Page 1

numer 1/2016 –styczeń/luty 2016

Temat numeru

PROGRAMOWANIE str. 12

Mow mi PYTHON!

Programowanie w języku Python w ramach projektu Koduj z klasą

str. 6

Platforma Zondle Recepta na wspólną naukę i zabawę

Blogi nauczycielskie str. 32

czyli co mają do powiedzenia pedagodzy?

str. 10

Konkurs Diversity inspiracją dla ciekawych lekcji programowania

str.22

Mistrzowie Kodowania Dokąd zmierza programowanie?

N@uczyciel 1/2016  

N@uczyciel – czasopismo edukacyjne dla nauczycieli z pasją!

N@uczyciel 1/2016  

N@uczyciel – czasopismo edukacyjne dla nauczycieli z pasją!

Advertisement