__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 54

Szynkapi eczona w boczku iwermuci e Ś . P DLATEGOPOWSTAŁYPRZEPI WI Ą TNI EP OWI NNOS I ĘS P Ę DZ A ĆWKUCHNI RZ Y NAJ MNI E JNI ECAŁ Y CH. S Y , MOŻEMARYNOWANI T AKI E J AKT E N. EIP I E CZ E NI EZ AJ MUJ ĄT ROCHĘCZ AS U, AL EAB S OL UT NI ENI EJ E S T . C T OP RA COCHŁ ONNE Z E KAJ Ą CNAMI Ę S O, MOŻ E CI ES I ĘZ RE L AKS OWA ĆIODP OCZ Ą ĆAL B ONAP RZ Y KŁ AD 6 4 ) . APOTEMZOSTAJEWAMTYLKO P RZ Y GOT OWA ĆP Y S Z NYS OSŻ URA WI NOWY( P RZ E P I SNAS T R. GDYBYKAWAŁEKZOSTAŁ, , DE L E KT OWA ĆS I ĘP Y S Z NY MS OCZ Y S T Y MMI Ę S E M. S CHOWAJ CI EGODOL ODÓWKI . AP OT E MCI E S Z CI ES I ĘŚ WI Ą T E CZ NĄWĘ DL I NĄNAKANAP KI

Skł adni ki : ( na1k gmi ę s a)

MI ĘSAIPASZTETY

1kgs z ynki ok. 150gwędz onegoboc z kuwpl as t r ac h ki l kagał ąz ekś wi eż egot ymi anku 1ł yż kamas ł a 150ml c z er wonegower mut u l i ś ćl aur owy s ól i pi epr z

przygotowani e: Mi ęs omar ynuj emypr z ynaj mni ej 3godz i nywwi ni e, os ąc z amy( ni ewyl ewamyal k ohol u! ) . Nas t ępni eobs maż amynamaś l ezkaż dej s t r onyi pr z ekł adamydonac z yni aż ar oodpor nego. Donac z yni awl ewamyz ac howanezmar ynowani awi no, s ol i mymi ęs o, anawi er z c hu ukł adamypl as t er ki boc z ku, c ał egał ąz ki t ymi anku, l i ś c i el aur owei z i ar napi epr z u. Nac z yni epr z ykr ywamypr z ykr ywkąl ubf ol i ąal umi ni ową( bł ys z c z ąc ąs t r onądoś r odka) , wkł adamydor oz gr z anegopi ekar ni ka( 200° C) i pi ec z emypr z ez90mi nut . Sospows t ał ypodc z aspi ec z eni apr z ec edz amypr z ezs i t o. Sz ynk ępodaj emypokr oj onąwpl as t r ynac i epł ozs os emzpi ec z eni al ubnaz i mno, j akwędl i nę.

54

Gabr i el Świ der ekmes ki wypas . pl

Profile for Magazyn Gryz

Magazyn Kulinarny Gryz nr 1 - Święta Blogerów  

Pierwszy numer magazynu kulinarnego Gryz. Znajdziecie tu 31 wspaniałych przepisów idealnych na święta Bożego Narodzenia

Magazyn Kulinarny Gryz nr 1 - Święta Blogerów  

Pierwszy numer magazynu kulinarnego Gryz. Znajdziecie tu 31 wspaniałych przepisów idealnych na święta Bożego Narodzenia

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded