski. Poradnia Rodzinna tel 07896222205

Twój dom, mieszkanie lub firma wymaga remontu lub prac wykończeniowych? Szukasz rzetelnego, doświadczonego fachowca? ATB Plastering & Tiling świadczy usługi w zakresie plastrowania, kafelkowania, tynkowania i innych prac remontowobudowlanych. Zadzwoń 07955 818594 lub napisz email: atbplastering@gmail.com

500 wizytówek, papier 400gsm, laminowane, druk jedno- lub dwustronny - £48 Ulotki formatu A6, papier 300gsm, druk jedno- lub dwustronny, 2,500 szt - £70 5,000 szt - £90

Zadzwoń już dziś - 02380 634 283 lub napisz; hello@gottabemarketing.co.uk pełna oferta dostępna na www.gottabemarketing.co.uk/printing

Sprzedam

Pomoc przy wypełnianiu dokumentów na benefity, tłumaczenia ustne w Job Centre, Councilu, pomoc w pisaniu NVQ, podań o prace oraz w załatwianiu innych spraw urzedowych. Doświadczenie, solidność. Ewa - 07716849810

Najtaniej!

Profesjonalny montaż anten satelitarnych, ustawianie sygnału, sprzedaż zestawów satelitarnych. Montaż na wysokościach. Gwarancja na wykonywaną usługę. Southampton, Bournemouth, Portsmouth i okolice. Paweł - 0787 167 9731

Opiekun osoby niepełnosprawnej. Wymagany język angielski, prawo jazdy i samochód. Kontakt Jayne SCIL Continuing Care Tel: 02380 202 932 Trzech silnych, zdrowych i szybko uczących się młodych mężczyzn poszukuje pracy. Proszę o kontakt tel. 07810253926 Kierowca 38 lat szuka pracy Prosze o kontakt pod numerem 07427140204 Szukam pracy jako niania. Posiadam doświadczenie w opiece nad dziećmi wieku 2-12lat. Mieszkam w Bournemouth. Referencje do wglądu. Nr. 07459 191 851. 46-letnia Polka szuka pracy typu sprzatanie, prasowanie opieka nad dziećmi. Jestem osobą pracowitą i sumienną. Kontakt 07873 104 510.

Czas realizacji 24 godziny! Darmowa 24-godz wysyłka na terenie Wielkiej Brytanii

Usługi Pogrzebowe - JACEK NOWAKOWSKI, pierwsza polska firmą na rynku angielskim, która zajmuje się usługami pogrzebowymi i transportem zmarłych na terenie UK i Polski. Telefon 24H - JACEK - 0044 7801766959, jmnfuneral@gmail.com

Praca

Sprzedam TechniSat Freeview HD Digital Tuner. Zawiera 8 dniowy przewodnik po programach. Zapisuje i odtwarza TV live. Gwarancja. Tel.01202 737089 Poole. £50. Szafa materiałowo drewniana, stan b dobry £20.00 Southampton 07593 594 085 Sofy sypialne cena £80-110 małe i duże w dobrym stanie. Możliwy transport Southampton 07593 594 085 ZA DARMO TV 37cali SONY duży tył Poole 07851 760 652 Sprzedam fotelik Silver Cross 0-8 mies (mother&care) kolor stalowy z pomarańczowymi wstawkami 50 funtów+torba na wozek i mata do zabawy Gratis. POOLE 07922625566 Sprzedam Xbox 360, w pełni działający, jeden kontroler, 20gb HDD, wszytskie kable, czarny z czaszką na zewnątrz oraz jest podświetlona na zielono, £80 Bognor Regis Info 07741589117. Sprzedam fotel z beżowej skóry £20.00 Możliwy transport. Southampton 07454932780

Sprzedam zabawkę pojazd do siadnia dla dzieci do 3 lat £10.00 Southampton 07454932780 Wentylator 2 moce ciepła i 1 moc zimna, 2000W, £5 07593594085 Sprzedam 2 zamrażarki z wyświetlaczem, roczne, stan idealny, Southampton 07454932780 Sprzedam nowy Samsung Galaxy Xcover 2 -GT-S7710. £ 160. Tel.07805384536 Sprzedam 2 kanapy - sofa bed, rozkładane, metal, z materacami, w dobrym stanie po £40 każda. Jedna rozkładana na 2, druga na 3 części. 195 cm x 130 cm po rozłożeniu. tel.: 01202 737 089, Poole. Sprzedam książkę (z odpowiedziami) + płyta z testami na prawo jazdy w Uk w języku polskim. Bournemouth, tel. 07761 492 942 Sprzedam meble w bdb stanie, sofy, narozniki, szafy, stoły. Możliwy transport. Soythampton 07454932780

Sprzedam lampkę na biurko, żarówka halogenowa 20W. £5.00 Southampton 07454932780

Sprzedam 2 monitory z DVD i pilotami do samochodu, stan idealny £60 Southampton 07593594085

Sprzedam zestaw 3 elementy, 2 szafy i szuflady z lustrem 190cm. Możliwy tranport. £130 Southampton 07454932780

Narożnik sypialny z pojemnikiem czarna skóra + fotel, stan b bobry £450.00 Southampton 07593594085

Szukasz fachowca? Odwiedź Katalog Firm na www.magazynpl.co.uk

Szukam niani dla 3.5 latki u nas w domu od 01/2014. Od pon do pt od 6.30 rano,ok 20h w tyg i full time w dni wolne od przedszkola, 07707116556 Parkstone Poole Kierowca kat. B,C+E,D+E, szuka pracy lub współpracy na dużym vanie 07454932780 Pielegniarka zaopiekuje sie osoba starsza telefonu; 07849 434 458 lub 07849 434 229.

Mieszkania Szukam do wynajecia mieszkania 1-bedroom w Bognor Regis, tel. 07563501193

Transport NO TO LECIMY Transport na lotniska i nie tylko, foteliki, wi-fi, klima. Wygodnie, bezpiecznie i najtaniej. Bristol - £65, Luton - £69, Stansted - £79, 07449 537100, 07516 782576, 01202 466101, notolecimy@gmail.com

Inne Polskojezyczne mitingi AA odbywaja sie co sobote o 19.00 w Bournemouth, przy United Reformed Church. Adres:Holdenhurst Rd.BH8 8AW. Drugie wej. od Swithun’s Rd. Wiecej wiadomosci na temat mitingow AA w Bournemoutch pod numerami telefonow: 7530931944; 07783301387 oraz 07511297080

Problem z alkoholem? Polskojęzyczne spotkania anonimowych alkoholików w Southampton, sobota 18-20 przy 147 Shirley Road (SO15 3FH). Info: Marcin 07456 729 772, Paweł 07890 946 989 Praca licencjacka o doświadczeniu polskich emigrantów, uniwersytet Southampton. Poszukuję chętnych do udzielenia wywiadu. efg2g10@soton.ac.uk

Reklama

od £10 / tydz. Więcej informacji pod nr 02380 634 202, marketing@magazynpl.co.uk, www.magazynpl.co.uk 13


Odwiedź naszą stronę już dziś! www.magazynpl.co.uk

Rozrywka Krzyżówka

K£UJE NA ARENIE BYKA ZA POMOC¥ D£UGIEJ PIKI MALOWANA W PIOSENCE KARIN STANEK

MIASTO KO£O POZNANIA STOS DESEK, SKRZYÑ

REZYDENCJA JANA III SOBIESKIEGO

KIEDY G£ODNY, TO Z£Y

1

PRZEPROWADZA£ RUSYFIKACJÊ G¥SIENICA

2

PAÑSTWO W AMERYCE PÓ£NOCNEJ

7 KARETKA REANIMACYJNA USYNOWIENIE

4

SFORMU£OWA£ TWIERDZENIE MATEMATYCZNE

SAMOCHÓD

12

IMIÊ STRYJA JANA BOHATYROWICZA W “NAD NIEMNEM”

TYTU£OWA POSTAÆ W DRAMACIE SZEKSPIRA PAWE£, TRENER PI£KARSKI

TANIEC POMOST WYCHODZ¥CY W MORZE

11

BY£ PRZECIWNY ROZBIOROWI POLSKI SKAZA

10

... JOHNSON KOSZYKARZ AMERYKAÑSKI

1

2

3

6

8

PISARZ SZWAJCARSKI PIENI¥DZ Z XIX W. W REPUBLICE PO£UDNIOWEJ AFRYKI

ESOWATO WYGIÊTY ODCINEK OKRʯNICY (NAJD£U¯JEDEN SZEJ CZÊŒCI Z SZYITÓW JELITA GRUBEGO)

IMITUJE SKÓRÊ WAGA OPAKOWANIA

9

HISZPAÑSKA AGNIESZKA

5

6

7

CZ£ONEK LUDU, ZA£O¯Y£ PAÑSTWO W PANONII

IMIÊ AKTORKI I TANCERKI MINNELLI AMBASADOR ZSRR W USA W LATACH 1941-43, WSPÓ£ORGANIZATOR KONFERENCJI W TEHERANIE W 1943 R.

5

ID¥C ZA GWIAZD¥ Z KACPREM I MELCHIOREM, DOTAR£ DO BETLEJEM

4

STAN W USA

HELSINKI

WARTOŒÆ PRZEDMIOTU LUB US£UGI WYRA¯ONA W PIENI¥DZACH

POLSKI SAMOCHÓD DOSTAWCZY

13

MIEJSCE KLÊSKI HANNIBALA IMIÊ AKTORA NIEMCZYKA

GÓRY W BU£GARII KLUB SPORT. W NOWYM S¥CZU

3

DZIELNICA WARSZAWY Z FABRYK¥ LEKÓW MUSSOLINI

MNIEJ NI¯ KOLE¯ANKA

DAWNY PREZYDENT USA SK£ADNIK POWIETRZA LETNISKO NA POBRZE¯U KASZUBSKIM

OMY£KA W WYPOWIEDZI

IMIÊ AKTORKI HOLTZ CZÊŒÆ MÊSKIEJ BIELIZNY

MIA£A MʯA CZÊŒÆ £O¯YSKA ŒLIZGOWEGO

INDYKSAMIEC OGÓ£ ZAGADNIEÑ

DU¯A, WOLNA PRZESTRZEÑ W MIEŒCIE

GRUBY, KOSMATY KOC

W£OSKIE LINIE LOTNICZE

TO, CZEGO KUJE KONIE SZUKA£ PAN HILARY

¯Y£A WYSTÊPOWAW RAJU NIE U KOGOŒ STOLICA ALBANII AMERYKAÑ- CECHY SKI WAHA- PRZODKA D£OWIEC SAMOLOT KRÓTKIEGO STARTU

ZABYTKOWE MIASTO NA KORSYCE

RZEKA W EKWADORZE I PERU, LEWY DOP£YW AMAZONKI

Sudoku 14

STRACH, LÊK

8

9

10

Humor Kilkuletni chłopczyk i dziewczynka w tym samym wieku kąpią się razem w wannie. Dziewczynka dostrzega siusiaka i pyta chłopczyka: - Mogę dotknąć? Chłopczyk oburzony: - Nie ma mowy! Swojego już urwałaś! Matka beszta syna, który wybrał się do klubu ze striptizem. - Jak mogłeś! To obrzydliwe! Pewnie widziałeś tam rzeczy, których nie powinieneś zobaczyć! - Tak - odpowiada syn - Widziałem tam ojca. Małżeństwo ogląda romans: - Jak myślisz - pyta zapłakana żona. Czy oni w końcu się pobiorą? - Na pewno. Takie filmy zawsze kończą się tragicznie.

11

12

13

Rozwiąż krzyżówkę i wygraj książkę – niespodziankę ufundowaną przez Księgarnię FONT (www.ksiegarniafont.co.uk). Hasło wraz ze swoimi danymi prześlijna adres: konkurs@magazynpl.co.uk. Ewentualnie prześlij rozwiązanie SMS-em; MAGAZYN. hasło krzyżówki. Twoje dane osobowe na nr. 07935 622 688. (Przykład: MAGAZYN. Letni wiatr. Aleksander Kowalski, 10 Sample Street, Sample Town, SS1 1AA). Na zgłoszenia czekamy do 03.05.2014. Nagrodę za poprawne rowiązanie krzyżówki z numeru 66 otrzymuje Katarzyna Balinda z Gosport. Gratulujemy, nagroda zostanie wysłana pocztą. Fundatorem nagrody jest


www.facebook.com/magazynPL

15


Odwiedź naszą stronę już dziś! www.magazynpl.co.uk

16

Magazyn PL - e-issue 69 2014  

Magazyn PL is an award winning Polish weekly magazine in the South of the UK. As featured on BBC, ITV and in The Guardian

Advertisement