Magazyn Ofensywa

Magazyn Ofensywa

Lublin, Poland

„Ofensywa” to studencki magazyn społeczno-kulturalny wydawany w Lublinie od 2005 roku. Powstał na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i większość jego redakcji stanowią studenci. Skierowany jest jednak nie tylko do środowiska uniwersyteckiego, ale także do ludzi zainteresowanych kulturą i publicystyką społeczną.

Każdy numer pisma budowany jest na bardzo luźnych zasadach wokół jakiegoś zagadnienia-hasła-słowa kluczowego.

„Ofensywa” jest dla wielu studentów pierwszym szlifem w drodze do zawodu dziennikarza i miejscem zdobywania doświadczenia na różnych etapach powstawania gazety – od pisania, przez skład, korektę po ilustrowanie i łamanie pisma.

ofensywa.umcs.lublin.pl