Indygo#4

Page 1

INDYGO magazyn psychologii i zdrowego życia

#4

CZERWIEC

2015

dzień dziecka


D

rodzy Czytelnicy,

Marlena Pytlak, redaktor naczelna

Witam Was w czerwcu- miesiącu, w którym obchodzimy międzynarodowy Dzień Dziecka. Jest to święto celebrowane w wielu państwach na całym świecie (choć nie wszędzie tego samego dnia). Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak Dzień Dziecka obchodzony jest np. w Japonii i co wspólnego z tym dniem mają karpie, zapraszam do Strefy Wiedzy. Choć zwyczaje związane z Dniem Dziecka są różne, to wszyscy rodzice i opiekunowie na całym świecie chcą, aby ich pociechy w tym dniu poczuły się wyjątkowo. Należy jednak pamiętać, aby zapewniając naszym dzieciom w tym dniu różne atrakcje (w tym również te smakowe) pamiętać o zdrowej diecie. Kilka słów na ten temat znajdziecie w Strefie Zdrowia. Jak wiadomo, rozsądni rodzice dbają przede wszystkim o właściwy rozwój dziecka, dlatego zachęcam do lektury artykułów w Strefie Dziecka i w Strefie Umysłu. Przedstawimy tam dwa wyjątkowe miejsca dla Waszych maluchów. Życzę wszystkim miłej lektury, a dzieciom oraz tym, którzy wciąż czują się jak dzieci, dodatkowo wiele radości w dniu ich święta! Marlena Pytlak

2


STREFA UMYSŁU

Montessori, nowy wymiar szczęśliwego dzieciństwa w szkole.

STREFA CIAŁA

Słodkie dzieciństwo

STREFA D Z IE C K A

Raz,dwa,trzy- MY integracja na co dzień

STREFA WIEDZY

Dzień Dziecka

STREFA ROZ W OJU

Cykl szkoleńdla rodziców i kadry

4-6 7 8-9 10-11 12

W TYM WYDANIU NAPISALI DLA NAS

Magdalena Kopała

wydawca : Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO redakcja: Marlena Pytlak redakcja@centrumindygo.pl

Żaneta Hertz

zespół : Dorota Idczak Magdalena Kopała Żaneta Hertz Agnieszka Kurek-Zasacka

Agnieszka Kurek-Zasacka

dział marketingu i reklamy : redakcja@centrumindygo.pl opracowanie graficzne i skład: Jan Szepski grafika@centrumindygo.pl

3


Agnieszka Kurek-Zasacka dyrektor Centrum Edukacji Montessori Wawer Dokąd zmierzamy w wychowaniu naszych dzieci i jaką ścieżkę obrać, żeby zamierzone cele w życiu osiągnąć, nie tracąc przy tym wartości, które są dla nas ważne? To pytanie spędza sen z powiek nie jednemu rodzicowi. Z perspektywy matki dwóch synów, którą dopadają co jakiś czas dokładnie te same pytania, w minionym czasie miałam okazję sięgnąć po kilka cennych dla mnie książek i artykułów, dotyczących wychowania, edukacji i roli szkoły w życiu dziecka, a także całej rodziny. Jeden z nich zdefiniował szkołę, jako tę, która zdominowała codzienność naszych dzieci. Śmiem twierdzić, że konwencjonalna szkoła daleko więcej wkracza w nasze rodzinne życie i po cichu wykrada coraz więcej decyzji i kompetencji rodzicom, nakładając na nich kajdany fałszywych powinności i obowiązków. A zatem co dla nas rodziców, którzy chcemy być odpowiedzialni za rozwój i życie naszych dzieci? Dla nas dobrodziejstwem jest fakt, że w dzisiejszym świecie mamy wybór, którą ze szkół zaprosimy, żeby nas rodziców w procesie rozwoju, edukacji i wychowania wspierała. Warto się nad tym wyborem pochylić. Jako pedagog, nauczyciel i dyrektor Centrum Edukacji Montessori Wawer chciałabym opowiedzieć Państwu o tym, w jaki sposób na potrzeby jutrzejszego świata odpowiadają dzisiejsze szkoły, pracujące metodą Marii Montessori.

Maria Montessori, twórczyni metody źródło-http://www.dailymontessori.com/

Dla nas dobrodziejstwem jest fakt, że w dzisiejszym świecie mamy wybór 4 3

Czym zatem są szkoły i przedszkola Montessori? Ponad sto lat temu włoska lekarz psychiatra, Maria Montessori stworzyła system pedagogiczny, w którym wychowanie oznacza wspieranie dziecka. Wyrastająca na gruncie pedagogiki naturalistycznej metoda Montessori, to pedagogika doświadczeń dziecka. Dziecka, które jest autorem własnego rozwoju, które w swojej naturze chce działać i być aktywne. Kto z nas nie widział rocznego, czy dwuletniego dziecka, które z wewnętrznej potrzeby uczy się chodzić, zadaje pytania bez ustanku, po to, by zrozumieć otaczający je świat. A nikt go do tego nie namawia, nie motywuje. Badanie i doświadczanie świata pozwala dziecku kształtować nie tylko umysł i ciało, ale także osobowość i światopogląd. Do dzisiaj klasy montessoriańskie cieszą się najbogatszym zestawem pomocy rozwojowych, których tworzenie zapoczątkowała sama autorka metody.


SS T TR E FA DUZMIE A Y SCŁK U

Dziecko pracując z pomocami jest w stanie zrozumieć trudne związki przyczynowo-skutkowe, poznać zależności, proporcje, cechy jakościowe i ilościowe przedmiotów, nazywać świat i zrozumieć go. Celem szkół Montessori na całym świecie nie jest zaledwie realizacja programu nauczania, zdobycie konkretnej wiedzy, czy umiejętności, lecz jest autentycznym przygotowaniem do życia. W szkołach budzimy w dzieciach wiarę, że mogą odkrywać, mogą pytać, dyskutować, a przede wszystkim popełniać błędy. Dzieci są chłonne i ciekawe, a my nauczyciele nie zabijamy w nich tego naturalnego i cennego daru. Dzieci rozkochują się w nauce, ponieważ nie są naznaczane krytyką nauczycieli, nie są ograniczane oceną. Dzieci doświadczają, że wiedza jest kluczem do rozumienia siebie i innych.

W codziennym życiu nie jesteśmy w stanie uniknąć napięć i stresu W pracę szkół Montessori niezwykle precyzyjnie wpisują się cele dla edukacji, wynikające z ustawy o systemie oświaty, gdzie jako jedna z najważniejszych zasad jest zasada indywidualizacji nauczania i indywidualnego podejścia do ucznia. W metodzie Montessori takie podejście było na początku tworzenia metody. Dzięki temu dzieci w szkołach Montessori uczą się dogłębnie. Takie podejście daje dziecku możliwość wielopłaszczyznowego rozwoju, zarówno duchowego, społecznego, emocjonalnego, fizycznego i umysłowego.

Czy Montessori, to metoda bezstresowa? Czy jest wychowywaniem pod kloszem? W codziennym życiu nie jesteśmy w stanie uniknąć napięć i stresu, wynikającego z ograniczeń, które nakłada na nas życie w społeczeństwie, nasze własne ograniczenia, czy tez nie zaspokojone potrzeby. Szkoła Montessori jest odzwierciedleniem prawdziwego życia.

Rządzi się tymi samymi prawami, dlatego nie może być i nie jest szkołą bezstresową. Dzieci uczą się, że ich wolność kończy się wtedy, kiedy ta ingeruje w wolność drugiego człowieka. Życie w społeczności klasy Montessori jest wyzwaniem być może większym, niźli wymogi szkół konwencjonalnych, ale z pewnością szkoła Montessori stawia na inne wartości i zadania. Jak dzieci uczą się w szkołach Montessori ? Dzieci uczą się pracy w grupie. Działają w małych zespołach, pracują projektowo. Zadaniem szkoły jest pokazać jak zdobywać tę wiedzę, a nie wiedzę przekazywać. W dzisiejszym świecie, kiedy wiedza jest powszechnie dostępna, ludziom potrzeba umiejętności poszukiwania informacji i segregowania na przydatne i zbędne. Szkoła nie stawia na rywalizację. Uczenie się, to nie wyścig. Wykorzystując indywidualne cechy i zdolności dziecka, ma rozbudzić jego naturalne zainteresowane światem. Pokazać mocne i słabe strony, nauczyć mechanizmów radzenia sobie w sytuacjach problemowych, podejmowania decyzji. Z pełną odpowiedzialnością i konsekwencją swoich wyborów.

Zarówno w przedszkolu, jak i w szkole Montessori nie stosuje się systemu kar i nagród. Taki system pracy i podejścia do dziecka jest bliski temu, czego od nas dorosłych oczekuje świat i rynek pracy. Dzisiejsi pracodawcy stawiają na samodzielność, umiejętności pracy w grupie, umiejętności komunikacyjne, radzenia sobie wobec wyzwań i problemów. Zarówno w przedszkolu, jak i w szkole Montessori nie stosuje się systemu kar i nagród. Wspiera się rozwój motywacji wewnętrznej. To znacznie dłuższa i bardziej żmudna droga samorozwoju człowieka, ale zdecydowanie bardziej skuteczna, niż oddziaływanie metodą kija i marchewki.

5 3


SS T TR E FA DUZMIE A Y SCŁK U

Tak, jak od wielu lat psychologowie promują ocenianie kształtujące, w szkołach Montessori, taka forma jest oczywistą i używaną od kilkudziesięciu lat. Niebawem, bo od 1 września 2015 r. będzie również oficjalną metodą oceniania na poziomie klas I-VI szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dlaczego? Ponieważ odnosi się do człowieka, a nie jest nastawiona na wyniki procentowe i podstawowe programową. Mówi o człowieku, a nie przepisach prawa.

Metoda immersji językowej, oznacza inaczej zanurzenie w języku

W jaki sposób Montessori odnosi się do nauki języków obcych? Znajomość języków obcych daje nieograniczone możliwości w wielokulturowym świecie. Małe dzieci uczą się języka obcego dużo szybciej i z łatwością, której dorośli mogą tylko pozazdrościć. Im dzieci są młodsze, tym szybciej i naturalniej przyswajają wszystko, co nowe. Bez oporów, wstydu, zahamowań i strachu przed krytyką używają języka obcego. W Centrum Edukacji Montessori Wawer postawiliśmy na naturalne, dwujęzyczne środowisko, którym otaczamy dzieci. To metoda immersji językowej, oznacza inaczej zanurzenie w języku. Obecnie uznaje się, że jest to najskuteczniejsza metoda opanowania języka obcego, ponieważ daje możliwość pełnego przebywania w środowisku naturalnym, zapewnia zdecydowanie wyższy poziom znajomości języka obcego, niż podczas tradycyjnego nauczania, nie wymaga żadnych specjalnych zdolności, nie męczy, nie nuży i sprzyja rozwijaniu zainteresowań, rozwoju poznawczego, a także talentów.

6 3

Czy w środowisku Montessori udaje się proces integracji dzieci ze szczególnymi potrzebami ? Są wśród nas dzieci z długimi włosami, dzieci w krótkiej fryzurze, w okularach, bez okularów. Dzieci o niebieskich, brązowych, czy zielonych oczach. Dzieci polskiej narodowości, dzieci innych narodowości. Dzieci uzdolnione, dzieci z niepełnosprawnością umysłową, z porażeniem mózgowym, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, z autyzmem, z zaburzeniami emocjonalnymi, dzieci z zespołem Downa i wieloma innymi szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. One wszystkie są wśród nas, są częścią nas. W Centrum Edukacji Montessori Wawer podejmujemy wyzwanie wdrażania programu włączającego dzieci zarówno wybitnie zdolne, jak również dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Stwarzamy dla nich empatyczne, odpowiednio dostosowane do ich potrzeb środowisko, w którym są prawdziwą, ważną częścią społeczności. Naszym celem jest stworzenie środowiska, w którym potrzeby wszystkich dzieci są spełniane. Realizujemy program włączający, realizując przy tym bogaty program rewalidacyjno-kompensacyjno-korekcyjny. W klasie, na dworze, w lesie, na obozie, czy na wycieczce. Te i inne wyzwania stawiamy sobie w naszej pracy każdego dnia. Słowa Marii Montessori "Daj mi czas", to słowa, które niezwykle adekwatnie wpisują się w pracę każdego z naszych dzieci. Każde dziecko w różnym czasie zdobywa różne umiejętności, kolejne sprawności, wiedzę, niezależność.

Ag nies z k a Ku r e k-Z as ac k a Ce nt r u m Ed u k ac ji Mo ntess or i Wawer w w w.m o ntesso r i-war s z awa. p l


STREFA C I A Ł A

Magdalena Kopała - dietetyk

Przetworzone produkty najlepiej zastąpić tymi naturalnymi

W SAMYM CENTRUM WARSZAWY SZEROKI WYBÓR ZDROWYCH EKOLOGICZNYCH PRODUKTÓW SPRAWDZENI NAJLEPSI DOSTAWCY

3

Słodycze – często to z nimi kojarzy się nam dzieciństwo. Dom babci pachnący ciastem, dziadek wyciągający cukierki z kieszeni, słodka wata cukrowa kupowana w parku podczas niedzielnych spacerów z rodzicami. Niestety, dzisiaj coraz częściej, zamiast domowej roboty ciast babcie proponują swoim pociechom kupne słodkości. Cukrów prostych i tłuszczów nasyconych pojawia się w naszej diecie coraz więcej, a otyłość wśród dzieci jest coraz częstsza. Działania edukacyjne podejmowane w przedszkolach i szkołach nie wystarczą, aby dzieci nabrały zdrowych nawyków żywieniowych. Starania należy podejmować także podczas codziennego żywienia w domu. Jak zatem zastąpić wysokokaloryczne, pełne sztucznych barwinków słodycze zdrowymi przekąskami, które nadal będą atrakcyjne dla dzieci? Przetworzone produkty najlepiej zastąpić tymi naturalnymi. Zamiast gotowych, kupnych ciastek i biszkoptów warto podać domowe ciasteczka z pełnoziarnistej mąki. Biały cukier z powodzeniem zastąpić można miodem czy cukrem z brzozy. Na śniadanie, zamiast płatków w kolorowych opakowaniach lepiej podać płatki z ziaren owsa, żyta czy orkiszu. Cukierki mogą zostać zamienione na suszone lub świeże owoce, a słodzone napoje na herbatki owocowe lub wodę. Przygotowując w domowym zaciszu różne smakołyki mamy większą kontrolę nad ilością tłuszczu i cukru, a także nad jakością wszystkich dodawanych składników. Jeśli nie mamy pewności, jak powinna wyglądać dobrze zbilansowana dieta naszego dziecka i nie wiemy, jak wyeliminować z niej nadmierną ilość cukru, warto udać się na konsultację do dietetyka.

PRODUKTY BEZGLUTENOWE PRODUKTY DLA DZIECI EKOLOGICZNE NATURALNE KOSMETYKI

... JESTEŚMY TYM, CO JEMY ...

7


STREFA D Z IE C K A

Żaneta Hertz – dyrektor przedszkola integracyjnego

RAZ DWA TRZY MY

integracja na co dzień

8 3

Idea integracji to umożliwienie każdemu człowiekowi osiągnięcie maksimum możliwości rozwojowych przy uwzględnieniu cech indywidualnych, w tym zdolności i ograniczeń. Zakłada również poszanowanie wzajemnych potrzeb i godności zarówno ludzi zdrowych jak i chorych ze szczególnym uwzględnieniem nienaruszalności granic własnych i innych ludzi. W warunkach placówki przedszkolnej, z racji wieku dzieci, stymulacja rozwoju może przynieść naprawdę dobre efekty, które procentować będą w całym późniejszym procesie edukacyjnym dziecka. Przedszkole nie tylko daję bazę w zakresie poznania świata ale, i to zadanie główne, wyposaża maluchy w chęć poznania, zaufania do niego co jest składową inteligencji emocjonalnej motywującej nasze działanie. W naszej placówce umożliwiamy tak pojęty rozwój wszystkim dzieciom, w tym maluchom posiadającym różnorodne problemy zdrowotne nie zapominając jednak o wspieraniu i kierowaniu rozwojem pozostałych wychowanków.


STREFA D Z IE C K A

Podstawą umożliwienia realizacji potrzeb jest umiejętność diagnozy problemów, stworzenia indywidualnych programów rozwojowych oraz możliwość ich realizacji w toku codziennych działań. Dotyczy to również diagnozowania indywidualnych potrzeb dzieci zdrowych, szczególnie w zakresie rozwijania uzdolnień i umiejętności. W „RAZ, DWA, TRZY – MY” dysponujemy wiedzą i umiejętnościami naszych specjalistów, pedagogów specjalnych, oligofrenopedagogów, terapeutów, rehabilitantów (w tym SI), psychologa i logopedy, którzy gwarantują realizowanie stworzonych przy ich współudziale programów dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Nasi wychowankowie mający wskazania do pomocy specjalistycznej otrzymują, w ramach czesnego, wsparcie w postaci cotygodniowych zajęć indywidualnych oraz stypendium ufundowanego corocznie dla jednego dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Na terenie placówki funkcjonuje Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „MY”, która współpracując ściśle z przedszkolem umożliwia dostęp do specjalistów w czasie pobytu dziecka w placówce bez konieczności długiego oczekiwania na potrzebną terapię, co oszczędza czas rodzicowi poszukującemu wsparcia. Opieka specjalistyczna skierowana do dzieci o specyficznych potrzebach nie kończy się w chwili opuszczenia przedszkola. Dzięki współpracy ze Szkołą Podstawową Chocimska (współpracującej z zespołem szkół „Bednarska”), umożliwiamy drożność edukacyjną naszym przedszkolakom, których rekrutacja do szkoły odbywa się na preferencyjnych warunkach, w oparciu o opinię pracowników przedszkola. Tak realizowana idea integracji umożliwia wsparcie dziecka oraz rodzica, który nie czuje się już bezradny i osamotniony w codziennej walce z problemami.

9


STREFA WIEDZY

DZIEŃ DZIECKA

źródło: wikipedia

10 3

Dzień Dziecka to międzynarodowe święto obchodzone we wszystkich krajach członkowskich ONZ. Międzynarodowy Dzień Dziecka ustanowiony został w 1954 dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych. W Polsce i w innych krajach słowiańskich (np.: Czechy, Słowacja, Ukraina) obchodzony jest 1 czerwca od roku 1952. Jego inicjatorem była organizacja zwana „The International Union for Protection of Childhood”, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. W Argentynie święto dzieci obchodzi się w drugą niedzielę sierpnia, w Australii w czwartą środę października a na Węgrzech – w ostatnią niedzielę maja. We Francji zamiast Dnia Dziecka obchodzony jest Dzień Rodziny. Świętuje się go 6 stycznia. Rodzice i dzieci zasiadają do uroczystej kolacji, podczas której podawane jest m.in. ciasto z "wróżbami". W Turcji Dzień Dziecka obchodzony jest 23 kwietnia. Dzieci ubrane w stroje narodowe tańczą, śpiewają i puszczają latawce. We Włoszech to święto obchodzone jest iście po królewsku - dzieci dostają od rodziców papierowe korony, spełniane są także ich drobne zachcianki. W Japonii chłopcy świętują 5 maja, a dziewczynki 3 marca. W obchody Dnia Chłopca Japończycy wywieszają przed domami papierowe karpie zwane Koi-nobori, mające przynieść zdrowie i siłę synom mieszkającym w domostwie. Koi-nobori składa się z czarnego elementu, symbolizującego ojca i czerwonego, symbolizującego matkę. Kolor niebieski ma oznaczać najstarszego syna. Jeśli w rodzinie jest więcej synów, dodawane są kolejne koi-nobori w kolorach zielonym i fioletowym. Tradycja ta ma swój początek w legendzie o karpiu, który chciał płynąć w górę rzeki, przeskakując wodospad. Starał się bardzo mocno, ale nie mógł sobie poradzić. W końcu bogowie zlitowali się nad karpiem i zamienili go w smoka, który nie tylko wspiął się na wodospad, ale również poleciał do nieba. Karp stał się symbolem siły i zdolności pokonywania przeszkód, a więc cech przydatnych chłopcom w życiu. Dzień Lalek to święto dziewczynek. Symbolem tego dnia są lalki nazywane Hina-ningyo. Kiedy urodzi się dziewczynka, rodzice kupują dla niej Hina-ningyo, która ma zapewnić córce dobre zdrowie i powodzenie życiowe. Figurki hina-ningyō nie są lalkami służącymi codziennej zabawie, są kosztownym dziełem sztuki, które symbolizuje cesarską parę przyodzianą w dworskie szaty. Przed obchodami Dnia Lalek figurki są wystawiane do oglądania w najbardziej reprezentacyjnym pomieszczeniu japońskiego domu. Po zakończeniu prezentacji lalki są na powrót starannie pakowane do pudełek, gdzie czekają do następnego roku. Zgodnie z przesądem, lalkę po 3 marca należy niezwłocznie schować, w przeciwnym wypadku dziewczynka późno wyjdzie za mąż. Wiele kompletów takich lalek przetrwało całe stulecia – tym bardziej są one niezwykle cenne.


STREFA WIEDZY

źródło: http://momo-japonia.blog.onet.pl/

INTEGRACYJNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE MONTESSORI „ANIOŁKOWO” przy ul. Nenufarów 8, 04-958 Warszawa Wawer (Miedzeszyn) przyjmuje dzieci autystyczne od 2,5 roku. Zapewniamy w czesnym; całodzienną opiekę terapeuty i psychologa, indywidualne zajęcia terapeutyczne, indywidualne zajęcia logopedyczne,

Szczegóły na stronie www.aniolkowo.pl Tel. 608 152 688

indywidualne zajęcia integracji sensorycznej, indywidualne zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, komunikację alternatywną.

11


STREFA W OZ R I EWDOZJ Y U

Cykl szkoleń CZERWIEC 2015 TERAPEUTA-CIEŃ: PRACA Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA. Celem tego szkolenia jest przedstawienie podstawowych informacji dotyczących autyzmu i Zespołu Aspergera (ZA), kryteriów diagnostycznych oraz metod terapeutycznych stosowanych w pracy z osobami z autyzmem i ZA. Szkolenie dedykowane terapeutom i studentom pragnącym zdobyć kwalifikacje i umiejętności niezbędne do pracy w charakterze terapeuty-cienia. NAJBLIŻSZE TERMINY: 20.06.2015 (SOBOTA) 26.06.2015 (PIĄTEK) 27.06.2015 (SOBOTA)

ZABURZENIA SI – CZYM JEST INTEGRACJA SENSORYCZNA? Na szkoleniu dowiesz się czym jest Integracja Sensoryczna, jak wygląda diagnoza oraz terapia SI, jak rozpoznać to zaburzenie u dziecka oraz jak samodzielnie wspomagać rozwój procesów SI w warunkach domowych. Szkolenie dedykowane jest rodzicom, studentom oraz specjalistom pracującym z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym. NAJBLIŻSZY TERMIN: 21.06.2015 (NIEDZIELA)

ACC – ALTERNATYWNE I WSPOMAGAJĄCE SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ DZIECI NIEMÓWIĄCYCH. Na szkoleniu będzie można dowiedzieć się, czym jest ACC, poznać najpopularniejsze metody komunikacji alternatywnej oraz dowiedzieć się, kiedy i jak wprowadzać metody komunikacji alternatywnej dzieciom niemówiącym. Na szkolenie zapraszamy terapeutów i nauczycieli pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, rodziców oraz studentów. NAJBLIŻSZY TERMIN: 28.06.2015 (NIEDZIELA)

AUTYZM I ZESPÓŁ ASPERGERA DIAGNOZA I TERAPIA Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych informacji dotyczących autyzmu i zespołu Aspergera (ZA), kryteriów diagnostycznych oraz metod terapeutycznych stosowanych w pracy z osobami z autyzmem i ZA. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką całościowych zaburzeń rozwoju, pracujących lub planujących pracę z osobami z autyzmem. NAJBLIŻSZY TERMIN: 19.06.2015 (PIĄTEK)

PRZY ZAPISACH DO KOŃCA MAJA CENA WSZYSTKICH SZKOLEŃ TO 150ZŁ !!! ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. czas szkolenia

8 godzin dydaktycznych

certyfikat materiały poczęstunek

WARSZAWA

12