Page 1

Wyd. 21 (18 Pazdziernik 2010)

bezpłatny

Rozstrzygnięcie konkursu „Dziewczyna Lata 2010”

AVANGARDA STUDIO TATUAŻY Spiesz się, mamy rewelacyjną PROMOCJĘ !!! Więcej na str. 10

tel. 079 071 410 72 7 New Bedford Rd. Luton, LU1 1SA


Słów kilka ... Obecne wydanie magazynu zdominowane zostało przez konkurs „Dziewczyna Lata 2010”. Z wielu kandydatek, które przesłały do nas swoje zdjęcia czytelnicy wybrali trzy Panie, które gościły wraz ze sponsorami na uroczystej kolacji. Opis tej uroczystości znajdziecie Panstwo na stronie 13 Dużo miejsca poświęciliśmy również w tym wydaniu turystyce. Zapraszamy na strony poświęcone temu tematowi. Może uda się Państwu je zwiedzić bo nabierają szczególnego uroku jesienną porą. Polecam dwa artykuły na stronie 14 oraz 20. Mam nadzieję, że rónież zaciekawi Państwa tematyka pozostałej części magazynu. Życzę udanej lektury. Redaktor Naczelny Robert Szydlowski Chciałbyś skomentować któryś z artykułów zamieszczonych na łamach Magazynu? Chcesz wyrazić otwarcie swoją opinię lub zadać pytanie? A może potrzebujesz pomocy lub myślisz, że interwencja z naszej strony pomoże rozwiązać Twoje kłopoty? W tych i innych sprawach kontaktuj się z redakcją Magazynu Lokalnego za pomocą naszej skrzynki kontaktowej: info@magazynlokalny.co.uk

Objectives and aims of INTI Media Group The growing need for the Polish community to have access to information has prompted us to create „Magazyn Lokalny”. Our main objective is to inform and create links for the Polish community and speed up the process of integration. We are not affiliated with any religion nor do we propagate any political views. We are in the process of developing our media group into a social enterprise. In our opinion the only way for us Polish people in the UK to effectively contribute to the community, is through education and access to information and understanding social and legal issues.

Where can You find us? Luton, Dunstable, Leighton Buzzard, Bedford, Hatfield, St. Albans, Welwyn Garden City, Harpenden, Hemel Hempstead, Milton Keynes, Stevenage

Luton: Podsumowanie wydatków rok 2009/2010 Pigułka antykoncepcyjna ma już 50 lat! Mam to, o czym zawsze marzyłam Co należy robić w razie wypadku? Opis spotkania Polish Business Club Chroń sie przed jesiennymi infekcjami Klub kulturalny „Kaleidoscope” Konkurs „Dziewczyna Lata 2010” rozstrzygnięty Wycieczka do Edinburgh oraz Lake District Zdrowa woda zdrowia doda Samo życie Knebworth House Metamorfozy Stowarzyszenie Polaków w Milton Keynes Złoto osiągalne nie tylko dla bogatych cz.5 Wydarzenia kulturalne Krzyżówka Ogłoszenia drobne

4 6 7 8 9 10 12 13 14 17 19 20 21 22 23 24 25 26

Zespół redakcji (Editorial): Robert Szydłowski (Red. Naczelny) Anna Orłoś (Z-ca Red. Naczelnego) Dziennikarze: Agnieszka Matusz Marek Dąbrowski Wiktor Zawierski Justyna Daszykowska Irena Falcone Agnieszka Tomaszewska Liliana Grzybowska Katarzyna Świderska Współpraca: Wioletta Tomon-Mackiewicz Anna Szydłowska Kalina Szcześniak Izabela Malc Paweł Michalak Kamil Daszykowski Marcin Dudziński Ewelina Kazanowska Krzysztof Świejkowski Katarzyna Okońska Agnieszka Nadowska Skład i opracowanie graficzne: Michał Raś Fotoreporter/Okładka: Tomasz Szomber Marketing i Reklama (Advertising): tel.: 0772 47 47 878 info@magazynlokalny.co.uk Ogłoszenia drobne i prenumeraty: (Classified ads and subscryption): www.magazynlokalny.co.uk Wydawca: INTI nakład: 7 000 egzemplarzy Napisz do nas lub odwiedź nas! Redakcja Magazynu Lokalnego 167 B Dunstable Road LU1 1BW Luton (wejście od strony parkingu 1 piętro)

Redakcja Magazynu Lokalnego nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń oraz zastrzega sobie prawo odmowy publikacji reklam czy ogłoszeń bez podania przyczyn. 2

październik - 2010


Urząd Miasta Luton: Podsumowane wydatków na rok 2009/2010 Jaki jest cel? Lokalne władze muszą przeprowadzić roczne rozliczenie w celu ustalenia swojej pozycji finansowej, jak również dla przedstawienia przychodów i rozchodów. Zasady ustalane przez zewnętrznych rewidentów są dość rygorystyczne. Wszystko to ma na celu szczegółowe przedstawienie osobom opłacającym podatek lokalny, na co wydawane są ich pieniacze i tego, by byli oni pewni, że ich pieniądze są wydawane właściwie. Tego typu podsumowanie może okazać się dość niezrozumiałe dla osób nie mających za wiele wspólnego z rachunkowością, dlatego opublikowaliśmy jego skróconą i uproszczoną wersją. Oczywiście osoby zainteresowane zapraszamy również do przejrzenia pełnego podsumowania wydatków na stronie internetowej: www.luton.gov.uk/accounts

Skąd wpływają pieniądze

Określone dotacje Rządowe 23%

Inne dotacje 18%

Podatek lokalny 11%

lokalny. Średnia krajowa oplata za podatek lokalny w okręgu D jest o 7% wyższa niż ta, którą plącą mieszkańcy Luton. Przez wiele lat Rada Miasta Luton zdołała utrzymywać wysokość opłat za podatek lokalny na niskim poziomie wciąż przy tym utrzymując budżet miasta na satysfakcjonującym

Suma wydatków Rady Miasta brutto, z wyłączeniem kapitału, na usługi w okresie od kwietnia 2009 do marca 2010 wyniosła £605 milionów. Obniżanie opłat Opłaty za podatek lokalny w Luton od lat były najniższymi w regionie Bedfordshire. W latach 2009/10 w środkowym regionie Bedfordshire i Bedford, opłata za podatek lokalny była średnio 14% wyższa niż w Luton, dla nieruchomości tej samej wartości. Natomiast mieszkańcy południowego Bedfordshire musieli płacić średnio nawet do 25% więcej za podatek

poziomie. W głównej mierze przyczyniło się do tego ciągle szukanie nowych wydajniejszych sposobów dostarczania usług bez potrzeby ich redukowania. Rada Miejska w Luton wciąż jest zdeterminowana do znajdowania tańszych i lepszych sposobów na usługi przez nią dostarczane. Według Podsumowania Zużycia Zasobów, Luton zyskało od Komisji Rewidującej

Na co zostały wydane pieniądze

Autostrady i Transport 3%

4

Wydatki na uslugi mieszkaniowe 24%

Opieka Socjalna dla Dorosłych 13%

Usługi centralne 7%

Kultura, Edukacja Środowisko dziecięca i usługi i Planowanie edukacyjne 9% 44%

Inne przychody 19%

Dotacje dla szkół 24%

Wpływy z czynszów 5%

druga ocenę (czyli odpowiednie/ stosowne) za Gospodarowanie Zasobami Własnymi, Kierowanie Biznesami i Zarządzanie Zasobami. W tym roku Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił zamkniecie Komisji Rewizyjnej, tak, więc od tamtej pory nie zostały przeprowadzone żadne inne podsumowania. Niemniej jednak odpowiednie zarządzanie finansami nadal pozostaje naszym priorytetem. Co więcej teraz przykładamy do tego jeszcze większą wagę. Nasi ludzie Rada Miasta jest największym miejscem zatrudnienia w Luton, zatrudniającym około 10 000 osób. W latach 2009/10 całkowity koszt zatrudnienia pracowników kosztował Rade Miasta £266 milionów, niemniej jednak w to wliczone zostały już wszystkie powiązane z tym koszty zatrudniającego, łącznie z wydatkami poniesionymi na składki dla emerytów i rencistów, treningi dla pracowników jak i reklamowanie dostępnych miejsc pracy. Rada Miasta Luton posiada 48 wybranych w wyborach radnych, a w latach 2009/2010 całkowity koszt ich diet wyniósł £445 000. Wszystkim radnym przysługuje podstawowa dieta w wysokości £6,000, a niektórzy z nich otrzymują dodatki za podejmowanie się dodatkowych obowiązków. Szczegółowe dane dotyczące pieniędzy przyznawanych poszczególnym radnym zostały opublikowane w prasie lokalnej w kwietniu 2010 roku.

październik - 2010


Ponad 40% wydatków Rady Miasta jest przeznaczona na usługi dla dzieci i młodzież – szkoły, pracę dla młodzieży i opiekę socjalną. Najbardziej aktualne szacowania Ofsted’u dotyczące usług skierowanych dla dzieci i młodzieży w Luton wykazują ich prawidłowe funkcjonowanie. Wyniki uczniów w roku 2009/2010 pokazały dalszy wzrost wyników z egzaminów GCSE, jako kolejny krok naszego długoterminowego zamiaru przekroczenia średnich krajowych wyników z tego egzaminu, wraz z szybszym tempem wzrostu niż średnia krajowa. Wyniki Poziomu 2 dla 11-nastolatków wciąż pozostają na równi z innymi z podobnych obszarów. Inspekcje Ofsted’u szkół w Luton często przyniosły bardzo dobre lub ponadprzeciętne rezultaty i pod koniec roku finansowego tylko dwie szkoły znalazły się w kategorii budzącej niepokój Ofsted’u. Liczba młodych osób nie uczęszczających do szkół, jak i nie pracujących pozostaje podobna jak w innych regionach kraju. Ostatnio miała też miejsce znaczna poprawa, która doprowadziła do skrócenia czasu potrzebnego dziecięcej opiece społecznej do przeprowadzenia

Sytuacja finansowa Rady Miasta Poniższe zestawienie przedstawia wartość własności posiadanych przez Radę Miasta, jak i wartości, jakie była dłużna innym na dzień 31 marca 2010. Posiadane

£m

Mieszkania Rady Miejskiej

378

Ziemia i budynki

368

Inne własności trwałe

150

Gotówka i inwestycje

112

Długi innych

52 1,060

Długi Długi u wierzycieli

-78

Pożyczki

-173

Płatności z tytułu rent i emerytur

-348

Inne płatności

-170 -769

Wartość netto

291

niepełnosprawnością fizyczną, problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym lub trudnościami w uczeniu się, jak też pomógł w dostarczaniu większej ilości usług dla osób starszych, takich jak opieka w domu, w domach opieki, opieka pielęgniarska i nad osobami cierpiącymi na demencję. Zwiększone zapotrzebowanie na tego typu usługi tu w Luton jest zbliżone do innych okręgów w kraju, jako że populacja się starzeje i coraz więcej ludzi potrzebuje

Całkowite podsumowanie wydatków

Budynki Publiczne, Kultura & Opieka społeczna 5%

Autostrady 13%%

Budynki Mieszkalne 11%

Pojazdy i Wyposażenie 3%

początkowych i głównych inspekcji. Poprawiliśmy również czas przeprowadzania inspekcji w opiece społecznej jak i inspekcji dotyczących dzieci przebywających w ośrodkach opieki społecznej. Budżet opieki społecznej dla dorosłych wzrósł w latach 2009/2010. Ten przypływ pieniędzy przyczynił się do objęcia opieką większej ilości osób z www.magazynlokalny.co.uk

£m

Środowisko i Regeneracja 1%

Inne usługi 11%

Usługi dla Dzieci i Edukacyjne 56%

naszej opieki i wsparcia. Zyski z wielu usług, a zwłaszcza z kontroli rozwoju i regulacji budownictwa zostały znacznie dotknięte przez recesję. To było przewidziane już wcześniej lecz dzięki skutecznemu kierowaniu budżetem, poradzono sobie z tego wpływem na finanse całkiem nieźle. Niekorzystne warunki atmosferyczne

spowodowały znaczne zniszczenia dróg i autostrad, które doprowadziły do jednorazowej dodatkowej inwestycji Rady Miasta w wysokości £500 000 na remont dróg pod koniec stycznia. Wydział autostrad pracował niezwykle ciężko, by naprawić dziury w jezdni wydając prawie cały tegoroczny budżet. Wydział zajmujący się gospodarką odpadów nadal pozostaje wyzwaniem Rady Miejskiej z racji zaostrzeń wprowadzanych przez Unię Europejskie i Rząd. Podatek od wysypisk również wzrósł o £8 za tonę na rok i kosztował Radę Miasta £3.3 miliona w 2009/10 roku, niemniej jednak większe ilości śmieci zostały poddane recyklingowi. Pomimo recesji, Fundacja Pracy Przyszłości w przeciągu tego roku stworzyła dodatkowe 102 miejsca pracy dla osób od 18 – 24-go roku życia, a £3 miliony z dotacji otrzymanych od fundacji Economic Participation zostało zainwestowanych we wspieranie i rozwój biznesów w Luton. Całkowite podsumowanie wydatków Rada Miejska wydała £117.2 miliona funtów na przeprowadzenie remontów posiadanych własności w latach 2009/10

tłum. Kalina Szczesniak LutonLine 5


PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA MA JUŻ 50 LAT! Był rok 1960, kiedy powstał legendarny zespół The Beatles, urodzili się Hugh Grant i Antonio Banderas, Polskie Radio

którą kobiety mogłyby samodzielnie kontrolować.

nadało pierwszy odcinek powieści „W Jezioranach”… pojawiła się pierwsza pigułka antykoncepcyjna.

Siedemdziesięcioletnia Margaret Sanger,

W tym roku mija 50 lat odkąd na rynku pojawiła się pierwsza pigułka antykoncepcyjna.

założycielka Amerykańskiej Federacji Planowanego Rodzicielstwa

W 1960 roku amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków FDA (Food and Drug Administration) dopuściła do obrotu pierwszy doustny środek

w poszukiwaniu środków na badania skontaktowała się z Katherine McCormick, milionerką i filantropką. Razem przekonały doktora Gregory’ego Pincusa, aby rozpoczął prace nad pigułką.

antykoncepcyjny. Właśnie wtedy nastąpiła rewolucja w planowaniu rodziny, a także rozpoczął się proces diametralnych zmian w życiu

Obecnie pigułkę antykoncepcyjną regularnie stosuje ponad 80

milionów kobiet na całym świecie. - Pigułka z całą pewnością wpłynęła na życie i rolę społeczną kobiet.

milionów kobiet, w większości w Europie i Stanach Zjednoczonych. W ciągu minionego półwiecza była ona wielokrotnie unowocześniana i dostosowywana do rosnących potrzeb kobiet. Zmieniła się zatem

Nie tylko ożywiła w nich wiarę w możliwość planowania i wyboru, ale także dała im poczucie bezpieczeństwa i  pewności siebie, w pewien

bardzo, dokładnie tak, jak przez 50 lat zmieniła się sama kobieta.

sposób pokazała też nowe szanse i perspektywy rozwoju, kariery, życia rodzinnego – mówi dr Joanna Heidtman, psycholog i socjolg.

- Najnowocześniejsze preparaty antykoncepcyjne, zainspirowane naturalnymi procesami zachodzącymi w organizmie kobiety, uwalniają estradiol, hormon identyczny z produkowanym przez jajniki od chwili pokwitania aż po menopauzę. Dzięki temu, w  harmonii z fizjologią kobiety i przy wysokim profilu tolerancji i bezpieczeństwa, zapewniają również wysoką skuteczność antykoncepcyjną. - mówi prof. Romuald Dębski, Kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa CMKP w Warszawie. Nauka zmierza w kierunku jak najlepszego dopasowania antykoncepcji do indywidualnych potrzeb fizjologicznych każdej kobiety – dodaje.

Pigułkę wymyśliły kobiety. Pojawienie się doustnego środka antykoncepcyjnego nie byłoby możliwe bez udziału dwóch niezwykłych kobiet: Margaret Sanger i Katherine McCormick. Pierwsza z nich pracowała jako pielęgniarka w Nowym Jorku i wielokrotnie obserwowała skutki nieplanowanego macierzyństwa. Nie miała żadnych wątpliwości, że jedynym rozwiązaniem jest taka metoda antykoncepcyjna,

6

Więcej na www.pigulka.pl

październik - 2010


,,Mam to, o czym zawsze marzyłam!’’ Dziś mam swoje studio i profesjonalny biznes fotograficzny, pięć lat temu miałam 50 funtów w kieszeni i marzenie. Jak to możliwe?

Już w liceum zainteresowałam się fotografiką. Będąc na studiach marzyłam o półprofesjonalnym aparacie fotograficznym, na który po prostu nie było mnie stać. Zdeterminowana zdobyciem funduszy wyjechałam na praktyki do Anglii. Cel został osiągnięty. Rozpoczęłam moją fotograficzną pasję na dobre. Od czasu do czasu zdarzało mi się nawet zarabiać na sesjach. Ponieważ jest to bardzo kosztowne Gabriela hobby, po otrzymaniu tytułu magistra z projektowania terenów zieleni na Akademii Rolniczej, zaczęłam, jak wiele dziewczyn, od pracy jako au pair. Wyjechałam na roczny kontrakt i pracowałam dla sympatycznej rodziny w Ashford, gdzie zrobiłam moje p i e r w s z e Anna Fausto w i z y t ó w k i fotograficzne. Miałam pierwszego klienta. Po dwóch miesiącach ku mojemu zdziwieniu cała rodzina postanowiła pojechać na trzytygodniowe wakacje świąteczne, a moje usługi nie były już potrzebne. I tak to, miesiąc przed moją pierwszą Gwiazdką w obcym kraju, siedziałam

www.magazynlokalny.co.uk

w pociągu do Londynu z 50 funtami w kieszeni. Bez wyraźnych perspektyw na pracę. Sytuacja była podbramkowa. Strach i myśli goniły się nawzajem w mojej głowie. Wciąż powracało pytanie: I co teraz? Przecież to nie tak miało być. Coś się jednak zmieniło, myśli i nerwy uspokoiły się, miałam Nowy Plan! Wyciągnęłam zeszyt z przeciążonego moim całym majątkiem plecaka i zaczęłam tworzyć listę. Listę rzeczy, których pragnę. Miała kilka punktów, z czego pierwszy mówił o nowej pracy z pokojem, którą znajdę w przeciągu tygodnia. Ostatni z nich mówił o mojej własnej firmie i studiu fotograficznym. Wówczas myślałam, że jeśli spełni się choćby pierwszy punkt będę ocalona. Gdyby spełnił się 2 i 3 będę szczęściarą, ale nie byłam w stanie nawet wyobrazić sobie spełnienia całej listy! Cóż mogę powiedzieć? Łatwo nie było i trwało to 5 lat, ale piszę ten artykuł przy moim biurku, w moim studio fotograficznym. Pełna radości, wdzięczności, ale i podziwu dla tej Pauliny sprzed 5 lat. Nie poddała się, znała swój cel i wierzyła, że może zmienić swoje życie. Dzień po dniu dążyła do realizacji siebie i swoich marzeń. Na dzień dzisiejszy mam wykształcenie, doświadczenie i profesjonalny sprzęt fotograficzny, pozwalający mi na fotografowanie ślubów. Dzięki własnemu studio dostarczam artystyczne zdjęcia portretowe oraz oferuję darmową sesję studyjną dla rodzin (aby zobaczyć portfolio i dowiedzieć się szczegółów zapraszam na moją stronkę www.truepassionphotography.com). Co dalej? Pracuję nad nową listą, na

Magdalena

Alicja

której jest między innymi fotografowanie chrzcin i komunii oraz rozwój fotografii komercyjnej, dostarczającej wysokiej jakości zdjęcia do stron internetowych, katalogów i ulotek. Zdradzę, że jest też na tej liście dom pełen miłości i ciepła :) Z doświadczenia wiem, że wszystko jest możliwe i marzenia naprawdę się spełniają jeśli się wie czego się pragnie! Więc nie zwlekaj dłużej, złap długopis i kartkę. Zapytaj siebie czego tak naprawdę pragniesz? O czym marzysz? Czasami trzeba będzie czasu, czasami pracy, może nawet pieniędzy czy robienia d r o b n y c h korekt w planie, Joanna Michele ale już dziś Ci powiem - jeśli głęboko tego pragniesz i jesteś gotów na zmianę siebie i swojego życia, spełnią się twoje marzenia. Zacznij od dziś, a uda ci się, pamiętaj tylko, że człowiek uczy się całe życie i bądź chętny do nauki. Cudownej realizacji siebie i marzeń z całego serca życzy Paulina. Zapraszam serdecznie wszystkich do odwiedzenia mojej stony: www.truepassionphotography.com

Zainteresowanych sesją zdjeciową proszę o kontakt: Studio 01727 751789 Tel. kom. 07840179404 mail@truepassionphotography.com

Zuzia

7


Co należy zrobić w razie wypadku ??? Często zadajemy sobie pytanie, jak należy postąpić w sytuacji, gdy staniemy się uczestnikiem kolizji drogowej. Jak należy się zachować w takim przypadku i do kogo należy się zgłosić w celu uzyskania pomocy opowiadają specjalistki z zakresu odszkodowań powypadkowych Sandra Wysocka i Sylwia Sikora z firmy ‘Triple A Claims”.

ubezpieczenia sprawcy. Następnie sprawy dzielą się na dwie grupy: pierwsza, w której sprawca był ubezpieczony w momencie wypadku, druga, gdy sprawca nie posiadał ważnego ubezpieczenia.

‘Po pierwsze należy pamiętać o zachowaniu spokoju i zanotowaniu sobie wszystkich możliwych danych sprawcy takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i numer rejestracyjny pojazdu’. – Doradza Pani Sandra

Jeżeli okaże się, ze pojazd był nieubezpieczony bądź też sprawca ucieknie z miejsca wypadku nadal jesteśmy upoważnieni do uzyskania odszkodowania z tytułu wypadku. W takich przypadkach kierujemy sprawę do Funduszu Gwarancyjnego (Motor Insurance Bureau, w skrocie MIB). Przedstawiciele Funduszu rozpoczynają postępowanie, które ma na celu potwierdzenie braku

– ‘Należy pamiętać o tym, ze od 1-ego Maja 2010 zmieniło się prawo w zakresie odszkodowań powypadkowych i brak powyższych informacji wiąże się z oczekiwaniem na ustalenie sprawcy przez DVLA co wydłuża cały proces o około 4-7 tygodni. Jest to niezbędna procedura, z racji, iż ubezpieczalnia sprawcy nie podejmie żadnych działań ani rozmów dopóki nie

ubezpieczenia. W miedzy czasie prowadzą oni dochodzenie, które zazwyczaj trwa około kilku miesięcy, a po jego zakończeniu gwarantują nam wypłatę pieniędzy. Istotnym faktem jest to, ze firma MIB nie pobiera od nas żadnych pieniędzy, ani nie wystawia rachunku. Pobierają oni jednak, pierwsze £300 z naszego odszkodowania za auto. Natomiast nie pobierają nic z

otrzymają pełnych danych swojego klienta’.

odszkodowania zdrowotnego !

Kolejną istotną sprawą na miejscu wypadku jest wykonanie zdjęć miejsca wypadku i ustawień pojazdów uczestniczących w kolizji chociażby telefonem komórkowym, co znacznie ułatwi ustalenie odpowiedzialności za wypadek.

Jeżeli okaże się, ze sprawca był ubezpieczony wtedy sprawę kierujemy do jego ubezpieczalni w celu uzyskania komentarzy z ich strony na temat wypadku, jak również potwierdzenia wersji wydarzeń według ich klienta.

Jeżeli zauważymy kogokolwiek przechodzącego obok w czasie kolizji, nie bójmy się zapytać czy dana osoba widziała zdarzenie. Być może ta właśnie osoba poświadczy na Waszą korzyść.

Ubezpieczalnia ma ustawowy czas 3 miesięcy i 21 dni na przeprowadzenie swojego postępowania, które kończy się stwierdzeniem, kto według nich ponosi odpowiedzialność za wypadek.

Zeznanie świadka jest bardzo istotne dla każdej sprawy – podpowiada Pani Sylwia - W ponad 98% wszystkich spraw sprawca wypadku nie od

Jeżeli wina nie zostanie uznana, wtedy prawnicy po ponownym przejrzeniu dokumentów, kieruja sprawę na drogę sądową. W czasie prowadzenia postępowania nasi prawnicy organizują inspekcję auta klienta w ciągu 5

razu przyznaje się do winy. Bardzo często próbują się oni wykręcić od odpowiedzialności, dlatego obecność świadka jest bardzo ważna. Należy

dni roboczych. Raport po zaakceptowaniu przez klienta zostaje wysłany ubezpieczalni sprawcy z prośbą o wypłatę pieniędzy. Następnie organizujemy

pamiętać, że według prawa angielskiego sprawca wypadku ma prawo do obrony, nawet, jeżeli jego argumenty nie należą do najrozsądniejszych. Zeznanie niezależnego świadka może nas również ocalić przed długotrwałym

komisję lekarską z naszym specjalistą, który przygotuje raport zawierający prognozy mówiące o naszej rekonwalescencji. Ten raport również jest przesyłany do ubezpieczalni, gdyż na jego podstawie wystawiane są oferty

procesem sadowym, z racji tego, iż mało która ubezpieczalnia zdecyduje się na wszczęcie procedury sadowej przy dowodach przeciwko nim samym.

zdrowotne. Akceptacja klienta na przedstawioną ofertę, oznacza, ze taką kwotę otrzymamy za odszkodowanie.

W przypadku, gdy po kolizji nie czujemy sie najlepiej należy niezwłocznie zadzwonić na pogotowie i wezwać ambulans a także policję. Według prawa

Standardowe procedury uzyskania odszkodowania zdrowotnego, przy ubezpieczonym sprawcy wypadku trwają od 3 do 5-6 miesięcy.

angielskiego raport policyjny jest przygotowywany tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy zostanie wezwany ambulans na miejsce wypadku. Również musimy pamiętać, że prawo polskie i angielskie znacznie się różnią i policja

Poniżej przedstawiamy diagram, który ułatwi nam zapamiętanie całej procedury:

w Anglii nie decyduje o winie kierowcy. Sporządzają oni jedynie raport bądź notatkę i nakazują wymianę danych pomiędzy kierowcami pozostawiając decyzje o winie ubezpieczalniom. Jeżeli nic się nie stało i nikt nie jest ranny nie powinien nas zdziwić również fakt, ze policja odmówi przyjazdu na miejsce wypadku i nakaże jedynie wymianę danych. Dlatego rzeczą istotną jest zebranie najwięcej danych i dowodów jak to jest tylko możliwe. W przypadku, gdy sprawca wypadku ucieknie z miejsca zdarzenia należy niezwłocznie udać się na najbliższy posterunek policji i zgłosić zdarzenie wypełniając odpowiednie dokumenty. Po opuszczeniu miejsca zdarzenia należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu, bądź tez szpitala na obserwacje, aby sprawdzić czy wszystko jest z nami w porządku, jak również należy poinformować lekarza o doskwierających nam bólach. Jeżeli istnieje taka możliwość i potrzeba należy kontynuować wizyty do czasu ustania bóli bądź tez ich poprawy. Sprawę do naszej firmy możemy zgłosić poprzez wypełnienie formularza na naszej stronie internetowej, telefonicznie bądź tez osobiście. Po przyjęciu zgłoszenia rozpoczynamy dochodzenie mające na celu ustalenie danych 8

Wypadek Samochodowy

Sprawca Ubezpieczony

Sprawca Uciekł Sprawca Nie Akceptuje Winy

Sprawca Akceptuje Winy

Dochodzenie trwa max 3 mies. oraz 21 dni

Dochodzenie trwa 3 mies. oraz 21 dni i dłużej - możliwa sprawa sądowa

Sprawca Nieubezpieczony

MIB Motor Insurance Bureau

Nieubezpieczony -unisured -

Nieznaleziony - untrace -

Sandra Wysocka Sylwia Sikora Triple A Claims LTD Kontakt całą dobę: 075 40 30 20 10 e-mail: wypadki@tripleaclaims.co.uk Obsługa w języku polskim: 01582 45 45 43 październik - 2010


Spotkanie Polish Business Club Wszystkie przybyłe na spotkanie biznesy działające w Bedfordshire i Hertfordshire miały po raz kolejny okazję spotkać się oraz poznać nowe zagadnienia z poruszanych na prezentacjach tematów. Spotkanie odbyło się w Hotelu Leaside w centrum Luton 7 października w godzinach od 18.30 do 21.30. W części poświęconej prezentacjom wystąpiły trzy firmy:

Odpoczywaj, wypoczywaj i oddychaj głęboko.... bo oto przed Tobą, coś czego jeszcze u nas nie było. Wakacyjny klub WorldVenture, czyli tanie luksusowe Wakacje w praktyce z możliwością uzyskania pasywnego przychodu, dla chętnych podjęcia wyzwania biznesowego!

polish business club Według naszej propozycji członkostwo w Polish Business Club gwarantuje rabaty na usługi i produkty u naszych partnerów.

Poprzez klub oferujemy możliwość nawiązania cennych kontaktów biznesowych z przyszłymi klientami lub partnerami i w konsekwencji zwiększenie obrotów poprzez działania networkingowe.

ONE MONEY MAIL LTD T/AS SAMI SWOI, Temat: Walutowa alternatywa dla firm - korzyści posiadania konta biznesowego przy transferze pieniędzy do Polski

INTI (założyciel PBC) współpracuje z brytyjskimi klubami the Chambers of Commerce, the Best of Luton oraz BNI i promuje swoich członków na rynku brytyjskim również poprzez te kluby.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt:

Każda firma lub osoba posiadająca jednoosobową PICTONS SOLICITORS Temat: Oferta dla polskich klientów jednej z bardziej uznanych firm adwokackich w Luton WORLD VENTURE Temat: 5 Star Holiday Business Opportunity

działalność gospodarczą może przystąpić do klubu i uzyskać zniżki na wszystkie formy promocji grupy INTI w następujących mediach. Magazyn Lokalny, Living Luton Magazine , Portal informacyjny www.wLuton.net oraz przygotowanie i wydruki materiałów reklamowych w Polsce.

Robert Szydlowski Director INTI

www.INTI-Group.co.uk

167 B, Dunstable Road, Luton, LU1 1BW, Bedfordshire tel. +44 (0) 1582 481 113, mob. +44 (0) 772 4747 878

Bezpłatne porównanie polskich kwalifikacji do brytyjskich Ilość miejsc do bezpłatnych konsultacji ograniczona – SPIESZ SIĘ !!! PROGRAM TRANSQUAL Czy posiadasz kwalifikacje z Polski i nie jesteś pewien ich brytyjskiego odpowiednika? Skontaktuj się z Polish Business Club (Luton) lub Access Europe HR (Bedford) gdzie w ramach projektu TRANSQUAL pomożemy Ci zrozumieć, jaką wartość mają Twoje kwalifikacje w UK Nasza usługa uwzględnia: • Porównanie polskich kwalifikacji do brytyjskich poprzez organizację NARIC • Wydanie listu potwierdzającego najbliższy odpowiednik twoich kwalifikacji w systemie brytyjskim • Spotkanie z doradcą, który poradzi jak najlepiej wykorzystać posiadane kwalifikacje, wiedzę oraz doświadczenie.

Poprzez fundusz UE, oferujemy tą usługę BEZPŁATNIE - Tylko dla osób pracujących –

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Polish Business Club – tel. 0772 4747 878 e-mail: info@inti-group.co.uk www.magazynlokalny.co.uk

9


Chroń się przed jesiennymi infekcjami Dr Beata Szymczyk Hałas Lekarz-

Faktycznie, mam jeszcze jedno miejsce pracy. Jest nim

pediatra, specjalista chorób zakaźnych.

Międzynarodowa Or­ganizacja ds. Migracji przy ONZ, gdzie jestem

W Wiel­kiej Brytanii od 2007 roku,

eksper­tem w dziedzinie pediatrii i chorób zakaźnych. Zapra­szana

początkowo pracowała w szpitalu w

jestem na konferen­cje do Brukseli, Genewy i Warszawy.

Walii, ale współpraca z przychodnią Medyk przesądziła o przeprowadzce

Jak się pani odnajdu­je w tym międzynarodo­wym środowisku?

do Londynu. Macierzystym miejscem

W Londynie mieszkają ludzie różnych nacji i każdy z nich potrzebuje

pracy Pani doktor jest Oddział Chorób

lekarza. Mam sporo polskich pacjen­tów, ale leczę też Anglików,

Zakaźnych Dziecięcych, z któ­rym

Litwinów, Rosjan. Jest mi tyle łatwiej, że mówię rów­nież biegle po

wciąż utrzymuje kontakty, co 6-8 tygodni prowadzi w nim szkolenia

rosyjsku

podyplomowe na te­mat nabytych niedoborów odporności. Czy to prawda, że w Londynie polskie dzieci chorują znacznie Specjalizuje się pani w przyjmowaniu najmłod­szych pacjentów. Dla wielu lekarzy praca z nimi jest sporym wyzwaniem...

czę­ściej niż w kraju? Dużo w tym prawdy. Mi­gracja ludności z obszarów, gdzie jest

Zgadza się, jestem pediatrą i specjalistą chorób zakaźnych.

mniejsza zacho­rowalność do regionów większego ryzyka zawsze ma

W medycynie pracuję od 15 lat. Tak naprawdę chciałam zostać

wpływ na liczbę zacho­rowań. Ale na Wyspach lekarze mają również

chirurgiem, a mój mąż pediatrą. W życiu często wszystko wychodzi

inne podejście do tych sa­mych chorób. Ciekawym przykładem jest

na od­wrót. Po studiach trafiłam na staż do kliniki chirurgii, gdzie

borelio­za, choroba wywoływana przez kleszcze. W Polsce jest

każdego dnia trzeba było zachować zimną krew. Mój mąż pierwsze

ona bardzo popularna, ponieważ polskie kleszcze są zakażone.

kroki stawiał z kolei na hematoonkologii dziecięcej. Tak się złożyło,

Kleszcze na Wyspach nie zarażają i nikt nie postrzega ich tutaj jako

że na jego oddziale bardziej po­żądana była spokojna, ciepła kobieta,

zagrożenie. Problemy zaczynają się, gdy dzieci wracają z wakacji w

a chirurgia oczeki­wała twardego mężczyzny. Zamieniliśmy się więc

kraju i brytyjscy lekarze nie potra­fią prawidłowo zareagować.

miej­scami i tak już zostało. Wiele osób twierdzi, że Londyn jest miejscem, gdzie zwożone są Ale praca w przy­chodni i szpitalu to nie jedyne pani zajęcie. Z tego co wiem, pełni pani dużo bardziej prestiżo­wą funkcję...

choro­by z całego świata... Dokładniej mówiąc, ludzie przywożą do Londynu cho­roby, które tu od dawna nie występowały. Nasze organi­zmy nie mają odpowiednich przeciwciał i nie potrafią sobie z nimi radzić. Miałam pacjentkę z typowym prze­biegiem żółtaczki pokarmo­wej. Była bardzo zaskoczo­ na diagnozą, bo nigdy nie wyjeżdżała za granicę. Ale przecież wystarczy, że ktoś w restauracji brudnymi rękami nakładał jedzenie i przeniósł wirusy. Trzeba powiedzieć wprost - Londyn jest „wylęgarnią” chorób zakaźnych. W metrze być może nie zarazimy się gruźlicą, ale bez problemów złapiemy grypę. Wystarczy, że jesteśmy przez 15 minut w zamkniętym pomieszczeniu z kimś, kto kicha i roznosi zarazki. Zawsze tłumaczę matkom, aby omijały z malutkimi dziećmi skupi­ska ludzi. A z noworodkami lepiej nawet nie chodzić do supermarketów. Jakiej pomocy pacjen­ci szukają u pediatry? Pediatrzy stykają się z ogromną liczbą infekcji. Dzieci zapadają na przeróż­ne schorzenia - infekcje gar­dła, uszu, zapalenia oskrzeli, płuc, zapalenia dróg mo­czowych, choroby skóry. Największy odsetek moich pacjentów to noworodki i niemowlęta do pierwszego roku życia. Wizyty często dotyczą codziennych pro­blemów pielęgnacyjnych. Rodzice proszą o omówienie różnic między polskim i angielskim kalendarzem szczepień . Przychodzą do pol­skiego lekarza, bo nie ufają brytyjskim przychodniom? Nie zawsze jest to prawdą, ale mogę podać przykłady, kiedy angielscy lekarze nie rozumieją troski polskich pacjentów. Najczęstszym niepokojącym rodziców objawem jest gorączka dziec­ ka. W Polsce przyjęło się, że skoro jest temperatura, to jedziemy do lekarza i tu troskliwi rodzice reagują tak samo. Brytyjscy lekarze ro­

10

październik - 2010


dzinni wychodzą z założenia, że przez pierwsze trzy dni nie ma czym się przejmować. Należy podać dziecku para­cetamol i po sprawie.

Kiedy najlepiej za­szczepić się przeciwko grypie? Właśnie teraz wchodzimy w sezon szczepień. Jeśli wi­dzimy, że wszyscy dookoła nas kichają i biorą zwol­nienia lekarskie, to znak,

Nic dziwnego, w koń­cu paracetamol jest w Wielkiej Brytanii lekar­

że dłużej nie powinniśmy czekać. Odporność na gry­pę wytwarza się

stwem na wszystko, tak jak w Polsce aspiryna...

już po 7-10 dniach od szczepienia. Oso­biście nie zaobserwowałam

W niczym nie jesteśmy lepsi. Choć wiele osób uwa­ża inaczej, to

jeszcze sezonu grypowego. Na tą chwilę głównie się przeziębiamy.

aspiryny nie powinno się zażywać ani na przeziębienie, ani na grypę, a bardzo trudno te scho­rzenia odróżnić. Lek ten przeznaczony są

W ubiegłym roku straszono nas świńską grypą. Czyżby tym ra­

dla osób z chorobą wieńcową, a nie na zbijanie gorączki. W szcze­

zem o niej zapomniano?

gólności odradzam podawa­nia aspiryny dzieciom do 12 roku życia.

Zachorowania na świńską grypę uległy wyciszeniu. Ale prawda jest

W czasie grypy lub ospy wietrznej, lek ten może wywołać bardzo

taka, że na podstawie samych objawów trudno stwierdzić, na jaki

po­ważne uszkodzenie wątroby.

rodzaj grypy chorowaliśmy. Jedynie badania wirusolo­giczne mogą to ujawnić.

Czy jest coś jeszcze, czego podczas chorób powinniśmy się wystrzegać? Należy być ostrożnym z zażywaniem paracetamolu i ibuprofenu.

Leczenie chorych nie jest jedynym pani zaję­ciem. Jak spędza pani wolny czas?

Trzeba zdawać sobie sprawę, że często ten sam preparat kryje

Odbywam sporo regular­nych podróży do Polski. Mam 12 letniego

się pod różnymi nazwami handlo­wymi. Pacjenci zażywając wiele

syna i obo­je kochamy sport. Całą wio­snę, lato i jesień jeździmy na

różnych lekarstw nie­świadomie kumulują dawki. Co ciekawe, właśnie

rowerach. Mieszkamy w okolicach Grand Canal, gdzie są piękne

w Wiel­kiej Brytanii zaobserwowano największą ilość polekowych

ścieżki ro­werowe. Jesienią mój syn zapisał się do szkółki kaja­

krwawień z przewodu pokar­mowego. Polacy zaczynają pod tym

karskiej, a do tego namówił mnie na lekcje surfingu. Chodzimy

względem doganiać Anglików.

razem na basen i uczymy się utrzymywać na desce. Świetnie się razem bawimy.

A więc troskliwi ro­dzice nie mogą liczyć na swojego lekarza GP... W Anglii w praktyce lekarza rodzinnego nie ma pedia­trów. Lekarze

Medyk Dental and Medical Centre,

GP wolą pra­cować z dorosłymi. Po prostu łatwiej się z nimi

3-4 Abbey Parade, London, W5 1EE

komuniku­je, wizyta jest szybka, często sprowadza się do wypisania

Tel. 0208 997 91 91

recepty. Dorosłemu pacjento­wi tłumaczy się raz i wszystko rozumie.

Bezplatny numer 0808 145 86 86

Natomiast zdener­wowanej mamie trzeba po­święcić więcej czasu,

http://www.medyk.co.uk/

oswoić dziecko, przyzwyczaić do nowego miejsca, nowej oso­by. Choć standardowa wizyta trwa pół godziny, to wielo­krotnie zdarza się przeciągać ją nawet do godziny. Jeśli tak dalej pój­dzie, to lekarze GP zostaną bezrobotni... Nie przesadzajmy, lekarze GP mimo pozorów są nam bardzo potrzebni. Nie za­pominajmy, że diagnostyka niektórych schorzeń wybie­ga poza możliwości prywat­nej przychodni, dlatego mu­simy z nimi współpracować. Często na prośbę rodziców piszę listy do lekarzy rodzin­nych, informuje ich o mojej diagnozie i proszę o dalsze leczenie lub rozszerzenie diagnostyki. Czy nie jest to przez nich źle postrzegane? Nikt nie lubi być po­ uczany… Nie jest to źle postrzega­ne, a wręcz mile widziane. Korespondencja listowna jest przyjętą formą kontaktu między lekarzami. Nie zda­rzyło mi się, by ktoś poczuł się przez to urażony. Za chwilę rozpocznie się sezon zachorowań na grypę. Czy możemy się przed nią skutecznie zabezpieczyć? Jedynym skutecznym sposo­bem ochrony jest szczepion­ka. Dotyczy to nie tylko grypy, ale również innych chorób zakaźnych. Niestety wśród emigrantów jest wiele osób, którzy nie szczepią się z braku wiedzy. Żyjemy w cywilizo­wanym kraju, a mimo to dwa lata temu miał miejsce wy­buch świeżych zachorowań na odrę. W Polsce szczepienia są obowiązkowe i procent zaszczepionych dzieci jest bliski 100. Na Wyspach jest inaczej. Wielu ludzi, głównie emigrantów z Afryki, Azji nie stosuje szczepień, żyje w enklawach, które często sta­nowią ogniska zakażeń. www.magazynlokalny.co.uk

11


Klub Kulturalny “Kaleidoscope” – Hatfield • Spotkanie z ministrem mieszkalnictwa • Zaproszenie na wycieczkę do Parlamentu 27 października 2010 W czwartek 23 września, Klub Kulturalny “Kaleidoscope” zorganizował kolejne bardzo ciekawe spotkanie dla społeczności w Welwyn Hatfield w którym uczestniczyło około 45 osób. Spotkanie, które odbyło się w Hatfield Fire Station, było kolejna świetną okazją aby budować lepsze, zdrowsze relacje pomiędzy wieloma grupami etnicznymi mieszkającymi na terenie naszego powiatu. Tym razem mieliśmy okazje usłyszeć prezentacje lokalnego stowarzyszenia reprezentującego społeczność z Zimbabwe, zobaczyć krotki pokaz aerobiku oraz po raz kolejny spróbować wspaniałych potraw!!

oraz uświadomić jak wiele dobrego dzieje się na gruncie lokalnym!!! Wycieczka Klub Kulturalny “Kaleidoscope” planuje wkrótce kolejną inicjatywę - tym razem, wycieczkę do Parlamentu, której tytułem jest: “„Understanding British Democracy”. Wycieczka odbędzie się 27 października 2010, a dwa wynajęte autokary wyjadą z centrum Hatfield o godz. 16.45. Powrót planowany jest na godz. 21.30. Rezerwacja jest konieczna! Dzieci i młodzież będą bardzo mile widziana Aby wziąć udział: Proszę zapłacić osobiście £10 lub wysłać czek do WHEM (Welwyn Hatfield Ethnic Minority Group) do piatku 15 pazdziernika 2010. Więcej informacji, szczegóły wycieczki można uzyskać od Michała, Tel: 07919 971852, e-mail:michal@menter.org.uk lub Kumiko, Tel: 01707 262547, e-mail:whemgroup6@yahoo.co.uk

Gościem specjalnym naszego spotkania był nasz lokalny parlamentarzysta oraz Minister Mieszkalnictwa – Grant Shapps. Spotkanie było bardzo owocne. Minister został z nami ponad godzinę, która umożliwiła nam zadać wiele pytań na temat: mieszkalnictwa, recesji oraz cięć budżetowych. Była to świetna okazja, aby naświetlić problemy społeczności lokalnych,

12

październik - 2010


Konkurs „Dziewczyna Lata 2010” rozstrzygnięty !!! W niedziele 10 października odbyła się uroczysta kolacja w związku z rozstrzygniętym konkursem

Aneta Dynek z Luton. Jeszcze raz gratulujemy wszystkim Paniom, które zostały laureatkami oraz wszystkim sponsorom nagród. Beauty by Us – Elżbieta Bieluga Antoni Bieluga - Studio Kosmetyki i Masarzu, tel. 01582513876

„Dziewczyna Lata 2010”. Kolacja miała miejsce w uroczej włoskiej restauracji La Trattoria na ulicy Bute St. w Luton, gdzie właściciele ugościli nas wykwintnymi potrawami kuchni włoskiej.

W głosowaniu czytelników Magazynu Lokalnego oraz portalu wLuton.net pierwsze miejsce zajęła Alicja Rocka z Luton, drugie miejsce Daria Głodek z Milton Keynes natomiast trzecie

La Trattoria – Agnieszka i Michele Palese, Restauracja Włoska tel. 01582410291

Bardzo dziękujemy czytelnikom, którzy głosowali oraz paniom które przesłały swoje zdjęcia do konkursu.

Sponsorzy nagród: Access Europe HR – Urszula Jukes, Pośrednictwo Pracy oraz Firma Szkoleniowa, tel. 01234218181

Magazyn Lokalny, Polish Business Club – Robert Szydlowski, tel. 07724747878 Oriflame – Izabela Kwiecień tel. 07830312014 Photo Session - Tomasz Szomber –- Studio Fotograficzne, tel. 07538084233

Avangarda - Katarzyna Sobol - Studio Tatuaży i Solarium, Luton, tel. 07907141072

Sponsorzy:

Beauty By Us

Elżbieta Bieluga 01582513876

Izabela Kwiecień 07830312014

www.magazynlokalny.co.uk

13


Wycieczka do Edinburgh oraz Lake Districkt

zabytkowymi budowlami i nie pasuje do tego miejsca.

Podróż miała swój początek późnym piątkowym wieczorem 17 września, natomiast zakończyła się 19 września.

Royal Mile to tzw. Królewska Mila, główny szlak turystyczny miasta łączący Edinburgh Castle z Holyrood. Na odcinkach tego szlaku znajduje się secesyjna Fontanna Czarownic. Monument upamiętnia spalenie ponad 300 kobiet oskarżonych o czary. Spacerując Królewską Milą warto także zwiedzić Katedrę Św. Idziego.

Nadarzyła się kolejna okazja wyjazdu z firmą Highlander-Tour w bardzo urokliwe i cieszące oko miejsca. Tym razem była to Szkocja, w tym jej stolica - Edinburgh oraz Lake Districkt.

Janusz zapewnił wszystkim wycieczkowiczom wiele niesamowitych atrakcji. Między innymi zwiedzanie Edinburgha, a w drodze powrotnej Gretna Green i Lake Districkt. Dojechaliśmy do stolicy Szkocji o 8 rano, gdzie czekała na nas niespodzianka. Była to Pani Ania, nasz przewodnik. Opowiedziała historię Edinburgha i pokazała nam bardzo ciekawe miejsca. Po rozstaniu się z przewodnikiem każdy miał czas do swojej dyspozycji. Podróżnicy podzielili się na grupy i wyruszyli w dalsza drogę, by zwiedzać piękne miasto, pełne ciekawych miejsc jakim jest Edinburgh. Edinburgh położony jest na górzystych terenach nad zatoka Firth of Forth. Centrum podzielone jest na Stare i Nowe Miasto. Na północ od Castle Rock znajduje się Nowe Miasto z symetrycznym układem ulic i klasycystycznymi budynkami. Zupełnie inny charakter posiada średniowieczne Stare Miasto z siecią krętych, brukowanych uliczek, ciasnych zaułków i domów z ciemnego kamienia. 14

Samo miasto posiada wiele ciekawych i atrakcyjnych turystycznie miejsc. Chyba najbardziej zachwycającą część Starego Miasta stanowi położony na wygasłym wulkanie Zamek Edynburghski. Jest on jedną z potężniejszych fortec w Wielkiej Brytanii, wybudowaną prawie 800 lat temu. Symbolizuje nie tylko miasto ale i całą Szkocję. Zamek wzniesiony jest na stromym zboczu. Najbardziej okazale wygląda od strony Princess Street. Kolejnym miejscem godnym polecenia jest Pałac Holyroodhouse. To oficjalna szkocka rezydencja królowej brytyjskiej Elżbiety II. Pałac z rozległym dziedzińcem został wybudowany w 1498 roku dla króla Jakuba IV, a jego obecny kształt jest wynikiem przebudowy w XVII wieku, wykonanej z rozkazu Karola II. Pałac otacza rozległy Royal Park, którego zróżnicowany krajobraz tworzą pagórki, strome zbocza, wrzosowiska, mokradła, doliny górskie i jeziora. Zwiedzając to miejsce warto przespacerować się ścieżką Radical Road, która prowadzi na zbocze u stóp Salisbury Crags, urwiska z którego roztacza się wspaniały widok na Holyroodhouse i dawne opactwo. Niedaleko pałacu położony jest Szkocki Parlament. Gmach jest zupełnie odmienny od reszty znajdujących się tam budynków. Jest to nowoczesna architektura, która gryzie się z

W sali obrad, wykończonej dębowym drewnem i szkłem zasiada na co dzień 129 szkockich parlamentarzystów. Otwarcia dokonała w 2000 roku królowa Elżbieta II i od tego roku Szkocja posiada swój własny parlament.

Po całym dniu zwiedzania wszyscy wróciliśmy do autobusu, po czym wyruszyliśmy do hotelu, aby odpocząć. Następnego dnia rano udaliśmy się w dalsza podróż. Kolejnym przystankiem było miasteczko Gretna Green. Jest to mała szkocka osada położona tuż przy granicy z Anglią. W przeszłości tysiące młodych par składało tu sakramentalne „tak” bez konieczności otrzymania rodzicielskiego błogosławieństwa. Choć czasy się zmieniły do Gretna Green nadal przyjeżdżają narzeczeni w poszukiwaniu romantyki i miłości do grobowej deski. Przez ponad dwieście lat miejscowość była ostatnią deską ratunku dla zakochanych z całego świata, którzy byli zbyt młodzi na ożenek albo nie mieli zgody rodziców. W Gretna Green nie zadawano żadnych pytań. Nie było też księdza albo urzędnika stanu cywilnego, a przez długi czas także i świadków. Więzami małżeńskim październik - 2010


łączył zakochanych kowal nad kowadłem, a na potwierdzenie zawarcia związku walił młotem w metal. Gretna Green zawdzięcza sławę pewnemu aktowi prawnemu wydanemu w dalekim Londynie. W 1754 roku lord Hardwickie ogłosił Akt Małżeństwa, (Marriage Act) regulujący zasady prawne zawarcia związku małżeńskiego w Anglii. Otóż trzeba było najpierw dać na zapowiedzi, ceremonia zaślubin mogła odbyć się za dnia tylko w kościele, zaś narzeczeni musieli być pełnoletni albo mieć zgodę rodziców. Tymczasem Szkoci hołdowali lokalnej tradycji, która trzymała się z dala od małżeństwa: zaślubiny były prywatną sprawą i każdy mógł zostać połączony węzłem małżeńskim przez kogokolwiek w dowolnym miejscu. Gdy w 1707 roku Anglia i Szkocja zawarły unię tworząc Zjednoczone Królestwo uzgodniono uznanie prawodawstwa obowiązującego w kraju sąsiada. Ostatnim przystankiem naszej podróży było miasteczko Bownesson-Windemere-Lake District. Miejscowość, zdecydowanie spokojniejsza niż pobliskie Winderemere, leży nad samym jeziorem. Na miejsce pobytu lub bazę wypadową często wybierają ją ci, którzy

planują wycieczki na drugą stronę jeziora. Z Bowness do Sawrey regularnie kursują promy. Atrakcją okolicy jest przede wszystkim samo jezioro i wszelkie związane z nim formy wypoczynku. Ponadto w Bowness można zwiedzić Muzeum Statków Parowych i Łodzi, willę Blackwell i muzeum poświęcone Beatrix Potter – znanej autorce wierszy i opowieści dla dzieci, która swe dzieła literackie własnoręcznie ilustrowała czarującymi rysunkami. Jezioro Windemere o długości 17,5 km, szerokości prawie 1700 m i

głębokości 70 m należy do największych naturalnych zbiorników Krainy Jezior (Lake District). Nie ma nad nim innych miejscowości, tylko Bowness i Ambleside, okolica uważana jest więc za dziewiczą, niezepsutą przez cywilizację.

I tak, po wszystkich atrakcjach całej wycieczki nastał czas powrotu do domu. Każde wyjazdy z Januszem integrują ich uczestników. Zawierają się nowe znajomości, a przede wszystkim panuje wśród ludzi bardzo mila i sympatyczna atmosfera. A przecież właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Urszula Cuper 19-tego listopada zapraszam

na wycieczke do Amsterdamu. Wszystkie informacje na www.wycieczki.org.uk lub pod nr tel; 077 46 0909 24 serdecznie zapraszam

Janusz Harlender www.magazynlokalny.co.uk

15


16

paĹşdziernik - 2010


ZDROWA WODA ZDROWIA DODA - AQUARION cz.2

Alkaliczna woda jonizowana Alkaliczna woda jonizowana pojawia się w płynie mózgowym już w ciągu 1 minuty od spożycia, co może poprawić zdolność koncentracji i myślenia. Jest to spowodowane faktem, że woda jonizowana zasadniczo różni się od tradycyjnej wody. Cząsteczki wody wzajemnie wiążą się; takie związane molekuły są nazywane klasterami. W wodzie tradycyjnej klaster tworzy 12-18 molekuł, które są zbyt duże, by komórka mogła je bezpośrednio wchłaniać. Podczas procesu jonizacji zmienia się klasterowa struktura wody. Woda jonizowana posiada klastery heksagonalne - oznacza to, że klaster składa się tylko z 6 molekuł. Taka woda może łatwiej przedostać się do komórek. W ten sposób zdolność nawodnienia organizmu może być sześciokrotnie większa. Oczywiście, zwiększa się również zdolność rozpuszczania, tak więc w wyniku picia wody jonizowanej poprawia się również skuteczność metabolizmu. Jedną z głównych przyczyn chorób i starzenia się jest przewlekły niedobór wody, tzn. odwodnienie. Jeśli komórki są stale odwodnione, słabną. Ponieważ nie pijemy wystarczających ilości czystej wody, nasze komórki starzeją się bardzo szybko i łatwo zapadamy na choroby. Podczas picia wody jonizowanej powstaje środowisko pełne ujemnych jonów (podobnie jak na wybrzeżu czy w wodospadzie), które znane jest ze swojego korzystnego wpływu na organizm. W takim przypadku nasz system obronny jest pobudzany i wzmacniany, w efekcie rzadziej chorujemy, osiągamy maksymalny poziom energetyczny. Wzmocnieniu ulegają procesy eliminacji, łagodnieją dolegliwości bólowe i możemy zaobserwować silną regenerację organizmu. Zgodnie z wynikami badań naukowych, ujemne jony zwiększają zdolność komórek do wiązania tlenu. Lepszy dostęp tlenu do komórek jest ważny dla zachowania naszego zdrowia, ponieważ wspiera eliminację toksyn, produkcję zdrowych komórek krwi i zmniejsza skutki zakwaszenia . Udowodniono w sposób naukowy, że niszczący wpływ wolnych rodników prowadzi do rozwoju wielu chorób: raka, cukrzycy, chorób sercowo-naczyniowych, ale warto pamiętać, że również znamiona i piegi są efektem obecności wolnych rodników. Możemy uniknąć tych chorób prowadząc właściwy styl życia i stosując suplementy diety Calivita. www.magazynlokalny.co.uk

Poprzez picie wody alkalicznej możemy przerwać czy nawet odwrócić proces zakwaszania naszego organizmu. Większość spożywanego przez nas pożywienia posiada właściwości zakwaszające. Na to nakłada się równie negatywny wpływ sztucznych dodatków żywnościowych i leków. Wszystko to prowadzi do zakwaszenia naszego organizmu i rozwoju poważnych problemów: alergii, cukrzycy, otyłości, osteoporozy, bólów stawów, nadciśnienia, problemów z nerkami, itd. A zatem, alkaliczna woda jonizowana świetnie alkalizuje organizm; pomaga zdrowo zarządzać równowagą kwasowo-zasadową naszego organizmu. Osoby cierpiące na zaparcia powinny pić zdecydowanie dużo wody alkalicznej. Początkowo picie alkalicznej wody jonizowanej może nieznacznie nasilić dolegliwości, ale stopniowo (w ciągu około miesiąca) doprowadzi do poprawy Chlor, stosowany do dezynfekcji wody pitnej i niszczenia zarazków, zabija również ważną, przyjazną florę żyjącą w naszych jelitach. Natomiast szkodliwe, patogenne bakterie, wirusy i grzyby z czasem stają się bardziej oporne na działanie chloru, w rezultacie bardzo łatwo tłumią korzystną, pożyteczną florę. Najłatwiej dostrzegalnym znakiem tego zjawiska są stolce o nieprzyjemnym zapachu. Natomiast stolce osób pijących alkaliczną wodę jonizowaną stają się prawie bezwonne. Można to osiągnąć poprzez regularne picie alkalicznej wody przez okres co najmniej miesiąca. Kiedy alkaliczna woda jonizowana jest najskuteczniejsza? Rano, kiedy pijemy pierwszą dawkę. Przez całą noc zachodzi proces pocenia, rano zwykle budzimy się, by oddać mocz i dlatego o tej porze nasza krew jest najbardziej zagęszczona. A zatem, po obudzeniu zaleca się wypicie przynajmniej 0,5 l wody. Następnie w ciągu 1 minuty zmniejsza się gęstość krwi. Dziennie należy wypijać przynajmniej 2 litry wody alkalicznej. Picie zbyt małych ilości wody, z obawy przed nadmiernym poceniem lub częstą wizytą w toalecie, to bardzo zły i szkodliwy nawyk niektórych osób. Nasz organizm stale potrzebuje dostaw świeżej wody w celu samooczyszczania, do „wewnętrznego przepłukiwania”. W tym przypadku pot jest bezwonny. Aby dowiedzieć się więcej o skutecznych naturalnych metodach leczenia suplementami, zapraszam na stronę poświęconą temu tematowi www.nasze-zdrowie.org lub konsultacje telefoniczne.

Małgorzata Szydłowska Konsultant ds. zdrowia CaliVita International info@nasze-zdrowie.org www.nasze-zdrowie.org tel: +44 (0) 751 30 34 590

17


LICENCJONOWANY PRZEWÓZ OSÓB I PRZESYLEK

TRANS JANUSZ www.trans-janusz.pl przewóz osób / poludniowa i centralna Polska wyjazd z domu klienta z Polski w Piatek wyjazd z domu klienta w Anglii w Poniedzilek karty stalego klienta ubezpieczenia pasazerów komfortowe busy wykwalfikowani kierowcy odbiór przesylek na terenie Luton i okolic sobota niedziala z domu klienta dostarczanie przesylek w Polsce pod wskazany adres dostaczanie przesylek w Luton i okolic powyzej 30kg pod wskazany adres przeprowadzki transport laweta: aut, motocykli i kladów

Odbiów i wydawanie przesylek w LUTON: sobota 15:00-17:00 niedziela 12:00-16:00 Parking obok sklepu "LIDL" Francis Street Przesylki odbieramy równiez z: Milton Keynes, Bedford, Dunstable i okolic

POLSKA - tel: (0048) 509 310 102 (0048) 509 310 103 Anglia - tel.: calodobowo (0044) 770 6717 058 (0044) 790 7164 106

Od 6 lat NA RYNKU W LUTON


Samo życie …

Najstarsza córka wracała ze szkoły zalana łzami. Zamiast stopni celujących, do których była przyzwyczajona w dużym polskim mieście znalazła się w małym miasteczku, gdzie Polacy są mało znani. Tutaj otrzymywała oceny niedostateczne. Jej marzenia o studiach matematycznych topniały jak lód w lipcu.

Uczniowie w wieku 16 lat otrzymują wyniki egzaminów i co dalej? Oto przykład jednej polskiej rodziny, którą dotknął problem. Polscy rodzice przyjechali do Bedfordshire ponieważ od 3 lat ojciec pracował w Anglii a żona i troje dzieci mieszkali w Polsce. Tęsknota do normalnego życia rodzinnego spowodowała, że postanowili sprzedać mieszkanie w dużym mieście w Polsce i zamieszkać w Wielkiej Brytanii tu gdzie ojciec miał pracę, nie mając ku temu przygotowania językowego. 7-letnia córeczka w szybkim czasie zaprzyjaźniła się z dziećmi w klasie. Była otwarta i serdeczna i w krótkim czasie zdobyła przyjaciół. Szkoła podstawowa była dobrze przygotowana do nauczania jedynego dziecka z Polski. Były nawet książki w dwóch językach. Dziecko otoczono specjalną troską i jej życie po 3 latach w tym kraju toczy się normalnym torem wedle kultury lokalnej. Kiedy pozostałe dzieci trafiły do szkoły zaczął się koszmar: szok kulturowy i językowy. Na szczęście spotkali Polkę, która postanowiła im pomóc. Zadzwoniła do szkoły z propozycją, że będzie przychodzić codziennie i uczyć ich języka angielskiego oraz tłumaczyć rozmowy z nauczycielami. Odpowiedziano, ze jest to nie możliwe, ponieważ szkoła nie ma pieniędzy. Zadzwoniła, więc do Biura Osiągnięć Mniejszości Narodowych przy Radzie Bedfordshire. Tutaj przyznano szkole pieniądze na 3 tygodniowy kurs wstępny dla nowych uczniów, którzy do wyścigu przystąpili wtedy, kiedy rówieśnicy zbliżali się już do mety. Brat w wieku 14 lat miał jeszcze 2 lata do przygotowań do małej matury GCSE. Ale jak to zdawać egzaminy z 10 przedmiotów bez znajomości angielskiego? Zostało mu więc koncentrowanie się na przedmiotach nie wymagających języka: sztuka i wychowanie fizyczne. Po 3 latach w Anglii nadal uczy się angielskiego aby dorównać rówieśnikom w rozmowach i piśmie. Rodzice byli w szoku kiedy dowiedzieli się, że jego edukacja skończy się w wieku 16 lat ze względu na wyniki na małej maturze. Na ich usilną prośbę szkoła postanowiła dać mu szansę, aby nadal chodził do szkoły przez następne 2 lata koncentrując się na tych przedmiotach z którymi może sobie poradzić

Nie było wyjścia. Żeby osiągnąć ambicje pozostało jedyne wyjście: jechać do Polski i uczyć się w szkole z internatem. Na szczęście znalazło się Technikum Ekonomiczne w jej rodzinnym mieście, które posiada internat. Przyjęto ją do szkoły . Teraz pragnie zostać księgową lub studiować matematykę finansową. Mieszkając w internacie uczy się samodzielności i harmonijnego współżycia z rówieśnikami wiedząc, że do mamy i taty jest 1600 km. Na każde ferie i wakacje najstarsza córka wraca do Anglii gdzie rodzina cieszy się z jej obecności. Pracuje dorywczo w biurze księgowości, gdzie uczy się praktycznej strony zawodu, obsługi systemów komputerowych i innych czynności życiowych. Chce pomóc rodzicom zarabiając na swoje potrzeby. Tak opowiada o swoich doświadczeniach: Wyjechałam do Anglii w wieku 16 lat. W wieku, gdzie inne dzieci w tym czasie przystępują do egzaminów GCSEs. Przez te kilka miesięcy musiałam opanować język w takim stopniu jak moi rówieśnicy - co okazało się niemożliwe. Rozczarował mnie również poziom nauki w szkole. Jestem miłośniczką matematyki i oczekiwałam czegoś więcej od szkoły. Teraz chodzę do polskiej szkoły. Do rodziców przylatuję w każdy dłuższy wolny czas, a dzięki samodzielnemu życiu nauczyłam się być odpowiedzialna i zaradna. Po skończeniu matury w Polsce ucząc się równocześnie języka angielskiego w obu krajach uczennica będzie mogła wybrać sobie w którym kraju pragnie się osiedlić. Ale to pokaże przyszłość. Tymczasem czerpie to,co najlepsze z obu krajów. Osoby, które potrzebują rady w podobnej sytuacji mogą zadzwonić pod numer 01767 680340. Kiedy wasze dzieci zaczynają szkołę musicie stanowczo prosić szkołę o wstępny kurs języka, bo bez tego wasze dzieci nie mają szansy na sukces. Trzeba tez brać pod uwagę ,że polskie dziecko w szkole angielskiej to niejednokrotnie całkowita nowość i trzeba przetrzeć szlaki do odpowiednich funduszów oraz nawiązać porozumienie ze szkołą choćby na początek przez tłumacza. Irena Narocka- Little

www.magazynlokalny.co.uk

19


Knebworth House coś dla dzieci i dla dorosłych

Knebworth House to miejscowość znajdująca się niedaleko Luton, tylko ok. 20minut jazdy samochodem. Bardzo malownicze miejsce, ogromny park z zamkiem, który nadal jest zamieszkiwany. Knebworth kojarzone jest z odbywającymi się tutaj od 1974 koncertami muzyki rock i pop. Jeden ze swoich najsłynniejszych koncertów zagrała tam grupa Led Zeppelin. Są tam organizowane różnego typu imprezy. Odwiedziliśmy Knebworth House z okazji Dnia Ojca, wtedy tez odbywała się wystawa samochodów zabytkowych. Dokładne kalendarium imprez znajdziecie na stronie internetowej Knebworth House: http://www.knebworthhouse.com. Przed wjazdem do Parku jest pobierana opłata, 2, 50 dorośli i 4, 50 dzieci, dzieci poniżej 2 roku życia wstęp mają darmowy. Otrzymujemy ulotkę z mapą i już możemy jechać dalej. Mamy do wyboru dwie drogi, jedna prowadzi na parking pod placem zabaw a druga do Zamku. Pojechaliśmy na plac zabaw, tam oprócz ogromnych zielonych terenów, na których można urządzać piknik, są stoliki, ławeczki i plac zabaw dla małych dzieci, obok za wysokim płotem znajduje się drewniany plac zabaw dla dzieci starszych. Kładki, zjeżdżalnie, liny i inne urządzenia, na których dzieciaki ćwiczą swoją sprawność i miło spędzają czas. Obok jest też ogromna ślizgawka do zjeżdżania w workach, super zabawa. Są huśtawki, drabinki, miejsce do zabaw i gier. Jest też mała kolejka z wagonikami, która zabierze Was na krótką przejażdżkę. Kiedy nasze dzieci już wyhasały się na placu zabaw poszliśmy przez łąkę w stronę Zamku. Zamek robi wrażenie, można go zwiedzić za niewielką opłatą. Dla zwiedzających jest udostępnionych kilka sal, salon, sypialnia dzieci, biblioteka i pawilon 20

z pamiątkami z wypraw do Indii. Jeden z przodków mieszkańców Zamku był Królewskim Gubernatorem w Indiach. Bywał tutaj Dickens i Churchill, w jednej z sal jest obraz przez niego namalowany. Bardzo nam się podobał zamek, naszym dzieciom również, ale były niepocieszone, bo słupki ograniczały dostęp do eksponatów i nie mogły pogłaskać skóry tygrysa przerobionego na dywan, a w bibliotece nasz najmłodszy synek chciał odpocząć na sofie, która miała może ponad 300lat. Jako ciekawostkę podam fakt, że w Zamku tym kręcono sceny do wielu filmów między innymi do Harry Pottera. Tutaj, przy zamku także jest mały plac zabaw dla dzieci oraz restauracja gdzie można coś przekąsić lub napić się kawy. Idąc dalej wchodzimy do Ogrodów, gdzie znajdziemy egzotyczne rośliny, przepięknie urządzone alejki do spacerowanie. Jest też Labirynt z żywopłotu, w którym można się zgubić, a idąc dalej wejdziemy do parku, w którym mieszkają dinozaury. Tej atrakcji nie muszę zachwalać, bo lubią je chyba wszystkie dzieci. Ogrody Zamkowe są prześliczne, my oglądaliśmy je Latem i były pełne kwitnących kwiatów. W jednym z zakątków jest też Ogródek Warzywny, niesamowite jak jest urządzony, musicie zobaczyć. A poziomki smakowały nam wyśmienicie. Byliśmy bardzo zmęczeni, do parkingu gdzie został nasz samochód mieliśmy kawałek, dzieci nie chciały już iść, całe szczęście że na terenie Knebworth House kursuje zabytkowy czerwony autobus, który zwiózł nas na dolny parking. Dzieci były zachwycone!!! Agnieszka Tomaszewska październik - 2010


www.magazynlokalny.co.uk

21


Stowarzyszenie Polaków w Milton Keynes

PROJECT

Milton Keynes

MK Project to grupa ludzi, która spotkała się poprzez polskie forum www.mkforum.org.uk i zaczęła działać w Milton Keynes we wrześniu 2000 r. Cel od początku był ten sam: skupić polską społeczność w MK i sprawić, byśmy poczuli się tutaj jak w domu. Czasem typowo po polsku - przy wigilijnym stole, na jasełkach, spotkaniu z Mikołajem, przy ognisku, kiełbaską i gitarą, czasem jak angielski zwyczaj nakazuje - na „Egg Hunting”.

Dzięki przychylności władz MK dostaliśmy w dzierżawę budynek. Tworzymy w nim Polski Dom, ale długa droga przed nami. Remontują go wolontariusze, ale ciągle potrzebne są nam ręce do pomocy jak i chętni do finansowania materiałów budowlanych. Każdy podarowany funt to bezcenny wkład, który zbliża nas do realizacji kolejnych naszych zamierzeń.

Mieliśmy szczęście, ze znaleźliśmy się w Milton Keynes- mieście nowym, z „tysiącem” rond i otwartym podejściem do wszystkich, z każdego zakątka świata. Może właśnie dzięki temu i przychylności władz lokalnych udało nam się odnaleźć w tym mieście, poczuć się jak w domu, mieć możliwość pielęgnowania polskich tradycji, ale i uczyć się tez tego, co obce, wpisując się na stale w życie tutejszej społeczności.

W tym roku 4 grudnia w Millmead Hall w Wolverton odwiedzi nas Mikołaj. To będzie jego już trzecia wizyta, która daje niepowtarzalna okazje do otrzymania przez każde dziecko (bez względu na wiek) wyjątkowego prezentu z polska nutka. Niestety z uwagi na duża ilość chętnych zgłoszenia na imprezę ograniczyliśmy do 15 listopada, wiec kto pierwszy, ten lepszy!

Działamy na pełnym wolontariacie, a możemy się już pochwalić: corocznymi imprezami rodzinnymi, jak i integracyjnymi oraz tzw. Czwartkami na Conniburrow.

22

Osoby z którymi możecie się skontaktować to: Ewa-07514096131, Monika-07595881546, info@mkproject.org.uk By móc zapoznać się z naszą dotychczasową działalnością i szczegółami imprezy mikołajkowej zapraszamy na naszą stronę internetową: www.mkproject.org.uk

październik - 2010


Złoto - osiągalne nie tylko dla bogatych. Część 5 – złoto osiąga nowe rekordy Jakkolwiek nie zakończyłby się miesiąc październik to czas, w którym przez kilka dni z rzędu ustanawiany jest nowy, historyczny rekord nie może zostać nazwany niepomyślnym, a nawet niezbyt pomyślnym. Od poniedziałku do piątku w pierwszym tygodniu października złoto zdrożało o ponad 25 dolarów na uncji. Jednocześnie w ciągu tygodnia złotu było bliżej do zdobycia bariery 1,4 tys. USD za uncje., aniżeli utraty 1,3 tys. USD. W złotówkach nieznaczny, ale mimo wszystko wzrost wartości. Choć sceptycy mogli wypatrywać utraty pułapu 1,3 tys. dolarów za 1 uncję przez złoto, od początku poprzedniego tygodnia kruszec zamiast bronić wspomnianej bariery, obrał kurs na kolejną – 1,4 tys. USD za uncje. O ile w poniedziałek na początek miesiąca złoto potaniało o kilka dolarów na uncji (w wyniku umocnienia amerykańskiej waluty – eurodolar spadł z 1,3788 do 1,3673, natomiast kurs pary GBP/USD odnotował spadek z 1,5804 do 1,5758), to już w kolejnych dniach jego wycena wyrażona w dolarach amerykańskich regularnie wzrastała. Reasumując ten okres czasu, trudno znaleźć dwie identyczne opinie co do ilości pobitych przez złoto rekordów. Czy to w Londynie, czy w Nowym Jorku, czy to fixingi, czy notowania ciągłe – codziennie nowe rekordy. Ustawicznie rosnące obawy o gospodarkę zwiększają popyt na złoto. J. Stadler ze szwajcarskiego UBS podkreślił, że zainteresowaniem cieszy się nie tylko inwestycja w złoto za pośrednictwem ETF-ów i kontraktów futures, ale zauważa się także znaczny wzrost zapotrzebowania na kruszec w fizycznej postaci. Inwestorów elektryzowały coraz to większe prognozy – zdaniem Petera Hambro, będącego szefem jednego z największych producentów żółtego metalu w Rosji złoto do świąt bożonarodzeniowych może osiągnąć

kurs nawet 1,5 tys. USD/1 t oz. Strateg Saxo Banku – Ole Sloth Hansen – mówi nawet o 1.650 USD/1 t oz. na koniec 2011 roku. Jednocześnie Jim Rogers prognozuje wzrosty w ciągu najbliższej dekady, choć wszystko wskazuje na to, że we właśnie dobiegającej końca [dekadzie] złoto zamknie wszystkie lata na plusie. Jednocześnie jest przekonany, że kruszec osiągnie pułap 2 tys. USD/1 t oz. w najbliższym dziesięcioleciu. W przeliczeniu na polską walutę, w poniedziałek rano na londyńskiej giełdzie uncja żółtego kruszcu kosztowała 3.806,14 PLN, natomiast na zamknięciu piątkowej popołudniowej sesji za tę samą ilość złota płacono 3.844,74 PLN. Jeśli życzycie sobie Państwo więcej informacji jak opłacalnie inwestować i oszczędzać (nawet małymi kwotami miesięcznie – lokując złoto w banku) proszę o kontakt telefoniczny lub odwiedzenie strony www oraz sklepu internetowego ze złotem i srebrem www.gold-investment.biz Robert Szydlowski Konsultant ds. inwestycji Younique mob. 0772 47 47 878 e-mail: robert@gold-investment.biz

Lokalny Portal Informacyjny

www.wLuton.net

12500 odwiedzin miesiecznie · najświeższe informacje · · oferty pracy · forum · · wydarzenia kulturalne · · z Luton i okoliC · · galeria zdjęć · · wiele innych·

www.magazynlokalny.co.uk

23


wydarzenia kulturalne Artyści w „markecie” 19 października Artyści będą wystawiać swoje prace na specjalnie do tego przygotowanych stoiskach. St. Pauls, Square in Bedford, Impreza zaczyna sie od 10 rano do godz 16.00 Przewiduje sie 14 stoisk dla artystów Rock Chorus 19 październik, 2 listopad Kochasz spiewać? Rock chór Love występuje w każdy wtorek wieczorem w Icknield Lower School, Dunstable at 8.00pm. Nie jest wymagane zadne doświadczenie nie będzie też przesłuchań. Nowy rok rozpoczyna się 14 września ale moża dołączyć również później Icknield Lower School, Burr Street, Dunstable, LU6 3AG Bedfordshire LU6 3AG Pinocchio – Dragon Club Sobota 23 październik . 11.00 Library Theatre Luton, St. George’s Squere, LU1 2NG Full House Theatre Company przedstawia zawsze aktualna i ciekawa nie tylko dla dzieci opowieść o Pinocchio. Przedstawienie jest musical’em Wystąpia w nim świetni aktorzy którzy przedstawiają opowieść o małym chłopczyku z drewna oraz jego ciekawych przygodach i przyjaźniach. Wiek powyżej 5 lat, przedstawienie trwa 1.35min wraz z przerwą, Bilety £5.50 dziecko w tej cenie 1 osoba za darmo a jeśli jest druga osoba dorosla to £5.50 tel. 1582 547 474 Hallowe’en w Stockwood Discovery Centre Środa 27 październik. 11.00 do 15.00 Różnego rodzaju atrakcje związane z tym szczególnym dniem. Warto przyjść i zobaczyć co przygotowało dla nas muzeum. Będzie możliwość przygotowania dyni oraz wystawienia jej do konkursu. Zapowiadają się rózne inne gry i zabawy dla dzieci. Opłata przy wejściu

24

Kopciuszek Niedziela 31 październik Library Theatre Luton, St. George’s Squere, LU1 2NG Pantomima bajki którą nikomu nie musimy przedstawiać. Niesamowite przeżycia z teatrem pantomimy oraz możliwość zobaczenia bajki w takiej interpretacji może być bardzo ekscytujące zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Bilety po £10 dla dorosłych natomiast bilet rodzinny po £34 gdzie jest 2 doroslych i 2 dzieci oraz w innej konfiguracji tzn. 3 dzieci i jeden dorosły, tel. 1582 547 474 Uczmy sie czytać z map Niedziela 31 październik, 10.00am – 1.00pm Spotkanie na postoju samochodów na wyjeżdzie Warden Hill Rd oraz Links Way. Ucz się używać map, kompasu, wskaźników a nawet słońca do tego aby mieć możliwość właściwej nawigacji w rozeznania w terenie. Przyprowadź swoją rodzine aby swietnie bawiła się razem z tobą. Spacer będzie przez 4 mile przez gory, nierówności oraz spady. Dobrze ułożone pieski również są mile widziane. Uczestnictwo bez opłat. Wystawa malarstwa czynna do 14 listopada Wardown park Museum Luton, Artyści Thomas Fisher oraz George Shepherd odwiedzili Bedfordshire w 1800 roku i stworzyli przepiekne, pełne kolorów obrazy budynków z naszego okręgu. Wstęp za darmo Wystawa mistycznych kapeluszy czynna do 14 listopada Wardown park Museum Luton, Wystawione zostaną kapelusze wykonane z różnego materiału oraz inspirowane modą z różnych okresów. Niesamowicie ozdobione różnymi elementami od owoców po różnokolorowe wstęgi . Zapraszamy! Wstęp za darmo

październik - 2010


KRZYŻÓWKA

1

2

4

5

1 8

9

10

12

2. Egzotyczna roślina wodna 4. Przemawia 5. Kukiełka 8. Kreatywność 9. Same gwiazdy 10. Mistrzem czyni 11. Kanały podziemne drąży 14. Dobytek 16. Przedmiot na scenie 17. Jedna ze sztuk plastycznych 18. Kończy się przed Środą Popielcową 19. Ogół zagadnień

7

15

9

Poziomo

1. Szkło wyższego gatunku 3. Chorągiew z wymalowanym godłem 5. Sztuka pisania 6. Nauczyciel zwierząt 7. Rabunek 12. Parodia rysunkowa oryginału 13. Może być naczelny 15. Pochyła powierzchnia wzniesienia

6

6

Rozwiazanie krzyzówki wraz z numerem telefonu nalezy przeslac na adres redakcji lub na e-mail: info@magazynlokalny.co.uk

Pionowo

3

11 10

11

8

7

11

12

13 14

15

1

17

5

16

13

3 18

19

14 2

4

Sponsorem krzyżówki jest firma Oriflame Nagroda powyżej £20 Zaprszamy do grona konsultantów Oriflame

Independent Regional Manager Izabela Kwiecien www.myoriflame.info 00447830312014

HOROSKOP NA LISTOPAD

BARAN 21/03 - 19/04

Jasno rozpoznasz oraz uświadomisz Sobie skrępowania i uzależnienia, które Cię ograniczają. Będziesz mógł się do nich zdystansować a potem uwolnić. Twoje działanie będzie mądre i zręczne. W związku będziesz miał więcej odwagi niż zwykle powiedzieć na jakie zachowanie się nie zgadzasz.

BYK 20/04 - 20/05

Intuicyjnie skupisz się na wewnętrznym głosie. Twoja intuicja poprowadzi Cię tak Byś uporał się ze swoimi problemami i przeciwnościami. W Twoim związku odnajdziesz też i zrozumienie oraz pokrewieństwo dusz. Samotni będą cierpliwie czekać na nowy związek, pełni wiary na dobry rezultat.

BLIŻNIAK 21/05 - 20/06

Uważnie oceń sytuacje na każdym planie życia by nie popełnić błędu. Zrezygnuj ze zbyt naiwnych zamierzeń bo inaczej konsekwencje mogą być bolesne. W stałym związku próbuj nie uciekać od rzeczywistości tylko podejmij odpowiednie kroki. Samotni mogą poczuć lekkie rozczarowanie w swoich oczekiwaniach.

RAK 21/06 - 22/07

Działaj i realizuj konsekwentnie swoje plany. Nie poddawaj się lękowi, który ograniczy, a w przyszłości może uniemożliwić Twój rozwój. Kieruj się potrzebą serca i duszy a wtedy nie zbłądzisz w realizowaniu Swoich zamierzeń. W Waszych relacjach uczuciowych oddziel pobożne życzenia od realnej rzeczywistości. Zapraszam do odwiedzenia strony: maria-wrozka.com kontakt: 07784945767 maria_wrozka@wp.pl ; „Na podstawie kart Tarota horoskop sporządziła Maria Wróżka

www.magazynlokalny.co.uk

Nagrodę - zestaw kosmetyków firmy Oriflame za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania ML wygrala Pani Wanda Sandracka z Hatfield. Gratulujemy.

LEW 23/07 - 22/08

STRZELEC 22/11 - 21/12

PANNA 23/08 - 22/09

KOZIOROŻEC 22/12 - 19/01

Będzie Ci towarzyszyć szczęście sprzyjające realizacji nowym zamiarom i projektom. Nawet jak będziesz musiał ponieść pewne koszta nie zrażaj się tym. Będzie to nauka, która da radosne widoki na przyszłość. W Waszych relacjach uczuciowych nabędziecie nowe, budujące doświadczenia życiowe, które zainspirują przyszłość.

Jeżeli Sam nie zmienisz swojego podejścia do wielu spraw to życie samo zweryfikuje Twoje zachowanie. Spodziewaj się takich okoliczności, które wymuszą na Tobie odpowiednie działanie poprzez kryzys na konkretnym planie. W Twój związek niestety wkroczyła rutyna, pomyśl jak to zmienić. Samotnym polecam więcej spontaniczności w działaniu na tym polu.

W czasie realizacji swoich zamierzeń napotkasz teraz sytuację, w której zostaniesz poddana testowi na Swoją siłę moralną. Będziesz narażona na pokusy. Uważnie postępuj by nie zrobić jednego kroku za daleko. W stałym i nowym związku przyjrzyj się Waszym relacjom i zmień lub zrezygnuj z tego co Cię krępuje.

Poczujesz w Sobie siłę do realizowania swoich projektów. Teraz jest odpowiedni czas by Twoje plany i zamierzenia nabrały mocy i w niedługim czasie dały świetne rezultaty. Wszystko możesz zaplanować jak w zegarku ale pamiętaj to Ty dostosuj się do natury bo ona tego nie zrobi. W stałym związku i dla samotnych mniej kalkulacji więcej ciepła.

WAGA 23/09 - 22/10

WODNIK 20/01 - 18/02

Otrzymasz wsparcie duchowe lub mądrą radę, która okaże się bardzo pomocna w Twojej sytuacji. Czeka Cię pewne doświadczenie życiowe, które w rezultacie wyjdzie Tobie na dobre. W stałych związkach powinna zagościć ciepła i przyjazna atmosfera. Dla samotnych Wag szykuję się okazja by poznać miłą i ciepłą osobę. Bądźcie aktywne towarzysko.

SKORPION 23/10 - 21/11

Wskazana jest odwaga by pozbyć się dotychczasowego sposobu myślenia. Dzięki swojemu intelektowi uwolnisz się od dominującej sytuacji, czesto sprzecznej z Twoim uczuciem. Masz okazje poprzez wielką walkę wewnętrzną wejść na drogę wolności na każdym polu działania. Pomyśl jakie są Twoje oczekiwania w związku i porozmawiaj z partnerem.

Poczujesz silną potrzebę wolności i potrzebę kierowania własnym życiem. Zaowocuje to początkiem nowej kariery, być może odważysz się na samodzielną działalność. Przy czym towarzyszyć Ci będzie potrzeba sukcesu i ciągła gotowość w podejmowaniu ryzyka. Dobre rokowania w sferze uczuć dla Tych w stałych związkach jak i samotnych.

RYBY 19/02 - 20/03

Więcej czasu poświęcisz teraz swojemu komfortowi psychicznemu. Dzięki temu uwolnisz się od swoich natrętnych myśli, które Cię ograniczały. Masz dobry czas by podejść do egzaminu i zdać go bezstresowo. Uda się też rozmowa o nowa pracę. Świetny czas na nowy i udany związek. W stałych związkach jeżeli tylko zechcecie czeka Was odświeżenie namiętności.

25


Ogłoszenia drobne Ogłoszenie drobne oraz życzenia możecie Panstwo umieszczać poprzez stronę internetową www.magazynlokalny.co.uk oraz w siedzibie redakcj

KUPIE/SPRZEDAM SKUP AUT!!! Skupujemy wszystkie samochody za gotówke 24h/7 najwyższe ceny. Transport aut i motocykli do południowej Polski. AUTOHOLOWANIE w UK oraz DARMOWE ZŁOMOWANIE Tel:07849456440 lub 07793226394

Mam do sprzedania okulary w bardzo dobrym stanie ! Moc okularow +0.75 /szklo i oprawa/ zakupione w Polsce dwa lata temu. Sprzedaje ponieważ zmieniłam na mocniejsze !Cena 20 funtow wraz z pokrowcem. joanna@artandvision. co.uk Sprzedam plecak firmy t.y.c.a. oryginalny z dużym logo BMW,... fason jak w załączonym klinku do strony producenta... http://www.tyca.com/ Htdocs/14.html idealny prezent dla kolekcjonerów Cena: 5.00 GBP , 07927189965 Sprzedam wysokiej jakości materac do dziecięcego łóżeczka kupiony w toysrus rok temu....wbudowany wibratorek który włącza sie automatycznie kiedy dzieciatko zaczyna sie poruszać lub plakac.stan idealny baaardzo malo uzywany.cena 100 funtow (nowy kosztuje 175).mozliwosc lokalnego dowozu 07958027137 Video Sender pozwala na wysłanie sygnału AudioVideo z instalacji głównej do drugiego telewizora znajdującego się w innym pomieszczeniu i wyposażonego w gniazdo telewizyjne Euro ( lub RCA/CINCH) ( telewizor, magnetowid, odbiornik satelitarny, odtwarzacz DVD ) Bezprzewodowy przekaźnik sygnału audio-wideo, 4 kanały transmisji , Zasięg do 30 m. w oryginalnym opakowaniu, z instrukcja. 07927189965 Sprzedam kozaki czarne, rozmiar 5,dwa razy miałam je ubrane. Stan bardzo dobry. Odpowiedzi na pytania i zdjęcia mogę przesłać na e-mail. 07706195697 Do sprzedania mam używane łóżko dla dziecka drewniane. Rozmiar jest jak normalne single bed (ok.195cm dł.) Natomiast jest trochę wyższe niż normalne łóżko ponieważ ma 4 szufladki po dwie z każdego końca. Bez materaca Kolor: pine Zdjęcia dla zainteresowanych wyślę na meila. NIE JEST TO ŁÓŻKO PIĘTROWE!!! CENA 70f 07513914934 Do sprzedania woda perfumowana 50ml. NOWA, ZAFOLIOWANA, ORYGINALNA! Nuta głowy: różowy grejpfrut, czarna porzeczka, mandarynka. Nuta serca: róża, liczi, piwonia, lilia, konwalia. Nuta podstawowa: piżmo, wanilia, drzewo sandałowe, ambra. Cena 25f. Super okazja!!! 07513914934 Sprzedam łóżeczko drewniane (możliwość 3 stopniowej regulacji wysokości) z opuszczanym przodem firmy mothercare używane tylko rok (stan idealny),.cena 60 funtow (nowe kosztuje 100)

cena bez materaca, mozliwosc lokalnego dowozu 07958027137 Sprzedam komplet mebli szafa 3 drzwiowa 1 drzwiczki maja 4 polki+komoda z 3 szufladami oraz stoliczek nocny z 2 szufladami... Nowe zapakowane w pudełko do samodzielnego montażu... Komplet idealny do salonu lub sypialni... Kontakt: 07923356948 lalka205@wp.pl możliwy transport... Cena:79.99 dostępne kolory: ciemny brąz biały jasny brąz Jestem zainteresowany kupnem ławy lun stołu oraz małego lub średniego dywanu. proszę oferty na e mail. Pozdrawiam ewascinski@wp.pl Sprzedam łóżeczko graco dwie zmiany pościeli ochraniacz poduszkę i kołderkę z wkładem aloesowym. 07598009111 Mam do zaoferowania łóżko piętrowe Z NOWYM MATERACEM składające się z górnej części do spania, na dole znajduje się biurko do komputera lub odrabiana lekcji dodatkowo jest mocowana pulka, około 1metra miejsca wolnego można postawić komodę lub co komu w duszy zagra. Idealnie nadaje się do małego pokoju. Sprzedaje tylko z powodu przeprowadzki. Łózko jest kilku miesięczne nie zniszczone. Mogę wysłać zdjęcia na maila. Nie posiadam transportu. 07821095300 Witam sprzedam komputer o parametrach “AMD Athlon 1400, dysk 80gb, nagrywarka DVD, 512 ram grafika radeon 7500, Windows XP sp3 angielski. Komputer sprzedaje ponieważ kupiłem nowy a szkoda mi by ten się marnował bo świetnie mi służył sprawny w 100% dodatkowy sprawdzian przy kupującym. 07821095300 Sprzedam gre Pro Evolution Soccer 2010 na Playstation 3, stan bardzo dobry, oczywiście oryginalne pudełko wraz z książeczką, cena 8 funtów. 07908431282 CDJ400+DJM600+Flifght Case , Stan idealny Data zakupu 04/09, cena do negocjacji ,wiecej info przez telefon. 07821719292 Sprzedam kołyskę dwa tyg. używana. Zainteresowanym przesyłam zdjęcie droga e mail. Cenna 50f tel. 07738333973 Sprzedam stolik pod tv z szklana pulka szaro czerny w dobrym stanie za jedyna 10f polecam, michalalicja@op.pl Mam do sprzedania śpiworek Graco do wózka, używany beżowo-kremowy. monika.kaczmarek@ ntlworld.com

MOTORYZACJA Sprzedam Ford Escort Cabriolet 1,8 benzyna, rok 1997, przebieg 82tys. mil, wymieniony rozrząd, łożyska, olej, filtry. CD zmieniarka (6 płyt). Stan bardzo dobry. Pełna elektryka. MOT do 07.2011 Cena do negocjacji. 07916742840

SPRZEDAM VW POLO 1,2, ROK PROD.2002 KOLOR NIEBIESKI, 118,00 ML 07596320493 TANIO!!! sprzedam citroena xantie - rok produkcji 1996 - diesel - MOT ważny do 11 listopada 2010 Road Tax do lutego 2011 - elektryczny szyberdach elektryczne szyby - Immobiliser - nowy akumulator i przednie klocki z tarczami - ekonomiczny pali na trasie do 4,5l/100km - cena 300Ł do negocjacji 07892827639 Mam do sprzedania BMW 318i-dark blue-w idealnym stanie tech. rok 1999 ale pierwsza rej.2000 jestem trzecim wlascicielem, ksiazka servisowa z BMW przebieg 110tys. mil,nowe hamulce i tarcze przód i tyl,el.szyby i lusterka,klimatyzacja,8x air bags,radio BMW bissnes z mozliwoscia podłączenia cd,4x nowe opony, orginalne alu felgi, samochod jest bardzo zadbany i bardzo czysty w srodku.TAX 31.01.2011 MOT 31.03.2011 tel 07731844674 Mam do sprzedania Vauxhall Vectra 2004, 2.0 TDI, MOT-02/2011, TAX-11/2010, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, klimatyzacja, CD radio, wspomaganie kierownicy,ABS,kolor czarny,przebieg: 93 tyś mil Zainteresowanych proszę o kontakt tel.Cena do negocjacji.ZAPRASZAM 07892789840

PRACA – SZUKAM /DAM Praca w Magazynie Lokalnym W związku z rozwojem Magazynu Lokalnego, magazynu Living Luton, portalu wLuton. net oraz usług na rynku poligraficznym, INTI poszukuje osób na stanowiska związane z marketingiem oraz sprzedażą. Wymiar czasu pracy: pełny lub pół etat Wynagrodzenie: stałe plus premia Zakres: rynek polski i angielski. Wymagania: - znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie rozmów marketingowych, - mile widziane doświadczenie (niekoniecznie z Anglii) - dyspozycyjność Zgłoszenia wraz załączonymi CV proszę wysyłać pod adres mailowy info@inti-group.co.uk W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 0772 47 47 878 lub adresem: 167 B, Dunstable Road, Luton, LU1 1BW Ultimate ConneXions - agencja mieszkaniowa, poszukuje pracownika do działu obsługi klienta i sprzedaży. Prosimy o zgłoszenia wszystkie osoby, które posiadają prawo jazdy, swój samochód (koszty używania samochodu pokrywa pracodawca) Język angielski - wymagany. Godziny pracy 10.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku oraz 12.00 – 16.00 w soboty. Wakacje 20 dni w roku plus Bank Holidays. Doświadczenie nie jest wymagane i konieczne ale miło widzialne Kontakt: Raj Bains, 25 Wellington St. Luoton, LU1 2QH, tel 01582 487 900

Praca przy rozładunku i załadunku tirów. Dostępne nocne zmiany, praca od pon-pt. Stawka L5.85-L5.98. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt. Godziny otwarcia biura 13:00-21:00. Chetnie zaopiekuje sie dzieckiem. Jestem osoba mila, odpowiedzialna i dyspozycyjna. marta0909@ interia.eu Praca w Magazynie od zaraz – Hemel - Szukamy ludzi chetnych do pracy w magazynie od zaraz. Praca przy pakowaniu i pikowaniu ubran oraz bizuterii. Stawka 6.43 za podstawowe godziny i 9.00 za nadgodziny. Wymagany jezyk angielski na poziomie komunikatywnym i mile widziane doswiadczenie na podobnym stanowisku. Magazyn miesci sie w Hemel Hemstead. Zainteresowanych prosimy o wylanie smsa z imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem Hemel pod numer: 07774153818 Szukamy pracy magazyny fabryki produkcja pakowanie załadunek i rozładunek i inne 07516261845 07542998140 Złota rączka, elektryk malarz hydraulik glazurnik ogolnobudowlaniec poszukuje pracy 07542998140 Pilnie poszukuję pracy dla 2-óch osób w Luton. Praca w magazynie picking/packing itp. Mówimy płynnie po angielsku. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedź mokeke@o2.pl Szukam pracy. Od dwóch miesięcy jestem w Luton, nie znam j.angielskiego, mam 41 lat. 07934354390 Sortownia odzieży używanej 2AA Company Ltd Sundon Industrial Park Luton poszukuje Polki do pracy. Kontakt 07823885861 lub 07518472787 Right4staff jedna z 5 najprężniej rozwijających się agencji rekrutacyjnych w Wielkiej Brytanii prowadzi rekrutację pracowników magazynowych dla jednego ze swoich klientów w HEMEL HEMPSTEAD. Stawka Ł6.43/h. Dostępne nadgodziny. Wymagania: komunikatywna znajomość języka angielskiego. Doświadczenie pożądane, ale nie wymagane. Pełne szkolenie zapewnione. Zapewniamy transport z Luton do Hemel Hempstead. Zadzwoń i dowiedz się więcej! 07500 112542, 07765875859 Dwóch zdrowych podejmie pracę Luton lub okolice tel/07707824187/07883800800 Szukasz pracy zadzwoń do nas: PERTEMPS AGENCY 01442240929 Jest to praca na magazynie w Hemel

Prawo jazdy w UK

Przetłumaczone na język polski testy, kodeks, poradniki tel. 07871 410 164 biuro@emano.co.uk www.emano.co.uk

–20%,

Taniej!

gdy podasz kod my2010 (do 31.10.2010 r.)

Inwestycje w złoto najlepszym sposobem na budowanie majątku i zabezpieczania przyszłości dla Ciebie i Twojej rodziny. Zacznij od małych kwot, inwestuj i czerp korzyści z dodatkowych profitów Aby dowiedzieć się więcej zadzwoń lub napisz Robert Szydlowski Konsultant ds. inwestycji Younique

26 mob. 0772 47 47 878 · www.gold-investment.biz · robert@gold-investment.biz

październik - 2010


Hempstead. Przyjazne srodowisko, mili ludzie. Wymagana znajomosc jezyka angielskiego! stawka dzienna- 6.70ł, stawka nocna 7.70ł, Zadzwon juz dzis!!! 01442240929 Szukam dorywczej pracy: popołudnia i weekendy. Posiadam własne auto. Ochrona,pomoc przy przeprowadzkach, pomocnik budowlany, transport na lotniska i imprezy itp. Proszę dzwonić najlepiej po 14 lub sms. Dziękuje 07877344082

MIESZKANIA Szukamy taniego pokoju dla pary w Hemel Hempstead bez depozytu 07542998140 Szukam pokoju ul Park St. i okolice w Luton, 07783778577 Poszukujemy pokoju do wynajęcia w spokojnym i czystym domu w okolicach centrum. 07565636905 Mamy do wynajęcia ładny, jasny dwuosobowy pokój w pięciopokojowym domu z ogrodem. W skład pokoju wchodzą: dwuosobowe i/lub jednoosobowe łóżko, komoda z szufladami, szafeczka nocna, szafa i stolik. Duża kuchnia, łazienka po remoncie. Blisko Sainsbury’s i Lidl. Max. 15 min do centrum miasta. Cena 90Ł/tydz + 90Ł kaucja. Wszystkie rachunki wliczone, internet. W domu panuje miła, przyjacielska atmosfera. Tel. 07761455750 lub 07761455749 e-mail. djrufit@ gmail.com lub kasiatymoszczuk@gmail.com Wynajmę pokoj 1 osobowy w domu z ogrodem. Rachunki wliczone, dodatkowo platny internet bezprzewodowy. Cena 50 tygodniowo. Pokoj dostępny od czwartku.tel.07746457689. LUTON Bancroft Road lu32nb

partycji - Wgrywanie systemu operacyjnego: Windows XP,Vista,Windows 7,Linux - Instalacja oprogramowania - Odzyskiwanie danych - Instalacja sprzętu: drukarki,kamery,inne Konfiguracja routerów - Konfiguracja,instalacja kart sieciowych- Wymiana podzespołów - Naprawy Sprzętu Elektronicznego Usługi fryzjerskie : baleyage,pasemka, strzyżenie, koloryzacja, przedłużanie włosów. Tanio, solidnie zapraszam 07749694883 Jestem mamą rocznej dziewczynki zaopiekuje się Twoim dzieckiem u mnie lub u Ciebie w domu, zaprowadzę i odbiorę ze szkoły, posiadam doświadczenie, kod pocz. LU4 tel. 07938015356 19.11.2010 Holandia - Amsterdam oraz w Grudniu wyjazd autokarem do Polski na święta. Po więcej informacji zapraszam na moją strone internetową www.wycieczki.org.uk . Rezerwacja miejsc pod nr.tel 077 46 09 09 24, Janusz Harlender

Prywatne lekcje nauki gry na pianinie u absolwenta muzykologii. - dla dzieci lub dorosłych, - nauka gry na pianinie / organach, - dojazd do domu ucznia, - godziny popołudniowe lub sobota. Artur 07849442980 po godz. 15.00

Spokojny pracujący chłopak szuka 1-osobowego pokoju. OKOLICE KINGS WAY , SELBOURNE RD, MARSH ROAD ITD. 07542279527 Mamy do wynajęcia pokój w domu. Najchętniej jakaś spokojna dziewczyna bez nałogów. Dzielnica spokojna - LU2 0PJ (10-12 min do centrum piechotą). Podjazd na samochody, ogródek ze stawikiem, sklep na przeciwko domu, internet, Koszty: dzielone po równo wg zużycia. Pytania: dzwonic po godzinie 13 tel.01582417764

USŁUGI Zajmuje sie profesjonalnym przedłużaniem paznokci metoda żelowa. Posiadam: -żele kolorowe -żele brokatowe -bardzo duzy wybór ozdob (hololgramy, brokaty, cykorie, naklejki, kwiatuszki, lakiery i wiele innych cudeniek.) Zajmuje sie też: -peelingiem ,maseczką na dłonie -maniciurem. Wszystkie moje prace można zobaczyć w galeri na nk pod nazwa Krystynka Houghton Regis. Jeżeli sa jakies pytania prosze pisac na gg 5841161. Cena dostepna dla kazdego.. mknigawka@o2.pl Tarot - wrożby, porady, analiza wrozka Krystyna - wieloletnie doświadczenie - wskaze Ci droge i pomoze rozwiazac problemy w zyciu osobistym i w biznesie, zadzwon 07544065041 Mama 1.5 rocznego chłopczyka zaopiekuje się dzieckiem u siebie w domu. Wiek dziecka bez znaczenia. Opieka nad dziećmi starszymi: odprowadzania i przyprowadzania do/ze szkoły (Sacred Heart Primary School). - oferuję pomoc przy odrabianiu prac domowych. Opieka nad dziećmi młodszymi: - troskliwa opieka jak własnym dzieckiem, - oferuję naukę piosenek, wierszyków, rymowanek, -uczęszczanie dwa razy w tygodniu na Play Group. Posiadam angielskie zaświadczenie o niekaralności (CRB) Kontakt:sq2whp@interia.pl Masz problem ze sprzętem komputerowym,sprzętem RTV,zadzwoń lub napisz: 07576204055 yarservice2@googlemail.com Naprawa i modernizacja komputerów stacjonarnych oraz laptopów - Formatowanie,tworzenie nowych www.magazynlokalny.co.uk

PRZEPROWADZKI MAŁE, DUŻE, PROFESJONALNE LUTON & LONDYN ORAZ OKOLICE 0787 03 602 18 DAREK 0776 22 944 90 TOMEK DARIUSVAN.CO.UK

Jeśli miałeś wypadek w Anglii nie z Twojej winy być może należy Ci się

Oferuję usługi w zakresie: - Diagnostyka - Skanowanie pojazdów - Kasowanie kodów błędu - Naprawy samochodów - Pomoc przy zakupie Auta - Transport Aut do Polski Tel. 07823886141

Przeprowadzki male i BARDZO DUZE. Luton i okolice. www.raffandvan.co.uk 077 370 16164

ODSZKODOWANIE Najstarsza polska firma w Wielkiej Brytanii specjalizująca się w odszkodowaniach.

Tel: 020 8742 9050 Email: office@tutkaj.co.uk www.tutkaj.co.uk

TUTKAJ

Services

Codziennie nowe oferty pracy Szukaj na portalu

www.wLuton.net 27


Mamy najt DRUKUJ

ańsze cen

yw

UK EMY W P OLSCE

Wizytówki 250 szt. ce na od £18 Ulotki A6, 2 500 szt. ce na już od £ Plakaty A3 35 , 50 szt. ce na już od £ Papier firm 37 owy, 500 s zt. cena już od £38 Oprócz teg o materiał y reklamow banery win ylowe, kosz e: ulki z nadru gadżety z d kami, owolnym n długopisy, adrukiem breloczki, z a wieszki zap balony, kub achowe do ki, magnes aut, y na auta i wiele innyc h. Dodatkow o: Tworzenie stron intern etowych – cena już od Bannery fla £50 sh – od £2 5 Dostawa za

mawianych

materiałów

do 6 dni ro

boczych

167 B Dunstable Road, Luton, LU1 1BW tel.: 0772 47 47 878, 01582 481113

Magazyn Lokalny 21  

Polish Local Magazine Hertfordshire, Bedfordshire, Buckinghamshire

Magazyn Lokalny 21  

Polish Local Magazine Hertfordshire, Bedfordshire, Buckinghamshire

Advertisement