Page 1

magazyn lubelski wrzesień 2012

1


2

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

3


ZA XXX ZŁ MIESIĘCZNIE* JUŻ W CENIE

xxx xxx ZŁ OPROCENTOWANIE W SKALI ROKU

x,x%

dla XX m-cy

TERAZ W LEASINGU ZA LVOFINANCIAL CAR FINANCIAL SERVICES – kredyt, leasing, ubezpieczenie. VOLVOVO CAR SERVICES – kredyt, leasing, ubezpieczenie.

dla XX m-cy

Lorem dolor ipsumsitdolor sitconsectetur amet, consectetur adipiscing elit. Donec tor tor non telluseleifend. varius eleifend. * Lorem* ipsum amet, adipiscing elit. Donec iaculis iaculis tortor non tellus varius metus id est suscipit congue et utCras or ci.tempor Cras tempor faucibus sollicitudin. AeneanAenean dapibusdapibus metus id est suscipit congue et ut orci. faucibus sollicitudin. . . W zalezności odsilnika wersjizu¿ycie silnika zuzycie paliwa cyklu mieszanym od5,5 3,6 do 5,5km, l/100 km, emisja CO94 94136 do 136 g/km. 2 od W zale¿ności od wersji paliwa w cykluwmieszanym wynosi wynosi od 3,6 do l/100 emisja CO od do g/km. 2

Scandinavia Auto Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Volvo

NAZWA DEALERA Autoryzowany Dealer Volvo ul. Ulica XX, 00-000 Miasto, T: (00) 000 00 00, www.nazwadealera.dealervolvo.pl

Al. Kraśnicka 150A 20-718 LUBLIN

tel.81 748 87 80

www.scandinavia.dealervolvo.pl

LAJF – magazyn lubelski WRZESIEŃ 2012#03

WRZESIEŃ 2012#03

Uleczyć przyszłość Na zdrowie, zacny Belgu! BEŁZ – zapomniana stolica województwa

n

4

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

5


6

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

7


8

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

9


10

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

11


12

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

13


14

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

15


16

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

17


18

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

19


20

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

21


22

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

23


24

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

25


26

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

27


28

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

29


30

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

31


32

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

33


34

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

35


36

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

37


38

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

39


40

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

41


42

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

43


44

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

45


46

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

47


48

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

49


50

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

51


52

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

53


54

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

55


56

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

57


58

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

59


60

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

61


62

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

63


64

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

65


66

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

67


68

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

69


70

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

71


72

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

73


74

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

75


76

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

77


78

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

79


LKUCHNIA LOKALNAm

BPRODUKTY EKOLOGICZNEC

VSMAKI REGIONALNEZ

autopromocja LAJF

bPRODUCENCI ŻYWNOŚCIo

Przyjmujemy reklamy i ogłoszenia, zapraszamy do współpracy oferentów i handlowców — BIURO REKLAMY LUBLIN 20-010 ul. Dolna Panny Marii 5 tel. +48 609 09 06 04 email; p.nowacki@lajf-ml.pl www.lajf-ml.pl

LAJF magazyn lubelski

Magazyn Lubelski czerwiec 2012

LAJF

magazyn lubelski

80

magazyn lubelski wrzesień 2012

107

LAJF

magazyn lubelski

magazyn lubelski wrzesień 2012

81


Tomaszów Lubelski

HOTEL

DO SPRZEDANIA Nieruchomoœæ po³o¿ona w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 32. Budynek hotelu o pow. zabudowy - 577 m2, pow. u¿ytkowa - 2138,76 m2, kubatura - 8.470 m3, 4 kondygnacje, winda, 47 pokoi w tym 11 jednoosobowych, sala konferencyjna, czêœæ gastronomiczna z sal¹ konsumpcyjn¹.. Parking przed budynkiem. Uregulowany tytu³ w³asnoœci.

BARDZO ATRAKCYJNA LOKALIZACJA PRZY DRODZE KRAJOWEJ nr 17 WARSZAWA - LUBLIN - ZAMOŒÆ - TOMASZÓW LUBELSKI - LWÓW

93 km do LWOWA 22 km do przejœcia granicznego w HREBENNEM KONTAKT: Urz¹d Miasta Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski Jadwiga Œwiatowiec - kier. Referatu Gospodarki Komunalnej tel. 84 664 37 40

82

Tomaszów Lubelski bram¹ na Roztocze

- st¹d najbli¿ej do Zwierzyñca, Krasnobrodu, Józefowa, Suœca i Roztoczañskiego Parku Narodowego,

magazyn lubelski wrzesień 2012

magazyn lubelski wrzesień 2012

83


84

magazyn lubelski wrzesień 2012

LAJF Magazyn Lubelski #3  

Jedyne na Lubelszczyźnie pismo pozwalające dotrzeć do tak dużej liczby wpływowych i opiniotwórczych osób w tym regionie. Nowoczesny layout,...

LAJF Magazyn Lubelski #3  

Jedyne na Lubelszczyźnie pismo pozwalające dotrzeć do tak dużej liczby wpływowych i opiniotwórczych osób w tym regionie. Nowoczesny layout,...

Advertisement