__MAIN_TEXT__

Page 30

30 |

DealKwiecień Marzec 2010 Deal 2011

FELIETON

Greenwashing to termin opisujący zielony PR oraz zielony marketing wykorzystany do kłamliwego promowania przedsiębiorstwa jako tego, które kładzie nacisk na ekologię.

P

rodukty bądź usługi oferowane przez ekologiczne przedsiębiorstwa są zazwyczaj droższe ze względu na reklamę utrwalającą w świadomości klientów ekologiczny profil działalności firmy. Odbiorca usługi bądź konsument produktu firmy stosującej greenwashing, zamiast wesprzeć działania pro środowiskowe, napełnia portfele przedsiębiorców, którzy liczą na szybki zysk, nie zważając na ryzyko. A jest o co walczyć, bowiem spożycie ekologicznych produktów wciąż rośnie, a co za tym idzie, wzrasta również podaż takich produktów. Wejście na rynek produktu ekologicznego jest długie, żmudne, kosztowne i niestety coraz więcej producentów decyduje się na ominięcie pewnych regulacji. Oddziałuje to negatywnie na zaufanie społeczeństwa w stosunku do całego pro ekologicznego rynku. Pojęcie greenwashing’u zostało stworzone przez Jay’a Westerveld’a. W roku 1986 napisał on esej opisujący ekościemę jednego z hoteli. Włodarze podjęli decyzję o umieszczeniu etykiet, na których uprzejmie prosili gości o oszczędne używanie ręczników. Takie zachowanie miało zmniejszyć ilość zużywanej wody, czego efektem miała być poprawa kondycji środowiska. Pod ekologiczną maską krył się większy zysk spowodowany redukcją rzeczy do prania. W Polsce zjawisko ekościemy nie jest jeszcze tak wszechobecne jak zagranicą. Świadomość polskich konsumentów o danym zjawisku jest na średnim poziomie,

podobnie jak ekologiczne preferencje zakupów, o czym może świadczyć chociażby ilość stron internetowych na dany temat. Najpopularniejszy w tej dziedzinie portal ekosciema.pl pozostaje daleko w tyle za greenwashingindex.com. Można znaleźć informacje na temat greenwashing’u na przeróżnych portalach, ale wciąż brakuje dobrej strony opisującej i oceniającej działania różnych firm. Portal ekosciema.pl raczkuje na razie w tej dziedzinie, problemem może być brak zainteresowania. Znakowanie produktów ekologicznych odbywa się na wiele sposobów. Etykiety i deklaracje środowiskowe I typu są stosowane na zasadzie dobrowolności i przyznawane przez niezależną trzecią stronę po spełnieniu kryteriów środowiskowych. Kryteria środowiskowe są oparte na uproszczonym badaniu cyklu życia. Dzięki tym oznaczeniom konsument może rozpoznać produkt najbardziej przyjazny środowisku spośród tej samej grupy wyrobów. Natomiast etykiety i deklaracje środowiskowe II typu są deklarowane przez wytwórcę. Własne etykiety środowiskowe mogą dotyczyć wytwarzania i dystrybucji np. zawartość materiału z odzysku, używania wyrobu np. energooszczędność, zagospodarowania zużytego wyrobu. Ostatni III typ jest przyznawany przez trzecią stronę, a certyfikacja oparta jest na ISO 14040. Norma ISO 14040 to zarządzanie środowiskowe, ocena cyklu życia, zasady i struktura. Warto dodać, że wszystkiego rodzaju normy, certyfikaty i oznaczenia zwiększają

konkurencyjność danego przedsiębiorstwa oraz otwierają wiele rynków dając więcej możliwości do sprzedaży produktu. Przykładów greenwashingu na świecie jest o wiele więcej niż w Polsce. Na wcześniej wymienionej stronie greenwashingindex.com roi się od przykładów. Firma McDonald’s w 2009 roku zmieniła kolor swojego logo z żółto-czerwonego na żółto-zielony. Ebay niedawno stworzył zielone centrum promocji własnych i trwałych produktów. W Polsce przykłady na temat ekościemy podaje jedynie portal ekosciema.pl. Mianowicie, najpopularniejszy polski portal aukcyjny allegro.pl pozwala wykupić opcję ekologiczny sprzedawca, niezależnie od tego w jakim stopniu sprzedawane produkty oddziaływają na środowisko, natomiast portal ekodekoracje.pl ma charakter ekologiczny tylko w nazwie i opisie firmy, nic poza tym. Nie dajmy się złapać na chwytliwe nazwy czy zielone opakowania. Należy przeanalizować cykl życia danego produktu i autentyczność etykiet, które kuszą ekologicznym charakterem kiedy chcemy wydać więcej pieniędzy na ekologiczny charakter. Wraz z rosnąca konkurencją przedsiębiorstwa będą w każdy możliwy sposób zwiększały swoją konkurencyjność, ale to my - klienci - możemy ocenić działania danego przedsiębiorstwa i wybierzemy szczere działania ekologiczne, potrafiąc odróżnić je od ekościemy. Artur Wejner artur.wejner@onet.pl

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XI  

XI numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XI  

XI numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement