Page 80

DANSKE REGIONER

10 Anbefalinger til pskiatrien Bedre kontakt, mere opfølgning og øget kapacitet. Det er nogle af overskrifterne på de anbefalinger, som en arbejdsgruppe nu har afleveret til Danske Regioner. I alt har arbejdsgruppen, der er nedsat af Danske Regioner, udarbejdet 10 anbefalinger med flere forslag til at forebygge, at mennesker med psykisk sygdom begår kriminalitet. Arbejdsgruppen anbefaler blandt andet, at de borgere, der både lider af psykisk sygdom og misbrug, skal have adgang til et sammenhængende tilbud. I dag er ansvaret for behandlingen delt mellem regioner og kommuner, men står det til Sophie Hæstorp Andersen, der er formand for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg, skal behandlingen samles i regionerne: ”Det understreger igen, hvorfor behandlingen skal samles i regionerne. Både vi og fagfolk har flere gange påpeget, at det vil være et stort skridt i retning af bedre behandling til en gruppe af patienter, som til tider oplever at dumpe ned mellem to stole. Her vil en sammenhængende behandling i regionerne være en god løsning.”

Omstilling og forebyggelse

Kunstig intilligens

Kommuner og regioner skal afprøve kunstig intelligens for at løfte kvaliteten. Kunstig intelligens kan forbedre den offentlige service, eksempelvis ved at diagnosticere sygdomme hurtigt og give borgerne et mere overskueligt møde med den offentlige sektor. Regeringen, KL og Danske Regioner er i økonomiaftalerne for 2020 blevet enige om 15 signaturprojekter, der skal give konkrete og praksisnære erfaringer med kunstig intelligens i kommuner og regioner. ”Vi er glade for at kunne være med til at udvikle og afprøver projekterne. De bedste kunstige og intelligente løsninger kan hjælpe fremtidens patienter. De vil kunne give bedre faglig behandling samtidig med, at de kan være med til at frigøre nogle af de varme hænder, vi har så hårdt brug for til pleje og omsorg,” siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner.

Løft til sundhedsvæsenet

Med en stigende andel unge rygere og udsigt til flere patienter med kroniske sygdomme som KOL og diabetes, har vi brug for et øget fokus på forebyggelse. Det kræver, at Folketinget, regioner og kommuner er enige om, at vi skal have en meget mere ambitiøs og systematisk tilgang til forebyggelse i Danmark. Det mener Stephanie Lose og Ulla Astman, henholdsvis formand og næstformand i Danske Regioner. De to formænd skriver i et debatindlæg: ”Vi ønsker ikke, at vi om 20 år ser tilbage på en periode, hvor danskernes sundhed er blevet ved med at udvikle sig negativt - samtidig med, at vi kan konstatere, at vi ikke gjorde nok og lod det blive ved de gode intentioner og skåltalerne. Vi skal styrke forebyggelsen sammen, og for vores skyld kan vi godt begynde i dag.” Indlægget er bragt i Jyllands-Posten.

80 |

MAGASINET SUNDHED

En ny økonomiaftale med regeringen sikrer ekstra halvanden milliarder kroner til regionerne. Det er et godt resultat, siger formanden for Danske Regioner Stephanie Lose: ”Det glæder mig meget, at aftalen giver regionerne mulighed for at videreudvikle et virkelig godt sundhedsvæsen med patienter og pårørende i centrum. Vi har kæmpet for hver krone i aftalen, og selvom vi havde håbet på noget mere, må jeg sige, at jeg er godt tilfreds.” Det fremgår desuden af aftalen, at parterne skal arbejde sammen om fremtidens udfordringer i sundhedsvæsenet: Regionerne skal inddrages i arbejdet med at lave en ny sundhedsaftale, som skal skabe større sammenhæng mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Man er desuden enige om at samarbejde om en 10-års plan for psykiatrien. Aftalen slår også fast, at regionerne har vigtige opgaver inden for blandt andet klima, uddannelse og regional udvikling.

Profile for Magasinet Sundhed

Sundhed | November 2019  

Sundhed | November 2019