Page 1

wydanie 31 (22 sierpień 2011)

Wyd. 31 (22 sierpień 2011)

1

www.magazynlokalny.co.uk

bezpłatny

“Lato, Lato, Lato ach to Ty ...?”

ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE 07792461840

01438724651

07540842515

Expres Claims www.expresclaims.com kontakt: 24/h

Oferujemy auta zastepcze, holowanie, garażowanie, kadrę doświadczonych prawników Expres Claims Ltd is regulated by Ministry of Justice in respect of regulated claims managment activities CRM 23152


www.magazynlokalny.co.uk

2

Słów kilka ... “Lato, Lato, Lato ach to ty…?” przypominają mi się słowa piosenki Marka Grechuty gdy patrzę na zdjęcie z naszej okładki. Mamy lato wiec cudowny czas wakacji i wypoczynku. Wielu rodaków wyjechało do Polski aby choć na chwile znów spotkać się z rodzinami i przyjaciółmi lub też odwiedzić miejsca dawno zapomniane ale pełne uroku lata. Wiemy wszyscy że Polska jest krajem gdzie można wiele zobaczyć i dobrze wypocząć. Wszystkim tym którzy mają możliwość spędzania wakacji w naszym kraju (i nie tylko) życzymy wielu słonecznych dni, a przede wszystkim wypoczynku. Redaktor Naczelny Robert Szydlowski

Objectives and aims of INTI Media Group The growing need for the Polish community to have access to information has prompted us to create „Magazyn Lokalny”. Our main objective is to inform and create links for the Polish community and speed up the process of integration. We are not affiliated with any religion nor do we propagate any political views. We are in the process of developing our media group into a social enterprise. In our opinion the only way for us Polish people in the UK to effectively contribute to the community, is through education and access to information and understanding social and legal issues.

Yes, I don’t

4

Wystawa w Milton Keynes z udziałem Polaka

6

Trzecie miejsce Polonii Luton w Unity CUP2011

8

Polskie reklamy w londyńskim metrze

9

Latem też chorujemy

11

Stondon transport museum henlow

12

Jak pokazać, że miłość istnieje?

14

Konkurs „Dziewczyna Lata Magazynu Lokalnego”

15

Opieka zdrowotna dla emerytów w UK

16

Furzton Lake w Milton Keynes

17

Zespół redakcji (Editorial): Robert Szydłowski (Red. Naczelny) Anna Orłoś (Z-ca Red. Naczelnego) Dziennikarze: Agnieszka Matusz, Barbara Nowocien, Marek Dąbrowski, Wiktor Zawierski, Justyna Daszykowska, Agnieszka Tomaszewska, Liliana Grzybowska Współpraca: Wioletta Tomon-Mackiewicz, Anna Szydłowska, Kalina Szcześniak, Izabela Malc Marcin Dudziński, Ewelina Kazanowska, Krzysztof Świejkowski, Katarzyna Okońska, Agnieszka Nadowska, Zbigniew Derda Radosław Zubrycki, Weronika Ciechanowicz Skład i opracowanie graficzne: Michał Raś Fotografię na okładkę wykonała Paulina Sawicka www.truepassionphotography.com Marketing i Reklama (Advertising): tel.: 0772 47 47 878 tel. 02081 338 449 info@magazynlokalny.co.uk Ogłoszenia drobne i prenumeraty: (Classified ads and subscryption): www.magazynlokalny.co.uk

Memento 18

Wydawca: INTI nakład: 7 000 egzemplarzy

Trzy kroki od celu

19

Napisz do nas lub odwiedź nas! Redakcja Magazynu Lokalnego

Wydarzenia kulturalne

20

167 B Dunstable Road LU1 1BW Luton (wejście od strony parkingu 1 piętro)

Ogłoszenia drobne

22

Redakcja Magazynu Lokalnego nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń oraz zastrzega sobie prawo odmowy publikacji reklam czy ogłoszeń bez podania przyczyn. reklama

TUTKAJ Services Jeśli miałeś wypadek nie z Twojej winy

BYĆ MOŻE NALEŻY CI SIĘ

ODSZKODOWANIE Najstarsza polska firma w Wielkiej Brytanii specjalizująca się w odszkodowaniach lnformacje pod numerem telefonu:

020 8742 9050 office@tutkaj.co.uk www.tutkaj.co.uk

odwiedź serwis:

www.tutkajnews.co.uk

TUTKAJ

News wiadomości angielsko-polskie

wydanie 31 (22 sierpień 2011)

3


Yes, I don’t,

www.magazynlokalny.co.uk

4

czyli błędy językowe Polaków w UK Rozmowa z brytyjskim native speaker’em, lektorem ze szkoły języków obcych online Edoo.pl, Edwardem Prytherickiem

wydanie 31 (22 sierpień 2011)

5

Największe trudności mają słowa „vegetable” (nie wy- że coś jest, znajduje się, istPolacy z rozumieniem ze słu- mawia się drugiego „e”) – by nieje, niekoniecznie „tam”. chu. Wynika to z braku prak- podać przykład – tworzą zdutyki językowej i z tego, że zbyt miewający nowy świat dla mocno polegamy na pisanym uczniów, którzy wcześniej baangielskim. Często błędy bio- zowali wyłącznie na tekstach rą się stąd, że zapominamy, pisanych. Niektórzy polscy że mówiony język angielski, nauczyciele

języka

angiel-

w przeciwieństwie do polskie- skiego sądzą na przykład, że go, nie odzwierciedla jego pi- formy skrócone należy rozsowni. Kiedy przyjrzymy się wijać, gdy się je odczytuje. wymowie, zobaczymy, że w Stąd wielu uczniów robi to, polskim słowie większość liter gdy prosi się ich o przeczy-

Polacy, którzy długo uczyli się tyjczykami i uczą z książek. tu z 1921 r. zamieszczony w sami nauczyciele myślą, że

wystąpi w wersji mówionej, tanie tekstu i w taki sposób

języka angielskiego w Polsce, Kontakt z prawdziwym języ- książce C. Taggart i J.A. Wi- trzeba perfekcyjnie znać gra-

a w języku angielskim nieko- „I’ve” staje się „I have”. Jest to

często mają kłopoty z porozu- kiem mają dopiero ci, któ- nes My Grammar and I (or matykę. Perfekcyjnie nie trze-

niecznie.

miewaniem się po angielsku, rzy przyjeżdżają do Wielkiej should that be ‘Me’)?. A jak ba, ale żeby pewien poziom gdy przyjadą do UK. Dlacze- Brytanii i zaczynają słyszeć to jest obecnie z gramatyką reprezentować, powinno się mówiony angielski. Istnieje języka angielskiego? Czy Po- umieć budować zgrabne zda-

go? Kiedy osoby uczące się angielskiego odwiedzają miejsca, gdzie wszyscy posługują się tym językiem i próbują rozmawiać z native’ami, napotykają przede wszystkim na problem wymowy. Mówiony język angielski utracił związek z pisaną angielszczyzną setki lat temu. Większość osób uczy się angielskiego poprzez kontakt z wersją pisaną. Native speaker prawdopodobnie zrozumie przesadnie poprawną formę wypowiedzi Polaka, ale Polak może mieć już większe problemy ze zrozumieniem rdzennego Brytyjczyka. Kontrast jest tym większy, im dalej jesteśmy od Londynu. Kiedy Polacy trafiają do Szkocji czy na północny-wschód Anglii, słyszą zupełnie inny język. „Przesadnie poprawna forma”? Co to znaczy? Nauczyciele

angielskiego

w Polsce często nie są Bry-

przekonanie, że prawidłowa lacy, którzy chcą porozumieć nia, a bez gramatyki nie da forma mówionego języka an- się z Anglikami w UK, muszą się tego zrobić. gielskiego to ta, którą można ją znać? usłyszeć za drzwiami Pałacu Buckingham, inne natomiast formy

nieprawidłowe.

Osoby, które uczą się angielskiego, a potem przybywają do UK, odkrywają nagle, że większość mieszkańców Wysp używa formy nieprawidłowej! Nie bardzo wiem, co im na to odpowiedzieć i jak rozwiązać ten problem w nauczaniu. Nie ma możliwości, by podczas lekcji w szkole językowej zapoznać uczniów z wszystkimi wariantami języka angielskiego. Trzeba po prostu skończyć kurs, a potem uczyć się już na miejscu, praktykując. „Gramatyki języka angielskiego nie można nauczać dziś w szkołach z tego prostego powodu, że nikt dokładnie nie wie, czym ona jest”, głosi fragment rządowego rapor-

Czy ma Pan jakąś hipotezę

Muszą, nie powinni jej zanie- odnośnie źródeł błędów języdbywać i nie doceniać. Cza- kowych popełnianych przez sami uczący się, jak i nawet Polaków?

Jakie są wobec tego podstawowe różnice między mówioną a pisaną formą angielskiego? Czy to one tak dezorientują Polaków w UK? Mówiony i pisany angielski to dwa różne języki. Można dowieść, że są w języku angielskim takie słowa, które podczas wymowy zupełnie zanikają. Formy skrócone, czasowniki złożone i elizja, którą widać np. w wymowie

błąd. Uczniowie myślą z kolei, że czasowniki złożone, czyli „phrasal verbs” jak choćby

Co jeszcze może stanowić dla nas problem? Anglicy uwielbiają bawić się językiem. Bardzo często w artykułach prasowych czy podczas rozmów stosują różne gry słowne. Dla przybyszów zza granicy są one najczę-

Dla nas to samo słowo wymówione z akcentem na pierwszą sylabę będzie rzeczownikiem, a na drugą – czasownikiem, jak choćby „increase”.

ściej zupełnie niezrozumiale. Jakiej rady mógłby Pan Warto wiedzieć, że często udzielić Polakom, którzy chcą stosujemy uproszczony za- poprawić swój angielski, a pis, który ma taką samą wy- mieszkają już nad Tamizą? mowę jak oryginalne słowo, np. „2nite” zamiast „tonight”.

Powinni

przestać

oglądać

polską telewizję! Ich języko-

„look for” „nie są rzeczywisty- Jak sprawić, by Polak na Wy- we umiejętności nie będą się mi słowami” i próbują znaleźć spach mówił jak Brytyjczyk? też rozwijać dzięki siedzeniu „prawdziwe” słowo. Wkładają w domu z polskimi przyjaciółdużo wysiłku w doszukiwa- By w języku angielskim mi. Polecałbym im również nie się w języku angielskim, brzmieć naturalnie, każdy, wybranie się do pubu, gdzie jego gramatyce, logiki, której kto się go uczy, powinien po- odkryją, że większość Brytyjczęsto tam po prostu nie ma. traktować poważnie kwestie czyków jest jednak dość tolePozwolę sobie tutaj podać rytmu i akcentu. Polski jest rancyjna, jeśli chodzi o robieprzykład wyrażenia „there is”, według mnie językiem atonal- nie błędów w ich języku… które Polacy bardzo często nym, stąd być może Polacy mylą z „tam jest”, a dla nas to sądzą, że intonacja jest mało wyrażenie oznaczające tylko, istotna. Dla Brytyjczyka bar-

dzo często jest ona kluczowa.


www.magazynlokalny.co.uk

6

Wystawa w Milton Keynes z udziałem Polaka

Wystawa prezentująca prace grupy finalistów stypendium artystycznego 2010. Polak Kamil Szkopik jest jedynym finalistą obcokrajowcem który został zaproszony do tego projektu. Kamil Szkopik obecnie kończy studia magisterskie na kierunku fotografia mody w/na Londynskim Collegu Mody. Interesuje go format zdjęcia narracyjno-portretowego. Jego prace wiernie nawiązują do estetyki wielkich malarzy z okresu renesansu i romantyzmu. Fotografie Kamila wyróżnia meta-

fizyczo-malarska jakość jego zdjęć. Istotnym elementem w procesie tworzenia jest dla Kamila odejście od popularnej w czasach współczesnych manipulacji komputerowej zdjęć.

DRUKUJEMY W POLSCE o 40% taniej

MK Gallery – New Art MK 900 Midsummer Blvd Milton Keynes MK9 3QA T +44 (0)1908 676 900 info@mkgallery.org

reklama

W związku z szybkim rozwojem firmy INTI (portal www.wLuton.net, Magazyn Lokalny, Smart Printing) poszukiwani są specjaliści lub osoby które miały kontakt z tematem w zakresie zawodów lub specjalizacji: • grafik – webmaster (projekty graficzne, skład magazynu, tworzenie stron www, Joomla) • marketing Zgłoszenia proszę kierować na e-mail: info@inti-group.co.uk lub nr tel. 0772 4747 878 Strona główna: www.inti-group.co.uk

www.wLuton.net

7

Mamy najtańsze ceny w UK

Można odwiedzić wystawę do 18 września 2011

PRACA W MEDIACH

wydanie 31 (25 sierpień 2011)

Język angielski na co dzień JUST DO IT!

Serdecznie zapraszam na kolejną mini-lekcję języka angielskiego, która mam nadzieję pozwoli Państwu na zapoznanie się z kolejnymi zwrotami ułatwiając Państwu komunikowanie się w tym języku. Jako temat dzisiejszej lekcji obrałam znany Państwu czasownik ‘do’- robić. Pamiętajmy też, że czasownik ‘do’ może przybrać różne formy: do-did-done-doing-does. A o to kilka ciekawych fraz na jego bazie: do something for the fun of it – robić coś dla przyjemności To be honest with you I love my Job and I do it for the fun of it. do something behind somebody’s back – robić coś za czyimiś plecami I didn’t know about that. They did it behind my back! do something out of habit – robić coś z przyzwyczajenia I don’t really listen to the radio much but I always switch it on when I am at work, I just do it purely out of habit. do the gardening/the washing/the washing-up/the shopping – wykonywać prace ogrodowe/ robić pranie/zmywać/robić zakupy OK, let’s split the jobs between three of us. I will do the gardening this afternoon. Peter, could you do the washing, please? What about you Alex? Would you mind doing the washing up? Lastly, is there anyone willing to do the shopping? What are you doing? – Co robisz? (w sensie ‘co teraz, w tym momencie robisz’) A: What are you doing John? B: I’m reading an amazing book by Brian Tracy. What do you do? – Co robisz? (w sensie ‘czym się zajmujesz zawodowo’) A: What do you do Paul? B: Well, I’m a graphic designer but I also work as a photographer. What have you done?! – Coś ty zrobił?! A: Look! What have you done to my hair? B: Oh, I think your hair looks great. Don’t you like it? Pozdrawiam wszystkich Czytelników serdecznie i życzę samych sukcesów w rozwijaniu swoich zdolności językowych. Weronika Ciechanowicz weronika.ciechanowicz@gmail.com

Wizytówki 250 szt. cena od £18 Ulotki A6, 2500 szt. cena już od £35 Plakaty A3, 50 szt. cena już od £37 Papier firmowy, 500 szt. cena już od £38 Oprócz tego materiały reklamowe: banery winylowe, koszulki z nadrukami, gadżety z dowolnym nadrukiem długopisy, breloczki, zawieszki zapachowe do aut, balony, kubki, magnesy na auta i wiele innych.

Dodatkowo: Tworzenie stron internetowych – cena już od £50 Bannery flash – od £25 Dostawa zamawianych materialow 6-8 dni roboczych

Zadzwoń już dziś: tel. 0 2081 338 449 mob. 0772 4747 878, info@inti-group.co.uk www.smartprinting.org.uk


www.magazynlokalny.co.uk

8

Trzecie miejsce Polonii Luton w Unity CUP2011

Kolejny sukces Polonii Luton, która reprezentując Polskę w Unity Cup 2011 zajęła trzecie miejsce! W międzynarodowym turnieju wzięło udział 12 drużyn, które reprezentowały swoje narody. W eliminacjach Polonia zajęła pierwsze miejsce w grupie, na pokonanym polu zostawiając Walię, Indie Zachodnie oraz Kanadę. W półfinale nasza reprezentacja spotkała się z reprezentacją Indii wschodnich. Niestety doznała porażki, następnie zrehabilitowała się w meczu o trzecie miejsce wygrywając z Zimbabwe w rzutach karnych. Półfinał i finał odbyły się na Stockwood Athletic Park przy obecności burmistrza Luton, a pogoda przypominała bardziej słoneczną Hiszpanię niż angielskie lato. Pierwsze miejsce zdobyła Gambia, drugie Indie, a trzecie Polska. Oprócz trzeciego miejsca Polonia Luton zdobyła także puchar fair play. Gratulujemy osiągnięć i życzymy powodzenia.

wydanie 31 (25 sierpień 2011)

9

Polskie reklamy w londyńskim metrze W jednej z najczęściej odwiedzanych przez Polaków stacji londyńskiego metra oraz na i w autobusach wybranych linii autobusowych w Londynie pojawiły się zewnętrzne reklamy w języku polskim. To druga w historii brytyjskiej reklamy sytuacja, gdy plakaty umieszczone na tych nośnikach są w całości w języku innym niż angielski.

oraz w autobusach, jak również w metrze stolicy Wielkiej Brytanii, komentuje w imieniu Kontakt Mobile Matylda Setlak, dyrektor zarządzająca Setlak PR.

Reklamy zachęcają po polsku do przyłączenia się do Rewolucji Kontakt Mobile, a czynione jest to w przykuwającej uwagę post socrealistycznej formule Kampanię po polsku prowadzi nowy na kreatywnie wykorzystującej stylistykę z brytyjskim rynku operator usługi tele- lat 50., z przymrużeniem oka i w kolokomunikacyjnej oferującej połączenia rystyce polskiej flagi. do Polski stworzone specjalnie z myślą o Polakach mieszkających na Wyspach Na plakatach młody człowiek, którego Brytyjskich – Kontakt Mobile.

Mateusz Kania

reklama

MAXSAT-LUTON-TV POLSKA TELEWIZJA CYFROWA POLSAT CYFROWY pełna oferta CYFRA+ pełna oferta TVN NA KARTE - TELEWIZJA BEZ UMOWY PILOTY • ANTENY • KABLE MOCOWANIA • ZASILACZE SPRZEDAZ • MONTAZ • SERWIS MASZ PROBLEM Z MONTAZEM LUB USTAWIENIEM ANTENY SAT - ZADZWON

MAX-TRANSPORT

IKEA-B&Q-EBAY-PRZEPROWADZKI

www.maxsatluton.tv

07857748710 01582520936

Reklamy zostały ulokowane w miejscach pozwalających na dotarcie z przekazem do jak największej liczby rodaków mieszkających w stolicy Wielkiej Brytanii.

twarz może skojarzyć się z wykonującym 100 procent normy stachanowcem oznajmia, że dołączył już do rewolucji Kontakt Mobile. Nasza kampania to takie „puszczenie oka do rodaków”, którzy socrealistyczne plakaty znają z książek do historii. Jeśli zwrócimy uwagę, wywołamy uśmiech i zainteresujemy naszą „rewolucją”, to znaczy, że odnieśliśmy sukces, wyjaśnia Matylda Setlak. Przewrót, czyli mówiąc językiem reklamodawcy „Rewolucyjna Rewelacja” oznacza jedną niską stawkę na połączenia telefoniczne do Polski, bezpłatny transfer pieniędzy oraz prezenty od topowych polskich marek dla użytkowników nowej sieci. Alex Szymborski, dyrektor zarządzający Kontakt Mobile komentuje, Komunikowanie się z naszymi klientami w ich języku jest zasadniczym elementem naszej strategii.

Autobusy z reklamami w języku polskim można więc aktualnie zobaczyć w znanej od dawna ze swojej polskości dzielnicy Ealing oraz w rejonie Heathrow i Shepherds Bush. Plakaty umieszczono również w budynku stacji metra Balham, w pobliżu której znajduje się popularny polski klub oraz kościół.

W Zjednoczonym Królestwie mieszka aktualnie ponad milion Polaków. Cześć z nich posługuje się językiem angielskim w stopniu niewystarczającym, słabo lub wcale. To jeden z powodów, dla których kampania reklamowa dedykowana Polakom w Londynie prowadzona jest w języku polskim.

To pierwszy raz w historii brytyjskiej reklamy, gdy reklamy zewnętrzne w języku polskim zostają umieszczone na reklama

Przedszkole domowe MIŚ

Zaprasza wszystkie dzieci. Oferujemy wykwalifikowany, polski personel (zarejestrowany w ofsted) rzetelną opiekę, wspólne zabawy z dziećmi, naukę jez. angielskiego, przygotowanie dzieci do szkoły, zabawy edukacyjne i wiele innych

tel. 07535508091 • LU4 8QP


10

www.magazynlokalny.co.uk

wydanie 31 (25 sierpień 2011)

11

Latem też chorujemy (część I)

Małgorzata Szydłowska, Konsultant ds. zdrowia CaliVita International (naturalne suplementy zdrowia) www. nasze-zdrowie.org konsultacje osobiście lub pod nr. tel. 0751 30 34 590 Wydaje się, iż wraz z nastąpieniem ciepłych, słonecznych dni powinniśmy w końcu przestać chorować. Niestety tak nie jest. Również o tej porze roku czyha na nasze zdrowie bardzo wiele pułapek - szczególnie infekcje pasożytnicze, które w porę umiejętnie nieusunięte są główną przyczyną wielu powikłań i chorób w naszym organizmie.

Sezon na bakteryjne zatrucia pokarmowe Znów mamy sezon, kiedy zwiększa się ilość zatruć. Związane jest to z wysoką temperaturą i częstszym podróżowaniem. Podczas podróży żywimy się w barach i restauracjach, gdzie nie mamy wpływu na jakość i higienę posiłków. Co może nam grozić w miejscach zbiorowego żywienia? Najczęściej spotykane są zatrucia bakteriami: salmonelli, gronkowca, campylobacter, Shigella, E.coli, laseczki jadu kiełbasianego i listeria (szczególnie groźna dla kobiet w ciąży oraz z powodu zagrożenia schorzeniem zapalenia opon mózgowych i posocznicą). A oto ogólna charakterystyka wrogich bakterii:

a/ Salmonella Salmonella, rodzaj bakterii w obrębie rodziny Enterobacteriaceae, pałeczki Gram-ujemne (Grama metoda), urzęsione. Znanych jest ok. 2500 gatunków tych bakterii. Kilkaset gatunków jest chorobotwórczych dla człowieka i zwierząt, wywołują: dur brzuszny, dury rzekome i zatrucia pokarmowe (salmonellozy). Pałeczki salmolennelli najczęściej panoszą się w surowych jajach, mięśnie i mleku oraz w produktach, które zostały zrobione z takiego surowca m.in.: lody, ciasta z kremem, majonez, tatar, pasta rybna, galaretka, pasztety, pierogi z mięsem. Objawy zatrucia pojawiają się w ciągu 6-72 godziny po zjedzeniu zainfekowanego pożywienia. Najczęściej to silne, kurczowe bóle brzucha, biegunka, gorączka do 39°C, ból głowy, dreszcze, ogólne rozbicie, mdłości, niekiedy wymioty. Objawy mogą utrzymywać się nawet do 7 dni, dlatego też natychmiast należy rozpocząć podawania mikroflory, błonnika. Choroba ta rzadko wymaga leczeni antybiotykami.

b/ Campylobacter

d/ Shigella

Campylobacter jejuni to mikroaerofilne pałeczki Gram(-), wywołują zakażenia przewodu pokarmowego u dzieci (zakażenia odzwierzęce lub za pośrednictwem skażonego mięsa drobiowego i mleka). Wywołują zakażenia przewodu pokarmowego i tzw. ,,biegunkę podróżnych’’. Zakażenie najczęściej nie wymaga leczenia. Należy pilnie rozpocząć uzupełnianie flory bakteryjnej i całą gamę naturalnych preparatów neutralizujących toksyny j.w. jak również walczących z bakteriami. Wskazania do antybiotykoterapii - kiedy wszelkie środki wraz z dietą zawiodą, a objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni czyli wysoka gorączka, krew w stolcu, liczba wypróżnień większa niż 8/dobę, niedobory odporności oraz ciąża.

Shigella, rodzaj bakterii w obrębie rodziny Enterobacteriaceae. Pałeczki jelitowe, Gram-ujemne (Grama metoda), wywołujące u człowieka czerwonkę bakteryjną. Pałeczka czerwonki Shigella rozwija się dobrze w temperaturze 10 do 40 stopni Celsjusza, temperatura optymalna 37 stopni Celsjusza.

c/ Escherichia coli - biegunka podróżnych, występująca szczególnie w egzotycznych krajach

Do zakażenia Escherichia coli dochodzi zwykle w gorących, egzotycznych krajach, takich jak kraje afrykańskie np. Egipt, kraje azjatyckie np. Indie czy Tajlandia, kraje ameryki np. Meksyk a szczególnie ameryki środkowej i południowej Panama, Wenezuela, Brazylia itp. Wywołana ta bakteria biegunka, nazywana jest tropikalną lub brzuchem Delphi, albo zemstą Montezumy (od imienia słynnego wodza Azteckiego). Escherichia coli możesz zarazić się jedząc surowe warzywa i owoce Lub pijąc nieprzygotowana wodę. Objawy występują już po 12 - 72 godzinach od zakażenia, a są to wymioty, biegunka oraz kurczowe bóle brzucha. Zazwyczaj uprzykrzają Ci życie przez około 10 dni.

Zakażenie Shigella możliwe jest drogą pokarmową przez spożycie Zakażonego pokarmu: jarzyn, mleka, owoców. Do zakażenia zwykle dochodzi droga pokarmową za pośrednictwem brudnych rąk, przez wodę lub produkty spożywcze (mleko, chleb, jarzyny itp.) zakażone kałem ludzkim. Rezerwuarem zarazków jest chory człowiek lub nosiciel, przenosicielami głównie muchy i inne owady. Shigella jest najpospolitszą bakterią układu nerwowego. Objawia swoje działanie w podrażnieniach i drętwieniu, a przede wszystkim w przypadkach Stwardnienia Rozsianego. Dla przykładu, Shigella flex powoduje w naszym organizmie depresje i rozdrażnienie. Ponieważ egzystują w jelitach, należy wypróżniać się 2-3 razy dziennie i stosować program anty-pasożytniczy aż objawy ustąpią. Kiedy jesteś zakażony taka bakterią lub masz problemu z chorobami układu nerwowego, warto ściśle przestrzegać diety. Nie należy spożywać skażonego nabiału. W warunkach naturalnych Shigella chorobotwórcza jest wyłącznie dla ludzi. Wytwarza głównie endotoksyny. W wodzie żyją do 2 miesięcy. Wrota Stanowi przewód pokarmowy. Czerwonkę bakteryjną cechują liczne ropno-krwiste wypróżnienia i parcie na stolec. Przebycie choroby nie zapewnia trwałej odporności.


12

www.magazynlokalny.co.uk

STONDON TRANSPORT MUSEUM HENLOW Niedaleko Luton w mieście Henlow znajduje się muzeum transportu. Podróż do niego zajmuje niecałe 20 minut. Muzeum mieści się w przeszklonych pawilonach, podążając za strzałkami zwiedzamy po kolei sale z kolekcją różnorodnych pojazdów. Kolekcje te zapoczątkował czterdzieści lat temu F.J.Saunders. Jest tam prawie 350 starych aut z początku XX wieku aż do najnowszych klasyków, znajdziemy tam Mercedesy, Royce Rolls, Jaguar, Maserati i inne. W muzeum jest też całkiem pokaźna kolekcja motorów. Są wozy strażackie i wozy policyjne. Jest stary dwupiętrowy czerwony autobus, do którego można wejść i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. W kolekcji znalazły się też pojazdy wojskowe, czołg, pojazd z rakietą i inne. Możemy też zobaczyć naszego „Fiacika”, auta na trzech kółkach i bardzo stare pojazdy. Naprawdę jest, co oglądać. Oprócz tego na terenie muzeum znajduje się replika statku Kapitana Cooka, niestety padał deszcz i nie mogliśmy wejść na pokład ze względu na nasze bezpieczeństwo. Dodatkowo muzeum poszerzyło swoje zbiory o kolekcję prawie 400 modeli samolotów i helikopterów, które składał przez 40 lat jeden z mieszkańców. W zbiorze tym odnaleźliśmy nasze polskie samoloty. Muzeum mieści się w Henlow, SG16 6JN, strona internetowa muzeum to: www.transportmuseum.co.uk – znajdziecie tam wiele ciekawych informacji i praktycznych wskazówek. Agnieszka Tomaszewska

wydanie 31 (25 sierpień 2011)

13


www.magazynlokalny.co.uk

14

wydanie 31 (22 sierpień 2011)

15

Jak pokazać, że miłość istnieje? Jak stworzyć wrażliwość na tyle silną by przedarła się do nas? Co jest esencją naszego bytowania? Zapraszamy na spektakl poetycko-muzyczny: Marlena Zynger - poetka, Jaga Wrońska – aktorka, Piotr Komorowski – pianista.

Warszawie, Krakowie, Katowicach i Zakopanem, m. in. w Forcie Sokolnickiego (29 kwietnia 2009 r.), Teatrze Żydowskim (podczas V i VI edycji Festiwalu Singera w latach 2008 i 2009), zakopiańskim Teatrze Witkacego (29 maja 2009 r.), krakowskim Loch Camelot (9 maja 2009 r.), Teatrze Korez (19 marca 2011 r.). www.zynger.pl Jaga Wrońska.

Spektakl rozpocznie się w czwartek 22 września o godz. 19.00, Bedford w Kościele Świętego Pawła. Piękne wnętrze, wspaniała akustyka. W związku z faktem, że wydarzenie ma wymiar kulturotwórczy nie pobierane będą opłaty za bilety.

Wokalistka, gwiazda krakowskiego kabaretu Loch Camelot; nazywana jest „polską Edith Piaf”. Śpiewa w językach polskim, francuskim, niemieckim, a także w jidysz i hebrajskim. Posiada niezwykle silny, elektryzujący głos.

Wiersze Marleny Zynger zostaną wyśpiewane, wyrecytowane, wymilczane, wgrawerowane w nasze serca i umysły. Powstanie w nas upragniona cisza. Zbliżą się odpowiedzi na pytania, które chowamy przed światem.

Piotr Komorowski.

“Miłość (...) zdarza się że ucieknie jak spłoszony ptak lecz potem uparcie powraca i śpiewa na koronach drzew.” Marlena Zynger, wiersz “miłość w Warszawskich Łazienkach”.

Będzie akompaniował Jadze Wrońskiej, która wyśpiewa wiersze. Towarzyszy Marlenie Zynger od dwóch lat. Piotr przez jedenaście lat dyrygował Warszawską Operą Kameralną (www.piotrkomorowski.pl). Zaprasza: Adam Siemieńczyk, Marta Brassart. PoEzja Londyn.

Marlena Zynger. Na podstawie wierszy i piosenek lirycznych Marleny Zynger powstał spektakl pokazany w teatrach w

Nowość na rynku UK !!! Karta Cashback System w pełni rozpoznawalny w Europie (24 kraje), prężnie działający na rynku Polskim. Ponad 1.8mln klientów. Jedna karta na cały świat – rób zakupy i otrzymuj pieniądze.

Zwrot gotówki od 4% do 25% z każdego Twojego zakupu m.in. Asda,

B&Q, Morrisons, M&S, Wizz Air, Next, Pizza Hut, Argos, PC Word, stacje paliw i wiele innych

Przyjdź lub zadzwoń i dowiedz sie więcej Prezentacje prowadzone są w trzech miastach:

Luton – soboty godz. 18.30 Siedziba szkoły English4you, 25B Wellington Street, LU1 2QH, II Piętro (na przeciwko restauracji Polska Chata) Kontakt: Robert tel.0772 4747 878 Prezentacja w języku polskim (na prezentacje w języku angielskim proszę zgłaszać osoby zainteresowane - ustalone zostanie odrębne spotkanie)

Milton Keynes – wtorki godz. 18.30

reklama

Lokalny Portal Informacyjny

www.wLuton.net

Wolverton, Millmead Hall, Wolverton Rd (obok stacji kolejowej oraz z tyłu marketu Tesco) Kontakt: Monika tel. 0759 588 15 46 Prezentacja w języku polskim (na prezentacje w języku angielskim proszę zgłaszać osoby zainteresowane - ustalone zostanie odrębne spotkanie)

Londyn – soboty godz. 15.00 Lee Valley Technopark, Ashley Road, London, N17 8HU Kontakt: Agata tel. 0776 932 01 81 Prezentacja w języku polskim i angielskim Jeśli jesteś zainteresowany zadzwoń na jeden z podanych wyżej numerów tel lub napisz: info@inti-group.co.uk

19000 odwiedzin miesiecznie Najświeższe Informacje, Oferty Pracy, Forum, Wydarzenia Kulturalne z Luton i Okolic, Galeria Zdjęć i Wiele Innych


www.magazynlokalny.co.uk

16

wydanie 31 (22 sierpień 2011)

17

Opieka zdrowotna dla emerytów w UK Furzton Lake w Milton Keynes Gosia Demetriou od kilku lat jest znana czytelnikom tygodnika Cooltura gdzie odpisuje na listy. Pomogła setkom ludzi odnaleźć sie w brytyjskiej rzeczywistości, rozwiązać problemy, pomoc lepiej żyć. Lata swojej pracy jako dziennikarka i pracownik społeczny, zebrała teraz w dwujęzycznej książce „Droga Gosiu/ Dear Gosia”

Dzień dobry Pani Gosiu, ...Sama szukałam odpowiedzi na moje pytania, ale nie udało mi się. Mam nadzieję, że Pani mi pomoże. Chciałabym wziąć na stałe do siebie moich rodziców, którzy są na emeryturze, ale nie wiem, jak wygląda prawnie opieka zdrowotna i pomoc szpitalna dla nich. Czy będą musieli zamienić swoją emeryturę na angielską? Oni mają pobierane z emerytury podatek i ZUS i jeśli wyjadą z Polski na stałe, to czy nadal muszą opłacać ZUS, czy też nie i wtedy opłacać angielską służbę zdrowia?... Aneta Droga Aneto. Otóż, droga Aneto, Twoi rodzice, jako Europejczycy, mogą skorzystać z prawa traktatu i zamieszkać w

UK na stałe. Zakładając, że nie będą podejmowali pracy i nie będą musieli się zarejestrować w Worker Registration Scheme (www.workingintheuk.gov. uk), nie muszą się nigdzie rejestrować oprócz GP (lekarza domowego) i w councilu (lokalnym samorządzie) na liście osób zamieszkujących w danym miejscu. W International Pension Center (biuro międzynarodowych emerytur 0044 191 218 7777) dowiedziałam się, że Twoi rodzice muszą poinformować odpowiednie urzędy w Polsce, że wyjeżdżają do UK i ustalić nową formę płatności emerytury tak, żeby ta, płacona w Polsce w złotówkach mogła być pobierana w funtach. Urzędniczka powiedziała mi że, w zależności od indywidualnej sprawy, po 6 miesiącach lub 2 latach, małżeństwo pobierają-

ce poniżej 160 funtów na tydzień (unless they don’t want to immibędzie miało prawo ubiegać się grate). o pension credit, tzn. dodatek do I had three telephone conversaemerytury. tions with the right departments W sprawie opieki zdrowotnej and the case turned out to be quradzę, żeby rodzice wyrobili so- ite simple, at least from the Enbie w Polsce Europejską Kartę glish side’s point of view. Ubezpieczenia Zdrowotnego According to the European treaty your parents can permanently move to the UK. Assuming Healthcare in the UK for people that they will not want to work who are retired. and therefore have to register Good morning Ms Gosia, for the Working Registration Scheme (www.workingintheuk. …. I looked for the answers to gov.uk), they will only have to my questions myself but couldn’t register with a GP and the lofind anything. I hope you would cal council. At the International be able to help me. I would like Pension Centre (0044 191 218 my parents, who are retired, to 7777) I was informed that your come and live with me permaparents will have to inform the nently but I don’t know what the appropriate offices in Poland that situation with healthcare and they are moving to the UK and hospital care for them is. Would agree a new way of receiving they have to swap their pensions the payment (so that the pension for English ones? They have paid in Poland in zlotys can be the tax and National Insurance drawn by them in Littlehampton deducted from their pensions by in pounds). A lady working for the Polish ZUS (the National the International Pension Centre Insurance Contributions Office) told me that either after 6 months and if they leave Poland, do or 2 years (depending on indivithey still have to pay the NI condual circumstances) a couple retributions? Or should they be ceiving less than £160 per week contributing here in the UK?... will be eligible to apply for the Aneta pension credit. Dear Aneta,

With regards to the healthcare I’m sorry that you’ve had to wait I suggest that your parents get so long for my reply. I hope that the European Health Insurance you will forgive me especially Cards.. since I have some good news for both you and your parents Co miesiąc będziemy publikować niektóre fragmenty z książki „Dear Gosia/ Droga Gosiu”. Książkę można juz zamówić od autorki na stronie www.drogagosiu.com oraz w niektórych polskich sklepach.

Furzton Lake leży na południowy zachód od centrum Milton Keynes, tuż obok V4 Watling Street, czyli niecałe 30 minut od naszego Luton. Budowa miasta rozpoczęła się w 1978 roku, domki rozmieszczone są wokół jeziora co sprawia to miejsce bardzo atrakcyjnym. Jest czysto, miło i przyjemnie. Śmiało można wybrać się z dziećmi na piknik i spacer. Co prawda w jeziorze nie można się kąpać, ale ryby łowić tak. Jest to wspaniałe miejsce na połów, osobiście widzieliśmy ogromne karpie i wędkarzy, którym udawało się złowić rybę. Jezioro jest czyste i zamieszkuje je ptactwo wodne jak kaczki, gęsi czy łabędzie, oczywiście bardzo głodne, więc jadąc tam, nie zapomnijcie o przekąsce dla nich. Na środku jeziora jest wyspa na której mieszkają czaple. Całe jeziorko można przejść w niecałą godzinkę, ma ok. 2km. Dokoła jest asfaltowa ścieżka, więc rowerem też można tam przyjechać. Oprócz spacerowiczów i wędkarzy spotkaliśmy grupę modelarzy, którzy tego dnia brali udział w wyścigach modeli żaglówek na jeziorze. Zielono, cicho i spokojnie. Jest duży parking, a nad jeziorem mieści się też Hotel i restauracja, gdzie można wypić kawę lub coś zjeść. Jest też plac zabaw, jedźcie i zobaczcie sami, warto. Agnieszka Tomszewska

ENGLISH4YOU

IN A QUARTER OF THE TIME

25B Wellington St. (drugie piętro) Angielski LU1 2QH Luton Tel.: 07941681155 w Lepszym Wydaniu www.english4you.me.uk


www.magazynlokalny.co.uk

18

Memento… Podczas koncertu chopinowskiego, jaki odbył się w lipcu tego roku w Bedford, prowadzący Andrzej Gąsienica, mówiąc o honorowych ambasadorach naszej Ojczyzny w jednym rzędzie wymienił między innymi Adama Mickiewicza, Fryderyka Chopina i…. pana Tomasza Marszałka - mieszkańca Bedford i gościa koncertu.

W pierwszej chwili taka wypowiedź konferansjera wzbudziła we mnie (i pewnie nie tylko) lekką frustrację. Pewnie wynika to z wychowania, świadomości i samego pojęcia mistrz, bohater, patriota, wielki. Aby jednak nie oceniać nieznanego, bo nie zwykłam tego robić postanowiłam dowiedzieć się u źródła co pchnęło Andrzeja do stawiania na równi wszystkich wymienionych przez niego osób. Oczywiście nie o Chopina i Mickiewicza mi chodzi. Wszechwiedzące google tym razem zawiodły – praktycznie nic nie znalazłam. Pan Tomasz Marszałek zgodził się na rozmowę. Nasze spotkanie, na razie, trwało zaledwie dwie godziny. Jakże krótkie i jakiż niedosyt informacji. Już teraz jednak warto o nim wspomnieć, aby zrozumieć i dążyć do wypełniania pustych kart historii naszego kraju. Pan Tomasz Marszałek liczy sobie obecnie 92 lata. Nadal pełen werwy, uśmiechnięty, przesympatyczny. O sobie mówi „jestem Polakiem z okolic Lwowa, stary baciar”. Tam się urodził, tam znalazła go Armia Czerwona i wcieliła w swoje szeregi. Nie miał wyjścia, jak inni jemu podobni. Służył w tej armii, kiedy wybuchła II wojna światowa. Od samego początku wiedział, że jak tylko nadarzy się okazja, będzie walczył z polskim wojskiem. Układy, umowy polityczne takiej gwarancji mu nie dawały. Szukał sposobu. Podstępem wyprowadził w pole sowieckie dowództwo i uciekł.

Wraz z nim 62 innych żołnierzy, którym Polska była bliższa niż wszystko inne. Tylko upór i desperacja pozwoliły im przeżyć dni bez jedzenia i ubrania, kiedy w końcu dotarli do nowo tworzonej polskiej armii. Daleką drogę do domu znaczyła przelana na polu walki krew współtowarzyszy, zwycięstwa i przegrane. O Monte Casino jeszcze dzisiaj nie chce wspominać. Tylko nagłe zaciskanie dłoni i łzy w oczach mówią wszystko. Ale to tylko chwile. Potem zaraz przyprowadza się do porządku: „Jestem starym żołnierzem, nie mogę się rozklejać”. Do domu, do Polski nie wrócił. Nie z wyboru. Sowieci bardzo czekali na jego powrót – prawidłowo

z innych powodów tutaj trafiliśmy. Musimy trzymać się razem. Nie dzieli na my i wy. Ma wielkie plany na przyszłość, chociaż martwi się, że tak niewielu zostało współtowarzyszy. W domu pana Tomasza mówi się po polsku. Dzieci i wnuki znają ten język doskonale, chociaż wychowani już w UK. Stara się być, podobnie jak jego żona i dzieci wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego dla Polski. Nie chwali się „na prawo i lewo” swoimi osiągnięciami W rocznicę Cudu nad Wisłą kolejny raz przywdziewa swój żołnierski mundur i swoją osobą tworzy pomnik współczesnej historii Polski. W jego osobie widzę wszystkich tych, którzy przeszli tę samą drogę, lecz w komunistycznej Polsce musieli zamilknąć na zawsze. Widzę mojego dziadka, wielokrotnie więzionego za to, że był w armii Andersa (wroga politycznego, publicznego!).

Zwykliśmy przypisywać przydomki bohater, zasłużony, tym, którzy już bezpowrotnie odeszli. Czasem szafujemy tymi pojęciami, nadużywamy ich. Oddajemy cześć wątpliwym idolom. Rzadko, albo prawie wcale nie dostrzegamy takich wielkich odczytał list matki. Pozostał w Anglii, ludzi za ich życia. Może warto to zmienić? osiadł w Bedford. Ale nie prowadził i nie prowadzi spokojnego życia. W naszym kraju losy wojska Został zdemobilizowany, ale dalej jest polskiego, jego żołnierzy (nawet tych żołnierzem. W każdej ciężkiej i ważnej z LWP) pozostają do dzisiaj wielką chwili dla Ojczyzny - na polu walki. zagadką, wielką niewiadomą. Otwórzmy Wszędzie go pełno: na obchodach więc uszy na słowa i czyny tych, którzy rocznicowych, w Stowarzyszeniu Polskich jeszcze są i mogą podzielić się prawdą. Kombatantów, przy budowie pomnika w brytyjskim Narodowym Arboretum koło Już teraz rozumie intencje Andrzeja Lichtfield w Staffordshire, tworzeniu Gąsienicy, który nie zawahał się wyliczyć polskich ośrodków emigracyjnych, w jednym zdaniu wszystkie te postacie polskich domów, organizowaniu jak sobie równe. dla internowanych zbiórek darów i pieniędzy w czasie stanu wojennego, Przed panem Tomaszem Marszałkiem scalaniu „dawnej” i „nowej” emigracji. chylę czoła i proszę o więcej, póki czas. Z narażeniem życia przewoził do Anglii taśmy i kasety z nagraniami z ośrodków (potem w Radiu Wolna Europa świat BN dowiadywał się prawdy). Mówi: wszyscy jesteśmy Polakami, chociaż

wydanie 31 (25 sierpień 2011)

19

Trzy kroki od celu Naszym celem od 3 lat jest scalanie polskiej społeczności, udzielanie pomocy w trudnych sprawach, integracja z innymi, krzewienie i kultywowanie polskiej tradycji. Ponad rok temu podjęliśmy wyzwanie stworzenia polskiego domu w Milton Keynes. Nie było to łatwe zadanie, a o jego realizacji pisaliśmy Wam w kolejnych numerach Magazynu Lokalnego.

Wierzymy, że na drodze do finiszu te trzy kroki pokonamy bez potknięć, że droga ta będzie lepsza, niż stan polskich autostrad.

Pomimo lekkiego poślizgu (bo początkowo planowaliśmy ten dzień w czerwcu), spowodowanego przyczynami od nas niezależnymi i aktami wandalizmu, w pierwszych dniach października 2011r. nastąpi otwarcie domu dla wszystkich, którzy będą mieZ radością dzielimy się z Wami wiadomo- li ochotę go odwiedzić. Chcielibyśmy, aby ścią, że od zakończenia tego przedsięwzięcia dzień otwarcia jego podwoi był świętem nas wszystkich. Byście byli świadkami tego wydzieli nas już doprawdy bardzo niewiele. darzenia. Po pierwsze: w najbliższych dniach wyDlatego zwracamy się do Was z apelem konane zostaną prace wykończeniowe. abyście wzięli udział w konkursie na nazwę Po drugie: po nich nastąpi umeblowanie dla naszego wspólnego polskiego domu i pomieszczeń, zagospodarowanie otoczenia, przekazali nam sugestie jak powinien wyglądać ten dzień, kogo uważacie za stosowne prace kosmetyczne. zaprosić na taką uroczystość, co należałoby Po trzecie: kontrola i odbiór przez głów- przygotować, jak powinna wyglądać opranego inwestora i właściciela budynku w celu wa tej uroczystości. Wszelkie sugestie, kieuzyskania zgody na pełne użytkowanie bu- rowane na niżej podane adresy, będą brane pod uwagę. Mamy wiele pomysłów, ale nie dynku.

chcemy, aby ten dzień nie spełniał Waszych oczekiwań ( większości). Na Wasze pomysły i sugestie oczekujemy do dnia 10 września 2011r. Wiemy, wiemy – krótki okres, ale potrzebujemy też czasu na ich realizację. O dalszych krokach powiadomimy niebawem. Piszcie do nas na adresy: info@mkproject.org.uk lub na stronie www.mkforum. org.uk (na priv). Jesteśmy przekonani, że nadal jesteście zainteresowani współtworzeniem polskiego domu i jak zwykle odpowiecie licznie na naszą prośbę, za co już teraz dziękujemy. BN

reklama

Grosik Ltd tel. 01908 222 212 mob. 07850 162 715

http://grosik.co.uk

Transfery pieniężne do/z Polski z UK do POLSKI

z POLSKI do UK

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ NAJLEPSZA

Grosik Ltd jest zarejestrowany w Companies House pod nr 5609844 oraz Money Service Business pod nr 12224501

OFERTA NA RYNKU !


www.magazynlokalny.co.uk

20

wydanie 31 (22 sierpień 2011)

21

KRZYŻÓWKA wydarzenia kulturalne 100% Summer Fun at Mead Open Farm! do niedzieli 4 października W „Goatcam” zostały uruchomione atrakcje dla dzieci w Open Mead Farm! Nadaje na żywo przez Internet w czasie letnich wakacji, zaloguj się od ‘Goatcam’ i obserwuj codzienne wybryki pygmy goats oraz ich złośliwe dzieci, wszystkie urodzone w Mead open farm w ciągu kilka ostatnich miesięcy !Plus tego sierpnia Maize Maze powraca! Oraz od 1-5 Sierpnia, jest szalony Traktor w Mead Open Farm. Obejrzyj HayBale Challange, Potężna poruszająca się bonanza z dwoma olbrzymimi traktorami i, Mead Open Farm przejażdżki na własnych traktorach i przyczepach. Dzieci mogą poznać o wiele więcej przyjaciół z farmy, zagrać w szalony golf, wyjść na szczyt nowej wspinaczki oraz się dobrze bawić w Shaggy’s huge PlayWorld. www. meadopenfarm.co.uk Mead Open Farm, Stanbridge Road, Billington Bedfordshire LU7 9JH Minibeast safari śr 15 sierpnia, piątek 19 sierpnia, poniedziałek 22 sierpnia, piątek 26 sierpnia, środa 31 sierpnia Dzieci uwielbiają straszne znaleziska. Będą mieć dużo czasu zagłębiając się w zaroślach odkrywając niektóre fascynujące małe zwierzątka, które żyją w rezerwacie. Konieczna rezerwacja. Dzieci muszą być pod opieką osoby dorosłej. RSPB Lodge Sandy Bedfordshire SG19 2DL

zabawek z przeszłości. Baw się zabawkami i grami planszowymi z lat 70, 80 i 90.. Pooglądaj lub miej okazję obsługi niektórych z najbardziej interesujących zabawek z tych epok w muzeum kolekcji zabawek Hopper. Wraz z Pawłem Hyman, kuratorem Sztuki Dekoracyjnej i zabawek z przyjemnością podzielą sie fascynującą historia i odpowiedzą na Twoje pytania. Wstęp £1/ dziecko.

Twinwood Festival 2011 Twinwood Arena, Twinwood Road, Clapham, Beds MK41 6AB Bedfordshire MK41 6AB Piątek 26 sierpnia Poniedziałek 29 Sierpień Dziesiąty Twinwood Festiwal obejmuje Glenn Miller Festiwal Swing, Jazz, Jive i Rock ‚n Roll „, wraz z wyświetlaczami powietrza, tańce hangar, pokazy mody, pokazy komedii, stragany handlowe, lekMotyle i robaki cje tańca, żywność i bary, muzeów, żywej Środa 24 Sierpień historii , klasyczne pojazdy, camping i Sandy Road, Willington, bedford Bedford- więcej. Istnieje blisko 80 występów w ciąshire MK44 3QP gu 6 scenach festiwalu, w tym John Miller Dzieci mogą wybrać motyla lub żuka i Orchestra, Ben Waters Band, Peter Donezrobić maski owadów do dekoracji. Regan, Ray Gelato, Aces Jive, Si Cranstoun, zerwacja nie jest wymagana, jednak bilety i wiele więcej! Bilety z wyprzedzeniem. można nabyć przez Internet lub w naszym Centrum Obsługi Klienta. Alternatywnie RSPB Family Fun Day można włączyć się w dowolnym czasie Piątek 26 godz. 11am sierpnia - 15:30 pomiędzy 10:00 - 16:00 i otrzymać bilet. Stockwood Discovery Centre, London Miejsca nie są ograniczone, wszystkie Road, Luton. Bedfordshire LU1 4LX dzieci muszą być pod opieką osoby doro- Czy lubisz oglądać przyrodę wokół siesłej więcej na ten temat ... bie? Jeśli tak, to dlaczego nie przyjść i Psychic Nights Development Brama (naprzeciwko Kościoła polskiego), Victoria Street, Dunstable Bedfordshire LU6 3AB Purple moon Gate, Dunstable Psychic & Development nights w każdy czwartek. Będą rozmowy, Pokazy, media Guest, Nights Rozwoju i warsztaty. Przyjdź i dołącz do naszego przyjaznej i przyjemnej atmosfery, przekąski dostępne. Będą zaproszeni goście z TV i media i inspirujący i autorzy motywacyjni. Czwartek 25 Sierpień, czwartek 01 wrzesień, czwartek 08 września, czwartek 15 września, czwartek 22 września, czwartek 29 września, czwartek 06 października, czwartek 13 października, czwartek 20 października

Pokazy ogrodnicze Roczne Ogrodnicze Pokazy, gdzie można zobaczyć to, co najlepsze z lokalnych produktów, kompozycje kwiatowe, rośliny i różne lokalne rzemiosło. Inne atrakcje to Raptor, stragany rzemieślnicze, dużo zabytkowych samochodów i kosiarek do trawy, malowanie twarzy, napoje. Aukcja w niedzielę 28 sierpnia ok. 15:30 wszystkie wpływy do Sandy oddział Royal Time Travellers Go… Ugly Bug Safari British Legion. dla więcej na stronie www. Wrest Silsoe Park Bedfordshire MK45 4HR, Czwartek 25 Sierpień do piątku 26 sandyshow.org sierpnia Weź lupę i dołącz do wiktoriańskich Toytastic badaczy na polowanie przez ogrody aby Wardown Park Museum, Old Bedford znaleźć fascynujące mini-bestie. Dowiedz Road, Luton Bedfordshire LU2 7HA Wtorek 23 sierpnia 11am - 12:30 i 13:30 się więcej o ich naturalnym środowisku i ich siedliska i tworzyć własne stworki aby - 15:30 wziąć do domu. Dołącz do nas i dowiedz więcej gier i

spotkać ludzi zaangażowanych w trosce o środowisko i stworzenia. Będzie wiele do poznania. Dorośli i dzieci £1.50 Wrest Park Craft & Design Festival Wrest Park, Silsoe Bedfordshire MK45 4HR Sobota 27 sierpnia Poniedziałek 29 Sierpień Tradycyjne klasyczne umiejętności i nowoczesne prowadzone rzemiosła w jednym wydarzeniu. Rozkoszuj się - lub kup jako szczególny dar. Przejrzyj i kup do wyboru szkła, biżuterii, sztuki, skóry, ceramiki, drewna, tekstyliów, metalu i więcej .. Zrelaksuj się przy lampce Pimm i słuchaj do sensacyjnego Quartet Beverley String, ponieważ serenada oferuje bogaty wybór różnorodnej muzyki przez cały dzień. The Village Jedzenie i picie jest popularną atrakcją m.in. producentów żywności i picia. Regiment Fitness Whipsnade Bedfordshire LU6 2GY Sobota 27 Sierpień, sobota 03 września, sobota 10 września Krajowe Wydarzenie Trust: pociąg wojskowy Fitness Style na zewnątrz i czuj się dobrze wewnątrz Steve Nodwell i jego

zespół tutaj w Dunstable Downs w każdą sobotę rano. Kontakt: Beverley Cooka 01582 500920 dla więcej informacji Dunstable Downs, Chilterns Gateway Centre and Whipsnade Estate, Dunstable Road, MacBike@Millbrook Millbrook Proving Ground, Bedford MK45 2JQ Bedfordshire Poniedziałek 29 Sierpień MacBike to wyjątkowe wydarzenie na rowerze aby zebrać fundusze na Macmillan Cancer Support. Istnieją trzy opcjonalne zdarzenia w celu zaspokojenia różnych epok i możliwości. Odbędzie się w Millbrook Proving Ground, będzie to pierwsza impreza rowerowa w cudownym miejscu. 2011 to stulecie roku Macmillan i mamy nadzieję, że przez wydarzenia, takie jak MacBike, zbierzemy fundusze i dotrzemy do większej liczby osób dotkniętych rakiem. New Bedfordshire Youth Opera - Double Bill Miejsce, Bradgate Road, Bedford MK40 3DE Bedfordshire Środa, 31 sierpnia Sobota 3 Wrzesień Mimo trudnych lat, to prężnie działająca firma z najbardziej utalentowanymi młodymi śpiewakami w Bedfordshire będą wykonywać nie jeden, lecz dwie krótkie opery: Gilberta i Sullivana sali sądowej farsy „Trial By Jury” i miniaturowe arcydzieła Purcella „Dydona i Eneasz. Wieloletni kierownik muzyczny John Shayler będzie pracował ponownie Dan Smith, firmy nowy dyrektor artystyczny, który sam jest byłym członkiem firmy. W ciągu ostatnich trzydziestu lat, firma opracowała niektóre z tych najlepszych w kraju talentów operowy, więc trochę szansę dołączyć do naszych lojalnych zwolenników i znajdują się w następnej Lokalny PortalnaInformacyjny generacji śpiewaków początku ich muzycznej kariery.

www.wLuton.net

19 000

odwiedzin miesięcznie Najświeższe Informacje, Oferty Pracy, Forum, Wydarzenia Kulturalne z Luton i Okolic, Galeria Zdjęć i Wiele Innych

Poziomo 3. Chluba bibliofila 5. Osoba dotknięta porażeniem mózgu 9. Bojaźliwość 14. Atlantyk 15. Armaty poszły w ruch 16. Przepowiadanie przyszłości z układu kart, linii na dłoni 17. Jedno z miast, w którym odbędą się mecze Euro 2012 18. Cząstka Pionowo 1. Postrach owiec bieszczadzkich 2. Mówi, nie poruszając ustami 4. Aeroplan 6. Cudzoziemiec u starożytnych Greków 7. Pogody - temat dla synoptyka 8. Członek rodziny 10. Chińska, czyli kolorowy lampion 11. Film animowany, np. z misiem Yogi 12. Krew wysysa 13. Srebrny Glob

Humor

Jasio do dziadka : - Dziadku, masz jeszcze zęby ? - Nie. - To potrzymaj mi kanapkę. • - W czasie wakacji jadę poszaleć do Paryża. - Świntuch! - Dlaczego, przecież jadę z żoną?! - Świntuch i idiota! • Ksiądz podczas mszy w kościele: - Małżeństwo to tak, jakby dwa okręty spotkały się w porcie. Jeden z mężczyzn odzywa się szeptem do kolegi: - To Ja Chyba trafiłem na okręt wojenny. • Pewien mąż wyniósł z pożaru swoją świeżo upieczoną żonę. • W parku na ławce siedzi Jasio, a obok niego siedzi kobieta w ciąży. W pewnym momencie Jasio nie wytrzymuje i pyta kobietę: - Co tam pani ma? - Dzidziusia. - A kocha je pani? - Oczywiście. - To dlaczego je pani zjadła? • - Do czego można porównać narzeczoną? - do butelki dobrego wina. - A żonę? - do butelki po winie...

1

2

3 4 5 6 7

8

9

10 11

12

13

14

15

16

17

18

Mąż siedzi w fotelu, czyta gazetę, ogląda telewizję. Podchodzi do niego żona i mówi z wyrzutem: - może powiedziałbyś mi czasem jakieś ciepłe słówko. - Kaloryfer. • - Podobno szukasz żony. I to przez biuro matrymonialne. Ile ofert już dostałeś? - Setki!!! - I co piszą? - Weź pan moją... • Do komisariatu wpada zdenerwowany mężczyzna i krzyczy : - Zamknijcie mnie, rzuciłem w żonę żelazkiem ! - I co, zabił Pan ją ? - Nie, ale ona zaraz tu będzie. • Mamo a tata mnie zbił dwa razy!!! - A czemu aż dwa? - Bo raz jak mu pokazałem świadectwo, a drugi jak zobaczył że to jego.. • Rozmowa z rana na budowie: - Panie majster, która godzina? - A wiesz, ja też bym się napił?! • Mała Zosia mówi do mamy: - Pójdę do kiosku kupić zeszyt... - Mowy nie ma! - zakazuje matka - Leje deszcz, pogoda taka, że psa szkoda wypędzić

z domu. Tatuś pójdzie kupić Ci zeszyt. • W ciemnej sali kinowej: - Co za bezczelność! Czyja to ręka?! - Psssst... Niech pani tak nie krzyczy. Czy mam zabrać rękę? - Co się pan tak zaraz obraża? Nie wolno nawet zapytać czyja to ręka? • Zima, las, pada śnieg. Po lesie chodzi podenerwowany niedźwiedź. To złamie choinkę, to kopnie w drzewo, to pogoni wilka - ogólnie - mocno wściekły! Chodzi i gada: - Po jaką cholerę piłem tę kawę we wrześniu... • Biegnie Jasio z karnistrem na stacje benzynową. Dobiega zdyszany i prosi do pełna. Sprzedawca pyta: - Co pali sie? - Tak, szkoła, ale coś jakby przygasa. • Zimowe popołudnie. Piękna dama wychodzi na spacer w futrze i spotyka na ulicy członków ekologicznej organizacji Greenpeace. - Jak pani nie wstyd nosić futro zdarte z żywych norek! - To nie norki, to poliestry! - A czy pani wie, ile poliestrów

musiało oddać życie, żeby pani miała futro?! • Tata mówi do Jasia: - Jasiu, pomaluj okna. - Tak tato. Po godzinie Jasio przychodzi i pyta się taty: - A ramy też? • Dwóch pijaków siedzi pod sklepem i pije wódkę. W pewnym momencie jeden podnosi leżącą obok niego gazetę. Czyta i mówi do drugiego: - Ty wiesz, że picie skraca życie o połowę? - Taaa. - No tak, a ile masz lat? - 30. - No to widzisz, gdybyś nie pił, to byś miał 60. • Siedzi Szkot i płacze. Przechodzi obok jego sąsiad i pyta się: - Czemu płaczesz ? - A bo mi się ząb w grzebieniu złamał ? - I to taki wielki powód do płaczu ? - To już był ostatni... == Pani na polskim każe dzieciom opisać, jak wygląda praca dyrektora. Po chwili pyta Jasia: - A ty czemu nic nie piszesz? Na to Jasiu odpowiada: - Czekam na sekretarkę.


22

Ogłoszenia drobne Ogłoszenie drobne oraz życzenia możecie Panstwo umieszczać poprzez stronę internetową www.magazynlokalny.co.uk oraz w siedzibie redakcji

Sprzedam / Kupię

Turbiny po regeneracji do samochodów osobowych ciężarowych w konkurencyjnych cenach taniej juz nie znajdziesz. Polecam po więcej info prosze dzwonic 07895777273

Witam oddam lozko pietrowe metalowe z materacami, dol lozka jest podwojny gora pojedyncza madzia1981_81@wp.pl Witam sprzedam telefon Iphone4 16Gb w bardzo dobrym stanie. 07435273761 Polecam krzesełko samochodowe jest w bardzo dobrym stanie. 07792870147 Witam . Poszukuję pracy na terenie Luton . Mam doświadczenie w opiece Vectra C z konca 2002 roku MOT do nad dziećmi , w sprzątaniu , pracy na 30/09/2011, TAX do 31/08/2011 magazynie . Dostępna jestem 7 dni w Samochód posiada: Przebieg 140tys tygodniu. Jestem młodą i energiczną mil, 4 drzwi, manualna skrzynia biegów, dziewczyną szybko uczącą się. diesel, łańcuszek rozrządu itd. 07742315380 4 jedenasto miesięczne opony w bardzo dobrym stanie. Zawieszenie Mam do sprzedania stepper firmy przednie i tylnie po wymianie. Część Reebok, mało używany, w bardzo ksiązki serwisowej Samochów w bardzo dobrym stanie. 07535054697 dobrym stani Sprzedaje, gdyż posiadam drugi samochód. Kontakt w godzinach Kupie polskie książki (tylko w dobrym 9.00am-12.00pm pod nr. telefonu: 0790 stanie) z gatunku: thriller, kryminał, 799 00 32, CENA Ł1599 do negocjacji horror. Każda ilość. 07805168761 Sprzedam Forda Focusa 2.0 GHIA 162tys.mil,przy 143tys.wymieniany pasek rozrządu wraz z wszystkimi rolkami oraz tarcze sprzegla z dociskiem i wyciskiem,opony wymieniane pol roku temu,mot do końca marca,road tax do konca pazdziernika. Stan dobry, cena 700f.Wiecej zdjec moge wyslac na maila. 07542980988 Uwaga wielka wyprzedaz rzeczy uzywanych zalezy mi na szybkim sprzedaniu tego poniewaz nie mam miejsca. Łózeczko drewniane z materacykiem koloru niebieskiego cena 80 funtów, drewniana piaskownica 120cm na 120cm cena 40 funtow,cale wnetrze do audi a6 czyli tylnia kanapa, 2 przednie siedzenia oraz 4 par drzwi cena 150 funtow. Zdjecia moge przesłac na meila. Osoby zainteresowane prosze o kontakt telefoniczny : 078-516-82-239. sprzedam fotelik maxi cosi plus easybase pokrowiec przeciw deszczowy i spiworek kupiony byl 9 miesiecy temu 07843803261 Sprzedam suknie nową nieużywaną i nieuszkodzoną z metkami ,kolor srebrny ,rozmiar 22 do tego jest szal tego samego koloru ,mam też czarny gorset firmy next rozmiar 22 nowy nieużywany.Cena sukni 20f, gorsetu 10f. 07724958431

Mam do sprzedania śliczną sukienkę, szytą na miarę przez krawcową, kolor pantera, rozmiar 10/38. Sukienka była użyta tylko 2 razy, na przyjęciu weselnym. Wiązana na szyję, broszka pomiędzy biustem, biustonosz jest wszyty (miseczka 34B). jakieś pytań dzwoń lub pisz. Wymiary poniżej: biust 74cm. pas 78cm. biodra 98cm. Mozliwa wysyłka za dodatkowa opłata 2 funty 07541785919 Sprzerdam mazde 6 ts z 2005 rok przebieg 73.000 Tys mil Mot koniec listopada, tax koniec pazdziernika Posiada historie serwisowa- gotowa do jazdy nie potrzebuje wkladu finansowego-goraco polecam 07581376443 magda mam do sprzedania nowe nosidelko firmy fisher price za 25f nie uzywane 07562742925 Witam! Mam do sprzedania kolyske firmy mathercare z materacem i posciela za 40f i bujaczka za 30f 07562742925

Kupię rower z dobrym stanie. aahs@interia.pl Witam mam do sptrzedania śliczna sofe rozkładaną na nogi brązowa skóra plus do tego wysokie lustro z brązową oblamówką 07516323820

Wynajmę Wynajme dwójkę dom z ogrodem salon miejsce parkingowe internet, leagrave area gradajewski@interia.pl Wynajmę Duży pokój dwu osobowy dla spokojnej pary lub Małżeństwa w (Domu z ogrodem) luton Marlow avenue rd boczna od dallow road Blisko Centrum polskich sklepów i fryzjera dostęp to internetu bezprzewodowego i telewizji polskiej w cenie są wliczone wszystkie opłaty cena wynośi 380f miesięcznie. Kontakt: 079-256-761-07 Kamil. Rrównie jest jedno osobowy cena 250 miesięcznie Szukam pokoju jedynki lub mniejszej dwójki w centrum Luton. Proszę o kontakt .Dziękuję:) 07907681011 Dwa pokoje dwuosobowe i jedna jedynka do wynajecia dostep do internetu ,jest takze salon i ogrod.Spokojni lokatorzy mila atmosfera przyjdz zobacz i zdecyduj zapraszam :) 07784447544 Duzy dwuosobowy pokoj do wynajęcia dla pojedynczej nie palącej osoby. 60f/ tydz internet + rachunki w cenie. W domu mieszkają tylko 3 osoby. 07706799236 Mam do wynajęcia pokoj dwuosobowy lub duża jedynka ,10 minut do centrum blisko polski sklep proszę dzwonić 07753215985

Wynajme ladna jedynke dla pani, cicha spokojna okolica podobnie jak lokatorzy, 20 min do centrum. W cenie wliczone rachunki tj. woda, Mam do sprzedania wesoly nocnik firmy prad, council i internet, darmowy Fisher Price. Nocnik posiada spluczke, parking, ogrod.Cena 300 funtow rączke do zawieszenia papieru toalemiesiecznie + 2 tygodniowy depozyt. towego oraz melodyjkę jezeli maluszek Pokoj godny uwagi, zapraszam sie do niego zalatwi. Nocnik nie był do obejrzenia. Prosze o kontakt ani razu użyty! więc jego stan jest po 14 lub sms. 07877344082 znakomity. Cena 15F. Orginalny kosztuje 39,90 w Argosie. 07522024266 Smartmove oferuje do wynajecia dwu

www.magazynlokalny.co.uk sypialniowy domek w okolicach Barton Hills. * podwujna sypialnia * salon * kuchnia * lazienka W poblizu znajduje sie supermarket Sainsbury`s, Barnfield College, przychodnia i lokalne sklepy. Czynsz wynosi Ł530 Po wiecej informacji prosze o kontakt pod numerem telefonu: 01582 450005 (Ewelina) Smartmove oferuje studio flat do wynajecia. Kuchnia*Sypialnia/Salon*Lazienka z prysznicem* Mieszkanie jest umeblowane i znajduje sie na Dallow Road. Czynsz wynosi Ł400- wszystkie rachunki sa wliczone. Po wiecej informacji prosze dzwonic pod numer tel.: 01582450005 (Ewelina) Oferujemy panstwu przestronne, nowoczesnie umeblowane mieszkanie w centrum miasta (Castle Street, blisko Matalan): *2 Sypialnie *Kuchnia z aneksem salonowo jadalnym *Lazienka (wanna i prysznic) Czynsz: Ł600 (rachunki nie sa wliczone w czynsz) Mieszkanie jest dostepne do wynajecia od: 02/09/2011 Po wiecej informacji prosimy dzwonic pod numer: 01582 41 22 22 (Dorota) Mam do wynajecia dwojeczke z lozkiem małzenskim dom z ładna widna dużą kuchnia , ogrodem, 2 łazienki wpełni wyposazony. w cenie pokoju jest internet, polska TV i środki czystosci. Kontakt Malgorzata 07835733180 Oferujemy panstwu przytulne mieszkanie na pierwszym pietrze, z ogrodem i prywatnym parkingiem: *Sypialnia *Salon *Kuchnia *Lazienka Mieszkanie znajduje sie w niewielkiej odleglosci od centrum (London Road w poblizu Stockwood Park) Czynsz: Ł500 miesiecznie (rachunki nie sa wliczone) Po wiecej informacji prosimy dzwonic pod numer: 01582 41 22 22(Dorota)

Kursy i nauka

wydanie 31 (22 sierpień 2011) Pierogi z mięsem ,kapusta i grzyby,ruskie,zamów, odbierz w luton u joli tel.07521220060 Doswiadczony terapeuta oferuje rehabilitacje metoda PNF,Bobath dla dzieci, Kinesiotaping oraz Masaz w roznych schorzeniach. Terapie przeprowadzam u pacjenta. tomaszrother@op.pl

Praca – Zatrudnię Witam, poszukuję pracy jako spawacz ,mam wieloletnie doświadczenie w spawaniu metodą MIG MAG jak również TIG i gazowo przy konstrukcjach stalowych i nie tylko. Przebywam obecnie w Anglii w Luton szukam pracy od zaraz z możliwością zmiany miejsca zamieszkania. Proszę o kontakt na nr telefonu 07423397568 Bogdan Matysiak Szukam pracy w godz popołudniowych i wieczornych przy sprzataniu,wykladaniu towary moge tez sie zaopiekować dzieckiem.Moj nr tel 07984624576. Poszukuje pracy w Luton lub okolicach mam 28 lat posiadam doswiadczenie jako kucharz oraz pomocnik budowlany 07527372988

23 - jeden z największych producentów podnośników, platform i podestów roboczych. W związku z nieustannym rozwojem firmy, poszukiwani są pracownicy którzy staną się częścią dynamicznego zespołu profesjonalistów. Stanowisko: Inżynier produkcji Miejsce pracy: okolice Luton Wymagania: Doświadczenie w planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu wszystkich nowych produktów, Doświadczenie w planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu narzędzi, technik i procesów produkcyjnych zgodnie z przepisami BHP, Umiejętność tworzenia specyfikacji produktów, Znajomość Lean Manufacturing. Oferujemy: - Wynagrodzenie - Ł20 - Ł28 za godzinę - Premie roczne - 25 dni urlopu plus 11 dni wolnych ustawowo - Ubezpieczenie zdrowotne i na życie - III filar emerytalny Zainteresowane osoby prosimy o wysyłanie CV w języku angielskim na adres: patrycja.szarycz@polishpersonnel. com w tytule wiadomości wpisując nazwę stanowiska. Prosimy również o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) patrycja.szarycz@polishpersonnel.com

Lokalny Portal Informacyjny Ogłoszenia drobne www.wLuton.net

Przeprowadzki - male i DUZE. Raff & Van Removals and Storage. Kontakt: Rafal 078 087 79516

19 000

odwiedzin miesięcznie Najświeższe Informacje, Oferty Pracy, Forum, Wydarzenia Kulturalne z Luton i Okolic, Galeria Zdjęć i Wiele Innych

PROFESJONALNA POMOC!!!

Lokalny Portal Informacyjny Informacaje z Polski i ze Swiata, Sport,

www.wLuton.net Technologie, Finanse, Motoryzacja Dodatkowo: Słownik ang/pol oraz pol/ang

Raff - Używane meble

Unit K, Kingsway Ind. Est. LU1 1LP, Luton mob. 077 370 16164

, 19 000 Slubna Florystyka odwiedzin miesięcznie

Najświeższe Informacje, Oferty Pracy, Forum, Wydarzenia Kulturalne z Luton i Okolic, Galeria Zdjęć i Wiele Innych

Wedding Flowers

Informacaje z Polski i ze Swiata, Sport, Technologie, Finanse, Motoryzacja Dodatkowo: Słownik ang/pol oraz pol/ang

Naszym klientem jest angielska firma

www.flowerartvision.com tel.07892682487 info@flowerartvision.com

Bogate doświadczenie w: Zwroty nadpłaconego podatku, Working i Child Tax Credit, Housing i Council Tax Benefit, Child benefit i becikowe, Zasiłki macierzyńskie i chorobowe, Numer Insurance i konto w banku, Rejestracja i wizyty u lekarza, Wizyty i tłumaczenia w urzędach, Sprawy telefoniczne, Rejestracja i rozliczenia Self Employed, CIS i LTD. Szczegóły oferty: www.pomagamluton.co.uk lub tel. 07955161363 - Maciej.

TR RECOVERY Autolaweta Pomoc Drogowa Unit 43 Hardmill Industry Estate Leighton Buzzard LU7 4FF Tel. 07912 525 454

OPONY LETNIE – ZIMOWE ZPRZEDAŻ, MONTAŻ, NAPRAWA, MOŻLIWY DOJAZD DO KLIENTA 07515151608

Luton,dunstable,hatfield, St.Albans i okolice .Wiecej informacji na Www.Adamdrivingschool.Co.Uk Tel .07502392853

Różne Tanio i szybko zawioze i odbiore z lotniska tel;07411801812 Jestem profesjonalna flecistka obecnie mieszkajaca w Dunstable. Jestem absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach. Mialam okazje miec lekcje z takimi wybitnymi flecistami jak peter lukas graf, william bennett,denis bouriakov(imiona kilku). Jestem osoba doswiadczona w nauczaniu dzieci oraz mlodziezy. Oferuje indywidualne lekcje! Cena do negocjacji:) 07928394986

P32 Stuart Street F Luton, LU1U2SW RACOWNIA RYZJERSTWA I

RODY

Klasyczne i nowoczesne fryzjerstwo damskie i męskie Pełen zakres usług kosmetycznych

Dominika

Arkadiusz

07902715700

07999924397

fryzjer stylista

fryzjer męski

Elżbieta

technik kosmetolog

07768461001


Mamy najtańsze ceny w UK DRUKUJEMY W POLSCE o 40% taniej

Wizytówki 250 szt. cena od £18 Ulotki A6, 2500 szt. cena już od £35 Plakaty A3, 50 szt. cena już od £37 Papier firmowy, 500 szt. cena już od £38 Oprócz tego materiały reklamowe: banery winylowe, koszulki z nadrukami, gadżety z dowolnym nadrukiem długopisy, breloczki, zawieszki zapachowe do aut, balony, kubki, magnesy na auta i wiele innych.

Dodatkowo: Tworzenie stron internetowych – cena już od £50 Bannery flash – od £25 Dostawa zamawianych materialow 6-8 dni roboczych

Zadzwoń już dziś: tel. 0 2081 338 449 mob. 0772 4747 878, info@inti-group.co.uk www.smartprinting.org.uk

Magazyn Lokalny 31  

Polish Local Magazine Hertfordshire, Bedfordshire, Buckinghamshire England

Magazyn Lokalny 31  

Polish Local Magazine Hertfordshire, Bedfordshire, Buckinghamshire England

Advertisement