Magasin Paddla

Magasin Paddla

Sweden

Magasin Paddla gavs ut med tre nummer under 2013 och lades därefter på is.

Magasin Paddla är är en oberoende digital tidskrift med paddling som bevakningsområde, oavsett om det sker på en bräda eller i en kajak – på öppet hav eller i en brusande fors.

www.facebook.com/magasinpaddla/