__MAIN_TEXT__

Page 18

Każdy z partnerów, codziennie zamieszcza pewną

Snapowa rewolucja

porcję informacji w postaci krótkich filmików,

Za Oceanem Snapchat jest prężnie wykorzystywa-

zdjęć czy artykułów. Przygotowany zestaw newsów

ny przez różne marki, stał się także nieodzownym

jest dostępny przez dobę. Co istotne, to partnerzy

elementem wydarzeń sportowych czy kultural-

decydują o treści przesyłanych wiadomości.

nych. Na całym świecie korzysta z niego ponad

Ze Snapchat Discover korzystają m.in.:

100 mln aktywnych użytkowników, z czego około

• CNN — każdego dnia snap CNN oferuje swojej

miliona w Polsce. Najczęstszymi konsumentami

widowni 5 nowych historii z różnych dziedzin —

są osoby popularne w środowisku internetowym,

od technologii, przez podróże, na astronomii koń-

ale powoli się to zmienia i z możliwości serwisu za-

cząc;

czynają również korzystać przedsiębiorcy.

• Cosmopolitan — możemy tu znaleźć 5 historii złożonych z animacji, fragmentów artykułów

Iga Szewc

i zdjęć, które są wycinkami publikacji magazynu;

szewciga@gmail.com

• National Geographic — treści przekazywane przez NG to mieszanka zdjęć, filmów i fragmentów publikacji. Można tam również znaleźć krótkie quizy, tworzone przez redakcję; • Daily Mail — snapchatowy kanał pełni rolę zapowiedzi treści, które znajdują się w tradycyjnej gazecie.

Na całym świecie korzysta z niego ponad 100 mln aktywnych użytkowników, z czego około miliona w Polsce Snapchat

jest

coraz

częściej

wykorzy-

stywany w celach promocyjnych przez firmy i organizacje, które w ten sposób chcą dotrzeć do młodszych klientów. Przedsiębiorstwa, które wykorzystały potencjał Snapchata to m.in. H&M, który w Polsce za pomocą aplikacji zorganizował w Krakowie i Warszawie grę miejską, w której można było wygrać bilety na festiwal. Wejściówki zostały poukrywane w sklepach słynnej sieciówki. Oczywiście, żeby mieć jakiekolwiek szanse trzeba było bardzo czujnie obserwować snapa H&M, na którym co jakiś czas pojawiały się podpowiedzi. Również Heineken podczas festiwalu Coachella, wykorzystał aplikację do ogłaszania koncertów —niespodzianek. Publikował na Snapchacie zdjęcia, które były wskazówkami, jaki artysta pojawi się na scenie. Osoby, które prawidłowo odgadły, co to za artysta, dostawały dodatkowe informacje na temat jego występu. Jednak chyba najbardziej kojarzoną kampanią jest, ta zorganizowana przez WWF #LastSelfie, której celem było zwrócenie uwagi ludzi na gatunki zagrożone wyginięciem. Kampania uzyskała międzynarodowy zasięg, dzięki czemu fundacja osiągnęła swój miesięczny cel dotacji w niecałe 3 dni. 16

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XX  

XX numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XX  

XX numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement