Page 1

E{cQ†Yh‘$M`M•“pcYŠEntSnM‘Yh§

YS•YpcY‘‚}tVh‰}Yotp†‰¢

=}•^VpcS“RY• Y}SM¢

Większość restauracji i pubów w naszym mieście przypomina palarnie

Szpital Wojewódzki we Włocławku powoli zamienia się w plac budowy strona 6

Prośba o przyspieszenie przydziału mieszkania została odrzucona strona 3

>&7

1u‡~–ZSq”hZ‚‡ ŠqN‚c”TZk Włocławianie dopominają się o wynajęcie w mieście firmy zajmującej się wyłapywaniem bezpańskich zwierząt. Mieszkańcy boją się, şe biegające luzem bezdomne psy mogą kogoś zaatakować. Zwierząt nie chcą odławiać straşnicy miejscy ani pracownicy schroniska.

’‡u~Zi Ă˜kd‚‡u|NWNĂ‘Ă?Ă?Ă?

}‰RY{t}†_YjY{}Y•Y u‘

‚‡~uqNÔ

Około 14 złotych kaşdego mieszkańca rocznie kosztują |Zq‚hZT–ouqiv’–N~–RWv’iupŠqNkq”Tc‚|voZi

3Zpuq‡SdhZ |uidZ‚–Zqd

%NTdZh%~uT–”r‚id pNTdZh£p~uT–”q‚idÆqu’u‚Td£Tup£|k

Mieszkańcy ulicy Kapitulnej mają dość przedłuşającego się remontu. Po rozkopanej ulicy nie sposób dojechać ani dojść do posesji.

71*3; * &H

Po trzech kolejnych poraşkach piłkarze Włocłavii w końcu powiększyli dorobek punktowy. Na własnym boisku wywalczyli remis z TS 1998 Dopiewo (1:1). Zdobyty punkt nie zmienia jednak trudnej sytuacji ‚‡~uqN�Ó klubu.

Ă“Ă‘Ă’Ă?Ă?;F&F

3ZikNpN

 

      

        

Ă’Ă–Ă—Ă?Ă?;F&F

ROK I

NR 3 (3)

mutacja Nowości Toruńskich

&dZ‚ioNWNhRS~uqd

Około 2800 złotych - tyle wynosi przeciętne wynagrodzenie w naszym województwie. Ta średnia jest jednak przez niektórych podwaşana. Włocławski ślusarz, pan Kamil, zarabia na rękę około półtora tysiąca złotych. - Tuş przed pensją zawsze jest u nas w domu krucho - mówi pan Kamil. - Nie mogę jednak narzekać, bo znam wiele osób, które mają najnişsze wynagrodzenie. Dlatego, gdy słyszę o tych średnich, zastanawiam się, skąd się one biorą, bo we Włocławku mam tylko jednego kolegę, który tyle zarabia. Jak słyszę o zarobkach prezesów, to robi mi się niedobrze. Nie chodzi o to, şe 1uqNW� Õpkq–ou‡”Tc|uTcouqR’‡”p~uiŠ|Zq‚hZ–N~–RWv’’ouToN’‚idTc‚|voZipdZh‚idTc£²Ni‚o”‚–_ komuś zazdroszczę, ale przecieş to u–N~uSiNTc|~Z–Z‚v’ ~uSdpd‚d_qdZWuS~–Z²WZqZ~’ŠhZ‚d_qN‚– –”‡Zkqdi wszystko z naszych pieniędzy. Bossowie komunalnych przedsię- denta miasta, równieş odpowiedzi Sekretarka poprosiła o pytania e-maF3;*F J

biorstw nie oglądają się jednak na nie udzielił. - Nie odpowiem na to py- ilem, ale nie raczył odpisać. przeciętnych zjadaczy chleba, bo juş tanie, bo jest niepowaşne - odparł. - Pogięło was? - tak zareagowała 1uqNW� Õpkq–ou‡”Tc|uTcou² dawno przegonili prezydenta WłoPowaşne natomiast są jego zarobki. na pytanie o zarobki Elşbieta MostoqR’‡”p~uiŠ|Zq‚hZT–ouqiv’ cławka. Czy powinni więcej otrzymy- Z pensją blisko 15 tys. złotych wraz z wiak, szefowa „Bazy�, ale potem juş –N~–RWv’’ouToN’‚idTc‚|voZi wać od włodarza miasta? - To prezy- Markiem Krygierem (MPK), Edwar- spokojnie z nami rozmawiała. Rozmowa o zarobkach nie obupdZh‚idTc£;uiu‚–‡ŠhZ�Ó–ou² dent zarabia za mało - mówi Elşbieta dem Ziemskim (Saniko) i Piotrem ‡”TciN™WZaupdZ‚–iNrTN uW Mostowiak, prezes spółki „Baza�. - Ja Šowickim (Wodociągi) przoduje w rzała natomiast Marka Krygiera, qu’u~uWiNWuZpZ~”‡N£ za takie pieniądze na pewno bym się finansowej lidze prezesów komunal- który wysokość swoich poborów nie zgodziła zasiadać na tym stano- nych spółek. Gdy zadzwoniliśmy, tłumaczył faktem, şe nie on je usta&NhpqdZhu|oNTNkqNhZ‚‡`ŠqiThN wisku. Przecieş to jest harówka. ten ostatni schował głowę w piasek. lał, a zarządzanie spółką to duşa T–ouqiN–N~–RWŠ’ªN–dZ¨£%dZ² odpowiedzialność, bowiem ręczy Wielu prezesów dener‚d_T–qdZpu™qN–N~uSdU‡”kiu się za to swoim majątkiem. wuje się, gdy dziennikarze Oprócz pensji, szefowie spółek uiuouÒ Ô‡”‚£–ou‡”Tc£ pytają o wysokość ich wyna- ;u|~Z–”WZq‡FouToN’iN–N~NSdN mogą sobie równieş nabić portfele grodzenia. - Co to za pytanie –NpNou£N–N‡NidZ|dZqdRW–Z &NhkZ|dZhS”U’–N~–RW–dZFu² nagrodami. W ubiegłym roku taką - obruszył się Michał PieWuTdRav’kŠS%1  aW–dZTu nagrodę otrzymał Marek Krygier za traszewski, prezes MPEC, qN|Z’quS”p‚d_qdZ–auW–doN pdZ‚dRTpu™qN–N~uSdU|~N’dZ jubileusz 35-lecia pracy. Szefowi MPK odsyłając nas do swojego –N‚dNWNUqN‡”p‚‡Nqu’d‚iŠ£ �Ò‡”‚d_T”–ou‡”Tc¡’‚–”‚‡idZ wypłacono ponad 20 tys. złotych. oświadczenia majątkowego. k™SdZ‡N%u‚‡u’dNi |~Z–Z‚‚|voidªN–N¨ Dodajmy, şe wynagrodzenie prei’u‡”S~Š‡‡u¸£ Na kolejne, czy powinien zesów ustala prezydent miasta. dostawać więcej od prezy3ZikNpN

Ă’Ă–Ă–Ă?Ă?;F&F

‚‡~uqN×

q`ua~N`diN¢Npdk%vh‡N

FouToNÂ’dNqdZ‚RuSŠ~–Zqd’”‚uiu² ƒTdR|uSu~vÂ’|~Z–Z‚vÂ’pdZh‚idTc ‚|voZi i‡v~”Tc|Zq‚hZ‚R|uqNW |d_U~N–”’”™‚–ZuWƒ~ZWqdZh Â’~ZaduqdZÂŁ&NhSuaN‡‚d–N~NSdNhR |~NÂ’dZĂ?Ă”‡”‚£–ou‡”TcS~Š‡‡uÂŁ


Ă‘

*|dqdZ

Ă˜kd‚‡u|NWNĂ‘Ă?Ă?Ă?

U NAS *%&;3J

0}•Yg‚ScY{tVpM{c^ScYo¢

E{cQ†Yh

Odsłonięte kable pod napięciem w podziemnym przejściu pod ulicą Okrzei strona 9

Czy rozsmakowaliśmy się w potrawach z gęsiny na imprezie z okazji św. Marcina?

Gorzej niĹź rzecz

1u‚|u~‡u’”p’ZZiZqW–dZ‚‡~uqN�Òd�Ó£

u~–id‚pNiiN‚–Nqid pNTdZh£p~uT–”q‚idÆqu’u‚Td£Tup£|k

Zapewne wielu włocławian zamieniłoby się na pensje z graczami Anwilu, ale w sobotni wieczór chyba nikt nie chciał być w ich skórze. Takiego wściekłego Igora Griszczuka dawno nie widzieliśmy. Po poraşce DJ Thompson obiecał tydzień supercięşkich treningów, ale chyba niepotrzebnie, bo znając trenera Anwilu, sam je zaordynuje. Nie ma im jednak co współczuć, bo noszenie koszulek rottweilerów zobowiązuje. ŝal mi natomiast Igora, bo w sobotę widać było bezsilność byłego koszykarza, który sam chętnie wskoczyłby na parkiet i pokazał, jak się gra. I niezaleşnie od formy, nikt by na niego

*%&;3J

nie gwizdał, bo kibice cenią zawodników, którzy dają z siebie wszystko, a takim przecieş był Igor. W sobotę jednak publiczność gwizdała, bo (wracając do pieniędzy) za 15 złotych obejrzała „kaszankę�. Co prawda nie po raz pierwszy w tym sezonie, ale poprzednie wędliny były zwycięskie, więc smakowały inaczej. Ostatnią kaszankę znacznie trudniej przełknąć - zbyt wiele w niej goryczy starogardzkich tabletek. Za tydzień, gdy Anwil zainauguruje pucharowe zmagania, kibice na pewno nie zawiodą i wypełnią Halę Mistrzów po brzegi. Mam równieş nadzieję, şe do tego poziomu dostroją się koszykarze. Panowie, trzeba zmazać plamę po kaszance!

1N~idqau’”Sd–qZ‚‚‡~uqNÓ£

dN‚qu Tu~N–TdNƒqdZh Â’ZkdqN1du‡~u’‚iN ZÂ’ZkdqNÂŁ|du‡~u’‚iNÆquÂ’u‚TdÂŁTupÂŁ|k

Chyba nikt z nas nie łudzi się, şe kiedykolwiek przestaniemy narzekać na brak miejsc parkingowych. Wielu kierowców przywykło juş do obowiązkowych rundek wokół osiedla w poszukiwaniu wolnego stanowiska. Za to nigdy nie przywykniemy do widoku źle zaparkowanych samochodów. Taki obrazek moşe doprowadzić do szału. Czasem próbuję zrozumieć sposób myślenia osoby, która niespecjalnie interesowała się tym, şe przez byle jakie ustawienie samochodu nikt inny obok się nie zmieści. Moşe chodzi o to, şe widząc kilka pustych stanowisk, kierowcę ogarnia taka radość, şe chce wykorzystać ich jak najwięcej? Skoro od miesiąca nie mógł pod domem znaleźć ani jednego wolnego miej-

sca, teraz zajmie trzy - kolejna taka okazja moşe się długo nie nadarzyć. A moşe chodzi po prostu o brak umiejętności parkowania lub zrozumienia problemu? Kto wie, moşe są w tym mieście tacy szczęściarze, którzy nigdy dotąd nie musieli odjeşdşać kilkaset metrów od domu, şeby móc zaparkować samochód do tego w deszczu. Z całą pewnością na plus jest to, şe spółdzielnie chcą budować kolejne parkingi. Problem w tym, şe niekiedy są one płatne, a przecieş nie na brak tego rodzaju placów postojowych kierowcy narzekają najbardziej, choć i tutaj zauwaşa się drobny deficyt. Dlatego trudno dziwić się irytacji mieszkańców osiedli, gdy widzą, şe spółdzielnia nie tyle co odpowiada na ich potrzeby, ale znajduje sposób na zarobek. Tak przynajmniej wielu to ocenia.

%dqRo’ZZiZqW. Bezdomne zwierzęta nie mają łatwego şycia

N

N‡N~–”qN3NW–dpd~‚iN

ie pamiętam czasów, kiedy w moim domu nie było czworonogów. Jako dziecko miałam psa, teraz mam trzy urocze koty. Tak naprawdę to chyba juş nie wyobraşam sobie domu, w którym nie ma zwierząt. Lubię je obserwować, podziwiam ich grację i mądrość. Zwierzęta koją nerwy i pozwalają nabrać do siebie dystansu. Zauwaşyłam, şe takşe wśród moich przyjaciół większość ma jakiegoś zwierzaka. Wychodzę z załoşenia, şe po to jesteśmy istotami myślącymi, şeby stać nas było na szacunek i troskę o innych, słabszych i od nas zaleşnych. A zwierzęta takie właśnie są. Dlaczego w takim razie tak często bezdomne zwierzęta traktowane są jak niepotrzebna rzecz? Czemu ludzie wydają się nie dostrzegać ich cierpienia i nie zastanawiają się, jak im pomóc? Pamiętam swoją ostatnią wizytę we włocławskim schronisku, gdzie wybrałam się, przygotowując tekst o adopcjach zwierząt. Byłam świadkiem, jak przyjechał dziadek z wnuczką, która uparła się, by mieć pieska. Dziewczynka wydawała się bardzo rozsądna, opowiadała o poprzednim psiaku, który u jej dziadków doşył sędziwego jak na psa wieku. Bez chwili wahania wybrała czarnego kundelka, bo był podobny do tamtego psa. Miała przy sobie nową smycz, karmę i wodę dla czworonoga. Wiedziała juş, şe pies to obowiązek. Tego samego dnia przy wjeździe do lasu na osiedlu Kazimierza Wielkiego przy jednej z ławek znalazłam młodego bernardyna. Zwierzak był wycieńczony upałem i wyraźnie wystraszony. Nie wiadomo, czy się zgubił, czy ktoś go celowo porzucił. Wszak były

Czy kibice i koszykarze

Anwilu Włocławek będą bezpieczni w Zielonej Górze? Włocławianie zmierzą się tam w sobotę z miejscowym Zastalem. Podczas ostatniego meczu zielonogórskiej druşyny na własnym parkiecie doszło do napadu na autokar. Temat w magazynowym wydaniu poruszy Maciej Mroczyński.

F‚Tc~uqd‚iNTcWkN–’dZ~–R‡²~v’qdZ™’ZFouToN’iŠ²hZ‚‡’dZkZ T–’u~uquav’ i‡v~ZT–ZiNhRqN|~N’W–d’R|~–”hN—rdu|dZi_

Nie wszystko jest kwestią szacunku do zwierząt, często jest to brak konkretnych rozwiązań. wakacje, a ludzie bywają okrutni. Być moşe właścicielowi tego czworonoga zabrakło wraşliwości i postanowił się go pozbyć, zapominając, şe zwierzę teş czuje. W niespełna godzinę od mojego telefonu zwierzak trafił do schroniska. Mam nadzieję, şe do dziś znalazł nowy, lepszy dom. Ten wyjątkowy letni dzień uświadomił mi po raz kolejny, jak bardzo ludzie są róşni i jak bardzo zwierzęta są od nas zaleşne. Przykłady złego traktowania czworonogów moşna mnoşyć, podobnie jak sytuacje, w których

miłośnicy zwierząt są potępiani. Sądzę, şe na kaşdym osiedlu jest przynajmniej jedna taka pani Zosia czy pani Kasia, która dokarmia bezdomne koty i dostaje za to ogromne cięgi od wzburzonych sąsiadów. Zapominają o tym, şe gdyby nie te koty, to w piwnicach mieliby myszy czy szczury. Patrząc na nasze włocławskie podwórko myślę, şe w sprawie bezdomnych zwierząt jest jeszcze wiele do zrobienia. Nie wszystko jest kwestią szacunku do zwierząt, często jest to brak konkretnych rozwiązań.

J%H&*1& u FN‚–”p–WNqdZp |uÂ’dqqu ‚d_–pdZqdUÂ’iÂ’Z‚‡ddSZ–Wup² q”Tc–’dZ~–R‡Â’ZFouToNÂ’iŠÂ&#x; –ZiNp”qNpNdkZ–u|dqdNpd –”‡ZkqdivÂ’|uWNW~Z‚Zp¢ Â’kuTkNÂ’ZiÆquÂ’u‚TdÂŁTupÂŁ|k

 *&*F*8 œ‡Zk¢ÔÓÑÒ�ÑÕÖÕœZ²pNdk¢’kuTkN’ZiÆqu’u‚Td£Tup£|k 3ŠS~”iN~ZWNau’NqNhZ‚‡qN |uW‚‡N’dZu|dqdd –”‡Zkqdiv’

>MF1;

u‡£N~u‚oN’ –Z~’dr‚id

%NTdZh%~uT–”r‚id

–ZpŠiu‚‡iNÂ&#x; 3Zpuq‡JdZkuqZau3”qiŠpdNo |u|~NÂ’dUZ‚‡Z‡”i_Â’TZq‡~Šp pdN‚‡NÂŁ&dZ‚‡Z‡” uiN–Nou‚d_ ™Z |u~Š‚–NqdZ‚d_|uuWquÂ’duq”Tc W~uaNTcdTcuWqdiNTc‡u|~NÂ’W–dÂ’N ŠW~_iN –N~vÂ’quWkNqN‚hNidu‚vS uWÂ’dZW–NhRT”TcFouToNÂ’ZiÂŁ&dZ Â’dZp i‡uÂ’|NWoqN|up”‚o ™ZS” |uou™”Uiu‚‡i_S~ŠiuÂ’RÂŁ&N‡NidZh qNÂ’dZ~–TcqdoN‡’uu‚i~_TZqdZquad  qdZpvÂ’dRThŠ™u‡”p ™ZqdZ‚|u‚vS |uqdZh|~–ZhƒUqN’”‚uidTcuSTN² ‚NTcÂŁ1up”‚o’”WNÂ’Nopd‚d_WuS~”  hZWqNi~ZNkd–NThNd’”Sv~pN‡Z~dN² ovÂ’uiN–No”‚d_qdZÂ’oNƒTdÂ’ZÂŁ

&di‡qdZ‚|~–R‡N Š™uWWNÂ’qN‚|~–R‡NqdZ|u ‚’udTc–’dZ~–_‡NTchZ‚‡uSu² Â’dR–iuÂ’ZdZa–ZiÂ’uÂ’NqZ|~–Z– ‚oŠ™S”|u~–RWiuÂ’ZÂŁ;”pT–N‚Zp Â’oNƒTdTdZkZqdZŠ’N™NhR‡Zau–N |~–Z|d‚ i‡v~ZauqNkZ™”|~–Z‚‡~–Z² aNUÂŁ%dZ‚–iNpqN1uoŠWqdŠdqN TuW–dZruS‚Z~’ŠhZÂ’dZkZ‡NidTc ‚”‡ŠNThdÂŁFdZkui~u‡qdZ–aoN‚–NoNp ‡Zau‡”|ŠdqT”WZq‡W”™Š~qZpŠ  hZWqNi‡ZkZ`uq”qdZuWqdu‚o” Â’d_i‚–Zau‚iŠ‡iŠ£ 1u‡~–ZSqZ|N~idqad Z‚‡Zpu‚uSR‚‡N~‚–Rd|updZƒTdZ qNhT–_ƒTdZh|u~Š‚–Np‚d_‚Npu² TcuWZp W–d_idT–ZpŠÂ’d_i‚–uƒU ‚|~NÂ’–NoN‡’dNp‚–”STdZhd ’”auWqdZhÂŁ&dZ‚‡Z‡” –N–’”T–Nh

|uWu‡N~TdŠWuTZkŠuiN–ŠhZ‚d_  ™Z’‚–”‚‡idZpdZh‚TN|N~idqau’Z ‚RhŠ™–Nh_‡Z£%Š‚–_’dZkui~u‡qdZ ui~R™NU|~–”kZaNhRTZŠkdTZ Nd‡Ni qdZ–N’‚–Z–qNhW_’ukqZpdZh² ‚TZ£&Nhau~–ZhhZ‚‡qNW~uaNTc ’Z’q_‡~–q”Tc aW–dZidZ~u’T” –u‚‡N’dNhR‚’uhZ|uhN–W”’pdZh² ‚TNTcqdZWu–’ukuq”Tc£ JN‚iNiŠhRTZ|~–ZpZSku’NqdZ FhZWq”p–pN~iZ‡v’qNu‚dZWkŠ 1uoŠWqdZ–Š|ZoqdZ|u|~–Z‚‡N’dN² qu‡u’N~£1~–Z–idkiNWqduS‚Z~² ’u’NoZp hNiikdZqTd|~vSŠhR ‚d_uWqNkZ—U£~”‡ŠhRpqdZ‡NidZ qdZ‚|uW–dZ’NqZ–pdNq” Su‚‡~N² TdoZppqv‚‡’uT–N‚Š ‚–ŠiNhRT ‡u’N~v’ i‡v~ZTcTdNoZp‡Np iŠ|dU£


>&7

Ă˜kd‚‡u|NWNĂ‘Ă?Ă?Ă?

Y• •Mp pMocY •hMpcY

F& ;H* &

FdZ~‚–Z –’”|dZiNpd

>~–_WqdT”pNad‚‡~N‡ŠuW~–ŠTdkd |~uƒS_‚Tcu~uÂ’NqZauĂ•Ă˜Â˛kZ‡qdZ² auÂ’ouToNÂ’dNqdqNu|~–”‚|dZ‚–Z² qdN|~–”W–dNoŠpdZ‚–iNqdNÂŁ%dZ‚–² iNqdZTSZ–‚iŠ‡ZT–qdZŠSdZaN‚d_ ukuiNkhŠ™uW|uqNW‚dZWpdŠkN‡£ Problemy z wentylacjÄ… pieca, popÄ™kana Ĺ›ciana i zniszczone okna sprawiajÄ…, Ĺźe StanisĹ‚aw PawĹ‚owski kaĹźdej zimy ma problemy z ogrzaniem mieszkania. - WydajÄ™ na to fortunÄ™ - mĂłwi wĹ‚ocĹ‚awianin. - W zeszĹ‚ym roku kupiĹ‚em trzy tony wÄ™gla. Mieszkanie muszÄ™ wietrzyć, bo sÄ… problemy z wentylacjÄ… starego pieca. Mam problemy z krÄ™gosĹ‚upem i stawami, a trudne do pokonania schody do piwnicy sprawiajÄ…, Ĺźe nie jestem w stanie sam nosić wÄ™gla. W zeszĹ‚ym roku musiaĹ‚em wynająć do tego drugÄ… osobÄ™. Niestety, w tym roku ze wzglÄ™du na problemy z sercem,

F3;*F J

*pdZ‚–iNqdNiupŠqNkqZd‚uThNk² qZŠSdZaN‚d_ui£Ñ‡”‚£’ouToN² ’dNq£1dZ~’‚–Zr‚‡’u|~–”W–dNoŠ |~–”‚oŠaŠhZu‚uSup¢ –NhpŠhRT”pkuiNkZ’SŠW”qiNTc

nie będzie ona w stanie mi pomóc. Zblişa się zima. Kto mi będzie nosił węgiel? Kamienica w centrum miasta, w której mieszka pan Stanisław, naleşy do prywatnych właścicieli. Włocławianin twierdzi, şe odrzucają jego prośby o wymianę stolarki. Z chęcią zamieniłby mieszkanie na mniejsze lub przeprowadziłby się do mieszkania komunalnego, ale na przydział lokalu nie ma zbyt duşych szans. Po siedmiu latach jest na liście dopiero na 362. pozycji. Napisał prośbę o przyspieszenie przydziału, ale dostał odmowną odpowiedź. - Miejska Komisja Mieszkaniowa po przeanalizowaniu dokumentów uznała, şe przyspieszenie nie jest moşliwe ze względu na wysokość dochodów tego pana - mówi Katarzyna Figel-Stolcman, naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Włocławka. ‚‡Nqu’dRT”Tc–N‚vSpdZ‚–iNqdu² ’”apdq” |~–Z–qNT–uq”TcWu ~Zpuq‡ŠiN|d‡NkqZau puWZ~qd² –NThdd~u–Sdv~idkŠSqNdqqZTZkZ –’dR–NqZ–dq’Z‚‡”ThNpdpdN‚‡N  –NpdZ‚–iŠhRT”p’kuiNkNTc’”oR² T–uq”Tc–Š™”‡iu’NqdN 

u‡£%NTdZh%~uT–”r‚id

Po naszym sygnale ‚|~N’R–Ndq‡Z~Z‚u’NoN‚d_‚‡~N™|u™N~qN, która przeprowadzi kontrolę wentylacji %NTdZh%~uT–”r‚id

JoNÂ’Zq‡”kNThN|dZTN |u|_iNqNƒTdNqNd–qd‚–T–uqZuiqN‚|~NÂ’dNhR ™Z 7‡Nqd‚oNÂ’1NÂ’ou’‚idiN™WZh–dp”pNWŠ™Z|~uSkZp”–ua~–NqdZppdZ‚–iNqdN ZaĹ‚amany pan StanisĹ‚aw powÄ…tpiewa w szansÄ™ otrzymania mieszkania. - Jestem schorowany, zastanawiam siÄ™, czy tego doczekam - kwituje postawÄ™ urzÄ™dnikĂłw.

Po naszym sygnale sprawą zainteresowała się straş poşarna, która moşe przeprowadzić kontrolę wentylacji pieca na wniosek lokatora.

|u–SN’duq”pkuiNkd’‚iŠ‡Zi ik_‚id™”’duou’Zh iN‡N‚‡~u`” SŠWu’kNqZhkŠSdqqZau–WN~–ZqdN ku‚u’Zau 

u|Š‚–T–NhRT”pkuiNk’TZkŠ–N² pdNq” hZ™Zkd’hZh’”qdiŠapdqN uW–”‚iN’ukq”kuiNk u’d_i‚–Zh |u’dZ~–TcqduW–N‚dZWkuqZau ’W~uW–Z–NpdNq” 

i‡v~Zu|ŠƒTdo”WupW–dZTiNkŠSdqqZ |kNTvÂ’id’”TcuÂ’NÂ’T–ZÂ’–’dR–iŠ –Š–”‚iNqdZp|ZoqukZ‡quƒTdÂ

%dTcNo1dZ‡~N‚–Z’‚id |~Z–Z‚ %1 . Szef miejskiej ciepłowni wyraźnie przejawia dziennikarskie ambicje, decydując, które pytania mediów są właściwe i powaşne. Moşe warto spróbować swoich sił w jednej z gazet? Pytanie, czy poza komunalnym przedsiębiorstwem ktoś będzie skłonny płacić panu prezesowi prawie 15 tys. zł miesięcznie?

0tV•cYopY{}•Yg‚ScY{tV‘“ thcopM{c^ScYo - *W‚ouqd_‡Ndq‚‡NkNThNZkZi‡~”T–qNpu™ZWu|~u’NW–dUWu‡~NaZWdd- denerwują się mieszkańcy Włocławka

3+;*

7RWŠpu~–”o u‡£N~u‚oN’ –Z~’dr‚id

Gdy sieć jest niezabezpieczona, do tragedii potrzeba niewiele. W Warszawie mały Mateusz omal nie zginął poraşony prądem, gdy bawił się przy otwartej skrzynce w jednym bloków. Mieszkańcy Włocławka sygnalizują, şe podobne zagroşenie istnieje w przejściu podziemnym łączącym okolice oddziału PKO BP z Dworcem Głównym. Kable wiszą na wierzchu po tym, jak skuto fragment ściany przed modernizacją obiektu. - Konsekwencje mogą być tragiczne - mówi Monika Napiórkowska, emerytka. - Co prawda, insta-

k™SdZ‡NJNSu~u’‚iN, W”~Zi² ‡u~iN%dZh‚idZhdSkdu‡Zid 1ŠSkdT–qZh£ Efektownie wypadła organizacja 120. rocznicy urodzin Zdzisława Arentowicza, patrona włocławskiej ksiąşnicy. Nie zabrakło wystawy pamiątek po patronie, poezji, oprawy muzycznej, konkursów oraz degustacji şurku i konkursu na wypieki.

–dZqqdiN~–NpN‡u~

S_WRT”p’‡~ŠWq”Tc’N~ŠqiNTc pdZ‚–iNqdu’”Tc

JW~uÂ’dŠkŠS™”TdŠÂ’ouToNÂ’dNq puaR–Na~N™NUuW‚ouqd_‡ZiNSkZ ’”‚uidZauqN|d_TdN SdZaqRTZ Â’|uW–dZpq”p|~–ZhƒTdŠ|uWŠkÂŁ *i~–ZdÂŁ%dZ‚–iNrT”‚RuSŠ~–Zqd  N%J uSdZTNo–SNWNqdZ‚|~N’”£

²q‚‡NkNThNhZ‚‡’”‚uiu NkZ|up”‚ouÂ’uƒUpouW–dZ™”hZ‚‡qdZpNkqdZua~NqdT–uqN²pvÂ’d%uqdiN&N|dv~iu’‚iN lacja jest wysoko, ale pomysĹ‚owość mĹ‚odzieĹźy jest niemal nieograniczona. Po sygnale naszej redakcji Waldemar KonopczyĹ„ski, zastÄ™pca dyrektora Miejskiego ZarzÄ…du DrĂłg, poinformowaĹ‚ nas, Ĺźe nakazaĹ‚ niezwĹ‚oczne sprawdzenie informacji.

W przypadku potwierdzenia tego faktu, wobec osób odpowiedzialnych mają zostać wyciągnięte konsekwencje. Tymczasem zdaniem wykonawcy, firmy Husar, od czasu rozpoczęcia przygotowań niewiele się zmieniło, bowiem z powodu fatalnego stanu

przejścia instalacja elektryczna i tak była odsłonięta. - Tyle şe nie było to aş tak widoczne jak obecnie - mówi dyrektor Jarosław Makowski z firmy Husar. - Prąd moşna wyłączyć, tyle şe wówczas uşytkownicy będą pokonywać przejście w ciemnościach, naraşając się na upadki.(mro)

3ZikNpN

Ă’Ă•Ă”Ă•Ă˜Ă?Ă? 

jMpMgontV •“Sb ocY •hMqSu‘ 7|uoZT–Zr‚‡’u£ Dziś o godz. 12 nastąpi oficjalne rozpoczęcie akcji „Pielucha dla Malucha�. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Maluch� przy ul. Sielskiej zachęca włocławian do zorganizowania zbiórki pieluch jednorazowych oraz środków higienicznych dla swoich podopiecznych. - Liczymy na osoby prywatne, szkoły, zakłady pracy, firmy - mówi dyrektor Jarosław Pułanecki.(mro)

Ă’

Zwycięstwem radnego Jarosława Chmielewskiego (PiS) zakończyło się pierwsze starcie w sądzie z Andrzejem Pałuckim, prezydentem Włocławka (SLD). Włodarz miasta podał do sądu rajcę w związku z interpelacją na ubiegłorocznej sesji Rady Miasta dotyczacą przebudowy placu Wolności, oraz pisma w sprawie naprawy kanalizacji deszczowej. Włodarz miasta oskarşył rajcę o pomówienie, które moşe ponişyć go w oczach opinii publicznej i narazić na utratę zaufania publicznego. Sąd umorzył postępowanie, stwierdzając, şe zarówno list, jak i interpelacja nie zawierały şadnych treści, które mogłyby ponişyć oskarşyciela prywatnego. Zwrócił równieş uwagę, şe słowa Jarosława Chmielewskiego były dozwoloną krytyką, mieszczącą się w subiektywnej ujemnej ocenie prowadzonych działań. Sąd obciąşył prezydenta kosztami postępowania w wysokości 300 zł.(mro)


Ă“

>&7

Ă˜kd‚‡u|NWNĂ‘Ă?Ă?Ă?

V•cYVtjcSbM•M{M}ht‘MTž

3+;*

;~vhiNhZ—W–ddqNT–Zh

Z–|oN‡qZpdZh‚TN|N~idqauÂ’Z zostanÄ… wybudowane |~–”ulicy &uNiu’‚idZauĂ”Ă˜d~ZW~”Ă“ Â’ZkdqN1du‡~u’‚iN ZÂ’ZkdqNÂŁ|du‡~u’‚iNÆquÂ’u‚TdÂŁTupÂŁ|k

Z–‚Zq‚uÂ’qNhN–WNÂ’uivou‚dZWkN Â’|u‚–ŠidÂ’NqdŠÂ’ukqZaupdZh‚TN |N~idqauÂ’Zau qZ~’” iov‡qdZ  ‚‡oŠT–idÂłu‡uTuW–dZqquƒUpdZ‚–² iNrTvÂ’SkuiuÂ’d‚iÂŁ7–Nq‚ZqN |u|~NÂ’_‚”‡ŠNThd‚RpN~qZÂŁ

Zmienił się rozkład jazdy oraz trasa autobusów linii nr 3. Autobusy jadące w kierunku ulicy Ostrowskiej, kursować będą ulicami: Toruńską, Chopina, Okręşną, Ostrowską - pętla. W kierunku Anwilu, ulicami: Ostrowską, Okrzei-Chopina, Chopina-Chmielną, placem Wolności-Kościuszki - dalej bez zmian. Na przystanku aleja Chopina-Witosa zatrzymywać się będą tylko autobusy wjeşdşające w ulicę Cmentarną-Real – jadące w kierunku ulicy Ostrowskiej. Szczegółowe rozkłady jazdy wywieszone będą na przystankach oraz umieszczone na stronie internetowej: www.mpk.com.pl.

u‡£N~u‚kN’ ”Z~’dq‚id

Mieszkańcy ulicy Uroczej 4 i 6 od wielu lat bezskutecznie walczą o nowe miejsca parkingowe na osiedlu. Nabrali nadziei na zmianę sytuacji, gdy w poblişu, przy ul. Pogodnej rozpoczęła się budowa nowego parkingu prowadzona przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zazamcze�. Niestety, parking jest płatny. - Wczoraj o godzinie 20.30 wróciliśmy z męşem do domu i dwa razy &N|N~idqaNTc|~–”ŠkdT”>~uT–Zh–qNkZ–dZqdZ’ukqZaupdZh‚TN’~_T–a~NqdT–”–TŠWZp okrąşaliśmy osiedle Te same problemy mają równieş renem - ma w planach budowę z nadzieją, şe zwolpozostali mieszkańcy włocławskich nowych miejsc, bez potrzeby lini się jakieś miejsce 1kNqŠhZp”SŠWu’_|N~idqav’|~–” blokowisk. Na osiedlu Kazimie- kwidowania pasów zieleni. - Pla- mówi pani Małgo- SŠW”qiNTc£_WRuqZuavkquWu‚‡_|qZ  rza Wielkiego brak miejsc parkin- nujemy budowę parkingów przy rzata, mieszkanka gowych wywołał nawet konflikt budynkach. Będą one ogólnodoul. Uroczej 6. - Te- WN~pu’Z NkZ‡u aW–dZWuioNWqdZ między mieszkańcami. Zdaniem stępne, darmowe, ale to, gdzie raz powstał parking |u’‚‡NqR S_W–dZ’dNWupu|uWiuqdZT kierowców, problem rozwiązałaby dokładnie powstaną, będzie wiaprzy poczcie, ale co likwidacja części trawników. - Ten domo pod koniec roku lub na poz tego, skoro jest ~uiŠkŠSqN|uT–R‡iŠ‚‡”T–qdNÑ���£ %d~u‚oN’>~SNr‚id |~Z–Z‚F7% skrawek trawnika nikomu nie słuşy czątku stycznia 2011 - podaje Mipłatny, a nie takiego - uwaşa pan Zenon, mieszkaniec rosław Urbański, prezes WSM. nam brakuje. ul. Šanowej. - Ani tam się dzieci nie Kilka lokalizacji dla nowych Sprawa jest szeroko opisywana w Internecie. - A tak się dzie dla nas, nie mówiąc o ludziach bawią, nikt tam kwiatów nie sadzi, parkingów zna juş Spółdzielnia cieszyłam na ten parking, myślałam, z miasta, którzy przyjadą do nas na więc o zdobieniu okolicy teş mówić Mieszkaniowa „Południe�. - Około stu miejsc moşe powstać şe więcej miejsca będzie. No i jest, zakupy. Teren będzie świecił pustką, nie moşna. Jedynie to psom do potylko gdzie i dla kogo? - na jednym z a my, kierowcy, wstawiamy swoje zostawiania odchodów to słuşy. Nie na terenie, który na ten cel przewłocławskich portali internetowych samochody na miejsca zakazane, bo mamy gdzie zostawiać aut, więc kazało nam miasto u zbiegu ulic stajemy na trawnikach. Przyjeşdşa- Kapitulnej i Gajowej - informuje pyta Idka. - Co to znaczy, şe niedługo nie mamy juş nigdzie miejsc. Opłaty (30 zł plus VAT na miesiąc) ją straşnicy i wlepiają mandat. Zbigniew Lewandowski, prezes będą mieli miejsca parkingowe tylko Wciąş nie zgadzają się z tym SMP. - Byłby to parking strzeşoci, którzy za to zapłacą? A co z resz- spółdzielnia tłumaczy kosztami potą? Nieładnie tak traktować swoich niesionymi na utwardzenie terenu niezmotoryzowani mieszkańcy. - ny, a co za tym idzie, płatny, ale chlebodawców. i oznakowanie miejsc. Kolejnych Najlepiej wszystko oblać betonem nie dlatego, şe chcemy zarobić, w - Teraz trzeba zebrać pieniąşki, miejsc w tym roku nie będzie, a w i ani skrawka zieleni nie zostawić przypadku budowy nowych parşeby się zwróciła cała robota i ma- 2011 SM „Zazamcze� planuje budo- - krytykuje pani Krystyna, równieş kingów to niemoşliwe. Bezpłatne teriał - pisze Anonim, internauta. - wę miejsc parkingowych, m.in. na mieszkanka Šanowej. - Miejsce na miejsca chcemy zrobić dodatkowo Najlepiej wygnać ludzi na boki, niech zapleczu pawilonu przy ul. Uroczej, przyrodę być musi. przy ulicach Fredry 4 i NoakowWłocławska Spółdzielnia Miesz- skiego 59, ale to dopiero w przysobie samochody stawiają na dachu, lecz nie zdradza, czy parking będzie kaniowa - zarządzająca tym te- szłym roku. bo teraz to juş nigdzie miejsca nie bę- płatny.

Z‚‡d’Nk’pdqŠ‡_ Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku organizuje pokaz najlepszych prac piątego Festiwalu Filmów i Form Jednominutowych. Festiwal ma formułę otwartą. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest przesłanie filmu trwającego dokładnie 60 sekund. Ideą festiwalu jest promocja młodych i utalentowanych artystów, zafascynowanych filmem oraz moşliwościami eksperymentowania z formą i obrazem filmowym. Finałowy pokaz najlepszych filmów odbywa się w Gdańsku. Następnie filmy wędrują do kin, klubów, galerii, na uczelnie wyşsze w Polsce. Pokaz w GSW przy ul. Miedzianej odbędzie się 19 listopada o godz. 17.30. Widzowie obejrzą 39 najlepszych filmów 2010 roku oraz najlepsze jednominutówki ze świata z zeszłorocznej edycji festiwalu, która odbyła się w Szanghaju. Czas trwania prezentacji - ok. 45 minut. Wstęp wolny.

cY}t‘StÂ&#x;{M†}•‰‘M˜pcYpM•pMhcV}t`t‘Y Municypalni zapowiadajÄ… pNqWN‡”–Ndaqu~uÂ’NqdZobowiÄ…zujÄ…cych qNJdZkuq”p3”qiŠqu’”Tc–qNivÂ’

F_W~v’iN –cN~TZ~–Npd

Uwaga włocławskich kierowców została wystawiona na próbę. Po remoncie Zielonego Rynku wprowadzono zmiany w organizacji ruchu

we Włocławku. - Kierujący powinni zachować tu szczególną ostroşność. Nieco upraszczając, moşna powiedzieć, şe na takim terenie zasady ruchu drogowego są jednoznacznie ukierunkowane na pieszego. Pieszy moşe korzystać nie tylko z chodnika ale i z całej szerokości drogi, w tym jezdni. Ponadto w strefie zamieszkania bezwzględne pierwszeństwo ma pieszy.

Reklama

 

     

  

Ă’Ă•Ă–Ă–Ă?Ă?Ă? ÂŻ

  #    ! "   #  

Ă“Ă?Ă•Ă?Ă?;F&FÂŻ

     

ÒÔÔÒ� ¯

Juş po raz drugi harcerze Hufca ZHP Włocławek-Miasto zapraszają uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w imprezie harcersko-turystycznej - „Szerokie Horyzonty Wolnego Czasu II�. Organizatorzy zapowiadają wiele atrakcji: trasy po mieście, w lesie, ciekawe zadania, szyfrowanie wiadomości, rywalizację pomiędzy reprezentacjami poszczególnych szkół. Na najlepszych czekają nagrody. Ponadto uczestnicy będą mieli okazję poznać historię swojego miasta oraz nowe sposoby na ciekawe spędzanie wolnego czasu. Więcej informacji na: www.wloclawek.zhp.pl

poprzez wprowadzenie „strefy zamieszkania�, zgodnie z którą na podległym jej obszarze samochód moşe jechać z prędkością nie większą niş 20 km/h, a postój pojazdu dozwolony jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych. - Niestety, znaczna część kierowców nie jest świadoma, jakie regulacje niesie to za sobą - uwaşa Norbert Struciński, rzecznik Straşy Miejskiej

3ZÂ’d‡Nkd–NThNJdZkuqZau3”qiŠ ‚|uÂ’uWuÂ’NoN’ƒ~vWidZ~uÂ’TvÂ’ qdZpNoZ–NpdZ‚–NqdZÂŁF‚–”‚‡iu –N‚|~NÂ’RÂ’|~uÂ’NW–ZqdNhZWqZ² au–qNiŠ²‚‡~Z`N–NpdZ‚–iNqdNÂŁ

Jak podają straşnicy miejscy, podejmując interwencje, często spotykają się ze zdziwionymi minami kierowców. - Zwłaszcza starsi staşem posiadacze prawa jazdy nie znają tego znaku - dodaje Norbert Struciński. - Warto go jednak poznać gdyş nie zamierzamy odpuszczać. Trzeba się liczyć z blokadami na kołach i z mandatami karnymi.(ep)

1 |~ ua ‡u S kŠ


Ă˜kd‚‡u|NWNĂ‘Ă?Ă?Ă?

Włocławek Szpital wojewódzki we Włocławku, choć niemal od początku pewny swego, dopiero teraz moşe w pełni odetchnąć - są pieniądze na inwestycje. Umowy na długoterminowy kredyt od Europejskiego Banku Inwestycyjnego zostały podpisane. Teraz moşna przystąpić do realizacji. W tym szczęściu nie wolno jednak zapomnieć o duşym zamieszaniu jakie czeka placówkę. Remont to takşe utrudnienia. Na głowie dyrekcji pozostaje zatem powaşniejszy dylemat - jak przeprowadzić prace tak, aby pacjentom dokuczało to jak najmniej. Bo całkowicie bezboleśnie chyba nie uda się przejść przez tą „operację�. 

’ZkdqN1du‡~u’‚iN

H;; & 

–dƒWu‚‡~–ZaNpÂ’dZkZ |u–”‡”’vÂ’|o”qRT”Tc –i~Â’duWN‚‡’N T–ouÂ’dZi SN~W–dZhWSNu–W~uÂ’dZ  ‚‡~uqduWŠ™”’Zi N‡u ’‚–”‚‡iu~uSdhZWquT–ZƒqdZ WkN‚dZSdZd‚|uoZT–Zr‚‡’NÂŁ Z~–” –Z~ZqidZÂ’dT–  uWWNo|uqNWĂ•Ă?kd‡~vÂ’i~Â’d

&7J J

Ă“Ă?Ă?Ă?

metrów kwadratowych - o tyle zwiększy się powierzchnia szpitala wojewódzkiego we Włocławku po rozbudowie.

73JH&*&;;*F ZƒkdŠ’N™N‚– ™ZpN‚– ‡ZpN‡ i‡v~”p|uÂ’dqqd² ƒp”‚d_–Ndq‡Z~Z‚uÂ’NU  –Nh~–”hqN‚‡~uq_¢ Â’Â’Â’ÂŁquÂ’u‚TdÂŁTupÂŁ|k ÂŻiuq‡Ni‡

*&7 3ZWNiThNÂ’ZFouToNÂ’iŠ 1kNTFukquƒTdĂ?  ×Ö²×Ă?Ă?FouToNÂ’Zi dZ~uÂ’qdi~ZWNiThd¢N‡N~–”qN3NW–dpd~‚iN ‡ZkÂŁÔÓĂ‘Ă’Ă?Ă‘Ă•Ă–Ă• Z²pNdk¢Â’kuTkNÂ’ZiÆquÂ’u‚TdÂŁTupÂŁ|k dŠ~u~ZikNpduaou‚–Zr¢ T–”qqZuWauW–£Ă—ÂŁĂ?Ă?WuĂ?Ă•ÂŁĂ?Ă? ‡ZkÂŁÔÓĂ‘Ă’Ă?Ă‘Ă“Ă“Ă‘

W akcjach krwiodastwa wzięło udział 90 mieszkańców strona 6

”™Š~’auW–£�Ѳ�Ô |ZoqdW–d‚dNhN‡N~–”qN3NW–dpd~‚iN ÔÓÑÒ�ÑÕÖÕ

’kuTkN’ZiÆqu’u‚Td£Tup£|k

0t†}•YRp“gY †‰pM b“SYj FouToN’‚idZ‚Tc~uqd‚iu dla zwierząt hZ‚‡|~–Z|ZoqduqZ. Mieszka tam 158 czworonogów ’ZkdqN1du‡~u’‚iN

FouToNÂ’dNqdZWu|updqNhR‚d_ u’”qNh_TdZÂ’pdZƒTdZ`d~p” –NhpŠhRTZh‚d_’”oN|”’NqdZp SZ–|Nr‚idTc–’dZ~–R‡£²;Z|‚” puaRiuauƒ–NN‡NiuÂ’NU²WZqZ~² ’ŠhR‚d_pdZ‚–iNrTӣ - Nad dzikim psem siÄ™ nie zapanuje. MogÄ™ mieć oczy dookoĹ‚a gĹ‚owy, trzymać dziecko caĹ‚y czas za rÄ™kÄ™, ale jeĹ›li pies bÄ™dzie chciaĹ‚ to i tak zaatakuje - martwi siÄ™ MaĹ‚gorzata KamiĹ„ska z PoĹ‚udnia. - W mieĹ›cie powinien być jakiĹ› hycel. - Gdy wracam późno w nocy do domu widzÄ™, jak po osiedlu przemykajÄ… bezpaĹ„skie psy - mĂłwi Robert BaraĹ„ski, mieszkaniec ul. Ostrowskiej. - Tylko czekać aĹź ktoĹ› zostanie zaatakowany pod wĹ‚asnym domem. Poza tym, to obrzydliwe, wszÄ™dzie psie kupy, a kundli jest u nas coraz wiÄ™cej. Niestety, w mieĹ›cie nie ma sĹ‚uĹźb, ktĂłre wzięłyby odpowiedzialność za sytuacjÄ™.

F3;*F J

Z–|Nr‚id|dZ‚–Na~N™N‡’uhZ² pŠSZ–|dZT–Zr‚‡’ŠÂ&#x;&dZÂ’dZ‚– Tu–~uSdUÂ&#x; –’ur¢ 7‡~N™pdZh‚iN¢Ă˜Ă—Ă• 7Tc~uqdiuWkN–’dZ~–R‡¢Ă•Ă?Ă‘ Ô×ÖĂ‘Ă•Ă“ ;uÂ’N~–”‚‡’u *|dZid qNW JÂ’dZ² ~–_‡Npd¢Ă•Ă˜Ă–Ă?Ă?Ă‘Ă”Ă˜Ă”

- Mieszkańcy bardzo często dzwonią do nas licząc na to, şe schwytamy psa, który błąka się gdzieś po osiedlu - komentuje Norbert Struciński, rzecznik SM. - Wyłapywanie zwierząt nie naleşy do naszych obowiązków, ale w sytuacji zagroşenia zareagujemy na kaşdy sygnał. Nie jest to równieş zadanie schroniska dla zwierząt, lecz podobnie jak municypalni, pracownicy placówki interweniują w przypadku agresywnych, chorych lub zranionych zwierząt. - W Polsce działają firmy profesjonalnie zajmujące się wyłapywaniem zwierząt, niestety, muszą one mieć ze schroniskami podpisane umowy na ich przyjmowanie - wyjaśnia Barbara Filińska z włocławskiego schroniska. - Problem w tym, şe schroniska w większości są przepełnione, wówczas placówka moşe odmówić przyjęcia psa. Równieş Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami bezradnie rozkłada ręce. - Dzwoni do nas straş miejska z prośbą o interwencję, zdarza się, şe mieszkańcy mają do nas pretensje, w złości pytają od czego jesteśmy, za co bierzemy pieniądze, choć pracujemu jako wolontariusze - podaje Cecylia Barska z włocławskiego oddziału TOZ. - Jeśli mamy wolne kojce, przyjmujemy zwierzęta i zawsze staramy się pomagać. Problem rozwiązałaby sterylizacja. Jestem przekonana, şe gdyby miasto wyraziło taką chęć, za 2-3 lata nie mielibyśmy juş bezpańskich psów. Ratusz przyznaje, şe powołanie zespołu zajmującego się wyłapywaniem bezpańskich psów jest niezbędne. Ponad 10 lat temu Urząd

7ocY}TpMV}tV•Y

u‡£N~u‚oN’ –Z~’dr‚id

Z‚‡iN‚N  ‚Rdq’Z‚‡”ThZ

NkuFouToNÂ’Zi

Z–|Nr‚idZT–’u~uquad|~–”hpŠhZ pd_W–”dqq”pd ;uÂ’N~–”‚‡’u*|dZidqNW JÂ’dZ~–_‡NpdÂŁ&N–Wh_TdŠ;NpN~N1ŠTcNk‚iN–|‚NpdT–ZiNhRT”pdqNÂ’oNƒTdTdZkd Miasta miaĹ‚ podpisanÄ… umowÄ™ z toruĹ„skÄ… firmÄ…, ktĂłra wypeĹ‚niania to zadanie. Do momentu utworzenia we WĹ‚ocĹ‚awku schroniska dla zwierzÄ…t. WydziaĹ‚ Gospodarki Komunalnej zapewnia, Ĺźe planuje ponowne powoĹ‚anie takiej grupy, lecz dopiero po zakoĹ„czeniu trwajÄ…cej rozbudowy schroniska. - Pierwszy etap, czyli modernizacja budynku gospodarczego, zostaĹ‚ zakoĹ„czony - mĂłwi ZdzisĹ‚aw KoziĹ„-

ski, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej. - W drugim etapie planujemy budowę pawilonów dla zwierząt, gdzie pomieściłoby się łącznie 300 zwierząt. W propozycjach do przyszłorocznego budşetu zgłosiłem budowę jednego takiego pawilonu. Jeśli zostanie to zaakceptowane, w trakcie realizacji inwestycji złoşylibyśmy wniosek do Rady Miasta o powołanie zespołu zajmującego się wyłapywaniem zwierząt.

3ZikNpN

Piesi i rowerzyĹ›ci |uÂ’dqqdqu‚dUuWSkN‚id Mundurowi wyjaĹ›niajÄ… okolicznoĹ›ci zdarzenia. Jak zwykle, przy okazji takich wypadkĂłw policja apeluje o ostroĹźność, tym bardziej teraz, gdy dni sÄ… pochmurne, coraz krĂłtsze, pada deszcz. Do wypadku doszĹ‚o w Szpetalu - Piesi ubrani w szare, ciemne GĂłrnym okoĹ‚o godziny 18.40. kurtki stajÄ… siÄ™ praktycznie niewi- Ze wstÄ™pnych ustaleĹ„ wynika, doczni, dlatego warto, aby kierowĹźe 25-latek kierujÄ…cy cy oprĂłcz zdjÄ™cia nogi z samochodem marki gazu trzymali siÄ™ bliĹźej Fiat Seicento, jadÄ…c w 1dZ‚dŠS~NqdÂ’‚–N~Z  Ĺ›rodka jezdni niĹź pokierunku Nasiegnie- TdZpqZiŠ~‡id‚‡NhR bocza, szczegĂłlnie na wa, podczas manew- ‚d_|~Ni‡”T–qdZ terenach wiejskich, o ru wymijania innego ile nic nie jedzie z naqdZÂ’dWuT–qd WkN‡Zau pojazdu potrÄ…ciĹ‚ pieprzeciwka - radzi Iloszego, prawdopo- Â’N~‡u NS”idZ~uÂ’T” na NowaliĹ„ska. - Piesi dobnie siedzÄ…cego na –Wh_kdqua_–aN–Š natomiast nie powinprawym pasie ruchu d‡~–”pNkd‚d_Skd™Zh ni bagatelizować roli - podaje sierĹź. Ilona ƒ~uWiNhZ–WqdÂŁ odblaskĂłw, ktĂłre bezNowaliĹ„ska, peĹ‚niÄ…ca wzglÄ™dnie zwiÄ™ksza‚dZ~™Nq‡kuqN&uÂ’Nkdr‚iN jÄ… naszÄ… widoczność. obowiÄ…zki rzecznika –Â’ouToN’‚idZhiupZqW” PamiÄ™tajmy, Ĺźe bez prasowego Komendy Miejskiej Policji we nich, w ciemnoĹ›ciach, WĹ‚ocĹ‚awku. - W wyniku zdarze- z odlegĹ‚oĹ›ci kilkudziesiÄ™ciu metrĂłw nia 56-latek poniĂłsĹ‚ Ĺ›mierć na jesteĹ›my dla kierowcĂłw zupeĹ‚nie miejscu. niewidoczni.(ep)

ÔÕ²kZ‡qdp_™T–”–qN|u‡~RTuq” |~–Z–‚NpuTcvW–adqRoqNpdZh² ‚TŠ£1ukdThNN|ZkŠhZWu|dZ‚–”Tc didZ~uÂ’TvÂ’uu‚‡~u™quƒUÂŁ

Ă’Ă˜Ă?Ă?Ă?;F&F

J' *3H

:“†Y˜ot˜Y •{touS

Ă”


FouToNÂ’Zi

Ă˜kd‚‡u|NWNĂ‘Ă?Ă?Ă?

”™Š~”~NWq”Tc Radni pełnią dyşury zgodnie ze swoimi okręgami wyborczymi w kaşdy wtorek w godz. 14-16 w pokoju 22a (na II piętrze), budynku B Urzędu Miasta, Zielony Rynek 11/13. 9 listopada - okręg wyborczy nr 3 - Stanisław Krzemieniewski, Józef Mazierski, Marek Popławski, Tadeusz Raczyński, Eugeniusz Wypijewski. 16 listopada - okręg wyborczy nr 4 - Joanna Borowiak, Janusz Dębczyński, Olga Krut-Horonziak, Mieczysław Rek, Zbigniew Lewandowski (dyşur będzie pełnić w budynku SM „Południe�, ul. Broniewskiego 7, pokój nr 17, w godz. 16-17. tel. 54 234 97 51).

1~uTZ‚–Na~u—S” Dwaj męşczyźni (20 i 17-latek) usłyszeli zarzut kierowania gróźb karalnych. Młodszy odpowie teş za uszkodzenie kamery w markecie. Policjantów wezwał ochroniarz sklepu przy ul. Wienieckiej. Poinformował, şe sprawcy grozili kasjerce. Po przejrzeniu monitoringu funkcjonariusze ustalili, şe męşczyźni uciekli do pobliskiego bloku. Tam teş ich znaleźli. Sprawcy byli nietrzeźwi.

&dZkZaNkqZ|uou’”

Ponad 300 metrów nielegalnych sieci rybackich przejęli policjanci i straşnicy Państwowej Straşy Wędkarskiej we Włocławku. Akcja została przeprowadzona na targowisku miejskim, miała na celu ograniczenie wprowadzenia do obiegu nielegalnych sieci wędkarskich i innych akcesoriów słuşących do niezgodnego z prawem połowu ryb.

–dZrqdZpdZTid Steffen MÜller zawita do Włocławka. Niemiecki aktor i kabareciarz, mieszkający i występujący w Polsce, będzie gościem Państwowej Wyşszej Szkoły Zawodowej. Pod jego patronatem Zakład Filologii Germańskiej i Filologii Rosyjskiej Instytutu Humanistycznego PWSZ we Włocławku organizuje „Dzień niemiecki�. Organizatorzy zapraszają do udziału w imprezie nauczycieli języka niemieckiego wraz z uczniami. Dzień niemiecki odbędzie się 30 listopada w godz. 10.30-17.30 w Instytucie Humanistycznym PWSZ przy ul. Mechaników 3 we Włocławku.

YS•YpcY‘‚}tVh‰}Yotp†‰ Prawie 80 milionów złotych pochłoną najblişsze dq’Z‚‡”ThZ’Z’ouToN’‚idZhkZT–qdT” ’ZkdqN1du‡~u’‚iN Z’ZkdqN£|du‡~u’‚iNÆqu’u‚Td£Tup£|k

7–|d‡NkFuhZÂ’vW–id|uÂ’ukd–NpdZ² qdN‚d_Â’|kNTSŠWu’”£;~Â’NhR‡Np ~Zpuq‡uWW–dNoŠŠ~ukuadT–qZau SŠ² WuÂ’N‚–|d‡NkqZauuWW–dNoŠ~N‡Šqiu² Â’Zau N‡Ni™ZquÂ’Zau|NÂ’dkuqŠ– kRWuÂ’d‚idZpWkNcZkdiu|‡Z~vÂ’ÂŁ Pod znakiem duĹźych zmian upĹ‚ynÄ… najbliĹźsze dwa lata we wĹ‚ocĹ‚awskim szpitalu. W ramach projektu realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne (spółkÄ™ powoĹ‚anÄ… przez samorzÄ…d wojewĂłdztwa) placĂłwka otrzyma 68 milionĂłw zĹ‚otych. Po remoncie jest juĹź oddziaĹ‚ kardiologiczny, na finiszu jest teĹź oddziaĹ‚ urologiczny - do koĹ„ca prac zostaĹ‚y ŠWuÂ’NquÂ’Zau|NÂ’dkuqŠ‚–|d‡NkN–NiurT–”‚d_|uWiuqdZT‚dZ~|qdNĂ‘Ă?Ă?Ă?~uiŠ£1~–ZqdZ‚duqZ‡Np–u‚‡NqR‡~–” juĹź tylko dwa tygodnie. NajwiÄ™kszÄ… uWW–dNo” i‡v~Z–’ukqdRpdZh‚TZWkNuWW–dNov’¢|‚”TcdN‡~”T–qZaud~ZcNSdkd‡NThd inwestycjÄ… jest budowa nowego pawilonu, w ktĂłrym docelowo majÄ… siÄ™ przebudowany bÄ™dzie zespół po- ze strony pacjentĂłw. Ku naszemu zdrowieje, jest pogodniejszy - uwaznaleźć dwa oddziaĹ‚y dzieciÄ™ce oraz radni specjalistycznych. Dodatkowo zdziwieniu wĹ‚aĹ›ciwie ich nie ma Ĺźa pani Janina, pacjentka szpitala. szpital pozyskaĹ‚ Ĺ›rodki zewnÄ™trzne - mĂłwi Stefan Kwiatkowski, zastÄ™p- - Czasem z koleĹźankami z sali trooddziaĹ‚ chorĂłb wewnÄ™trznych. - Te prace juĹź wystartowaĹ‚y, trzy- na rozbudowÄ™ szpitalnego oddziaĹ‚u ca dyrektora ds. lecznictwa Szpita- chÄ™ narzekamy na haĹ‚as, ale skoro piÄ™trowy pawilon jest budowany wraz ratunkowego - remont trwa. CaĹ‚ko- la WojewĂłdzkiego we WĹ‚ocĹ‚awku. ludzie majÄ… mieć później lepiej niĹź z lÄ…dowiskiem dla helikopterĂłw, dziÄ™- wity koszt inwestycji to 15,5 miliona - Prace juĹź zaczęły siÄ™ nakĹ‚adać, a w my teraz, to niech remontujÄ…. A kto ki czemu bÄ™dzie moĹźliwość szybkie- zĹ‚otych, z czego 85 procent dofinan- planach sÄ… kolejne. Bywa, Ĺźe robot- wie, moĹźe i my tutaj wrĂłcimy. go przetransportowania osĂłb cięşko sowania zagwarantowaĹ‚o Minister- nicy zaczynajÄ… dziaĹ‚ać juĹź o godziTakĹźe rodziny chorych skupiajÄ… chorych na blok operacyjny - mĂłwi stwo Zdrowia. nie 6 rano, a koĹ„czÄ… przed 22, wiÄ™c siÄ™ na pozytywnych stronach trwaWacĹ‚aw Filar, prezes K-PIM. - FinaĹ‚ tej - ObawialiĹ›my siÄ™, Ĺźe w zwiÄ…z- dla pacjentĂłw jest to uciÄ…Ĺźliwe, ale jÄ…cych prac. - To wstyd, Ĺźeby w dwudziestym inwestycji przewidziany jest na koĹ„- ku z remontem bÄ™dzie duĹźo skarg zamiast narzekać, powinniĹ›my siÄ™ z pierwszym wieku szpitale tak wycĂłwkÄ™ sierpnia przyszĹ‚ego tego cieszyć. roku. Wielu pacjentĂłw jest tego samego glÄ…daĹ‚y, dlatego kaĹźda nowa inZe Ĺ›rodkĂłw z projektu *SNÂ’dNkdƒp”‚d_ ™ZÂ’–’dR–iŠ westycja to krok do dorĂłwnania zdania. K-PIM utworzone zostanÄ… –~Zpuq‡ZpS_W–dZWŠ™u‚iN~a–Z - Przez Ĺ›cianÄ™ sĹ‚ychać wiertarki, krajom wysokorozwiniÄ™tym - mĂłwi takĹźe dwa nowe oddziaĹ‚y: czasem przez caĹ‚y dzieĹ„, ale wy- Monika Mikulska, odwiedzajÄ…ca w psychiatryczny i rehabi- ‚‡~uq”|NThZq‡vÂ’ÂŁŠqN‚–ZpŠ starczy przespacerować siÄ™ przez szpitalu swojÄ… matkÄ™. - Moim zdalitacji, zakupiony zosta- –W–dÂ’dZqdŠÂ’oNƒTdÂ’dZdTcqdZpNÂŁ oddziaĹ‚ kardiologii, jest tam czysto, niem, na takie remonty nie ma co nie specjalistyczny sprzÄ™t schludnie, nowoczeĹ›nie i choć to narzekać. Cieszmy siÄ™, Ĺźe oddala7‡Z`NqÂ’dN‡iu’‚id moĹźe wydać siÄ™ dziwne, w takich my siÄ™ od tej brzydoty i braku pro(na ktĂłry czeka juĹź, m.in. oddziaĹ‚ kardiologiczny), pomieszczeniach czĹ‚owiek szybciej fesjonalnego sprzÄ™tu. u‡£N~u‚oNÂ’ –Z~Â’dr‚id

3+;*

%cY‘M}†t c^•M †MpM‘cMTÂ&#x;`V“ot˜pM‰}M†t‘MT˜“ScY - FouToNÂ’ZiÂ’NiThNTci~Â’duWN‚‡’N’”|NWNWu‚iuqNkZ - mĂłwi Henryk Skoczylas, ktĂłry oddaĹ‚ juĹź 43 litry krwi Â’ZkdqN1du‡~u’‚iN

JNqNpdiukZhqZWÂ’dZNiThZ |uSu~Ši~Â’dÂŁFouToNÂ’dNqdZqdZ –NÂ’dZWkdÂŁ$RT–qdZi~ZÂ’uWWNou Skd‚iuĂ˜Ă?u‚vSÂŁ Akcja pod nazwÄ… „Wampiriadaâ€? juĹź po raz 14. odbyĹ‚a siÄ™ z udziaĹ‚em uczniĂłw ZespoĹ‚Ăłw Szkół Technicznych i Chemicznych. Dwa dni później na kolejnych krwiodawcĂłw autobus Regionalnego Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa czekaĹ‚ przy ul. ZduĹ„skiej. - Od dawna zastanawiaĹ‚am siÄ™ nad tym, by oddać krew, lecz trochÄ™ siÄ™ obawiaĹ‚am, nie miaĹ‚am czasu - komentuje Monika Laskowska, krew oddaĹ‚a po raz pierwszy. Fu‚‡N‡qdTcWÂ’vTcNiThNTc|uSu~Ši~Â’dÂ’ZFouToNÂ’iŠŠW–dNo’–d_ouuiuouĂ˜Ă?u‚vSÂŁ&N–Wh_TdŠŠT–qduÂ’dZ - Krwiodawcami jest wielu moich JZ‚|uovÂ’7–ivo;ZTcqdT–q”Tcd cZpdT–q”Tc|uWT–N‚Ă?Ă“ÂŁZW”ThdÂŞFNp|d~dNWӬ znajomych, dlatego wreszcie i ja siÄ™ niku 1963 roku - wspomina Jerzy wek, a to wszystko robi jednoczezdecydowaĹ‚am. F3;*F J

- Impulsem do oddawania krwi Czerenkiewicz, skarbnik ZarzÄ…- Ĺ›nie dla siebie i spoĹ‚eczeĹ„stwa. W ciÄ…gu jednej akcji krew oddaje dla mnie byĹ‚a Ĺ›mierć ojca, ktĂłry du PCK. - Przez te wszystkie lata ~ZÂ’pu™Z‚–uWWNUÂ’iN™W” chorowaĹ‚ na biaĹ‚aczkÄ™ oddaĹ‚em Ĺ‚Ä…cznie po- Ĺ›rednio 30 osĂłb. - UwaĹźam, Ĺźe na tle innych |dZ~’‚–”T–’N~‡ZipdZ‚dRTN - mĂłwi PaweĹ‚ PiÄ…tkow- dZW”ƒS”oZpqN nad 60 litrĂłw tego Â’NŠ‡uSŠ‚dZ3 d|~–”ŠkÂŁ ski, krew oddawaĹ‚ juĹź cennego leku. DziĹ› miast WĹ‚ocĹ‚awek wypada bardzo NiThd|uSu~Ši~Â’d JWŠr‚idZhÂŁ po raz czwarty. dostrzegam wiele po- dobrze - twierdzi Henryk SkoPrawdziwi weterani Â’FN~‚–NÂ’dZÂŁ;Z™‚‡No zytywĂłw pĹ‚ynÄ…cych z czylas, ktĂłry oddaĹ‚ juĹź 43 litry FuWW–dNkZ3 d|~–”ŠkÂŁFdZ² krwiodawstwa zachÄ™- ‡NpNŠ‡uSŠ‚d|~–Z– mojego krwiodastwa, krwi. - KiedyĹ› byĹ‚em na akcji poqdZTidZhĂ“Ă˜Â uW|uqdZW–dNoiŠWu cajÄ… do wĹ‚Ä…czania siÄ™ idkiNauW–dq|~–”‚–ou czĹ‚owiek bardziej dba boru krwi w Warszawie. TeĹź staĹ‚ |dR‡iŠÂ’auW–£Ö²Ă?Ă?¡’ƒ~uW”Â’ w akcjÄ™. wtedy o zdrowie, nie tam autobus i przez kilka godzin –NkZWÂ’dZĂ?Ă’u‚vSÂŁ - Pierwszy raz krew auW–£Ö²Ă?Ö¸£ naduĹźywa alkoholu, krew przyszĹ‚o oddać zaledwie 13 Zq~”i7iuT–”kN‚ stroni od innych uĹźy- osĂłb. oddaĹ‚em w paĹşdzieru‡£&NWZ‚oNqZ

Ă•


3ZikNpN

Økd‚‡u|NWNÑÏÐÏ

Ö 


Ă—

–dZkqdTZ²u‚dZWkZ1uoŠWqdZ

Ă˜kd‚‡u|NWNĂ‘Ă?Ă?Ă?

2Yotp†RcgY{thcY •Ypc Mieszkańcom ulicy Kapitulnej trwające |~NTZiuhN~–R‚d_– dodatkowymi Š‡~ŠWqdZqdNpdd‚‡~N‡Npd 1du‡~%diuoNhT–Ni

%diuoNhuqT–Nk‚id. Włocławski poeta i malarz urodzony w 1935r. w Chrostkowie. Twórczością poetycką zadebiutował na łamach tygodnika „Kamena� i „Odgłosy Šódzkie�. W dorobku literackim posiada 10 tomików poetyckich, a w plastycznym - malarstwo olejne, pastelowe, akwarelowe, grafika, rysunek. Ma na koncie dziesiątki wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą. Jest laureatem wielu konkursów literackich i plastycznych. Za całokształt twórczości artystycznej otrzymał Srebrny Krzyş Zasługi (1987) oraz odznakę Zasłuşony Działacz Kultury (1977). Od 1995 r. naleşy do Związku Polskich Artystów Plastyków.(pm)

1 &>Â MÂŁÂŁÂŁ

ukZhq”u~kdi Trwa budowa orlika przy Zespole Szkół nr 4 na ul. Kaliskiej. Na osiedlu Południe powstanie boisko do piłki noşnej pokryte sztuczną trawą, o wymiarach 30 na 62 m. Obok będzie się znajdować boisko wielofunkcyjne z poliuretanową nawierzchnią o wymiarach: 19,1 na 32,1 m. Będzie moşna na nim grać w koszykówkę i siatkówkę, ale takşe w badminton i tenis. Teren będzie ogrodzony i oświetlony. Będzie to juş dziesiąte boisko sportowe wybudowane w naszym mieście w ciągu ostatnich 3 lat.

&u’NŠkdTN W listopadzie rozpocznie się budowa ulicy łączącej Kruszyńską z Kaliską. Obok nowej prawie półkilometrowej drogi powstaną: ścieşka rowerowa, chodniki, pasy zieleni, zjazdy, zatoki autobusowe, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Połączenie ul. Kruszyńskiej z ul. Kaliską będzie kosztować około 7 mln zł.

$‰•“S•p“Sb†MjYp†u‘‰pM pcYR}Mh‰gY Na osiedlu Południe młodzi ludzie znaleźli miejsce, gdzie puaR~ZNkd–u’NU‚’uhZN~‡”‚‡”T–qZ|N‚hZ 1du‡~%diuoNhT–Ni

FouToN’dNqdZTu~N–Tc_‡qdZh ŠT–R‚d_a~”qN~v™q”Tcdq‚‡~Š² pZq‡NTc£&Nu‚dZWkŠ1uoŠWqdZ pNhRWu’”Su~ŠJZ‚|vo7–ivo %Š–”T–q”Tcd|~”’N‡qZ‚‡ŠWdŠp pŠ–”T–qZ£ - W naszej szkole uczy się w tej chwili około 270 uczniów - mówi Roman Kozicki, dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku. - Wśród najpopularniejszych instrumentów są, między innymi, gitara, skrzypce i pianino. Pierwszy etap nauki moşna rozpocząć w wieku 6 lat. Górną granicą jest jest 21 lat dla osób pragnących kontytuować naukę w szkole II stopnia. Bez şadnych ograniczeń wiekowych moşna za to uczyć się gry na instrumentach w Studium Muzyki Klasycznej i Rozrywkowej. Placówka powstała z inicjatywy włocławskiego muzyka Marcina Woźniaka. Początkujący artyści szlifują tu swoje umiejętności w zakresie gry na gitarze, pianinie, keyboardzie, saksofonie, perkusji, skrzypcach i flecie. - Zawsze chciałam grać na jakimś instrumencie - mówi Renata

Leszczyńska, uczestniczka zajęć. - Zdecydowałam się na saksofon, poniewaş najbardziej odpowiadała mi jego barwa dźwięku. Poza tym, nie zajmuje duşo miejsca i nie ma problemu z jego szybkim przetransportowaniem. Juş od jakiego czasu poszukiwałam nauczyciela. Usłyszałam wtedy o Marcinie Woźniaku, u którego uczę się juş grać od roku. Duşym zainteresowaniem cieszą się równieş zajęcia wokalne, na których przyszli wokaliści kształcą swoją umiejętność śpiewu. Zajęcia prowadzone są w większości przez absolwentów kierunków muzycznych, akademii oraz uniwersytetów. - We Włocławku jest wiele młodych, zdolnych i utalentowanych osób - mówi Justyna Sprawka, nauczycielka zajęć wokalnych. - Zajęcia muzyczne pozwalają im miło spędzić czas oraz rozwinąć ich zainteresowania i umiejętności. Wokaliści szlifują swoje umiejętności śpiewając piosenki takich wykonawców jak Maryla Rodowicz, Mieczysław Szcześniak, Phil Colins, Michael Jackson, Alicia Keys i wielu innych. - Niebawem chcemy zorganizować warsztaty muzyczne, które będą prowadzić znani polscy muzy-

u‡£1du‡~%diuoRhT–Ni

1uZ–hNdpNkN~‚‡’u

- ZupeĹ‚nie nie rozumiem, dlaczego prace remontowe trwajÄ… tak dĹ‚ugo - mĂłwi zdenerwowana pani Maria, mieszkanka kamienicy przy ulicy Kapitulnej. KoĹ„ca remontu ze zniecierpliwieniem wyczekujÄ… takĹźe sÄ…siedzi pani Marii. I nie ma siÄ™ co dziwić, bo prace remontowe powaĹźnie uprzykrzajÄ… im Ĺźycie. WiÄ™kszość osĂłb obawia siÄ™ tego, Ĺźe w wyniku pracy cięşkich maszyn popÄ™kajÄ… Ĺ›ciany domĂłw. - Zdarza siÄ™, Ĺźe pod wpĹ‚ywem drgaĹ„ z szafek spadajÄ… garnki i talerze! - skarĹźy siÄ™ inna mieszkanka Kapitulnej. Nie dość, Ĺźe w rejon remontowa- &dZiurT–RTZ‚d_’”iu|”d‡~ŠWquƒTd–Wu‡N~TdZpWu|u‚Z‚hd‡uTuW–dZqq”iu‚–pN~pdZ‚–iNrTvÂ’ŠkdT”N|d‡ŠkqZh nej ulicy nie dociera Ĺźaden autobus komunikacji miejskiej, to proble- nia cięşkich pojemnikĂłw na skraj czyć zamawianych towarĂłw, a i WĹ‚ocĹ‚awku. - NiedogodnoĹ›ci zwiÄ…mem jest juĹź samo dojĹ›cie do posesji remontowanej ulicy, w miejsce do- klienci niechÄ™tnie decydujÄ… siÄ™ na zane z dojazdami do posesji ustÄ…piÄ… takÄ… przeprawÄ™. z chwilÄ… uĹ‚oĹźenia masy bitumicznej po prowizorycznym chodniku. Spa- stÄ™pne dla pojazdĂłw „Sanikoâ€?. - JeĹźeli w ciÄ…gu tygodnia sytuacja na odcinku od ulicy Planty do Wy- JeĹźeli sytuacja nie zmieni, to cer po nierĂłwnych pĹ‚ytach chodnikych to nie lada wyzwanie dla zimÄ… bÄ™dziemy mieć powaĹźne pro- nie zmieni siÄ™, to wystosujÄ™ pismo sokiej, czyli jeszcze w tym roku. W ratuszu znajÄ… sytuacjÄ™, ale nieblemy z dowozem opa- do UrzÄ™du Miasta - mĂłwi Halina osĂłb starszych i niepeĹ‚Ĺ‚u - mĂłwi jeden z miesz- BiaĹ‚oskĂłrska, wĹ‚aĹ›cicielka biura wiele mogÄ… zrobić. nosprawnych. Z kolei JWN~–N‚d_ ™Z|uW - SamorzÄ…dy nie mogÄ… wypĹ‚acać handlowego. - JeĹ›li i to nie poskutkaĹ„cĂłw Kapitulnej. zdemontowane oĹ›wieÂ’|o”’ZpW~aNr odszkodowaĹ„ osobom ponoszÄ…Powodu do radoĹ›ci kuje, skierujÄ™ sprawÄ™ do sÄ…du. tlenie naraĹźa osoby poMiejski ZarzÄ…d DrĂłg tĹ‚umaczy cym straty spowodowanych trwaruszajÄ…ce siÄ™ po zmroku –‚–N`Zi‚|NWNhRaN~qid nie majÄ… teĹź wĹ‚aĹ›ciciele sklepĂłw i firm, ktĂłrych opóźnienia, miÄ™dzy innymi, robo- jÄ…cym remontem - mĂłwi Andrzej na powaĹźne kontuzje. d‡NkZ~–ZÂŁ MieszkaĹ„cy niepoko- pdZ‚–iNqiNŠkdT”N|d‡ŠkqZh siedziby znajdujÄ… siÄ™ tami kanalizacyjnymi, do ktĂłrych SoĹ‚tysiak z Biura Prasowego UrzÄ™jÄ… siÄ™, co bÄ™dzie, gdy du Miasta we WĹ‚ocĹ‚awku. - Istnieje w obszarze przylegajÄ…- przystÄ…piĹ‚o MPWiK. ktoĹ› powaĹźnie zacho- Na wydĹ‚uĹźenie siÄ™ terminĂłw jedynie moĹźliwość zwolnienia ich cym do remontowanej ruje i trzeba bÄ™dzie wezwać karet- ulicy. Dla wiÄ™kszoĹ›ci z nich mie- oddania kolejnych odcinkĂłw ulicy z pĹ‚acenia podatku od nieruchokÄ™. Brak dojazdu uniemoĹźliwia teĹź siÄ™czny utarg z chwilÄ… rozpoczÄ™cia miaĹ‚a wpĹ‚yw wyjÄ…tkowo niesprzyja- moĹ›ci. SÄ… to jednak indywidualne wywĂłz odpadĂłw. Dla mieszkaĹ„cĂłw remontu obniĹźyĹ‚ siÄ™ o poĹ‚owÄ™. Przez jÄ…ca aura - dodaje Piotr Kosseda, dy- sprawy, ktĂłre naleĹźy kierować do oznacza to koniecznoć przenosze- rozkopanÄ… ulicÄ™ nie moĹźna dostar- rektor Miejskiego ZarzÄ…du DrĂłg we prezydenta. u‡£1du‡~%diuoRhT–Ni

J$*FJ J & H

kNpdZ‚–iNrTvÂ’N|d‡ŠkqZh~Zpuq‡ |~–ZWoŠ™N‚d_Â’qdZ‚iurT–uquƒU ²qdZpuaRSZ–|dZT–qdZWuhƒUNqd WuhZTcNUWu‚’udTc|u‚Z‚hdÂŁ&N~–Z² iNhR‡Z™‚ikZ|diN~–Z i‡v~”p|~–Z– ~u–iu|NqRŠkdT_‚|NWo”Š‡N~adÂŁ

3ZqN‡N Z‚–T–”r‚iN|uWuidZp%N~TdqNFu—qdNiNŠT–”‚d_a~”qN‚Ni‚u`uqdZ cy - mówi Marcin Woźniak. - Właśnie dzięki takim inicjatywom nasi uczniowie będą mieli okazję uczyć się od najlepszych. Juş teraz mogę

zdradzić, şe pierwszymi warsztatami będą te dla młodych gitarzystów, a odbędą się one na przełomie marca i kwietnia następnego roku.
ŠW–dZ

Ă˜kd‚‡u|NWNĂ‘Ă?Ă?Ă?

’dZ~U’dZiŠqN‚TZqdZ

3+;*

J7Z²%N²u~N WuaNkZ~dd

%douƒUWu‡ZN‡~Š jest rodzinnÄ… ‡~NW”ThR N kaĹźda kolejna ‚–‡ŠiN sceniczna waĹźnÄ… kZiThR Z GRAĹťYNÄ„ JUNCZYS, aktorkÄ… Teatru Ludzi Upartych wystÄ™pujÄ…cÄ… od blisko trzydziestu lat w przedstawieniach przygotowanych przez tÄ… amatorskÄ… grupÄ™, rozmawia JarosĹ‚aw CzerwiĹ„ski.

Ni1Nqd~uW–dqN~ZNaŠhZqN ‡uqdZTuW–dZqqZcuSS”Â&#x; Synowie juĹź jako maĹ‚e dzieci czÄ™sto towarzyszyli mi podczas prĂłb. Gdy zaczynaĹ‚am grać, jeden miaĹ‚ cztery lata, drugi osiem. Bardzo czÄ™sto na prĂłbach jest takĹźe mĂłj mÄ…Ĺź. Obserwuje mnie wtedy z widowni, a potem rozmawiamy w domu o przygotowaniach do nowego przedstawienia. Jednak sam do tej pory nie daĹ‚ siÄ™ namĂłwić, aby sprĂłbować swoich siĹ‚ w aktorstwie. Po cichu liczÄ™, Ĺźe moĹźe wnuczce zaszczepiÄ™ teatralnÄ… pasje.

1updpu‡Zau ™Z;ZN‡~ ŠW–d >|N~‡”TcW–dNoNhRT”|~–”;ZN‡~–Z p|~Z‚N~”hq”pÂ’ZFouToNÂ’iŠ hZ‚‡NpN‡u~‚iRa~Š|R FN‚–Z |~–ZW‚‡NÂ’dZqdNuakRWN–N’‚–Z kdT–qN|ŠSkdT–quƒU¤ Oj tak, wiele przedstawieĹ„ odbywaĹ‚o siÄ™ przy peĹ‚nej widowni, czasami zajÄ™te byĹ‚y wszystkie miejsca nawet na balkonach i w loĹźach. Trudno powiedzieć, ile osĂłb je obejrzaĹ‚o. KaĹźde z nich grane byĹ‚o przecieĹź po kilkanaĹ›cie razy. A premier byĹ‚o naprawdÄ™ duĹźo.

;ZN‡~ ŠW–d>|N~‡”TchZ‚‡NpN‡u~² ‚iRa~Š|R£&NTuW–dZr|~NTŠhZ 1NqdhNiu|dZk_aqdN~iN’7–|d‡NkŠ FuhZ’vW–idp¤ Tak. Gramy tylko dla przyjemności i z miłości do teatru. Występowanie na scenie nie przynosi nam

Wioleta Osińska. Zaprezentowała swoje prace na wystawie zorganizowanej w Salonie Młodych Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku. Umiejętności i moşliwości plastyczne odkryła podczas rocznego kursu prowadzonego w pracowni plastycznej GSW. Młoda artystka jest absolwentką kulturoznawstwa na AHE w Bydgoszczy. Tematem jej pracy był film animowany przygotowany w oparciu o działalność Studia Filmowego Se-Ma-For, gdzie odbyła takşe praktyki studenckie. Teraz kontynuuje studia magisterskie na Uniwersytecie Šódzkim na kierunku filmoznawstwo i wiedza o mediach. Dodatkowo zajmuje się fotografią i grafiką komputerową.

i‡u~‚‡’u–N’‚–ZiuhN~–”‚d_–Z ‚oNÂ’Rd|u|ŠkN~quƒTdR NhNi‡u hZ‚‡Â’1Nqd|~–”|NWiŠ£ Wiele osĂłb mnie rozpoznaje i kojarzy z teatrem. CzÄ™sto w sklepie ktoĹ› przypomni sobie, Ĺźe graĹ‚am w sztuce na ktĂłrej byĹ‚. CzÄ™sto takĹźe pacjenci w szpitalu rozpoznajÄ… mnie i wtedy rozmawiamy o teatrze. Pomimo charakteryzacji, kaĹźdy czĹ‚owiek ma specyficzny sposĂłb bycia, gĹ‚os i sylwetkÄ™, a tego nie da siÄ™ zamaskować.

u‡£N~u‚oN’ –Z~’dr‚id

‡v~N–~vkS”oNqNh‡~ŠWqdZh‚–NÂ&#x; Do kaĹźdej roli trzeba siÄ™ dobrze przygotować i kaĹźdÄ… staram siÄ™ zagrać jak najlepiej. Najtrudniejsze chyba byĹ‚o jednak przedstawienie „Damy i huzaryâ€? Aleksandra Fredry. Dlatego, Ĺźe byĹ‚a to pierwsza moja rola. ByĹ‚am wtedy bardzo stremowana. Pierwszy raz stanęłam na scenie przed tak licznÄ… publicznoĹ›ciÄ…. No i byĹ‚y to poczÄ…tki mojej aktorskiej przygody. Potem caĹ‚y czas szlifowaĹ‚am swĂłj warsztat. Wiem, Ĺźe teraz zagraĹ‚abym inaczej, myĹ›lÄ™, Ĺźe o wiele lepiej. JesteĹ›my przecieĹź tylko amatorami, nie mamy przygotowania zawodowego w tym kierunku, musimy ufać reĹźyserowi i wszystkiego uczyć siÄ™ sami. Wielkim wyzwaniem byĹ‚a gra w sztuce „www _itkacy@plâ€?. WydawaĹ‚o mi siÄ™, Ĺźe to bÄ™dzie ogromne wyzwanie. Jednak dziÄ™ki doĹ›wiadczeniu i profesjonalizmowi Jana Polaka, naszego reĹźysera, udaĹ‚o siÄ™ i zebraliĹ›my dobre recenzje po premierze.

~N™”qNŠqT–”‚iN™WR~uk_‚‡N~N‚d_–Na~NUhNiqNhkZ|dZh Ĺźadnych dochodĂłw. A do tego jeszcze musimy pogodzić aktorstwo z pracÄ… zawodowÄ…. Pracodawcy nie dajÄ… nam przecieĹź urlopu z powodu przedstawienia. CzÄ™sto bierzemy urlop bezpĹ‚atny lub tracimy w ten sposĂłb wolne dni. Jednak nie narzekam. RekompensatÄ… za to jest przyjemność grania na scenie oraz rodzinna atmosfera panujÄ…ca w teatrze. Ni1Nqd‡~N`doNqN‡ZN‡~NkqZ WZ‚id ‚iRW‡NpdouƒU‡~Â’NhRTN hŠ™Skd‚iuĂ’Ă?kN‡Â&#x;

To u nas rodzinne. Moja mama takĹźe graĹ‚a w amatorskim teatrze. CzÄ™sto towarzyszyĹ‚am jej podczas prĂłb. MyĹ›lÄ™, Ĺźe wtedy zakochaĹ‚am siÄ™ w teatrze. Potem, jak tylko nadarzyĹ‚a siÄ™ okazja, sama sprĂłbowaĹ‚am siĹ‚ na scenie. No i tak juĹź zostaĹ‚o. i‡u~‚‡’u‡uTd_™iN|~NTNÂ&#x; Tak. Przygotowywanie nowej sztuki to blisko cztery miesiÄ…ce prĂłb. Do tego trzeba oswoić siÄ™ z rolÄ…, przemyĹ›leć granÄ… postać, nauczyć siÄ™ tekstu.

;ZN‡~‡u1NqdpdouƒUÂŁ%N1Nqd ‚’uhZ‚‡NoZpdZh‚TZ‡Ni™ZqN Â’dWuÂ’qdÂ&#x; Staram siÄ™ jak tylko mogÄ™ oglÄ…dać wszystkie sztuki grane na deskach naszego teatru. StaĹ‚ego miejsca jednak nie mam, chociaĹź lubiÄ™ siedzieć blisko sceny, czujÄ™ wtedy kontakt z aktorami. Staram siÄ™ podglÄ…dać takĹźe ich warsztat. PrzyznajÄ™, Ĺźe czÄ™sto jestem niemal poraĹźona ich profesjonalizmem. ChociaĹź niejednokrotnie muszÄ™ przyznać, Ĺźe my „uparciuchyâ€? zagralibyĹ›my rĂłwnie dobrze jak nie lepiej. KaĹźda obejrzana sztuka to takĹźe dla mnie waĹźna lekcja i nauka, z ktĂłrej wyciÄ…gam wnioski.

*W–qNT–ZqdZWkN FouToN’dNqdqN Podczas tegorocznych obchodów Dnia Šącznościowca Srebrnym Krzyşem Zasługi uhonorowany został Andrzej Fronczak. Odznaczenie przyznane na wniosek szefostwa poczty wręczył wicewojewoda pomorski. Włocławianin był jedynym pocztowcem podczas tegorocznego święta, który otrzymał tak wysokie odznaczanie państwowe. Krzyş został przyznany za działalność społeczno-artystyczną. Andrzej Fronczak pracujący na co dzień w Poczcie Polskiej we Włocławku, jest nagradzanym w wielu konkursach artystą plastykiem. O jego twórczości pisaliśmy niejednokrotnie na łamach „Magazynu Włocławek� i bezpłatnego wydania naszej gazety.

N™W”pu™Z‚|~vSuÂ’NU‚’udTc ‚doqN‚TZqdZÂ&#x; MyĹ›lÄ™, Ĺźe tak. Wystarczy odrobina talentu, chÄ™ci i co najwaĹźniejsze cięşka praca.

6•Mp MpMVtR}“ †M}† 1~NTuWN’T” coraz chętniej –N‡~ŠWqdNhR’ukuq‡N~dŠ‚–”

- Zawsze chciałam uczyć - opowiada Ewelina Wrzecionowska. - Czuję, şe jest to moje powołanie. Po skończeniu studiów nie znalazłam pracy. Chciałam jednak zdobyć doświadczenie zawodowe i sprawdzić, czy naprawdę nadaję się do tej pracy. Liczę takşe na to, şe praca jako wolontariusz pomoşe mi takşe w znalezieniu stałej posady. Pracodawcy coraz częściej patrzą przychylnym okiem na kandydatów mających za sobą doświadczeni w wolontariacie. Dla młodego człowieka, który dopiero

co skończył naukę, często jest to jedyna szansa na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych. - Do tej pory wolontariusze prowadzili u nas wakacyjne zajęcia z języka francuskiego, a teraz prowadzą kursy z angielskiego - mówi Boşena Gudanowska, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieşy OHP we Włocławku. - Przyjmiemy kaşdą osobę, która chce zostać wolontariuszem. Jedynym warunkiem jest posiadanie wiedzy, którą moşna przekazać innym oraz chęci do pracy. Kandydaci muszą teş mieć ukończone 18 lat. We Włocławku, jak na razie jest bardzo małe zainteresowanie tą formą zdobywania doświadczenia zawodowego. - Szkoda, bo jest to szansa na dobry start w zawodowe şycie - przyznają byli wolontariusze.(jc)

&NhkZ|‚d –NqadZk‚idZau

u‡£N~u‚oN’ –Z~’dr‚id

Fƒ~vWpouW–dZ™”Â’ouToN’‚idZh Â’ukuq‡N~dN‡‡uÂ’TdR™pNou WuTZqdNqN`u~pN–WuS”’NqdN |dZ~’‚–”Tc‚–kd`vÂ’–NÂ’uWu’”TcÂŁ 7–iuWN Su|~NTN–NWN~pupu™Z S”UWu‚iuqNoR~Z`Z~ZqThRWkN |~–”‚–o”Tc|~NTuWNÂ’TvÂ’ÂŁ

Ă˜

’ZkdqNF~–ZTduqu’‚iNWuiurTN~uiŠS_W–dZ|~u’NW–doN–Nh_TdN–NqadZk‚idZau

Sebastian Dybalski z Gimnazjum nr 12 we Włocławku został laureatem zorganizowanego przez przez V LO im. Roberta Schumana Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego Oxford Challenge. Uczestnicy walczyli o cenne nagrody, które ufundowała Szkoła Języków Obcych Oxford School. Do konkursu zgłosili się uczniowie III klas włocławskich gimnazjów nr: 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12. Drugie miejsce w konkursie zdobyła Oliwia Kowalska z Gimnazjum nr 3, trzecie Michał Rosiński z Gimnazjum nr 3.


F”WN~–ZqdN

Ă˜kd‚‡u|NWNĂ‘Ă?Ă?Ă?

–dZqqdiN~–qdZ™”hZ Rosyjski dziennikarz został pobity w nocy z niedzieli na poniedziałek w podmoskiewskiej miejscowości ŝukowski. W wyniku urazu mózgu, zmarł w szpitalu. Anatolij Adamczuk pracował dla dziennika „ŝukowskije Wiesti�, był autorem licznych artykułów krytykujących projekt miejscowych władz, które postanowiły wyciąć część lasu w ŝukowskim, aby poprowadzić tamtędy drogę na lotnisko. Dwa dni temu nieznani sprawcy napadli na dziennikarza gazety „Kommiersant� Olega Kaszyna. W Rosji w ostatnich latach wielu dziennikarzy było napadanych i zabijanych. Tylko w tym roku zamordowano 8 dziennikarzy, a 40 napadnięto.

 J

Ă?Ă?

procent - o tyle moşe być wyşsza cena chleba w grudniu tego roku w porównaniu z ubiegłym. Wzrost cen dotyczyć będzie całej şywności o blisko 5 proc. w skali roku. Z prognoz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ŝywnościowej wynika, şe najbardziej zdroşeją owoce i warzywa - o 15, a nawet 20 proc. Zdroşeją teş mąka i pieczywo. W grudniu zapłacimy więcej za drób. Kurczaki, kaczki i indyki mogą być o 7 lub 8 proc. droşsze. Droga şywność pcha inflację w górę. W listopadzie i grudniu wskaźnik wzrostu cen nadal będzie rosnąć i wówczas skończymy rok z inflacją 3, albo 3,1 proc. Część ekonomistów obawia się w związku z tym tzw. efektu drugiej rundy - coraz droşsza şywność w sklepach wywoła presję na wzrost naszych płac.

7*& M

0}tRjYo{}•YV c^Rct}Su‘ Jednoosobowe `d~p”–Â’uhZÂ’vW–‡’Nkujawsko-pomorskiego pNhRƒ~ZWqduĂ?Ă? ×‡”‚£–ou‡”TcWoŠaŠ Ă’Ă“‡”‚dRTZ–ou‡”Tc²ƒ~ZWqdu‡NidZh ’”‚uiuƒTd–NkZaouƒTdpNhRu‚uS” |~uÂ’NW–RTZhZWquu‚uSuÂ’R`d~p_  i‡v~Z‡~N`do”Wu3ZhZ‚‡~Š oŠ™qdivÂ’ 37ÂŁFqN‚–”p~ZaduqdZ ƒ~ZWqdWoŠa’”qu‚dĂ?Ă? ×‡”‚£–oÂŁ PodstawÄ… sprawnego funkcjonowania na rynku jest pĹ‚ynność finansowa. PrzekonaĹ‚ siÄ™ o tym kaĹźdy przedsiÄ™biorca, prĂłbujÄ…cy utrzymać siÄ™ na powierzchni. PowiÄ…zanie koĹ„ca z koĹ„cem to jednak nie lada wyczyn. Zapanowanie nad dziesiÄ…tkami zobowiÄ…zaĹ„ miesiÄ™cznie i dopilnowanie kolejnych nieubĹ‚aganych terminĂłw wymaga duĹźych umiejÄ™tnoĹ›ci zarzÄ…dzania firmÄ… a takĹźe staĹ‚ego i terminowego dopĹ‚ywu gotĂłwki. O ile w zarzÄ…dzaniu firmÄ… duĹźo zaleĹźy wyĹ‚Ä…cznie od jej wĹ‚aĹ›ciciela, to na terminowy dopĹ‚yw Ĺ›rodkĂłw bardzo czÄ™sto nie ma on wpĹ‚ywu. O pĹ‚ynnoĹ›ci finansowej w wielu przypadkach decydujÄ… kontrahenci, ktĂłrzy zwlekajÄ… z uregulowaniem pĹ‚atnoĹ›ci za wykonane usĹ‚ugi. Jak wynika z najnowszych danych Rejestru DĹ‚uĹźnikĂłw ERIF BIG SA, osoby prowadzÄ…ce jednoosobowÄ… dziaĹ‚alność gospodarczÄ… zalegajÄ… Ĺ›rednio na 33940 zĹ‚. Dla wiÄ™kszych firm taka kwota moĹźe nie stanowić problemu. Jednak dla wielu mniejszych przedsiÄ™biorcĂłw 34 tys. zĹ‚ oznacza być albo nie być. Kwota 33 940 zĹ‚ to jednak tylko uĹ›redniona wartość zadĹ‚uĹźenia dla wszystkich wojewĂłdztw. Najgorzej sytuacja przedstawia siÄ™ w Lubuskiem, gdzie Ĺ›rednie zadĹ‚uĹźenie wynosi 340 207 zĹ‚. W Kujawsko-Pomorskiem sytuacja prezentuje siÄ™ nieco lepiej. U nas Ĺ›rednie zadĹ‚uĹźenie jednoosobowych firm wynosi 11,8 tys. zĹ‚, co plasuje wojewĂłdztwo poĹ›rodku niechlubnej stawki. - KaĹźda firma funkcjonuje w okreĹ›lonym otoczeniu rynkowym - mĂłwi Urszula Okarma, prezes

~N`diN¢%dkZqNFuh‡iu’dNi

F73+ 

kN’d_i‚–”Tc`d~pÒÓ‡”‚dRTZ–ou‡”TcWoŠaŠpu™ZqdZ‚‡Nqu’dU|~uSkZpŠ£ZWqNiWkN’dZkŠpqdZh‚–”Tc |~–ZW‚d_Sdu~Tv’u–qNT–NS”UNkSuqdZS”U

Bardzo często, mimo najszczerszych chęci i usilnych starań o terminowe regulowanie płatności, to właśnie kontrahent staje się przyczyną finansowych tarapatów firmy. Rejestru Dłuşników ERIF BIG SA. - Jej płynność finansowa uzaleşniona jest od wielu innych podmiotów działających na rynku, takich jak urzędy, klienci, kontrahenci, podwykonawcy. Bardzo często, mimo najszczerszych chęci i usilnych

starań o terminowe regulowanie płatności, to właśnie kontrahent staje się przyczyną finansowych tarapatów firmy. Jeśli nie zapłaci on za wykonaną usługę czy produkt, runąć moşe nie tylko dobre imię firmy. Taki dług moşe oznaczać niewypłacalność i bankructwo - dodaje Urszula Okarma. Rośnie liczba polskich firm, które ogłaszają upadłość. Bieşący rok moşe się zakończyć rekordową liczbą zamkniętych firm. Jednym z skutecznych sposobów na uchronienie się przed współpracą z nierzetelnym partnerem jest sprawdzenie go w biurze informacji gospodarczej. Opinia, jaką potencjalny kontrahent ma na rynku, moşe być cenną informacją, która uchroni naszą firmę przed bankructwem.(Ciszewski Financial Communications, s)

F3;*F J

 3ZhZ‚‡~ oŠ™qdivÂ’37‡u hZWqu–‡~–ZTcW–dNoNhRT”TcÂ’1uk² ‚TZSdŠ~dq`u~pNThdau‚|uWN~T–ZhÂŁ Zau–NWNqdZphZ‚‡|~–”hpuÂ’NqdZ  |~–ZTcu’”’NqdZu~N–ŠhNÂ’qdN² qdZdq`u~pNThdau‚|uWN~T–”Tcu WoŠ™qdiNTc|u‚dNWNhRT”Tc–NkZaoZ –uSuÂ’dR–NqdN N‡Ni™Zu|uWpdu² ‡NTc i‡v~Z‡Z~pdquÂ’u~ZaŠkŠhR–u² SuÂ’dR–NqdNÂŁ –d_id–NpdZ‚–T–ZqdŠ dq`u~pNThdÂ’3 ~–Z‡Zkqd|oN‡qdT” pNhRpu™kdÂ’uƒU|u‡’dZ~W–ZqdN ‚’uhZhÂ’dN~”auWquƒTd`dqNq‚u² Â’ZhÂŁ&dZ~–Z‡Zkq”pWoŠ™qdiup qN‡updN‚‡pu™Z‡uŠ‡~ŠWqdNUkŠS ŠqdZpu™kdÂ’dNUiu~–”‚‡NqdZ–|~u² WŠi‡vÂ’SNqiu’”Tc Š–”‚idÂ’NqdZ |u™”T–Zi –NiŠ|vÂ’~N‡Nkq”TcÂŁ

EcYjhc{t˜M}pM‘^–jYhtjYgt‘“o‘cMn“o †th‰ JT”‚‡Z~q”, o ktĂłrÄ… zahaczyĹ‚ pociÄ…g, ’”TdZiNoukZh, i‡v~”qN‡”TcpdN‚‡–N|NkNo‚d_ w wyniku wysokiej temperatury

ÒÖ � na PO, 23 proc. na PiS, na SLD - 15,8 proc., a na PSL - 7,5 proc. - na takie poparcie w wyborach samorządowych mogłyby liczyć partie, gdyby wybory odbywały się na początku listopada. Według sondaşu Instytutu Badania Opinii „Homo Homini� dla Polskiego Radia tracą wszystkie ugrupowania poza Platformą.

H;; 1d7|uŠ‚Šqd_TdŠ|Nr |u‚oNqZiTu~N–SN~W–dZh |~–”|updqNp_‚iR‚–N‡qd_  Â’i‡v~Zh hNiÂ’dNWupu  |uWuSN‚d_‡”kiuqdZi‡v~”pÂŁ ~–ZT–qdi|~N‚u’”~–RWŠ 1NÂ’Zo~Nƒ

7|uÂ’uWuÂ’NqdZiN‡N‚‡~u`”Â’~Š² TcŠkRWu’”p²|uW‡NidpiR‡Zp |~uiŠ~N‡Š~Npu™Z’‚–T–RUƒkZW–² ‡’uÂ’‚|~NÂ’dZ|u™N~ŠT”‚‡Z~q Â’dNo”p‚‡uiŠ£ Wczoraj wczesnym rankiem zahaczyĹ‚y o siebie dwa skĹ‚ady towarowe skĹ‚adajÄ…ce siÄ™ z okoĹ‚o 32 cystern wiozÄ…cych olej napÄ™dowy i półprodukty do produkcji benzyny. StraĹźakom udaĹ‚o siÄ™ ugasić poĹźar po okoĹ‚o szeĹ›ciu godzinach. NastÄ™pnie rozpoczÄ…Ĺ‚ siÄ™ proces schĹ‚adzania wszystkich cystern z Ĺ‚atwopalnymi materiaĹ‚ami, trzeba byĹ‚o takĹźe przepompować olej i inne substancje do nowych zbiornikĂłw, bo część z cystern zostaĹ‚a powaĹźnie uszkodzona. Na razie nie wiadomo, jak bardzo zostaĹ‚o skaĹźone Ĺ›rodowisko. Z uszkodzonych cystern wylaĹ‚o siÄ™ bowiem bardzo duĹźo oleju i substancji toksycznych. Po schĹ‚odzeniu i przepompowaniu oleju trzeba bÄ™dzie odholować wrak

u‡£11

Ă?Ă?

1u™N~ŠaN‚–uqu|uuiuou‚–ZƒTdŠauW–dqNTcÂŁ&N‚–T–_ƒTdZqdZWu‚–ouWu’”SŠTcŠ lokomotywy, ktĂłra uderzyĹ‚a w cysternÄ™. Dopiero wtedy kolejarze zajmÄ… siÄ™ odbudowÄ… infrastruktury. Na poczÄ…tek trzeba bÄ™dzie przywrĂłcić ruch na jednym torze, bo w tej

chwili niemal całe Podlasie jest sparalişowane. Odbudowa kolejowej infrastruktury moşe potrwać do miesiąca. Do wypadku doszło około godz. 5.30 nad ranem w okolicy tunelu

w okolicy węzła kolejowego w Białymstoku. W wypadku lekko ranna została jedna osoba, która przetaczała wagony. Do wypadku doszło podczas mijania się dwóch składów. Jeden z wagonów wiozących złom do huty zahaczył o lokomotywę składu z cysternami. Sprawę bada prokuratura i komisja wypadkowa, ale juş teraz mówi się o spowodowaniu katastrofy w ruchu lądowym. Z cysterny wyciekał olej, który natychmiast zapalał się w wyniku wysokiej temperatury. Straşacy starali się się opanować ogień i schłodzić wagony, şeby zapobiec kolejnej eksplozji. Nie udało się. Kilkanaście minut po godz. 7 eksplodowała druga cysterna. W ogniu stanęło siedem wagonów oraz jeden budynek kolejowy. Zagroşone były inne wagony, takşe składy z gazem propan-butanem i z węglem stojące na sąsiednich torach. Bezpośrednio naraşonych na wybuch było pięć wagonów-cystern.(rmf. fm, tvn24)


F”WN~–ZqdN

Ă˜kd‚‡u|NWNĂ‘Ă?Ă?Ă?

$YVcMSbSQ hMpVMjc †“

F73+ 

FqakddqdZi‡v~–” qdZqN’dW–R1ukNiv’

- ;uTupNp” ‡uc”S~”WN, takie kościoło-państwo - uwaşa były poseł Platformy Janusz Palikot

;Â’u~–uqN|~–Z–1NqNu~aNqd–NThN S_W–dZÂŁÂŁÂŁ Liberalno-lewicowa. Zastosujemy techniki liberalne, by osiÄ…gnąć lewicowe cele. kZ|u‡~–ZSN|dZqd_W–” S”pvT ‚iŠ‡ZT–qdZ|uÂ’NkT–”U–iuqiŠ~Zq² ‡NpdÂ&#x; Po to, by nawiÄ…zać walkÄ™ z Sojuszem Lewicy Demokratycznej i Polskim Stronnictwem Ludowym potrzebujemy 15 milionĂłw zĹ‚otych. Na rywalizacjÄ™ z PO i PiS musielibyĹ›my mieć 40 milionĂłw. Zgromadzenie dziĹ› takiej kwoty nie jest moĹźliwe. Pięć milionĂłw mamy, to moja wpĹ‚ata. Ze skĹ‚adek zamierzamy uzyskać okoĹ‚o 1,2 miliona zĹ‚otych. Ponadto przeprowadzimy charytatywnÄ…, SMS-owÄ… akcjÄ™. Za rok zostaniemy organizacjÄ… poĹźytku publicznego i bÄ™dziemy mieli prawo skorzystać z jednego procenta odpisu od podatku dochodowego osĂłb publicznych. ResztÄ™, okoĹ‚o 7 milionĂłw zĹ‚otych, powinniĹ›my uzyskać od sponsorĂłw. NiWoŠau|u‡~Â’NT”ik‚|u‡iNr– pdZ‚–iNrTNpd|uqNWĂ“Ă?pdN‚‡Â&#x; DwanaĹ›cie miesiÄ™cy w podróşy, z krĂłtkimi przerwami na Ĺ›wiÄ™ta. Do koĹ„ca marca objadÄ™ najwiÄ™ksze

miasta, a potem zacznÄ™ odwiedzać miasta powiatowe. JuĹź teraz wiem, Ĺźe bÄ™dÄ™ musiaĹ‚ zmienić scenariusze tych spotkaĹ„. Wszystko musi być lepiej wyreĹźyserowane, musi mieć wiÄ™kszÄ… energiÄ™, potrzebujemy logo i wĹ‚asnych znakĂłw identyfikacyjnych. Ale to wszystko siÄ™ tworzy, dopiero w piÄ…tek sÄ…d zarejestrowaĹ‚ partiÄ™, nawet konta bankowego jeszcze nie mamy... 1uWT–N‚‚|u‡iNrqNhT–_ƒTdZhpvÂ’d 1Nqu~–ZT–NTcuT–”’d‚‡”Tc u–N² ‚NWNTc i‡v~Z|uÂ’dqq”uSuÂ’dR–”² Â’NUÂ’iN™W”pWZpui~N‡”T–q”p |Nr‚‡’dZÂŁ1uTuÂ’d_T–NioNWN1Nq pN‚i_‚iNqWNkd‚‡”Â&#x; PoniewaĹź w naszym koĹ›cielnym kraju nie sÄ… one tak oczywiste, jak być powinny. My nie mamy kraju, nie mamy paĹ„stwa, bo jeĹ›li Ĺźadna waĹźna uroczystość publiczna, paĹ„stwowa nie moĹźe siÄ™ odbywać bez ingerencji KoĹ›cioĹ‚a, to nie ma kraju. To jest hybryda: koĹ›cioĹ‚o-paĹ„stwo, w ktĂłrym nie moĹźe dojść do realizacji oczywistych postulatĂłw...

u‡£;NWZŠ‚–1N’ou’‚id

Z posłem &>7J% 1 *;%, twórcą Ruchu Poparcia Janusza Palikota, rozmawiała Hanna Walenczykowska.

NqŠ‚–1Nkdiu‡|~–”–qNhZ ™ZT–N‚Npd–NioNWNpN‚i_ SuqdZpN’”hƒTdNÂŁ%Š‚d hNiuƒŠ‡~–”pNU‚’uhR|u|ŠkN~quƒUÂŁkZ‡Z~N–TcTdNoS”–pdZqdU|u‚‡NÂ’_

pN‚iNÂ&#x;‡’u~–ZqdZÂ’~N™ZqdN  ™Z1Nr‚iN|N~‡dNhZ‚‡’”oRT–qdZ WkNÂŞuW‚–T–Z|dZrTv’¨dNq‡”Tc~”² ‚‡vÂ’Â&#x; –”‡uhZ‚‡|u‡~–ZSqZÂ&#x; OdchodzÄ™ od takich zachowaĹ„.

czasem muszę to robić, by utrzymać popularność. Z drugiej strony jestem w okresie przemiany; z człowieka, który głównie robił skandale, w człowieka, który ma najczęściej powaşne wystąpienia i sporadycznie robi mocniejszy w treści happening.

dla ludzi, którzy czują, şe şyją w jakimś fikcyjnym, w sensie politycznym, świecie. Jesteśmy dla ludzi, którzy myślą o przyszłości i chcą nowocześniejszego świata; innej pozycji kobiet, rozdziału państwa od Kościoła, nowelizacji ustawy aborcyjnej, nauki etyki...

Ni‡ hZ‚‡1Nq‚|uiuhq”d’”’N² ™uq”£££ Ale media chcą, şebym był skandalistą, bo to jest fajne. Zatem

uiuauNW~Z‚uÂ’NqNhZ‚‡u`Z~‡N 3ŠTcŠ1u|N~TdNÂ&#x; On jest ogĂłlny. Wiek, zamoĹźność, to nie sÄ… kryteria. Nasz ruch jest

*W–”‚iN1NqidZW”ƒ‚’uhZĂ”pd² kduqvÂ’Š‡u|duqZÂ’‡Zq~ŠTcÂ&#x; Nie! To byĹ‚by absurdalny sposĂłb myĹ›lenia. Ja juĹź swoje zarobiĹ‚em.

Ă?Ă?

Policja we wschodniej Anglii wszczęła dochodzenie w sprawie antypolskich ulotek, których duşą liczbę rozprowadzono w Huntingdon. W Wielkiej Brytanii określenie „infested� - występujące zwykle w kontekście plagi owadów lub szkodników, którego uşyto wobec Polaków - obejmuje takşe uprzedzenia narodowościowe. Na ulotkach moşna m.in przeczytać, şe „Nie da się przejść ulicą Huntingdon nie widząc i nie słysząc Polaków� i „nikt w tej sprawie niczego nie robi�, a Polacy „zabierają Anglikom miejsca pracy, domy, świadczenia i toşsamość�. Jak powiedział gazecie mieszkający w Huntingdon radny miasta St Ives, Jonathan Salt: „Ulotki są rzeczywiście obrzydliwe, a ich język jest podşegający: to wyraz rasizmu�. Radny o sprawie poinformował lokalną prasę, a policja wszczęła dochodzenie zapewniając, şe traktuje wszelkie przejawy nienawiści na tle rasowym niezwykle powaşnie.

> J

~NqpŠ‚d‚d_SNU

2‰ •Qjt†“VtEM} •M‘“ ={MVYhco{Y}c‰ož Umowa z *;ŠoN‡’d|uW~v™u’NqdZpo świecie

1~–ZW‚d_’–d_TdN biznesowe u£3”W–”iN nie udają się

nie bÄ™dziemy musieli martwić siÄ™ o ponowne nadanie bagaĹźu. Dotrze F‚”‚‡ZpdZ~Z–Z~Â’NThd1uk‚idTc on bezpoĹ›rednio tam, dokÄ…d zmierzamy - wyjaĹ›nia Joanna SowiĹ„ska, dqdd u‡qdT–”Tc *;|uhNÂ’dou‚d_ |uoRT–ZqdZ–”Wau‚–T–RÂŁ*–qNT–N rzeczniczka prasowa portu lotniczego. ‡u ™Z~Š‚–”o‚”‚‡Zp~Z–Z~Â’NThd Loty miÄ™dzy WarszawÄ… a BydSdkZ‡vÂ’qN|uoRT–ZqdZFN~‚–NÂ’N² goszczÄ… odbywać siÄ™ bÄ™dÄ… w dwĂłch ²”Wau‚–T–²FN~‚–NÂ’NÂŁ turach - rano i wieczorem. W soboty loty bÄ™dÄ… odbywać siÄ™ tylko rano, Pierwszy samolot na tej trasie wy- a w niedziele wieczorem. startuje ze stolicy 26.11. o godz. 7.30. - ZabiegaliĹ›my o udostÄ™pnienie W Bydgoszczy wylÄ…duje o 8.30, a jak najwiÄ™kszego samolotu. Loty o 8.55 odleci z powrotem do War- na trasie Warszawa-Bydgoszcz szawy. W turze popoĹ‚udniowej sa- wykonywane bÄ™dÄ… samolotem molot bÄ™dzie wylatywaĹ‚ ze stolicy ATR42-500, ktĂłrym podróşować o godz. 19.10, a z BydmoĹźe 46 osĂłb. W ofergoszczy o godz. 20.35. 3Z–Z~’ŠhRTSdkZ‡ *; cie znalazĹ‚o siÄ™ wiele Przelot zajmie niespeĹ‚biletĂłw po promocyjS_W–dZpu™qN|ukZTdZU na godzinÄ™. nych cenach - inforPodpisanie umowy –”Wau‚–T–”|~–Z– muje Tomasz MoramiÄ™dzy przedstawicie- FN~‚–NÂ’_WuÂ’dZkŠ czewski, prezes Portu lami LOT a marszaĹ‚kiem pdN‚‡qNƒ’dZTdZÂŁ Lotniczego. wojewĂłdztwa nastÄ…piĹ‚o PrzykĹ‚adowy koszt uNqqN7ouÂ’dr‚iN w minionÄ… Ĺ›rodÄ™. Nowe lotu w jednÄ… stronÄ™ kursy nie tylko uĹ‚atwiÄ… do Warszawy to 79 zĹ‚, pasaĹźerom podróşe miÄ™dzy regio- a w obie strony 179 zĹ‚. nem a stolicÄ…, lecz rĂłwnieĹź podróşo- Umowa miÄ™dzy portem a liniawanie po caĹ‚ym Ĺ›wiecie. mi LOT bÄ™dzie wspieraĹ‚a rozwĂłj - PasaĹźerowie bÄ™dÄ… mogli skorzy- naszego regionu - zapewnia wistać z formuĹ‚y lotĂłw o nazwie code- cemarszaĹ‚ek Edward Hartwich, -share, ktĂłra oznacza, Ĺźe rezerwu- przewodniczÄ…cy rady nadzorczej jÄ…c bilet LOT bÄ™dzie moĹźna polecieć portu. - Podczas lotĂłw emitowany z Bydgoszczy przez WarszawÄ™ do bÄ™dzie film promujÄ…cy nasze wowielu miast na Ĺ›wiecie. Dodatkowo jewĂłdztwo, kolportowane bÄ™dÄ… system Interlink umoĹźliwi wysĹ‚anie ulotki i gadĹźety. Mamy nadziejÄ™, bagaĹźu do miejsca docelowego. MĂł- Ĺźe wkrĂłtce pasaĹźerowie zacznÄ… wiÄ…c inaczej, moĹźemy z Bydgoszczy wykorzystywać loty do Bydgoszpolecieć do Nowego Jorku przez czy rĂłwnieĹź w celach turystyczWarszawÄ™, przy czym w stolicy nych.

*hTdZT;NWZŠ‚–3”W–”ipN|uWuS² quTu~N–Â’d_i‚–Ziou|u‡”£1~–”² T–”q”Â&#x;~”–”‚ T–N‚d1*ŠÂ’oNW–”£ JÂ’ukZqqdT”‚d_‚‡N~–ZhR NÂ’oNW–N qdZhZ‚‡|~–”Tc”kqN²T–”‡Np”Â’ pNaN–”qdZÂŞF|~u‚‡¨£

7uqdN~Š‚–iN

Biznesów, którym patronuje ojciec Tadeusz Rydzyk, jest sporo. Radio Maryja, Telewizja Trwam, Wyşsza Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, fundacje Nasza Przyszłość i Lux Veritatis, odwierty geotermalne, telefonia komórkowa wRodzinie, „Nasz Dziennik�. Ale przedsięwzięcia te albo juş padły, albo mają kłopoty, albo prawdopodobnie wpadną w tarapaty juş niedługo. Z marzeniami o wielkim biznesowo-medialnym imperium ojciec Rydzyk musi się raczej poşegnać.

27,3 mln zł na odwierty geotermalne w Toruniu. Nic dziwnego, şe półmetek rządów Tuska „Nasz Dziennik� podsumował krótko: to były dwa lata szykan wobec Radia Maryja.

N~”‚Z~TN

Ile pieniędzy zgromadził w swoich przedsięwzięciach szef Radia Maryja? Nie wiemy, ile zarabia na nielegalnych zbiórkach. W tym radiu słowo „pieniądze’� nie brzmi ładnie. Przelewy od słuchaczy to raczej „dary serca� albo „jałmuşna�. Ponad rok temu rzeczoznawca wycenił grunt redemptorystów w Toruniu i stojące za nimi budynki Wyşszej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej na 46 mln zł. Według „Polityki� Radio Maryja jest warte 30-50 mln zł. Aktywa Lux Veritatis to ok. 80 mln zł, a fundacja Nasza FWuoiŠ Przyszłość 7,6 mln zł. Spółka wyStraty firm związanych z Radiem dająca „Nasz Dziennik� moşe być Maryja od 2007 r., od dojścia do warta 4 mln zł. Pieniądze wpłacane władzy Platformy, moşna liczyć przez Centernet po wyjściu z sieci w milionach euro i złowRodzinie to 2,5 mln zł. tych. To, co wcześniej Najcenniejsze jest dało PiS, odbiera PO. grono zwolenników ojca Uczelnia ojca dyrektodyrektora. Ale jego cena ra nie dostała 15,3 mln spada, bo zwolenników euro unijnej dotacji na pkq–o‚R’N~‡Z ubywa. Ci, którzy pozobudowę wydziału infor- a~Šq‡”~ZWZp|‡u² stają, gotowi są jednak matyki, którą przyznał ~”‚‡v’’;u~ŠqdŠ zrobić wszystko na skijej rząd PiS. Fundacja dSŠW”qidF”™‚–Zh nienie ojca Tadeusza. Lux Veritatis nie dostała 7–iuo”Šk‡Š~”7|u² I to jest fundament słabz Narodowego Fundu- oZT–qZhd%ZWdNkqZh£ nącego imperium.(kam, szu Ochrony Środowiska „Wprost�)

Ă“Ă•

ZqhNpdq&Z‡NqhNcŠ£ Premier Izraela powiedział na spotkaniu z wiceprezydentem USA Joe Bidenem, şe jest konieczne, by Iran bał się ataku militarnego na swoje obiekty nuklearne. Według niego, to jedyny sposób, aby ten muzułmański kraj pohamował swoje nuklearne zapędy.

 J

Ă—

aktów oskarşenia związanych z manifestacjami organizowanymi przed Pałacem Prezydenckim, gdy stał tam krzyş, trafiło do warszawskich sądów. Wszystkie dotyczą zniewaşenia i naruszenia nietykalności policjantów i straşników miejskich. Prokurator dodał, şe w sumie od połowy lipca do listopada prokuratura prowadziła 50 róşnych postępowań w tej sprawie. 26 zakończyło się odmową wszczęcia śledztwa, 11 umorzeniem śledztwa. Na przykłd męşczyznę, który rzucił w tablicę zawieszoną na Pałacu słoikiem z nieczystościami, uznano za osobę niepoczytalną.


&*

Ă˜kd‚‡u|NWNĂ‘Ă?Ă?Ă?

3+;*

kNpouW–dZ™” ’‡ZN‡~–Z W poniedziałek, 15 listopada, w Teatrze Impresaryjnym zaprezentowane zostaną dwa spektakle, adresowane do młodszej publiczności. Juş o 8.40 aktorzy Teatru Współczesnego z Krakowa zaprezentują spektakl „Królewna Śnieşka� dla dzieci ze szkół podstawowych. Nieco starszym krakowscy artyści proponują „Romea i Julię� o godz. 10.30 i 12. Bilety na spektakle Teatru Współczesnego z Krakowa do nabycia wyłącznie u organizatora.

3NhW&dZ|uWkZaouƒTd WĹ‚ocĹ‚awski Krajoznawczy Klub Rowerowy PTTK „Cyklistaâ€? zaprasza sympatykĂłw dwĂłch kółek na kolejny rajd rowerowy. Tym razem bÄ™dzie to „Rajd NiepodlegĹ‚oĹ›ciâ€?, ktĂłry odbÄ™dzie siÄ™ 11 listopada 2010 roku. Start zaplanowano o godz. 9.30 przy Przychodni Lekarskiej przy ul. Grodzkiej. Uczestnicy majÄ… do pokonania 30 km. Zapisy prowadzi dziĹ› do godz. 14 OddziaĹ‚ Kujawski PTTK, ul. SĹ‚owackiego 1a.

1u|~–Z–‚–‡Ši_ uŠ–NkZ™qdZqdNTc Komenda Miejska Policji we Włocławku zaprasza uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w II Włocławskim Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych. Celem przeglądu jest zwrócenie uwagi uczniów na problemy związane z kształtowaniem postaw wobec uşywek. W przeglądzie mogą uczestniczyć maksymalnie 15-osobowe grupy, które same opracują scenariusz spektaklu. Terminy i miejsce prezentacji zakwalifikowanych zespołów podane zostaną na stronie www. wloclawek.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl.

_‚dqNqN8’d_‡Zau%N~TdqN NajblişszyT–’N~‡Ziupłynie |uW–qNidZp`Z‚‡”qv’didZ~pN‚–v’, promujących regionalny specjał N‡N~–”qN3NW–dpd~‚iN

F”‚‡_|”`ukiku~”‚‡”T–qZ WZaŠ‚‡N² ThZ ~uW–dqqZiuqiŠ~‚”²‡u‡”kiu qdZi‡v~ZN‡~NiThZ`Z‚‡”qŠ i‡v~”’ T–’N~‡ZiuWS_W–dZ‚d_qN‚i’Z~–Z |~–ZW’ouToN’‚iRWZkZaN‡Š~R>~–_² WŠ%N~‚–Noiu’‚idZau£ Sukces ubiegłorocznej akcji promującej kujawsko-pomorską gęsinę sprawił, şe w tym roku organizatorzy postanowili poszerzyć formułę o nowe wydarzenia oraz ponownie zorganizować cykl festynów i kiermaszów w największych miastach regionu, m.in. we Włocławku, Bydgoszczy i Toruniu. Juş 11 listopada, w dniu Narodowego Święta Niepodległości, w godz. od 11.00 do 16.00 na dziedzińcu przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku na mieszkańców będą czekały liczne atrakcje. - Tego dnia będzie królowała gęsina, a więc przede wszystkim zapraszamy na degustację potraw - zachęca Rafał Sobolewski, kierownik

 = : = 2 

ĹšcieĹźkami artystycznych pasji Miejska Biblioteka Publiczna 10 listopada godz. 17

$ Z jazzowymi = I korzeniami G Jazzbar Tradycja 9 listopada godz. 20.

Wernisaş wystawy „Ścieşkami pasji...� to propozycja miejskiej biblioteki na jutrzejsze popołudnie. Swoje prace zaprezentuje trójka artystów - Wiesława Floryńska, Boşena Morawska, Zbigniew Błaszczyk. Wernisaş odbędzie się w Sali Kameralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Warszawskiej 11/13. Wystawa będzie czynna do końca listopada. Wstęp jest wolny.

Juş dziś we Włocławku koncert MaMuGe 3. Zespół tworzą - Maciej Obara, John Lindberg i Harvey Sorgen. Zespół wykonuje muzykę z pogranicza awangardy z elementami free jazzu. We Włocławku zagra muzykę z najnowszej płyty Three. Ich repertuar nawiązuje do najlepszego okresu free jazzu - czasów świetności Ornette Colemana czy Steve’a Lacy’ego. Bilety w cenie 30 zł.

Ă˜kd‚‡u|NWNĂ?Ă˜Ă‘Ă?~ÂŁurodziĹ‚ siÄ™ Henryk HumiÄ™cki, harcerz, ĹźoĹ‚nierz Armii Krajowej, uczestnik powstania warszawskiego. Podczas okupacji dziaĹ‚aĹ‚ w polskim podziemiu zbrojnym - poczÄ…tkowo w organizacji PET, nastÄ™pnie w Szarych Szeregach, skÄ…d 1 sierpnia 1943 zostaĹ‚ przeniesiony do oddziaĹ‚u Agat (późniejszy batalion „Parasolâ€?). ZmarĹ‚ w Warszawie 27 sierpnia 1944 r. Ă˜kd‚‡u|NWNĂ?Ă˜Ă˜Ă–~ÂŁ wszedĹ‚ w Ĺźycie dekret biskupa wĹ‚ocĹ‚awskiego BronisĹ‚awa Dembowskiego na mocy ktĂłrego we WĹ‚ocĹ‚awku przy ul. PĹ‚ockiej erygowana zostaĹ‚a parafia pw. Matki BoĹźej Fatimskiej.

ZWqR–N‡~NiThdT–’N~‡iu’Zau`Z‚‡”qŠS_WR’”‚‡_|”–Z‚|uov’`ukiku~”‚‡”T–q”Tc - Projekt ten pozwoli z jednej strony zaspokoić popyt na gęsinę, równieş podczas festynów, z drugiej zaś przyczynić się do skuteczniejszej promocji gęsiny jako regionalnego specjału - mówi Beata Krzemińska, rzeczniczka prasowa Urzędu Mar-

 = : = 2 

Z patriotycznÄ… nutÄ… MZKiD 11 listopada Godz. 16

W najblişszy czwartek w Gmachu Głównym Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej odbędzie się koncert pieśni patriotycznych. Wystąpi Chór Rzemieślniczy Lutnia. Chórem dyrygować będzie mgr Bartłomiej Włodarski. W repertuarze znają się pieśni legionowe, powstańcze i patriotyczne. Słowo wstępne (rys historyczny) przyblişy Tomasz Wąsik - historyk z włocławskiego muzeum. Wstęp wolny.

szałkowskiego w Toruniu. - Podstawowym celem festynów jest przyblişenie mieszkańcom województwa idei odrodzenia tradycji obecności gęsiny na polskich stołach. 3ZkNThN–dp|~Z–”’|dR‡iu’”p ª%NaN–”qdZFouToN’Zi¨

$ W poszukiwaniu = I talentów G Klub Piekarnia 10 listopada godz. 18 „Šukaszada 2010� to przegląd zespołów muzycznych, którego celem jest szukanie nowych talentów. Na scenie zaprezentują się zespoły, których członkowie to studenci oraz uczniowie. Jury przyzna nagrody dla: wokalisty, gitarzysty, basisty, perkusisty. Najlepszy zespół otrzyma nagrodę publiczności. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Too Hot To Stop. Wstęp wolny.

%0)$)Âľ%0)$)Âľ%0)$)Âľ%0)$)Âľ%0)$)Âľ%0)$)Âľ%0)$)Âľ%0)$) E2ÂľE2ÂľE2ÂľE2

1* 

1*M3

3;

 3%

7;3M%7

13

J

Ă˜Ă˜Ă–

Ă˜Ă˜Ă—

Ă˜Ă˜Ă˜

Ă?Ă?Ă‘

Ă˜Ă—Ă•

Ă˜Ă˜Ă?

Ă˜Ă˜Ă‘

&*3%;*3 *%>& 

 & 3>%

włocławskiej delegatury UM. - Będzie moşna spróbować, a takşe kupić róşne specjały z gęsiny, między innymi smalec, zupy i pieczenie. Organizatorzy zapraszają na wspólne świętowanie całe rodziny, poniewaş podczas imprezy kaşdy znajdzie coś dla siebie. - Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla najmłodszych, zabawy, konkursy i występy kuglarzy - dodaje Rafał Sobolewski. - Moşna będzie wziąć udział w bitwie na poduszki i konkursie na napełnianie pierzem poduszek na czas. Na skwerze stanie teş miasteczko historyczne, gdzie moşna będzie zobaczyć, jak dawniej wybijano monety. Nie zabraknie występów zespołów folklorystycznych. Nowością tegorocznej edycji będzie moşliwość zakupu mięsa i przetworów z gęsiny. Gęsie tuszki juş dziś moşna zamawiać pod numerem 56 681-2 2-22. Cena tuszki gęsi wraz z podrobami ustalana jest na podstawie wagi. Kilogram kosztuje 19 zł, zaś średnia waga sprzedawanych gęsi wynosi około 4 kg.

u‡£N~u‚oN’ –Z~’dr‚id

 Ă?Ă‘

11Âł‡ZkÂŁÔÓĂ‘Ă’Ă‘Â˛Ă’Ă–Â˛Ă˜Ă? 17Âłdq`u~pNThN‡ZkÂŁĂ–Ă?Ò²ÓĂ?Ò²

Ă‘Ă˜Ă˜Â iu‚–‡Ñ ÔÕ–o–E;ÂŻpdq %1Âł‡ZkÂŁÔÓÑÒÕ²ÓѲ×Ă?

> ;>3 FouToN’‚idZ Zq‡~ŠpŠk‡Š~” 

ŠkÂŁ;u~Šr‚iNĂ—Ă–Â ‡ZkÂŁÔÓÑÒѲĂ?Ă?² Ă’Ă? ÔÓÑÒѲĂ?Ò²ÕĂ? %dZh‚iNdSkdu‡ZiN1ŠSkdT–qN dpÂŁJW–d‚oNÂ’N~Zq‡uÂ’dT–N  ŠkÂŁFN~‚–N’‚iNĂ?Ă?ÂŻĂ?Ò ‡ZkÂŁÔÓ Ă‘Ă’Ă?²ÔÔ²ÔĂ? Ă“Ă• FouToN’‚id*ƒ~uWZiWŠiNThd d1~upuThdŠk‡Š~” ŠkÂŁFuh‚iN 1uk‚idZauĂ?Ò ‡ZkÂŁÔÓÑÒѲÕÔ²ÒÓ

 3 NkZ~dN7–‡ŠidF‚|voT–Z‚qZh 

Šk£%dZW–dNqNѯӠ‡Zk£¯`N“ÔÓ Ó��²Ñ�²Ñ�£ NkZ~dNŠpu~Šd7N‡”~”ª&N

W~NSdqdZ¨kŠS7‡N~N3Zpd–N  Šk£MNSdN×£ NkZ~dN  JN|dZTZi¨ Šk£ JN|dZTZiÒ¯Ô£ NkZ~dN  &N|uWWN‚–Š¨’ SdSkdu‡ZTZJZ‚|uoŠ7–ivoq~×  Šk£Fdkku’N× ‡Zk£ÔÓÑÒÖ²�Õ²Ô� ¡oRT–”U‚d_–SdSkdu‡ZiR¸£

%>J>% %Š–ZŠpJdZpdŠhN’‚idZhd

uS~–”r‚idZh pNTcovÂ’q” ŠkÂŁ7ouÂ’NTidZauĂ?N ‡ZkÂŁÔÓÑÒѲ ÒÕ²ÑÔ ÔÓÑÒѲÒѲÓÒ£ %Š–ZŠpd‚‡u~ddFouToNÂ’iN  ŠkÂŁ7–|dTckZ~qNĂ?Ă˜Â ‡ZkÂŁÔÓÑÒѲ ÕÖ²ÔÒ ÔÓÑÒѲÕÖ²ÓÒ£ %Š–ZŠp‡qua~N`dT–qZ ŠkÂŁ ŠkÂ’N~”dpÂŁ%N~‚–NoiNÂŁ 1do‚ŠW‚idZauÕ ‡ZkÂŁÔÓ ÑÒѲÒĂ?²Ă?Ă?ÂŻĂ?Ă‘ÂŁ JSdu~”7–‡Šid ŠkÂŁJNpT–NĂ?Ă?ÂŻĂ?Ñ  ‡ZkÂŁÔÓÑÒѲÔĂ?²ÕĂ?ÂŁ %Š–ZŠp dZTZ–hdFouToN’‚idZh  |kÂŁu|Z~qdiNÒ ‡ZkÂŁÔÓĂ‘Ă’Ă?²Ă?Ă?² ÓÕ ÔÓĂ‘Ă’Ă?²ÒĂ?²ÓĂ?ÂŁ

& %Šk‡didquFouToN’Zi²Šk£

1ŠoN‚idZauĂ?Ă?ÂŻĂ?Ă‘ÂŁ3Z–Z~Â’NThN a~Š|uÂ’N¢ÔÓĂ‘Ă’Ă?²ÖײĂ?Ă?Z²pNdk¢ Â’kuTkNÂ’ZiÆpŠk‡didquÂŁ|kÂŁ 3Z|Z~‡ŠN~WuĂ?Ă?kd‚‡u|NWN¢ MvoÂ’di7Npp”Â’Ă”Ă?kN‡WuuiuoN ƒ’dN‡NĂ’ Âł|dR‡ZidqdZW–dZkN auW–£Ă?Ă?ÂŁĂ‘Ă? &dZ|u’‚‡~–”pNq” Âłƒ~uWNauW–£Ă‘Ă?ÂŁĂ“Ă?dT–’N~‡Zi auW–£Ă?Ă‘ÂŁĂ“Ă? Ă?Ă–ÂŁĂ?Ô Ă‘Ă?£ÓÔ dNoN d7‡~–NoN|uWSdhNhRiu‚pu‚Ă’ Âł‚uSu‡N |uqdZW–dNoZidƒ~uWN auW–£Ă?Ă?ÂŁĂ‘Ă? 7i~–”WkN‡Zƒ’dqdZ Âł|dR‡ZiauW–£Ă˜ÂŁĂ‘Ă? Ă?Ă’ÂŁĂ?Ă?  Ă?Ô£Ă?Ô Ă?Ă–ÂŁĂ’Ă? Ă‘Ă?ÂŁĂ?Ă? ‚uSu‡N auW–£Ă?Ă?ÂŁĂ?Ă? Ă?Ă’ÂŁĂ?Ă? Ă?Ô£Ă?Ô Ă?Ă–ÂŁĂ’Ă? dĂ‘Ă?ÂŁĂ?Ă? qdZW–dZkN |uqdZW–dNoZi dT–’N~‡ZiauW–£Ă?Ă?ÂŁĂ“Ă? Ă?Ă’ÂŁĂ?Ă?  Ă?Ô£Ă?Ô Ă?Ă–ÂŁĂ’Ă?dĂ‘Ă?ÂŁĂ?Ă? ’‡u~Zi auW–£Ă?Ă?ÂŁĂ?Ă? Ă?Ă‘ÂŁĂ’Ă? Ă?Ó£ÓÔ Ă?Ă–ÂŁĂ?Ă? dĂ‘Ă?ÂŁĂ“Ă? ƒ~uWNÂłauW–£Ă?Ô£Ă?Ô  Ă?Ă–ÂŁĂ’Ă?dĂ‘Ă?ÂŁĂ?Ă? 7i~–”WkN‡Zƒ’dqdZ %Âłƒ~uWNauW–£Ă?Ă‘ÂŁĂ?Ă? 1doN EĂ’ Âł|dR‡ZiÂł’‡u~ZiauW–£ Ă?Ô£Ă?Ă? Ă?Ă–ÂŁĂ?Ô Ă?Ă˜Â Ă’Ă? Ă‘Ă?£ÓÔ ƒ~uWN Ă?Ô£Ă?Ă? Ă?Ă–ÂŁĂ?Ă”dĂ‘Ă?ÂŁĂ’Ă? T–’N~‡Zi

auW–£Ă?Ô£Ă?Ă? Ă?Ă˜ÂŁĂ’Ă?dĂ‘Ă?£ÓÔ  8kŠS”|NqdZr‚idZÂł|dR‡Zid |uqdZW–dNoZiauW–£Ă?Ă?ÂŁĂ?Ă? Ă?Ă’ÂŁĂ?Ă” dĂ?Ă—ÂŁĂ?Ô ‚uSu‡NauW–£Ă?Ă?ÂŁĂ’Ă?  Ă?Ă’ÂŁĂ’Ă? Ă?Ă—ÂŁĂ“Ă? qdZW–dZkNauW–£ Ă?Ă•ÂŁĂ?Ă? Ă?Ă—ÂŁĂ“Ă? ’‡u~ZiauW–£Ă?Ă?ÂŁĂ?Ă? dĂ?Ă’ÂŁĂ?Ô ƒ~uWNĂ˜ÂŁĂ“Ă?dĂ?Ă’ÂŁĂ?Ô  T–’N~‡ZiauW–£Ă?Ă‘ÂŁĂ?Ô 8qdNWNqdZ Wuov™iNÂł’‡u~ZiauW–£Ă‘Ă?ÂŁĂ”Ă?  ƒ~uWNauW–£Ă?Ă˜ÂŁĂ’Ă? T–’N~‡Zi auW–£Ă?Ă?ÂŁĂ’Ă? Ă?Ò£ÓÔ Ă?Ô£ÓÔ  Ă?Ö£ÓÔ Ă?Ă˜ÂŁĂ“Ă”dĂ‘Ă?ÂŁĂ”Ă? 8qdNWNqdZ Wuov™iN&*Âł’‡u~ZiauW–£ Ă‘Ă?ÂŁĂ?Ă? 1d~NqdNĂ’ Âł|dR‡Zi Âł|uqdZW–dNoZiauW–£Ă‘Ă?£ÓÔ   1u–’vkpdÂ’ZhƒUÂł|dR‡Zid |uqdZW–dNoZiauW–£Ă‘Ă?ÂŁĂ’Ă? ‚uSu‡N dqdZW–dZkNauW–£Ă‘Ă?ÂŁĂ?Ă? ’‡u~Zi auW–£Ă?Ă—ÂŁĂ?Ă? ƒ~uWNauW–£Ă?Ă?ÂŁĂ“Ă” dĂ?Ă—ÂŁĂ?Ă? JNiuTcNq”Â’dkT–ZiĂ’ Âł |dR‡ZiÂł|uqdZW–dNoZidT–’N~‡Zi auW–£Ă˜ÂŁĂ’Ă? ’‡u~ZiauW–£Ă?Ă?ÂŁĂ‘Ă?  Ă?Ă?£ÓÔ Ă?Ă“ÂŁĂ?Ă? Ă?Ă•ÂŁĂ?Ô Ă?Ă—ÂŁĂ’Ă?  ƒ~uWNauW–£Ă?Ă?£ÓÔ Ă?Ă’ÂŁĂ?Ă? Ă?Ô£Ă?Ô  Ă?Ă–ÂŁĂ’Ă?  cN~kdZ7‡£ kuŠWÂł|dR‡Zi Âłƒ~uWNauW–£Ă?Ă?ÂŁĂ?Ă? Ă?Ă‘ÂŁĂ?Ô  Ă?Ă“ÂŁĂ’Ă? Ă?Õ£ÓÔ Ă?Ă˜ÂŁĂ?Ă?dĂ‘Ă?ÂŁĂ?Ô  ‚uSu‡NauW–£Ă?Ă‘ÂŁĂ?Ô Ă?Ă“ÂŁĂ’Ă? 

Ă?Õ£ÓÔ Ă?Ă˜ÂŁĂ?Ă?dĂ‘Ă?ÂŁĂ?Ô T–’N~‡Zi auW–£Ă?Ă?ÂŁĂ?Ă? Ă?Ă“ÂŁĂ’Ă? Ă?Õ£ÓÔ Ă?Ă˜ÂŁĂ?Ă? dĂ‘Ă?ÂŁĂ?Ô ;cZ7uTdNk&Z‡’u~i  |dN‡Zi |uqdZW–dNoZiÂłƒ~uWN auW–£Ă?Ô£ÒĂ? ‚uSu‡NauW–£Ă?Ô£ÔĂ?  qdZW–dZkNauW–£Ă?Ă’ÂŁĂ’Ă?  ZaZqW” ‚uÂ’dZaui~vkZ‚‡’NÂł|dR‡Zi Âłƒ~uWNauW–£Ă?Ă‘ÂŁĂ“Ă?dT–’N~‡Zi auW–£Ă?Ă?ÂŁĂ‘Ă? JNqdpuWZhWRÂ’uW” Âł|dR‡Zi|uqdZW–dNoZiu~N–ƒ~uWN dT–’N~‡ZiauW–£Ă˜ÂŁĂ?Ă? Ă?Ă?ÂŁĂ?Ô  Ă?Ă’ÂŁĂ’Ă? Ă?Ô£ÓÔ Ă?Ă—ÂŁĂ?Ă?dĂ‘Ă?ÂŁĂ?Ô  ’‡u~ZiauW–£Ă˜ÂŁĂ?Ă? Ă?Ă?ÂŁĂ?Ô Ă?Ă’ÂŁĂ’Ă?  Ă?Ô£ÓÔ Ă?Ă—ÂŁĂ?Ă?dĂ‘Ă?ÂŁĂ”Ă? |u~Nqid Âł‚uSu‡NdqdZW–dZkNauW–£Ă?Ă?ÂŁĂ’Ă?  Ă?Ă‘ÂŁĂ?Ă?ÂŁ %Šk‡didqu–N‚‡~–ZaN‚uSdZ|~NÂ’u Wu–pdNqÂ’~Z|Z~‡ŠN~–ZÂŁ

;;3 ;ZN‡~p|~Z‚N~”hq” Šk£Fuh‚iN

1uk‚idZauĂ?Ă’Â ‡ZkÂŁÔÓĂ‘Ă’Ă?²ÓÖ²ÕĂ?  ÔÓĂ‘Ă’Ă?²ÓÖ²ÕĂ? `N“£ÔÓĂ‘Ă’Ă?²ÓÖ²ÕÑ ;ZN‡~&N‚– 7‡uÂ’N~–”‚–ZqdZ WŠiNT”hqu²;ZN‡~NkqZ ŠkÂŁ ~–Z‚iNĂ?¯Ò ‡ZkÂŁiupÂŁĂ•Ă?Ă?²×Ă?Ö² Ă•Ă?Ó Ă”Ă?Ă—Â˛Ă’Ă“Ă˜Â˛Ă“Ă˜Ă’


7|u~‡’ZFouToN’iŠ

Sport

uq‡Ni‡¢

pNTdZh£p~uT–”q‚idÆqu’u‚Td£ Tup£|k ‡Zk£ÔÓÑÒ�ÑÕÖÕ

Ă˜kd‚‡u|NWNĂ‘Ă?Ă?Ă?

EntSnM�cMpcY hnMVMR}tpc¢

M‘t}“ScpcY•M‘cYVjc¢

Po serii poraşek piłkarze Włocłavii wreszcie zyskali punktystrona 14

Dwóch pięściarzy Startu Włocławek w finałach Pucharu Polski strona 14

•Y`t c^RtgQ}Y•Y}‘t‘cž

*;3F& >

ukqN’Na_~Zpd‚Š Bartosz Śmigiel, napastnik Włocłavii, 20-letni wychowanek włocławskiego zespołu, zanotował udany powrót po kontuzji. W minioną sobotę Włocłavia była bliska czwartej kolejnej poraşki z rzędu, bowiem do 55. minuty przegrywała z TS 1998 Dopiewem 0:1. Wówczas jednak po dośrodkowaniu Marcela Haberskiego wyrównał Śmigiel. Jego bramka strzelona ekipie z Dopiewa dała cenny remis gospodarzom. Dla Bartka to trzeci gol w tym sezonie. Lepszy bilans od niego ma jedynie Michał Rosiak, który zaliczył cztery trafienia.

Š‡~u’ouToN’dNqdZ w sparingowym meczu –Na~NhRqN’”hZ—W–dZ z AZS Polfarmex Kutno %NTdZh%~uT–”r‚id pNTdZh£p~uT–”q‚idÆqu’u‚Td£Tup£|k

F3;*F J

�Ôu`Zq‚”’q”Tc–Sdv~Zi –NkdT–”oN1uk|cN~pN’pZT–Š –q’dkZp �Ò‚‡~N‡–NkdT–”kdiu‚–”iN~–Z ’ouToN’‚idZau–Z‚|uoŠ’ |uhZW”qiŠ|~–ZTd’iu‚‡N~u² aN~W–dNqup

u‡£N~u‚oN’ –Z~’dr‚id

Â’d–WNpd™ZaqNkdidSdTZiu‚–”iN² ~–”qÂ’dkŠ|uiup|~upd‡ŠhRTZh|u² ~N™TZ–u‚‡N‡qdRÂ’‡NSZkd1uk|cN~² pR7‡N~uaN~WWNr‚id¡×Ñ¢×Ó¸£ 7ŠTcZhqd‡idqdZ|u–u‚‡NÂ’doqNqdTc ‡Z™‡~ZqZ~au~~d‚–T–Ši ~NW–RT qdZi‡v~”p|~–ZhƒTdZqNZpZ~”‡Š~_ÂŁ - Dlaczego u nas nie gra Chanas? - pytali wĹ‚ocĹ‚awscy kibice, wychodzÄ…c po meczu. Pojedynek w Hali MistrzĂłw byĹ‚ popisem wrocĹ‚awianina, ktĂłry zdobyĹ‚ 21 punktĂłw i walnie przyczyniĹ‚ siÄ™ do zwyciÄ™stwa starogardzian. Przed sezonem deklarowaĹ‚ pozostanie w Anwilu, ale nie przedĹ‚uĹźono z nim umowy. W sobotÄ™ podczas konferencji uĹ›miechniÄ™ty Chanas dyplomatycznie stwierdziĹ‚, Ĺźe cieszy go, Ĺźe dobrze zaprezentowaĹ‚ siÄ™ w Hali MistrzĂłw. Do Ĺ›miechu nie byĹ‚o natomiast Igorowi Griszczukowi, ktĂłry podczas konferencji prasowej nie kryĹ‚ irytaji postawÄ… swoich zawodnikĂłw.

q’dk’u‚‡N‡qdppZT–Š–N’dvWo’ouToN’‚idTcidSdTv’ NkZpu™ZqN‚|N~dqaŠW~Š™”qNS_W–dZ’`u~pdZ - Nie rozumiem ludzi, którzy wychodzą na boisko i boją się grać - powiedział Griszczuk - Wolę chyba dawać szansę chłopakom, którzy są młodzi i z perspektywami. Jeşeli ktoś chce grać, to musi pamiętać, şe to jest Anwil, a nie Polonia czy Jarosław. Tu trzeba dawać z siebie wszystko dla tych ludzi, którzy przychodzą na mecze i şeby ten zespół był zawsze na szczycie - dodał trener.

Do tej poraşki jednak musiało dojść. Od początku Anwil nie zachwycał i grał mecze na styku. Podobnie wyglądało spotkanie w Kołobrzegu - tam się udało, z Polpharmą u siebie juş nie. Nad Bałtykiem niewielki był poşytek z rezerwowych, jeszcze mniejszy w sobotę w Hali Mistrzów - zdobyli raptem dwa punkty. - Nie trafiają sam na sam z koszem, popełniają głupie straty - problem

chyba tkwi w głowie - dodaje Griszczuk. - Czego się boją? Nie wiem. Koszykówka to jest nasz zawód, to, co kochamy. Jeşeli tego nie umiesz, lepiej skończ ze sportem. Okazję do rehabilitacji włocławianie będą mieli w środę, 10 listopada, w sparingowym meczu z AZS Polfarmex Kutno, a w sobotę zagrają przeciwko Zastali Zielona Góra. Fd_TZhqN‡Zq‡ZpN‡’|dR‡iu’”p ª%NaN–”qdZFouToN’Zi¨

) cYoR}MoYh{t{}•Y}‘cY `Zi‡uÂ’qZ–’”Td_‚‡’uuWqdZƒkd|do² iN~–Z 7Â’Ă˜ÂŁiukZhTZŠ‡‚Nk dad ~u–Za~NqZhÂ’pdqduq”Â’ZZiZqW Â’Nkd%d‚‡~–vÂ’Â’ZFouToNÂ’iŠ£ Zawodnicy reprezentujÄ…cy barwy wĹ‚ocĹ‚awskiego producenta kapsli

rozgromili Alti Plus aş 10:1. Worek bramek rozwiązał się po przerwie, gdy zawodnicy DGS strzelił aş osiem goli. Zacięty pojedynek stoczył Prokpol ze MP Jabłońskim. Ostatecznie zespoły podzieliły się punktami. W tabeli rozgrywek nadal prowadzą gracze Cymermana przed Wodociągami.

k‡d1kŠ‚² 77Ă?¢Ă?Ă?¡Ă?¢Ñ¸ Ă?¢Ă?3N`No3ZdpZ~¡Ă?Ă?¸ Ă?¢Ñ1du‡~ 7Š’NoN¡Ă?Ă˜Â¸Â Ă?¢Ñ1du‡~ –Nhiu’‚id ¡ÑĂ?¸ Ă?¢Ò3NWu‚oNÂ’uÂ’NkZ’‚id ¡ÑÓ¸ Ă?¢Ó3ZpdadŠ‚–NÂ’u~‚id¡ÑѸ  Ă?¢Ô%N~dŠ‚–*|oN‡iu’‚id¡ÒÒ¸ Ă?¢Õ 3N`No3ZdpZ~¡ÒÔ¸ Ă?¢Ö3N`No3Z² dpZ~¡Ò׸ Ă?¢×3ZpdadŠ‚–NÂ’u~‚id ÂˇĂ’Ă˜Â¸Â Ă?Â˘Ă˜3NWu‚oNÂ’uo‡Šq¡ÓĂ?¸  Ă?¢Ă?Ă?7oNÂ’upd~%d‚dNi¡ÓĂ?¸£

u‡£N~u‚oN’ –Z~’dr‚id

updkkN²d‡qZ‚‚kŠS*Wqu‘N Ò¢Ò¡Ă?¢Ñ¸ Ă?¢Ă?3”‚–N~W*kZTid¡Õ¸  Ă?¢Ñ%N~Zi%dZkT–N~ZiÂˇĂ˜Â¸Â Ă?¢Ñ Zq~”iJNhRT¡Ă?׸ Ñ¢Ñ%N‡ZŠ‚– ZÂ’NqWu’‚id¡ÒĂ?¸ Ñ¢ÒJSdaqdZÂ’ N–dpdZ~T–”i¡ÒÔ¸ Ò¢Ò%N‡ZŠ‚– ZÂ’NqWu’‚id¡Ò× iN~q”¸

Piłka siatkowa. Nie zwalnia tempa reprezentacja Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławskiej Lidze Siatkówki Nauczycieli. W III kolejce spotkań chemicy pokonali SP 23 i zachowali pozycję lidera.

J7 cZpdT–q”Tc²71Ă‘Ă’Ò¢Ă? ¡ÑÑ Ă‘Ă? ²ÑĂ? ÑÒ¸1ÂŁFdƒqdZ’² ‚id ÂŁv~‚id ÂŁ7–”pNr‚id  ÂŁJW~uhZ’‚id ÂŁ%ZqWkN ÂŁ Fu—qdNiu~N–3ÂŁ*–dpdr‚id  %ÂŁJdvoiu’‚id %ÂŁ7‡Z`Nr‚id  ÂŁ”iu’‚id JÂŁWNp‚id %ÂŁ FvWZTid %ÂŁŠSdNi

J77NpuTcuWu’”Tc²71�Ó �¢Ò¡²�× ÑÔ ²�Ó ²Ñ�¸ 7£kuT £ RS~u’‚id 1£ ŠoNiu’‚id F£$NS_Tid  £N’~ur‚id £7‡N‚du’‚id  £ ŠSup‚id 1£7uSu~‚id  £%Nkdqu’‚iN ;£NkŠidZ² ’dT– £%NTdZhZ’‚id %£ 7‡uiu’‚id 3£1uiu~N %£ JNTcN~Zi

FH&Ă˜ÂŁ* 1~ui|uk²%NSour‚idÂŻ7‡~N™ 1u™N~qNѢѡĂ?¢Ă?¸Ă?¢Ă?~‡Š~1du² ‡~u’‚id¡Ö¸ Ă?¢Ă?3N`No d‚u‡N¡ÑÓ¸  Ñ¢Ă?3N`No d‚u‡N¡ÑÖ¸ Ñ¢Ñ~–Zau~– Nqiu’‚idÂˇĂ’Ă˜Â¸ÂĄ

cZpdi–qv’av~R

71Ă‘Ă?²J7kZi‡~”T–q”TcÒ¢Ñ ¡²ÑĂ? Ă?Ó Ă?Ô ²Ă?Ă˜Â Ă?Ô¸ ÂŁJNÂ’NW–iN ÂŁNWT–Ni  FÂŁ1~uiu|uÂ’dT– 3ÂŁ ZadZU  %ÂŁ*SdZkZTid  ÂŁkuqZi  ÂŁN~T–Z’‚id 7ÂŁ~–Zau² ~–Z’‚id 1ÂŁ –oN|dr‚id  ;ÂŁ%NTdZhZ’‚id  ÂŁu‚‡~–Z’² ‚id %ÂŁu‡idZÂ’dT– FÂŁ7”² ‚iN ÂŁ1N–WZ~‚id 1ÂŁ;NW”Tc  ÂŁ&uÂ’Ni

1doiN~–Z ”pZ~pNqN nadal kdWZ~Npdrozgrywek %NTdZh%~uT–”r‚id

Ă?Ă’

%ZT–FuWuTdRad²7Nqd‡ZTuou –u‚‡No|~–Zou™uq”£

FW–dZ’dR‡ZhiukZhTZ~u–a~”’ZiupdkkN–~Zpd‚u’NoN–d‡qZ‚‚kŠS*Wqu‘NÒ¢Ò

71Ă?Ă˜ÂŻGÂŻJ7ŠWuÂ’kN² q”Tc²%ouW–dZ™u’”*ƒ~u² WZiF”TcuÂ’NÂ’T–”Ă?¢Ò¡²Ă?Ă’Â ÑÓ ²Ô ²×¸3ÂŁ*–dpdr‚id %ÂŁ Jdvoiu’‚id %ÂŁ7‡Z`Nr‚id  ÂŁ”iu’‚id JÂŁWNp‚id  %ÂŁFvWZTid %ÂŁŠSdNi  7ÂŁ%NhZ’‚id 7ÂŁ1oŠ–N %ÂŁ q‡uquÂ’dT– &ÂŁZWqN~‚id  3ÂŁNqiu’‚id %ÂŁNpdr‚id


7|u~‡’ZFouToN’iŠ

Ă˜kd‚‡u|NWNĂ‘Ă?Ă?Ă?

dqNo”qNu~kdiŠ Miejski Szkolny Związek Sportowy zaprasza na finały Mistrzostw Włocławka. We wtorek na orliku przy SP nr 7 zostanie wyłoniony futbolowy mistrz miasta chłopców szkół gimnazjalnych (początek godz. 10). Równieş tego dnia o godz. 12.30 w Gimnazjum nr 2 rozpoczną się finały Mistrzostw Włocławka dziewcząt w piłce ręcznej. W tej samej szkole, w środę, 10 listopada o godz. 12 o prymat w szczypiorniaku powalczą chłopcy.(mro)

Ju‚‡NrÂ’duƒkN~–Zp WĹ‚ocĹ‚awskie Towarzystwo WioĹ›larskie zaprasza do rozpoczÄ™cia treningĂłw w klubie. PrzykĹ‚ady czoĹ‚owych wĹ‚ocĹ‚awskich wioĹ›larek Ĺ›wiadczÄ… o tym, Ĺźe dobre wyniki mogÄ… być przepustkÄ… do stypendium w USA. ChÄ™tni mogÄ… siÄ™ kontaktować z klubem pod nrumerem tel.: 54 236-37-55. (mro)

EntSnMÂ?cMpcYÂ hnMVMR}tpc

–dNoNT–Zwłocławskiego klubu TcTR~N‡u’NU‡~–ZTdRkda_ NkZna razie qdZpNhR|dZqd_W–”qN‡~Nq‚`Z~” %NTdZh%~uT–”r‚id pNTdZh£p~uT–”q‚idÆqu’u‚Td£Tup£|k

1u‡~–ZTciukZhq”Tc|u~N™iNTc |doiN~–ZFouToN‘ddFouToNÂ’Zi Â’iurTŠ|uÂ’d_i‚–”kdWu~uSZi |Šqi‡u’”£3Zpd‚–;7Ă?Ă˜Ă˜Ă—

u|dZ’uqdZ–pdZqdNhZWqNidTc `N‡NkqZh‚”‡ŠNThd³’TdR™‚RqN u‚‡N‡qdppdZh‚TŠ’‡NSZkd£ W ostatnim w tym roku meczu na własnym stadionie Włocłavia zremisowała z TS Dopiewo 1:1. Z uwagi na poraşkę janikowskiej Unii (3:5 w Solcu Kujawskim) udało się zmniejszyć dystans o jedno oczko, ale dziewięciopunktowa przewaga nie napawa optymizmem. - Wszystko moşemy nadrobić wiosną - mówi Krzysztof Walczak, trener Włocłavii. - Odpowiedni tryb przygotowań i wzmocnienia mogą sprawić, şe zaczniemy wygrywać. Pytanie, czy będą moşliwości finansowe ściągnięcia kolejnych graczy. Wiosna moşe być specyficzna, bo ze względu na remont stadionu pił-

kSNqN|uT–R‡Zi Juş tylko tydzień pozostał do inauguracji rozgrywek Pucharu Europy z udziałem Anwilu Włocławek. 16 listopada podopieczni Igora Griszczuka rozpoczną zmagania podejmując w Hali Mistrzów Albę Berlin. Anwil zaprezentuje się na międzynarodowej arenie po dwuletniej przerwie. Awans uzyskają dwa nalepsze zespoły w grupie. Skład Top 16 Eurocup poznamy juş w grudniu. Rozgrywki moşna śledzić na antenie Eurosportu 2 dostępnego w sieciach kablowych i na platformach cyfrowych. Terminarz spotkań Anwilu: 16 XI br. Alba Berlin (d), 23 XI - Pepsi Caserta (w), 30 XI - Krasnye Krylya Samara (w), 7 XII - Krasnye Krylya Samara (d), 14 XII - Alba Berlin (w), 21 XII - Pepsi Caserta (d).(mro)

JN~uSdRqNiu~‡NTc Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłosił przetarg ofertowy na wydzierşawienie kortów tenisowych. Chętni mogą zgłaszać się do sekretariatu ośrodka najpóźniej do 15 listopada br. Z warunkami moşna się zapoznać pod nr tel.: 54 413 07 27. OSiR zastrzega sobie prawo do uniewaşnienia przetargu bez podania przyczyn.(mro)

*&7 3ZWNiThNÂ’ZFouToNÂ’iŠ |kNTFukquƒTdĂ?  ×Ö²×Ă?Ă?FouToNÂ’ZiÂŁ dZ~uÂ’qdi~ZWNiThd¢N‡N~–”qN3NW–dpd~‚iN ‡ZkÂŁ¡ÔӸÑÒĂ?²ÑÕ²ÖÕ Ă‘Ă’Ă?²Ă?Ă—Â˛Ă˜Ă—Â `N“¡ÔӸÑÒĂ?²Ă?Ò²Ă?Ă’ Z²pNdk¢Â’kuTkNÂ’ZiÆquÂ’u‚TdÂŁTupÂŁ|k dŠ~u~ZikNpduaou‚–Zr¢ T–”qqZuWauW–£Ă—ÂŁĂ?Ă?WuĂ?Ă•ÂŁĂ?Ă?

karzom przyjdzie walczyć na sztucznej murawie. Komu będzie ona bardziej sprzyjać, trudno powiedzieć. Działacze nie składają broni i chcą walczyć o trzecioligowy byt. - Nie moşe być tak, şe przegrywamy z Rypinem, z całym szacunkiem dla Lecha oczywiście - mówi Ryszard Chodynicki, wiceprezes klubu. - Na pewno się nie poddamy i wiosną nasza gra nie moşe wyglądać w ten sposób. Kiedy będą pieniądze na wzmocnienia, jednak nie wiadomo. Wciąş nie została sfinalizowana sprzedaşy gruntów z firmą Molewski, dzięki której stowarzyszenie ma zyskać 2 miliony zł. Na razie jednak klub jest w fazie przygotowywania dokumentów. Część z tych środków zostanie przeznaczona na spłatę długów. Ryszard Chodynicki chce przekształcenia Włocłavii w spółkę akcyjną, w której udziałowcem będzie miasto. Chodzi o zapewnienie piłkarzom moşliwości bezpłatnego korzystania z obiektów OSiR. Rozmowy mają być jednak prowadzone dopiero po wyborach.

u‡£N~u‚oN’ –Z~’dr‚id

3+;*

&N–NiurT–ZqdZ‚Z–uqŠ|doiN~–ZFouToN‘dduS~uqdkd‚’vhcuqu~ d–~Zpd‚u’Nkd–;7 u|dZ’u�¢� W najblişszy weekend w ostatniej kolejce w tym roku Włocłavia zmierzy się na wyjeździe z Unią Swarzędz.

Fd_TZhu‡”p‚|u‡iNqdŠ qN|d‚–Zp”’|dR‡iu’”p ª%NaN–”qdZFouToN’Zi¨

dZa–pZWNkd‚‡RqN’Z‡’‚‡~ŠaNTcWZ‚–T–ŠhZ‚‡ŠWNq” Duşym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z Patrykiem Domińczakiem (drugi z lewej - maratończykiem, podoficerem Wojska Polskiego i studentem WSHE). Pomimo deszczowej aury zdobywca złotego medalu Akademickich Mistrzostw Polski przeprowadził trening w parku im. Sienkiewicza z udziałem uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych. Rozmawiał równieş z młodzieşą na temat swojej pasji sportowej - jej początków, osiągnięć, momentów kryzysowych podczas biegu i planów na najblişszy sezon.

u‡£N~u‚oN’N –Z~’dr‚id

Ni N‘dd

Ă?Ă“

cjc c^t{}•Y{‰ †hc

p‘cjt‘c c^pcYtVoM‘cM

;~–ZTc’ouToN’dNq pojedzie Wu Z‚–qN

Nowy–N’uWqdi włocławskiego klubu T–ZiNqNWZSdŠ‡

u~WNqŠkdr‚id¡ÖÔia¸d Z–N~” S~NpT–”i¡ÕÒia¸²|d_ƒTdN² ~–ZF7‡N~‡ŠFouToNÂ’Zi ²’”’NkT–”kdNÂ’Nq‚Wu`dqNoŠ 1ŠTcN~Š1uk‚idÂŁ Pojedynki nie dostarczyĹ‚y wiÄ™kszych emocji. Podczas eliminacji strefowych kadetĂłw rozegranych w Piotrkowie Trybunalskim wĹ‚ocĹ‚awianie pewnie pokonali swoich rywali. DziÄ™ki temu uzyskali przepustki do udziaĹ‚u w rozpoczynajÄ…cym siÄ™ juĹź w najbliĹźszy czwartek, 11 listopada, finale w Lesznie.

‡Zk£¡ÔÓ¸ÑÒ�²ÑÓ²ÓÑ `N“¡ÔÓ¸ÑÒ�²�Ò²�Ò ‚ F”WN’TN¢“|~Z‚‚%ZWdN7|£–u£u£ ×Ô²�Ô×”Wau‚–T– Šk£FN~‚–N’‚iN�Ò¥ ‚Zi~Z‡N~dN‡¢‡Zk£ÔÑÒÑÕ�ÖÒÒ  `N“ÔÔÑÓ�Ó�kŠSÒÑÕ�×ÒÒ 1~Z–Z‚–N~–RWŠ¢W~;upN‚–FuhTdZidZ’dT–¥ ‡Zk£ÔÑÒÑÑÕÑ�� Z²pNdk¢–N~–NWÆZ“|~Z‚‚£S”Wau‚id£|k

- Jesteśmy bardzo zadowoleni zarówno z wyników, jak i postawy naszych pięściarzy - mówią Wojciech Kwiatkowski i Wiesław Zawadzki, trenerzy włocławskiego klubu. - Liczyliśmy na nich i nie zawiedli. Zaprezentowali swój poziom. Jednak w finałowych zmaganiach będzie im znacznie trudniej, ale są w gronie faworytów, bo przecieş są mistrzami Polski. Do Leszna pojedzie równieş Dominik Słomski (60 kg), który zajął drugie miejsce i ma status zawodnika rezerwowego.(mro)

3ZWNiThN¢ÂŞ“|~Z‚‚”Wau‚id¨  ×Ô²Ă?Ô×”Wau‚–T– ŠkÂŁFN~‚–N’‚iNĂ?Ă’ÂĄ ‚Zi~Z‡N~dN‡¢‡ZkÂŁÔÑĂ’Ă‘Ă•Ă?Ă–Ă’Ă?ÂĄ`N“Ă’Ă‘Ă‘Ă’Ă’Ă—Ă˜ÂĄ Z²pNdk¢~ZWNiThNÆZ“|~Z‚‚£S”Wau‚idÂŁ|k 3ZWNi‡u~qNT–ZkqӢ~‡Š~7–T–Z|Nr‚id  ‡ZkÂŁÔÑĂ’Ă‘Ă•Ă?Ă–Ă‘Ă˜ N£‚–T–Z|Nq‚idÆZ“|~Z‚‚£S”Wau‚idÂŁ|k JN‚‡_|TN~ZWNi‡u~NqNT–ZkqZau¢ %N~dŠ‚–JNoŠ‚id ‡ZkÂŁÔÑĂ’Ă‘Ă•Ă?Ă–Ă–Ă” p£–NkŠ‚idÆZ“|~Z‚‚£S”Wau‚idÂŁ|k

%dZ~–RT”Ă?Ă˜Ă—Tpqd‚id‚i~–”Wou² ’”;upN‚– ZkZhhZ‚‡u‚‡N‡qdp –NÂ’uWqdidZp|u–”‚iNq”p|~–Z– iu‚–”iN~‚idqÂ’dkFouToNÂ’Zi |~–ZW–Npiqd_TdZpuidZqiN ‡~Nq‚`Z~uÂ’ZauÂŁ 32-letni niski skrzydĹ‚owy podpisaĹ‚ roczny kontrakt z wĹ‚ocĹ‚awskim zespoĹ‚em. Celej, ktĂłry ostatnio wystÄ™powaĹ‚ w Starcie Lublin, jest siĂłdmym Polakiem w skĹ‚adzie Anwilu. Jego zadaniem jest zastÄ…pienie kontuzjowanego BartĹ‚omieja WoĹ‚oszyna. - Anwil to jeden z najlepszych klubĂłw w Pol-

uu~W”qN‡u~’”WNqdNkuiNkqZau¢ N~u‚oN’ŠSdNi ‡Zk£ÔÑÒÑÕ�Ö�Õ  h£iŠSdNiÆZ“|~Z‚‚£S”Wau‚id£|k %N~iZ‡dqadW”‚‡~”SŠThN¢ ‡Zk£ÔÑÒÑÕ�Ö�Ô Z²pNdk¢’”WN’qdT–”ÆZ“|~Z‚‚pZWdN£|k Zq‡~NkqNaZqThN3ZikNpd*aou‚–Zr¢ W”~Zi‡u~¢Z~–”7£Fdq‡Z~ 

sce i takiej druşynie po prostu się nie odmawia. Od jakiegoś czasu nie grałem juş na najwyşszym poziomie, ale propozycja gry we Włocławku sprawiła, şe zamierzam wrócić do dawnej dyspozycji. Anwil to zdecydowanie najlepszy klub w całej mojej karierze, dlatego jestem niezmiernie szczęśliwy, şe będę mógł bronić jego barw - powiedział Tomasz Celej. Zawodnik nie zdąşył zadebiutować w pojedynku przeciwko Polpharmie Starogard Gdański. Być moşe trener Griszczuk skorzysta z jego usług w sobotę w meczu przeciwko Zastali Zielona Góra.(mro)

‡ZkÂŁÔÑĂ’Ă‘Ă•Ă?ÖÔÖ£Z²pNdk¢hÂŁÂ’dq‡Z~ÆZ“|~Z‚‚£ S”Wau‚idÂŁ|k 3ZWNiThNqdZuW|uÂ’dNWN–N‡~ZƒUuaou‚–ZrÂŁ F”WNÂ’TNpN|~NÂ’uuWpvÂ’dU|ŠSkdiNThd uaou‚–ZqdNSZ–|uWNqdN|~–”T–”qӣ

~ŠiN~qdN¢ ŠkÂŁ~ŠqÂ’NkW–iNĂ‘Ă‘Ă˜Â ‡ZkÂŁÔÑÔ×Ă“Ă—Ă•Ă˜Ă˜ÂĄZ²pNdk¢ W~ŠiN~qdNÆZ“|~Z‚‚pZWdNÂŁ|k
&N‚–NidZ‚–Zr

Ă˜ kd‚‡u|NWN Ă‘Ă?Ă?Ă?

E“RcY}MgQ‘nM p“Rc•pYÂ

Ă?Ă”

3+;*

Z‚‡|~NTN WkNpouW”Tc

FouToN’dNqdZTu~N–Tc_‡qdZh–NioNWNhR`d~p” korzystając z dotacji Powiatowego Urzędu Pracy N‡N~–”qN3NW–dpd~‚iN iN‡N~–”qN£~NW–dpd~‚iNÆqu’u‚Td£Tup£|k

- Najtrudniejsze były początki, czyli załatwienie formalności i spełnienie wszystkich wymogów - mówi Tomasz Andrzejewski, który za dotację z PUP otworzył własne laboratorium protetyczne. - Dzięki dotacji udało mi się kupić większość wyposaşenia. Teraz zaczynam nowy etap w şyciu. Swojej decyzji nie şałuje takşe pani Anna, która za dotację otworzyła sklep z artykułami dla zwierząt. - Trochę się wahałam, ale w końcu odwaşyłam się na własny biznes - mówi Anna Orłowska. - Dotację otrzymałam pod koniec czerwca, kupiłam za nią towar i wyposaşenie salonu. Cieszę się, bo choć sezon się kończy, przybywa mi klientów. W zeszłym roku z dotacji przyznawanych przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku skorzystały 222 osoby, w tym juş 280. - Na własny biznes moşna w tej chwili otrzymać około 19 tysięcy złotych - mówi Roman Torzewski, kierownik działu instrumentów rynku pracy PUP we

u‡£N‡N~–”qN3NW–dpd~‚iN

;”kiuÂ’‡”p~uiŠW–d_idWu‡NThup qNŠ~ŠTcupdZqdZW–dNoNkquƒTd au‚|uWN~T–Zh |~–”–qNÂ’Nq”p|~–Z– Š~–RW|~NT” Â’ZFouToNÂ’iŠ|u’‚‡N² ouĂ‘Ă—Ă?`d~pÂŁFouToNÂ’dNqdZ‚‡NÂ’dNhR aovÂ’qdZqNcNqWZkdŠ‚oŠadÂŁ

qqN*~ou’‚iN–FouToNÂ’iNWoŠauÂ’NcNoN‚d_T–”–Nou™”UÂ’oN‚qR`d~p_ÂŁ –dƒqdZ™NoŠhZ‚’uhZhWZT”–hd WĹ‚ocĹ‚awku. - SzansÄ™ na takie wspar- narzÄ™dzi. Do 50 proc. przyznanych cie majÄ… wyĹ‚Ä…cznie osoby bezrobotne, Ĺ›rodkĂłw moĹźna wydać na zakup tozarejestrowane w naszym urzÄ™dzie. warĂłw przeznaczonych do dalszej PoniewaĹź Ĺ›rodki, ktĂłrymi aktualnie sprzedaĹźy, maksymalnie 10 proc. dysponujemy na ten cel, pochodzÄ… na materiaĹ‚y i usĹ‚ugi reklamowe, do z Europejskiego Funduszu SpoĹ‚ecz- 20 proc. na koszty zwiÄ…zane z wynanego, sÄ… pewne obwarowania. Naj- jÄ™ciem lokalu oraz - w wyjÄ…tkowych wiÄ™ksze szanse majÄ… męşczyĹşni po sytuacjach - 40 proc. na zakup sa45. roku Ĺźycia, kobiety, osoby ze wsi, mochodu. ChociaĹź wĹ‚ocĹ‚awianie a takĹźe dĹ‚ugotrwale bezcoraz chÄ™tniej decydurobotni, czyli pozostajÄ…cy jÄ… siÄ™ na wĹ‚asny biznes i bez pracy przez co najĹ‚atwiej radzÄ… sobie z formniej 12 miesiÄ™cy. DotacjÄ™ moĹźna prze- pdZ‚–iNrTvÂ’FouToNÂ’iN malnoĹ›ciami, wciÄ…Ĺź naj‚iu~–”‚‡NouÂ’‡”p~uiŠ wiÄ™kszym problemem w znaczyć przede wszyst–Wu‡NThdŠ~–_WŠ|~NT” uzyskaniu dotacji jest wykim na zakup wyposaĹźenia firmy i niezbÄ™dnych magane zabezpieczenie.

Ă‘Ă—Ă?

- Dopuszczamy kilka form zabezpieczenia, z których najpopularniejszą jest poręczenie - mówi Roman Torzewski. - Trzeba znaleźć co najmniej dwóch poręczycieli, których łączny dochód będzie stanowił 25 procent przyznanej kwoty, czyli aktualnie około 5 tysięcy złotych. Inną formą zabezpieczenia moşe być blokada na rachunku bankowym osoby, na której rzecz została przyznana dotacja, ewentualnie na rachunku osób trzecich. W tym roku włocławski PUP przeznaczył na dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej ponad 5 mln 600 tys. zł.

13 

F”S~NqZu`Z~‡” –N‡~ŠWqdZqdN–1>1

:M•coMR^V•cYV}t˜ •MtV‰RcY`nt}tS•pYg

pNkN~–³‚‡N™NS‚uk’ZqTid ~Z`Z~Zq‡`dqNq‚u’”³‚‡N™

NS‚uk’ZqTid

Dostawy węgla nie są w stanie zaspokoić oczekiwań mieszkańców, Tc_‡qd–N|d‚”’Nqd‚RqNkd‚‡”uT–ZiŠhRT”Tc

Problem w tym, şe dostawy węgla nie są w stanie zaspokoić oczekiwań mieszkańców. Zapowiedzi, şe nadchodząca zima będzie długa i sroga u wielu osób wywołały panikę. - Zwykle na ogrzanie domku potrzebuje trzech ton węgla, ale w tym roku wolę mieć zapas - twierdzi pan Tadeusz, mieszkaniec ul. Płockiej. - Na razie dokupuje węgiel w workach. Za taki 30-kilogramowy worek zapłaciłem ostatnio 24 złote. W składach opału rozkładają ręce, bo dostawy węgla nie są w stanie pokryć zapotrzebowania. - Zamawiamy węgiel przez pośrednika z dwóch źródeł, z Kompanii Węglowej i Katowickiego Holdingu - mówi

~Z`Z~Zq‡W‚£hNiuƒTdÂł‚‡N™

NS‚uk’ZqTid

Katarzyna Szymkiewicz z jednego z włocławskich składów opału. - Niestety, dostawy są bardzo ograniczone, zwykle w jednym transporcie dostajemy 23-24 tony. Węgla grubego nie mieliśmy prawie od miesiąca, ostatnio kosztował około 790 zł za tonę, ale niewykluczone, şe będzie droşszy. Podobnie węgiel orzech, który kosztuje 730 zł, czyli 20 zł droşej niş rok temu. Właściciele składów przyznają, şe coraz więcej osób odchodzi z kwitkiem, a bardziej wytrwali muszą zapisywać się na listy oczekujących. W stałej sprzedaşy jest za to ekogroszek - średnio 700 zł za tonę oraz miał węglowy - 530 zł za tonę. Oblęşenie przeşywają takşe składy drewna. - Zainteresowanie drewnem opałowym jest ogromne - przyznaje Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Włocławek. - Największą popu-

|~NTu’qdiW‚£pN~iZ‡dqaŠ

³‚‡N™NS‚uk’ZqTid |~ua~Npd‚‡N³‚‡N™NS‚uk²

’ZqTid |upuT|dZk_aqdN~id³‚‡N™

NS‚uk’ZqTid

u‡£N~u‚oN’ –Z~’dr‚id

cuTdN™–NuiqNpdhZ‚–T–Z–dp” qdZ’dWNU N‚oŠ|Zi~‡_TdqdZ ‚|NWN|uqd™Zh–Z~N ’‚ioNWNTc u|NoŠ’dWNUhŠ™ua~upq”~ŠTc£

Ochotnicze Hufce Pracy mają w swojej bazie oferty zatrudnienia dla osób w wieku od 15 do 25 lat. Wybrane oferty pracy OHP we Włocławku: kasjer sprzedawca, praca na umowę zlecenie dla osób w wieku 18-25 lat z aktualnymi badaniami sanepidowskimi, inwentaryzator, praca na umowę zlecenie dla osób w wieku 18-25 lat z aktualnymi badaniami sanepidowskimi (praca przy inwentaryzacji - 22 listopada). Więcej ofert pracy w kraju i za granicą: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieşy OHP, ul. Brzeska 6 we Włocławku, tel. 54 231-46- 71, 54 231- 55-09, www.mbp. ohp.pl oraz www.kujawsko-pomorska.ohp.pl.

Fd_TZhu`Z~‡¢ 1>1 ŠkÂŁN|d‡ŠkqNÑÓ  ‡ZkÂŁÔÓÑÒÓ²Ă?Ă?Â˛Ă—Ă˜Â ÔÓÑÒÓ² Ă?Ă?Â˛Ă˜Ă? ÔÓĂ‘Ă’Ă?²Ă?Ö²×Ô Â’Â’Â’ÂŁ|Š|Â’kuTkNÂ’ZiÂŁ ‚Npu~–NWӣ|k Â’qN‚‡_|q”p’”WNqdŠ ÂŞFouToNÂ’iN¨

NqFNkT–Ni ’‚|voÂ’oNƒTdTdZk‚ioNWŠÂ’_akN ‚u~‡ŠhZu|NoqN‚|~–ZWN™ larnoĹ›ciÄ… cieszy siÄ™ drewno opaĹ‚owe Ĺ›wierkowe i jodĹ‚owe, ktĂłre kosztuje od 90 do 100 zĹ‚ za metr szeĹ›cienny. ChÄ™tnie kupowane jest takĹźe drewno dÄ™bowe i brzozowe, za ktĂłre

trzeba zapłacić ok. 124 zł za metr sześcienny. Najdroşsze jest drewno kominkowe, brzozowe. Metr sześcienny takiego drewna to juş wydatek ponad 150 zł.

&;*3 >7  >3  1 

3ZikNpN

iŠ|qu¢Ă‘ ÖÔ–o ‚|~–ZWN™¢Ñ ×Ó–o iŠ|qu¢Ò ××–o ‚|~–ZWN™¢Ă’Â Ă˜Ă“Â –o iŠ|qu¢Ñ ×Ó–o ‚|~–ZWN™¢Ă‘Â Ă˜Ă’–o iŠ|qu¢Ó ÓÑ–o ‚|~–ZWN™¢Ó ÔÓ–o

&H1 F FouToNÂ’ZiĂ—ÂŁĂ?Ă?ÂŁĂ‘Ă?Ă?Ă?~ÂŁ 1SĂ˜Ă”ÂłĂ“Â Ă”Ă?–oÂŻkd‡~

Ă“Ă?Ă—Ă?Ă?;F&F

Ă“Ă?Ă—Ă?Ă?;F&F

*&³Ó ÓÒ–o¯kd‡~ 

1³Ñ ÒÑ–o¯WpÒ


ÒÕÖÒÕÐÏ 3

Økd‚‡u|NWNÑÏÐÏ

ÓÐÐÐÏ;F&F

ÒÑÔÒÒÐÏ 

ÐÕ

3ZikNpN

09.11.2010 Tygodnik  

Tygodnik Włocławski