__MAIN_TEXT__

Page 4

W CZTERY OCZY

W CZTERY OCZY

wywiady

6|

Deal Kwiecień 2008

nośnie ewentualnych czy faktycznych barier ograniczających udzielanie kredytów i na tym tle proponuje się pewne rozwiązania. Jeżeli banki ograniczają akcję kredytową, bo mają za mało płynnych środków, wówczas powstaje pytanie co zrobić. I w tym wypadku sugeruje się, żeby np. NBP rozszerzył zakres papierów wartościowych, które traktuje jako zastaw pod udzielane pożyczki. Jeżeli w jakichś przypadkach banki ograniczają akcję kredytową, z powodu niewielkiego kapitału, jaki mają do dyspozycji - rozwiązaniem jest zwiększenie kapitałów. Rząd powinien się skupić się na dokapitalizowaniu banku, który jest największy jeśli w grę wchodzą aktywa, a mianowicie PKO BP, będący bankiem głównie publicznym. Uważam, że minister skarbu już dawno powinien umożliwić zwiększenie kapitału tego banku i powinien zrobić to w jak najkrótszym możliwie czasie. Jest to bowiem wielki bank i jeżeli zwiększyłby on akcję kredytową w racjonalny sposób, to być może inne banki postąpiłyby podobnie nie chcąc stracić udziału w rynku.

POSZUKIWANIE TRWAŁOŚCI W CZASIE KRYZYSU

Rozmowa z profesorem Leszkiem Balcerowiczem o obecnej sytacji sektora finansowego i o jego dalszej ewolucji

J

akie scenariusze dla Polski widzi Pan po teoretycznym upadku i utracie płynności przez Ukrainę?

Po pierwsze ten czarny scenariusz dla Ukrainy nie jest jeszcze całkiem pewny. Bardzo wiele zależy od tego, czy rząd Ukrainy zaakceptuje rozwiązania naprawcze przedstawione przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. W związku z tym nie ma powodu, abym teraz snuł jakieś katastroficzne, choć na szczęście mało realne prognozy dla Polski w związku z sytuacją Ukrainy. To, co w Polsce będzie się działo zależy w dużym stopniu od czynników zewnętrznych, na które nie mamy wpływu. Ale zależy też od tego, czy ludzie w Polsce bardziej zmobilizują się do produktywnego działania. Sytuacja Polski na pewno ulegnie zmianie na lepsze w chwili, gdy zmniejszymy poparcie dla propozycji złych, populistycznych, a skupimy się na propozycjach korzystnych dla rozwoju demokracji. Jaka jest Pańska opinia na temat aktualnej polityki monetarnej Narodowego Banku Polskiego? Czy zgodzi się Pan ze stwierdzeniem, że tylko pozornie jest to polityka taniego pieniądza? Mając na względzie fakt, że byłem prezesem NBP, powstrzymam się od wydawania szczegółowej opinii. Mogę natomiast powiedzieć, że z uwagą śledzę wypowiedzi niektórych ekspertów ukazujących, że stopy procentowe, przy których udziela się kredytów są dużo wyższe niż stopy procentowe NBP. Wypowiedzi ekspertów sugerują, co NBP mógłby na przykład rozszerzyć katalog papierów wartościowych, które mogą służyć jako zastaw. To jest bardzo istotna dyskusja. Jak ocenia Pan efektywność obecnego systemu nadzoru finansowego? Chciałbym zacząć od tego, że mieliśmy już w Polsce bardzo dobry nadzór bankowy zbudowany po 1990 roku przez młodych

Wypowiedzi ekspertów sugerują, co NBP mógłby na przykład rozszerzyć katalog papierów wartościowych, które mogą służyć jako zastaw. To jest bardzo istotna dyskusja.

ludzi, którzy uczyli się od najlepszych m.in. w USA i we Francji. Udało nam się zbudować od podstaw sprawną instytucję, jaką niewątpliwie była Komisja Nadzoru Bankowego. Niestety, z przyczyn niemerytorycznych za rządów PIS podjęto decyzję o rozwiązaniu tego nadzoru. Spowodowało to, że duża część wykwalifikowanych ekspertów odeszła, a w jej miejsce powstała Komisję Nadzoru Finansowego. Mogę tylko wyrazić nadzieję, że będzie ona nawiązywać do bardzo dobrych doświadczeń, które już w Polsce mieliśmy. Czy uważa Pan, że warte rozważenia jest stworzenie paneuropejskiej organizacji która będzie kontrolować operacje transgranicznych instytucji finansowych? Właśnie zakończyłem prace w grupie niezależnych ekspertów kierowanej przez byłego szefa MFW Jacquesa de Larosiere’a, która dla Unii Europejskiej przygotowała raport, w którym proponujemy stworzenie europejskiego systemu nadzoru finansowego. Ale nie jest to centralistyczna instytucja, która miałaby zastąpić dotychczas istniejące nadzory w poszczególnych krajach Unii. Podstawą systemu mają być nadal nadzory krajowe. Co więcej, sugerujemy, aby zostały one wzmocnione. Na szczeblu euro-

Deal Kwiecień 2009

pejskim miałby natomiast powstać organ, który wykonywałby funkcje niemożliwe do wykonania na szczeblu krajowym. Chodzi np. o sytuacje, gdy jeden bank ma siedzibę i swoje oddziały w różnych krajach. Wtedy istotne byłoby, aby istniały odpowiednie mechanizmy mediacji pomiędzy dwoma niezależnymi systemami nadzoru. Taka właśnie propozycja jest obecnie dyskutowana przez rządy państw UE. W wielu krajach plan dofinansowania sektora bankowego nie spowodował zakładanego wzrostu akcji kredytowych tych instytucji. Obecnie banki preferują inwestować w bezpieczne instrumenty, niż ryzykować swoje środki poprzez udzielanie kredytów. Jakich instrumentów może użyć polski rząd, aby nakłonić bankowców do pożyczenia pieniędzy przedsiębiorcom oraz zwykłym obywatelom? Zacznę od tego, że na szczęście mamy daleko mniejsze problemy w naszym sektorze bankowym niż niektóre kraje zachodnie, takie jak USA , Wielka Brytania, Irlandia, Belgia. Nie musimy więc podejmować tu działań, jakie podjęły w tej sytuacji państwa z większymi problemami. Dodam do tego, że w Polsce toczy się fachowa dyskusja od-

Ostatnio głośny stał się temat ataków inwestycyjnych zagranicznych banków na polską złotówkę. Czy możliwe jest zabezpieczenie naszego kraju przed takimi atakami? Przede wszystkim trzeba dowiedzieć się, o co tak naprawdę chodzi. Ci, którzy twierdzą, że jest coś na rzeczy, powinni powiedzieć co dokładnie, a jeżeli rzeczywiście maja podstawy, by twierdzić, że dochodziło

|7

Nie można ulegać przekonaniu, że każde osłabienie złotego musi być rezultatem naruszenia prawa - działają przecież siły rynkowe, a złoty osłabia się z bardzo wysokiego poziomu z lipca 2008. Ponadto, nie tylko złoty się osłabia, ale waluty wszystkich mniejszych krajów się osłabiały. Zachęcałbym umiaru i opierania się na uprzednio zweryfikowanych informacjach w dyskusji o przyczynie osłabienia się złotego.

do przekroczenia prawa, to niech zwrócą się do prokuratury. Sprowadzanie działalności rynkowej do działań przestępczych jest grubą przesadą. Nie można ulegać przekonaniu, że każde osłabienie złotego musi być rezultatem naruszenia prawa - działają przecież siły rynkowe, a złoty osłabia się z bardzo wysokiego poziomu z lipca 2008. Ponadto, nie tylko złoty się osłabia, ale waluty wszystkich mniejszych krajów się osłabiały. Zachęcałbym umiaru i opierania się na uprzednio zweryfikowanych informacjach w dyskusji o przyczynie osłabienia się złotego.

Jakie instrumenty należałoby zastosować, aby ustabilizować kurs naszej waluty? Znam jeden instrument – należy przystąpić do strefy euro. Kurs euro względem euro nie podlega wahaniom. Fachowe raporty mówią, że korzyści z posiadania przez Polskę euro byłyby większe niż koszty. Czy polskie banki w odpowiedni sposób zarządzają ryzykiem? Nie mogę tutaj wystawiać cenzurek. Z publicznie dostępnych informacji wynika, że polski system bankowy jest zdrowy. Jesteśmy w zdecydowanie lepszej sytuacji niż np. kraje nadbałtyckie, czy Ukraina. Wywiad został przeprowadzony 4 marca 2009 Adam Adamiak adam.adamiak@skninwestor.com Paweł Burzyński pawel.burzynski@skninwestor.com

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal VII  

VII numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal VII  

VII numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement