Page 66

HJERNEN

NYE

HJERNECELLER LIVET IGENNEM Det er aldrig for sent at gro nye hjerneceller. Ny forskning giver håb til alle, der har problemer med hukommelsen. Neuroner bliver nemlig ved med at blive dannet langt hen i livet, også i alderdommen. Det kan endda lade sig gøre hos personer, der for eksempel lider af Alzheimers. ”Vi fandt frem til, at der sker aktiv neurogenese i hippocampus hos ældre personer, endda når de er godt op i 90erne,” forklarer Orly Lazarov. Neurogenese er betegnelse for, når der dannes nye neuroner. Orly Lazarov er professor i anatomi og cellebiologi ved University of Illinois. “Det interessante er, at vi også så nogle nye neuroner i hjernen på mennesker med Alzheimers og svækket hukommelse.” Det er altså bevis for nye neuroner i hjernen hos alle mennesker sent i livet - endda hos personer med sygdomme, der påvirker hjernen. I årevis har forskere ellers debatteret, om man er færdig med at udvikle hjerneceller, når man bliver voksen, eller om man danner nye livet igennem. Et af de største stridspunkter i hjerneforskningen handler således om, hvorvidt man kan udvikle nye neuroner efter ungdomsårene. ”At der opstår nye neuroner i hippocampus hos ældre mennesker be-

66 |

MAGASINET SUNDHED

tyder, at hvis vi kan finde en måde at fremme neurogenese, så kan vi blive i stand til at sænke eller forebygge kognitiv svækkelse hos ældre mennesker. Det gælder især i starten, som samtidig er den fase, hvor indgreb kan være mest effektive.” I studiet har Orly Lazarov undersøgt væv fra hippocampus hos 18 afdøde mennesker med en gennemsnitsalder på 90 år. Hippocampus spiller en vigtig rolle i indlæring og hukommelse. Mens folk med mental svækkelse og Alzheimers fik nye neuroner, så var niveauet dog betydeligt lavere end hos folk med normal hjernefunktion. Studiet er præsenteret i tidsskriftet Stem Cells.

SPANSK STUDIE BEKRÆFTER I et andet nyt studie har spanske forskere undersøgt hjernevæv fra 13 personer, der var mellem 43 og 87 år, da de døde og som ikke led af hjernesygdomme.

María Llorens-Martín er hjerneforsker ved Autonomous University of Madrid. Hun har opdaget, at de raske hjerner bestod af nye neuroner på dødstidspunktet. Men antallet falder betydeligt med alderen og med Alzheimers. Allerede i de tidlige stadier af Alzheimers bestod deres hjerner af kun halvt så mange friske neuroner - sammenlignet med de afdøde, der ikke havde Alzheimers. Dette studie undersøgte ligeledes dannelse af neuroner i hippocampus, på grund af den vigtige rolle, som hippocampus spiller i forhold til indlæring, hukommelse og humør. Studiet giver desuden et interessant svar på, hvorfor forskere så længe har været uenige om, hvorvidt der dannes nye neuroner og hvorfor undersøgelser af afdøde giver forskellige svar på spørgsmålet. Studiet peger således på, at de tidligere undersøgelser på området har opnået misvisende resultater, fordi vævet fra de afdøde ikke er blevet behandlet på samme måde. ”I den samme hjerne kan vi finde adskillige nye neuroner eller slet ingen nye neuroner. Det afhænger af, hvor-

Profile for Magasinet Sundhed

Sundhed | November 2019  

Sundhed | November 2019