__MAIN_TEXT__

Page 48

KAIZEN — CIĄGŁE

UDOSKONALENIA METODĄ NA SUKCES Kaizen to stara, japońska filozofia, polegająca na założeniu, że żaden proces nie jest doskonały i zawsze można wprowadzić zmiany na lepsze. Takie ulepszenia nie muszą być duże, a pozwalają na osiągnięcie rewolucji małymi krokami. Filozofia ta odnosi się do wielu aspektów życia, lecz została stworzona z myślą o ulepszaniu procesów zarządzania przedsiębiorstwem. Kaizen

wielu

pracy. Ale czy to wystarczy? W tym momencie

japońskich firmach, ale filozofia ta nadaje się

ma

szerokie

powinno się wprowadzić metodę małych kroków,

również do wprowadzania zmian w życie prywatne

szukać rozwiązań, które pomogą nam stać się

zwykłych ludzi. Wystarczy przemyśleć sobie swoje

bardziej atrakcyjnym na rynku pracy. Skończyć

życie, stworzyć listę celów i oczekiwań, ale sama

studia i znaleźć pracę będzie z pewnością łatwiej

lista nie wystarczy- konieczne jest przemyślenie, co

jeśli będziemy mogli pochwalić się działalnością

może pomóc w osiągnięciu celu, jakimi metodami

w wolontariatach, kołach naukowych i wszelkiego

go

rodzaju życiu uczelnianym. Znajomość języków

zrealizuję.

czasem

zastosowanie

Według

nieświadomie

Kaizen,

w

codziennie,

podejmujemy

decyzje,

które doprowadzają nas do wymarzonego celu. Jak dojść do celu? Najlepszym przykładem jest coś czego każdy z nas pragnie i czemu podporządkowuje sobie swoje codzienne życie, przynajmniej od ostatnich kilku lat: „Skończyć studia i znaleźć dobrze płatną pracę”. Cel bardzo konkretny, możliwy do osiągnięcia jednak bardzo złożony i jego realizacja może

Im więcej wysiłku wkładamy w doskonalenie siebie, tym lepszy efekt osiągniemy jako kandydaci do pracy

wydawać się skomplikowana, zwłaszcza komuś kto dopiero kończy liceum i stoi przed nim trudne

obcych i doskonalenie umiejętności miękkich

zadanie podjęcia decyzji o swoim dalszym życiu.

z pewnością również będzie pomocne. Warto

Stosując Kaizen do realizacji tego celu, należałoby

też szukać staży wakacyjnych, praktyk – to

stworzyć plan, rozpisać wszystkie czynność, które

doskonalenie samego siebie, które pozwoli na

wymagane są w celu dostania się na wymarzone

osiągnięcie głównego celu. Im więcej wysiłku

studia, później osiąganie odpowiednich wyników

wkładamy w doskonalenie siebie, tym lepszy

na egzaminach, a na końcu znalezienie upragnionej

efekt 48

osiągniemy

jako

kandydaci

do

pracy.

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XIX  

XIX numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XIX  

XIX numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement