__MAIN_TEXT__

Page 46

SOCIAL MEDIA

W PROCESIE REKRUTACJI W ciągu ostatnich kliku lat social media stały się integralną częścią naszego codziennego życia. Ich rozwój zmienił sposób komunikacji, zdobywania i udostępniania informacji, a także przyspieszył proces globalizacji. Nic więc dziwnego, że ich wpływ w swojej pracy zaczęli wykorzystywać rekruterzy. Okazuje się, że już 40% pracodawców szuka

pozwala to na tworzenie list znajomych, jak na

informacji na temat swoich potencjalnych pracow-

przykład „praca” czy „rodzina” oraz udostępniania

ników w Internecie. Portale takie jak Facebook,

określonej grupie wybranych treści. Należy pamię-

Twitter czy LinkedIn pozwalają im sprawdzić, co

tać, że kontrowersję wzbudzać mogą nie tylko zdję-

kandydat ma do zaoferowania poza CV czy listem

cia, ale również wpisy czy komentarze. Wulgarny

motywacyjnym. Dlatego powinniśmy być świadomi

język lub zbyt nachalne manifestowanie swoich

naszego wizerunku w mediach społecznościowych

poglądów łatwo zniechęcają rekruterów. Jeżeli czu-

i robić wszystko, aby nasze profile były atrakcyjne

jemy się pewnie w posługiwaniu się mediami spo-

dla rekruterów.

łecznościowymi i chcemy, aby nasz profil wyglądał profesjonalnie, możemy umieszczać na nim posty,

Facebook, czyli budowanie swojego wizerunku

w których dzielimy się wiedzą. Szczególnie jeśli

Jak powinien wyglądać nasz profil na Facebooku,

prowadzimy bloga lub piszemy teksty do magazy-

aby nie zraził rekrutera, a zainteresował go naszą

nów branżowych, również tym warto się pochwalić.

osobą? Przede wszystkim warto uzupełnić go o pod-

Pamiętajmy też, że nie samą pracą człowiek żyje.

stawowe informacje dotyczące naszego doświadcze-

Wykorzystaj swoje pasje, pokaż je od jak najlepszej

nia zawodowego. Oczywiście Facebook to nie Lin-

strony, dzięki temu wybijesz się z tłumu.

kedIn i nie ma pełnić funkcji naszego wirtualnego

Jeśli szukasz pracy, portal Marka Zuckerberga

CV, jednak dobrze jest wymienić najważniejsze

również może okazać się bardzo przydatny. Dobrze

informacje takie, jak: wykształcenie, które zdoby-

jest obserwować strony firm, które nas interesują.

liśmy, języki, które znamy oraz zainteresowania.

Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw publikuje

Ważne, ale niestety często bagatelizowane przez

ogłoszenia o poszukiwaniu pracowników właśnie

użytkowników, są również ustawienia prywatności.

na Facebooku. Fanpage danej marki jest także cen-

Pomagają one kontrolować to, kto może zobaczyć

nym źródłem wiedzy. Powszechnie wiadome jest, że

nasze posty. Chętnie pokażemy zdjęcia z ostatniej

przed rozmową kwalifikacyjną należy dowiedzieć

imprezy znajomym, ale raczej nie chcemy, aby

się jak najwięcej o spółce, w której chcemy podjąć

widział je nasz szef. W takiej sytuacji Facebook

pracę. Informacje takie możemy uzyskać właśnie

umożliwia klasyfikowanie znajomych na grupy,

w mediach społecznościowych. Warte uwagi są 44

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XXIV  

XXIV numer Magazynu Deal wydawanego przez Studenckie Koło Naukowe Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu...

Magazyn Deal XXIV  

XXIV numer Magazynu Deal wydawanego przez Studenckie Koło Naukowe Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu...

Advertisement