Magazyn 204

Magazyn 204

Poland

Niezależne Zrzeszenie Studentów Organizacji Uczelnianej Uniwersytetu Warszawskiego to największa organizacja studencka na UW.

NZS jest samorządną i społeczno–polityczną organizacją studentów kierujących się w swoich działaniach chrześcijańskim systemem wartości, chęcią uczestnictwa w życiu publicznym swojego kraju, przyczyniając się do jego demokratyzacji, utrwalania i pogłębiania praw obywatelskich, swobód twórczych oraz umacniania niezawisłości nauki, kultury i sztuki.

nzs.uw.edu.pl/