Page 48

(NIE)ZWYKŁE

MIEJSCE PRACY Kamery rejestrujące to, czy się uśmiechasz, fotele masujące, zjeżdżalnie zamiast schodów, biurka imitujące mosty… Brzmi jak coś nie z tej planety? Tymczasem dla niektórych tak wygląda codzienność! „Kochaj to co robisz, a nie przepracujesz ani

to konkurs organizowany przez prestiżowe targi

jednego dnia.” – to zdanie wypowiedziane przez

Heimtextil we współpracy z niemieckimi i austriac-

Kartezjusza setki lat temu coraz bardziej zyskuje na

kimi stowarzyszeniami architektów wnętrz, jakimi

popularności w dzisiejszych czasach. Przedsiębiorcy

są VDA – Verband Deutscher Architekten, BDIA

dbają o wydajność swoich pracowników, zależy

– Bund Deutscher Innenarchitekten oraz BÖIA –

im na dobrych relacjach i pozytywnych emocjach

Bund österreichischer Innenarchitektur.

w miejscu pracy. Niektórym nie jest łatwo wyobrazić

Jerzy Woźniak oraz Paweł Garus – założyciele

sobie sytuację, kiedy budząc się rano, na myśl o cze-

biura, a zarazem główni architekci, odebrali tę

kającym ich dniu w pracy uśmiechają się szeroko,

nagrodę 9 stycznia 2017 roku podczas gali w Hil-

wstają z łóżka i z podniesioną głową, dumnym kro-

ton Frankfurt City Centre we Frankfurcie nad

kiem ruszają w drogę, aby wykonać swoje codzienne

Menem. W rywalizacji ze światowej sławy pro-

obowiązki. Istnieją jednak bardzo niekonwencjo-

jektantami pokonali ich wykazując się największą

nalnie zaprojektowane biura, które dzięki swojemu

kreatywnością oraz najbardziej nowoczesnymi

designowi sprawiają, że praca staje się przyjemna.

i praktycznymi rozwiązaniami (pokonali między

Szczególnie w branży IT pracownicy, wytężając

innymi amsterdamskie biuro Concrete).

swoje umysły, zaniedbują aktywność fizyczną. Są narażeni na wady postawy lub uszkodzenie wzroku.

Potencjał wrocławskich kamienic

Pracodawcy w trosce o ich zdrowie i dobre samopo-

Twórcy słynnej przeglądarki internetowej ulo-

czucie, zapewniają pomieszczenia, w których można

kowali swoje biuro w dwóch kamienicach w cen-

się odprężyć. Coraz więcej projektantów decyduje

trum Wrocławia – jednej z początku XIX wieku

się na aranżowanie pomieszczeń wyposażonych

oraz drugiej z 1913 roku, których właścicielem jest

w różnego rodzaju sprzęty, mające na celu dostar-

Zbigniew Grycan. Budynek już z zewnątrz robi

czyć rozrywkę pracownikom. Stoły do bilarda, pił-

fantastyczne wrażenie, gdyż utrzymany jest

karzyki czy konsole do gier z kontrolerami ruchu są

w loftowym klimacie, a jednocześnie nawiązuje do

podstawowym asortymentem takich pomieszczeń.

nowoczesności, dzięki dużej ilości okien oraz wspa-

Współcześnie projektanci idą jednak o krok dalej.

niałemu oświetleniu. Pozornie to nic nadzwyczajnego – w dzisiejszych czasach można opisać

Najlepiej zaprojektowane biuro na świecie

w ten sposób całą masę budynków. Dlaczego zatem

Wrocławska siedziba firmy Opera Software otrzy-

to właśnie ten został uznany za najlepiej zaprojek-

mała nagrodę Finest Interior Award 2016 za najle-

towany na świecie? Wystarczy wejść do środka

piej zaprojektowane biuro. Finest Interior Award

i odpowiedź na to pytanie stanie się oczywista. 46

Magazyn Deal XXII  

XXII numer Magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XXII  

XXII numer Magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement