Page 1

POLISH LOCAL MAGAZINE Luton | Dunstable | Leighton Buzzard | Bedford | Hatfield | St. Albans | Welwyn Garden City | Harpenden | Hemel Hempstead | Milton Keynes | Stevenage | Watford

Wyd. 51 ( maj 2016)

www.magazynlokalny.co.uk

Turniej Magic Football Academy 5 czerwca 2016

bezpłatny

Zobacz Polską Grupę na Luton Carnival

29 maja 2016


Słów kilka... W ostatnich dniach pogoda (jak nigdy w Anglii) nadzwyczaj dopisuje. Dobrze się składa bo nadchodząca impreza Luton Carnival 2016 będzie tym bardziej udana im bardziej będzie sprzyjać pogoda. W tym roku w Luton będzie nas reprezentować stowarzyszenie Polish Community Group „Polonia” tworząc pochód karnawałowy złożony z ok 100 osób. Koniecznie przeczytajcie artykuł na ten temat. Magazyn po raz kolejny został patronem medialnym turnieju piłkarskiego dla dzieci do 11 lat. Serdecznie zapraszamy na turniej połączony z piknikiem rodzinnym. Przykładem z ubiegłego roku wiemy, że emocje towarzyszące tej imprezie są na równi rozgrywkom piłkarskim dla dorosłych. Okazuje się, że problem alkoholowy w naszym regionie u Polaków jest zauważalny coraz częściej. W obszernym artykule na ten temat przedstawiamy jak w UK działa prawo i gdzie szukać pomocy w momencie gdy zauważymy u siebie ten problem.

Bardzo zapraszam do lektury naszego miesiecznika

Redaktor Naczelny

Robert Szydlowski

Objectives and aims of of „MagazynLokalny” Magazine The growing needs for the Polish community to have access to information has prompted us to create “MagazynLokalny” magazine. Our primary objective is to inform, educate and create links for the Polish community and speed up the process of integration within their local communities. In our opinion the primary way for Poles in the UK to effectively contribute to the community is through education, access to information and understanding social and legal issues. We are not affiliated with any religion nor do we propagate any political views. Where can You find us? Zespół redakcyjny: (Editorial) Luton, Dunstable, Leighton Buzzard, Bedford, Hatfield, Welwyn Garden City, Harpenden, Hemel Hempstead, Milton Keynes, Stevenage, Watford Robert Szydlowski (Red. Naczelny) mob. 0772 4747 878

Spis treści :

Komunikat dotyczący obywateli RP...................4 Naprawa Komputerów.....................................5 Karnawał......................................................6 Wardown Park Museum...................................9 Jak łatwo zarabiać w internecie........................11 Konkurs Recytatorski Bedford........................ 14 Turniej Magic Rozgrywki...........................12 Interesująca Postać z Naszego Regionu............ 15 Watford........................................................ 16 Konkurs........................................................ 17 Alkohol.......................................................18 Wydarzenia kulturalne.................................. 20 Krzyżówka .................................................. 21 Humor.......................................................... 21 Ogłoszenia Drobne......................................... 22 Klub Fotografii Artystycznej........................... 23

str. 6

Aleksandra Miksiewicz Agnieszka Tomaszewska Wiktor Zwolnicki Małgorzata Szydłowska

Skład i opracowanie graficzne: (graphic designer) Anna Szydlowska Marketing i reklama: (Advertising)

str. 12

Robert Szkółka Mateusz Sawicz Jan Sawicki mob. 07930 651 000 mob. 07930 650 989 tel. 02032 891 778 info@magazynlokalny.co.uk Ogłoszenia drobne i prenumerata (Classified ads and subscriptions) tel. 02032 891 778

str. 18

www.MagazynLokalny.co.uk Wydawca: INTI Media LTD Nakład: 8000 copies / egzemplarzy

Redakcja Magazynu Lokalnego nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń oraz zastrzega sobie prawo odmowy publikacji reklam czy ogłoszeń bez podania przyczyn. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. REKLAMA

2

Maj 2016 • www.magazynlokalny.co.uk


3


Komunikat dotyczący obywateli RP, posiadających równocześnie obywatelstwo innego państwa

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie wątpliwościami, co do zasad dokonywania odprawy granicznej przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez obywateli RP z podwójnym obywatelstwem, uprzejmie informujemy, że wymóg okazania funkcjonariuszom Straży Granicznej podczas kontroli granicznej polskiego dokumentu paszportowego lub odpowiednio dowodu osobistego dotyczy wszystkich obywateli polskich.

Jeśli pomimo posiadania obywatelstwa polskiego, osoba będąca jednocześnie obywatelem innego państwa zdecyduje się na legitymowanie się dokumentem podróży wydanym przez władze tego państwa, to powinna mieć na uwadze, iż w takiej sytuacji będą dotyczyły jej przy przekraczaniu granicy RP wymogi, jakie powinni spełnić obywatele państw trzecich. Przykładowo ograniczony będzie czas dozwolonego pobytu w RP (czyli 90 dni w okresie 180-dniowym), którego przekroczenie będzie uznane za naruszenie prawa skutkujące sankcjami. Odmiennie jednak będzie traktowana osoba legitymująca się dokumentem podróży wydanym przez władze państwa trzeciego, która sama przy odprawie paszportowej aktywnie powoła się na fakt posiadania polskiego obywatelstwa. W takiej sytuacji funkcjonariusz Straży Granicznej będzie zobowiązany do traktowania takiej osoby wyłącznie jak polskiego obywatela. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r. poz. 161 z późn. zm.) „obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie. Obywatel polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki”. Konsekwencją powyższego będzie konieczność okazania polskiego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy. Rekomendacje Mając na uwadze obowiązujące przepisy i nasze dążenie do zapewnienia przekraczającym granicę sprawnej odprawy paszportowej, uprzejmie sugerujemy osobom posiadającym oprócz obywatelstwa polskiego również obywatelstwo innego państwa, a w przyszłości zamierzającym odbyć podróż do Polski, aby z odpowiednim wyprzedzeniem podjęły kroki zmierzające do uzyskania polskiego dokumentu paszportowego.

Polscy obywatele decydujący się na przekroczenie polskiej granicy państwowej i okazujący przy tej okazji zagraniczny dokument podróży (paszport państwa, którego obywatelstwo również posiadają) powinni być świadomi procedur stosowanych w takich sytuacjach. Przy przekraczaniu granicy zewnętrznej państw strefy Schengen przez osobę będącą obywatelem państwa trzeciego i legitymującą się paszportem tego państwa – funkcjonariusz Straży Granicznej zamieszcza w jej paszporcie odcisk stempla kontroli granicznej, który stanowi potwierdzenie daty wjazdu na terytorium RP. Zgodnie z Kodeksem Granicznym Schengen, obywatele państw trzecich, których nie dotyczy obowiązek posiadania wiz, mogą przebywać na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen przez 90 dni w okresie 180-dniowym, jeżeli m.in. posiadają ważny dokument podróży uprawniający do przekraczania granicy i wystarczające środki utrzymania na czas planowanego pobytu. Przekroczenie 90-dniowego okresu pobytu w okresie 180-dniowym skutkuje dla cudzoziemca poniesieniem konsekwencji naruszenia obowiązującego prawa, takimi jak np. orzeczenie grzywny w wysokości do 500 złotych, czy wpisanie jego danych osobowych do Systemu Informacyjnego Schengen dla celów odmowy wjazdu. Jeżeli w trakcie odprawy granicznej przy wyjeździe z Polski funkcjonariusz Straży Granicznej stwierdzi, że osoba legitymująca się paszportem innego państwa nie posiada w tym paszporcie odcisku stempla kontroli granicznej poświadczającego datę wjazdu do Polski lub też przekroczyła 90-dniowy okres pobytu w okresie 180-dniowym - obowiązany jest podjąć stosowne czynności wyjaśniające, w trakcie których może okazać się, że osoba zainteresowana posiada także obywatelstwo polskie. Od tego momentu funkcjonariusz Straży Granicznej ma obowiązek traktować taką osobę wyłącznie jako obywatela polskiego. W takim przypadku nie mogą być wobec tej osoby zastosowane sankcje z powodu przekroczenia dozwolonego okresu pobytu w Polsce, jednakże będzie od niej wymagane okazanie ważnego polskiego dokumentu umożliwiającego przekroczenie granicy RP.

Zródło: http://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/3248,Komunikat-dotyczacy-obywateliRP-posiadajacych-rownoczesnie-obywatelstwo-innego-.html REKLAMA

4


w Luton

W jaki sposób utrzymać w dobrym stanie swój komputer ? Można by napisać wielką księgę o różnych rodzajach zabezpieczeń komputerów. Nie chodzi o to, aby powielać wszystkie te informacje. Najważniejsze to dobry program antywirusowy oraz dbałość o komputer.

spełnia swojego zadania i najprawdopodobniej zrobiła się sucha. Czyszczenie odbywa się zwykle poprzez rozkręcenie i regenerację ukladu chłodzenia i wentylatora oraz wymianę pasty termicznej. Jest to prosty zabieg i kosztuje zwykle £20-£30.

Zwykły użytkownik nie zdaje sobie nawet sprawy z faktu, że komputer został zainfekowany, a jego dane mogą być, bądź już zostały wykradzione. Po czym poznać, że mamy „przyjaciela” w komputerze? Jest to oczywiście bardzo proste. Można użyć np. skanerów online np. www.eset.com/us/online-scanner

Takie podstawowe działania i obserwacja sprawią, że nasz sprzęt będzie funkcjonował dużo lepiej, a my będziemy z niego zadowoleni. Nasz serwis komputerowy (www.PolskiSerwisKomputerowy.com) w Luton funkcjonuje już od 2007r. i cieszy się ogromną ilością zadowolonych klientów. W branży działamy od 1999r i posiadamy już duże doświadczenie.

Wystarczy jednak otworzyć jakąkolwiek stronę internetową i obserwować reklamy. Jeśli pojawia się ich na naszej stronie bardzo dużo i otwierają się dodatkowe strony - to już jest sygnał, że komputer został zainfekowany. Zwykle są to niegroźne wirusy, a ich celem jest zarzucenie nas reklamami. Jednakże w tle mogą już działać mocniejsze wirusy. W takim przypadku komputer należy przeskanować i wyczyścić (zwykle koszt takiej usługi przez nasz serwis to tylko £20-£30).

Zapraszamy do kontaktu w sytuacji, gdy będziecie potrzebowali pomocy lub zdecydujecie się na wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń swojego sprzętu. Pomożemy znaleźć rozwiązanie w każdej sytuacji, a nasza oferta jest bardzo szeroka. Obsługujemy małe i średnie przedsiębiorstwa oraz klientów indywidualnych. Dostarczamy sprzęt i rozwiązania programowe. Budujemy sieci kablowe i wifi wielkopowierzchniowe oraz tworzymy infrastruktury serwerowe. Doradzamy w zakupie sprzętów wszystkim klientom, zajmujemy się sprzedażą sprzętu nowego, jak również używanego oraz skupujemy komputery.

Kolejnym krokiem jest dobry program antywirusowy. Koszt dobrego programu antywirusowego (jesteśmy partnerami firmy ESET na UK) to £25 za rok. Są też okresy promocyjne itp. Zabezpieczenie zdjęć, danych bankowych itp. jest najważniejsze dla każdego użytkownika, dlatego koszt programu antywirusowego jest niewspółmierny do „wartości” naszych danych.

Zapraszam Grzegorz Kotyza PolskiSerwisKomputerowy.com mob. 07821 830 618

Innym zabezpieczeniem komputera jest ochrona układu chłodzenia. Zwykle nie zdajemy sobie sprawy, kładąc naszego laptopa na koc lub kolana, że narażamy go na mocne przegrzanie. Gdy komputer, laptop pracuje bardzo głośno i się mocno grzeje, oznacza to, że układ chłodzenia został zablokowany już np. poprzez nawarstwiający się kurz, zassane włosy, a pasta termoprzewodząca, odpowiadająca za odprowadzenie ciepła z układów procesora i układów graficznych - nie REKLAMA

www.magazynlokalny.co.uk • Maj 2016

5


Przygotowania do karnawałU W tym roku będziemy mieli wyjątkową okazję uczestniczyć w jubileuszowym 40-tym Luton International Carnival. Będzie to niezwykłe święto różnorodnych lokalnych społeczności zamieszkujących Luton oraz zaproszonych międzynarodowych gości. Centralnym miejscem wydarzenia jest Wardown Park (park z kaczkami), wokół którego wiedzie tegorocznego trasa. Karnawał rozpocznie się 29 maja 2016 o godzinie 12:00. Po paradzie, w parku przewidziano również wiele atrakcji dla rodzin do godziny 18:00. Przyjdźcie dopingować polską grupę i wziąć udział w niezywkłym wydarzeniu na skalę europejską. Przyprowadźcie przyjaciół, rodzinę, znajomych. Weźcie ze sobą coś biało-czerwonego. Pokażmy jak polska społeczność może się bawić i wspierać swój zespół podczas karnawału. W ramch naszej stu-osobowej grupy przygotowujemy dla Was fantazyjne i wielobarwne postacie Smoka Wawelskiego, Syrenki Warszawskiej, Orła Białego oraz Husarzy. Ponadto w ramach pochodu wystąpią dzieci przebrane za smoki i orły oraz osoby w strojach ludowych. Chcemy poprzez scenografie, postacie, stroje opowiedzieć o legendach i symbolach reprezuntujących wartości, z których polska społeczność może być dumna. Jednocześnie chcielibyśmy zachować luźną, rozrywkową formę pochodu karnawałowego. Luton International Carnival to kolejna okazja dla Polonii do pokazania innym społecznościom piękna naszej kultury, historii i legend. Oprócz kostiumów grupa polskich cheerleaderek przy akompaniamencie orkiestry dętej wystąpi przed jury, które oceni tegoroczny wkład Polonii w Luton International Carnival. W skład Polonia Carnival Group wchodzą: Polonia Art Team, pod kierownictwem Marty Karpisz Sanna Cheerleaders z Zaklikowa (Polska), pod kierownictwem Anny Kawalec Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli (Polska), pod kierownictwem Mieczysława Parucha Nad stroną organizacyjną wydarzenia czuwa Polonia - Polish Community Group. Bardzo liczymy na Waszą obecność na trasie Luton International Carnival i gorący doping. Pokażmy nasze barwy narodowe, dobrą zabawę, znakomite humory i rodzinną atmosferę. Bądźmy razem 29 maja od godziny 12:00 w Wardown Park (z kaczkami). Po każdym dobrym karnawale powinno być after party. Tak będzie tym razem. Od godziny 19:00 zapraszamy do Restauracji Gospoda, gdzie będą czekać na Was mili ludzie, dobre karnawałowe dźwięki, przyjazna atmosfera i dobra zabawa.

zdjęcia: Aleksandra Warchol 6

Kwiecień 2016 • www.magazynlokalny.co.uk


www.magazynlokalny.co.uk • Maj 2016

7


8


Wardown Park Museum Transformacja Wardown Park Museum zyskała wsparcie Loterii Narodowej. Wardown Park Museum w Luton otrzymał £1.8m od Heritage Lottery Fund (HLF), aby zachować i konserwować historyczny budynek. Największa dotacja, możliwa dzięki National Lottery, przybliża muzeum do upragnionej sumy £3.5m, dzięki której będzie możliwe pełne przywrócenie stanu budowli i jej odnowa. Projekt jest prowadzony we współpracy z Luton Culture i Luton Borough Council. Oryginalnie, budynek został zaprojektowany w 1872 roku, jako prywatna rezydencja dla Franka Scargilla, lokalnego prawnika. Dom został kupiony przez dwóch lokalnych radnych w 1903 roku, którzy przekształcili go w park publiczny. Budynek był również używany jako szpital wojskowy w czasie pierwszej wojny światowej, zanim stał się muzeum w 1931 roku. Zostaną otworzone nowe obszary budynku na parterze i dodane umeblowanie, aby dać widzom

odczucie pobytu w bogatym domu czasów wiktoriańskich. Sala bilardowa, pomieszczenie dla palących, biblioteka i kuchnia – to niektóre z pomieszczeń. Volunteer Museum Makers będzie współpracować z pracownikami, aby stworzyć kostiumowe wycieczki, rozmowy i specjalne wydarzenia, które przywrócą historię do życia. Użyte będą również kolekcje i materiały z nowego archiwum w Luton. Zostanie otwarta nowa kawiarnia z dostępem do parku, jedno z pomieszczeń zamieni się w galerię sztuki, oraz miejsce na organizację wesel i wystaw. Budynek może stać się kluczowym elementem życia społecznego i fantastyczną atrakcją dla zwiedzających. Projekt ma również na celu zainspirować przyszłe pokolenia do aktywnego zainteresowania w dziedzictwie Luton. Wzmocniony program nauczania będzie szkolić pracowników i wolontariuszy, aby docierać do szkół. Muzeum oprócz pracy ze szkołami będzie oferować R

E

K

L

A

M

współpracę ze studentami University of Bedfordshire, dając im szansę na wzięcie udziału w cyfrowym rozwoju i utworzeniu specjalnej aplikacji dającej dostęp do kolekcji muzeum i jego historii.

A

www.magazynlokalny.co.uk • Maj 2016

9


R

10

E

K

L

A

M

A


Jak łatwo zarabiać w

Internecie ? Krypto monety (pieniądz elektroniczny) – o co chodzi i jak na tym można zarobić?

Ciekawy temat szczególnie dla wszystkich osób, które za późno dowiedziały się o BitCoin Kryptowaluta jest pojęciem, które po raz pierwszy pojawiło się już pod koniec XX wieku. Miała ona stać się rozwiązaniem, które całkowicie zrewolucjonizuje świat współczesny i jego finansowe rynki. Została ona opisana przez Wei Dai-a jako pieniądz, który miał zostać oparty na kryptografii i miał kontrolować tworzenie i transakcje w danej walucie. Krypotgrafia miała więc w pewnym sensie zastąpić centralne autorytety, które póki co są emitentami pieniędzy. Cały system oparty jest na tak zwanych portfelach, które są tworzonymi systemami i umożliwiają dostęp jedynie właścicielowi klucza zabezpieczającego. Jednocześnie niemożliwe ma być wydanie dwukrotnie tej samej jednostki (monety). Zasadniczym założeniem kryptowaluty jest możliwość normalnej wymiany, takiej jak przy tradycyjnych walutach. W środowisku, gdzie konkretna waluta jest akceptowana możliwe jest kupowanie przy jej pomocy dóbr materialnych. Można się spodziewać, że kolejne lata przyniosą prawdziwy rozkwit kryptowalut, które powinny stać się instrumentem płatniczym wykorzystywanym w życiu codziennym przez ludzi na całym świecie. Wygoda natychmiastowych płatności oraz wysokiej jakości zabezpieczenia elektroniczne oparte na kryptografii powinny zachęcić kolejnych ludzi do tego rozwiązania.

Polska, jako jeden z większych krajów europejskich, również posiada swoją kryptowalutę. Jest nią Polcoin - PLC. Powstał na początku 2014 roku, obecnie dynamicznie rozwijany przez zespół polskich programistów. Najpopularniejszą kryptowalutą jest BitCoin, który został założony w 2009 i na początku wartość 1 monety wynosiła 0.10 USD aby po okresie 5 lat poszybować do 1100 USD za sztukę. Na tą chwile nie jest opłacalnym aby interesować się krypto walutą BitCoin, jednak istnieje wiele innych kryptowalut które korzystają z doświadczeń BitCoin i tu mogę zaproponować taką która została założona zaledwie 1.5 roku temu. Nie jest to trudne zagadnienie a na potwierdzenie tego, że jest dochodwe powiem ze w okresie ok 2 tygodni zarobiłem powyżej 2000 EUR. Jeśli uważasz, że może to być ciekawy temat również dla Ciebie i chciałbyś dowiedzieć się w jaki sposób proszę o kontakt.

Zapraszam: www.InternetToPrzyszlosc.co.uk info@InternetToPrzyszlosc.co.uk

Maj 2016 • www.magazynlokalny.co.uk

tel. 0772 4747 878

11


d a c A ll a tb o o F ic g a Turniej M Magic EBS Cup Adres: Feltham Community College, Browell’s Lane, Feltham TW13 7EF Rejestracja godz.: 9.30 mecze zaczynają sie o 10.00 Jest to już druga edycja turnieju organizowanego przez Magic Football Academy. W tym roku będziemy mieli aż 48 drużyn w sześciu różnych kategoriach wiekowych, czyli ponad 500 zawodników. Będą z nami polonijne akademie z Notingham, Southampton, Manchesteru, jak również polonijne drużyny z Walii czy Irlandii. W tym roku także zawitają drużyny z Polski: Blekitni Wejherowo jak również Szkoła Mistrzostwa Sportowego z Łodzi już zapowiedzieli swoją obecność. Swoją obecność potwierdzili także skauci z takich klubów jak Chelsea FC czy Wes Ham United Dla każdego zawodnika turnieju przewidziany jest medal, dyplom, jak również posiłek regenerujący. Nie zabraknie oczywiście wielu innych atrakcji jak między innymi: malowanie twarzy, modelowanie balonów, bouncy castle. Organizatorzy pomyśleli również o jedzeniu, będzie można zjeść pyszne BBQ, wypieki z zaprzyjaźnionej cukierni czy napić się herbaty lub kawy.

12

Maj 2016 • www.magazynlokalny.co.uk

emy 5 czerwca 2016


13


MAGAZYN LOKALNY już od 14 maja w MANCHESTER! - Tylko teraz promocyjne ceny dla wszystkich zainteresowanych promocją swojej firmy na terenie Manchester i okolic. - Strona www.magazynlokalny.co.uk została przygotowana pod potrzeby nowego Magazynu. - Stworzyliśmy również portal www.wManchester.net, który już się cieszy dużym zainteresowaniem i wierzymy, że szybko zdobędzie taką samą popularność jak portal www.wLuton.net

Zapraszamy do odwiedzin nasze grupy Facebook: wLuton.net wManchester.net oraz na nasze grupy na Facebook PL Lokalnie PL Lancashire 15 kwietnia bieżącego roku miłośnicy Poezji spotkali się na kolejnym konkursie recytatorskim wierszy Jana Pawła II w Domu Polskim w Bedford. Wydawać by się mogło, że o osobie Papieża powiedziano już wszystko, ale okazuje się, że Jego przesłanie miłości, pokoju, nadziei ciągle jest aktualne, ciągle świeże i ciągle poruszające serca wielu Polaków. W tym roku wszyscy uczestnicy - ci najmłodsi i ci już dorośli sprostali temu wcale nie łatwemu zadaniu. Niewątpliwie była to zasługa Zespołu Promethidion, który śpiewając pieśń Barkę chyba wszystkim przypomniał o wielkich i wzruszających chwilach jakie przeżyliśmy za pośrednictwem osoby Jana Pawła II.

Konkurs Recytatorski wierszy Jana Pawła II

Jury miało ciężki orzech do zgryzienia, bo jak wybrać najlepszych wśród najlepszych? Wszystkim niejednokrotnie zakręciła się łza w oku, bo jak się nie wyruszyć kiedy na scenę wchodzą nasze polskie dzieci w strojach regionalnych i mimo widocznego stresu, tak pięknie mówią wiersze o Wielkim Polaku? Wszyscy przeżyliśmy narodową dumę jeszcze mocniej odebraną właśnie tutaj w Anglii. Uświadomiliśmy sobie my dorośli, że ten kraj nas łączy i dzieli ale w niedziele 15 kwietnia połączył nas jeden poryw polskiego serca . Mamy nadzieje, że kolejne konkursy będą równie udane a publiczność dopisze aby spotkać się z drugim człowiekiem i oderwać od codziennego szarego życia. Do konkursu w kategorii dziecięcej przystąpili: Zuzanna Jankowska, Olivia Teubert, Julia Przybyło, Amelia Przybyło, Kinga Kowańska, Julia Gawin, Robert Brady i Kacper Schwałkowski. W kategorii dla dorosłych mogliśmy wysłuchać wierszy recytowanych przez: Maję Jankowską, Wiolettę Wysocką, Igę Manię i Małgorzatę Brady. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy zwycięzcom.

14

Maj 2016 • www.magazynlokalny.co.uk


Interesująca postać naszego region

Mariusz Ptaś W obecnym wydaniu chcielibyśmy przedstawić wam osobę, która zajmuje się muzyką, jest profesjonalistą w każdym calu, a jego gra na gitarze porywa duże rzesze ludzi. Mariusz Ptas jest mieszkańcem Luton i z tego co widać zamierza tu jeszcze pozostać długo. Magazyn Lokalny: Od dłuższego czasu mieszkasz w UK a konkretnie w Luton, powiedz nam co Cię sprowadziło do tego kraju i do tego miasta? Mariusz Ptaś: W bieżącym roku minie już 12 lat, a przyjechałem tu za dziewczyną :) i tylko na jedne wakacje... ale zacząłem pracować, poznałem kilku muzyków, zacząłem częściej grywać, później studia a teraz skupiam się wyłącznie na muzyce. ML. Jaki rodzaj muzyki grasz i co Cię w niej fascynuje MP. hahaha najłatwiejsza odpowiedź brzmiałaby …. wszystko... gram różnorodne gatunki muzyki, zaczynając od mojego ulubionego gatunku, Jazz i Fusion który grywam z moim kwartetem. Jazz zawsze był dla mnie na pierwszym miejscu przede wszystkim przez improwizacje i brzmienie organicznych instrumentów takich jak kontrabas czy saxofon sopranowy i możliwość pokazania emocji poprzez instrument. Kolejne miejsce na mojej liście zajmuje muzyka elektroniczna. Na szczęście jestem zaangażowany w kilka electronic pop projektów z Mila Falls i Leena Ojala, gdzie mogę się skupić na tym gatunku. Kolejne to soul i reggae (który grywam z Juliette Ashby) a czasami nawet cięższy rock i indie z rożnymi covers band i jako muzyk sesyjny lubię różne gatunki muzyki, dlatego nie zamykam się w jednym zespole bo lubię czasami poeksperymentować i jestem otwarty na różne kolaboracje. Wychodzi to chyba z tego ze słuchałem wszystkiego kiedy bylem mały (m chłopcem Hey!) ML. Czym teraz się zajmujesz i z kim współpracujesz MP. Obecnie gram i współpracuję jako producent z Mila Falls i Leena Ojala, zapraszam na strony www

ML. Mariuszu co radziłbyś osobom, które podobnie jak ty znalazły się w Anglii i chciałyby odnieść sukces w tej branży? MP. Zawsze doradzam chodzić na koncerty i Jam Sessions by poznawać nowych muzyków i wymieniać kontakty (nawet dołączyć do zespołu na kawałek albo dwa). Zdziwiłoby pewnie sporo ludzi jak dużo się dzieje tutaj w Luton, począwszy od co miesięcznych Jazz Jam Sessions w The Bear club przy Guildford Street która odbywa się w ostatnią niedzielę każdego miesiąca 2pm-5pm Bardziej otwarte sesje Jam Session odbywają się w George II na Bute St, gdzie Jamy są bardziej bluesowe, co ostatnią niedzielę miesiąca po 8pm, dodatkowo sporo koncertów w tych dwóch miesiącach odbywa się co weekend. Zajęło mi trochę czasu by dostać się tu gdzie teraz jestem wiec nie należy się poddawać i próbować non stop... nie od razu Rzym zbudowano ;) ML.Jakie są twoje plany na przyszłość MP. W najbliższym czasie planujemy skończyć drugi album z Mila Falls, próbujemy się zmieścić jeszcze w tym roku, ale ciężko będzie bo kalendarze mam wypełnione koncertami aż do listopada. Natomiast w dalszej przyszłości mam nadzieje powrócić do jazzu pełną parą i skończyć kilka kompozycji które mi chodzą po głowie od dłuższego czasu oraz umieścić je na albumie. Dodatkowo planuję więcej kolaboracji i nowych projektów. Mam również pomysł na music app który chciałbym zrealizować jak najszybciej.

www.mariusptas.com Proudly sponsored by

www.milafalls.com www.leenaojala.com Już w lipcu z Mila Falls szykujemy się na trasę na Ibizie i mamy zamiar zagrać na kilku festiwalach tutaj w UK, po za tym co raz częściej zajmuje się również produkcją muzyki do TV.

E: chillvp@gmail.com mariusptas@gmail.com

Udało mi się zrobić kilka kawałków do takich programów TV jak MAde In Chelsea, Big Brother, różnorakie programy na BBC. Dodatkowo również uczę gitary w Barnfield Academy... (jak w stanę na czas... :P)

www.magazynlokalny.co.uk • Maj 2016

15


Polska Sobotnia Szkoła w Watford

Polska Sobotnia Szkoła w Watford powstała w 2010 roku i w chwili obecnej uczy się w niej ponad 300 polskich dzieci. Zarząd tworzą dziewczyny z pasją i zamiłowaniem do polskiej kultury, Monika Sałaga, Aga Dychtoń, Ania Ferreira oraz Ola Rybarczyk. Udało mi się "wyrwać im chwilę", aby opowiedziały nam o szkole. Ela: Bardzo Wam dziękuję dziewczyny, że znalazłyście chwilę dla mnie. Powiedzcie mi proszę, jak się zrodził pomysł szkoły i czy trudno było go zrealizować? Monika: Wszystkie jesteśmy Polkami i matkami, więc ponad pięć lat temu, gdy nasze dzieci były jeszcze małe, zaczęłyśmy się zastanawiać w jaki sposób tę polskość można w tych naszych dzieciach zachować, bo wiadomo, że będą dorastały tutaj, będą chodziły do angielskiej szkoły, miały angielskich przyjaciół, będą czytały angielskie książki, śpiewały angielskie piosenki itd. Fajnie by było oglądając z nimi kiedyś jakiś program w telewizji, gdzie ktoś rzuci jakiś dowcip z nawiązaniem do "Łyska z pokładu Idy", aby dzieci wiedziały co to Łysek i co to Ida, aby wiedziały kto to był Sienkiewicz czy Brzechwa. Celem było i jest dalej oczywiście, aby nasze dzieci znały obydwie kultury, i tę angielską, i tę polską. Na przykład moje dzieci oglądają polska telewizję, pięknie mówią po polsku, ale niestety ja ich nie nauczę po polsku czytać i pisać, bo nie potrafię, bo to jest już inna metodologia nauczania. Więc dobrym rozwiązaniem dla mnie było posłać je do polskiej szkoły, gdzie profesjonalny nauczyciel poprowadzi ich edukację w odpowiednim kierunku. Niestety, te prawie sześć lat temu najbliższa polska szkoła była albo w Amersham bądź też w Londynie. Wiadomo, że to już wiązało się z większa wyprawą, gdzie dla pracujących rodziców było to dużym utrudnieniem, zaczęłyśmy się więc zastanawiać z Agą, co by tu zrobić, aby mieć taka szkołę na miejscu. Ela: A czy trudno było potem zrealizować ten pomysł?

16

Monika: Oczywiście, że trudno. Od pobożnych życzeń do realizacji jest daleka droga, a więc zaczęłyśmy od sprawdzenia, czy w ogóle na taką szkołę będą chętni w Watford. Poprosiłyśmy księdza aby ogłosił, że jest pomysł otwarcia polskiej szkoły w Watford i o dziwo, ogłosił to dwa razy tylko, a zgłosiło się od razu 35 rodzin. To było niesamowite. Pojechałyśmy więc do Amersham, aby uzyskać informacje i zobaczyć jak taka szkoła działa. Bardzo miło nas zaskoczyło, że tamta szkoła chętnie podzieliła się z nami doświadczeniem i wiedzą. Ela: A ile czasu zajęło Wam zrealizowanie tego przedsięwzięcia od momentu, gdy postanowiłyście, że jednak szkoła powstanie, do jej otwarcia? Monika: Wczesną wiosną 2010 roku pojechałyśmy do Amersham, a już we wrześniu ruszyła szkoła w Watford. Na początku było trzydzieścioro dzieci, ale już po dwóch miesiącach miałyśmy ich ponad sześćdziesiąt. Musiałyśmy więc przenieść się do większego budynku. Potem z roku na rok tak sukcesywnie dzieci przybywało, że w sumie w pięcioletnim okresie działalności szkoły musiałyśmy cztery razy zmienić budynek (śmiech). Ela: Czy trudno wiec teraz zarządzać taką szkołą na ponad trzysta dzieci? Ania: Nie jest łatwo, ale na szczęście mamy do pomocy fajnych rodziców, którzy chętnie służą pomocą. Mamy bardzo dobrą i doświadczoną kadrę nauczycielską i myślę, że całkiem nieźle nam to wychodzi. Na szczęście te trzysta dzieci przybywało stopniowo podczas tych lat i miałyśmy czas się do tego wszystkiego przygotować. Gdybyśmy zaczynały od razu od trzystu dzieci, mogłoby być ciężko (śmiech). Ela: Wiem, że prowadzenie Polskiej Sobotniej Szkoły to nie jest tylko cztery godziny tygodniowo, które jesteście w szkole. Aby to działało musicie poświęcić dużo więcej pracy, a przecież pracujecie zawodowo, jesteście matkami, żonami, macie obowiązki w domu. Jak to tak naprawdę wygląda i co na to Wasze rodziny, że tyle macie obowiązków i w sumie tak niewiele czasu dla nich zostaje?

Ania: Szkoła to nie tylko my. Wspieramy sie wszyscy, zarówno my jak i nauczyciele oraz rodzice. Wszyscy mamy przeciez ten sam cel. Ela: Macie jakieś wsparcie w polskich organizacjach lub polskim rządzie? Monika: Jest drobne wsparcie, ale dopiero w ostatnich latach. Bardzo się cieszymy, że polski rząd zauważył, że jest taka potrzeba na emigracji jak polskie szkoły. Dostaliśmy dotację, ale tak naprawdę to jest kropla w morzu naszych potrzeb. Same ksero nas kosztuje kilkaset funtów miesięcznie. Większość funduszy mamy jednak od rodziców, idą one na wynajem obiektu, wypłaty dla nauczycieli, wycieczki szkolne itd. To niestety nie wystarcza, a wiec organizujemy bale, aby wesprzeć finansowo szkołę. Przez pierwsze dwa lata dokładałyśmy pieniążki z własnej kieszeni licząc na to, że szkoła się rozrośnie i kiedyś tych pieniędzy wystarczy. Na szczęście po dwóch latach udało nam się osiągnąć ten cel. Jesteśmy organizacja non profit, a więc jeśli się tak kiedyś zdarzy, że finansów nam zostanie, to zawsze inwestujemy je w szkołę, np. w bibliotekę. Ela: Powiedzcie mi jeszcze proszę, co oferuje Polska Sobotnia Szkoła w Watford oprócz samej nauki języka polskiego? Ola: Promujemy polską kulturę. Żadna data w polskim kalendarzu nie jest pominięta, niezależnie od tego, czy to dzień dziecka, matki, ojca, Mikołaj, Dzień Niepodległości, Powstania Warszawskiego itd. Ostatnio zaprosiliśmy polskiego kombatanta właśnie z Powstania Warszawskiego, który opowiadał dzieciom historię z pierwszej ręki. Promujemy polskie tradycje takie jak np. topienie Marzanny czy tradycje bożonarodzeniowe. Łączymy pory roku z topografią Polski, teraz na przykład będą wakacje, więc omawiamy ciekawe miejsca i atrakcje w Polsce. Na Wielkanoc robiliśmy wielkanocne palmy i kartki z życzeniami, które zostały wysłane do Polski dla kombatantów II wojny światowej. Dla rodziców organizujemy bale tematyczne, były np. zabawy maskowe, przebieranki rodem z PRL, "śledzik", a teraz w listopadzie planujemy bal pt "Kocham Cię Polsko". Ela: Czy te bale są tylko dla rodziców dzieci z Waszej szkoły?

Monika: Pracy jest mnóstwo. Mamy zawsze minimum jedno spotkanie tygodniowo wieczorem, które trwa średnio tak około trzech godzin. Tam planujemy, co się będzie działo w szkole w następnym tygodniu, omawiamy plan, problemy i rozdzielamy zadania. Potem każda z nas wraca do domu i dalej pracujemy nad tymi zadaniami. A rodzina? No cóż. rodziny są bardzo pomocne, akceptują sytuację, choć nie zawsze bez bólu (śmiech). Ale co mają zrobić? Maja także poczucie, ze robimy coś dla większego dobra.

Ola: Absolutnie nie! Są dla każdego Polaka, który ma ochotę na zabawę i promowanie polskiej kultury. To są bale integracyjne, dzięki nim nawiązują się przyjaźnie, mam nadzieję, bo nie wszyscy mają tu przecież rodziny, a czasem trudno być samemu w obcym kraju.

Ela: Nie macie czasem dość?

Ania: Poprosiłybyśmy o własny budynek dla szkoły.

Monika: Oczywiście, że mamy. Ale na szczęście jest nas kilka i jak jedna czuje, że potrzebuje odpocząć reszta przejmuje jej obowiązki i pozwala zergenerowac siły.

Ela: I tego Wam życzę. Dziękuje bardzo.

www.magazynlokalny.co.uk • Maj 2016

Ela: Dziewczyny, raz jeszcze bardzo dziękuję Wam za poświęcony mi czas, bo wiem, że macie go niewiele. Odpowiedzcie mi na koniec jeszcze proszę na jedno pytanie. Gdybyście złapały złotą rybkę i miały jedno życzenie, co by to było?

Ela Lipinska


Wydarzenia ostatniego miesiąca w Polonia - Polish Community Group Kwiecień 12 Spotkanie w sprawie pozyskania Domu Polonii w Luton. W jego wyniku powstało wiele ciekawych pomysłów na pozyskanie i funkcjonowanie. Opracowujemy treść petycji. Prosimy o Wasze podpisy i zaangażowanie. Przyłączcie się do naszego zespołu: 07969 2545 78 lub info@poloniapcg.org.uk 15 Polonijne Kręgle w Galaxy. To był świetny wieczór. Ludzie poprostu poczuli potrzebę wyjścia z domu w piątkowy wieczór i bycia razem. To nasza pierwsza impreza tego typu, ale napewno nie ostatnia. 20 Spotkanie w Welwyn Garden City z Michałem Siewniakiem, społecznikiem, radnym miejskim, specjalistą z zakresu funduszy europejskich. Co za inspirujące spotkanie! Michał musimy Cię przedstawić w Luton ludziom związanym z Polonią i czerpać z Twojego doświadczenia, energii i humoru. 21 Uroczystości 90-tych urodzin Królowej Elżbiety II w Luton przed ratuszem miejskim. 26 Podpisanie umów z wolontariuszami Julie Furnivall oraz Matthew Catlin, którzy pojadą do Zaklikowa w Polsce, aby uczyć młodzież przez dwa tygodnie języka oraz kultury angielskiej. 28 Spotkanie karnawałowe na Jump Arena Luton. Dziękujemy wszystkim za przybycie i udział w dyskusji, prezentującej zaawansowanie prac związanych z kostiumami, przyjazdem Sanna Cheerleaders i Orkiestry Dętej, materiałem video i fotografią, marketingiem, mediami i planami na przyszły rok. 29 Spotkanie z Jacqui Harding z Luton Culture, która mówiła o nowej odsłonie Wardown Park Museum, spodziewanej się na jesieni 2016 oraz o tym jak zachęcić polską społeczność w Bedfordshire do odwiedzania muzeum po przebudowie. 29 Konferencja prasowa w UK Centre for Carnival Arts

Polonia Carnival Group zaprezentowała się po raz pierwszy na spotkaniu z mediami w związku z udziałem w Luton International Carnival. Znakomita okazja do przedstawienia się szerszej karnawałowej publiczności oraz zaproszonym gościom. Wiele ciekawych znajomości, kilka wywiadów. Maj 4 Spotkanie w ramach EE Mental Health Group, na którym poruszaliśmy sprawy związane ze zdrowiem psychiczmym oraz jego promocją. Omówiliśmy, co nowego wydarzyło się w naszych organizacjach oraz ich udział w nadchodzących wydarzeniach w okresie letnim. 5 Spotkanie z przedstawicielami Policji, w sprawie planowanego Polish Festival Luton. 6 Spotkanie w ramach projektu Letnie Warsztaty Języka Angielskiego z Native Speakerami, na którym ustaliliśmy tematy, które będą poruszane na zajęciach z języka angielskiego w Polsce. 7 Karnawałowa Bitwa DJi Polscy DJe zaprezentowali się razem z innymi z pozostałych grup karnawałowych: DJ punkTska oraz DJ Ende. Dopingowaliśmy polską reprezentację w silnym składzie. Jeśteśmy dumni z ich występu. Co się wydarzy? High Town Festival - 2 lipca, sobota Weźmiemy udział w tegorocznym High Town Festival Luton. Będziemy mieli na nim swoje stoisko i zapraszamy polskie firmy, organizacje, ludzi do przyłączenia się do polskiej części festiwalu. Stwórzmy piękne polskie miejsce na High Town Festival. Luton International Carnival - 29 maja, niedziela Startujemy o godzinie 12:00. W tym roku centralnym miejscem wydarzenia jest Wardown Park (z kaczkami), wokół którego wiedzie trasa karnawału. Przyjdźcie zobaczyć i dopingować na trasie Polonia Carnival Group, która w tym roku składa się z niemal stu-osobowego zespołu, złożonego z Sanna Cheerleaders, Orkiestry Dętej oraz Polonia Art Team. Przynieście ze sobą coś biało-czerwonego!

www.magazynlokalny.co.uk • Maj 2016

Karnawałowe After Party odbędzie się w Restauracji Gospoda o godzinie 19:00. Wycieczka rowerowa Polonii - 12 czerwca, niedziela Pierwsza wycieczka rowerowa, z Luton do Dunstable Downs w niedzielę 12/06. Spotykamy się o 10.00 naprzeciwko Galaxy (New Bedford Road) przy ścieżce rowerowej Luton-Dunstable Busway. Na miejscu możliwy jest piknik albo odpoczynek w kawiarni. Wydarzenia cykliczne Polonia Biega! W każdą sobotę o godz. 10:00 w Wardown Park (z kaczkami). Razem z Markiem Rejakiem, trenerem, biegaczem, ultramaratończykiem, biegamy w przyjaznej atmosferze. Poranne Sesje Tai Chi z Matthew Catlin Prosimy o potwierdzenie udziału pod numerem telefonu: 07969 2545 78 Soboty, godzina 9:30, w Wardown Park (z kaczkami). Wtorki, godzina 9:30, w parku na Dallow Road Zumba fitness z Pauliną Zajęcia zumby prowadzi Paulina Malachwiej, dietetyk kliniczny, specjalista leczenia żywieniowego, licencjonowana instruktorka fitness i zumby. Wtorki i czwartki godz. 19:30. Active4less Luton, 3 Wigmore Ln, LU2 9TA Luton. Klub Fotografii Artystycznej Zapraszamy wszystkie osoby fotografujące, bez ograniczeń wiekowych. Utalentowanych fotografów oraz tych, którzy tego talentu szukają oraz chcą się rozwinąć. Spotykamy się dwa razy w miesiący. Zapraszamy. Kontakt: photo@danielcichy.co.uk facebook.com/klubfotografiiartystycznej

17


Czy wiesz, że: Mała puszka piwa, lampka wina i kieliszek wódki zawierają taka samą ilość alkoholu. Wiosna w pełni, coraz dłuższe dni i spędzamy więcej czasu na świeżym powietrzu. Niektórzy już rozpoczęli okres “kiełbasek” “pieczonek”, czy BBQ. Wraz z potrawami przychodzi moment na wybór odpowiednich napojów, od wody po trunki procentowe. Jeżeli decydujesz się alkohol to znaczy, ze znajdujesz się w większości populacji, bo w Wielkiej Brytanii 9 na 10 osób tez to robi. Dla wielu osób jest to pozytywne doświadczenie, z małymi skutkami ubocznymi, które nie stanowią problemu. Jednak są i takie osoby, dla których picie alkoholu wpływa na wszystkie aspekty ich życia powodując rożne problemy, czasami trudne do przezwyciężania. Alkohol jest używką, która wpływa na wszystkie sfery życia człowieka. Osoby pijące nie zawsze zdają sobie sprawę ze zmian w swoim zachowaniu, albo wpływu alkoholu na rożne strony ich życia. Jeżeli jednak spożycie alkoholu przekracza “normy” wtedy stanowi on zagrożenie dla osoby pijącej. No dobrze, ale co to znaczy norma? Na początku trzeba zaznaczyć, ze słowo “norma” w Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o picie alkoholu nie istnieje. Tutaj raczej mówi się o: niskim, średnim, albo wysokim ryzyku spożywania alkoholu dla zdrowia. Każdy z nas jest inny i nie ma stu procentowej pewności, ze taka sama ilość trunku wpłynie w taki sam sposób na rożne osoby spożywające go. Dużo zależy od wieku, płci, kondycji organizmu, dotychczasowych doświadczeń w piciu alkoholu, zażywanych lęków, chorób (zarówno fizycznych jak i psychicznych), itp. W Wielkiej Brytanii od stycznia 2016 istnieje granica dla wszystkich dorosłych (niezależnie od płci) powyżej której spożycie alkoholu wiąże się z ryzykiem dla zdrowia. Według Brytyjskiego Ministerstwa Zdrowia: osoby spożywające poniżej 14 jednostek alkoholu tygodniowo, z dwoma dniami bez alkoholu, znajdują się w grupie tzw. “bezpiecznego spożywania alkoholu” Co to jest “jednostka alkoholu”? Jednostka alkoholu w języku angielskim to “unit(s)”. Określa on ilość alkoholu etylowego w 100 ml płynu alkoholowego. Brzmi to skomplikowanie ale przelicznik jest dość prosty: (Ilość procent x ilość alkoholu w mililitrach) / 1000 Czyli dla przykładu: Pól litra 40% wódki zawiera: 20 jednostek alkoholu (40% x 500 / 1000 = 20 jednostek alkoholu/ units) Puszka piwa 9% zawiera: 4.5 jednostek alkoholu (9% x 500ml / 1000 = 4.5 jednostki alkoholu / units)

18

Alkohol

tekst: Joanna Stecz

Pijąc poniżej 14 jednostek tygodniowo obniżamy poziom negatywnego wpływu na nasze zdrowie i życie społeczne. Należy też zaznaczyć, że 1 jednostka alkoholu opuszcza nasz organizm w sposób ciągły w ciągu 1 godziny i żadne metody nie mogą pomóc nam “wytrzeźwieć”. Możemy poczuć się lepiej pijąc wodę, jedząc posiłek, czy wyjść na świeże powietrze, ale żadna z tych czynności nie zredukuje ilości alkoholu, który już przeniknął do naszego krwiobiegu. Czyli mogę pic raz w tygodniu 14 jednostek i wszystko będzie dobrze? Kumulowanie wszystkich 14 jednostek alkoholu w ciągu jednego dnia w tygodniu tez nie jest wskazane. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, ze 14 jednostek alkoholu na tydzień zalecane jest pić z co najmniej dwoma dniami wolnymi od alkoholu, daje nam to średnio 2-3 jednostki alkoholu na dzień. Powyżej tej ilości jest już klasyfikowane jako nadużywanie alkoholu (często dotyczy to zwłaszcza okresów wolnych od codziennych obowiązków, czy normalnej rutyny, czyli: weekendów, świąt czy wakacji). Ale przecież to tylko ja pije i nie szkodzę innym? Jak we wszystkim w życiu: ważny jest umiar. Spożywanie alkoholu przez dorosłego w rozsądnych ilościach nie powinno mieć negatywnych skutków. Alkohol pity przez jedną osobę może wpływać na życie i zdrowie innych osób. Alkohol wpływa na wiele sfer naszego życia: - sferę zdrowia: alkohol przenika do wszystkich organów ciała przez śluzówkę, nie jest trawiony. Wraz z krwią rozprowadzany jest do wszystkich tkanek ciała. Pity w małych ilościach powoduje rozluźnienie a także uczucie ciepła (choć obniża temperaturę wewnętrzną ciała). Może powodować uszkodzenia: wątroby, układu pokarmowego i nerwowego. W skrajnych przypadkach może prowadzić do zgonu. - sferę zachowania: picie alkoholu przez wiele osób doświadczane jest jako uczucie przyjemne, które “rozluźnia”, a po nim stajemy się osobami zabawniejszymi i bardziej rozgadanymi alkohol dociera do mózgu po około 2 -7 minutach. Bardzo szybko więc zmienia uczucia, myśli i zachowanie. Alkohol jest depresantem, co oznacza ze spowolnia nasze reakcje. Osoby cierpiące na depresje, często nie zdają sobie sprawy, ze pijąc alkohol pogorszają swój stan psychiczny. - sfera stosunki społeczne: picie alkoholu z towarzystwem przyjaciół czy rodziny, może być miłym doświadczeniem sprzyjającym budowaniu relacji. Picie w dużych ilościach sprzyja wulgarności czy zbytniej poufałości, a także daje nam ułudne poczucie “zwolnienia z odpowiedzialności” za zachowanie pod wpływem alkoholu. Dajemy sobie przyzwolenia na zachowanie, które na trzeźwo określilibyśmy jako agresywne, wulgarne czy po prostu głupie. Może zaburzać relacje, albo niszczyć je bezpowrotnie.

Maj 2016 • www.magazynlokalny.co.uk


Co mam zrobić, żeby zredukować ilość wypijanych jednostek alkoholu? Alkohol jest akceptowaną społecznie używką. Wykorzystywany jest w wielu produktach spożywczych czy środkach personalnego użytku. Trunki alkoholowe są do kupienia w większości sklepów i dostępne dla wszystkich osób powyżej 18 roku życia. Jeżeli jednak zauważamy, ze picie wpływa negatywnie na nasze zdrowie czy relacje społeczne warto wprowadzić kilka zmian w jego spożywaniu by to zredukować. Najprościej jest jednak po prostu ograniczyć jego spożycie. Można ograniczyć ilość, czyli zamiast dwóch puszek piwa wypijać jedną. Można zamienić trunki wysokoprocentowe na niskoprocentowe. Dobrym sposobem jest dodawanie do trunków soku, wody czy lodu w celu zwiększenia objętości wypijanego napoju. Daje nam to możliwość ograniczenia ilości wypijanego alkoholu, przy jednoczesnym dłuższym jego spożywaniem. Jeżeli pijemy w towarzystwie, szczególnie kiedy pijemy za kolejką z jednego kieliszka, warto omijać swoją kolejkę, by obniżyć poziom spożywanego alkoholu. Każdy z nas ma inny poziom odporności. W zależności od naszych indywidualnych predyspozycji mamy inną podatność na alkohol. Regularne picie, czy stopniowe zwiększanie ilości wypijanego trunku powoduje, ze podwyższa się próg odporności na alkohol. Oznacza to, ze potrzebujemy wypić więcej alkoholu, by poczuć jego działanie. Pijąc w towarzystwie warto obserwować swoje reakcje organizmu i nie dostosowywać się do poziomu picia innych osób. Jeżeli pijemy w domu warto kupować mniejsze ilości alkoholu, żeby ograniczyć łatwy dostęp do niego. W zmianie zachowań negatywnych chodzi głownie o stopniowe, małe zmiany, które na dłuższą metę ułatwiają walkę z problemem, zmniejszając ryzyko negatywnego zachowania. Czyli mam zamienić jednostki?

się w matematyka i liczyć

Liczenie jednostek alkoholu wydaje się dość skomplikowane, ale z drugiej strony to najlepszy sposób na unikniecie kłopotów. Dobrym przykładem może być tutaj jazda samochodem na następny dzień po wieczornej sesji alkoholowej. Jeżeli jedna jednostka alkoholu opuszcza nasze ciało w sposób ciągły w ciągu mniej więcej jednej godziny, a wieczorem miedzy godzina 20.00 a 24.00 wypijemy pół flaszki alkoholu to nasz organizm potrzebuje około 20 godzin na całkowite wydalenie alkoholu. Oznacza to, ze bezpieczna jazda samochodem może być dopiero na następny dzień po godzinie 18ej. Warto o tym pamiętać zwłaszcza tym osobom które rano zawożą dzieci do szkoły, czy jadą do pracy. Na opakowaniach wszystkich alkoholi sprzedawanych w Wielkiej Brytanii znajduje się etykieta informującą ilości zawartego alkoholu w całym opakowaniu, jak również w podstawowej jednostce picia odpowiedniej dla danego trunku (kufel, kieliszek, lampka wina). Warto brać pod uwagę te informacje decydując się na picie, by było ono przyjemnym doświadczeniem a nie problemem.

Czyli wszyscy dorośli mogą pic alkohol? Alkohol jest dostępny dla wszystkich osób powyżej 18 roku życia. Warto jedna pamiętać, że jego spożywanie należy do naszego wyboru i nie powinno stanowić zobowiązania, które musimy wykonać pod wpływem presji innych. Należy wziąć tez pod uwagę własną indywidualną sytuację. Dotyczy to zwłaszcza osób chorych, zażywających leki, czy kobiet w ciąży. Osoby chore pijąc alkohol mogą pogarszać swój stan zdrowia, ryzykując dość poważne powikłania. Organizm człowieka stara się wydalić alkohol jak najszybciej. Proces ten dokonywany jest przez wątrobę, która może magazynować inne substancje, np leki, do czasu całkowitego wydalenia alkoholu. Jeżeli wiec pijemy alkohol i jednocześnie zażywamy regularne dawki leków, możemy z łatwością przedawkować leki. Kobiety w ciąży są tutaj w szczególnej sytuacji. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, która była by dozwolona dla kobiet w ciąży. Cząsteczki alkoholu są tak małe ze przenikają do płodu poprzez łożysko matki, że żadnej bariery ochronnej. Płód kobiety pijącej alkohol, ma wiec takie samo stężenie alkoholu we krwi co matka. Jednak jest on w trudniejszej sytuacji, gdyż nie posiada jeszcze wykształtowanej wątroby, która dokonałaby rozkładu alkoholu. Niektórzy naukowcy twierdza, ze alkohol w ciele dziecka może zostać nawet do 4 razy dłużej niż w ciele matki, bo z uwagi na jego niedojrzałość fizyczna zajmuje mu więcej czasu na jego wydalenie. Alkohol ma wiec więcej czasu na spowodowanie uszkodzeń w ciele płodu i w zależności od zaawansowania ciąży uszkodzenia mogą być lekkie albo bardzo poważne (np. w przyszłości dziecko może mieć problemy z koncentracją, czy szybkością uczenia się albo może być upośledzone w znacznym stopniu) Co zrobić gdy picie stanowi już problem? Jeżeli zauważamy, że nasze picie zwiększyło się, pracodawca zwraca nam uwagę, że powinniśmy ograniczyć picie, albo słyszymy sygnały od osób nas otaczających, że pijemy za dużo - warto zwrócić się o pomoc. Najlepiej skonsultować się z lekarzem rodzinnym (GP), który może skierować nas na badania poziomu funkcjonowania wątroby. Badanie to wykazuje czy w wątrobie nastąpiły już zmiany w związku z nadużywaniem alkoholu i zastosuje stosowne leczenia. Można tez udać się do instytucji pomagającej zmienić nawyki picia alkoholu W Luton funkcjonuje JKP (SMART), organizacja charytatywna, która udziela bezpłatnej pomocy i wsparcia w walce z problemem alkoholowym. Ważne jest aby podkreślić, ze pracują tam również polscy terapeuci, wiec znajomość języka angielskiego nie jest konieczna

JKP (SMART) 16 Rothesay Road, Luton LU1 1QX

No dobrze, to pic, nie pic?

No i wracamy do początku. Wszystko jest dla ludzi. Alkohol tez jest dla ludzi. Ważny jest jednak umiar i wiedza na temat podejmowanych decyzji. Korzystajmy z pogody i cieszmy się towarzystwem innych w sposób świadomy i bezpieczny.

19


WYDARZENIA KULTURALNE 14/05/2016 Krzysztof Krawczyk, Ania Dąbrowska, Grzegorz Hyży w Londynie Morliny Cooltura Festival 2016 jest imprezą muzyczną, która z pewnością zadowoli gusta londyńskich (i nie tylko) fanów polskiej muzyki z najwyższej półki. Niekwestionowanymi gwiazdami tego niesamowitego wieczoru będą bowiem wspomniani Ania Dąbrowska, Grzegorz Hyży oraz Krzysztof Krawczyk z całym repertuarem mega przebojów. Zapowiada się zatem największe wydarzenie muzyczne dla brytyjskiej Polonii oraz jej przyjaciół! Już poprzednie edycje festiwalu pokazały, że polska publiczność na Wyspach nigdy nie zawodzi i uwielbia najlepszą polską muzykę graną na żywo. Zestaw tegorocznych gwiazd ponownie gwarantuje rozgrzanie polskich fanów rodzimej muzyki do czerwoności. Zatem – do zobaczenia 14 maja w sali Troxy! Bilety do nabycia telefonicznie pod numerem: 0208 846 3602 CENY BILETÓW: Stojące – £25 Balkon: Rząd A-D – £45 Rząd E-H – £37 Rząd J-R – £25 Koncert odbędzie się w sobotę 14 maja o godzinie: 19:00 Miejsce wydarzenia: TROXY Theatre 490 Commercial Rd, London, E1 0HX Serdecznie zapraszamy!

Czyli co warto zobaczyć?

Tel: 0844 871 7607

22/05/2016 Sean Lock: Keep It Light w Milton Keynes Nowe stand-up show od wielokrotnie nagradzanego komika milton keynes theatre in milton Keynes Marlborough Gate, Milton Keynes, MK9 3NZ Tel: 08700 606652 22/05/2016 Snowboy & The Latin Section w Milton Keynes Autentyczny Jazz w stylu latynoskim / Fantastyczny oryginalny materiał w wykonaniu jednych z najlepszych muzyków gatunku w UK the stables in milton Keynes The Laine Dankworth Centre, Stockwell Lane, Wavendon, Milton Keynes, MK17 8LU Tel: 01908 280800 start 20:00

25/05/2016 Megson w Milton Keynes Mąż i żona - duet wykonujący muzykę gatunku FOLK http://www.skiddle.com/whats-on/Milton-Keynes/ 14/05/2016 The-Stables/Megson/12705480/ the stables in After The Solid Silver 60s Show w St Albans milton Keynes The Laine Dankworth Centre, Stockwell Covery Rockowe! Peter Noone, Dave Berry, Brian Hyland i Amen Corner prezentują muzykę lat 60 Lane, Wavendon, Milton Keynes, MK17 8LU tych. alban arena in Hertfordshire Civic centre, St Tel: 01908 280800 Albans, Hertfordshire, AL1 3LD 28/05/2016 Tel: 01727 844488 Spring Plant Sale w Hemel Hempstead 16/05/2016 Odwiedź nas i kup lokalne zdrowe produkty, spróbuj Mugenkyo Taiko Drummers w St Albans nowych smaków, zaopatrz się w rośliny, zabierz dzieci Współczesna grupa grająca muzykę perkusyjną. - będzie sporo atrakcji! hemel food garden in hemel Energetyczne show połączone ze świetną teatralną choreografią alban arena in hertfordshire Civic Hempstead Two Waters Road, Hemel Hempstead, HP3 9BY 11:00 do 15:00 wejście: FREE centre, St Albans, Hertfordshire, AL1 3LD Tel: 01727 844488 03/06/2016 17/05/2016 DJ Matush oraz gwiazdy Warsaw Shore: Mała Heather Peace: Come Home Tour w Milton Ania, Stifler oraz Klaudia w Londynie Keynes Music Party Night zaprasza na pierwszą edycję Muzyka pop od urodzonej w Bradford piosenkarki i wyjątkowej imprezy z DJ'em Matushem oraz aktorki, znanej z roli Nikki Boston w Waterloo Road na BBC. Gatunki muzyczne: Acoustic, Folk, Indie, Pop gwiazdami Warsaw Shore: Małą Anią, Stiflerem the stables in milton Keynes The Laine Dankworth oraz Klaudią w Londynie. Przed DJ'em Matushem Centre, Stockwell Lane, Wavendon, Milton Keynes, publiczność rozgrzewać będą DJ Krone oraz DJ Quest. MK17 8LU Impreza odbedzie się 3 czerwca 2016 roku o godzinie Tel: 01908 280800 21:00 w klubie The Belvedere w Londynie. Bilety: £13 – przedsprzedaż Adres: The Belvedere, 106-112 High 21/05/2016 Street, W3 6QX Londyn Koncert jest organizowany Depeche Mode Boat Party Sea Of Sin SOS4 Jedyna Depoteka na statku w UK! Fanów DEPECHE przez Music Party Night. Rezerwacje loży, bilety VIP: MODE zapraszamy na 4-tą już edycję SEA OF SIN. musicpartynight2016@gmail.com Klasyki / oryginalne utwory z płyt winylowych https://www.facebook.com/events zagra LILIAN DJ SKA, a mixować kawałki tego legendarnego zespołu będzie DJ RADZIU ADHD. Ilość 04/06/2016 miejsc ograniczona. Cena biletów: £25 Lilian 07542 AUTOCAD, REVIT STRUCTURE, SKETCHUP 444 739, Małgorzata 07701 015 929 Depoteka Stowarzyszenie Techników Polskich zaprasza na odbędzie się w sobotę 21 maja w godz. 18:45 23:00. Prosimy o punktualne przybycie. THE PRIDE kursy szkoleniowe Kursy prowadzone są w języku OF LONDON BOAT RIVERSIDE WALK, London, SE1 8XZ polskim, uczestnicy otrzymują program kursu i Zapraszamy serdecznie! materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia kursu. Kursy trwają 6 lub 8 tygodni po 3 lub 4 godz. 22/05/2016 tygodniowo w soboty lub w niedziele. Pełna oferta Buddy Holly and the Cricketers w Aylesbury Rock'n'roll! Śpiew i taniec w znakomitym show z kursów i programy znajdują się na stronie www. wielkimi klasykami i hitami, takimi jak That'll Be akademiatechniczna.co.uk. TERMIN: od 4 czerwca The Day i Peggy Sue aylesbury, waterside theatre 2016 CENA: od £280 ZAPISY: akademia.techniczna@ in aylesbury Exchange Street, Aylesbury, HP20 1UG gmail.com LICZBA GODZIN: 16 lub 24 MIEJSCE:

20

Maj 2016 • www.magazynlokalny.co.uk

STOWARZYSZENIE TECHNIKÓW POLSKICH INFORMACJE: www.akademiatechniczna.co.uk TELEFON: 0791 2210 255 POSK 238-246 King Street, London, W6 0RF

05/06/2016 Dzień Dziecka @ Balham Kano wykona specjalne live show w WonderWorld w Milton Keynes! Jego ostatnia trasa 'Made in the manor' okazała się sporym sukcesem / wyprzedano wszystkie wejściówki. Wiek minimalny: 18 lat! również na scenie DJs WreckDown & DK gatunki muzyczne: Grime, Hip Hop, House, R&B, UK Garage bilety: od 7 GBP wonderworld in milton Keynes WonderWorld Xscape, 602 Marlborough Gate, Milton Keynes, MK9 3XS Tel: 01908 660661 10/06/2016 KANO w Milton Keynes Kano wykona specjalne live show w WonderWorld w Milton Keynes! Jego ostatnia trasa 'Made in the manor' okazała się sporym sukcesem / wyprzedano wszystkie wejściówki. Wiek minimalny: 18 lat! również na scenie DJs WreckDown & DK gatunki muzyczne: Grime, Hip Hop, House, R&B, UK Garage bilety: od 7 GBP wonderworld in milton Keynes WonderWorld Xscape, 602 Marlborough Gate, Milton Keynes, MK9 3XS Tel: 01908 660661 10/06/2016 MYSLOVITZ w Bedford! Goluch Events zaprasza do Bedford na koncert jednego z najpopularniejszych polskich zespołów rockowych, jakim niewątpliwie jest Myslovitz. Impreza odbedzie się 10 czerwca 2016 roku o godzinie 19:30 w klubie Corn Exchange w Bedford. Bilety: £19.00 – przedsprzedaż £35.00 – VIP Adres: Corn Exchange, St Paul's Square, Bedford MK40 1SL Wydarzenie jest organizowane przez Goluch Events. 11/06/2016 Spotkanie z Jerzym Ziębą w Londynie Konferencja "Ukryte terapie. Czego Ci lekarz nie powie" Jerzy Zięba od ponad 20-stu lat zajmuje się naturoterapią, szczególnie w odniesieniu do naturalnych metod leczenia i zapobiegania chorobom przewlekłym i nowotworom. Publikuje artykuły w prasie, prowadzi także wykłady dotyczące prostych i skutecznych metod leczenia i zapobiegania chorobom bez stosowania środków sztucznie syntetyzowanych. Jest dyplomowanym hipnoterapeutą klinicznym w Australii i USA, a ponadto tłumaczem książki "Cholesterol - naukowe kłamstwo", której autorem jest dr Uffe Ravnskov. Książka ta powstała po wielu latach analiz badań medycznych oraz innych publikacji, które środowisku medycznemu zupełnie nie są znane. Więcej informacji: Urszula Ejsmont-Jenczelewska +44 7867214524 jziebalondyn@ gmail.com Zgłoszenie uczestnictwa: Poprzez formularz na stronie: http://jziebalondyn.wix.com/konferencja Konferencja odbędzie się w dniu 11 czerwca br. Pierwsza część konferencji - wykład od 10:00 do 12:00 Druga część konferencji - seminarium interaktywne od 14:00 do 24:00 Miejsce spotkania: POSK 238-246 King Street, London, W6 0RF Zapraszamy serdecznie!


KRZYŻÓWKA

Poziomo:

1

4. Zbieranie grzybów 6. Okucie przy drzwiach 11. Przysmak Kubusia Puchatka 12. Lany …, po Wielkanocy 13. Czasem schowa się za chmurę 17. Z wody lub w mundurkach 18. Jego miejsce zwykle pod biurkiem 19. Informatyk 20. Papier sztywny, gruby

3

4

2

17 4

19 9 5 6

7 7

14

8

9 10

Pionowo:

12

1. Sznurówka 2. Tam pieką chleb 3. Manna dla niemowlaka 5. Do przypalania papierosa 7. Placówka policyjna 8. Podstawka 9. Kopany przez kreta 10. Budowla otoczona fosą 14. Ekspresowa, liściasta lub granulowana 15. Czarny, biały lub ziołowy 16. Kreator Najwyższy

12

16

11

5

15

8

6 13

14 17

15

16 18

3

11

1

2 19 20

10

13

18

Rozwiązanie : EclipseCrossword.com

Humor

Blondynka wstaje rano z łóżka podchodzi do okna. Mąż pyta: - Jaka dziś pogoda? - Skąd mogę wiedzieć? Jest straszna mgła, pada deszcz i nic nie widać! ***

Rozmowa dwóch kumpli: - Dałem do gazety ogłoszenie, że szukam żony i dostałem setki ofert! - Jakieś interesujące? - Wszystkie zaczynają się od słów: „Weź pan moją…” ***

Wieczorem, gdy będzie się pan szykował do snu, proszę zostawić za drzwiami wszystkie swoje troski, smutki i problemy . Radzi psychoterapeuta swojemu pacjentowi. - I myśli pan, że moja żona i teściowa zgodzą się spać na klatce schodowej? ***

- Panie sierżancie, przed pięciu dniami żona zniknęła mi z mieszkania. - Dlaczego dopiero dziś pan to zgłasza? - Nie wierzyłem szczęściu! ***

Jasiu chodził do szkoły bardzo brudny, więc jego nauczyciel napisał do rodziców: - Jasiu śmierdzi, Jasia trzeba myć.

Następnego dnia w dzienniczku ojciec odpisał: - Jasiu nie jest do wąchania. Jasia trzeba uczyć. ***

Nauczycielka z liceum spotyka swego dawnego ucznia Jasia. - No co u ciebie słychać Jasiu, co porabiasz? - A wie Pani, chemię wykładam. - Naprawdę Jasiu? A gdzie? - W "Biedronce". Na regały... ***

Ostatnie wiadomości naukowe: Naukowcom amerykańskim udało się skrzyżować złotą rybkę z rekinem - spełnia trzy ostatnie życzenia. ***

Baca trzyma teściową nad przepaścią i mówi: - Mój dziodek, to teściową zadźgoł nożykiem, mój ojciec teściową powiesił w stodole, a ja cie gadzino puszczom wolno.

Przybiega Jasiu na stację benzynową z kanistrem: - Dziesięć litrów benzyny, szybko! - Co jest? Pali się? - Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przygasa ***

W stołówce w kolejce po zupę rozmawiają dwaj studenci: – Masz jakieś wieści z domu? – Niestety, ani grosza. ***

Hrabia do Jana: - Janie, idź podlej kwiaty w ogrodzie. - Ale przecież pada deszcz. - To weź parasol

***

Do egzaminatora podchodzi jakiś facet i mówi: - Mój syn ma jutro egzamin. Ale na pewno go nie zda. Na to egzaminator: - Mogę się założyć z panem o 1000 złotych, że zda.. ***

www.magazynlokalny.co.uk • Maj 2016

zdjęcia: Anna Szydlowska

21


OGŁOSZENIA DROBNE PRACA Single resource Five shifts p/w Sun to Sat Days or Afternoons Excellent conditions, modern, clean warehouse Voice order picking LLOP & walk Ongoing Training, LLOP, FLT Etc Great on-site canteen facilities Shop discount available after qualification period Previous experience desirable but not essential Good English communication skills.

Aby dodać ogłoszenie drobne wejdź na strone

www.MagazynLokalny.co.uk

Praca przy użyciu wózków widłowych LLOP. Doświadczenie nie wymagane, gdyż trening zostanie przeprowadzony. Zmiany: 6-3, 13-22, 21-6 Stawki: £7.20+ bonus do £2.80 do każdej przepracowanej godziny, nocki £8.00+ bonus do £2.80 do każdej przepracowanej godziny. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w godzinach 8-16 Agnieszka: 07966883889 Jake:07854435909 MIESZKANIA

Please e-mail your CV to dunstablejobs@ Wynajmę pokój jedynkę mężczyźnie w singleresource.co.uk or call 01582475159 domu z ogrodem w spokojnej okolicy AM & PM £7.20 p/h, Nights £8.50 z dostępem do Internetu cena 90f plus depozyt. *** Kontakt: 07778640985 Szukam chętnych Pań do sprzątania w prywatnych domach w St Albans, *** zdecydowane, chętne do samodzielnej Wynajmę dużą jedynkę w spokojnej pracy zwracające uwagę na szczegóły, okolicy, dla spokojnego, pracującego możliwość ułożenia godzin pod mężczyzny. zobowiązania rodzinne, szkołę, dzieci. W cenę wliczone wszystkie media. Transport własny, na początek £8 Kontakt: 07801294096 za godzinę, podwyżki i zwrot części *** kosztów, transportu uzależniony od Wynajmę ładny pokój z wszystkimi jakości wykonywanej pracy. nowymi meblami w czystym domu z Kontakt:07828499543 Dorota ogrodem . W cenę wliczone są wszystkie *** rachunki, WiFi i środki czystości , Zatrudnimy pracowników do pracy przy wymagamy tylko tygodniowego pikowaniu produktów spożywczych do depozytu . Szukamy osoby dbającej o Sainsburys oraz sprzątaniu magazynu. czystość . Po więcej informacji proszę

dzwonić pod numerem tel. 07756 692175 Karolina *** Posiadam do wynajęcia przez agencje 2 bedroom house oraz flat. Znajdują się na LU3 cena jest £950. Po więcej informacji proszę o kontakt telefoniczny 07472823823. Wynajmę pokój dla pary lub jednej osoby blisko centrum. W domu mieszkają spokojne osoby, w domu są dwie łazienki. Wymagany dwu tygodniowy depozyt. Kontakt: 07517804556

Sprzedam Felgi x20. Stan opon bardzo dobry, srebrne 5x120 , etc 45. Reszta informacji pod numerem tel :07435932926 *** Sprzedam Peugot 206,1360cc,benzyna,2000rok,mot do listopada. Kontakt: 07425842827

*** Do wynajęcia pokój jednoosobowy. Fajna okolica , blisko sklepy banki i stacja kolejowa. W domu darmowy internet. Żadnych dodatkowych opłat. Więcej informacji: 07564398894 *** Wynajmę2 pokoje w Dunstable k/Luton - naprzeciwko Tesco. Dom jest bardzo ładny i zadbany z dużym ogrodem . Rachunki wliczone w czynsz. Ceny pokoi to £90 i £95 tygodniowo. W każdym z tych dwóch pokoi może mieszkać tylko po 1 osobie, niestety nie możemy zgodzić sie na wynajem parom. Kontakt: 07459930343 SPRZEDAM

REKLAMA

22

Maj 2016 • www.magazynlokalny.co.uk


Klub Fotografii

Artystycznej

Interesuje Cię

FOTOGRAFIA?

Jeśli przyjdziesz poraz pierwszy prosimy o przyniesienie kilku swoich artystycznych zdjęć.

Chciałbyś się przyłączyć do innych ambitnych i utalentowanych fotografików?

A jesli już uczęszczasz do naszego klubu, przypominamy o przyniesienu zdjęć z ostatnio zadanego temetu. Informacje bierzące na naszej

Organizujemy w Luton co dwa tygodnie spotkania Klubu Fotografii Artystycznej! Oglądamy, omawiamy, fotografujemy oraz uczymy się o fotografii artystycznej.

stronie FB - www.facebook.com/ klubfotografiiartystycznej/

Najblizsze spotkanie w piątek 13 maja w Gospodzie w Luton o godz. 18:00

Wszystkich zaintresownaych zapraszamy na wspólne spotkania i plennery!

Zapraszamy! zdjęcie: Anna Szydlowska

REKLAMA

autor: Małgorzata Dudziak

autor: Piotr Lewandowski

autor: Natalia Maciejewska

autor: Anna Szydlowska

www.magazynlokalny.co.uk • Maj 2016

23


Magazyn Lokalny 51  

Polish Local Magazine "Magazyn Lokalny" Distribution: Hertfordshire, Bedfordshire, Buckinghamshire (England)

Magazyn Lokalny 51  

Polish Local Magazine "Magazyn Lokalny" Distribution: Hertfordshire, Bedfordshire, Buckinghamshire (England)

Advertisement