Page 1

Glaskonstnären

Joel Lundberg

Laxsoppa Hotell Bella Notte

Sveriges bästa

laxfiskevatten

Vå r 2012

För dig som vill uppleva Laholm.

D in g uide ti l l Laho lm

se Vad som händer i laholm!

Magasin

Laholm

1 Magasin Laholm

I n n e h å l l e r l ä s v ä rt + t i p s p å e v e n e m a n g o c h u t f ly k t s m å l .

Magasin Laholm vår 2012  

Visar det bästa av Laholm

Magasin Laholm vår 2012  

Visar det bästa av Laholm

Advertisement