__MAIN_TEXT__

Page 26

26 |

DealListopad Marzec 2010 Deal 2011

student potrafi

gala biznesu Jubileuszowa, V edycja Gali Biznesu odbędzie się 24 listopada w Pałacu Poznańskich w Łodzi. Jak co roku, zostaną na niej uhonorowane osoby i instytucje, które w ostatnim roku najbardziej przyczyniły się do rozwoju przedsiębiorczości oraz regionu łódzkiego.

C

elem, który przyświeca Gali Biznesu jest promocja przedsiębiorczości wśród młodych osób oraz stworzenie sprzyjającego klimatu dla podejmowania nowych inicjatyw. Studenci mają niepowtarzalną okazję, aby lepiej poznać możliwości łódzkiego rynku oraz dowiedzieć się więcej o firmach, w których chcieliby w przyszłości pracować. Tegoroczną Galę Biznesu tradycyjnie poprzedziło głosowanie studentów, które rozpoczęło się 1 października, między innymi w takich kategoriach jak: firma roku, dziennikarz i polityk roku, instytucja promująca przedsiębiorczość. Organizator - Studenckie Forum Business Centre Club - dba o rozwój przedsięwzięcia – w ubiegłym roku dodano kategorię Eko f irma, która ma na celu promowanie firm wspierających ochronę środowiska. Pierwszy etap konkursu - głosowanie studentów - zakończyło się 24 października. Następnie 29 października, podczas

oficjalnej konferencji prasowej, k tóra odbyła się u Pani Prezydent miasta Łodzi, zostały ogłoszone nominac je w  poszcze gólnych kategoriach. Nad ostatecznym wyborem laureatów czuwa kapituła złożona z  przedstawicieli organizacji studenckich działających w naszym regionie (studenckie organizacje międzyna rodowe, ko ła naukowe, biura karier, samorządy studenckie wyższych uczelni). Finał stanowi uroczyste wręczenie statuetek podczas uroczystej Gali w najpiękniejszej sali Pałacu Poznańskiego - Sali Lustrzanej. Wszystkich studentów zachęcamy do głosowania w  kolejnej edycji konkursu p opr z e z s t r onę i nter netową projek t u www.galanbiznesu.eu. W   t y m r o k u w  z w iązku z  jubileuszem, oraz głosami płynącymi od Łodzian organizatorzy postanowili dodać Plebiscyt w dwóch kategoriach: 1) Człowiek Regionu Łódzkiego, 2) F i r m a R e g i o n u Łódzkiego. Każdy Łodzianin może oddać swój głos poprzez w ysłanie

smsa. Szczegóły dostępne są na stronie www.glosowanie.galabiznesu.eu. Laureatów w Plebiscycie poznamy podczas Gali 24 listopada. Organizatorem Gali Biznesu jest Studenckie Forum Business Centre Club Łódź. Organizacja funkcjonuje przy największej organizacji prywatnych przedsiębiorców w Polsce - Business Centre Club. Dzięki tej współpracy studenci mają możliwość uczenia się i zdobywania doświadczenia, które wykorzystują w codziennych działaniach. Kontakt z najlepszymi przedsiębiorcami w Polsce jest niepowtarzalną okazją do przełamywanie barier w świadomości młodych ludzi, kształcenia przedsiębiorczych postaw, czy też nabywania praktycznych umiejętności.

Radosław Szwugier Forum Biznes Center Club r.szwugier@galabiznesu.eu

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XII  

XII numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XII  

XII numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement