{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

41 zima 2019 TEMAT NUMERU:

CZYJ PAPIEŻ? Ignacy Dudkiewicz Pokolenie JP2 to nie my

Michał Łuczewski Szafarz sakramentów

Benjamin Forcano

Krwawe minerały w naszych telefonach

Cecylia Malik

OBYWATEL

Ratujmy dzikie rzeki

KRAJOZNAWCZY

Aktywista Global Witness

POZA CENTRUM

KULTURA

LEWA NAWA

Wojtyła wstrzymał Sobór

Ilona Rabizo Raport z piekła

ZMIENNA

MAGAZYN NIEUZIEMIONY magazynkontakt.pl


1 MAGAZYN NIEUZIEMIONY magazynkontakt.pl redakcja@kik.waw.pl

redaktor naczelny Ignacy Dudkiewicz ignacydudkiewicz@gmail.com

Od redakcji

zastępcy redaktora naczelnego Wanda Kaczor wanda.kaczor@gmail.com Szymon Rębowski szympekr@gmail.com sekretarz redakcji Jakub Niewiadomski sekretarz.kontakt@kik.waw.pl ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Lewa Nawa Misza Tomaszewski Kultura Wanda Kaczor Obywatel Stanisław Krawczyk Poza Centrum Hanna Frejlak Krajoznawczy Tomek Kaczor Zmienna/Zmiennik Mateusz Luft Ala Budzyńska, Paweł Cywiński, Andrzej Dębowski, Anna Dobrowolska, Kamil Lipiński, Jan Mencwel, Ida Nowak, Paulina Olivier, Maciek Onyszkiewicz, Maciej Papierski, Maria Rościszewska, Cyryl Skibiński, Hubert Walczyński, Jan Wiśniewski, Stanisław Zakroczymski, Konstancja Ziółkowska, Jarosław Ziółkowski STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Franciszek Bojańczyk, Rafał Bakalarczyk, Dorota Borodaj, Oscar Cole-Arnal, Filip Flisowski, ks. Andrzej Gałka, Antoni Grześczyk, Stanisław Jaromi OFMConv, Jan Jęcz, Kasper Kaproń OFM, Karol Kleczka, Katarzyna Kucharska-Hornung, Julia Lis, Joanna Mazur, ks. Grzegorz Michalczyk, Krzysztof Nawratek, Mateusz Piotrowski, Piotr Popiołek, Zuzanna Radzik, Joanna Sawicka, Jakub Szymik, Krzysztof Śliwiński, Joanna Święcicka, Ignacy Święcicki, Monika Woźniak, Antoni Zając, Marta Zdanowska, Marysia Złonkiewicz ILUSTRUJĄ: Viktar Aberamok, Patricija BliujStodulska, Zofia Borysiewicz, Karolina Burdon, Julia Chibowska, Maria Cielecka, Artur Denys, Piotr Depta-Kleśta, Stanisław Gajewski, Agnieszka Gietko, Maciej Januszewski, Paula Kaniewska, Piotr Karski, Wika Krauz, Rafał Kucharczuk, Anna Libera, Jan Libera, Kuba Mazurkiewicz, Olga Micińska, Weronika Reroń, Zofia Rogula, Zofia Różycka, Marek Rybicki, Antek Sieczkowski, Zuzanna Wicha, Zuzanna Wojda, Urszula Zabłocka

ul. Freta 20/24a 00-227 Warszawa redaktor prowadzący numer Stanisław Zakroczymski projekt graficzny Urszula Dubiniec urszula.dubiniec@gmail.com skład i łamanie Zosia Mironiuk fotoedycja Tomek Kaczor ilustracja na pierwszej stronie okładki Artur Denys komiks na str. 2–3 Andrzej Dębowski korekta Ewa Ambroch i zespół redakcyjny wydawca KIK Warszawa Poglądy wyrażane przez autorki i autorów tekstów nie są tożsame z poglądami wydawcy. złożono krojami Range Serif, Bree, Tabac Sans nakład 1000 egzemplarzy Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Przyznajemy. Pytanie, które stawiamy w tytule numeru jest po części prowokacyjne. Przywykliśmy bowiem do nazywania Jana Pawła II „naszym papieżem”. Słowo „nasz” sugerujące jakąś kolektywną „własność”, czy co najmniej grupowe utożsamianie się z Karolem Wojtyłą, przechodzi nam przez gardła niemal bezwiednie. Nie zastanawiamy się, jaka grupa stoi w tym wypadku za pojęciem „my”. Wszyscy Polacy? Polscy katolicy? Europejczycy? A może po prostu – katolicy całego świata? I czy przypadkiem mówienie „nasz papież” o Ojcu Świętym, który zakończył swój pontyfikat niemal piętnaście lat temu, nie stawia nas w mimowolnej kontrze wobec jego dwóch następców? Uważamy, że owo „my” ma przede wszystkim wymiar pokoleniowy. Nie chodzi jednak o „pokolenie JP2”, którym to wyrażeniem w 2005 roku określali nas, wówczas nastolatków lub jeszcze dzieci, nasi rodzice i dziadkowie. Doszliśmy do wniosku, że w rzeczywistości to oni, ludzie „wychowani na Wojtyle”, lub ci, dla których biografii jego nauczanie i działalność miała z różnych względów kluczowe znaczenie, stanowią „pokolenie Jana Pawła II”. Dlatego oddajemy głos przedstawicielkom i przedstawicielom tego pokolenia, żeby lepiej zrozumieć ich fascynację papieżem i wdzięczność wobec niego. Przede wszystkim próbujemy jednak sami zmierzyć się z postacią jednego z największych Polaków XX wieku, wobec którego narasta w ostatnim czasie coraz więcej kontrowersji. Chcemy krytycznie przyjrzeć się jego działalności jako głowy Kościoła, w tym pojawiającym się coraz częściej oskarżeniom o zaniedbania w tak newralgicznej sprawie jak nadużycia i przestępstwa seksualne duchownych. Widzimy potrzebę swobodnej dyskusji na temat różnych aspektów jego nauczania: teologii ciała, stosunku wobec teologii wyzwolenia, czy prezentowanej przez papieża wizji polskości. Zastanawiamy się nad tym, co z jego dziedzictwa wymaga utrwalenia, a co należy poddać rewizji. Rozważamy funkcjonowanie brandu „JP2” we współczesnej kulturze, również internetowej. Oddajemy też głos samemu bohaterowi numeru, umieszczając na marginesach jego wypowiedzi, które uważamy za cenne, aktualne i mające wciąż dużą moc oddziaływania. Nie prezentujemy całościowej wizji czy oceny dorobku papieża Polaka, chcemy raczej, również przy udziale autorów z innych kręgów kulturowych, rozpocząć spokojną, merytoryczną dyskusję na jego temat. Jesteśmy przekonani, że jest ona dziś potrzebna chrześcijaństwu, Kościołowi oraz Polsce.


2

NUMER:

41

ZIMA 2019

c Z Y J PA P I E Ż ?

4

Ignacy Dudkiewicz: Pokolenie JP2 to nie my

8

Wielogłos: „Nasz papież”. Pokolenie JP2 o Karolu Wojtyle

16

Stanisław Krawczyk: Nie chodzi o to, czy papież wiedział

22

Rozmowa z Michałem Łuczewskim: Odrzuciliśmy nauczanie Jana Pawła II

30

Sebastian Duda: Papież bez ręki do ludzi

36

Rozmowa z Benjaminem Forcano: Człowiek, który wstrzymał Sobór

40

Luke Timothy Johnson: Bezcielesna „teologia ciała”

Ograniczenie teologii ciała do rozważań na temat seksualności zafałszowuje ten temat od samego początku. Oczywiście adekwatna teologiczna fenomenologia ciała jako pierwotnej tajemnicy/symbolu ludzkiej wolności i niewoli musi obejmować każdy aspekt seksualności.


3

f OT OR E P ORTA Ż

pOZA CENTRUM

48

74

Hubert Walczyński: Papież, który został memem

Anna Unton: Utknęliśmy tu

l E WA N AWA

78

Rozmowa z Aktywistą Global Witness: Smartfony cenniejsze niż życie

54

Rozmowa z ojcem Maciejem Biskupem: Kościół w Polsce potrzebuje kryzysu

62

Piotr Wilkin:

kRAJOZNAWCZY

84

Rozmowa z Cecylią Malik: Siostry płyną na ratunek

90

Jan Mencwel: Ostatnia dzika rzeka

Teologia na trudne czasy

66

Maria Pajor, Karol Wilczyński: Hanna Chrzanowska – Rewolucjonistka na miarę codzienności

k U LT U R A

o BY WAT E L

96

Hubert Walczyński: Niewolnictwo po polsku

68

Alicja Beryt: Kostka – dom przyszłości

By nadać jej blasku wystarczy niewielki lifting. Powiększenie przeszklenia czy konsekwentne stosowanie stolarki okiennej sprawiają, że łatwiej w naszej rodzimej kostce odnaleźć echo Bauhausu. Docieplenie pozwala zniwelować konsekwencje peerelowskich braków materiałowych i uczynić dom przytulnym.

102

Monika Helak: Samotne matki w patriarchalnym świecie

zMIENNA

110

Rozmowa z Iloną Rabizo: W kieracie ubojni


41

CENA : 20 PLN (W TYM 8% VAT)

Profile for Magazyn Kontakt

Kontakt nr 41: Czyj papież? (zajawka)  

Kontakt nr 41: Czyj papież? (zajawka)  

Advertisement