__MAIN_TEXT__

Page 20

co sprawia, że w sumie są one bardzo drogie. Ponad-

większość urządzeń.

to drugi z powyższych systemów musi być zaplano-

Podsumowanie

wany już na etapie projektowania budynku – montaż

Building Management System jest nowoczesną

w gotowych domach jest niemożliwy.

formą tworzenia miasta smart, rozwijającą się

Każdy z tych systemów wymaga specjali-

w oszałamiającym tempie. Inwestycje w budynki in-

stycznej implementacji i fachowego przyłączania

teligentne stają się wysoce opłacalne. Coraz więcej

kolejnych podzespołów.

ludzi decyduje się na rozwiązania BMS. Nie zrażają ich możliwe wady takiego budownictwa. Wygoda

Biurowiec inteligentny

i funkcjonalność wygrywają z obawą przed zagroże-

Miejsce pracy również może być przykładem inteligent-

niami i chwilowym brakiem komfortu.

nego środowiska. W wypadku budynków biurowych

W badaniu przeprowadzonym przez firmę

BMS jest traktowany jako niezbędne wyposażenie.

Intel Security w wielu krajach Europy i obu Ame-

W pierwszej kolejności system nadzoruje

ryk 77% ankietowanych przewiduje, że w 2025

bezpieczeństwo ludzi wewnątrz budynku (czuj-

roku domy inteligentne będą tak powszechne, jak

niki dymu, kontrola klimatyzacji i centrali wen-

obecnie smartfony. Czy ta prognoza ziści się? Od-

tylacyjnej). Dodatkowo biurowiec może posiadać

powiedź poznamy już za kilka lat. Być może wcze-

systemy rozpoznające pracowników na podstawie

śniej, niż się spodziewamy.

parametrów biometrycznych, co pozwala chronić pomieszczenia objęte szczególnym znaczeniem

Anna Walaszczyk

i tworzyć wydzielone strefy dostępu. Wśród funkcji

Uniwersytet Łódzki

BSM mogą znaleźć się też zaprogramowane mikro-

Analityka gospodarcza

działania obejmujące podstawienie windy na naj-

anna.walaszczyk@skninwestor.com

bardziej uczęszczane piętra. Deweloperzy coraz częściej inwestują w nowe gmachy z wbudowanym systemem inteligentnym, gdyż te rozwiązania przyczyniają się do obniżenia kosztów użytkowania biurowca. Sterowanie wentylacją pomieszczeń, ich oświetleniem i klimatyzacją pozwala zaoszczędzić do 40% wydatków. Wady systemu BMS Wraz z rozwijającą się erą „smart” przestępczość również wchodzi na wyższy poziom. Hakerzy potrafią pozyskać z czujników ruchu informację o nieobecności domowników. W połączeniu z umiejętnością wyłączenia alarmu przeciwwłamaniowego tworzy to idealne warunki do wizyty niepożądanego gościa i kradzieży naszego majątku. Musimy zatem pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu sieci domowej, najlepiej poprzez wieloetapową weryfikację. Urządzenia w inteligentnym domu uczą się naszych zachowań, przez co precyzyjniej funkcjonują. Jednak może to działać także na naszą niekorzyść. Włamanie do systemu inteligentnej lodówki i wykradzenie informacji o preferowanych przez nas produktach nie brzmi groźnie, ale może stać się przyczyną uciążliwego nękania reklamami producentów żywności i leków. Ciągła potrzeba zasilania i wysoka awaryjność to kolejne minusy systemu BMS. Naprawy wiążą się z dodatkowymi kosztami i czasowym wyłączeniem całości lub części systemu. Trzeba liczyć się z tym, że utrudni to funkcjonowanie domu, szczególnie w przypadku, gdy wyłączona zostanie 18

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XXIII  

XXIII numer Magazynu Deal wydawanego przez Studenckie Koło Naukowe Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu...

Magazyn Deal XXIII  

XXIII numer Magazynu Deal wydawanego przez Studenckie Koło Naukowe Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu...

Advertisement