Page 1


Słów kilka...

Drodzy Czytelnicy, Letnia pogoda w Lancashire bywa różna, my natomiast nadal pozostajemy w atmosferycznym froncie wakacyjnym i z tego też względu dla tych, którzy jeszcze nie zdecydowali się wyjechać na urlop, przygotowaliśmy krótki poradnik o wakacjach pod namiotem, a dla tych, którzy już mają za sobą kąpiel w tropikalnym słońcu, kilka słów o tym, jak zadbać o opaloną skórę i zatrzymac w niej lato. Tym z Was, którzy lubią aktywnie spędzać czas, szczerze polecam wycieczkę śladem Panopticons - unikalnych dzieł sztuki ustwionych na wzgórzach Lancashire, a dbającym o dobry wygląd swojego wnętrza polecam trzecią juz część cyklu „Remont i projektowanie domu” - tym razem piszemy o tym, skąd czerpać inspiracje w doborze kolorów do naszego domu. Do końca sierpnia trwa głosowanie na Najładniejszą Polkę Lancashire - to od Was, czytelników zależy, które z naszych kandydatek zdobędą tytuł „Miss Lancashire”. Z końcem sierpnia nieodłącznie kojarzy się nadejście nowego roku szkolnego, a wraz z nim nauka naszych pociech w polskich szkołach. O tym jak, ważna dla dziecka jest nauka języka ojczystego rodziców, dowiecie się z dwóch artykułów w obecnym numerze. Życzę wszystkim miłej lektury! Monika Howarth Redakor Naczelny - Manchester Objectives and aims of of „MagazynLokalny” Magazine The growing needs for the Polish community to have access to information has prompted us to create “MagazynLokalny” magazine. Our primary objective is to inform, educate and create links for the Polish community and speed up the process of integration within their local communities. In our opinion the primary way for Poles in the UK to effectively contribute to the community is through education, access to information and understanding social and legal issues. We are not affiliated with any religion nor do we propagate any political views. Where can You find us? Manchester, Bury, Bolton, Chorley, Rochdale, Oldham, Blackburn, Accrington, Burnley, Nelson, Preston, Ashton-under-Lyne

Spis treści: Brexit - zachowaj spokój i rób swoje ............................... 4 Testament .......................................................................................... 6 Remont i projektowanie domu ........................................... 8 Jak zatrzymać lato - pielęgnacja skóry ................... 10 Panopticons - dzieła sztuki Lancashire ........................ 12 Urlop za grosze ......................................................................... 14 Podaruj dziecku swój język ojczysty .............................. 15 Test dla rodziców ....................................................................16 Konkurs „Najładniejsza Polka Lancashire” ................... 17 BREXIT - jak otworzyć biznes internetowy .................. 18 Wydarzenia kulturalne ........................................................... 20 Krzyżówka ................................................................................... 21 Humor .......................................................................................... 21 Ogłoszenia drobne ................................................................ 22 Gdzie znajdziesz nasz Magazyn ..................................... 23

Zespół redakcyjny: (Editorial) Monika Howarth (Red. Naczelny oddz. Manchester) mob. 07933 840084 Teresa Brokon - Osińska Ewa Majewska Iwona Nowak Małgorzata Szydłowska Skład i opracowanie graficzne: (Graphic Designing & Typesetting) M3Graphic Design Studio Marketing i reklama: (Advertising) Robert Szkółka Mateusz Sawicz Jan Sawicki mob. 07930 651 000 mob. 07930 650 989 tel. 02032 891 778 info@magazynlokalny.co.uk Ogłoszenia drobne i prenumerata (Classified ads and subscriptions) tel. 02032 891 778 www.MagazynLokalny.co.uk

str. 10

str. 12

Wydawca: INTI Media LTD Nakład: 6000 egzemplarzy/copies str. 15

Redakcja Magazynu Lokalnego nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń oraz zastrzega sobie prawo odmowy publikacji reklam czy ogłoszeń bez podania przyczyn. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.

tel. 0 2032 891 778 07930 651 000 07930 650 989


Lokalny Polski Portal Informacyjny

wManchester.net wiadomości o tym, co się dzieje lokalnie w Manchester i okolicach - codziennie nowe artykuły lokalne - nadchodzące wydarzenia - kulturalne - ogłoszenia drobne - oferty pracy i wiele innych

dla biznesu możliwosć reklamy na portalu oraz w Magazynie Lokalnym

info@wmanchester.net mob: 07930651000


4

Magazyn Lokalny

Sierpień 2016


www.MagazynLokalny.co.uk

5


PRAWO

Dlaczego warto posiadać

Mało kto z nas myśli o testamencie. Wielu z nas uważa, że to dokument sporządzany przez osoby w podeszłym wieku, jednak nikt nie wie jaki los jest nam pisany. Nie znamy dnia ani godziny i dlatego warto zabezpieczyć siebie i swoich bliskich. Co się stanie z naszym majątkiem po naszej śmierci? Statystyki pokazują że średnio 300 tyś ludzi w ciągu roku umiera nie pozostawiając po sobie testamentu. W takim przypadku mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. Oznacza to, że kontrola nad naszym majątkiem przechodzi w ręce sadu, którego zadaniem jest ustalenie do kogo majątek powinien trafić. Nasze pieniądze mogą przejść w ręce kogoś z naszej dalekiej rodziny bądź na rzecz Państwa. Nie mam partnera ani dzieci. Czy potrzebuje testamentu? Tak naprawdę to każdemu z nas przydałby się testament. Wszyscy posiadamy jakieś rzeczy nabyte, mniejsze lub większe oszczędności. Każdy z nas cos po sobie zostawi. Brak testamentu oznacza brak wskazania osób, które powinny po nas dziedziczyć. Umierając bez testamentu, nasz dobytek trafi w ręce naszych rodziców. Większości z nas taki układ może odpowiadać, ale co się stanie, jeżeli nasze kontakty z rodzicami nie należą do najlepszych? Jeżeli rodziców się nie odnajdzie bądź obydwoje nie żyją, wtedy nasz majątek trafi do członka naszej dalekiej rodziny, o której być może nie słyszeliśmy albo przejdzie na rzecz państwa.

6

Magazyn Lokalny

Mieszkam z partnerem/partnerką od lat. Czy potrzebujemy testament? Prawo w Wielkiej Brytanii nie zabezpiecza majątku par żyjących bez ślubu. Niestety, w razie śmierci jednego z partnerów, majątek nie przechodzi automatycznie na druga osobę jak w przypadku osób żyjących w związku małżeńskim. W związku z powyższym warto zabezpieczyć tę drugą osobę i upewnić się, że w przypadku ewentualnej tragedii będzie nam łatwiej uporać się ze wszelkimi formalnościami. Czy mogę zmienić treść raz przygotowanego testamentu? Oczywiście ze tak. Nasza sytuacja życiowa często się zmienia, a rożni ludzie pojawiają się i znikają z naszego życia. Zmiana testamentu nie jest żadnym problemem, pod warunkiem ze zmiany zostaną wprowadzone poprawnie. Odpowiedni prawnicy szczegółowo omówią Twoja sytuację życiową i pomogą przygotować testament tak, aby był ważny w świetle prawa. Sierpień 2016


Odkryj swój nowy dom w jednej z naszych inwestycji: Burnley lub Accrington ŽŵLJnjĚǁŽŵĂ͕ƚƌnjĞŵĂůƵďĐnjƚĞƌĞŵĂƐLJƉŝĂůŶŝĂŵŝũƵǏŽĚ 87 495 GBP lub 69 995 GBP w programie Help to Buy* Nasze fantastyczne inwestycje w Burnley i Accrington to idealny wybór zarówno dla zabieganych profesjonalistów poszukujących wygodnego dojazdu, jak i dla rozrastających się rodzin poszukujących przestrzeni i udogodnień na wyciągnięcie ręki. Oferujemy dostęp do szeregu nowoczesnych i stylowych domów w pokrzepiająco przystępnej cenie – również w ramach programu Help to Buy. Dzięki temu jeden z naszych pięknych, nowych domów może być Twój już przy wkładzie własnym na poziomie 5%*.

KĚǁŝĞĚǍũĞĚŶČnjŶĂƐnjLJĐŚŝŶǁĞƐƚLJĐũŝũƵǏĚnjŝƑ Clarence Gardens Oxford Road, Burnley, BB11 3HB Highgrove Place Accrington Road, Burnley, BB11 4AZ Pheonix Place Blackburn Road, Accrington, BB5 0DB

Zadzwoń pod numer 01282 792 921 lub odwiedź stronę keepmoat.com i przejdź do inwestycji w regionie „North West”.

ΎƚƌĂĚLJĐLJũŶLJŬƌĞĚLJƚŚŝƉŽƚĞĐnjŶLJ͕ŽƐnjĐnjħĚŶŽƑĐŝŝǁLJŵĂŐĂŶLJǁŬųĂĚǁųĂƐŶLJ͘KƐŽďLJŬǁĂůŝĨŝŬƵũČĐĞƐŝħĚŽƉƌŽŐƌĂŵƵŽƚƌnjLJŵĂũČŽĨĞƌƚħƉŽǏLJĐnjŬŝŬĂƉŝƚĂųŽǁĞũĚŽǁLJƐŽŬŽƑĐŝϮϬйĐĞŶLJƌLJŶŬŽǁĞũďĞnjŽĚƐĞƚĞŬƉƌnjĞnjƉŝĞƌǁƐnjĞ ƉŝħđůĂƚ͘EĂƉŽĐnjČƚŬƵƌŽŬƵϲ͘ǁLJŵĂŐĂŶĂũĞƐƚŽƉųĂƚĂǁǁLJƐŽŬŽƑĐŝϭ͕ϳϱйƉŽǏLJĐnjŬŝŬĂƉŝƚĂųŽǁĞũ͕ŬƚſƌĂƚŽŽƉųĂƚĂǁnjƌĂƐƚĂĐŽƌŽŬƵŽŝŶĨůĂĐũħǁƐŬĂǍŶŝŬĂĐĞŶĚĞƚĂůŝĐnjŶLJĐŚƉŽǁŝħŬƐnjŽŶČŽϭй͘WŽǏLJĐnjŬĂŬĂƉŝƚĂųŽǁĂƐƚĂŶŽǁŝ ĚƌƵŐŝĞŽďĐŝČǏĞŶŝĞŶĂŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝ͘KďŽǁŝČnjƵũĞƌĞŐƵůĂŵŝŶ͕ĂƐnjĐnjĞŐſųŽǁĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞƐČƵĚnjŝĞůĂŶĞnjĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶLJŵŶĂǏLJĐnjĞŶŝĞ͘EŝŶŝĞũƐnjĂŽĨĞƌƚĂnjĂůĞǏLJŽĚŝŶĚLJǁŝĚƵĂůŶĞŐŽƐƚĂƚƵƐƵŬůŝĞŶƚĂŝŶŝĞųČĐnjLJƐŝħnjŝŶŶLJŵŝ ƉƌŽŵŽĐũĂŵŝ͘KĨĞƌƚĂĚŽƐƚħƉŶĂũĞĚLJŶŝĞĚůĂǁLJďƌĂŶLJĐŚŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝǁ^njŬŽĐũŝ͘tƌĂŵĂĐŚƉƌŽŐƌĂŵƵ,ĞůƉƚŽƵLJŽĚƉŽĐnjČƚŬƵŶĂůŝĐnjĂŶĂũĞƐƚŽƉųĂƚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐLJũŶĂǁǁLJƐŽŬŽƑĐŝϭ'WŵŝĞƐŝħĐnjŶŝĞ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĞŝĐĞŶLJ ŽďŽǁŝČnjƵũČĐĞǁĐŚǁŝůŝŽĚĚĂŶŝĂŵĂƚĞƌŝĂųƵĚŽĚƌƵŬƵ͘


PORADNIK

Remont i projektowanie domu krok po kroku cz.3

Upał. Siedzę przy komputerze i myślę o wnętrzach, ale stojące obok powietrze chce się ze mną zaprzyjaźnić. Dzisiaj, razem z moją wspólniczką i przyjaciółką zaaranżowałyśmy mieszkanie u klientów i zleciłyśmy wykonawcom prace remontowe. Współczujemy, że będą musieli pracować w taki skwar. Ale remonty robimy głównie latem i trzeba się przygotować na to, że bywa gorąco. iedząc w nagrzanym domu czy mieszkaniu marzymy o wakacjach. Najlepiej na pięknej plaży lub Skoro mówimy o remontach nad brzegiem basenu. Teraz zamknij oczy i wyobraź to to wróćmy do czerpania inspiracji, sobie w szczegółach - błękit wody, miękki ręcznik, palmy które zapowiedziałam i egzotyczne rośliny albo dzikie rosnące przy bałtyckich plażach, odblask promieni na niewielkich falach .... A teraz w poprzednim artykule.

S

otwórz oczy i zapisz to, co podsunęła Twoja wyobraźnia. Co możesz zanotować? Beżowo-żółty piasek, brąz drewnianego leżaka oraz turkus i błękit wody. To wszystko

8

Magazyn Lokalny

Sierpień 2016


w jaskrawym słońcu lata, czyli ze szczyptą bieli. Zamknij oczy i przywołaj obrazy jeszcze raz. Co widzisz: surowe drewno i grubo tkane płótno leżaka, połyskujący piasek o ziarnistej strukturze. Nie wiem czy wiesz ale właśnie teraz w Twojej głowie powstał moodboard czyli kolaż kolorów, tkanin i nastrojów, który jest pierwszym etapem w projektowaniu. Możesz spróbować jeszcze raz i zamykając oczy myśleć o czymś innym niż plaża. Pomyśl o czymś co w danej chwili jest dla Ciebie impulsem do stworzenia wyjątkowej przestrzeni. Co może być inspiracją? Dla każdego coś innego... Sztuka, nie zawsze przez duże S.  Warto czasem sięgnąć po album lub poszperać w Internecie po sztuka potrafi bawić. A wielkie dzieła ...cóż, to przyjemność obcowania raczej w reprodukcjach na zdjęciach albumów lub w muzealnych salach, ale też warto spróbować. Sztuka potrafi być świetną inspiracją, ale trzeba znaleźć swój kawałek do kochania tak jak ulubiony zapach lub widok. Natura - to inspiracyjna rzeka. Motywy roślinne, zwierzęce i floralne, występują naprzemiennie w  trendach wnętrzarskich. Materiały, struktury i wzory możemy z łatwością przenosić do wnętrza.

Ilość inspiracji jest nieograniczona. Ja skupię się na inspiracji naturą. Czego jeszcze możesz się nauczyć z obserwacji natury? Chociażby zestawień kolorów. Natura podpowiada nam gotowe zestawienia kolorów. Możemy je podejrzeć w przydomowym ogrodzie lub parku. Zaobserwuj jak wiele odcieni posiada jeden kolor, ba! Ile odcieni możesz znaleźć w jednej roślinie. W niektórych zestawieniach efekt może być zaskakujący.   W tworzeniu wnętrz naucz się cierpliwości. Jeśli tworzysz dla siebie to daj dojrzeć wnętrzom. Niektóre aranżacje - tak jak natura mają własny rytm i czas. Wiedzą o tym szczególnie pasjonaci ogrodów.  Pomysły na zieloną przestrzeń już z wiosną zalęgły się w głowach, ale do finału daleka droga. Z wnętrzami bywa podobnie, cierpliwość popłaca. 

Za Tobą kolejny krok do stworzenia dobrego wnętrza. W kolejnym artykule napiszę kilka słów na temat stylizacji wnętrz. Połączymy moodboardy ze stylami. Na razie baw się swoja wyobraźnią. Do zobaczenia za miesiąc.

www.MagazynLokalny.co.uk

Ewa Osińska - Majewska

zdjęcia: https://pl.pinterest.com/artdecorwntrzao

Podróże. Przeważnie zapewniają mocne doznania. Poznajemy nowe miejsca, kultury, nowe smaki i architekturę miast i wiosek w zupełnie nowym wydaniu. Warto zapamiętać te nowe obrazy, by potem przenieść je do wnętrza.

9


Jak zatrzymać lato czyli po-wakacyjna pielęgnacja skóry

Mijają wakacje, zatem nasze urlopowe wyjazdy już prawie się zakończyły. Przyroda żyje według własnych praw i samego lata, niestety nie da się zatrzymać. Jeszcze tak niedawno były marzenia i planowanie wyjazdu, gorączkowe przygotowania, pakowanie, a potem leniwe, beztroskie dni skąpane w promieniach słońca, zapach łąki, śpiew lasu, kojący szum morza, piesze wędrówki i cudowne górskie widoki. Co niektórzy z nas mają też wiele wspomnień z gorących, południowych krajów. Wszystko to pozostało jedynie w pamięci, na fotografiach oraz... na naszej skórze. Z dumą prezentujemy naszą opaleniznę. Nieco ciemniejsza skóra optycznie wysmukliła ciało, czujemy się świetnie. Wypoczęci wracamy do codziennych zajęć, ale z czasem zaczynają nas niepokoić zmiany na skórze, których wcześniej nie było. Martwią nas plamy w postaci piegów i przebarwień, skóra stała się mniej elastyczna, wyraźnie przesuszona, jakby straciła dawną świeżość… No cóż, na wyczekanym urlopie, spragnione słońca, wykorzystywałyśmy każdą możliwość „dopiekania się”, nie ważne jakim kosztem, choć zdawałyśmy sobie sprawę, że w tym przypadku kij ma również swój drugi koniec. Wprawdzie przebywanie na słońcu jest zdrowe – uzupełnia nam energię, stymuluję proces powstawania witaminy D, która odpowiada za procesy metaboliczne i funkcjonowanie komórek, ale takie szybkie wakacyjne „smażenie się” ma też swoje konsekwencje. Skóra poddana działaniu promieni słonecznych i chlorowanej wody traci powierzchowną warstwę ochronną zwaną płaszczem hydro-lipidowym, która gwarantuje ochronę przed nadmierną utratą wody. 10

Magazyn Lokalny

Dodatkowo naskórek chroniąc głębsze warstwy przed oparzeniem gwałtownie zwiększa swoją grubość. Brak dostatecznej pielęgnacji może więc spowodować powstanie w niej trwałych zmian prowadząc do tak zwanego fotostarzenia. Zniszczeniu ulegają kolagen i elastyna - podstawowe białka budulcowe, od kondycji których zależy jej elastyczność i sprężystość. Proces ten przebiega nieustannie, ale szybkość zmian uwarunkowana jest w pierwszym rzędzie czynnikami wewnętrznymi (praca wątroby i czystość jelit) i zewnętrznymi (codzienna pielęgnacja). Nic więc dziwnego, że po lecie nasza skóra wymaga szczególnie troskliwej pielęgnacji.

Oczyszczamy, nawilżamy, chronimy Od czego zacząć? Od peelingu czyli złuszczenia zrogowaciałych komórek naskórka. Po kilku tygodniach, kiedy wakacyjna opalenizna zacznie nieodwołalnie schodzić, aplikujemy cerze głębokie oczyszczenie. W zależności od aktualnej potrzeby skóry możemy poddać się zabiegom, które doskonale sprawdzają się po wakacjach. Gabinety kosmetyczne mają w ofercie całą ich gamę a do najbardziej popularnych należą wszelkie eksfoliacje z użyciem kwasów, mikrodermabrazja i kawitacja. Głębsze i bardziej inwazyjne metody złuszczania wymagają specjalistycznych uzasadnień. Pamiętajcie, że zbyt częste i zbyt głębokie złuszczanie stymuluje nadmierną produkcję komórek naskórka i szybkie jego rogowacenie. Sierpień 2016


URODA Natomiast dokładny peeling twarzy i ciała znakomicie odświeży skórę, doda jej nowej energii, przygotuje do przyjęcia substancji odżywczych, nawilżających, poprawiających kondycję ścian naczyń krwionośnych. Złuszczona, oczyszczona z martwego naskórka i zanieczyszczeń cera lepiej oddycha, wygładzają się zmarszczki oraz zmniejszają plamy pigmentacyjne. Warto w tym czasie poddać się serii zabiegów z masażem, który silnie poprawia ukrwienie skóry, energetyzuje ją i napina, odżywia i koi. Niebagatelną rolę w przywracaniu doskonałej kondycji skóry odgrywają witaminy dostarczane wraz z pożywieniem, ale również stosowane jako dodatek preparatów regenerujących po lecie. Prym wiodą witaminy E, A, C, F, ekstrakty z alg, prowitamina B5 i aloes – opóźniają one proces starzenia i niwelują skutki nadmiernego opalania. Ważne jest również utrzymanie nawilżonej tkanki, stosuj więc kremy i balsamy nawilżające, oliwę z oliwek i rewelacyjny olej kokosowy – najlepiej organiczny.

Wspomnienie lata Zasługą wakacyjnego wypoczynku jest wyraźnie

wygładzona i zrelaksowana skóra. Możesz przywołać wspomnienia niedawnych, beztroskich dni, fundując sobie po wakacjach relaks w prawdziwym domowym SPA, które będzie uzupełnieniem zabiegów w gabinecie kosmetycznym Do kąpieli możesz dodać: - kilka kropli naturalnego olejku rozmarynowego albo cytrynowego, co nie tylko poprawi nastrój ale również zadziała uzdrawiająco na umysł i ciało, – algi i sole do kąpieli, szczególnie pochodzące z Morza Martwego, znamy zalety darów tego morza, - pełnotłuste mleko – to prawdziwy rarytas dla wysuszonej skóry. Już w starożytności królowa Kleopatra zawdzięczała swoją urodę mlecznym kąpielom, - oliwa z oliwek – natłuści i nawilży. To sposób na piękną skórę Sophii Loren – znanej aktorki. Możesz, tak jak ona dodawać kilka łyżek tego naturalnego kosmetyku do wody. Możesz również zastosować oliwę w postaci okładów na pewno uelastycznią i ujędrnią wiotką skórę.

Ale nawet najbardziej kosztowne zabiegi pielęgnacyjne nie wystarczą, jeśli będziesz zestresowana i niewyspana. Pod koniec dnia zafunduj sobie relaksującą kąpiel, zapal świeczkę, włącz relaksującą muzykę i postaraj się oddalić niepokojące myśli. Zdrowy sen to także twój sprzymierzeniec w staraniach o piękne ciało. I przede wszystkim staraj się o dobry nastój – im dłużej zachowasz wewnętrzny spokój, tym dłużej twoje ciało będzie piękne i zrelaksowane.

A co zrobić z przebarwieniami? To duży problem, który staje się szczególnie istotny po lecie i wbrew pozorom wcale nie jest łatwy do usunięcia. Przebarwienia powstają na skutek zakłócenia pracy melanocytów – komórek odpowiedzialnych za ochronę skóry przed promieniowaniem UV. Najczęściej sprawcą przebarwień są złogi toksycznych resztek przemiany materii, chemiczne dodatki żywieniowe, środki zapachowe, leki, niektóre zioła, kosmetyki. Czyli cały proces bierze swój początek wewnątrz organizmu – słońce jest tylko wyzwalaczem. W celu ich wybarwienia stosuje się różne środki z równie różnym skutkiem. Zazwyczaj następuje tylko czasowe rozjaśnienie powstałych plam i nie mamy żadnej gwarancji na to, że znikną bezpowrotnie. Do bezpiecznych środków, które mogą nam w tym pomóc należą: - witaminy C i A, które spowalniając syntezę melaniny, naturalnego barwnika skóry, zapewniają efekt depigmentacyjny i rozjaśniający, - kwasy owocowe (AHA i BHA), które wywierają wpływ na barwę naszej skóry poprzez biologiczne złuszczanie naskórka. - enzymy pochodzenia roślinnego (wyciąg ananasa, ogórka, banana, papai), - ekstrakty z mącznicy lekarskiej, krwawnika, rumianku, cytryny, grejpfruta, rezedy, piwonii białej, pietruszki, morwy, lukrecji, zielonej herbaty, kawy, krokosza barwierskiego, tamaryndowca i brzozy. Na pewno trudno będzie likwidować powstałe zmiany samodzielnie. Jeśli nie wiesz od czego zacząć zdaj się na doświadczenie dobrej kosmetyczki. W gabinecie możesz również skorzystać z profesjonalnych zabiegów dostosowanych indywidualnie tylko dla Ciebie.

Wysuszonym na słońcu dłoniom  przywróci gładkość oliwna maseczka: do rozgrzanej oliwy z oliwek dodaj kilka kropli soku z cytryny, posmaruj dłonie i połóż się spać w bawełnianych rękawiczkach. Możesz wcześniej nałożyć na nie ciepłą papkę z ugotowanych ziemniaków z dodatkiem śmietany. Taki kompres odżywi, uelastyczni i rozjaśni skórę.

Czy można więc zatrzymać lato?

Przesuszonym włosom blask przywróci:

Warto więc zatroszczyć się o naszą skórę, poświęcić jej trochę uwagi, bo mamy ją tylko jedną. Nagrodą będzie młody, zdrowy i promienny wygląd na długie lata, a to przecież marzenie każdej z nas.

-odżywka z miodu, oliwy i cytryny. Mieszankę nałóż na włosy i lekko wmasuj w skórę. Następnie zawiń folią i ciepłym ręcznikiem na około godzinę. Po tym czasie umyj i dokładnie spłucz włosy.

Teoretycznie nie, ale w praktyce poprzez troskliwe pielęgnowanie ciała i wakacyjnych wspomnień możemy jeszcze długo cieszyć się z darów, jakimi obdarza nas nieustannie matka Natura.

www.MagazynLokalny.co.uk

Elżbieta Bieluga

11


Panopticons

dzieła sztuki w Lancashire

Każdy z nas postrzega sztukę inaczej.

Niektórzy lubią obrazy, inni rzeźby,

dzieła abstrakcyjne też znajdą swoich zwolenników. Sztuka to także

dźwięk i muzyka.

Czasem trudno jest zrozumieć intencje artysty, a spojrzeń i interpretacji projektu jest tyle, ilu jest oglądających.

Sztuka połączona z naturą to artyzm, który spodobał mi się najbardziej. To interesujący dotyk sztuki w bliskim położeniu mieszkańców Lancashire.

Panopticons to projekt powstały we wschodniej części Anglii, w regionie Lancashire. To artystyczne odrodzenie okolicy. Projekt ten został zlecony i wykonany w ciągu sześciu lat. Obejmuje on rzeźby powstałe w Pendle, Blackburn, Burnley oraz Rossendale. Zakończył się wielkim sukcesem w 2007 roku. Projekt został wykonany przez grupę artystów rzeźbiarzy i architektów. Każda z tych miejscowości posiada jedna budowlę, która naprawdę warto zobaczyć. Połączenie sztuki z zielenią i naturą jest bardzo interesującym doznaniem nawet dla małej duszy artystycznej. Atom. Jest to budowla znajdująca się w krajobrazie Pendle, niedaleko miejscowości Colne. Dokładne miejsce

położenia to szczyt malej malowniczej wioski Wycoller, w Wycoller parku. Rzeźba ta została zaprojektowana przez czterech wspaniałych artystów, wspomagana wskazówkami burmistrza Pendle. Jest to niewielka kula z okrągłymi otworami we wszystkich kierunkach świata. Z wewnątrz, jak i z zewnątrz, można podziwiać okolice. To wspaniały punk widokowy, z którego obserwujący widzi okoliczne miasta, miasteczka, a horyzont kończy się tam gdzie wzrok sięga. To miejsce, z którego można podziwiać przyrodę, to również symbol schronienia na szczycie. Punkt, z którego można zobaczyć wszystko i ukryć się przed wszystkim. Colourfields to projekt znajdujący się w Corporation Park w Blackburn. Tą pracę wykonało tylko dwóch artystów, również z zaangażowaniem lokalnych władz. Budowla powstała na ruinach dawnej bazy armatniej. To również zachwycające miejsce widokowe, ukazujące panoramę parku. Rzeźba ta nadaje inny wymiar przestrzeni, wysokości i koloru. Podłoga zbudowana jest

Halo

Atom


z kolorowych pasków płytek, co nadaje jej niesamowity wygląd. To miejsce zapierające dech w piersiach. Helo jest kolejną konstrukcją artystyczną Panopticons. Jest to metalowa rzeźba wspierana na ogromnych prętach, dająca wrażenie, że cala konstrukcja unosi się nad powierzchnią ziemi. Przypomina ona lądowanie statku kosmicznego, ciągle poszukiwanego i gdzieś widzianego UFO. Jest ona oświetlona po zmroku niebieskimi światłami Led, co daje szokujący efekt. Energię dostarcza okoliczny wiatrak. Helo zlokalizowane jest również na wzniesieniu, ukazując krajobraz okolicy. Bardzo efektowne miejsce szczególnie po zmroku. Ostatnia rzeźba projektu Lancashire to Singing Ringing Tree czyli śpiewające, dzwoniące drzewo. Ta nazwa dokładnie opisuje główną myśl artysty. To rodzaj sztuki muzycznej, która umiejscowiona jest na obrzeżach Burnley. Jest to miejsce bardzo popularne wśród najmłodszych. Ten cudowny muzyczny efekt rzeźby to ogromne metalowe rury, odpowiednio ułożone, tak aby wiatr mógł wygrywać na nich łąkowe melodie. Miejsce to jest bardzo wietrzne, położone na pagórku, co powoduje, ze wiatr gra nieustannie swoje koncerty. Tak w skrócie wygląda Lancashire Panopticons. Polecam ten projekt rodzinom z dziećmi, jako wspaniale miejsce odwiedzin. To ciekawy akt artystyczny do odwiedzenia w ciągu kolejny czterech weekendów. Obiekty te znajdują się na niewielkich wzniesieniach, do których trzeba dotrzeć wędrując, wiec na pewno przydadzą się wygodne buty i nakrycie głowy. Serdecznie polecam i życzę wspaniałych artystycznych doznań. Iwona Nowak

Śpiewająco- Dzwoniące Drzewo


85/23=$*526=(

Czy planujecie wypad za miasto pod NAMIOT? Mamy dla Was kilka ciekawych propozycji stron internetowych, które pomogą szybko odszukać pole namiotowe w wybranym rejonie. Wiadomo, że w Polsce bardzo łatwo znaleźć teren, na którym można rozbić namiot, w Wielkiej Brytanii ziemie są w większości prywatne. Oczywiście można zapytać gospodarza o pozwolenie i za symbolicznego funta rozłożyć namiot na jego posesji, ale warto też poszukać campingu i w spokoju przeżyć urlop. Każdy camping ma swoje reguły z którymi warto się uprzednio zapoznać, by nie zastać, na przykład zamkniętej bramy po późnym, wieczornym powrocie z naszych wypraw. Rozważmy czy wybrane miejsce spełnia nasze oczekiwania i zainteresowania – sportem, przyrodą czy kulturą. Polecam stronę www.pitchup.com/ campsites znajdziemy tu campingi praktycznie z całej Wielkiej Brytanii i nie tylko. Ogólny opis miejsca, zasady campingu, cena, pobliskie atrakcje turystyczne, opinie innych wczasowiczów. Jednym z najpiękniejszych miejsc w Wielkiej Brytanii jest nieodzownie Szkocja i dlatego tez wiele osób decyduje się na odpoczynek wśród pięknych, górzystych widoków. Poniższe linki pomogą wam odszukać camping w Szkocji: http://obancaravanpark.com/ booking.html http://www.portreecampsite.co.uk/ http://www.walkhighlands.co.uk/ campsites.shtml https://www.coolcamping.co.uk/ campsites/uk/scotland/northscotland

14

Wiele atrakcji czeka na nas w Lee Valley (https://www.visitleevalley. org.uk/) w pobliżu Londynu. Idealne miejsce dla miłośników przyrody, jazdy konnej, zapalonych rowerzystów, kajakarzy a nawet łyżwiarzy. Camping otwarty jest cały rok z dostępna elektrycznością, gazem, toaletami, prysznicem, pralnia, sklepem oraz barem. Ośrodek jest strzeżony. W tym rejonie są dwa campingi Lee Valley Leisure Complex Campsite (N9 0AS) oraz Lee to Lee Valley Campsite (E4 7RA).

gastronomicznego na polu namiotowym lub w jego pobliżu warto zabrać ze sobą kuchenkę turystyczną (benzynową lub gazową) z dodatkowymi wkładami, naczynia turystyczne (patelnia, garnki, czajnik), talerze, sztućce plastikowe, kubki, deska do krojenia, ostry nóź, termos, obieraczka, otwieracz do puszek i butelek, grill turystyczny wraz z węglem i rozpałką, folia aluminiowa, miska do zmywania, płyn gąbki, papierowe ręczniki, plastikowe woreczki lub pojemniki do przechowywania żywności.

Innym pięknym miejscem w okolicach Londynu jest Epping Forest ze wspaniałą królewska historią, z która warto się zapoznać.

Zabierzmy ze sobą żywność kawę, herbatę, cukier, sol, pieczywo, konserwy, pieprz, przyprawy, owoce, warzywa, wodę bądź soki do picia, jeśli nie mamy zamiaru gotować to przygotujmy potrawy w słoiku.

Podajemy listę niezbędnych rzeczy podczas pobytu na wczasach pod namiotem według opinii blogerów oraz postu na stronie idealneczasy.pl. Na pierwszym miejscu oczywiście jest namiot, następnie mały, lekki młotek (do wbijania śledzi), karimata lub dmuchany materac z pompka (zestaw naprawczy do materaca), śpiwór, poduszka, koc, folia malarska ( do zarzucenia na namiot podczas ulewy), sznurek na rozwieszenie mokrych ubrań, spinacze, przedłużacz, worki na śmieci, scyzoryk wielofunkcyjny, nożyczki, latarka, baterie lub akumulatorki wraz z ładowarka, zapalniczka, zapałki, apteczka. Jeśli nie ma zaplecza Magazyn Lokalny

Sierpień 2016

Odzież - bieliznę na zmianę, skarpetki, ciepłą kurtkę, przeciwdeszczowy płaszcz, strój kąpielowy, pidżamę, klapki oraz nakrycie na głowę. Zadbajmy także o higienę osobistą i spakujmy do plecaka ręczniki, pastę i szczoteczkę do zębów, szampon, mydło, chusteczki higieniczne, papier toaletowy, środki na komary, kosmetyki do opalania. Życzymy miłego wypoczynku oraz gwieździstego nieba. Informacje w artykule zaczerpnięte ze strony idealnewczasy.pl


PORADNIK RODZICA

Dlaczego Warto

Przekazać Dziecku Swój Język Ojczysty? Dziecko, które włada dwoma (trzema) językami na wysokim poziomie, to dziecko, które ma szanse czerpać pełne korzyści płynące z wielojęzyczności. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

• prawidłowy proces kształtowania się tożsamości i poczucia przynależności, samoakceptacji i budowania pewności siebie,

• kształtowanie się zdrowych więzi emocjonalnych z rodzicami, dziadkami i dalszą rodziną,

• zrozumienie i szacunek dla kultury, z której wywodzą się rodzice,

• w porównaniu z osobami jednojęzycznymi: większa

kreatywność, lepsze zdolności planowania i myślenia abstrakcyjnego, szybsze wychwytywaniem istotnych informacji, • większa łatwość przyswajania kolejnych języków, • łatwośćanalizowaniarzeczywistościzróżnychperspektyw kulturowych i większa wrażliwość na potrzeby społeczne i kulturowe, • szersze możliwości zatrudnienia w przyszłości, • opóźnienie objawów demencji i choroby Alzheimera. Przekazanie dziecku swojego języka ojczystego to jeden z największych darów, jakie możesz mu ofiarować. Nie rezygnuj z tego!

Rodzicielski Sukces

Jak osiągnąć w dążeniu do wychowania dwujęzycznego dziecka? • bądź pozytywnie nastawiony do swojej kultury, kultury

• zapewnij dziecku kontakt z różnymi osobami (również

• •

• •

partnera (jeśli mówi językiem innym niż Ty) i kultury kraju osiedlenia, konsekwentnie używaj swojego języka ojczystego w rozmowach z dzieckiem, bądź naturalny (wprowadzanie zasad typu„środa jeden język, czwartek drugi” czy formalne nauczanie gramatyki w domu może być uciążliwe), zapewnij równowagę języków i dbaj o różnorodność tematyczną rozmów z dzieckiem,

• •

z rówieśnikami) mówiącymi językiem polskim, a przede wszystkim z rodziną w Polsce, organizuj regularne wyjazdy do kraju, zapewnij dziecku dostęp do książek, filmów i muzyki w języku polskim, korzystaj z ofert zajęć dodatkowych prowadzonych w języku polskim (np. szkół polskich). wspieraj dziecko emocjonalnie w przyswajaniu drugiego (i - w przypadku par mieszanych - trzeciego języka).

W PRZYPADKU DZIECKA TRÓJJĘZYCZNEGO STOSUJ POWYŻSZE ZASADY DO OBU JĘZYKÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH W DOMU. Więcej bardzo ciekawych i ważnych informacji znajdziesz na stronie www.podarujdzieckujezyk.org www.MagazynLokalny.co.uk

15


Test dla rodziców:

czy Twoje dziecko jest gotowe do podjęcia nauki języka polskiego?

Nie od dziś wiadomo, że dwujęzyczność niesie ze sobą wiele korzyści. Ludzie, którzy potrafią posługiwać się więcej niż jednym językiem, są bardziej kreatywni i elastyczni. Wraz z nauką języków, rozwija się także kora mózgowa, która odpowiada między innymi za czytanie ze zrozumieniem, skupienie i myślenie logiczne. Każdy kolejny język poszerza obraz świata, dzięki czemu osoby wielojęzyczne mają otwarty światopogląd. Dwujęzyczność stanowi także duży atut na rynku pracy. Zastanawiasz się nad umiejętnościami językowymi Twojego dziecka? Chcesz sprawdzić czy jest dwujęzyczne? Ten test pomoże Ci ocenić możliwości dziecka w zakresie posługiwania się językiem polskim i językiem kraju, w którym mieszkasz. Wypełnij test i przekonaj się, czy Twoje dziecko znajduje się w gronie osób, które są nie tylko dwujęzyczne, ale też dwukulturowe! Test przygotowała Fundacja Edukacji Polonijnej, która koordynuje projekt Polskie Szkoły Internetowe Libratus. Libratus to projekt, który bezpłatnie umożliwia realizację polskiej podstawy programowej z dowolnego miejsca

16

Magazyn Lokalny

na świecie. Już teraz zapisz swoje dziecko do programu Polskich Szkół Internetowych. Dzięki temu dasz mu szansę na polską edukację i ciągły kontakt z językiem polskim. Urozmaicone formy nauki w ramach projektu sprawią, że zdobywanie wiedzy stanie się przyjemnością, a dzięki temu dziecko z łatwością przystąpi do egzaminu i uzyska państwowe świadectwo. Nauka w ramach projektu jest całkowicie bezpłatna, a jedyny warunek przystąpienia do niego to posiadanie polskiego obywatelstwa przez przynajmniej jednego z rodziców. Więcej informacji o zapisach można znaleźć na stronie www.libratus.edu.pl/zapisy2016/ Link do testu: http://www.libratus.edu.pl/2016/07/08/czytwojedziecko-jest- gotowe-do-podjecianaukijezyka-polskiego/

Sierpień 2016


Najładniejsza Polka Lancashire KONKURS Magazynu Lokalnego

Zapraszamy naszych czytelników do głosowania na Najładniejszą Polkę Lancashire. Zdjęcia naszych kandydatek można zobaczyć na grupie FB „Najladniejsza Polka Lancashire”. Dla laureatek konkursu czekają atrakcyjne nagrody, między innymi: - dzień w SPA, - profesjonalny wizaż i sesja zdjęciowa, - usługi fryzjerskie i kosmetyczne ,

- usługi krawieckie w cetrum Manchesteru,

- szlafrok i komplet ręczników z wyhaftowanym imieniem, - skanowanie oraz indeksowanie dokumentacji lub zdjęć (zapis gotowych plikow na CD, 20% zniżki na dodatkowe usługi),

i wiele innych.

www. dansel-embro.com

wManchester.net

www.image-consulting.co.uk

www.comin-database.com

www.facebook.com/Nicole-hairdresser-salon

Zapraszamy panie i sponsorów

www.paul-afrim-tailor.com


Koniec strachu przed skutkami BREXIT !!! Jak otworzyć biznes internetowy i być niezależny od skutków Brexit?

Wyobraź sobie, że możesz mieć dochód obojętnie czy mieszkasz w UK czy też zdecydujesz się wyjechać do Polski – koniec strachu, że stracisz pracę i zostaniesz na bez niczego. Od czasu do czasu na pewno słyszysz, że coraz więcej ludzi interesuje się Internetową formą zarabiania. Przeważnie traktowane jest to jako dochód dodatkowy do budżetu domowego. Niektórzy jednak traktują to zajęcie jako dochód podstawowy. Z moich obserwacji wynika że po 1 do 2 lat klikania w reklamy mogą się poszczycić zarobkami rzędu od £500 dziennie i wzwyż. Wyobraź sobie ze masz możliwość osiągania dochodów niezależnie od tego gdzie się znajdziesz na świecie i niezależnie od podejmowanych decyzji politycznych, które mają wpływ na ekonomię krajową, europejską czy też światową. Możesz być niezależny od miejsca w którym mieszkasz, a jeśli zdecydujesz się na jeden, dwa lub więcej miesięcy wakacji w ciągu roku (mając dostęp do intetnetu) zarabiasz tak samo ale czując się bardziej wolny i mając więcej czasu dla siebie i swojej rodziny (co dla mnie jest bardzo ważne). Od roku prowadzę biznes internetowy, który przynosi dochód i z którego mogę się utrzymywać. Biznes ten nie wymaga poświecenia dużej uwagi, a polega na tym aby klikać w reklamy, które pojawiają się w internecie na specjalnym panelu na którym jestem zarejestrowany jako użytkownik. Dużo ludzi się zastanawia skąd się tam biorą pieniądze – odpowiedź jest prosta – od reklamodawców. Praca tego typu w internecie jest bardzo dobrym pomysłem ponieważ nie muszę sprzedawać ludziom czegokolwiek chcąc dobrze zarabiać. Tutaj nie ma potrzeby spotykać się i przekonywać kogokolwiek do zakupu produktów (co dla mnie osobiście jest bardzo dobrym rozwiązaniem). Dużo osób jest zaciekawionych tą formą zarabiania, jeśli ty również masz pytania, wejdź na stronę www.InternetToPrzyszlosc.co.uk zostaw swoje dane lub napisz na mojego maila info@InternetToPrzyszlosc.co.uk a chętnie podzielę się z Tobą potrzebnymi informacjami.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam na:

www.InternetToPrzyszlosc.co.uk 18

Magazyn Lokalny

Sierpień 2016


www.MagazynLokalny.co.uk

19


Czyli Wydarzenia kulturalneCzyli Caribbean Carnival of Manchester 2016 Festiwal muzyki Karaibskiej 13-14/08/2016 Jak co roku odbędzie się Caribbean Carnival of Manchester z muzyką reggae i karaibską. Oprócz wspanialej muzyki na kilku scenach będzie można skosztować kuchni karaibskiej, gry i zabawy dla dzieci oraz warsztaty krawieckie i inne. Powitanie wielką paradą o godzinie 12:30 Wstęp wolny Więcej szczegółów imprezy pod: http://themanchestercarnival.com/ --------------------------------------------

Blackpool Tower Circus / Megaslam Wrestling Megaslam Wrestling

19/08/2016 g. 19:30 , Europejski Wrestling powraca do Blackpool Tower po niezwykle udanym debiucie tego widowiska w lutym. Będzie można tam zobaczyć wiele fascynujących wojowników. Będą to międzynarodowe gwiazdy reprezentującę swój kraj w walkach na ringu. Bilety: Dziecko: £10.00 Dorosły: £15.00 Rodzina do 4 osób (2 dzieci, 2 dorosłych) £40.00 Dzieci poniżej 3 lat - gratis --------------------------------------------

ZEBRANIE RODZINY KLUBU EKWADOR W MANCHESTERZE

20/08/2016 g. 21:00 - W sierpniu w Manchesterze odbędzie się klubowa impreza Zebranie Rodziny Klubu Ekwador. Parkiet rozgrzewać będą: - Non Sense - Mr. White - DJ Insane - Calvin Shock - Nonexist. Impreza odbędzie się 20 sierpnia 2016 roku o godzinie 21:00 w klubie R-Base w Manchesterze. Bilety: £8.00 – przedsprzedaż Adres: R-Base, Charles Street, M1 7DB Manchester Wydarzenie jest organizowane przez Zebranie Rodziny Klubu Ekwador Edycja UK.

FRZDUWR]REDF]\þ" FRZDUWR]REDF]\þ"

The Great Northern SKA Festival 2016

20-21/08/2016 g. 15:00 20 Sierpnia będzie możliwość udać się na jedna z największych imprez z muzyka SKA. Jest to styl muzyczny zapoczątkowany w drugiej połowie lat 50. w Kingston na Jamajce, będący prekursorem miedzy innymi muzyki reggae. Świetna zabawa , doskonałe rytmy. Wystąpią: THE BEAT / NEVILLE STAPLE / DAWN PENN / RHODA DAKAR (DJ SET) / MANCHESTER SKA FOUNDATION / SKA FATHER / JERAMIAH FERRARI / KING HAMMOND & THE RUDE BOY MAFIA oraz wiele innych Bilety do nabycia : http://www.skiddle.com/ whats-on/Manchester/Bowlers-Exhibition-Centre/TheGreat-Northern-SKA-Festival/12679688/ oraz http:// greatnorthernskafestival.com/tickets lub Soundbase 64 Oldham St Mcr M4 1LE. Tel 01612388727 i Void 16 Old St Ashton U Lyne OL6 6LB. Tel 01613433766 --------------------------------------------

MANIECZKI RETRO TOUR W LIVERPOOLU

21/08/2016 g. 20:00 Pod koniec sezonu wakacyjnego w Liverpoolu odbędzie się klubowa impreza Manieczki Retro Tour, podczas której zagrają DJ Insane, Calvin Shock oraz Mr. White. Impreza odbedzie się 21 sierpnia 2016 roku o godzinie 20:00 w klubie Mojito Bar w Liverpoolu. Bilety: £12.00 – przedsprzedaż Adres: Mojito Bar, 9 Victoria Street, L2 5Q Liverpool Koncert jest organizowany przez Street Stuff Wear. --------------------------------------------

Polish Show w Radiu ALL FM 96,9

25/08/2016 g. 19:00 - Dla wszystkich tych, którzy wolą raczej domówki polecamy Polish Show w Radiu ALL FM 96,9. To dwie godziny w tygodniu dobrej polskiej muzyki, humoru oraz pozytywnych wibracji, na antenie angielskiej rozgłośni. Zapraszamy do słuchania, w każdy czwartek między godziną 19:00 a 21:00. Odpalcie radioodbiorniki na 96.9, lub skorzystajcie ze strony AllFM, gdzie znajdziecie magiczny przycisk do odsluchu on-line. Marzą Wam się pozdrowienia na antenie lub macie muzyczne marzenie, które chcielibyście usłyszeć w radio? Nic trudnego! Piszcie śmiało: polskiestudio@ o2.pl lub zagladajcie na www.facebook.com/ PolishShowFM W trakcie audycji mozna zadzwonic, pod numer 0161-2486767 Pamiętajcie: “Radio, to czary, to magia, to przygoda, z której się nie wyrasta”. Pozwól się zabrać w magiczny świat radia. Do Usłyszenia! -------------------

DJ ANTEX Disco Polo Vs Vixa Manchester

10/09/2016 g. 22:00 Juz 10 wrzesnia zapraszamy Was na DJ ANTEX Disco 20

Magazyn Lokalny

Sierpień 2016

Polo Vs Vixa Manchester Edycje specjalną od Next Level Of Energy do Klubu R-Base!Organizator imprezy zapowiada mega zabawę w Klubie R-Base Charles Street M1 7DB MANCHESTER Zawita do Nas tej Nocy DJ ANTEX Rezydent Klubu Protector Rezydent Next Level Of Energy Czyli Noc Pelna Wrazeń Deejay Nonsense Rezydent Next Level Of Energy Mr White Zebranie Rodziny Klubu Ekwador Edycja Uk a Takze Dj Rokalina i Dj Jokero DISCO POLO vs VIXA czyli Mieszamy Stare Dobre Disco Polo I najlepsze Kawalki Klubowe od 2000 do 2016 --------------------------------------------

KONCERT O.S.T.R.’A W LIVERPOOLU -

24/09/2016 g. 21:00 X-Side Music zaprasza na koncert O.S.T.R.’a, który odbęzie się we wrześniu w Liverpoolu. Raper odwiedzi Wielką Brytanię w ramach trasy Życie Po Śmierci Tour 2016. Oprócz Ostrego na scenie zobaczycie i usłyszycie także DJ’a Haema, Kochana i Greena. Impreza odbedzie się 24 września 2016 roku o godzinie 21:00 w klubie 24 Kitchen Street w Liverpoolu. Bilety: £22.00 – przedsprzedaż Adres: 24 Kitchen Street, 24 Kitchen Street, L1 0AN Liverpool Koncert jest organizowany przez X-Side Music. --------------------------------------------

Koncert KULT w The Ritz / Manchester 24/09/2016 g. 17:30 Organizator: BUCH Miejsce wydarzenia: The Ritz - Whitworth St W, Manchester M1 5NQ Kontakt: info@buch.co.uk support: Gabinet Looster bilety w cenie: £25.50 on-line: www.ticketweb.co.uk / www.bileciarnia.co.uk / www.buch.co.uk/bilety od 24 czerwca 2016 w sklepach na terenie Manchester i okolic --------------------------------------------

Maryla Rodowicz w Manchester

01/10/2016 g. 19:00 Charyzmatyczna, niezwykle aktywna wokalistka Maryla w Manchester! “... Jesień już, już palą chwasty w sadach i pachnie zielony dym…” Na początku października na scenieThe Ritz w Manchester wystąpi Maryla Rodowicz. Piosenkarka ma w swoim dorobku ponad dwa tysiące piosenek i od lat niezmiennie tworzy wielkie przeboje, dzięki którym ma rzesze wiernych fanów zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Bilety: GA ( tojące na płycie) - £35 Wstęp bez ograniczeń wiekowych. Dzieci i młodzież do lat 14 pod opieką rodziców, miejsca siedzące. Koncert odbędzie się w sobotę, 1 października o godz. 19:00 drzwi otwarte od godz. 18:00 The Ritz Whitworth St, Manchester, M1 5NQ Więc… Królowa jest tylko jedna!!! Zapraszamy na Jej koncert!!!

Więcej bieżących informacji o auktualnych wydarzeniach znajdziesz na stronie www.wManchester.net


KRZYŻÓWKA Poziomo:

1

2 3

1.Triumf radość 5. Pracuje wśród regałów z książkami 6. Liczydło 8. Obawa 11. Mała czarna 12. Jadłodajnia 14. Wycieczka 16. Porzekadło 17. Pouczenie 18. Fitness club

5

6 6

4

3

1

7

8 8

9

Pionowo:

10

11

12

2. Przebieranie 3. Człowiek sędziwy 4. Powierzchnia 7. Bukowy lub sosnowy 8. Obszar 9. Taniec 10. Ciemne owoce w słodkiej bułce 12. Osobowy, sportowy 13. Kakadu 15. Leniwe

13

7 14

5

9

16

4 17

18

Rozwiązanie :

Humor Humor

Mówi żona dozjadłeś męża:ciasto przeznaczone dla Jasiu, dlaczego -Kochanie, sprawmy sobie wyśmienity Kasi? weekend! - Bo ja nie wierzę w przeznaczenie. - Cudowny pomysł moja * * * droga, do zobaczenia w poniedziałek. - Pani Helu, po co pani papier listowy w dwu kolorach: niebieskim * * * i różowym? - NaRobiłam różowym pisuję do Stasia, bo to dzisiaj zakupy i zabrakło oznacza miłość. -Amówi na niebieskim do mi pieniędzy żona do męża. Franka, bo to więc oznacza wierność. Wstąpiłam do Twojego biura. W Twoim pokoju nie było nikogo, wzięłam Ci * * złotych. * z marynarki trzysta Nie gniewasz Jakie są trzy największe kłamstwa studenta? się? - Od jutra nie piję; kochanie. Tym bardziej, że - Od- Ależ jutraskąd się uczę; dzisiaj poszedłem do pracy w swetrze. - Dziękuję, nie jestem głodny...

* **** * Podczas rozprawy rozwodowej Pacjentowi zdawało się, że podsędzia jegopyta (jeszcze) żonę:potwory. Po wielu łóżkiem siedzą - Coś jednak musiało paniązwbraku nim fascynować, seansach niezadowolony poprawy zrezygnował swojego terapeuty. skoro pani zazeniego wyszła? PoŻona: pewnym czasie spotykają się na ulicy: - Nawet pan nie świetnie się czuję. - Faktycznie, alewie, już tojak wydałam... Poszedłem do innego lekarza i on mnie wyleczył w ciągu jednej * *sesji. * - AŻona jak onżali tosię zrobił? mężowi: - Kazał mi obciąć nogi od łóżka. - Wcale o mnie nie mylisz! Ciągle tylko sport i sport. Nawet * * *nie pamiętasz kiedy jest rocznica naszego ślubu. Szczyt głupoty: Kupić portfel za ostatnie Ależ pamiętam, kochanie. To było tego pieniądze.

15

Rozmowa w sklepie: dnia, gdy Małysz wygrałbanknotami Turniej - Asamego sąsiadka to ciągle nowiuśkimi Czterech Skoczni. płaci. * * * maszynkę do - Bo mam w domu specjalną Mąż mówi do żony: robienia pieniędzy. - Niepotrzebnie nosem. Ten bigos jest całkiem - Co pani powie!kręcisz I to jest legalne? dobry. - W 100% legalne, tylko strasznie chrapie. - Może i jest dobry, ale większość ludzi bierze do kina *** popcorn. Tato, to prawda, że prawdziwy mężczyzna powinien zachować zimną krew w sytuacjach dramatycznych? *** - Tak synu, to prawda. Wsiada baba do autobusu i pyta się kierowcy: - To- Panie, co chcesz najpierw zobaczyć. Mój dzienniczek, a jaki to autobus? czy- Czerwony. rachunek za nowe futro mamy? *** - No, ale dokąd? Ośmiolatek przychodzi do ojca z pracą domową - Do połowy, dalej są szyby. z przyrody: - Tatusiu, od czego robi się burza? *** Ojciec wzdycha i odpowiada: Na drzewie siedziod wróbel, przylatuje wrona, - Synku, czasami jednej skarpetki... Wróbel pyta: - Co ty jesteś za ptak? * * * Tato, prawda, że prawdziwy mężczyzna powinien Onatoodpowiada: zachować - Wrona,zimną a ty? krew w sytuacjach dramatycznych? - Tak to prawda. - Jasynu, to jestem orzeł, tylko trochę chorowałem! - To co chcesz najpierw zobaczyć. Mój dzienniczek, czy rachunek za nowe futro* *mamy? * Pani w szkole: *** - Dzieci nie wolno całować zwierząt bo W rejestracji: przenoszą się się zapisać różne zarazki. - Chciałbym na rehabilitację. Kto da jakiś przykład? - Ale wolne terminy są dopiero za rok.

www.magazynlokalny.co.uk • Lipiec 2016

2

-Jasiu Ale jasię niezgłasza: wiem, czy tak długo pożyję! --To zapiszę ołówkiem i najwyżej Moja ciociapana zawsze całowała mojego małego wygumkuję. jamniczka *** - I co się stało? Siedzi sobie lew, ziewa. Patrzy, a tu mrówka - Piesek zdechł. biegnie. Lew pyta: pijak wgdzie parku trawie. Nagle podchodzi -Leży Te, mrówa, takna pędzisz? do niego policjant i mówi: - Nie słyszałeś? Słoń i hipopotam się pobili, obaj są - Tutajpoturbowani. jest zakaz leżenia! ciężko -Pijak No alepyta: co ty masz do tego? Aaaakrew mooogą --Lecę oddać.tttu leżeć częściii od rowwwera? *** --Baco, a comoże trzeba jak się w górach Czasem sięrobić, tak zdarzyć. spotka niedźwiedzia? - To jjjagłodnego jjjestem dętkaa.... - Nic nie musita robić, on już wsyćko zrobi za wos. *** * policjant pijanego. - A dokąd to obywatelu*? *Pyta --Zosiu, jaki ten twój piesek Idę wysłuchać kazania ! chudy. Jak się wabi? - Anoreksio. - A kto wygłasza kazania o trzeciej w nocy ?! *** - Moja Jak panżona. może puszczać psa bez kagańca?! - Ale wie pan, mnie go żal, chory jest *** biedaczek, niedługo zdechnie, niech się Czym sięnacieszy. różni przejechana teściowa od chociaż -przejechanego A na co choruje?kota? Przed kotem są ślady hamowania. --Na wściekliznę. *** Mąż wraca uśmiechnięty do domu: - Kochanie, zwolnili mnie z pracy. - To z czego się cieszysz, idioto! - Bo resztę posadzili!

zdjęcia: Anna Szydlowska zdjęcia: Anna Szydlowska 21


Ogłoszenia drobne USŁUGI Przeprowadzki Manchester - Przeprowadzki Anglia-PolskaAnglia oraz uslugi transportowe na terenie Calej Europy Zachodniej w promocyjnych cenach.www.przeprowadzkianglia.co.uk Zapraszamy do konataktu emailowego: raffaservice@gmail.com kontakt telefoniczny: +447704392660 -------------------------FIZJOTERAPIA Witam, zapraszam do współpracy kluby i drużyny sportowe, siłownie, zawodników. Oferuję usługi fizjoterapeutyczne, rehabilitację, zabiegi w moim gabinecie, ćwiczenia, odnowę biologiczną. Więcej informacji pod numerem telefonu 07565 777 661 -------------------------Odzież Patriotyczna - koszulki, bluzy, paski, akcesoria i inne www. motherpolka.co.uk -------------------------Sprzątanie biur i mieszkań AGNIESZKA BUBER 07892721670 --------------------------

22

Comin Database - skanowanie dokumentacji papierowej (dokumentacja osobista, firmowa, medyczna, szkolna, urzędowa, payslipy, faktury, paragony itp), indeksowanie dokumentów, niszczenie kart kredytowych, płyt CD, DVD, przechowywanie danych w bezpiecznym miejscu (usługa Cloud). tel.07841869926 www.comin-database.com info@comin-database.com --------------------------

PRACA Praca przy sprzątaniu domów, biur, PUB-ów. Wymagane ukończone 25 lat, posiadanie prawa jazdy (łączy się z jeżdżeniem po UK) dobrze jesli jest choć podstawowy język angielski. Należy być dyspozycyjnym między 7.00-17.00. Płaca £7.70 dla pani prowadzącej samochód ( udostępniamy) i 7.20£ dla pani tylko sprzątającej. Proszę o przesyłanie swojego CV na maila katarzynakirst@yahoo.co.uk -------------------------Firma Ametros poszukuje ludzi do pracy w Wielkiej Brytanii. Do obowiązków wchodzić

Magazyn Lokalny

będzie sprzątanie akademików, jazda samochodem. Praca w terminie od 16 sierpnia do 25 września. Pomagamy z zakwaterowaniem. Wymagania: - ukończone 25 lat, prawo jazdy, zaświadczenie o niekaralności, znajomość j.angielskiego. Kontakt: i.sokolowska.s@gmail.com -------------------------Dam pracę dla dla doświadzczonych fixerów 110 funtów za 8 godz pracy Wymagania: CSCS karta, doświadczenie, narzędzia, transport AP&S CONSTRUCTION LTD 12 WHALLEY ROAD,M16 8AB Manchester Telefon: 00447760720453 -------------------------Poszukujemy sprawnych fizycznie mężczyzn (zdolnych do podnoszenia 20kg pudelek - oczywiście nie non stop, ale między innymi). Praca jako PICKER/ PACKER. Obowiązki obejmować będą pikowanie, pakowanie, rozładowywanie, sprawdzanie zamowien. Wymagane DOBRE doświadczenie w warehousach, umiejetność posługiwania sie skanerem. Komunikatywny angielski. Potrzebne safetyboots i kamizelka.

Sierpień 2016

Zmiany: Pon - Czw: 08:30 - 17:00 Pt: 09:00 - 16:00 Stawka: £6,70 lub £7,20 w zależnosci od wieku. AM2PM Recruitment Solutions 61 Mosley Street Telefon: 0161 820 9012 E-mail: monika@am2pm.uk.com WWW: am2pm.uk.com -------------------------Tapicerowanie mebli szpitalnych Wymagamy minimum 5 letniego doswiadczenia na stanowisku Tapicera Doswiadczenie: - w tapicerowaniu mebli nowoczesnych i tradycyjnych - od ramy do konca - znajomosc techniki glebokich guzikow bedzie atutem Wymagana podstawowa znajomosc jezyka angielskiego Stawka £8.15 Nadgodziny x 1.3 Praca w godzinach: pon - pt 8:00 - 16:30 Agencja Pracy Euroforce Spa Road, BL1 4AY Bolton Telefon: +44 7930447270 E-mail: praca@euroforceltd.com www.euroforceltd.com


Gdzie znajdziesz nasz magazyn MANCHESTER Mini Market Miś, 32 Bury New Rd, Prestwich, M25 9JZ Sklep u Reni – Polish Mini Market, 50 Bury New Rd, Manchester, M25 0JU Kraków – Supermarket, 80 Bury Old Rd, Manchester Twój Market – (dawniej Pierogarnia), 11 Bury Old Rd, Manchester Rynek, 163 Langworthy Road, Salford, M6 5PW Sklep “Freash Euro Food”, 271 Great Cheetham St, Salford, Manchester, M7 4UF Sklep „Aga”, 583 Cheetham Hill Rd, M8 9JE Sklep “Jola”, 427 Bury New Road, manchester, M7 4ED Sklep “Abakus”, 295 Palatine Rd, Manchester, M22 4HH European Food, 399 Palatine Rd, Manchester, M22 4JS Sklep “Cool Country”, 45 Ayres Rd, Manchester, M16 9NH Sklep “Warka”, 101 Ayres Rd. Manchester, M16 7GS Restauracja Staropolska, 59 Aires Rd, Manchester, M16 9NH ROCHDALE Sklep “Ptyś”, 121 Milnrow Rd, Rochdale OL16 5DN EuroShop, 17 Oldham Road, Rochdale,OL16 1UA Europejski Wschód, 3 Oldham Road, ROCHDALE, OL16 1UA Spiżarnia, 49 Spotland Rd, Rochdale OL12 6PE OLDHAM Polski Sklep, 326 Lee St, Oldham OL8 1QB Tom and Bo Polski Sklep, 171 Chamber Rd, Oldham, OL8 1AA European Mini Market, 375 Ashton Rd, Rochdale Twister Chips – polski takeaway, 20 Fountain St, Oldham OL1 1NG ASHTON UNDER LYNE Warsaw, 143 Stamford Street Central, Ashton Rysy, 175 Stamford Street Central, Ashton Polish Delicatessen, 114-116 Stamford Street Central, Polski Sklep Kraków, 199 Stamford Street Central, Ashton

PRESTON Sun Market, Unit 6, 6 Ribbleton Ln, Preston Kraków, 3 New Hall Ln, Preston Sklep „Bacówka”, 43 Church St, Preston STOCKPORT „Gabi”, Grocery Shop, 41 St Peter’s Gate, Stockport BURY Spiżarnia, Foundry Street, Bury, BL9 7AZ BLACKBURN Grosik, 16a – 18 Whalley Banks, Blackburn, BB2 1NU MT Butcher Preston, 6 Bank Top, Blackburn, BB2 1TB Kraków, 12 Banktop, Blackburn, Smak Polski, 48-86 Banktop, Blackburn ACCRINGTON Sklep MM, 192 Blackburn Road, Accrington, BB5 0AQ Sklep Euro Market, 40 Whalley Road, Accrington, BB5 1AR Salon Fryzjerski Nicole, 79 Whalley Rd, Accrington NELSON Internation Food Store, 57 Scotland Rd, Nelson Euro Food Store, 463 Scotland Rd, Nelson Nawab – Indian Takeaway and SweetShop, 47 Scotland Rd, Restauracja Polskie Smaki, 81 Leeds Rd, Nelson MT Butchers, Victory Centre, Scotland Rd, BB9 7UP, Nelson Restauracja „Polskie Smaki”, 81 Leeds Rd, Nelson BURNLEY U Werki, 228 Colne Rd, Burnley, BB10 1DY COLNE Delikatesy „Anna”, 125 Colne Rd, Colne, BB10 1LN BOLTON MT Butchers, 183 Derby Street, Bolton, BL3 6JT Dwa Koty, 116 Derby Street, Bolton, BL3 6HG Natalja Ltd, 117 Derby Street, Bolton, BL3 6HH

www.MagazynLokalny.co.uk

23


Magazyn Lokalny - Manchester nr 4  
Magazyn Lokalny - Manchester nr 4  

Polish Local Magazine "Magazyn Lokalny" Distribution: Lancashire (England)

Advertisement