__MAIN_TEXT__

Page 12

CHARTERED FINANCIAL ANALYST: LICENCJA NA ZARABIANIE Instytut CFA (www.cfainstitute.org) jest globalną, amerykańską organizacją non-for-profit, która przyznaje tytuł CFA i promuje najwyższe standardy etyczne, a także wiele edukacyjnych w branży inwestycyjnej.

W

łaśnie w tym roku stałem się „kandydatem” na zdobycie licencji CFA. Słowo kandydat jak najbardziej znaleźć się może w cudzysłowie, gdyż takim mianem nazywana jest osoba zapisująca się na cykl egzaminów. Skrót CFA oznacza Chartered Financial Analyst, co w wolnym tłumaczeniu można rozumieć jako wykwalifikowanego analityka finansowego. Jest to program przeznaczony dla osób związanych ze środowiskiem inwestycyjnym, ale nie tylko; w tym roku również mój kolega – informatyk podejmuje pokaźny wydatek finansowy, oraz trud, aby zdobyć upragniony tytuł CFA (zabrzmiało jakby to była jakaś organizacja bokserka, prawda?). Instytut CFA (www.cfainstitute.org) jest globalną, amerykańską organizacją nonfor- profit, która przyznaje tytuł CFA i promuje najwyższe standardy etyczne, a także wiele edukacyjnych w branży inwestycyjnej. Organizacja ma ponad 90,000 członków na całym świecie, którzy przestrzegają zasad ustalonych w kodzie etycznym tzw. Code of Ethics and Standards of Professional Conduct. Oprócz nadmienionego powyżej tytułu CFA, Instytut przyznaje również (oczywiście po zdaniu serii egzaminów) desygnację CIPM – Certificate in Investment Performance Measurement czyli certyfikat dla specjalistów miary i oceny wydajności. Aby zapisać się do programu należy speł-

niać następujące warunki: mieć przynajmniej tytuł amerykańskiego bachelor (jego ekwiwalent –u nas jest to licencjat), mieć cztery lata doświadczenia na rynku pracy, lub czteroletnią kombinację pracy i studiów. Kandydaci przystępujący do egzaminów końcowych powinni spełniać kryterium niekaralności oraz wykazać się znajomością angielskiego, gdyż tylko w tym języku można zdawać testy. Są trzy poziomy CFA (level I, level II i level III), do których można podchodzić z co najmniej półrocznymi przerwami. Tytuł CFA otrzymuje kandydat, który spełnia wcześniej wymienione zasady i zda trzy poziomy egzaminów. W Polsce testy odbywają się raz w roku, w czerwcu (najbliższy termin to 6 czerwca 2010). Kandydatów gości Prywatna Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji przy ul. Bobrowieckiej w Warszawie. Miejsce to warto zapamiętać (niektórzy już je znają), gdyż właśnie tam odbywają się egzaminy zarówno na maklera, jak i na doradcę inwestycyjnego. Są oczywiście inne lokalizacje, w których można przystąpić do egzaminu CFA, jednak cenę wydaną na podróż, a jakżeby inaczej, trzeba doliczyć do kosztów własnych. Jeżeli chodzi o fomułę egzaminu, to na salę możemy wnieść tylko ołówki, temperówkę i kalkulator (Texas Instruments BA II Plus lub HP 12C, ja korzystam z tego pierwszego). Resztę musimy zostawić w au-

cie (pamiętajmy, że trudno o dobre miejsce parkingowe, jeżeli przyjedziemy zbyt późno) bądź w małej szatni (kłębi się w niej tłum liczący nawet kilkaset osób). Na egzamin należy przybyć przynajmniej godzinę przed rozpoczęciem. Egzaminy na CFA obejmują szeroki wachlarz wiedzy finansowej. Tematyka, choć z pozoru nie wydaje się skomplikowana, obejmuje szeroki zakres wymagań. Testy podzielone są na działy tematyczne: 1.

Ethical and Professional Standards (etyka zawodowa) 2. Quantitative Methods (wartość pieniądza w czasie, statystyka) 3. Economics (ekonomia) 4. Financial Reporting and Analysis (raportowanie finansowe i analiza) 5. Corporate Finance (finanse korporacyjne) 6. Equity Investments (analiza akcji) 7. Fixed Income (analiza obligacji) 8. Derivatives (instrumenty pochodne) 9. Alternative Investments (inwestycje alternatywne) 10. Portfolio Management and Wealth Planning (teoria portfelowa) Wszystkie dziesięć tematów poruszanych jest na pierwszych dwóch poziomach CFA, natomiast level III nie obejmuje już tematów o numerach 2-5. Zakres wiedzy jest szeroki, ale kandydaci zostają wyposażeni

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal VIII  

VIII numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal VIII  

VIII numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement