__MAIN_TEXT__

Page 2

www.skninwestor.com © 2007 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International, podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

spis treści

STUDENT POTRAFI 5-6 19 25-26

WYZWANIA Hire for Attitude & Train for Skills – HATS McKinsey Leadership Seminar PRAKTYKI Praktyki nad Gangesem

WYDARZENIA W SKN 7 11

PRZEGLĄD Newsletter SKN Inwestor PROJEKT Homo Economicus

BADANIA NAUKOWE

Dołącz do zespołu KPMG!

15-16

REGION GPW po wejściu Polski do UE

22-23

GIEŁDA Czy inwestować w oparciu o wskaźniki giełdowe spółek?

TWOJE INWESTYCJE KPMG jest jedną

Każdego roku oferujemy

Pierwszym krokiem do

Poza możliwością

z największych firm

ponad 150 absolwentom

rozpoczęcia pracy lub praktyk

rozwoju zawodowego

doradczych na świecie.

wyższych uczelni pracę na

w KPMG jest wypełnienie

i konkurencyjnym

Poprzez sieć

pełen etat oraz

formularza aplikacyjnego

wynagrodzeniem, firma

międzynarodowych biur

kilkumiesięczne praktyki dla

zamieszczonego na naszej

zapewnia pracownikom

w 144 krajach świadczymy

100 studentów IV i V roku.

stronie internetowej

opiekę medyczną oraz szereg

www.kpmg.pl. Wybranych

dodatkowych świadczeń

profesjonalne usługi doradcze i audytorskie.

KPMG przez cały rok

kandydatów zaprosimy na

socjalnych, np. karnety do

Nasz największy kapitał to

prowadzi rekrutację do:

test z języka angielskiego,

klubów sportowych i na

wiedza ponad 104 tysięcy

testy sprawdzające

baseny. Każdego roku

Audytu: ogólnego,

umiejętności i predyspozycje

organizujemy letnie pikniki,

całym świecie. Na polskim

bankowego,

odpowiadające wymaganiom

przyjęcia świąteczne

rynku firma istnieje

ubezpieczeniowego

stawianym na danym

i spotkania w pubach.

pracowników KPMG na

od 1990 roku. Obecnie

Doradztwa podatkowego

stanowisku, Assessment

zatrudniamy prawie

Doradztwa finansowego

Centre oraz rozmowy

Wyróżnia nas dobra

1 000 pracowników

Doradztwa w zakresie

kwalifikacyjne.

atmosfera pracy. W KPMG

w biurach w Warszawie, Poznaniu, Krakowie

i efektywnością

Wiosną 2007 roku odbędzie

i Wrocławiu.

przedsiębiorstw

się kolejna edycja warsztatów

za ich wiedzę, umiejętności

podatkowych Tax Case Study.

i doświadczenie.

Doradztwa prawnego – D. Dobkowski spółka komandytowa

Usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i płac.

27-28

Cenimy ludzi za to kim są,

20-21 29-30

pracy. Więcej informacji na stronie www.kpmg.pl.

17-18 33-34 39

Wypełnij formularz aplikacyjny już dziś!

ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa rekrutacja@kpmg.pl

GIEŁDA Od jarmarku do Wall Street Giełda — stategie obrony kapitału PRZEGLĄD Jak to robią w Irlandii — Enterprise Ireland

FELIETON 9-10

REGION Stawiam na Łódź!

MAKROEKONOMIA

Kontakt: KPMG Human Resources

WYWIADY Rozmowa z Jakubem Zabłockim Wojna banków — wywiad z Bogusławem Grabowskim

WARTO WIEDZIEĆ

Najlepsi mają szansę otrzymać ofertę praktyk lub

EDUKACJA Czas na fundusze, czyli alternatywa dla lokat bankowych Forex — złoto dla zuchwałych

W CZTERY OCZY

szanujemy indywidualność.

zarządzania ryzykiem

12-13

31 37-38

www.kpmg.pl

RYNEK Gospodarka Polski w III kwartale 2006 ŚWIAT Ukryty smok? Przyczajony tygrys?

PORTRET TWÓRCY 35-36 41 41

OSOBOWOŚĆ Ingvar Kamprad

PONADTO

RECENZJE BIOGRAFIA — Milton Friedman

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal III  

III numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal III  

III numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement