Page 1

FOR YOUR


EYES ONlY


Trafikrum blir stadsrum Petra Lindeqvist

Design Proposal for an Agroforestry Training Centre in Tanzania Sanna Ahrens och Tove Falk

Hållbar stadsutveckling i Paris Therese Egnor

Behovsanpassad gröngödsling av golfbanegräs Tom Ericsson

Formlära Undervisning och forskning

Stad och land i samverkan Forskning och utveckling

Tanketraditioner inom landskapsarkitekturen Per Hedfors

Varde ljus! Matilda Sabel


Vad döljer sig bakom detta axplock av examensarbeten,

Framtidens begravningsplatser Karin Sidén Lannergård

Uthållig gestaltning – energihus i Uppsala Cecilia Andersson och Johanna Andersson

Fullskaleprojekt 1:1 Ylva Dahlman och Susan Paget

Ultuna kunskapsträdgård Pedagogisk mötesplats

Växter i offentlig miljö Tomas Lagerström

Ice hotel Jukkasjärvi Elin Julin

Det kan vara farligt att ligga lågt Elisabet Ebeling


forskningsprojekt och andra aktiviteter? Se www.sol.slu.se/urban

Greenspace for Children in Quito Ecuador Johanna Nisses Johanson

Sittmöbel i terrazzoslipad betong Anders Wallmark

Utemiljöer för barn och unga Petter Åkerblom

Studieresor till när och fjärran Verkligheten som läromedel

Stadsträd för fungerande städer Veronica Johnander

Skulptur, akvarell, papper och penna - inte bara datorer Arbetssätt i tiden

Att förändra en plats Videoworkshop


Uthållig gestaltning – energihus i Uppsala Cecilia Andersson och Johanna Andersson

Barnkartor i GIS Ulla Berglund och Kerstin Nordin

Sagt och gjort – tematrädgård som arbetsmetod Sam Keshavarz

Arboretum stadsträd på Ultuna Forskning och demonstration

En riktig studiemiljö Ultuna campus

Hållbar stadsutveckling Per G Berg

Nya grepp i Tensta Elin Samuelsson

Speaker Park – ljudsättning av utemiljöer Ulf Risberg

Dubbeluppslag_urban1  

Examensarbeten och forskningsprojekt