__MAIN_TEXT__

Page 1

VÅRT Guldkvällen & guldvinnarna Charlies House Mellby, Nyby och Ängstorp Varför köpa tjänster lokalt?

2 0 1 9 /2020

NÄRINGSLIVSKALENDER & TIPS

LAHOLM

Starta eget? Här får du tips!

Säkerhetsutbildningar i Mellby L A H O L M , M E L L B Y S T R A N D , S K U M M E S L Ö V S S T R A N D , S K O T T O R P, H A S S L Ö V, VA L L B E R G A , R Ä N N E S L Ö V, V Å X T O R P, H I S H U L T, K N Ä R E D , S K O G A B Y, G E N E VA D , V E I N G E , Y S B Y, L I L L A T J Ä R B Y


Redaktion 25 år som företagare

Birgitta Persson 1+1 Kundfokus

Nils Danred

& TIPS NÄRINGSLIVSKALENDER

R

VINTER 2017

KALEN

OLM MAGASIN LAH

KONTA DER &

KTUPP

Lena Brantberg Bra Personal

2017/2018

LAHOLM

017

LM

GIFTE

201 6/2

LAHO

LAHOLM V I L L U P P L E VA FÖR DIG SOM

VÅRT

VÅRT

Dag Gustavsson DagDrömmar

VINTER 2017

nnarna Guldvigsklimatet et Företa retagsamh rd ö F näs gå Ung tell Lög e Lantho Shin & m n Stea nhete Nilssons ed gslivse Närin got speciellt m

Guldkvällen & guldvinnarna

Neuroledarskap

Hållbar företagare

Campus Laholm

Energibolag med lokal

kraft

E GAR GARE Å L L B A R A F Ö R E TA Ö R E TA F Ö R E TA G A N D E , H RA F A S K A P, H Å L L B A R T INGSLIV LLBA SLIV A P, A F F Ä R S M A N N VÄLMÅENDE NÄR , HÅ RING ENTREPRENÖRSK S K L I M AT O C H E T T NDE E NÄ E T T B R A F Ö R E TA G TA G A END EN TIDNING FÖR FÖRE ÄLMÅ BART ETT V HÅLL OCH S K A P, I M AT NNA GSKL SMA R E TA FFÄR A FÖ A P, A T BR K T S E R ÖR NÖ EPRE NG F IDNI ENTR EN T

nå Det är

Ulrika Träff, redaktör ulrika@macmedia.se

Omslaget: Louise Billengren, Charlies House Foto: Ulrika Träff

Ulrika Träff MacMedia

SLIV LAHOLM VÅRT NÄRING

Augusti 1994 startade jag mitt företag MacMedia. Text, bild och form handlade det om redan då. Då bodde jag i Jönköping med hade fått med mig en del av mitt tidigare jobb i Stockholm, som uppdrag, nämligen att göra en tidning. Freelance- och distansarbete gjorde att jag tyckte det var smart att starta eget företag, det blev en enskild firma. Det har jag aldrig ångrat. Åren har gått och situationen förändrats. På den tiden jobbade jag med större företag och mina kunder fanns förutom i Jönköping, i Stockholm, Göteborg och Malmö. 1996 gick flytten till Laholm och så småningom fick jag uppdrag även här. Ju fler lokala jobb jag fick, desto mer engagerad blev jag. Entreprenören i mig ville så småningom starta en tidning och 2007 fick laholmarna se första numret av Magasin Laholm. Mitt fokus förflyttades till Laholm och mindre företag. Idag arbetar jag väldigt lokalt, men företaget är detsamma. Ska man vara noga så bildade jag ett AB för en tid sen, det fick av konkurrensskäl inte heta MacMedia, men jag lämnar inte den enskilda firman och varumärket för det. MacMedia lever vidare. I augusti var det dags för 25-årsjubileum. I 25 år har jag skapat min egen försörjning. Det firade jag tillsammans med medarbetare, kunder och leverantörer. Det kändes så bra. Jag är en stolt företagare. Alla ni där ute, se till att fira det som är värt att fira!

Behöver Laholm en näringslivstidning? Vill du ha en fortsättning?

REDAKTÖR och ansvarig utgivare Ulrika Träff ulrika@macmedia.se

SKRIBENTER Dag Gustavsson Ulrika Träff m fl

ANNONSER annons@magasinlaholm.se Ulrika Träff ulrika@magasinlaholm.se Eva Salander eva.salander@magasinlaholm.se

FOTO Victor Boström Emy Johansson Dag Gustafsson Ulrika Träff m fl

FORMGIVNING MacMedia TRYCK Trydells, Laholm Upplaga: 20.000 ex

Det här är tredje numret av Vårt Näringsliv, det första kom för tre år sedan. Kanske blir det så att Vårt Näringsliv kommer ut en gång per år. Ambitionen med Vårt Näringsliv är att lyfta goda exempel, inspirera och sprida kunskap. Entreprenörskap, affärsmannaskap, hållbart företagande och inte minst hållbara företagare är viktigt innehåll. Vårt Näringsliv ges ut av MacMedia, en del av MediaTräff AB. Vårt Näringsliv Laholm 2

Vårt Näringsliv/MacMedia Hästtorget 6 312 30 Laholm Tel 0430-126 00 www.macmedia.se

ILLUSTRATION Anneli Jonsson Tinna Ahlander


Näringslivsenheten

Vi är här för dig

Nyföretagande

Företagsutveckling

Till dig som är på väg att starta företag eller just har startat företag i Laholms kommun kan vi erbjuda dig • Rådgivning

Till dig som befintlig företagare i Laholm kan vi erbjuda tips, guidning och hjälp inom en hel rad områden. • Kompetensutveckling

Genom Nyföretagarcentrum kan du som ska starta företag få kostnadsfri och konfidentiell rådgivning

Timbanken

Entreprenörskolan

Genom Timbanken kan du som nystartad företagare få upp till fem timmar rådgivning kostnadsfritt Entreprenörskolan hålls en gång per år i Laholm, men även på andra platser i Halland. Här får du som ny företagare föreläsningar och tips från professionella rådgivare om vad du bör tänka på som ny företagare för att bli ännu säkrare i din nya roll

Nyetablering Till dig som vill flytta hit ditt företag eller starta upp en större verksamhet kan vi erbjuda dig • Mark •

Affärsutveckling

Projektutveckling

Företagslots

Företagslots

Till företagslotsen lotsar vi dig som ska starta en verksamhet som behöver tillstånd av flera olika myndigheter

Genom dialog kan vi erbjuda mark och tomter lämpliga för din verksamhet

Lotsfunktion

Som nyetablerad lotsar vi dig i kontakter med andra kommunala verksamheter samt ger tips och hjälp i din start här i Laholm.

Vi kan hjälpa dig som företagare att hitta rätt kontakt vid behov av kompetensutveckling internt så väl som vid rekrytering Har du funderingar på att ta nästa steg i din verksamhet, oavsett om det gäller organisatoriskt, produktionsmässigt eller marknadsmässigt kan vi hjälpa dig att få kontakt med rätt organisationer i stödsystemet

Går du i tankar att utveckla din verksamhet genom att prova något nytt eller vill titta på innovationer kring miljö och energi t ex, då kan vi guida dig rätt När du ska utveckla din verksamhet genom att t ex bygga nytt eller bygga till, öka volym eller på annat sätt utöka din befintliga verksamhet och har behov av att komma i kontakt med fler än en myndighet. Då bokar vi ett Företagslotsmöte där du vid ett och samma tillfälle får träffa samtliga myndighetsområden för att förenkla din process

Nätverk, mötesplatser och service Till alla företagare och entreprenörer oavsett var du befinner dig i ditt företagande erbjuder vi olika möjligheter att mötas och nätverka. Vi finns här för dig, oavsett fråga är du alltid välkommen att höra av dig till oss på Näringslivsenheten på Laholms kommun

Peter Severin Larsson - Caroline Bengtsson - Patrik Johansson - Anna-Lena Karlsson - Reino Jacobsson tfn 0430-15531 tfn 0430-15492 tfn 0430-15410 tfn 0430-15250 tfn 0430-15607 3 Vårt Näringsliv Laholm


Nätverk

för det lokala näringslivet

Tillsammans skapar vi utveckling. Var lägger du ditt engagemang? Har du hittat den organisation som passar dig och din verksamhet?

Winnet Laholm Maria Dahlman, ordförande

– Till oss är alla företagsamma kvinnor välkomna. Vi är ett nätverk som stöttar och synliggör kvinnors företagande och vi ses på frukostträffar, utbildningar och medlemskvällar. Oavsett om du har ett litet eller stort företag är du välkommen som medlem. Om du funderar på att starta upp något du drömt om, häng med oss så träffar du medlemmar med erfarenhet som du kan bolla med. Winnet Laholm (Women in Network) är också en del av Winnet Sverige som är pådrivande för en jämställd tillväxt där kvinnor ges möjlighet att delta i samhällsutvecklingen, på lika villkor. www.winnetlaholm.se

Offensiva Laholm Kristian Einarsen, ordförande

– Välkommen till Offensiva Laholm! Offensiva Laholm är en förening som arbetar för alla företags nytta i Laholms kommun! Vår högsta prioritet är att förbättra företagsklimatet i kommunen. Detta gör vi genom att regelbundet ha frukost- och lunchmöten med inspirerande föreläsningar och kurser. Tanken är att dessa träffar ska vara en mötesplats för kommunens olika verksamma företag, stora som små, för utbyte av erfarenheter och kunskaper eller på ett enkelt sätt hitta en ny samarbetspartner. Här har man även möjlighet att träffa representanter för Laholms kommun. Tillsammans medverkar vi till företagens och kommunens utveckling! www.offensivalaholm.se

Attraktiva Laholm Sara Paulsson, ordförande

– Attraktiva laholm är en förening och ett nätverk som vill föra samman företagare. Vi arbetar för att främja och öka handeln i Laholm. Det är viktigt för framtiden att ha lokal handel och lokala butiker. Vi har både små och stora företag som medlemmar och välkomnar gärna fler! Nytt för i år är att man som privatperson och företag kan stötta föreningen genom sponsring, då bidrar man till att vi kan fortsätta våra handelsfrämjande aktiviteter samt ser till att vi kan ordna t ex marknader, sommaraktiviteter, julskyltning mm. Tillsammans gör vi Laholm starkare! www.attraktivalaholm.se

Företagarna Laholm Stefan Andersson, ordförande

– Företagarna Laholm är en del av Företagarna Sverige som jobbar för att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Företagarna skall verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag. Företagarna Laholm är en förening för dig som är företagare i Laholms Kommun. Som medlem hos oss får du ett nätverk av kontakter, stöttning, stimulans, juridisk rådgivning samt annan medlemsnytta genom olika förmåner, vår försäkring Garant är ett exempel. Som företagare kan det ibland kännas lite ensamt och när du sitter där på din kammare och funderar över stort som smått, tveka inte att kontakta oss, vi är till för dig. Till dig som ännu inte är medlem, kom med i gänget du också! Tillsammans är vi starka och ju fler vi är desto starkare blir vi och kan påverka i stort som smått. www.foretagarna.se/foreningar/laholm

LRF Laholm

Made in Laholm

– LRFs kommungrupp i Laholm är en del av LRF. Vi bevakar frågor kopplade till de gröna näringarna på det lokala planet. De senaste åren har vi arbetat med att skapa kontakter med olika delar av Laholms kommun. Vi har nu ett väl fungerande samarbetet med miljökontoret, näringslivs enheten och kommun ledningen. Vi har medlemmar som främst driver företag eller arbetar med skogsbruk och jordbruk. Vi har även medlemmar som bor på landsbygden som medlemmar.

– Made in Laholm är en organisation för tillverkningsindustrin samt för företag som tillhandahåller service och tjänster för dem. Dessa skall vara verksamma i Laholms kommun. Syftet är att bygga ett nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt att stärka medlemmarnas utvecklingsförmåga och konkurrenskraft. Organisationen skall också fungera som en länk mellan kommunen och andra externa aktörer. Medlemmarna träffas en gång i månaden, ofta med besök på medlemmarnas företag.

www.lrf.se

www.madeinlaholm.se

Ulrika Algothsson, ordförande

Vårt Näringsliv Laholm 4

Marianne Erlandsson, ordförande


APR

IL M T O T F L

FEBRU ARI M NUARIT O T

S

JUN

Näringslivskalendern 2020

S T F L O T M

F L S

MARS

M T O T F L S

november 2019

mars

augusti

21 nov Lunchmöte, Offensiva Laholm

3 mars Jobb- och utbildningsmässa, Campus Laholm

7 aug

5 mars Stämma, Offensiva Laholm

28 aug Frukostmöte, Winnet Laholm

6 mars Frukostmöte, Made in Laholm

september

21 nov Medlemskväll: Glöggprovning, Winnet Laholm 29 nov Frukostmöte, Winnet Laholm

december 5 dec

Vintermarknad, Campus Laholm

5 dec

Medlemskväll: Julmys Företagarna Laholm

6 dec

Frukostmöte, Offensiva Laholm

11 mras Ung Företagsamhet mässa Entreprenörskap på riktigt 12 mars Årsmöte Företagarna Laholm 19 mars Lunchmöte, Offensiva Laholm 27 mars Frukostmöte, Winnet Laholm

13 dec Höstavslutning, Made in Laholm

april

21 dec Frukostmöte, Winnet Laholm

3 april Frukostmöte, Made in Laholm 10 april Frukostmöte, Offensiva Laholm

januari 10 jan Frukostmöte, Made in Laholm 16 jan Lunchmöte, Offensiva Laholm

24 april Frukostmöte, Winnet Laholm

Frukostmöte, Offensiva Laholm

14 aug Frukostmöte, Made in Laholm

4 sept Frukostmöte, Made in Laholm 10 sept Lunchmöte, Offensiva Laholm 24 sept Golden After Work, Offensiva Laholm 25 sept Frukostmöte, Winnet Laholm

oktober 2 okt Frukostmöte, Made in Laholm 16 okt Laholms Guldkväll, Offensiva Laholm 30 okt Frukostmöte, Winnet Laholm

maj

21 jan Rätt fokus i styrelsearbetet SME Dag 1, Styrelseakademien

8 maj Frukostmöte, Made in Laholm

november

14 maj Lunchmöte, Offensiva Laholm

6 nov Frukostmöte, Made in Laholm

23 jan Next Level, Almi Företagspartner

29 maj Frukostmöte, Winnet Laholm

27 nov Frukostmöte, Winnet Laholm

juni

december

28 jan Rätt fokus i styrelsearbetet SME Dag 2, Styrelseakademien 31 jan Frukostmöte, Winnet Laholm

februari 7 feb

Frukostmöte, Made in Laholm

8 feb

Award Party, Företagarna Laholm

14 feb Frukostmöte, Offensiva Laholm 26 feb Ny som chef, utbildning med TEK

5 juni

Frukostmöte, Made in Laholm

4 dec

Frukostmöte, Offensiva Laholm

12 juni Frukostmöte, Offensiva Laholm

11 dec Julavslutning, Made in Laholm

26 juni Frukostmöte, Winnet Laholm

18 dec Frukostmöte, Winnet Laholm

juli

januari 2021 14 jan Lunchmöte, Offensiva Laholm

27 feb Årsmöte, Winnet Laholm

Fler evenemang hittar du på www.laholm.se/naringslivsservice 5 Vårt Näringsliv Laholm

ILLUSTRATIONER: ANNELI JONSSON

JA

I M T O T MAJ F L S L S F T O T M


När vi blev rastlösa och ville att det skulle hända något, kom vi påvår nyaste affärsidé, Fredagskassen.

Diskussionerna går ofta höga i bageriet. Den här dagen diskuterades det musik och hur vi dansar i olika kulturer. Yossuf som arbetat där deltid under fyra års tid går nu vidare och ska utbilda sig till svetsare.

Vårt Näringsliv Laholm 6

Ett bröd ska ha en fin yta, precis som en kvinna.


Christian och Louise, Charlies House

Det ska vara roligt att driva företag Strategiska beslut? Nej, de sysslar inte med sånt. Får de en idé så säger de: ”Nej, men vi testar väl det här då...”. Den metoden verkar ha fungerat rätt bra ändå. TEXT/FOTO: ULRIKA TRÄFF

Att förstå deras företagande blir lättare om man känner till deras personlighet och bakgrund, det hänger ihop. Så håll i er, här kommer lite bakgrundshistoria. LOUISE BILLENGREN

Hon kommer från en företagarfamilj, är född och uppvuxen i Jönköping, med tre storebröder och en tvillingsyster. Gymnasiet gick hon på Grännaskolans riksinternat. Efter studenten -94, tyckte mamma att Louise skulle ta ett sabbatsår och ge sig ut i världen. Det blev Turkiet. Varför just Turkiet? Det var det landet hon varit på semester i senast. Tja, varför inte? Efter ett år hade även mamma och syster blivit sugna på Turkiet så när Louise var hemma i Jönköping på besök packades en Cheva Van och flyttlasset gick till Alanya där det väntade en lägenhet, men vägen dit var minst sagt tuff. De hade tänkt åka genom Balkan mitt under brinnande krig – Hur farligt kan det vara? – men de blev stoppade vid gränsen. Istället fick turen gå via Rumänien och Bulgarien. En omväg, på vägar som var extremt dåliga. I Rumänien blev de hotade med kniv och i Bulgarien sköt de efter dem. Eftersom Louise redan lärt sig en del turkiska så stannade de på ett lastbilsstopp med turkiska chaufförer. En snäll chaufför förbarmade sig över de tre kvinnorna och sa ”vi lotsar er”. Det visade sig att alla lastbilschaufförer körde omkring med hagelbössor för att kunna försvara sig. När de väl kom in i Turkiet var det så mycket snö att de fick ta kustvägen, en omväg på ett par dagar. Väl framme så var det lugnt och skönt. Under de fem år hon bodde där försörjde hon sig som karaokevärdinna, bartender, servitris, inkastare, utkastare, mattförsäljare.

Hon sålde också läderjackor, guld och turistbesök. Louise blev vuxen i Turkiet. Louise stannade där längst, syster hade redan flyttat vidare till Skottland. När Louise var färdig med Turkiet gick också hennes flytt till Skottland för att arbeta som internutbildare på IBM. På kvällstid pluggade hon först pedagogik och sen webbdesign. Tre år blev det där. Vid det här laget hade hennes bröder startat en fabrik för byggelement i Texas. När Louise var färdig med Skottland blev det därför en resa till Texas. Planen var att vara där i tre veckor. CHR I S TI A N JO H A NS S O N

Han är född och uppvuxen i Aneby. Gick ekonomisk linje på gymnasiet i Tranås, gjorde lumpen som kock i Karlsborg och läste sen industriell ekonomi i Skövde. Efter utbildningen flyttade han till Jönköping och började arbeta som aktiemäklare. När finans­­marknaden blev stökig så sökte han ett kanonjobb på Handelsbankens huvudkontor i Stockholm, trots att han fick jobbet så tackade han nej, för i samma veva hade han lärt känna några bröder som bestämt sig för att förvalta deras farfars företagsarv. Eftersom det var en spännande unik byggprodukt med lysande framtidsutsikter och en order på ca 400 hus till Panama, så hoppade han på. Hans kunskap kunde komplettera deras. Detta innebar en flytt till Texas där han både blev produktionschef och delägare i företaget. Christian jagade riskkapital och hittade John Paul DeJoria, multimiljardären och filantropen. Efter lyckade diskussioner i hans hus, Malibus kanske största och lyxigaste hus, satsade han kapital. Han såg en möjlighet att använda byggmodulerna till att bygga flyktingbostäder. Det blev fart på företaget

som drog in cash och hade 20-25 anställda. Sen kom brödernas syster på besök. TEX A S

Det var alltså där i Texas som Christian och Louise möttes och blev ett par. När Louises tre veckor hade gått åkte hon till Sverige bara för att vända tillbaka direkt. Christian hämtade henne på flygplatsen och därifrån åkte de direkt till Ikea och köpte bohaget till deras första gemensamma lägenhet. Det var en 2:a med pool och gym alldeles utanför, inom ett community i Corpus Christie. – Åh vad kul vi hade i Texas, säger Louise när vi pratar om den här tiden. – Ja det var rasande kul, lägger Christian till, vi gjorde så mycket utflykter och tog verkligen vara på tiden. Att klimatet var skönt, de var nykära och hade bra ekonomi gjorde väl sitt till. Sen den tiden har de varit ett par och de stortrivs ihop. De är väldigt olika personligheter men otroligt samspelta. JÖ NK Ö P I NG

Så småningom bar det ändå hem till Jönköping igen. Även i Sverige byggde företaget en del hus och dessa blev Christians ansvar. Louise arbetade som utbildare på John Bauer, där hon förberedde långtidsarbetslösa att komma ut på arbetsmarknaden. En kockutbildning hann hon också med och ett arbete som kock på en restaurang. När de bodde i Jönköping fick de sitt första barn och det var inget snack om saken, de skulle dela lika på föräldraledigheten. När det var Christians tur att vara hemma var det höst och mörkt. Precis som nu gillade han att surfa på nätet och kolla annonser på Blocket och vad hittade han då om inte ett café till

7 Vårt Näringsliv Laholm


das till och säljs i fina burkar som Christian designar. Han gillar att sitta vid datorn och skapa mönster. – Vi är ett serviceföretag och ett present­ företag som bakar bröd en gång i veckan, säger Louise. Det tredje varumärket de har är just Fredagskassen. Den kom till när de kände att det behöver hända något nytt. Varje fredag bakas det bröd i bageriet. En fredagskasse består av tre olika bröd, sorterna varieras från fredag till fredag. När bröden är klara och packade i påsar (fortfarande varma) lastar Christian bilen full och levererar fredagskassen till dess beställare, direkt vid dörren. Idag levererar de i Laholm, Veinge och Mellbystrand. Man kan prenumerera på fredagskassen och få bröd varje eller varannan vecka eller så kan man beställa nån gång då och då. Det är en lyx att få nybakt bröd, osötade, hantverksmässigt bakat, med surdeg, långsamt jästa, utan en massa tillsatser, levererat direkt hem till dörren. Det är många som prenumererar på fredagskassen men tveka inte att beställa en prenumeration! Louise hälsar: Ät BRA bröd!

Fredagskassen på väg...

C H R I S TI A N O C H L O UI S E JOB B A R F Ö R ATT L EVA – I NTE TVÄ RT OM

salu – i Båstad. Eftersom familjen alltid haft sommarhus i Skummeslövsstrand så kände han väl till Båstad. Och han hade en mycket romantisk bild av att driva ett café... Det orädda paret tyckte det var värt att kolla upp. – Det verkar kul så det testar vi… Efter att ha gått en starta-eget-kurs via Nyföretagarcentrum och fått lån genom Almi så blev de med café. Flyttlasset, med spädbarn och allt, gick till Båstad. C OFFE E A N D TH E BAKERY

I mellandagarna 2006 tog de över Coffee and The Bakery, på Köpmansgatan i Båstad. Louise som hade lärt sig att baka under sin utbildning fick stor nytta av sina kunskaper. Dessutom hade de stor glädje av Sybille som jobbat där tidigare och ville fortsätta. Sibylle var duktig på att baka med surdeg och lärde upp Louise. Caféet gick bra och blev en populär samlinsplats i Båstad. – Vi är bra på service och att få alla att känna sig sedda och välkomna, säger Louise. När Båstad kommun valde att sälja fast-

igheten blev det problem. De kunde inte ha kvar caféet och de kunde inte sälja det. Vad skulle de göra då? Vid det här laget känner vi till Christians intresse för Blocket och visst hittar han ett annat företag till salu, ett skorpbageri. Tack vare en av stammisarna på caféet, Anders Jensen, fick de nys om en tom bageri­ lokal. Tvåbarnsfamiljen flyttade till Laholm och Charlies House flyttade in i Slottets gamla bagerilokal i Gamleby. Och där är de kvar. Det är dit, till deras ”fabriksbod”, som du kan gå för att köpa deras skorpor och teer. CHARLI ES H O US E, TH ER A P I E O CH F RED A G S K A S S EN

Charlies House är inte företagsnamnet, men det varumärke som de säljer skorpor under. De är Sveriges största skorpbageri som bakar hantverksmässigt. Kunderna är butiker, både stora och små. De säljer det mesta under eget varumärke men bakar också under private label, till exempel Tehuset Javas sortiment. När de ville utvidga konceptet tog de över en verksamhet som sålde te, Therapie. Teet blan-

Vårt Näringsliv Laholm 8

Hur ser framtiden ut? De resonerar: – Visst kan vi växla upp om vi vill, men då tar vi på oss mer ansvar i form av investeringar, lån och personal. Vi ser var det finns behov, men vi är inte intresserade just nu. Vi prioriterar att göra roliga saker tillsammans med barnen. Samma resultat med högre omsättning är inget att sträva efter. Frågan är snarare: Hur liten kan verksamheten bli och att vi ändå kan försörja oss? Det är lite ovanligt resonemang men det ligger mycket i det. Christian och Louise har bestämt sig för att jobba för att leva – inte tvärtom. Det är en strategi att välja den väg de har gjort också. Så länge man är flitig, har kunskap och sunt förnuft så kan man driva ett företag utan traditionella strategier. Och att de har lyckats, det råder det väl inga tvivel om.


IT med OMTANKE... ...OM DIG och MILJÖN

Värnamo Mellby, Laholm

SÄKERHETSUTBILDNINGAR

Komplett leverantör av säkerhetsutbildningar inom truck, travers, lift, fallskydd och heta arbeten.

0430-737 30 info@wekudata.se

www.windings.se

MARKNADSFÖRING FORMGIVNING GRAFISK PRODUKTION

t

REKRYTERING UTHYRNING KONSULTATION Lokal Bemanning arbetar med kompetensförsörjning till företag i Laholm och Båstad. Ett lokalt fokus leder till bättre relationer och högre kvalitet.

0430-710 20 Hästtorget 6, Laholm

TIDNINGSTEAMET LAHOLM AB FÖRENINGSGATAN 6, LAHOLM SLÅ EN SIGNAL  0430-136 10

kristoffer.hall@lokalbemanning.se Y

9

Vårt Näringsliv Laholm


Långsiktig Lönsam Tillväxt TILLSAMMANS UTVECKLAR VI LAHOLM

Inspiration, kunskap och givande nätverk

= Almi www.almi.se

Våra medlemsträffar är välbesökta och uppskattade. I organisationen samarbetar det lokala näringslivet med Laholms kommun för att skapa bättre förutsättningar för dig som företagare.

Välj att utveckla dig och din verksamhet. Välj Offensiva Laholm – för ett starkare företagsklimat!

Läs mer om oss på vår hemsida eller följ oss på Facebook

offensivalaholm.se

Är du Koenigseggs nya montagetekniker? Välkommen att söka en 5 månaders CSN-berättigad utbildning på Campus Laholm. Veta mer? vagledningscentrum@laholm.se 0430 - 265 00

SÖK SENAST

NOVEMBER

2019 Vårt Näringsliv Laholm 10

Vuxenutbildningen En del av Campus Laholm


Diab har fått en stororder, den största genom tiderna I september blev det klart att Diab skrivit ett fem­ årigt leveransavtal med Vestas, en av världens ledande leverantörer av vindkraftverk. Ordern förväntas ge en nettoomsättning på 200-250 miljoner euro under kontraktstiden. Det bådar gott för produktionsanläggningen i Laholm.

TA X I

Grattis till gesällen och mästaren! Gesäll- och mästarbrev är hantverkarnas yrkesbevis och en garanti för kunderna att hantverkaren de anlitar är väl insatt i sitt yrke. Idag går det att avlägga gesällprov i ett 70-tal yrken, från traditionella hantverksyrken som bokbindare och skräddare, till tatuerare och fotograf. Den första onsdagen i november varje år

Tack vare egen växel och lokal kännedom sysselsätter Österblad Carlsson Taxi idag över 20 bilar. Så nu alla laholmarna – dra nytta av att vi har en fungerande taxirörelse i Laholm igen! Använd den fina servicen, åk taxi!

Ny laser hos Tandläkarna Swanberg Östertullskliniken håller sig väl framme och har nyligen investerat i ytterligare ny teknik. Den här gången är det laserteknik det handlar om, närmare bestämt en PDT laser. Med den kan de behandla munblåsor som herpes, afte samt andra sår. Andra användningsområden är behandling vid tandlossning, käkledsinflammationer och rotbehandling. Lasern blir ett bra komplement till traditionell behandling.

Veckans Affärer utser varje år en Superföretagslista med de bolag som fyra år i rad klarar högt ställda krav på tillväxt, lönsamhet och avkastning på kapital. På listan 2019 finns 717 Superföretag. Ett av dem är Novista.

Novista utnämnt till superföretag I Skummeslövsstrand finns familjeföretaget som utvecklar medicintekniska hjälpmedel som lindrar sömn-, stress- och orosproblem. Produkterna är tyngdtäcken och tyngdvästar i olika utföranden och varianter, som i första hand förskrivs av arbetsterapeuter. Tyngden mot kroppen har en lugnande effekt och fungerar som en stor, stark och trygg omfamning – och har en vetenskapligt dokumenterad effekt på hälsan. 11

delar Hantverkarna Stockholm ut gesäll- och mästarbrev i Stockholms stadshus. En mästare och en gesäll från Laholm får ta emot bevis för yrkesskicklighet i Blå hallen, Emy Johansson, gesäll i fotograf­ yrket och Johanna Thuresson, mästare i florist­yrket. Grattis till er!

Fiskeindustrin på Island

Ny stor marknad för Lagafors Med en återförsäljare på Island har det öppnats upp en ny marknad för Lagafors. Island är ett litet land men har en stor fiskindustri, både på land och till havs. Med många transportbanor som behöver hållas rena har Lagafors automatiserade diskprocess gjort stor succé. Den har frigjort manuellt arbete och spar dessutom både tid, diskmedel och vatten, vilket gör att de kan använda mer av tiden till produktion. Den första installationen gjordes på Arnalax i våras och nu har en ännu större order lagts av Samherji. Martin Johansson är kundansvarig på Lagafors och det är han som drivit igenom affärerna. I dagsläget har de fått många förfrågningar så det kan mycket väl bli många fler affärer. Numera är Lagafors storleverantör av diskutrustning till Island.

Vårt Näringsliv Laholm


ÅRETS ROLIGASTE SHOPPINGUPPLEVELSE 11 MARS

_____________________

Bor Ni i Laholm, Mellbystrand eller Veinge? Graas! Då kan Ni få Fredagskassen med 3 st rykande färska bröd hem ll Er dörr på fredag eeermiddag för endast 100 kr!

Boksluts- eller deklarationsdags? Behöver du hjälp?

Allt inom bilplåtskador & billackering Auktoriserat Bilglasmästeri Bil- och stöldskador • Vindrutebyte Stenskottslagning Vi har avtal med samtliga försäkringsbolag

HALMSTAD ARENA

Beställ Er Fredagskasse via:

hhps://fredagskassen.storedo.com eller via tel. 0763-28 22 46 _____________________ Charlie’s House - Gamlebygatan 11

Tel. 0430 - 711 37

AUKTORISERAD REDOVISNINGSKONSULT Tel: 0430–288 50 www.ursulaklang.se

Ulf Wernersson 073 - 0649119 Kullsgårdsvägen 39, Laholm Öppet: månd-torsd 7-16.30 • fred 7-15

25 år

1994–2019

Utöka personalstyrkan? Vi hjälper er med er rekrytering.

Vi nätverkar för framgång

du också! Bli medlem

– på lika villkor

Vi anordnar utbildningar, frukostmöten, företagsbesök m.m.

Lena 0703–50 89 09, lena.brantberg@brapersonal.nu Pontus 0702–68 06 70, pontus.brantberg@brapersonal.nu

www.winnetlaholm.se

[ et t plu s ett k u n df o k u s]

1+1 Kundfokus utför konsultuppdrag inom telemarketing, telefonförsäljning och marknadsundersökning inom B2B. Jag hjälper ert företag, att på ett personligt och professionellt sätt, kontakta era kunder. Min målsättning är att öka antalet kundbesök, vilket skall generera mersäljning till ert företag. Jag ser till att kunden upplever kontakten positiv och lokal, vilket ökar kundnöjdheten och förtroendet för företaget. Hör av er så berättar jag mer!

dagdrommar.se

// Birgitta Birgitta Persson | 070-516 62 05 | birgitta@11kundfokus.se 1+1 Kundfokus | Torggränd 1 | 312 30 Laholm

w w w. 1 1 k u n d f o k u s . s e Vårt Näringsliv Laholm 12

Ett företag – flera tjänster. Dag Gustavsson, 070-741 50 01


”Anslutningsavgiften för vatten och avlopp kommer att ändras för fler företag till det bättre. Innebörden i förslaget är att fler olika typer, branscher, av företag kommer att klassas som ’annan verksamhet’ vilket innebär en något lägre anslutningsavgift än idag. Laholms kommun har under knappt ett år fört diskussion med Laholmsbuktens VA och de har lyssnat.”

Laholms kommun

– bättre på samtliga områden

Vuxenutbildningen på Campus Laholm i samarbete med Koenigsegg I september startade fem deltagare sin rekryteringsutbildning till montagetekniker för Koenigsegg i Ängelholm som bygger en av världens mest eftertraktade bilar. Utbildningen sker dels på företaget, dels på Campus Laholm och har ett nationellt intag. Planerna är att utbilda ca tio varje termin under kommande år då Koenigsegg har stort personalbehov. Ett brinnande intresse och noggrannhet är sedan avgörande egenskaper för anställning.

Den senaste undersökningen, ”Löpande insikt”. från SKL visar positiva resultat. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför, ”Löpande insikt”, som mäter hur företagen uppfattar kommunens handläggning av tillstånd och tillsyn (bygglov, slutbesiktning, miljötillstånd, serveringstillstånd, livsmedelstillstånd, inspektioner m.m.). Genom enkäter till företag i Laholm som har sökt ett tillstånd eller haft en inspektion från kommunen redovisar man ett s.k. Nöjd Kund Index (0-100). Områdena som frågas om är ”tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet, effektivitet”. Undersökningen genomfördes 2018 och 2019 (mörkare staplar). – Det sammanlagda resultatet är mycket positivt, Laholms kommun har förbättrat sig på samtliga områden. Dock finns det mycket arbete kvar att göra för att vi skall bli bland de bästa i landet, som målet är, säger näringslivschef Peter Serverin Larsson.

Nadzeya Gustafsson, Bo Hartvigsson, Lorentz Cederlöf, Arvid Karlberg och Pontus Green. Foto: Mats Franzén

Vuxenutbildningen på offensiven Det är inte bara rekryteringsutbildningen, montagetekniker till Koenigsegg, som börjat vid Campus Laholm. Flera yrkespaket kan numera erbjudas såsom en undersköterskeutbildning med olika inriktningar, en barnskötare/elevassistentutbildning och en vårdbiträdesutbildning. För industrin har man också startat en utbildning med inriktningar till CNC-operatör och svetsare. Vuxenutbildningen kan också efter näringslivets behov genomföra uppdragsutbildningar och starta nya yrkespaket eller rekryteringsutbildningar. Några exempel på utbildningar som nyligen genomförts är yrkesanpassad arbetsplatsförlagd svenska, ”Front desk English” och arbetsmarknadsutbildning. Som sagt, Vuxenutbildningen i Laholm är på offensiven.

F YR A FA K TA OM VUXENU T BILD NINGEN I LAH O L M :

• Över 700 studerande Laholmare varje år • Öppet för vuxna från 20 år och uppåt • Ämnesstudier både på Campus Laholm och på distans • Sju egna yrkesutbildningar inom teknik, omvårdnad, pedagogik

Efter ett års studier blev första kullen med 18 nya barnskötare/elevassistenter examinerade i september vid Campus Laholm. Foto: Mats Franzén 13

Vårt Näringsliv Laholm


Stronger. Lighter. Smarter.

• Trappor • Dörrar • Fönster • Inredning • Möbler Björkseus 312 95 Laholm • 0430-230 72 www.po-specialsnickeri.se

diabgroup.com

Bokföring • Bokslut • Skatter Affärsrådgivning • EU rådgivning 0430 - 54 12 70 • info@balansab.se • www.balansab.se

Kompletta hygienlösningar Centrala, decentrala och mobila rengöringssystem Diskmaskiner och hygienslussar Installation och service

www.thimsforsvvs.se

Bokföring - Bokslut - Revision Bolagsbildning m.m.

Vi sätter

Vi hjälper dig!

Företagsrevisorn i LaholmAB Tel: 0430-165 15

färg

martin@foretagsrevisorn.se

Ditt kompletta tryckeri

Digitaltryck, offsettryck, giclétryck, kopiering. Stansning, blindprägling, bigning, adressering, distribution. Visitkort, kuvert, brevpapper, vykort, affischer, broschyrer, foldrar.

Företagsrevisorn

i Laholm AB

tillvaron

Laholmsvägen | 312 45 Veinge Telefon: 0430-185 55 | Fax: 0430-185 93 veinge.tryckeri@veinge-tryckeri.se www.veinge-tryckeri.se

Prata med oss

om vad AI kan göra för

ert företag META BYTES .SE Vårt Näringsliv Laholm 14

Välkommen till din lokala skrothandlare Köper in skrot, metaller, bil - lastbilsbatterier Hyr ut lastväxlarflak för diverse bruk Rivningar utföres Sven Hansons gata 2, Laholm, 0430-712 90


”Utan företag och företagsamma människor, ingen utveckling och tillväxt. Vi tror på unga människor och vill att dom ska tro på sin företagsamhet”

Fastighetsbranschen först till 40 procent Fastighetsbranschen är först i Sverige att nå 40 procent kvinnor i ledningsgrupperna, och kan därmed stolt titulera sig som börsens första jämställda bransch. Lägg till att samtliga fastighetsbolag även har minst en kvinna i ledningen. Dessutom är en fjärdedel av fastighets-vd:arna kvinnor – att jämföra med en tiondel för börsen i stort.

Nyhet! Business Halland BusinessHalland ska göra det enklare för dig som företagare att hitta och ta del av den hjälp som finns att få inom det offentliga företagsstödet som de halländska kommunerna, de regionala näringslivsaktörerna och Region Halland erbjuder. Introduceras under november. Det är ett samarbete mellan de halländska kommunerna och Region Halland och är en hjälp för såväl etablerad som ny företagare. Det är en form av söktjänst som kommer finnas på Laholms kommuns hemsida där du kan söka information om allt från rådgivning, nätverk, evenemang m m från hela Halland. www.laholm.se/naringslivsservice

Söker du nya lokaler eller har du lokaler att hyra ut? Då är Objekt vision siten att besöka. Här kan du söka objekt att hyra eller köpa. Har du behov av att sälja eller hyra ut en lokal kan du dessutom göra det kostnadsfritt genom Laholms kommuns avtal. Låter det intressant? Hör av dig till Näringslivsenheten när det är dags för dig att hyra ut eller sälja så kan de berätta mer.

Missa inte chansen!

Styrelseutbildning Aldrig tidigare har styrelsen varit i fokus såsom under de senaste åren. Att ha en professionell styrelse är en bra grund för utveckling av företag. En professionell styrelseledamot har bra grundkunskaper om aktiebolagslagen och praktisk erfarenhet i styrelsearbetet. StyrelseAkademien Halland driver utbildning i styrelsekunskap. Kursen ”Rätt fokus i styrelse­ arbetet” ger certifikat för de som väljer att tenta. I Halland har vi nu vår medlem Stefan Petersson som ackrediterad lärare för Rätt fokus. Nästa tillfälle som kursen genomförs är i januari 2020. På www.styrelseakademien.se/halland finns hela kursutbudet.

Hitta lokal via Objekt vision

Använd Timbanken! Timbanken är ett Regionalt erbjudande som vänder sig till dig som företagare i Laholm kommun. Oavsett om du är nystartad eller haft ditt företag under många år så är du lika välkommen att ansöka om timmar. Totalt kan du få upp till fem timmar rådgivning inom sju olika områden av en rad olika konsulter. På www.timbanken.se kan du läsa mer och ansöka.

Utveckla ditt företag! Det finns massor av hjälp att få.

Hitta kompetens via Arbetsförmedlingens widget! Nu kan du som företagare i Laholm snabbt och enkelt scanna av bästa sättet/platsen för dig att hitta din framtida personal. Genom Arbetsförmedlingens nyframtagna widget som finns på Laholms kommuns webbsida kan du skriva in den yrkeskompens du söker och få svar. Är lätt eller svårt att hitta kompetensen i området? Vilken av Arbetsförmedlingens olika sätt passar dig bäst? Är det tex genom att annonsera själv, söka kandidater i databasen, skapa rekryteringsträffar eller rekrytera i Europa. Widgeten når du här www.laholm.se/kompetens. 15

Vårt Näringsliv Laholm


B2B

Har vi något att vinna på att

köpa tjänster lokalt?

Handla lokalt är en vanlig uppmaning vi får för att påminnas om nyttan av att gynna de lokala handlarna. Men hur är det egentligen när det gäller vår inställning till att handla lokalt företag emellan, så kallad business to business. Och hur mycket tänker kommunen på att välja de lokala alternativen i sina upphandlingar? Vi sökte upp ett par företagare och den nye kommunchefen för att få svar på frågan. TEXT OCH FOTO: DAG GUSTAVSSON Att handla lokalt behöver inte enbart handla om att gynna det som är nära, det kan även vara en fördel att slippa ”gå över ån efter vatten”, det vill säga: den tjänst, kompetens eller vara vi söker kan finnas närmre än vi tror. Katrine Isrenn och Carl-Johan Herbertsson Isrenn på Isrenn arkitekter som bland annat ritat Södra Hallands Krafts kontor i Vallberga och entréhuset till Hökafältet, kan konstatera att de lokala projekten för deras del är ganska få. – Det är bra att vi har konkurrens och inte använder samma hela tiden, inte minst i vår kreativa bransch, säger Katrine men påpekar att det samtidigt finns fördelar av att använda de som har den lokala kunskapen och som

har större möjlighet att vara på plats och följa bygget. Det blir ofta ett bra resultat: – Är det ett projekt långt iväg är det svårare att vara med hela vägen, säger hon. Carl-Johan instämmer och tillägger andra fördelar med projekt i sitt eget närområde: – Man är mån om sin egen hemort och det blir ett annat engagemang, säger han och fortsätter: – Relationerna är en fördel lokalt. Även vad gäller kontakter med myndigheter och politiker. Här ger han beröm till Laholms kommuns modell med ”Lotsen” där företagare och tjänstemän sätter sig tillsammans och lyfter frågor för projekt i ett tidigt skede.

Carl-Johan Herbertsson och Katrine Isrenn, Isrenn arkitekter. Vårt Näringsliv Laholm 16

Artur Potocki, Wekudata.

När det gäller frågan om kommunens förutsättning att välja företag i sin närhet ser Katrine och Carl-Johan mindre upphandlingar som den möjliga vägen att gå, samt mindre uppdrag som går att direktupphandla. Carl-Johan är samtidigt tydlig i sin syn på LOU, lagen om offentlig upphandling: – LOU är ingen bra sak. Sverige hade mått bättre om vi inte hade haft LOU. Jag tror inte det främjar priset och inte kvaliteten heller, säger han. Om LOU ses som ett hinder vad gäller affärer med kommunen, vad kan istället göras för att underlätta mer affärskontakter mellan företagen i Laholms kommun? Det finns inget enkelt svar på den frågan menar Katrine och Carl-Johan: – Förr hade vi våra telefonkataloger, men det funkar inte längre. Men kanske fler mötes­ platser, som exempelvis Offensiva Laholm, som ger förutsättningar för nätverkandet och kännedomen om varandra, säger Carl-Johan.


Artur Potocki, Wekudata, är verksam i en bransch där han upplever ett starkt stöd för den lokala närheten: – Laholmsföretag är väldigt trogna. Vi har väldigt många lokala företag som anlitar oss, konstaterar han. Han upplever att de lokala företagen gärna vill ha med lokala företag att göra och han menar att hans eget företag tänker och agerar likadant: – Vill jag till exempel ha en elektriker vänder jag mig till någon i Laholm. Den stora konkurrensfördelen Wekudata har när det gäller att sälja sina tjänster är deras närhet till kunden: – När vi startade för 25 år sedan använde sig företagen av de stora leverantörerna som ofta var baserade i Stockholm. När det krånglade fick företagen svaret ”Vi kan vara där om två veckor”. Jag kunde vara där på 20 minuter. Artur Potocki anser alltså att företagen är bra på att tänka lokalt, men han tycker att kommunen har en hemläxa att göra: – För några år sedan kändes det som att Laholms kommun försökte handla lokalt, men de har tyvärr blivit sämre, säger han. Han ser exempel på tjänster som gått till stora företag utanför kommunens gränser trots att mindre lokala företag kunnat erbjuda samma tjänst till ett liknande pris. Att handla av lokala företag innebär en positiv spiral som kommunen behöver ta i beaktande, menar han: – Tänk om kommunen som stor upphandlare skulle kunna handla ännu mer lokalt. Det ger jobb, det ger skattepengar. Går företagen bra, går kommunen bra, säger han och fortsätter: – Politiker behöver visa sin viljeyttring här. Den viljeyttringen, anser han, skulle vara att uppmana sina tjänstemän att eftersträva möjligheten för lokala mindre företag att kunna vara med och lämna anbud. Något de kan göra genom att göra mindre upphandlingar, istället för stora och allt för omfattande som de små inte kan vara med på. – Om viljan finns, finns det lösningar, säger han. Att handla över gränser, det vill säga frihandel, är ju något näringslivet generellt sätt gillar. Varför uppmana till lokal handel i det här sammanhanget? – Allt kan inte handlas lokalt, men jag menar att stora kommuner redan har en stor dragningskraft och därför behöver vi som är en liten kommun hålla ihop mer.

Anders Einarsson, kommunchef, Laholms kommun.

Kommunen är ofta en stark uppmuntrare av att vi ska handla lokalt. Lever man som man lär? Om inte, finns det i så fall orsaker till det? Ä R K O M M UNEN B R A P Å ATT H A ND L A L O K A LT ?

– Jag har inte varit här så länge än, men jag hoppas att vi är det. Är vi inte det, ska vi bli det, säger den nye kommunchefen Anders Einarsson och tillägger: – Kommunen ska så långt det är möjligt handla lokalt, om bara lagen stöttar. Men vi måste följa lagen om offentlig upphandling. Det är det som gör att det inte alltid blir lokala företag. H UR B L I R M A N B Ä TTR E P Å ATT H A ND L A M ER AV D ET L O K A L A NÄ R I NG S L I V ET?

– Jag kan ta ett exempel från kommun där jag tidigare jobbade. Där fick vi kritik när vi handlade upp hantverkartjänster. Då bjöd vi in de lokala hantverksföretagen för att kolla vilket det lägsta pris som var möjligt för dem. Därefter använde vi den prisbilden i våra ramavtal så att det även blev intressant för de lokala hantverkarna att räkna på att lägga anbud. EN D EL M ENA R ATT K O M M UNEN B O R D E S E F Ö RD EL EN AV ATT UP P H A ND L A M ER AV D ET L O K A L A F Ö R ETA G EN. VA D TÄ NK ER D U O M D ET?

– Min erfarenhet säger mig att det kan bero på att vi inte har kommunicerat tillräckligt bra med varandra. En konkret åtgärd skulle kunna vara att lägga ut information eller maila ut information om vilka upphandlingar som är på gång och uppmana våra lokala entreprenörer att vara med i anbudet. Det är känt att kommunen nu åter arbetar mer medvetet med att förbättra företagsklimatet. Att underlätta för de lokala, ofta mindre företagen, att vara med och lägga anbud på offentliga upphandlingar kan vara en viktig puzzelbit. Att öka lokala företagens kunskap om varandra kan vara en annan: – Jag kommer jobba för att vi ska en bra business to business. Jag ser fram emot att skapa ett bra samarbete med näringslivet i Laholms kommun, avslutar Anders Einarsson.

17 Vårt Näringsliv Laholm


Nu är det saker på gång på

Mellby, Nyby och Ängstorp Befolkningsökningen i Laholms kommun är välkänd, men det är inte bara människor som vill bosätta sig här – även företagen visar stort intresse. Mycket är på gång i Mellby, Nyby och Ängstorp och vi har pratat med några av de som har planer på företagsetableringar. TEXT: DAG GUSTAVSSON

E T T N YTT H A N DELSO MRÅD E

I Ängstorp, strax nordöst om rondellen närmast järnvägsstationen, finns långt gångna planer på ett nytt handelsområde. Bakom satsningen finns CT Development som arbetar med utveckling och etablering av detaljhandelsprojekt. – Här och nu har vi 10 000 kvadratmeter kontrakterat och fyra hyresgäster som vill flytta in. Det finns möjlighet för två till tre till, men det är inget vi vill stressa fram, säger Carsten Krebs på CT Development. Willys, Dollarstore, Jysk och Jem & Fix är de som hittills är klara för det nya handels­ området. För Willys del handlar det om en flytt från Nyby industriområde, nu blir det dock en större butik. Övriga tre blir ett nytt tillskott i utbudet för kommuninvånarna. – Vi har tittat på Laholm en lång tid och tycker att det är intressant med en etablering här. För vi menar att det är ett sämre utbud i jämförelse med andra kommuner av samma storlek, säger Carsten Krebs. Han menar att det är rätt tid att göra den13

14

na satsning nu och att det blir en tillgång för laholmsborna att inte behöva åka långt för detta breddade utbud. Nu kan man handla mer på hemmaplan istället för att åka till grannkommunerna. En del oroar sig för er etablering, att det är ett hot mot ett levande centrum i Laholm. Vad säger du om det? – Den typ av butiker som vi pratar om är inga som man vill ha inne i centrum. Vi tror istället att det gynnar den existerande handeln. Det utbud som finns i dag innebär att många istället åker till Hallarna i Halmstad. Vår satsning är ett komplement som gör att man kan utveckla handeln på hemmaplan. Ett hot mot fysiska butiker är e-handel, är detta något som oroar er? – Om man tittar på butikerna vi ska ha i detta område är det inget som är attraktivt att köpa på nätet. Det är något man gör fysiskt. Vi menar att den typ av handel vi tagit fram kommer att stå sig mot näthandeln, säger Carsten Krebs. Innan CT Development kan påbörja sitt

projekt måste de invänta besked om det överklagande som finns inlämnat. Men om allt går vägen hoppas de kunna sätta igång byggandet till våren. L O G I S K T L Ä G E F Ö R L A G ER O C H L O G I S TI K

9

10

11

12

13 14

15

16

U-Område

BUTIK B 3060 m²

ETAPP 3

ETAPP 1 BUTIK C 3000 m²

BUTIK D 2000 m²

BUTIK A 2070 m²

BUTIK E 1100 m² + 1100 m² utegård

BUTIK B 2500 m²

BUTIK A 1450 m²

17

18

de mrå U-O

ETAPP 2 BUTIK A 2800 m²

PARK

25

25

PARK 7

25

8

Mellby industriområde utmed motorvägen har alltid haft ett bra läge, men det ska ärligt sägas att det tagit tid att få marknaden att inse att så är fallet. På senare år har saker hänt och framför allt är det lager- och logistikbranschen som är på stark inmarsch i området. Exponeringen utmed E6:an är något som Adam Johansson på Muscle Fastigheter lyfter som en av fördelarna med Mellby: – Vi har reservationsavtal på totalt 100 000 kvadratmeter, men vi kommer att bygga i tre steg. Den första delen är på 20 000 kvadratmeter och vi börjar närmast motorväFÖRKLARINGAR gen, säger han och fortsätter: – Det är ett fantastiskt läge, vi 1: delar den ETAPP bilden med andra om området. Det är nära 1450 m² Butik A till allt och lite i mitten om man ser till Kö3060 m² penhamn och Göteborg. Butik B Den första etableringen Butik är tillCför någon 3000 m² typ av logistikföretag. Vad det blir på de två 2000 m² Butik D andra etapperna får framtiden utvisa. Vad heter företaget och vad ärEderas verk- 2200 m² Butik samhet? TOTALT – Jag kan tyvärr inte uttala mig om det14510 m² ännu. Vi vill inte gå händelser i förväg, men ETAPP 2: samtidet pågår förhandlingar. Vi är givetvis digt öppna för intressenter förButik stegAtvå och tre, 2800 m² säger Adam. Muscle Fastigheter som presenterat sitt förslag för kommunen inväntar nu också den PARKERING nya detaljplanen för området. Frågan om när Etapp 1: de tar första spadtaget kan därför inte besva507räknar st P-platser ras, men då de väl sätter igång Adam Johansson med att det tar ett år att bygga de första 20 000 kvadraten. Etapp 2: Mellby industriområde har varit tillgäng150 st P-platser ligt tidigare. Vad är det som gör att allt händer nu? Etapp 3:

24

Vårt Näringsliv Laholm 18 1:9

104 st P-platser


– Det är handeln som har ändrats. Alla nätrelaterade inköp innebär att det blir mer logistik. Vi har olika fastigheter och lägen att erbjuda i vår företagsportfölj och just logistik har vi hög förfrågan på. TILLG Å N G TIL L PERSONAL, E N G IVE N FAKT O R

Chansen till trogen personal är också en orsak till att etablering i Mellby industriområde är intressant för företag, menar Henrik Gustafsson på fastighetsutvecklaren Abreco. Abreco har för avsikt att bygga 20 000 kvadratmeter för lager och logistik på Mellby industriområde. Förutom att läget ska underlätta för transporter är tillgången till personal en avgörande faktor – och gärna personal som är trogen och stannar länge hos sin arbetsgivare. – Hamnar man i storstadsområden är det större risk att man tappar personal, säger Henrik Gustafsson och syftar på det stora utbudet av andra arbetsgivare som en större stad har att erbjuda. Det är många olika faktorer som spelar in för att ett företag ska våga satsa, att starta nytt eller kanske flytta sin verksamhet, förklarar han: – Det är en stor apparat att dra igång. Det är en sak att bygga, men det är en annan sak för de som ska ha sin verksamhet i byggnaden. Inte minst behöver de veta att det finns kunder och uppdrag för dem många år framöver. Hur viktigt är Mellbys geografiska läge för lager- och logistikbranschen? – Läget är mycket intressant. Det ligger vid E6:an och det är inte långt till E4:an. Du

har hamnen i Halmstad och du är heller inte långt från Helsingborg som också är en knutpunkt. En stor del av allt gods passerar området, från Köpenhamnsområdet mot Norge och Finland. Det är också strategiskt bra för svenska bolag som vill nå ut i Europa. Vilket företag är det som funderar på att etablera sig i Mellby? – Det är inte klart än. Vi förhandlar med tre olika intressenter, säger Henrik Gustafsson. Hans förhoppning är i dagsläget att det blir byggstart under slutet av nästa år. LAHO L M S K O M M UNS NÄR I NG S L I VS ENH ET

Laholm har ett unikt strategiskt läge mellan Köpenhamn och Oslo. Här finns närhet till hamnen och flygplatsen i Halmstad samt tillgången till flygplatsen i Ängelholm. E6:an går genom kommunen och här ligger Mellby industriområde i skyltläge med direkt anslutning till motorvägen. Vi har även närhet till E4:an. Här finns möjlighet att nyttja kollek-

tivtrafik med tåg; om du exempelvis går på tåget i Laholm står du i utrikeshallen på Kastrup, Nordens största flygplats, 1 timma och 45 minuter senare. Idag är det fem företag som har reservationsavtal för mark på Mellby industriområde, det är framförallt lager och logistik, men också ett teknikföretag. Om samtliga etableringar blir verklighet innebär det mellan 300600 nya jobb, främst lagerjobb. För handelsområdet i Ängstorp är fyra butiker klara. När alla är på plats innebär det cirka 100 nya jobb. För båda områdena är tidsperspektivet att etableringen tar 2-5 år. Slutligen har vi även Nyby industriområde. Här är i dag två nya etableringar klara inom transport och handel vilket kan ge 30 jobb. Det händer och kommer att hända mycket i Laholm de kommande åren.

19 Vårt Näringsliv Laholm


Vårt Näringsliv Laholm 20


Windings Utbildningscenter

För säkerhets skull

på Mellby industriområde TEXT/FOTO: ULRIKA TRÄFF

Företaget har sin bas i Värnamo men under många år har de haft ett långtgående samarbete med TEK Kompetens i Halmstad. Nu har man tagit klivit och byggt upp en egen anläggning i Mellby/ Laholm. Med tanke på all logistikverksamhet som är på gång i området så känns placeringen som ett strategiskt val. – Vi har verkligen hamnat på rätt plats, säger Peter Winding som är VD och grundare av företaget. Platsen är Idévägen 27, Mellby industriområde, nära till befintliga industrier och ännu närmre till det planerade logistikcenter som ska byggas alldeles intill. Redan idag har man fullt upp men räknar med att utbildningsbehovet kommer öka. SK R Ä DDA R SYD D A SÄ K E R HE TSUTBILD NINGAR

Windings har i nuläget fyra instruktörer som erbjuder utbildningar inom truck, travers, lift, fallskydd och heta arbeten. Det är utbildningar som behövs för att få utföra vissa arbetsuppgifter på en arbetsplats, där arbetsgivaren kräver dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Bland kunderna som finns i hela södra och mellersta Sverige finns företag, privatpersoner, kommuner och organisationer. Idag har man ca 1000 företag man servar med olika säkerhetsutbildningar. I och med den nya etableringen i Mellby/ Laholm räknar man med att kundtillströmningen kan bli stor. FULLUTR USTAD ANLÄGGNING

fordon och arbetsredskap under kontrollerade former, både inomhus och utomhus. På plats finns till exempel ett flertal varianter av truckar eftersom det är viktigt att utbildningen sker på just den typ av truck eleven behöver kunna hantera på arbetsplatsen. ANMÄ L A N VI A H EM S I D A N

På hemsidan finns öppna kurser med angivna kursdatum där arbetsgivaren/elev anmäler vilken kurs och vilket tillfälle som passar. Därför kan eleverna komma från olika företag och olika långväga ifrån. Arbetsgivaren behöver inte vänta på att de ska ha flera som ska gå en kurs. ​Förutom grundläggande förarutbildningar genomför de regelbundet repetitionsutbildningar för truck och lift, samt ansvarsutbildning för arbetsledare och chefer. SAMA R B ETE M ED TEK

Samarbetet med TEK Kompetens fortsätter och Peter Winding ser med tillförsikt mot framtiden. Windings Utbildningscenter startade sin verksamhet 2004 men det är tydligt att de i och med Mellby/Laholm går in i en ny fas i sin företagsutveckling.

Det är en fullutrustad anläggning som finns i Mellby/Laholm. Eleverna kan öva med olika 21 Vårt Näringsliv Laholm


Pop-up-lekplats på prov Ett arbete pågår med att ta fram ett utvecklingsprogram för Laholms stadskärna. Arbetet har utgått ifrån en bred dialog med invånare, handlare, fastighetsägare, föreningar, politiker m.fl. Bakgrund, Laholms kommun: Vi vill att fler människor ska vistas i stadskärnan oftare och längre och med dessa insatser försöker vi locka målgrupper som idag inte besöker stadskärnan så ofta. Stortorget är den mest självklara mötesplatsen och därför handlar en stor del av testprogrammet om just denna plats. Vårt mål är att inte bara behålla utan också utveckla livet och rörelsen i centrum. För att få besökarna att komma hit oftare, stanna lite längre och handla lite mer behöver vi testa nya idéer som ger mervärde till besökarna. Ett annat syfte med arbetet är att alla ska känna sig trygga i Laholms stadskärna. Vi får återkommande synpunkter på att trafikmiljön

upplevs rörig, förvirrande och otrygg. Att man på torgytan kan mötas av fordonstrafik bidrar till en upplevd otrygg trafiksituation. Genom att ”stänga” hörnet för cirkulation testar vi om upplevelsen kan förändras positivt. Under sommaren har det funnits en popup-lekplats uppställd på Stortorget, mellan rådhuset och Torghallens parkering. Den mobila lekplatsen har tagit några parkeringsplatser i anspråk men på hörnet tillkom två. Totalt sett försvann bara tre parkeringsplatser. Nu ska försöket utvärderas. Vi lyssnar på vad några av de som har verksamheter runt Stortorget tycker.

Henrik Andersson, Torghallen, berättar för Pathricia Hansson, vikarierande handelsutvecklare, Laholms kommun, vad han tycker om försöket.

Vad tycker de som har verksamheter i centrum? I CA TOR G H A LLE N H EN R IK A N DE R S SON

LEKIA

”Vår försäljning har under perioden ökat med 5% och vi har inte haft någon kund som påtalat någonting negativt, som jag vet. Jag tycker det är bra att nya idéer testas även om det blir en förändrad trafiksituation.”

”Allt som händer i city är bra, rent generellt. Lekplatsen har varit ett trevligt tillskott. Det finns alltid gnällspikar om att det har tagit p-platser. Många tycker att det varit trevligt med aktivitet. Kan inte se någon omsättningsförändring pga lekplatsen.”

ner vid gatorna. Mycket bra! Ljuden som jag hört på dagarna med dörren öppen är barnskratt och liv i centrum, detta har jag inte hört i samma utsträckning tidigare vilket måste betyda på mer rörelse på stan och det är ju det vi vill ha, mer folk och rörelse betyder fler kunder i butikerna.

C ON DITOR I C E CIL R IC K A R D A N DE RSSO N

LYKKEM A JA , HANNA H JO H A NS S O N

F R UM M ER I NS C ATTI S K R O NB ER G

”Jag har bara hört bra om lekplatsen. Jag kan tycka att en central placering mitt på torget skulle gynna alla med uteservering på torget, då skulle föräldrar kunna ha uppsikt på sina barn från någon av uteserveringarna. De har ingen vågat göra med nuvarande placering. Det är även bra med de extra bänkarna runt om. En solig dag kan det inte finnas för många sittplatser på torget.”

”Jag ser positivt på lekplatsen. Många av mina kunder kan ha det lite svårt att ta med sig barnvagn eller lite större barn och kunna gå runt i butiken i lugn och ro och titta på kläderna.

”Det jag har hört har enbart varit positivt. Inte en enda som klagat på brist på p-platser. Om det ökat omsättningen är svårt att svara på men nog tror jag att folk har stannat kvar längre när barnen kunnat leka av sig lite. Som sagt bara positivt! Tycker så klart att det bara finns fördelar för att få folk att samlas i stan. Ser ofta att det är fullt i den där ’cirkeln’ av blomlådor som står på torget. Blir alltid ett leende på läpparna när de sitter där och snackar lite, äter glass eller bara hänger där en stund. Det är toppen. Fortsätt tänk i dessa banor!”

B OK HA N DE LN LAHOLM

”Vi är mycket positiva till lekplatsen. Vi upplever mer liv och rörelse på torget. Det är en aktivitet som gör stadskärnan mer attraktiv. Det är svårt att koppla vår omsättning till lekplatsen. Placeringen av lekplatsen är inte optimal. Vi ser hellre att den legat på torgytan. Flera positiva kommentarer från kunderna.”

”Ljuden som jag hört på dagarna med dörren öppen är barnskratt och liv i centrum” Papporna och barnen blir lätt uttråkade och då har lekplatsen varit en liten räddning. Barnen är glada och mammorna kan vara kvar i butiken längre och handla istället för att barnen blir ledsna och de måste gå ut utan att handla något. Under sommaren har jag fått fler nya kunder som inte varit här innan då de upptäckt lekplatsen, stannat på stan och sedan strosat

Vårt Näringsliv Laholm 22

GAMLA LAHOLM

”Lekcontainern har varit välbesökt. Den har inkräktat på torgmiljön (placering).”


Starta eget? NyföretagarCentrum Halland bjuder på några tips

5. B L I EN M Ä S TA RE P Å S OCI A L A M ED I ER O C H S Ä L J M E R! 1 . TE STA DIN PROD UKT ELLER TJÄ N ST PÅ DIN KU NDGRU PP

Att företagare ska finnas på sociala medier vet de flesta idag. Men att bemästra det är en konst och kräver en hel del tid. Men sociala medier handlar om relationer, att ge värde till dina kunder och skapa engagemang. Så se till att verkligen tänka efter vad som ger värde till dina kunder och använd det för att bygga ditt varumärke.

Att testa din produkt eller tjänst tidigt ger dig bra möjligheter att utveckla din affär på ett tidigt stadie. Om du involverar kunden i processen säkerställer du att det finns kunder som vill ha din produkt eller tjänst när du väl är redo att lansera den. Du kan använda en prototyp innan du producerar den så att du hinner få feedback innan du drar igång produktionen.

3. F O K US ER A P Å F Ö R S Ä L JNI NG TI D I G T! 2 . TA HJÄ LP AV ET T BOLLPLANK

Ta hjälp av ett bollplank och någon som är oberoende. Det kan vara en rådgivare hos oss på NyföretagarCentrum eller hos andra aktörer såsom Almi. En rådgivare kan utmana dig och se vad du mer behöver jobba på framöver eller ge tips på hur du kan komma vidare. En rådgivare kan också ge dig tips om finansieringsmöjligheter, samt om du kan ansöka om patent, varumärkesskydd eller liknande. Detta för att säkerställa att du får ett högre värde i ditt företag och framför allt ökar dina möjligheter att växa.

När du väl är igång med ditt företag finns ett råd som är otroligt viktigt att ha med sig redan från start. Du kan ha världens bästa idé – men det spelar ingen som helst roll om du inte säljer den! Du behöver därför fokusera på försäljning tidigt i din process för att lära dig älska att sälja! Så utmana dig själv, träna och sälj tidigt!

6. S E TI L L ATT K UND EN L Ä T T H I TTA R D I G – O C H L Ä TT K A N K ÖPA AV D I G

Du behöver också se till att du verkligen är synlig för kunden vid rätt tillfälle. Hur gör kunden sitt köp? Är det via Google? Då behöver du se till att du kommer högst upp när kunden söker efter den typ av tjänst eller produkt som du har. När kunden sedan kommer in på din webbsida, webbshop eller landningssida behöver du göra köpet lätt för kunden. Vad vill du att kunden ska göra på din hemsida? Köpa något, boka tid eller kanske ladda ner din gratisbok? Gör det enkelt för kunden!

4 . VÄ R D ER A D I G S JÄ LV OC H H Ö J P R I S ET

Många av våra kunder upplever prissättingen som svår och framför allt när du är konsult eller jobbar på uppdrag. Något som kan vara bra att göra är att kolla på konkurrenterna på marknaden, jämföra med det du levererar och därefter sätta ditt pris. Och ha ett pris redan från början som ligger i linje med marknadsnivån och det du är värd.

23 Vårt Näringsliv Laholm


Bli en del av vår padelgemenskap!  Frukostpadel

Maxa din padel – boka en kurs eller privatlektion!

 Seniorpadel  Lunchpadel  AW-padel fredagar

EVENT ABONNEMANG

Daniel Niklasson

 Kurser

SPONSORPAKET

 Privatlektioner

KONFERENS

 Tre välutbildade och meriterade instruktörer

NYHET

Vad passar ditt företag? Kontakta Christian ”Kryddan” Eriksson för att boka in ditt företag nu! kryddan@mellbypadelcenter.se

Boka enkelt i Playtomic! Finns på App Store / Google Play

ÖPPET FÖR SPEL 05.00-24.00 VARJE DAG Idévägen 2, Laholm | 0763-280 280 | www.mellbypadelcenter.se

Mer musik, fle r

Vårt Näringsliv Laholm 24

sköna favorite

r


Vilka trender ser du i din bransch?

Kristoffer Hall Lokal bemanning

Oskar Lundgren, CTO Meta Bytes

Ewa Henriksson Ängsgårdens naturmedicinska

Under de senaste åren har kompetensplanering ökat i betydelse för arbetsgivare, nyckelordet är kompetensbrist. Det kan handla om att kandidater som söker en tjänst saknar tillräcklig utbildning, erfarenhet och specifika yrkeskunskaper. Det kan även handla om att det är för få sökande till en utlyst tjänst eller att organisationens förmåga inte är tillräcklig utifrån förändrade förutsättningar. Det ser olika ut inom olika branscher och yrken men är en utmaning för de flesta arbetsgivare. Det går dock att mildra konsekvenserna genom att arbeta aktivt med kompetensfrågor. Vid rekrytering är det värdefullt att tydliggöra vad som är krav respektive meriterande, samt att lägga fokus på en kandidats vilja och förmåga att lära sig. Vid utannonsering av en ledig tjänst kan det krävas större insats för att nå rätt målgrupp t.ex. genom annonsering i både traditionella kanaler som tidningar och digitalt via LinkedIn och andra sociala medier. Det kan vara nödvändigt att räkna med en längre startsträcka för att en ny medarbetare ska nå förväntningarna i sin yrkesroll. Större insatser kommer även att krävas när det gäller upplärning och utbildning (internt och externt). För att medarbetarna ska bibehålla rätt kompetens, samt stanna kvar och bidra med värde, är det viktigt att arbeta aktivt med utveckling av både individ och organisation.

Vi ser en klart ökande trend där små till medelstora bolag kan konkurrera med stora jättar genom att applicera AI och automation i sina verksamheter. Möjligheterna ser inte ut att minska heller utan snarare tvärtom – både big data och beräkningskapacitet blir alltmer lättillgängligt för alla. Detta parat med agil beslutsamhet i mindre bolag ger en klar fördel mot större ofta mer trögstartade organisationer.

Det som är på stark frammarsch inom mitt yrkesområde är funktionsmedicin och epigenetik, ett vetenskapligt evidensbaserat sätt att se HELA människan, dess biokemi och själ. Målet är att hitta obalansernas ursprung och roten till ohälsa. Inom epigenetiken kan vi idag förändra genuttryck, då vi utgår ifrån individens genuppsättning. Vi kan få det att arbeta för individen, för en bättre harmoni och hälsa, utefter de ursprungliga förutsättningarna. I USA har funktionsmedicin varit en egen disciplin sen 90-talet, här i Sverige är den på stark frammarsch.

Lars Harrysson AB Lars Harrysson

Louise Billengren Charlies House

Jag har haft förmånen att delta i en internationell passivhus- och hållbarhetskonferens i Laholm och därmed fått ta del av det senaste inom energisnålt och hållbart byggande. Ett omfattande arbete pågår, från att ha haft energifrågan och hälsoaspekter från material i bedömningen av hur vi skall bygga sunt, är nu miljöpåverkan, Co2-utsläpp, med i sammanhanget. Organisationer, kommuner, företag m fl i byggbranschen arbetar med klimatpåverkan som en huvudfråga för att uppnå vårt nationella mål 2045 avseende Co2-reduktion. Exempelvis arbetar Sveriges Byggindustrier för en nollvision i branschen 2045. 25

Jag ser två trender inom handeln just nu. Den ena trenden är outlet-butiker. Fler och fler kedjor hoppar på outlet-konceptet. Åhléns har idag öppnat fem outletbutiker runt om i Sverige som vi levererar till. Järnia m fl har även hoppat på trenden, och nu senast Ellos som har öppnat upp en outletbutik intill sitt lager i Borås. Å andra sidan, har vi små butiker, på landet, med ett exklusivt sortiment och hög nivå av personlig service. Där får man inte bara bra service och unika köp, utan också en utflykt.

I nyproduktion har vi kommit långt när det gäller att bygga med låg energiförbrukning, många bygger redan betydligt bättre än de nationella krav som ställs idag. Utmaningen är att även bygga klimatsmart. Byggnadens livscykelanalys är viktig för hur vi hanterar klimatpåverkan och gör de rätta valen när vi bygger. För att minska klimatpåverkan behöver vi tänka mer på: • Fortsatt energireduktion i våra byggnader • Utveckling av energieffektiva och hållbara produkter • Återvinning till/för nya material

Vårt Näringsliv Laholm


Checklista för att rekrytera jämställt Allbright har under de senaste åtta årens granskningar av näringslivet haft förmånen att träffa företagsledare som lyckats med att rekrytera och befordra kvinnor till ledande positioner. Här följer en checklista för en jämställd och mer meritfokuserad rekrytering. VA D Ä R M Å LE T MED R E K RY TE R IN G E N

I det första steget ingår bland annat att se till sammansättningen i den grupp som det rekryteras till. Hur ser jämställdheten ut idag? Vad önskar vi utifrån den värdegrund vi har? Kommer vår organisation att gynnas av jämställdhet i innovation, lönsamhet och utveckling, såsom forskningen visar? G ÖR DE T E N K LAST AT T R E K RY TE R A JÄ MST ÄLLT

Nudging eller knuffning talar beteendepsykologer om. Hjälp människor att välja rätt, helt enkelt. Sätt upp mallar och regler för rekrytering som säger att varannan som kallas till chefsintervju ska vara kvinna. I mer ojämnställda organisationer kan kravet bli mer uttalat kraftfullt – att merparten av de intervjuade ska vara kvinnor. Vid externa rekryteringar där bolaget tar hjälp av en rekryteringsfirma går det att ställa krav gällande jämställdhet och mångfald i den kandidatlista som presenteras.

gett en högprioriterad roll på ledningsgrupps­ nivå till en kvinna som var gravid, och att detta sågs som ett kontroversiellt beslut. Arbeta för en kultur där föräldraskap och karriär kan gå hand i hand – och där familjebildande inte ses som ett hinder. Skapa en inkluderande kultur där alla känner sig välkomna, och vill stanna kvar. VAR Ö P P EN M ED D I TT M Å L

B E LYS FÖR DOM AR O M F ÖR Ä LDR A SK A P O CH KARRIÄR

Omedvetna fördomar sätter fortfarande käppar i hjulet när det kommer till kvinnors karriärutveckling. Det kan exempelvis handla om vilken kandidat som ses som bäst lämpad för en roll. En vd lyfter att de på hens bolag

Sätt mätbara och tidsbestämda mål gällande jämställdhet och mångfald, och förankra dessa genom hela organisationen. Följ arbetet år för år. Agera gott exempel och våga kommunicera ert arbete externt. Verka opinionsbildande och inspirera er bransch till förändring. När engagemanget är genuint lockar det

Vårt Näringsliv Laholm 26

även nya talanger att söka sig till er. Chefskvinnor söker sig till bolag som vill utmana gamla föreställningar. F Ö L J UP P A R B ETET M ED M ED A R B ETA R ENK Ä TER

Ska arbetet för jämställdhet bli hållbart måste det också mätas. Följ upp arbetet för jämställdhet och diversifiering kontinuerligt med hjälp av medarbetarenkäter. Våga vara detaljerad. Ställ frågor relaterade till samtliga aspekter gällande jämställdhet och mångfald – som diskriminering, karriärutveckling och föräldraskap. Sätt in nödvändiga insatser som budget, tid och utbildning för jämlikhetsarbetet. KÄLLA: ALLBRIGHT


Guldkvällen i bilder – kvällen då Lahoms näringsliv har en gemensam firmafest.

FOTO: EMY JOHANSSON

27

Vårt Näringsliv Laholm


Guldkvällens nominerade

På 2019 års Guldkväll firades företag(are) för sina prestationer under 2018. Vinnarna i respektive kategori presenteras separat, i reportage på sidorna som följer. Här presenteras de övriga nominerade kandidaterna som också ska se sig som vinnare. Vi gratulerar samtliga!

Årets Entreprenör 2018

Årets Landsbygds­ företagare 2018

Årets hållbara företag 2018

Louise Billengren och Christian Johansson, Charlies House

Håkan Mårtensson och Ingemar Mårtensson, Knäredssågen AB

Skottorps Säteri AB

Med god känsla för smak, kvalité och design har dessa entusiastiska och drivna entreprenörer satt Laholm på kartan med sina uppskattade skorpor och goda teer. 2018 gjorde Fredagskassen succé och numera levererar man nybakt bröd till laholmarnas hem varje fredag. Med humor och kärlek driver Louise Billengren och Christian Johansson sitt present och gåvoföretag, ett framgångshus - Charlies House. Här knådas både innehåll och förpackning till framgång, helt utan baktankar.

Här är 50-åringen som skapar raka reglar som ger gott om flis. Genom smart energinyttjande, innovationer och nischad produktion, förädlas skogens värde lokalt. 2018 fullbordades förädlingsprocessen av pellets med installation av en ny press, vilket bland annat minskar transporter och tar bättre tillvara hela råvaran. Med stor kunskapshunger och kreativitet har Håkan och Ingemar Mårtensson utvecklat Knäredssågen AB vidare efter pappa Bo och snart är det dags för tredje generationen att bräda konkurrenterna

Linda Andersson, Lanthotell Lögnäs Gård AB

Jörgen Harrysson, Kattarps Skogsentreprenad AB

THär har vi superentreprenören som ser möjligheter där andra ser problem. Driven och med vilja, mod och tro på sin vision, har denna entreprenör gjort gården på landet till en destination. Med tusen idéer och energi som få, frodas besökarna i spa och berså. Med stora satsningar under 2018, som husbilsplatser, servicehus, laddstolpar och vinterträdgård, ser Linda Andersson med familj och personal till att en god utveckling av Lanthotell Lögnäs Gård består.

Här är entreprenören som med ihärdighet och kunskap skapar förutsättningar för kontinuitet i en väderutsatt verksamhet, med säkerhet och nöjda kunder i fokus. Från en blöt höst 2017 till en brandfarlig sommar 2018, kryddad med tekniska problem, parerade Jörgen Harrysson sitt Kattarps Skogsentreprenad med bibehållen kontinuitet. Genom denna bedrift inom sin gren har detta företag nått grön kvist trots snårigt väder.

Vårt Näringsliv Laholm 28

Detta företag plöjer ner kolossala mängder arbete i en långsiktig strävan för den cirkulära ekonomin. Genom ett helhetstänk från jord till bord, förenas här ny teknik, människor och energi på ett sätt som ger mer än man förbrukar. Detta företag brukar, vårdar och värnar. Ett grönt företag, ett hållbart företag, ett växande företag. Från tradition till framtid – Skottorps Säteri

Spitze AB Med genomtänkta lösningar för smart energianvändning, innovativ konstruktion och ständig utveckling, skapar detta företag hög omsättning och god vinst i Laholms kommun. Ett givande utbildningssamarbete bygger grunden för långsiktig kompetensförsörjning och konkurrensfördelar. Mindre energi, mer produktion, högre kunskap, fler samarbeten och nya investeringar i Skottorp. Den gemensamma nämnaren heter; Spitze.


Årets Profil 2018 2017

Årets Nykomling 2018 2017

Årets Företag 2018 2017

Anna Greta Enggaard – eldsjälen som tog tillbaka glansen och dansen till Karsefors

Roger Carlsson, Håkan Österblad – Österblad Carlsson Taxi AB

LBC-Ängstorp Aktiebolag

I Karsefors har det dansats sedan 1925. Under ett antal år har festplatsen stått öde och tom och långsamt börjat förfalla. Anna Greta Enggaard har sedan 2018 åter väckt liv i den gamla dansplatsen. Med en okuvlig målmedvetenhet, hårt arbete och hundratalstimmar har hon rustat upp och byggt till de gamla lokalerna till samma glans som under sin storhetstid. Återigen ljuder dansmusiken från den gamla dansbanan som bjuder upp till dans, motion och social samvaro tack vare Anna Gretas idoga arbete.

Med förtjänst för samhällstjänst skapar dessa entreprenör trygghet för resande. Med stor erfarenhet av branschen, god lokalkännedom och egen beställningscentral har Roger Carlsson och Håkan Österblad skapat en fin verksamhet på kort tid och redan i dag sysselsätter Österblad Carlsson Taxi AB över 20 bilar med förare som erbjuder taxi och färdtjänst dygnet runt. I rätt tid, på rätt plats, för rätt kund; från norr till söder, väster till öster

Elver Åkesson – eldsjälen som under 20-års tid sett till att Härliga Hjörnered hålls levande

Martina Elverius, Martin Elverius och Jonas Hammargren – Delihallen

1999 när Elver Åkesson paddlade kanot i Hjörnered och såg all nedskräpning, fick han iden till det som idag är ”Härliga Hjörnered”. Han har genom sitt outtröttliga engagemang under 20 år arbetat hårt med att få Hjörnered att bli en underbar och naturskön utflyktsort för både aktivitet och rekreation. Elver har också dokumenterat Hjörnered och dess historia i den uppskattade skriften ”Bygden som försvann”.

Dessa entreprenörer har gett oss en unik, spännande och lokal hall. Med en mötesplats för delikatesser så väl som laholmare och långväga gäster breddar man Laholms gastronomiska utbud i en fantastisk miljö. Med stilfull inredning och olika event ser man även till att livet på Hästtorget blir mer frekvent. Närodlat, lokalproducerat och världsbäst, Delihallen – Martina Elverius, Martin Elverius och Jonas Hammargren.

Årets huvudsponsor

Genom koll på finanserna levererar ett av Laholms största företag god lönsamhet i en bransch med låga marginaler. Med tydlig styrning och långsiktiga investeringar lade team LBC-Ängstorp 2018 grunden för att en pigg 80-åring ska fortsätta utvecklas. Med omfattande lokal sysselsättning och starkt engagemang i föreningslivet bidrar detta företag till Laholms tillväxt och visar på styrkan i att gräva där man står.

Däck 365 Aktiebolag ”Årets Nätbutik” 5 år i rad, Dagens Industris ”Gasell 2018” och Veckans Affärers ”Superföretag 2018”. Här är företaget där det rullar på och visar hur näthandel kan ge god marginal, lokal tillväxt i Laholm och bättre service till kunder inom en traditionell bransch. *Í dag *Svíþjóð, á morgun heimurinn - Dekk 365 (*Idag Sverige i morgon världen).

Arrangör:

www.guldkvallen.se 29 Vårt Näringsliv Laholm


De vill ”livrädda” hus och utveckla Laholm Loket, Konduktören, Kvarteret Spåret med flera... Det har blivit så att många av fastigheterna Ann-Margret och Staffan Påhlsson äger, ligger nära varandra i Laholm. Och fler är på gång. – Det var oväntat att vi fick priset, säger Staffan som lovordar både LBC Ängstorp och Däck 365, men det är en ära. 1993 köpte de sin första fastighet som låg i Gamleby, men det var först på 2000-talet som de gav sig in i fastighetsbranschen på riktigt. Sen dess har de både byggt nya fastigheter och räddat gamla hus, eller livräddat som de säger. De gillar att ta vara på de fina gamla husen och de är stolta över det de gjort med fastigheten där Klädkammarn ligger. De är också mycket glada över att fått in Önska­ butiken som hyresgäster. Det är en butik som passar Laholm. Nu söker de ytterligare en bra hyresgäst till Dahlqvists Fotos gamla butikslokal. Lokalen är renoverad och omgjord med entré på gatuplanet. Paret Påhlsson har en del fastigheter kvar i Halmstad, men det är i Laholm de flesta fast-

igheterna ligger och det är här de har sitt hjärta, därför blir det lokala engagemanget stort. S Påhlssons Fastigheter är inget litet bolag. De har totalt 300 lägenheter och 10000 kvm lokal. De omsätter 34 miljoner i hyresintäkter per år. Det är Ann-Margrets roll att hitta hyresgäster till lägenheterna men det är aldrig något problem eftersom efterfrågan är så stor. En lägenhet behöver aldrig stå tom. Både Staffan och Ann-Margret uppskattar relationerna till hyresgästerna. Om det vill sig väl, efter att de samlat ny kraft, så kan det förhoppningsvis bli en prioriterad omstart på Kvarteret Hästen. Då kan vi få ett nytillskott på lägenheter i centrala Laholm. De har redan byggrätt i anslutning till tidigare fastigheter, så där lär det bli ytterligare lägenheter. Och vem vet om de hittar något mer gammalt hus att ”livrädda”?

Vårt Näringsliv Laholm 30

TEXT/FOTO: ULRIKA TRÄFF

Årets Företag 2018 S Påhlsson Fastigheter AB Här är företaget som med säker hand och kreativitet bygger outtröttligt och tålmodigt med hjärta för Laholm. Med känsla för stil och design ser man nya möjligheter för Laholm och med insikt och långsiktighet bygger man för Laholmarna. S Påhlsson Fastigheter AB med Ann-Margret och Staffan Påhlssons engagemang i Laholm har under de senaste åren resulterat i 60 nya lägenheter och en förtätning av centrum och än är de inte klara.


Jesper trodde inte att företaget skulle bli så stort Det är säkert många som undrat var FJ står för. Att J står för Jesper är inte så långsökt men F:et då? Det står för Frida, som är sambon. Även om det är Jespers bolag så lät det bra en gång i tiden, han trodde inte det var så viktigt då, det skulle ju inte bli så stort... Nu står han här med inte bara en grävmaskin som han drömde om som barn, nu har han en hel maskinpark. Och nu är det noga. Fordonen ska till exempel vara lackerade vita och svarta, så att alla känner igen varifrån de kommer. Det märks att Jesper trivs som företagare och att han vet vad han vill. FJ Anläggningstjänst, som mest kallas FJ, har idag 12 anställda och erbjuder det mesta inom markarbeten och trädgård. Ofta börjar det med att de gör en grund och sen kommer resten till när de ändå är på plats. Företaget utgår från Våxtorp och utför arbeten inom en

femmilsradie så det kan vara såväl hus i Lilla Tjärby som tennisbanor i Båstad. Trots sina unga (29) år har han redan fem bolag. Och Frida finns fortfarande med både som sambo och på kontoret. Frida har ett häst­intresse och så länge hon inte har fler hästar än han har bolag så är det ok tycker han. Jepser är väldigt engagerad och brinner för sitt arbete. Hur klarar han av att hålla ett så högt tempo? – Jag jobbar väldigt mycket men 3-4 gånger i veckan spelar jag padel, det räddar mig, säger Jesper.

TEXT/FOTO: ULRIKA TRÄFF

Årets entreprenör 2018 Jesper Olovsson, FJ Anläggningstjänst Våxtorp AB ”Här har vi en driven men ödmjuk entreprenör som gillar utmaningar och vars dröm som liten var äga en egen grävmaskin. Var det kanske redan då Jesper Olovsson la en stabil grund för fortsatta framgångar som entreprenör? Med känsla för ledarskap, medarbetare och god vinst går FJ Anläggningstjänst Våxtorp AB från klarhet till klarhet. Som engagerad Hall-änning undrar vi om han är lika rapp med racket som med bommen?”

31 Vårt Näringsliv Laholm


Grabbarna med många bollar i luften Det är inte lätt att träffa dem samtidigt, de tre delägarna i Mellby Padel Center, Christian ”Kryddan” Eriksson, Daniel Niklasson och Jesper Olovsson. Alla har de flera olika engagemang i form av företag och uppdrag. Det är väl så det är med entreprenörer… Hösten 2018 gick det undan, från schaktning till invigning på 20 veckor. Sen blev det snabbt full aktivitet i hallen med spel, träning, privatlektioner, turneringar typ americano, liga­spel, frukostpadel, seniorpadel och AW-padel. Grabbarna är helnöjda med beläggningen och tycker att de fått en bra start. Men de säger samtidigt: – Vi skulle byggt tio banor!!! Det finns ledig mark intill deras men det är inget de planerar för nu, däremot har de planer på två utomhusbanor. De har också en ovanvåning där de ska bygga läktare och kontorsrum. Men innan dess kommer konferensavdelningen vara klar. Där kan företag och föreningar ha padelkonferenser för ca 40 personer. Det finns mottagningskök för lunch och fika. Naturligtvis går det att boka konferens även utan padelpaket, men visst är det ett kul

sätt att konferera på och visst lär man sig bättre om man är aktiv och gör något roligt?!? – Vi har redan ett helt gäng med förskolor som har bokat konferens här, säger Daniel som har tagit emot bokningarna. De efterlyser samarbeten med företag, som vill erbjuda sin personal träning och speltid och samtidigt synas i hallen. De säger att det snart finns kontorsrum att hyra också. Och behandlingsrum, om någon massör eller sjukgymnast eller liknande vill hyra in sig. Möjlighetena är många. De är väldigt tydliga med att de uppskattar sina kunder, de som spelar där. Det sköts så bra, inget är fördärvat eller har försvunnit och det är en väldigt god stämning. Samtidigt är de glada för utmärkelsen och uppmärksamheten. – Det känns som att vi gjort något bra, säger Daniel och de andra nickar instämmande.

Vårt Näringsliv Laholm 32

TEXT/FOTO: ULRIKA TRÄFF

Årets Nykomling 2018 Daniel Niklasson, Christian Eriksson, Jesper Olovsson – Mellby Padel Center AB Med en rak bandeja och ett stort engagemang för en rörelse i tiden, har detta företag skapat en imponerade anläggning. På kort tid har årets bolltalang försett Laholm med en verksamhet där aktiviteter för alla åldrar och svårighetsgrader får plats. Alltid med padel och rörelse i centrum, med en bättre hälsa för individen som resultat. Allt noga genomtänkt och med stora planer för framtiden! Fördel Daniel Niklasson, Christian Eriksson och Jesper Olovsson, Mellby Padelcenter AB.


De är lika beroende av vatten som sjöfarten är Att vi är beroende av vatten har vi väl egentligen alltid känt till, men senare års ojämna nederbörd och grundvattenproblematik har gjort frågan om vatten het. Det är något som spillt av sig på årets landsbygdsföretag. Företaget har funnits i 50 år, men det är under senare år som det tagit riktig fart för Östorps Bevattning AB: – Den torra sommaren 2018 har boostat oss, men det började redan några år innan eftersom vi gjorde en satsning och anställde mer folk. Så vår tillväxt beror inte enbart på vädret, säger företagets ägare och vd Peter Johansson. Kundkretsen kan delas in i två grupper, varav lantbruket är den något större delen. Den andra handlar om grönytor, som exempelvis golfanläggningar, fotbollsplaner och kyrkogårdar. Vatten – ni är verkligen i en framtidsbransch. Några funderingar om den framtida utvecklingen? – Jag menar att vatten inte är ett jättestort problem i Sverige om vi bara hanterar det på rätt sätt. Till och med på den torraste platsen i landet, södra Öland, kan man vara självförsörjande bara man tar hand om överskottet,

säger Peter. Han menar att det handlar om att ta hand om vattnet när det regnar genom att samla det i dammar. Och just dammar är en stor del av framtiden vad gäller bevattning. Peter påpekar också att detta har miljöfördelar eftersom regnet som faller under hösten och vintern ibland bidrar till gödningsläckage. Hellre då samla i dammar för att använda det till att odla. Fotosyntesen behöver vatten men hjälper oss att omvandla koldioxid till bundet kol och samtidigt producera mat och syre. Det är tydligt att Peter gillar branschen han verkar i. Om ni ursäktar ordvitsen – så flödar det av kunskap och synpunkter på hur vi bör hantera vårt vatten: – Mig veterligen är vatten den enda naturresursen som inte förbrukas. Det går runt och blir varken mer eller mindre. Men det gäller att vi hanterar det ansvarsfullt och gör det på ett naturligt sätt.

TEXT/FOTO: DAG GUSTAVSSON

Årets Landsbygds­ företagare 2018 Peter Johansson, Östorps Bevattning AB ”Här är företaget som har haft högt tryck i fokus sedan 50 år. Detta, Laholms läckraste företag leder utvecklingen inom bevattning och bevattningsanläggningar och hittar skickligt marknader med säsongsvariation och geografiska lägen. Med delaktighet från planering till igångsättning skapar Peter Johansson långa goda kundrelationer för sitt Östorps Bevattning AB. Ett företag som växer och som skapar trygghet för den gröna näringen när torkan slår in.”

33 Vårt Näringsliv Laholm


JPGS fortsätter satsa på hållbar utveckling Stora investeringar ökar effektiviteten och möjligheterna att växa, men nu ska de trimma organisationen. JPGS är vinnare i år igen. På förra årets Guldkväll blev JPGS Kaross utnämnda till Årets Företag. Då kunde vi, i ett större reportage, läsa om hur företagets omsättning ökat mycket och snabbt, så mycket att de blev utnämnda till Superföretag av Veckans Affärer. Vi fick också läsa om hur de tagit tag i situationen med språkundervisning på arbetsplatsen, något de fått mycket uppmärksamhet och beröm för. Vi läste att de tänkte långsiktigt och hållbart. Ett bevis på det är att de återigen får en utmärkelse, Årets Hållbara Företag. Vi kollar vad som hänt sen sist. Den stora investeringen under året är en CNC-robot, en fräs som är rejält stor och fräser ur de kundspecifika detaljerna i skåpssidorna. Tack vare roboten har de jobbat bort tunga moment och dålig arbetsmiljö. Automatiseringen har också gjort att de spar tid och är mer effektiva. Dessutom blir kvalitén bättre.

Tack vare hållbarhetstänket har de miljö­ certiferat skåpen. De har bytt ut organiskt material till återvunnet oorganiskt. Det ger både bättre kvalitet och är viktbesparande. I miljöcertifieringen ingår också att återta uttjänta produkter. Nytt är också att Stefan Petersson har gått in som extern styrelseordförande. Det innebär styrelsemöten ungefär en gång per månad med stort fokus på uppföljning och utveckling av verksamheten. Investerat i nytt affärssystem, Monitor. Det är ett affärssystem för tillverkande företag och i det finns i princip allt. Med ett system för allt kan de ha bra koll på produktion, lager och försäljning. Nu när företaget är digitaliserat blir det lättare att kunna växa. Men först ska allt trimmas in. Att göra så stora investeringar tär på organisationen så nu ska de finjustera, vässa och trimma in allt. Sen är de redo för framtiden.

Vårt Näringsliv Laholm 34

TEXT/FOTO: ULRIKA TRÄFF

Årets Hållbara Företag 2018 JPGS Kaross AB

TEXT/FOTO: ULRIKA TRÄFF

”Med många utmärkelser i lasten redan, ser vi detta företag två år i rad i lista över superföretagen i Sverige med starkast tillväxt och intjäning. Detta företag vet var skåpet ska stå i lokalt engagemang, för hållbarhet, människor och lönsamhet. Genom en produktion i ständig utveckling, innovativa tekniska lösningar och en känsla för kunder, medarbetare och resurser, bygger JPGS framtiden i Laholm.”


Skjut inte upp till morgondagen, det du kan göra redan i dag Många nöjer sig med att beklaga sig vid köksbordet eller knyta näven i fickan. Men det är inte riktigt Mats Olofssons melodi. Har han tankar och idéer om vad som behöver göras tar han gärna tag i saken för att få något att hända: – Det värsta jag vet är dom som säger nej när någon kommer med ett förlag. Jag menar att nej kan du vänta med. Pröva först med ett ja i dag, säger han och fortsätter: – Eller när någon säger ”så har vi alltid gjort”. Sedan berättar han om ett verkligt exempel när dessa ord yttrades, en händelse och erfarenhet från hans liv, så som Mats Olofsson gärna gör. Att rädda Laholms Tidning, engagera dig i Strand för alla, på olika sätt verka för ett levande centrum i Laholm och dessutom driva ett förrådsföretag – hur får du tiden att räcka till? – För det första har jag en förstående fru. För det andra har jag i hela mitt liv försökt göra saker och ting effektivt. Redan när jag var grabb och jobbade som springpojk på

Laholms Tidning utmanade jag mig själv att göra rundan snabbare för att pressa tiden, berättar Mats. Hans filosofi är att när man kommer upp i varv är det bättre att få saker gjorda och sedan får man gå tillbaka och ändra om det eventuellt blivit något fel. Hellre det än att vela och inte få något gjort. Och om han agerade snabbfotad springpojk för den lokala tidningen när han var barn, var han på annat sätt snabbfotad när samma tidning stod inför ruinens brant förra året. Ett antal möten, investeringar och många ideella timmar senare vet vi hur det gick: Laholms Tidning återuppstod. Mats påpekar att många har varit med och bidragit till att Laholms Tidning kunde räddas. Han nämner specifikt Thomas Borggren och Anders Andreasson. – Jag tror själv att vi har varit med om att skapa en ny era i journalistiken med en ultralokal bevakning.

TEXT/FOTO: DAG GUSTAVSSON

Årets Profil 2018 Mats Olofsson – entreprenören som sett till att Laholms Tidning fått liv igen bland mycket annat När Laholms Tidning stängde ner 2018 tog Mats Olofsson initiativet och visade att det omöjliga är möjligt. Med oförtruten energi har Mats med stöd av ett antal vänner lyckats väcka liv i Laholms Tidning, vilket de flesta trodde var omöjligt. Mats värnar om en levande innerstad men han har också visat stort engagemang i andra frågor, till exempel ”Strand för alla”. Mats har med sitt engagemang och entreprenörskap satt Laholms kommun på kartan.

35 Vårt Näringsliv Laholm


Näringslivsfakta Laholms kommun 2018 Information om kommunens 4 618 företag Sysselsatta/arbetstillfällen, totalt är det cirka 9 800 sysselsatta i privata företag av totalt 12 200 sysselsatta i Laholm. B E F I NT L IG A FÖR E TA G • 4 618 registrerade företag alla former där 998 företag är aktiva (f-skatt, moms, arbetsgivare, har någon form av verksamhet), 95 % av alla företag som är registrerade som arbetsgivare har färre än 20 anställda, medianen för antal anställda per företag är 2 anställda. • 351 företag är registrerade i annan kommun men har verksamhet/arbetsställe i Laholm • 1 180 aktiebolag, 2 471 enskilda firmor, 137 handelsbolag, 31 kommanditbolag samt 701 övriga bolagsformer

A N TAL ET FÖR E TA G FÖRD ELAD E PER BRANSCH O C H F ÖR VÄ R VSA R BE TANDE AV T OTALT ANTAL SY SSE L SATTA I LA H OL M (%) • Tillverkning; 7 % arbetsställen, 22% av totalt antal sysselsatta • Handel; hotell, restaurang; 16 % arbetsställen, 22% av totalt antal sysselsatta • Bygg; 8% arbetsställen 13% av totalt antal sysselsatta • Jordbruk, skogsbruk; 3% arbetsställen 8% av totalt antal sysselsatta • Tjänsteföretag; 12% arbetsställen 27% av totalt antal sysselsatta • Vård, utbildning; 5% arbetsställen 25% av totalt antal sysselsatta

NYA F ÖR E TA G 2 0 1 8 209 nya företag registrerade 2018 varav 81 aktiebolag, 99 enskilda firmor, 8 handelsbolag samt 21 övriga företagsformer (enkla bolag, ideell förening eller dödsbo) Jordbruk, skogsbruk 25 Handel 20 Bygg 12 Konsulttjänster 23 Fastighet (entreprenör, förvaltning) 15 Hälsa och skönhetsvård 6 Tillverkning 6 Transport 4 Restaurang, caféverksamhet 4 Övriga 94

H Ö G ST TILLVÄ XT I A NTAL ANST ÄLLDA Företag med flest anställda DIAB AB 220 Specma AB 97 Arena Service AB 82 Kommunfastigheter i Laholm AB 65 Nilsson Special Vehicle AB 64 R & D Spandex AB 62 BRAFAB 60 Mark & Trädgård Skottorp AB 54 Maxi i Mellbystrand AB 49 Lagab 45

Vårt Näringsliv Laholm 36

TI O -I -TO P P A L L A A K TI EB O L A G M ED S TÖ R S TA O M S Ä TTNI NG EN DIAB AB BRAFAB Maxi i Mellbystrand AB R&D Spandex AB Ruter AB Nilsson Special Vehicle AB Aktiebolaget Ginsten Slakteri LBC-Ängstorp AB 2M2 Group AB Ruter Rulle AB

575 MSEK (+8%) 334 MSEK (+3%) 251 MSEK (+6%) 243 MSEK (+113%) 210 MSEK (+9%) 202 MSEK (+34%) 180 MSEK (+1%) 172 MSEK (+13%) 125 MSEK (+40%) 120 MSEK (-7%)

H Ö G S T TI L LV Ä X T I A NTA L A NS TÄ L L D A R&D Spandex AB Mark & Trädgård Skottorp AB Luke Transport AB BAB Anläggning AB Human Support Lejongårdar AB FJ Anläggningstjänst AB GH Sydgolv AB Brunbäck Anläggning AB M Magnussons Potatis AB M Fajfer Lastbilsdelar AB

26 (72%) 24 (80%) 20 (125%) 14 (88%) 11 (183%) 8 (0%) 6 (67%) 5 (250%) 5 (17%) 5 (250%)

H Ö G S T NETTO O M S Ä TTNI NG S TI L LVÄ X T R&D Spandex AB Nilsson Special Vehicle AB DIAB AB Förvaltnings Aktiebolag Sekund 2M2 Group AB Södra Hallands Kraft Försäljning AB BAB Anläggning AB eXprima AB LBC-Ängstorp AB M Magnussons Potatis AB

129 MSEK (+113%) 52 MSEK (+33%) 43 MSEK (+8%) 38 MSEK (+48%) 36 MSEK (+40%) 29 MSEK (+185%) 27 MSEK (+75%) 27 MSEK (0%) 20 MSEK (+13%) 18 MSEK (+24%)

Profile for MacMedia

Vårt Näringsliv Laholm 2019/2020  

För ett bra företagsklimat och ett välmående näringsliv Följer med Magasin Laholms vinternummer.

Vårt Näringsliv Laholm 2019/2020  

För ett bra företagsklimat och ett välmående näringsliv Följer med Magasin Laholms vinternummer.