__MAIN_TEXT__

Page 52

BENEFITY

PRACOWNICZE

ZYSK CZY MYDLENIE OCZU? Kiedy słyszymy słowo wynagrodzenie, to pierwsze, co przychodzi nam na myśl, to pieniądze, które dostaniemy za wykonaną pracę. Fakt, faktem, pieniądze są najłatwiejsze do policzenia i bez zbędnego zastanawiania się możemy wyliczyć jaką wartość ma jednostka naszej pracy. Jednakże, jak mawiał klasyk, pieniądze, to nie wszystko. Na wynagrodzenie coraz częściej składają się świadczenia finansowe i niefinansowe.

Czym są benefity? Zaczynając od naj-

więc zezwolenie pracownikowi na korzystanie

prostszych i bezpośrednio związanych z pracą, to

z telefonu służbowego do celów prywatnych nie

służbowe telefony komórkowe, samochody, uni-

generuje dodatkowych kosztów, a jest wyjątkowo

formy. Kiedy pracodawca zezwala nam na korzyst-

wygodne, ponieważ noszenie dwóch telefonów

anie z nich poza pracą, często czujemy się dowar-

bywa kłopotliwe.

tościowani i docenieni. Dobry pracodawca wie, że

•służbowy samochód do celów prywatnych – to

pracownik, który czuje się ważny, dobrze opłacany

prawdopodobnie

i dopieszczany przez szefa, to zazwyczaj pracownik

dodatek do wynagrodzenia. Zwłaszcza wtedy, gdy

oddany i lojalny - prawdziwy skarb. Poniżej przed-

pracodawca nie ogranicza liczby kilometrów prze-

stawione są te najczęściej spotykane dodatki, które

jeżdżanych co miesiąc. W korporacjach klasa auta,

zaoferować może nam pracodawca.

na które możemy liczyć, zależy najczęściej od umi-

•prywatna opieka medyczna – Bardzo przydatny

ejscowienia naszego stanowiska w hierarchii firmy.

benefit. Długie kolejki, długi czas oczekiwania na

Im wyżej, tym lepiej.

wizyty u specjalistów nie tylko nie najlepiej wpły-

•karnety na siłownie i baseny, karty spor-

wają na zdrowie fizyczne pracownika, ale też na jego

towo-rekreacyjne itp. – Karty Multisport, Fit-Prof-

samopoczucie psychiczne. Dodatkowo zwiększa to

it i podobne umożliwiają korzystanie nie tylko

ilość nieobecności w pracy ze względu na niską elas-

z siłowni i basenów, ale także z innych obiektów

tyczność w kwestii terminów w państwowej służbie

rekreacyjnych (boiska, korty, kluby fitness) oraz

zdrowia. Jeśli opieka medyczna obejmuje również

gabinetów odnowy biologicznej. Dobre rozwiązanie

członków rodziny pracownika, to mamy do czynie-

dla osób, które lubią aktywnie spędzać czas.

nia z benefitem dającym poczucie bezpieczeństwa

i stabilizacji, a co za tym idzie, znacznego przy-

pieniądze, czy dodatki fundowane przez pracodaw-

wiązania do firmy.

cę? Pieniądze możemy wydać w jakikolwiek sposób

•służbowy telefon do celów prywatnych – często

i generalnie nikt nas w tym nie ogranicza, ale czy

w taryfach biznesowych nie mamy limitu połączeń,

za własne, ciężko zarobione pieniądze kupilibyśmy 52

najkorzystniejszy

pojedynczy

Zastanówmy się co jest korzystniejsze,

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XIX  

XIX numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XIX  

XIX numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement