__MAIN_TEXT__

Page 14

14 |

Deal 2010 DealListopad Marzec 2010

WARTO WIEDZIEĆ

Respect Index, czyli inwestycje w dobre praktyki

Klasa RESPECT AAA: ta klasyfikacja nie dotyczy, wbrew pozorom, egzemplarza energooszczędnego sprzętu AGD. To najwyższa możliwa do uzyskania klasa ratingowa spółki giełdowej wchodzącej w skład nowego indeksu na GPW – RESPECT Index. Jednak w obu przypadkach chodzi o odpowiedzialność. W pierwszym ekologiczną, w drugim – społeczną.

C

SR (Corporate Social Responsability), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, przez długi czas była w Polsce traktowana jako pojęcie – wydmuszka i kolejny chwyt marketingowy. Przez media i społeczeństwo uznawane za cyniczne narzędzie wizerunkowe w rękach speców od PR’u (i często tak właśnie wykorzystywane przez przedsiębiorców). CSR długo musiało pracować na dobrą markę i uznanie autentycznych idei dobrych praktyk (poniekąd powielając los, mającego wciąż jeszcze złą prasę Public Relations). Na tym polu jest jeszcze dużo do zrobienia – pozorowane, obliczone tylko na efekt działania wciąż stanowią istotny procent aktywności społecznej polskich firm. Jednak zachodnie doświadczenia, gdzie CSR jako samodzielny element strategii przedsiębiorstw funkcjonuje już około dwudziestu lat, przynosząc optymistyczne prognozy. Z czasem odsetek ten powinien maleć – rzetelnie odpowiedzialny biznes po prostu opłaca się wszystkim zainteresowanym. Wraz ze wzrastającą świadomością obustronnych korzyści, rośnie popularność, a co za tym idzie, staranność praktyk

zaliczanych do kategorii CSR. Rośnie liczba inicjatyw ekologicznych i społecznych, działań skierowanych do społeczności lokalnych, wewnętrznych reguł, kodeksów dobrych praktyk i określonych norm etycznych. Spółek, które na różne sposoby starają się być fair wobec swojego otoczenia (zewnętrznego i wewnętrznego), wciąż przybywa. Pojawiają się więc w kolejnych zestawieniach i raportach organizacji pozarządowych zajmujących się CSR. Według najnowszego raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce” - Dobre Praktyki za rok 2009 (przygotowywany od 8 lat przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu), na pierwszy plan wysuwają się inicjatywy największych przedsiębiorstw. Wśród nich choćby Euro Bank S.A.,podejmujący działania z zakresu promowania przedsiębiorczości, Grupa TP, która stworzyła specjalny program umożliwiający osobom niepełnosprawnym sterowanie przeglądarką internetową przy pomocy ruchów oczu, czy Polkomtel S.A., który umożliwił pracownikom uzyskanie specjalistycznych umiejętności ratowniczych. Zupełnie nową

kategorią w tym roku było odpowiedzialne inwestowanie. Z inicjatywy Deloitte Polska, magazynu Forbes, Kulczyk Investments oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w listopadzie 2009 uruchomiony został pierwszy w Polsce etyczny indeks giełdowy – RESPECT Index. JAK TO DZIAŁA? RESPECT Index jest indeksem, które ma pomóc inwestorom giełdowym w dokonaniu oceny spółek pod kątem odpowiedzialności społecznej. Analizą objęto spółki notowane na GPW, z wyłączeniem spółek zagranicznych i tych, których akcje są notowane poza warszawską giełdą (dual-listing). W czerwcu 2009 otrzymały one ankietę z 45 pytaniami dotyczącymi funkcjonowania na giełdzie, zarządzania, regulowania zobowiązań, traktowania pracowników i klientów, ochrony środowiska, działalności społecznej oraz polityki odpowiedzialności społecznej. Pytania i kryteria oceny oparto na międzynarodowym standardzie Global Reporting Initiative, dostosowanym do polskich realiów. Ankietę wypełniło 119 spółek. Szczegółowemu audytowi podda-

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal X  

X numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal X  

X numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement