__MAIN_TEXT__

Page 36

JOGGING JAK ZABIJANIE SMOKÓW, CZYLI CZYM JEST

GRYWALIZACJA? Na pokonywanie wyzwań w World of Warcraft gracze poświęcili łącznie blisko 6 mln lat, a 3 mld godzin tygodniowo ludzie spędzają, grając w gry online. Na takie szacunki powołała się Jane Mc-

ma po prostu ułatwiać ludziom osiągnięcie

Gonigal, projektantka gier, pracująca w ame-

jakiegoś celu w realnym świecie, sprawiając,

rykańskim think-tanku Institue for the Future.

że będą oni do niego dążyć z takim zaangażowa-

W maju 2010 roku wystąpiła ze swoją prezentacją

niem, jak przy graniu w gry.

na TED Conference, która miała przekonać lu-

Nowa technika motywowania jest wykorzy-

dzi, że gry komputerowe mogą uczynić świat lep-

stywana w wielu miejscach na całym świecie. Jak

szym. Imponujące liczby przywołane przeze mnie

to się robi, kto to robi i przede wszystkim po co to

na wstępie skłaniają ku pytaniom: skąd bierze

robi? Powodów jest wiele, na myśl od razu nasuwa

się taka popularność gier? Co sprawia, że ludzie

się prozaiczne „for money”. Oczywiście jest to jeden

tak chętnie poświęcają swój czas oddając się

z celów, ale nie jedyny. Aby dokładnie zrozumieć

wirtualnej rozrywce? Co gdyby zamiast grać

temat, należy zacząć od wytłumaczenia wspo-

w gry, poświęcili go na aktywność w prawdziwym

mnianych składowych grywalizacji.

świecie? Czy da się sprawić, aby ludzie z takim samym

zapałem

przezwyciężali

Dążenie do celu

trudności

codziennego życia, jak robią to w Azeroth

Elementy i techniki grywalizacji opierają się

– wirtualnym królestwie w World of War-

na założeniach mających psychologiczne podło-

craft? Okazuje się, że na te pytania znaleziono

że, twierdzących, że ludzie lubią być wynagra-

rozwiązanie. Nazywa się ono grywalizacją.

dzani za swoją pracę, lubią dążyć do osiągnięcia jakiegoś celu, a najlepiej, jeżeli do sytuacji wpro-

Czym jest Grywalizacja?

wadzimy również element rywalizacji. Dlatego

Termin ten jest spolszczeniem angielskiego

w grywalizacji wykorzystuje się odznaczenia

„gamification”, w mediach można spotkać się

i punkty, które spełniają potrzebę wynagradzania

także z gryfikacją lub gamifikacją. Czym jest?

oraz rankingi, poziomy, paski postępu, które z kolei

Według Kevina Werbacha, profesora Whar-

mają wywołać potrzebę rywalizacji i pokonywania

ton School of the Univeristy of Pennsylvania

kolejnych wyzwań. Są to mechanizmy, z którymi

i twórcy książki poświęconej temu zagadnieniu,

każdy z nas zetknął się, grając w jakiekolwiek gry,

jest to używanie elementów gier oraz technik

a w szczególności gry online, nawet te najprost-

ich projektowania w kontekście niezwiązanym

sze, do których mamy dostęp poprzez Facebooka,

z grami. To prosta i trafna definicja, ponie-

np. Farmville czy Cityville. Posadź kukurydzę,

waż opisuje jej 3 najważniejsze składowe, czyli:

a dostaniesz 10 punktów doświadczenia, za to gdy

elementy, techniki i kontekst. No dobrze, ale

zdobędziesz ich 100, osiągniesz następny poziom

tak po ludzku, o co w tym chodzi? Grywalizacja

i odblokujesz kupno stodoły! Brzmi znajomo? 34

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XVII  

XVII numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XVII  

XVII numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement