Page 1

LOCAL

MAGAZINE

Luton | Dunstable | Leighton Buzzard | Bedford | Hatfield | St. Albans | Welwyn Garden City | Harpenden | Hemel Hempstead | Milton Keynes | Stevenage | Watford

Wyd.67 (październik 2017)

www.magazynlokalny.co.uk

NY ŁAT ZP BE

POLISH

bezpłatny

NOWA JAKOść MEDIÓW lokalnych

Góra Abrahama

atrakcyjny wjazd kolejką linową


Tu spełniająa, sięe, marzenia.

Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Dariusz Cichocki, jestem założycielem klubu i trenerem drużyny U8, która jest pierwszą polską drużyną w angielskiej lidze dziecięcej w Bedfordshire. Tym samym dotrzymaliśmy słowa i spełniliśmy marzenia dzieci o grze w lidze. Teraz można śmiało powiedzieć, że nareszcie czerpią z piłki nożnej to co najlepsze. Oprócz treningu daliśmy im większą przyjemność z uprawiania sportu, niezapomniane emocje, nowe doświadczenia i naukę, nowe przyjaźnie. Co jest również istotne, daliśmy im możliwość pokazywania podczas meczu tych szlachetnych wartości, które im przekazujemy. W naszym klubie dzieci uczą się o historii Polski, na przykład organizujemy konkursy o tej tematyce. Od listopada będziemy mieć drugą reprezentację naszego klubu w lidze, będzie to drużyna U10 powadzona przez trenera Rafała Wyszyńskiego. Klub powstał dla rozwoju, przede wszystkim dzieci, następnie kadry trenerskiej i każdego kto chce z im współpracować, dlatego zapraszam osoby chcące na przykład pomagać w treningach. Jeśli ktoś marzył o tym, aby być trenerem to jesteśmy w stanie w tym pomóc i umożliwić start. Oferujemy doświadczenie i opłacenie kursów, a z naszego punktu widzenia asystentów

nigdy za wiele. Wielu by się zdziwiło ile takie osobymogą mieć obowiązków. Pomagają oni podczas treningów i meczy, dla jak najlepszej nauki i zapewnienia bezpieczeństwa na najwyższym poziomie. Kurs FA Level 2 in Coaching Football dał mi mnóstwo wiedzy i sposobów jak skutecznie angażować asystentów. W klubie mamy trzech asystentów. Pierwsze cele udało nam się zrealizować. Stworzyliśmy klub piłkarski, który ma konstytucję i ma cel: wychowywać i szkolić potencjalnych reprezentantów kraju (tak krok po kroku spełnia się moje marzenie). Spełniliśmy marzenia dzieci o grze w lidze, marzenia o tym, aby być piłkarzem w klubie, aby być częścią drużyny. Utworzyliśmy forum dla rodziców i dzieci. Kończymy jedne i zaczynamy kolejne kursy trenerskie. Stworzyliśmy pozytywny wizerunek miejsca, gdzie ZABAWA, ROZWÓJ, SZACUNEK, DRUŻYNA to niepodważalne wartości. Od października 2017 będziemy również działać w Milton Keynes, otwieramy tam szkółkę piłkarską naszego klubu. Wszystkich zainteresowanych zapisaniem dziecka lub też zainteresowanych pomocą w treningach w Luton/Dunstable bądź Milton Keynes prosimy o kontakt przez naszą stronę na facebooku Eagles 303 United FC (zachęcam do polubienia i dopingowania), poprzez telefon 07907591399 lub email coach@eagles303unitedfc.co.uk . Nasza strona: www. fc.co.uk Pozdrawiam serdecznie. Dariusz Cichocki

Redakcja Magazynu Lokalnego nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń oraz zastrzega sobie prawo odmowy publikacji reklam czy ogłoszeń bez podania przyczyn. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.

Zespół redakcyjny: (Editorial) Robert Szydłowski mob. 07724 747878

Skład i opracowanie graficzne: (Graphic Designing & Typesetting) M3Graphic Design Studio

Ogłoszenia drobne i prenumerata (Classified ads and subscriptions) tel. 02032 891 778

Aleksandra Miśkiewicz Wiktor Zwolnicki Małgorzata Szydłowska Karolina Rodak

Marketing i reklama: (Advertising) Mateusz Sawicz m. 07930 650 989 t. 02032 891 778 info@magazynlokalny.co.uk

www.MagazynLokalny.co.uk Wydawca: INTI Media LTD Nakład: 8000 egzemplarzy/copies

,


Koncert

w LUTON

Oto jak bawiła się publiczność w Luton na koncercie legendarnej grupy Myslovitz 1 października . Co się działo? Co przeżyliśmy na koncercie? Standardowy zestaw koncertowy, nowe i starsze utwory między którymi tak wspaniale przemykały emocje dając fanom energię i wprowadzając niesamowity klimat. Nie mówię tu tylko o emocjach jakie zespół przekazał swoją muzyką, mam również na myśli klimat jaki wytwarza się między fanami a zespołem, a także między ludźmi na koncercie. Chyba rozumiecie, że w takich okolicznościach ciężko jest mówić o czymś standardowym.  Niesamowity support  zespołu Whisky, który wykonywał

utwory jakże znanej wszystkim grupy Dżem, a także rokowej grupy Rock Paper Sister wprawił publiczność w zabawowy nastrój, a później.... no cóż, później było już tylko lepiej. Trzy godziny doskonałej zabawy.  „Wieczorami chłopcy wychodzą na ulice…”  i zapewniają nam dobrą zabawę. Zespół Myslovitz nie pierwszy raz koncertował w Anglii i nie pierwszy raz udowodnił, że zalicza się do extra klasy polskiej sceny muzycznej. Koncert nasycił nawet najbardziej wybrednych fanów, bo czasami tak niewiele rzeczy trafia do naszej świadomości. Teksty piosenek i dobre melodie słyszane na żywo to coś co każdy z Was powinien kiedyś przeżyć. Dziękujemy za dobrą zabawę i mamy nadzieję do zobaczenia już wkrótce. Organizator: Goluch Events www.facebook.com/goluchevents Tekst: Dorota Schwalkowska Zdjęcia: Klamecki Photomotto


Komunikat dotyczący obywateli RP, posiadających równocześnie obywatelstwo innego państwa W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie wątpliwościami, co do zasad dokonywania odprawy granicznej przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez obywateli RP z podwójnym obywatelstwem, uprzejmie informujemy, że wymóg okazania funkcjonariuszom Straży Granicznej podczas kontroli granicznej polskiego dokumentu paszportowego lub odpowiednio dowodu osobistego dotyczy wszystkich obywateli polskich. Jeśli pomimo posiadania obywatelstwa polskiego, osoba będąca jednocześnie obywatelem innego państwa zdecyduje się na legitymowanie się dokumentem podróży wydanym przez władze tego państwa, to powinna mieć na uwadze, iż w takiej sytuacji będą dotyczyły jej przy przekraczaniu granicy RP wymogi, jakie powinni spełnić obywatele państw trzecich. Przykładowo ograniczony będzie czas dozwolonego pobytu w RP (czyli 90 dni w okresie 180-dniowym), którego przekroczenie będzie uznane za naruszenie prawa skutkujące sankcjami. Odmiennie jednak będzie traktowana osoba legitymująca się dokumentem podróży wydanym przez władze państwa trzeciego, która sama przy odprawie paszportowej aktywnie powoła się na fakt posiadania polskiego obywatelstwa. W takiej sytuacji funkcjonariusz Straży Granicznej będzie zobowiązany do traktowania takiej osoby wyłącznie jak polskiego obywatela. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r. poz. 161 z późn. zm.) „obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i  obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie. Obywatel polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z  niego prawa i obowiązki”. Konsekwencją powyższego będzie konieczność okazania polskiego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy. Rekomendacje Mając na uwadze obowiązujące przepisy i nasze dążenie do zapewnienia przekraczającym granicę sprawnej odprawy paszportowej, uprzejmie sugerujemy osobom posiadającym oprócz obywatelstwa polskiego również obywatelstwo innego państwa, a w przyszłości zamierzającym odbyć podróż do Polski, aby z odpowiednim wyprzedzeniem  podjęły kroki zmierzające do uzyskania polskiego dokumentu paszportowego. Rekomendacja, by podczas odprawy granicznej okazywać funkcjonariuszom Straży Granicznej polski dokument uprawniający do przekroczenia granicy, wynika z przepisów polskiego prawa. Zgodnie  z art. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r. poz. 161 z  późn. zm.) „obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie. Obywatel polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie 6

Magazyn Lokalny

obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki”. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 930, z późn.zm.), „przekraczanie granicy państwowej jest dozwolone na podstawie dokumentów uprawniających do jej przekraczania.” Z art. 4 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 268, z późn. zm.) wynika, iż - w stosunku do polskich obywateli - „dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera”. Polscy obywatele decydujący się na przekroczenie polskiej granicy państwowej i okazujący przy tej okazji zagraniczny dokument podróży (paszport państwa, którego obywatelstwo również posiadają) powinni być świadomi procedur stosowanych w takich sytuacjach. Przy przekraczaniu granicy zewnętrznej państw strefy Schengen przez osobę będącą obywatelem państwa trzeciego i legitymującą się paszportem tego państwa – funkcjonariusz Straży Granicznej zamieszcza w jej paszporcie odcisk stempla kontroli granicznej, który stanowi potwierdzenie daty wjazdu na terytorium RP. Zgodnie z Kodeksem Granicznym Schengen, obywatele państw trzecich, których nie dotyczy obowiązek posiadania wiz, mogą przebywać na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen przez 90 dni w okresie 180-dniowym, jeżeli m.in. posiadają ważny dokument podróży uprawniający do przekraczania granicy i  wystarczające środki utrzymania na czas planowanego pobytu. Przekroczenie 90-dniowego okresu pobytu w okresie 180-dniowym skutkuje dla cudzoziemca poniesieniem konsekwencji naruszenia obowiązującego prawa, takimi jak np. orzeczenie grzywny w wysokości do 500 złotych, czy wpisanie jego danych osobowych do Systemu Informacyjnego Schengen dla celów odmowy wjazdu. Jeżeli w trakcie odprawy granicznej przy wyjeździe z Polski funkcjonariusz Straży Granicznej stwierdzi, że osoba legitymująca się paszportem innego państwa nie posiada w tym paszporcie odcisku stempla kontroli granicznej poświadczającego datę wjazdu do Polski lub też przekroczyła 90-dniowy okres pobytu w okresie 180dniowym - obowiązany jest podjąć stosowne czynności wyjaśniające, w trakcie których może okazać się, że osoba zainteresowana posiada także obywatelstwo polskie. Od tego momentu funkcjonariusz Straży Granicznej ma obowiązek traktować taką osobę  wyłącznie jako obywatela polskiego. W takim przypadku nie mogą być wobec tej osoby zastosowane sankcje z powodu przekroczenia dozwolonego okresu pobytu w Polsce, jednakże będzie od niej wymagane okazanie ważnego polskiego dokumentu umożliwiającego przekroczenie granicy RP.  Źródło: www.strazgraniczna.pl

Październik 2017


zdjęcia: www.PositivePictures.co 8

Magazyn Lokalny

Październik 2017


Góra Abra

mała Szwajcaria

Strome skaliste wąwozy, rozległe jaskinie, szybko biegnące rzeki, szerokie panoramiczne widoki i kolejka linowa – łatwo zrozumieć osoby z epoki wiktoriańskiej dlaczego nazwali Matlock Bath „Małą Szwajcarią”. Jednakże, takich widoków jak w The Heights of Abraham Cable Cars, Caverns & Hilltop Park nie odnajdziesz za granicą. To idealna możliwość na spędzenie dnia wolnego w Derbyshire Dales oraz Peak District. Przejedź się kolejką linową z samego dna doliny, gdzie znajduje się stacja kolejowa Matlock Bath Railway Station, dzięki której dotarcie na szczyt Hilltop Park wydaje się bardzo łatwe. Gdy kolejka dojedzie na samą górę, turyści otrzymują darmowy wstęp na wszystkie atrakcje w terenie, w tym dwie niesamowite Show Caverns (zwiedzanie jaskiń z przewodnikem).

10

Magazyn Lokalny

Październik 2017


TURYSTYKA

ahama

a w Derbyshire’s Peak District Wycieczki przez cały dzień pozwolą Ci doświadczyć ekscytującego widoku zbocza wzgórza. Ujrzysz ogromną jaskinię Great Masson Cavern a w Great Rutland Cavern, wysłuchasz górniczych opowieści rodem z XVII-go wieku. The Fossil Factory to miejsce gdzie dowiesz się o skałach, skamielinach i powstaniu Peak District. Wyświetlana jest również prezentacja wideo oraz istnieje możliwość pooglądania szczątek trzymetrowego dinozaura Ichthyosaur! W Masson Pavilion the Heath & Heaven Exhibition można pooglądać wystawę fotografii renomowanego fotografa John Beatty, a to wszystko oprawione jest wierszami Si Homfrey. Skorzystaj z Through the Lens, aby odbyć wirtualną podróż przez Great Masson Cavern. Koniecznie odwiedź The Long View Exhibition, aby poznać historię tego wspaniałego miejsca. Spaceruj po lesistych szlakach, wejdź na wieżę Victoria Prospect, odwiedź sklepy i dwa ekscytujące place zabaw dla dzieci. Głównym punktem na szczycie jest Tree Tops Visitor Centre, gdzie znajdują się Vista Bar & Restaurant i Terrace Café z pięknymi widokami tarasem widokowym. Gdy będziesz planował kolejnym razem wyjazd w góry, nie zapomnij o The Heights of Abraham w Matlock Bath – „Mała Szwajcaria” jest bliżej, niż myślisz! THE HEIGHTS OF ABRAHAM CABLE CARS, CAVERNS & HILLTOP PARK, Matlock Bath, Derbyshire DE4 3PD. (ustaw nawigację - DE4 3NT) Całodobowa linia informacyjna: 01629 582365 ext: 256 www.heightsofabraham.com

www.MagazynLokalny.co.uk

11


REKLAMA


REKLAMA

www.MagazynLokalny.co.uk

13


Wizyta Ambasadora RP w Luton Polonia - Polish Community Group dziękuje za udział w dyskusji dotyczącej wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

23 września 2017 r. w Luton odbyła się debata dotycząca Brexit, zorganizowana przez Polonia - Polish Community Group oraz Magazyn Lokalny. W ratuszu miejskim, gdzie miało miejsce spotkanie, uczestników przywitał Burmistrz Luton, Mohammad Ayub. W debacie udział wzięli Jego Ekscelencja Ambasador RP Arkady Rzegocki, Konsul Renata Wasilewska-Mazur, posłowie do Parlamentu Brytyjskiego Gavin Shuker oraz Kelvin Hopkins. W pierwszej części mówiono o wspólnej historii, relacjach, jakie łączą obydwa kraje oraz o tym jak ważną częścią Wielkiej Brytanii stała się polska społeczność. Przedstawiciele Parlamentu Brytyjskiego oraz Burmistrz Luton zapewniali, że Polacy są nadal mile widziani zarówno w naszym mieście jak i całej Wielkiej Brytanii.

Następnie głos zabrał Marek Lubelski z Luton Borough Council, który mówił o tym jakie perspektywy ma przed sobą miasto Luton. Nasze miasto inwestuje duże środki w infrastrukturę, stając się atrakcyjnym miejscem do dalszych inwestycji, czy też zamieszkania bez względu na formę, jaką Brexit przybierze. Piotr Wojtasiuk z Pretty Sheep Ltd opowiedział historię lokalnego startupu, który powstał w oparciu o studentów University of Bedfordshire, polskiego pochodzenia. Piotr wraz z grupą zdolnych wspólników realizują ciekawe projekty z zakresu transportu, bezpieczeństwa czy rzeczywistości wirtualnej. Jak mieliśmy okazję się przekonać Brexit dla ich firmy nie jest straszny, ponieważ ich propozycje mają szerokie zastosowanie, a Wielka Brytania stworzyła przyjazne środowisko

W wydarzeniu wzięli również udział radni Miasta Luton, reprezentanci Luton Borough Council, Luton Irish Forum, Prospect International, Polish Professionals London, Tokko Youth Centre, Szkoły Sobotniej w Luton, Bedfordshire Police, Teatr Katharsis przy polskiej Parafii Luton/Dunstable, lokalnych organizacji charytatywnych, przedstawicieli biznesu, kultury i mediów. Przed spotkaniem znaleźliśmy czas na ciasta i przekąski, których sponsorem była sieć polskich sklepów VitaExpress. Zebranym gościom czas umilał Zespół Dziecięcy Promethidion Bedford. Po przerwie na pytania publiczności, głos zabrał Michał Siewniak, były radny Welwyn Garden City, ekspert w dziedzinie funduszy europejskich, który obecnie pracujący w instytucji charytatywnej. Mówił o tym czy warto angażować się w życie społeczne i polityczne w Wielkiej Brytanii i jakie konsekwencje może przynieść Brexit. Wystąpienie Jasona Tsiricosa z Polish-British z Polish British Integration Centre - PBIC zawierało wiele ciekawych szczegółów jak wygląda obecnie i jak może wyglądać sposób ubiegania się o rezydenturę czy obywatelstwo, jakiej pomocy oczekują Polacy i jakie skutki może spowodować Brexit.

administracyjne, wspierające nowe firmy. Z kolei Daniel McHugh z Bedfordshire Police Cohesion Team przedstawił nam informacje o przestępstwach na tle nienawiści, szczególnie tych które miały miejsce po referendum. Opowiedział również jak możemy zgłaszać tego typu przestępstwa zarówno na Policji jak i również za pomocą wielu organizacji charytatywnych, które są partnerami w zwalczaniu tego typu przestępstw. Wiele osób było zainteresowanych tym jak w obliczu Brexit dalej będzie można rozwijać umiejętności i kompetencje zawodowe. Odpowiedzi na to udzieliła Małgorzata Brady z Polish-British Integration Centre. To organizacja która prowadzi usługi doradztwa zawodowego szczególnie ukierunkowane na osoby z Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki tej organizacji można również poprawić swoje zdolności języka angielskiego, ponadto otrzymać informacje jak lepiej funkcjonować w Wielkiej Brytanii. Potem głos zabrał Robert Szydłowski, jako przedstawiciel lokalnego biznesu. Mówił o tym, że na Brexit można patrzeć również poprzez pryzmat nowych możliwości biznesowych. Oczywiście jesteśmy w tej chwili na etapie negocjacji i niepewności, ale według właściciela


grupy medialnej INTI Group, po pewnym czasie pojawią się możliwości, które nie były dostępne w ramach Unii Europejskiej, a Brexit może okazać się szansą na nowe relacje biznesowe. Spotkanie podsumował organizator, Sebastian Dolinski z Polonia - Polish Community Group. Rozpoczął od wspólnych kart historii Wielkiej Brytanii i Polski. Następnie wspominał, jak bardzo aktywną i dynamiczną grupę narodowościową stanowimy w Wielkiej Brytanii. W dalszej części starał się przekazać z jakimi emocjami, styka się na co dzień, po referendum. Następnie nawiązał do orędzia Pani Premier Theresy May, które miało miejsce dzień wcześniej we Florencji, zawierającego wizję dalszych negocjacji oraz stanowisko Wielkiej Brytanii wobec Unii Europejskiej. Potem przekonywał że po Brexit słowo “Unia”, warto zastąpić słowem “Współpraca”. Pokazał również jak wiele wspólnych wydarzeń, inicjatyw, akcji udało się zrealizować przez Polonię w Luton oraz partnerów z Polski oraz że warto tego typu inicjatywy kontynuować. Na zakończenie postawił pytanie: Czy warto aby Wielka Brytania oraz Unia Europejska w przyszłości konkurowały ze sobą, czy też współpracowały? Po debacie odbył się również obiad z udziałem Pana Ambasadora oraz Pani Konsul w Restauracji Gospoda. Luźniejsza atmosfera pozwoliła porozmawiać na tematy bardziej codzienne i zrobić wspólne zdjęcia. Panowie Arkady Rzegocki, Ambasador RP w Londynie oraz Sebastian Doliński podziękowali wszystkim za udział i wyrazili chęć organizacji kolejnych spotkań przy współpracy Ambasady Polskiej w Londynie oraz Polonia Polish Community Group, w miarę jak kolejne etapy negocjacji będą zamykane, a do opinii publicznej będą trafiać kolejne ustalenia pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską. Dziękujemy Ambasadzie RP w Londynie za współpracę przy organizację debaty. Dziękujemy naszym sponsorom Polskie Sklepy Vita Express oraz Restauracji Gospoda za pomoc w organizacji wydarzenia. Dziękujemy również Zespołowi Dziecięcemu Promethidion z Bedford, za piękną oprawę muzyczną naszego spotkania. Dziękujemy MARIUSZ ZYCH PHOTOGRAPHY za uwiecznienie debaty. Dziękujemy mediom Magazynowi Lokalnemu, portalowi wLuton.net, portalowi BoWarto, portalowi Made In Dunstable, za pomoc w promocji wydarzenia. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia na naszym profilu na facebooku https://w w w.facebook .com/PoloniaPCG/ posts/865121826981319 Lub do pobrania zdjęć w oryginalnej rozdzielczości  https://drive.google.com/open?id=0Byi_BUCl-V2BaEFvMDA0TXlqV3c

www.MagazynLokalny.co.uk

15


Wydarzenia kulturalne

czyli co warto zobaczyć

14.10 / g. 15:00 FESTIVAL OF LIGHTS 2017 (Bedford) Wydarzenie skierowane dla całych rodzin, które kładzie nacisk na celebrowanie różnorodności społeczeństwa. Celem festiwalu jest umocnienie więzi wśród mieszkańców okolicy, niezależnie od wyznania, pochodzenia i przekonań. Organizatorem imprezy jest po raz kolejny Bedford Indian Community. Wstęp i parking darmowy. Adres - bunyan centre in bedford Mile Road, Bedford, MK42 9TS. https://www.skiddle. com/whats-on/Bedford/Bunyan-Centre/Festival-ofLights-2017/13049975/

18:00 Niedziela, 22 października o godz. 18:00 Miejsce: Coronet 28 New Kent Road, SE1 6TJ Londyn

14.10 / g. 16:00 WIECZÓR PRZYJACIÓŁ LWOWA (Londyn) Koło Lwowian serdecznie zaprasza na Wieczór Przyjaciół Lwowa. W programie m.in: Postęp budowy Domu Polskiego we Lwowie, 200 lat szkoły nr. 10 św. Marii Magdaleny, Degustacja likierów i wódek Baczewskiego oraz win polskich, Tradycyjny bufet „na modłę lwowską”. Wieczór Przyjaciół Lwowa odbędzie się w sobotę, 14 października 207 roku w Sali Malinowej POSK. Rozpoczęcie: godz. 16:00 POSK 238-246 King Street, London, W6 0RF. Wstęp: 10 GBP. Cały dochód przeznaczony zostanie na pomoc dla dzieci i harcerzy w Lwowie. Więcej informacji: www.kolo-lwowian.org.uk

28.10 / g. 19:30 THE WIND IN THE WILLOWS: A FOLK OPERA (Luton) Klasyczne folkowe brzmienia i przypowieści angielskie. Wiek minimalny – 8 lat. Gatunki muzyczne: Acoustic, Folk, Opera. Muzyka pełna życia i energii. Bilety - £10/£8. Wystąpią – Greenmatthews i Vicki Swan & Jonny Dyer. www.lutonculture.com. luton library theatre in luton Central Library, St George’s Square, Luton, LU1 2NG Tel: 01582 547474

15.10 / g. 18:00 DRUGA GALA STAND-UP COMEDY (Londyn) Sprawdzeni komicy zaprezentują swoje najlepsze teksty w formie stand-upów. Na tym wydarzeniu nie może zabraknąć żadnego miłośnika dobrej, komediowej rozrywki! Wystąpią: Abelard Giza, Katarzyna Piasecka, Kacper Ruciński, Tomasz Jachimek, Rafał Rutkowski, Rafał Pacześ, Łukasz „Lotek” Lodkowski, Tomasz „Boras” Borkowski, Jacek Stramik. Prowadzenie: Krzysztof Ruciński. Bilety: w cenie od £25. 2. Gala Stand-Up Comedy w Londynie odbędzie się 15 października 2017 roku, start godz. 18:00. TROXY Theatre 490 Commercial Rd, London, E1 0HX. Uwaga! Wstęp 18+. 20.10 / g. 19:00 POLISH POWER ENERGY DISCO GALA (Peterborough) 1stage Events oraz Karma Live zapraszają na Galę Disco Polo w Peterborough. Na scenie klubu The Cresset zobaczycie takie gwiazdy jak: BOYS, WEEKEND, TOP Girls! Dodatkowo na scenie wystąpi Zespół TeamPuls oraz DJ Danny S. Cała impreza będzie prowadzona przez prezentera Polo TV Macieja Smolińskiego. Bilety: w cenie od £30 do kupienia online: www.bileter.co.uk, www.bilety24.uk oraz w lokalnych sklepach. Polish Power Energy Disco Gala w Peterborough odbędzie się 20 października 2017 roku. Start: godz. 20:00. The Cresset Theatre Rightwell, Bretton, Peterborough, PE3 8DX, Eastern Region. Wejście 16+ 21 i 22.10 / g. 18:00 BUCH FEST 2017 (Londyn) Gabinet Looster, Lao Che, Luxtorpeda, Łąki Łan, Waglewski Fisz Emade, Kaliber 44 w Londynie! I dzień – sobota, 21 października 2017: Gabinet Looster Lao Che Luxtorpeda II dzień – niedziela, 22 października 2017: Łąki Łan Waglewski Fisz Emade Kaliber 44. Bilety: Jeden dzień – £25 (promocja!) Dwa dni – £45 (promocja!) Więcej informacji: info@buch.co.uk. Wydarzenie odbędzie się w dniach: Sobota, 21 października o godz. 16

23.10 / g. 14:00 BLOWN AWAY (Luton) Wydarzenie odpowiednie dla dzieci w wieku 3-11 lat. Koszt – 7 GBP, rezerwacje 01582 878100 (warsztaty przed spektaklem). Antarktyczna przygoda dla dzieci z elementami cyrkowymi, kukiełkami i przyjemną muzyką. Adaptacja bestsellerowej książki Rob Biddulph. Weź udział w warsztatach kukiełkowych przed show o godzinie 13:00. www.mettatheatre.co.uk

28.10 / g. 09:00 WARSZTATY BE FIT Z KASIĄ DZIURSKĄ (Stansted) Infinity Sport RAZEM z Kasią Dziurską Mistrzynią Świata Fitness Figure, pragnie zaprosić Cię na warsztaty fitness Londyn/Stansted! Program warsztatów: Rejestracja: 09:00 - 10:00 Pytania do Kasi: 10:00 - 11:00 Trening funkcjonalny w parach: 11:00 - 11:45 Przerwa: 11:45 - 12:00 Tabata: 12:00 - 12:45 Przerwa: 12:45 - 13:00 Fitdance: 13:00 - 13:45 Przerwa: 13:45 - 14:00 Stretching: 14:00 - 15:00 Bilety: w cenie £32 do kupienia online. Warsztaty Be Fit Razem z Kasią Dziurską odbędą się 28 października 2017 roku. Start godz. 9:00. Romeera Gym Forest Hall Road, Stansted, CM24 8, South East England. 29.10 / g. 19:00 KONCERT ZESPOŁU HEY (Londyn) Polska Muzyka na Wyspach oraz LEMON MOSQUITO dzięki wsparciu Salek’s Motors mają ogromny zaszczyt zaprosić na koncert jednego z najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki – HEY – w Londynie! Koncert odbędzie się w ramach trasy FAYRANT TOUR - świętującej 25-lecie zespołu na scenie. Bilety: w cenie £31.50 (cena biletu zawiera opłatę (PAYPAL) £2.50) do nabycia online na stronie www.polmus.co.uk oraz w sklepach: Sklep Kłos na Stoke Newington, N16 Restauracja Light Bite na 7 Sisters, N15 Delikatesy Wędlinka na Neasden, NW10 Polski Sklep Kredens na Greenford, UB6 Koncert zespołu HEY w Londynie odbędzie się 29 października 2017 roku o godz. 19:00 Electric Brixton Town Hall Parade, South West London, SW2 1RJ, Londyn 02.11 / g. 10:00 HERTFORDSHIRE SCHOOLS SHOW (St Albans) Wystawa i targi dla rodziców z Hertfordshire. Wystawią się szkoły i placówki. Możliwość rekrutacji dzieci i nowych nauczycieli. Brak ograniczeń wiekowych. Adres - The St Albans Arena, St Albans, Hertfordshire AL1 3LD. https://www.eventbrite. co.uk/e/hertfordshire-schools-show-2017-tickets30950401484. Wstęp darmowy.

Magazyn Lokalny

Październik 2017

03.11 / g. 20:00 YOLANDA BROWN (Harrow) Dwukrotna zwyciężczyni nagrody MOBO i czołowa saksofonistka z UK – przyjdź i zobacz jej występ na żywo! Brak ograniczeń wiekowych. Gatunki muzyczne – Jazz, Soul, Blues, Reggae. Artystka wykona utwory ze swojej najnowszej płyty “Love Politics War”. Bilety - £18/ £14. Adres - harrow arts centre in harrow 171 Uxbridge Road, Harrow, HA5 4EA Tel: 0203 773 7161. www. skiddle.com/whats-on/Harrow/HarrowArts-Centre/YolanDa-Brown/13029266/ 11.11 / g. 18:00 KONCERT ZESPOŁU KULT (Londyn) Legenda polskiego rocka w o2 Forum w Londynie. Kult – polski zespół muzyczny, grający głównie rock alternatywny, założony w 1982 roku, przez Kazika Staszewskiego i Piotra Wieteskę w Warszawie, na bazie zespołu Novelty Poland[a]. Muzyka Kultu ma swoje korzenie w punku i nowej fali, wykorzystuje też elementy rocka psychodelicznego, a nawet jazzu. Od początków istnienia grupa wyróżnia się charakterystycznym, rozpoznawalnym brzmieniem klawiszy i instrumentów dętych, a także głosem i często prowokacyjnymi tekstami wokalisty Kazika Staszewskiego. Bilety: Przedsprzedaż – £25 (kup bilet online) Więcej informacji: info@buch.co.uk. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 11 listopada o godz. 18:00 Miejsce: The Forum 9-17 Highgate Road, NW5 1JY Londyn

14/11 godz 19.30 Polish Your Polish, jedyny w Wielkiej Brytanii polskojęzyczny klub organizacji Toastmasters International, zaprasza na spotkania wszystkie osoby zainteresowane publicznymi wystąpieniami. „Z nami w przyjaznej atmosferze dowiesz się jak doskonalić elementy dobrego przemówienia, jak pokonać tremę, jak przedstawić swoje myśli w jasny i zwięzły sposób. W naszym klubie rozwijamy również cechy przywódcze realizując program leadership.” Dla gości wstęp jest bezpłatny Spotkania odbywają się w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca o godz. 19:30 w Sali Kominkowej Ogniska Polskiego 55 Exhibition Road, South Kensington, London, SW7 2PN www.polishyourpolish.org.uk

Więcej bieżących informacji o auktualnych wydarzeniach znajdziesz na stronie

www.wLuton.net


ROZRYWKA

KRZYŻÓWKA Poziomo 1. Szlagier 2. Daje początek rzece 4. Naczynie z wkładem 5. Bywa bez pokrycia 8. Warzywo, główny składnik leczo 11. Drogowa 13. Groza 15. Wrogość 16. Broszura reklamowa z ofertą firmy 17. Deserowa w tabliczkach 19. Osiągnięcie warte nagrody Pionowo 1. Matka wynalazków 3. Z piaskownicą i trzepakiem 6. Jeden z grzechów głównych 7. Biuro notariusza 9. Do przypalania papierosa 10. Gratis wręczany, mile przyjmowany 12. Na Biblii oparty 14. Część oceanu 18. Intonacja

1

6

2

8

3 4

7 5

6

7 8

10

9

11 12

13

1

12

2

9 14

15

11

16

17

18

3

19

10 5 4

HUMOR

EclipseCrossword.com

- Chciałbyś obudzić się w przyszłości? - No jasne! - No to dawaj szkło. Dwa litry kupiłem...

katastrofę kolejową. - Co się stało? - Teściowa przyjechała do nas pociągiem.

Na dachu budynku stoi facet i depcze po palcach trzymającej się rynny, zwisającej teściowej. Przechodzień krzyczy: - Człowieka pan zabijesz! Tamten odpowiada: - To się pan odsuń!

- Janie, czy w najnowszym automobilu pani hrabiny drzwi otwierają się tradycyjnie, czy ekstrawagancko do góry ? - Tradycyjnie, Jaśnie Panie Hrabio. - Jesteś pewien, Janie ? - Tak, Jaśnie Panie Hrabio. - Hm ... dziwne ... bardzo dziwne ... Ale skoro tak, to w takim razie ... Janie, proszę powiedzieć pani hrabinie, że nie życzę sobie więcej być przywożony z imprezy w bagażniku.

W restauracji: - Poproszę pieczeń z zająca. Tylko żeby mi w niej śrutu nie było! - Ma pan szczęście, dzisiaj przywieźli jednego, który podciął sobie żyły. Hasło reklamowe zakładu pogrzebowego w Sosnowcu: - Z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej ciebie! Naukowcom udało się skrzyżować złotą rybkę z rekinem - spełnia trzy ostatnie życzenia. Kolega do kolegi: - Moja rodzina przeżyła ostatnio

- Ależ skąd kochanie. Tym bardziej, że dzisiaj poszedłem do pracy w swetrze. Podczas rozprawy rozwodowej sędzia pyta (jeszcze) żonę: - Coś jednak musiało panią w nim fascynować, skoro pani za niego wyszła? Żona: - Faktycznie, ale już to wydałam... Żona żali się mężowi: - Wcale o mnie nie mylisz! Ciągle tylko sport i sport. Nawet nie pamiętasz kiedy jest rocznica naszego ślubu. - Ależ pamiętam, kochanie. To było tego samego dnia, gdy Małysz wygrał Turniej Czterech Skoczni.

Mówi żona do męża: -Kochanie, sprawmy sobie wyśmienity weekend! - Cudowny pomysł moja droga, więc do zobaczenia w poniedziałek.

Mąż mówi do żony: - Niepotrzebnie kręcisz nosem. Ten bigos jest całkiem dobry. - Może i jest dobry, ale większość ludzi bierze do kina popcorn.

Robiłam dzisiaj zakupy i zabrakło mi pieniędzy - mówi żona do męża. Wstąpiłam więc do Twojego biura. W Twoim pokoju nie było nikogo, wzięłam Ci z marynarki trzysta złotych. Nie gniewasz się?

Wsiada baba do autobusu i pyta się kierowcy: - Panie, a jaki to autobus? - Czerwony. - No, ale dokąd? - Do połowy, dalej są szyby.

13


Ogłoszenia drobne PRACA Firma Magnet Properties poszukuje osoby na stanowisko pracownika z branży remontowo-budowlanej. Wymagane doświadczenie, w tym miedzy innymi: malowanie, tynkowanie, układanie podłóg drewnianych, laminowanych, , kładzenie kafelek itp. Chętnych proszę o przesłanie email / cv z danymi oraz potwierdzeniem znajomości branży w postaci referencji.marta@ magnetproperties.co.uk Kontakt: 01582 487 564 ========================== Zatrudnimy kobiety do sprzątania domów prywatnych, możliwość pracy w weekendy. Praca w Luton i okolice. Po okresie próbnym umowa. Wymagania : solidność, dyspozycyjność, podstawowy angielski, mile widziane doświadczenie i własny środek transportu. Oferta tylko dla poważnie zainteresowanych osób. Kontakt: 07835289798 ======================== Praca na magazynie z odzieżą w Milton Keynes, atrakcyjne stawki! Stawka: £8.40 - £10.50/h *GWARANTOWANE godziny* **Akceptowane wszystkie poziomy języka angielskiego - nie musisz mówić po angielsku** *Dla osób przyjeżdżających z zagranicy

18

dostępna pomoc w znalezieniu zakwaterowania i organizacji transportu do pracy- niskie koszty początkowe!!!* KORZYSCI Z WYJAZDU Z AGENCJA STAFFLINE: Umowa o prace na czas nieokreślony. W 3 miesiące można zarobić 15 000zl przy przepracowaniu zagwarantowanych przez nas godzin. Nowe doświadczenia, premie w zależności od zaangażowania,gwarantowane godziny, dostępne nadgodziny, bonusy. Zapewniony pełen trening (płatny). Tygodniowo wypłacane wynagrodzenie. Możliwe dodatkowe ubezpieczenie, płatne urlopy, nieodpłatna pomoc przy znalezieniu zakwaterowania. Staffline jako Agencja Rekrutacyjna nie prowadzi zakwaterowania. Ale możemy przekazać Ci oferty naszych zaprzyjaźnionych i agentów mieszkaniowych. Jeśli są Państwo zainteresowani wyjazdem i pracą – prosimy o SMS o treści: ‘IMIE+ NAZWISKO + ADRES EMAIL+ MiltonF na numer 00447779 984524 (Aga). Po więcej ofert zapraszam do odwiedzania naszego Facebooka „Staffline Central Recruitment”

Magazyn Lokalny

Październik 2017


MIESZKANIA Wynajmę pokój dla 1 osoby z dala od centrum. Szukamy osoby spokojnej, ceniącej porządek i prywatność innych. Dom zamieszkuje małżeństwo z dzieckiem w wieku szkolnym. W cenę pokoju wliczone są wszystkie rachunki i Internet, możliwość podłączenia w pokoju telewizji. Przy domu bezpłatne miejsce parkingowe ,  z tylu domu ogród. Dom znajduje sie nie daleko magazynów na Sundon Park i stacji pociągów Leagrave, blisko do nowego zjazdu 11a na M1. Więcej info pod nr telefonu 07720613954  ===================================== Wynajmę dwójkę w domu zamieszkiwanym przez polskie małzenstwo+2 dzieci. Umeblowane, wyposażone, WiFi, polska TV, Salon, parking za darmo, ogród, czystość.

Tylko dla osób z full-time contract, referencje i credit check wymagane. Czynsz 155/tygodniowo, akceptowane płatności miesięczne, kaucja 400 funtów- oddana w dniu wyprowadzki. Kontakt: 07520294370 =================================== Wynajmę pokój dwójkę w 2 bedroom house. Tylko dla pracującej i nie palącej osoby lub pary. Jedna osoba – 105, para – 150. Czynsz obejmuje wszystkie rachunki. Nowo wyposażona kuchnia wraz z pralką i suszarką. Ogródek.  Kontakt: 07931034999 =================================== Wynajmę pokój dwuosobowy dla 1 osoby. Dom znajduje sie z dala od centrum LU4. Cena 90f plus 2 tyg. depozytu. Więcej info pod nr tel 07984512270

USŁUGI Zapraszamy na polskiserwiskomputerowy.com Oferujemy: - naprawa laptopów/pecetow/mac-ow itp. - budowa/składanie komputerów pod zamówienie - serwis sprzętu pogwarancyjny jak i również gwarancyjny - konfiguracja sieci domowych/firmowych LAN i WiFi - instalacje serwerów oraz konfiguracja - zabezpieczenie komputerów przed ransomware - sprzedaż oprogramowania antywirusowego - BUDOWA KOPAREK KRYPTOWALUTOWYCH - sprzedaż i instalacje oprogramowania - audyty bezpieczeństwa sieci i systemów komputerowych - odzyskiwanie danych i certyfikowane usuwanie danych Jesteśmy certyfikowanymi partnerami wielu znanych marek jak Lenovo, Microsoft, ESET, AJG-Tech. Kontakt : 07821830618 ======================================= Lekcje prywatne języka angielskiego przez skype metodą Red Point. Kontakt: Maciek +48 534684224 lub Whatsapp Email: magic. s1724@gmail.com

SPRZEDAM Sprzedam telewizor jak na zdjęciu. Działa normalnie. Juz go nie potrzebuje. Na terenie Luton I Dunstable . Mogę zawieść do klienta.Kontakt: 07831527726

Więcej ofert pracy i ogłoszeń drobnych znajdziesz lub dodasz na stronie internetowej wLuton.net REKLAMA


"Magazyn Lokalny" Magazine, issue 67, October 2017  

Polish Local Magazine "Magazyn Lokalny" Distribution: Hertfordshire, Bedfordshire, Buckinghamshire (England)

"Magazyn Lokalny" Magazine, issue 67, October 2017  

Polish Local Magazine "Magazyn Lokalny" Distribution: Hertfordshire, Bedfordshire, Buckinghamshire (England)

Advertisement