__MAIN_TEXT__

Page 48

inwestując w fizyczny kruszec, pozwalają w bardzo

niek spekulacyjnych, inwestorzy instytucjonalni,

tani i szybki sposób wejść na rynek złota.

dzięki dużo bardziej racjonalnemu podejściu do rynku, prawdopodobnie zrealizowali dość duże zy-

... zysk rosnący w miarę wzrostu ryzyka. Czy na rynku złota inwestorzy znaleźli wyjątek od tej reguły?

ski. Stracili zaś ci, którzy wchodząc tłumnie w rynek w ostatniej jego fazie, działali pod wpływem reklam, rad sąsiadów i rachunków „kolegów inwestorów”. Pośpiech złym doradcą Czy w takim razie warto po ostatnich spadkach cen złota zastanowić się nad wejście na ten rynek? Lepiej jeszcze poczekać, albowiem cały czas, patrząc na strukturę popytu na rynku złota, sens jego kupowania jest niewielki. Struktura ta od 2011 roku uległa tylko lekkiej zmianie i moim zdaniem jest nie do utrzymania w dłuższym okresie. Popyt realny rośnie bardzo wolno, banki centralne nie skupują złota w takim tempie jak inwestorzy,

Zyski na papierze

a ograniczenie QE3 w USA może wpłynąć na dal-

To właśnie ten ostatni czynnik wpłynął na to, że

sze umacnianie się dolara i kolejną fazę pozbyw-

inwestorzy mając intuicyjne narzędzie oraz pre-

nia się złota przez inwestorów. Finalnym efektem

tekst (pierwsze trzy czynniki), rzucili się na me-

załamania się cen złota powinien być powrót do

tale szlachetne. Według statystyk, wszystkie fun-

struktury popytu, w której ponownie na pierwszy

dusze ETF na świecie w 2011 roku miały ponad

plan wyjdą jubilerzy, dentyści i przemysł. Wtedy też

2 000 ton fizycznego złota, czyli połowę rocz-

pojawi się większy sens zastanowienia się nad kup-

nej podaży kruszcu na całym świecie. Jeszcze

nem tego spekulacyjnego surowca jakim jest złoto.

więcej kruszcu (trudno oszacować, ile dokład-

Paweł Kordala

nie) zgromadzone zostało na “półkach” inwestorów

instytucjonalnych

i

pawel.kordala@xtb.pl

indywidualnych.

Dlatego też, w końcowym okresie bańki na rynku złota ponad połowa surowca wydobywanego w kopalniach na całym świecie leżała spokojnie przynosząc radość właścicielom, którzy obserwując codzienne notowania surowca na giełdach towarowych liczyli zyski. Problem w tym, że zyski te były tylko wirtualne i papierowe. Zarobili najsilniejsi Co się stało, gdy duża część inwestorów postanowiła zrealizować zyski? Biorąc pod uwagę to, że większość surowca zgromadzonego w Londynie poprzez ETF-y skoncentrowana była, i cały czas jest, w rękach największych funduszy hedgingowych i banków inwestycyjnych, decyzja o upłynnieniu jednostek uczestnictwa przez kilku dużych inwestorów, radykalnie zmieniła sytuację na rynku tego surowca. Wtedy też inwestorzy, którzy ulegli psychologii niekończącej się hossy, pod wpływem emocji również zaczęli sprzedawać swoje sztabki, monety i instrumenty, które pozwalały zarabiać im na wzroście cen. W tym też momencie ani polityka bez jakichkolwiek banków centralnych, ani rosnąca sprzedaż biżuterii w Indiach nie miała żadnego znaczenia dla wpadających w charakterystyczną dla pękającej bańki panikę inwestorów. Tradycyjnie, jak przy większości ba48

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XVI  

XVI numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XVI  

XVI numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement