Page 1

Bo kungligt på

Retrohotellet

vå r e n 2011

För dig som vill uppleva Laholm.

Din gu ide til l Laho l m

Kaffe med livsåskådning

Kul med boule

Inez Trädgård

se Vad som händer i laholm!

Magasin

Laholm

I n n e h å l l e r l ä s v ä rt + t i p s p å e v e n e m a n g o c h u t f ly k t s m å l .

Magasin Laholm vår 2011  

Visar det bästa av Laholm

Magasin Laholm vår 2011  

Visar det bästa av Laholm

Advertisement