Teraz - Magazyn Fundacji Art of Living Polska

Teraz - Magazyn Fundacji Art of Living Polska

Poland

Misją Art of Living Foundation na świecie jak i polskiego oddziału tej organizacji jest:

Porozumienie i współpraca między ludźmi ponad podziałami kulturowymi, rasowymi, religijnymi i politycznymi, zachęcanie ludzi ze wszystkich środowisk do niesienia pomocy innym.

Podnoszenie jakości życia ludzkiego we wszystkich jego aspektach, ograniczenie napięć i lęku, edukacja i propagowanie stylu życia, który niesie ze sobą zdrowie, energię, entuzjazm, prawidłową komunikację, radość tworzenia i świadomość dostatku.

www.artofliving.org