__MAIN_TEXT__

Page 40

40 |

DealKwiecień Marzec 2010 Deal 2011

WARTO WIEDZIEĆ

byłby skłonny zainwestować w tak ryzykowne obligacje. Zgodnie z danymi izby rozrachunkowej (DTCC) wartość kontraktów CDS na obligacje greckie w marcu 2010 roku wynosiła 9 miliardów dolarów, czyli niewiele w porównaniu z całkowitym długiem wartości 271 miliardów dolarów. Świadczy to o tym, iż nie ma podstaw, by zrzucać winę na spekulujących CDS’ami za wywołanie tej sytuacji. Z pewnością jednak kontrakty te unaoczniły sprawę pogarszającej się sytuacji państw europejskich.

CDS. Również w tym przypadku rząd USA wsparł finansowo koncern, ratując go tym samym przed całkowitym bankructwem. A MOŻE TYLKO LUSTRO? Kontrakty Credit Default Swaps odegrały także ważną rolę podczas zapoczątkowanego w Grecji kryzysu finansów publicznych, który zaatakował później inne kraje UE. Jesienią 2009 roku wyszło na jaw, iż dane statystyczne dotyczące sytuacji finansów publicznych Grecji nie odpowiadały rzeczywistości. Rewizja zobowiązań pokazała, że Grecja może nie być w stanie spłacić zaciągnięt ych długów, a kluczowe agencje ratingowe obniżyły jej poziom wiarygodności kredy towej. Wydarzeniom tym towarzyszył g wa ł tow ny w zrost c e ny (s pr e a du) 5-letniego kontraktu CDS na greckie obligacje. Z poziomu ok. 120 p.b. we wrześniu 2009 roku wzrósł on drastycznie osiągając szczyt ponad poziomem 1000 p.b. w czerwcu 2010 r. Oznacza to, że dla kontraktu o wartości 10 mln płatność wzrosła ze 120000 do 1000000. Po planach pomocy finansowej dla Grecji, presja na wzrost wartości CDS’ów zmalała, jednak nie spadła poniżej wartości 500 p.b. - co i tak jest wysoką wartością. Dla porównania, spread kontraktu na obligacje niemieckie waha się w granicach 50 p.b. i nie przekroczył jak dotąd 90 p.b. W złej sytuacji znalazły się także inne kraje europejskie: Portugalia, Hiszpania, Irlandia. Istnieją podzielone opinie co do tego, czy

CDS’y miały jakikolwiek wpływ na sytuację finansów publicznych w tych krajach. Europejscy politycy twierdzą, że wydarzenia na rynku CDS pogorszyły w znacznym stopniu zdolność do pozyskania przez rządy kapitału od inwestorów i przyspieszyły cały proces. Greckie obligacje zaczęły być odbierane jako bardzo ryzykowne, przez co koszt pozyskania kapitału wzrósł. Ich zdaniem przybliżyło to widmo bankructwa. Rozwa-

żania na temat CDS’ów w Parlamencie Europejskim doprowadziły do podjęcia przez niego na początku marca 2011 roku rezolucji zakazującej całkowicie handel nagimi CDS’ami na terenie Unii Europejskiej. Odmienną opinię na temat tych instrumentów przedstawiają bankowcy. Według nich kontrakty CDS odzwierciedlają tylko to, co dzieje się w gospodarce i prawdziwym powodem wzrostu awersji do ryzyka był fatalny stan finansów państwowych. Dodatkowo argumentują oni, że Grecja mogłaby się znaleźć w jeszcze gorszej sytuacji bez kontraktów zabezpieczających, gdyż nikt nie

CO BĘDZIE DALEJ? O Credit Default Swap’ach może być jeszcze głośno. Warto śledzić ich kwotowania i informacje płynące z tego rynku, aby nie dać się zaskoczyć i móc szybko zareagować na zmiany. CDS’y mogą być wskaźnikiem sytuacji gospodarczej danego kraju. W przypadku kwotowań polskich CDS’ów ich wartości wahają się w granicach od 100 do 300 p.b. Okresem ich gwałtownego wzrostu był jedynie luty 2009 roku, kiedy przekroczyły wartość 400 p.b. Ten ostry ruch w górę można połączyć z atakiem spekulacyjnym na polską walutę, o którym mówiło się w tamtym okresie. Na początku lutego 2011 roku głośnym echem odbiła się reko-

mendacja Barclays Capital, w której bank zalecił swoim klientom kupowanie polskich CDS’ów. Nie można się dziwić natychmiastowej reakcji wiceministra finansów, który powiedział, że nie należy traktować rekomendacji jako wieszczenie bankructwa. Mimo to, należy mieć nadzieję, że polski rząd zareaguje na te sygnały w sposób roztropny i nie dopuści do dawania powodów do kolejnych takich rekomendacji. Adam Krajewski adam.krajewski@skninwestor.com

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XI  

XI numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XI  

XI numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement