Page 87

Pirmoji Pramoninės dailės katedros absolventų laida (K. Ramonas, A. Šarka, R. Kungytė) su katedros vedėju, 1965 m.

Rekonstruoto Vilniaus centrinio pašto interjeras su F. Daukanto projektuotais informacinės sistemos elementais, 1965–1969 m.

ICSID kongresas Maskvoje. F. Daukantas – ketvirtas iš kairės, 1975 m.

leisti prie pjovimo ir tekinimo staklių, šlifavimo ir dažymo įrengimų. Dėl šių apilnkybių Pramoninė dailė pradžioje buvo laikoma „vyriška” specialybe, tačiau po kelerių metų ir merginos įrodė galinčios sėkmingai atlikti gamybines užduotis. Katedros veiklos pradžioje buvo bandoma orientuoti studentus į konkrečių pramonės šakų (pavyzdžiui, batų ar stiklo pramonės) poreikius, tačiau per visą vadovavimo Dizaino katedrai (neoficialiai šis pavadinimas institute „galiojo” visuomet, nors oficialiai buvo patvirtintas tik 1987 m.) laiką F. Daukantas nuolat kreipė mokymo procesą link universalių kūrybinių principų dėstymo, neskirstant dizaino proceso į atskiras šakas. Inovatyvaus mąstymo, racionalaus procesų organizavimo, formų harmonijos, preciziško atlikimo buvo siekiama visur ir visada. Visuomet buvo kruopščiai įvertinamas ir užduočių sudėtingumas. „Keli studentui uždavinį ne pagal jo jėgas – mokai jį meluoti”, – teigė profesorius. Jo vadovaujami studentai universaliuosius dizaino principus taikė buitinių daiktų, žaislų, staklių, transporto priemonių, vizualinės informacijos sistemų kūrimui. Vienas ankstyvųjų katedros diplominių darbų netgi buvo skirtas konditerijos gaminių formai ir grafiniam apipavidalinimui. Būdamas išskirtinės inteligencijos žmogus, profesorius nuolat rūpinosi ne tik profesinių, bet ir bendražmogiškų savo studenų vetybių auginimu. „Intelektas reikalingas Jums ne tam, kad projektuotumėte, o tam, kad rastumėte išeitį nestandartinėse gyvenimo situacijose”, – šiuos profesoriaus žodžius, pasakytus teikiant diplomą, šių eilučių autoriui vėlesniais metais teko prisiminti ne vieną

Memorialinė lenta ant namo Jakšto g. Vilniuje, diz. Š. Šlektavičius, 2015 m.

kartą. Per tris pedagoginio darbo dešimtmečius Felikso Daukanto paruošti dizaino specialistai – ką jie bedirbtų, kokioje pasaulio šalyje begyventų, visuomet prisimins ir vertins profesoriaus indėlį į profesnį tapsmą ir nesidrovėdami vadins jį Dizaino tėvu.

F. Daukantas žirgyne Latvijoje, 80-tieji metai.

Autorius dėkoja F. Daukanto dukrai Gabrielei Naprušienei, profesoriui Tadui Baginskui ir Rasai Janulevičiūtei už suteiktą informaciją ir nuotraukas.

2016: 2 (97) I 87

"Centras" Nr.2, 2016  

Metų interjero‘15 konkurso apdovanojimų ceremonijos išvakarėse išleistas „Centro“ pavasario numeris atneša jums visą puokštę naujų idėjų, te...

"Centras" Nr.2, 2016  

Metų interjero‘15 konkurso apdovanojimų ceremonijos išvakarėse išleistas „Centro“ pavasario numeris atneša jums visą puokštę naujų idėjų, te...

Advertisement