__MAIN_TEXT__

Page 32

profits from sales and cross-selling. To achieve customer satisfaction with the product is essential: • quality; • efficiency; • help; • reliability. Before developing the relationship marketing, companies were only selling products. Nowadays, they sell the brand and with it the whole package of value. Companies no longer target consumers’ wallets, but in their hearts - loyalty and a number of positive associations with the brand are the key. How to convince people to buy their products, even though it is similar to the weight of others, and in addition it costs a bit more? Rela-

tionship marketing corresponds: Connect it with a lifestyle. Consumers buy certain things not because of who they are but who they want to be. This is the science that everyone should take from this short guide to modern marketing. Joanna Kaniewska Uniwersytet Łódzki Finanse i Rachunkowość joanna.kaniewskaa@gmail.com

In contrast to the traditional marketing model, this improved and modernized version focuses on building long-lasting relation-

Bibliografia:

ships between the company and

1. Chłodnicki Marcin, Usługi profesjonalne: przez

the consumer

demii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004

jakość do lojalności klientów, Wydawnictwo Aka2. Egan John, Relationship marketing. Exploring relational strategies in marketing, Pearson Education Limited, Londyn 2011 3. Marcinkowska Monika, Kapitał relacyjny banku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013 4. Mazurek-Łopacińska Katarzyna, Zachowania nabywców, jako podstawa strategii marketingowej, Wydawnictwo AE, Wrocław 1997 5. Michalska-Dudek Izabela, Marketing relacji jako sposób na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1043, Wrocław 2004 6. Otto Jacek, Marketing relacji: koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001 7. Palmatier Robert, Relationship Marketing, Marketing Science Institute, Cambridge 2008 8. Pizło Wojciech, Marketing relacji – koncepcja i kierunki rozwoju, Zeszyty Naukowe SGGW, nr 69, Warszawa 2008

30

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XXIII  

XXIII numer Magazynu Deal wydawanego przez Studenckie Koło Naukowe Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu...

Magazyn Deal XXIII  

XXIII numer Magazynu Deal wydawanego przez Studenckie Koło Naukowe Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu...

Advertisement