__MAIN_TEXT__

Page 46

A

Deal wiosna 2013

Okiem Eksperta

4.

Jakie są Pana/Pani mocne oraz słabe strony?

Dobry rekruter powinien posiadać umiejętność zadawania odpowiednich pytań tak, żeby dowiedzieć się

jakie są mocne czy też słabe strony kandydata. Bezpośrednie pytanie o nasze mocne/słabe strony może być potwierdzeniem naszej wysokiej/niskiej samooceny oraz poziomu przygotowania się do rozmowy. Dlatego przed rozmową kwalifikacyjną warto opracować listę cech, które uważamy za naszą „siłę” oraz tych, które wymagają poprawy. Trudno jest określić swoje wady, dlatego dobrze jest przedstawić je w formie „obszarów do rozwoju”. W ten sposób pracodawca będzie wiedział, że jesteśmy świadomi swoich słabych stron i chcemy nad nimi pracować. Natomiast zalety warto wspierać przykładami z dotychczasowych doświadczeń, np. jeżeli uważamy się za osobę bardzo dobrze zorganizowaną, możemy nawiązać tu do projektu, który udało się nam zrealizować zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

5.

Jakie są Pana/Pani plany zawodowe na najbliższe 5 lat?

Pytanie to sprawia trudność przed wszystkim osobom młodym, których plany zawodowe na przyszłość nie są jeszcze do końca sprecyzowane. Pracodawca chce sprawdzić w jakich kategoriach rozpatrujemy pracę: czy jest to jedynie przejściowa posada, która ma nam ułatwić przejście do firmy, z którą wiążemy swoją dalszą przyszłość, czy jesteśmy zmotywowani, aby rozwijać się w strukturach tej konkretnej organizacji. Niektóre firmy zdają sobie sprawę, że praca dla nich jest jedynie przejściowym aspektem kariery i nie ukrywają tego. Organizacje takie cechuje duża rotacja personelu oraz chęć zatrudniania młodych niedoświadczonych kandydatów. Można uznać, że są to firmy promujące talenty, ale ze względu na swój profil działalności wiedzą, że nie będą w stanie zapewnić zdolnym pracownikom dalszego rozwoju, więc godzą się na miano „przejściowych”. Jednak nie zawsze firmy chcą się do tego przyznać i wolą sprawiać wrażenie solidnego, długofalowego pracodawcy. Musimy to wyczuć, a najlepiej sprawdzić przed rozmową. Mały research o firmie, do której aplikujemy jest zawsze dobrym pomysłem i pomaga unikać wpadek. Swoją wypowiedź należy dostosować do oczekiwań pracodawcy. Używajmy ogólnej terminologii, unikając nazw konkretnych firm. Wspominajmy o branży, w której chcemy się rozwijać, dziale, na którym najbardziej nam zależy oraz o umiejętnościach i kompetencjach, które chcemy zdobyć. Dobrze jest pokazać się od strony zdecydowanego kandydata, który wie czego chce, ma wytyczone cele i ścieżkę jaką chce dążyć do ich realizacji.

6.

Jak spędza Pan/Pani swój wolny czas?

A

Pytanie to może mieć na celu sprawdzenie waszej aktywności oraz zaangażowania w realizację planów

osobistych. Pracodawca chce sprawdzić czy jesteśmy osobami dynamicznymi, które chętnie angażują się w realizację nowych projektów, poszukują nowych wyzwań czy raczej jesteście statyczni i dobrze czujecie się w uporządkowanej, stabilnej rzeczywiści. Na to pytanie nie ma ani dobrych, ani złych odpowiedzi. To jak spędzamy wolny czas nie musi wcale odzwierciedlić tego jak pracujemy. Nie musi mieć też wpływu na to jaki charakter

pracy preferujemy. Takie pytanie zadawane przez osoby bez wykształcenia psychologicznego, może być jedynie pretekstem do nawiązania przyjacielskich relacji między rekruterem, a kandydatem – może się bowiem okazać, że mamy podobne zainteresowania.

46

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XV  

XV numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XV  

XV numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement