Page 52

BAG OM MEDICIN

DIABETES-MEDICIN REDUCER RISIKO FOR DEMENS Dansk forsker dokumenterer sammenhæng mellem diabetes og demens.

M

erete Osler præsenterede sine resultater på den årlige kongres for European College of Neuropsychopharmacology. Hun fastslog, at nogle af de nyeste former for diabetes-medicin reducerer risikoen for demens. Merete Osler er tilknyttet Københavns Universitet og Frederiksberg Hospital. Hun har tidligere udført studier, der påviste en sammenhæng mellem diabetes og demens. I de tidligere studier pointerede hun, at diabetes-patienter generelt har større risiko for at udvikle demens. “Diabetes er en risikofaktor i forhold til demens, men det var uklart, hvorvidt diabetes-medicin kan reducere risikoen,” fortalte Merete Osler på konferencen. ”Spørgsmålet var således, hvorvidt man kan bruge diabetes-medicin til at forebygge demens.”

OMFATTENDE STUDIE For at besvare spørgsmålet tog Merete Osler udgangspunkt i tal fra 176.250 patienter med type 2-diabetes. Patienterne blev fulgt fra 1995 til 2018. Hun så på, hvilke patienter, der udviklede demens i perioden. Hun så ligeledes på hvilke patienter, der undgik demens. Det sammenlignede hun så med indtaget af medicin. Hun analyserede således, hvilke typer medicin patienterne, som fik demens eller undgik demens, havde indtaget. Hun tog naturligvis også højde for øvrige faktorer, der påvirker risikoen for demens. Eksempelvis patienternes alder. Afhængigt af hvilke former for medicin man indtager, så fastslår studiet,

52 |

MAGASINET SUNDHED

at risikoen for demens bliver reduceret med op til 42 procent. Studiet siger desuden, at hvis man indtager en kombination af forskellig diabetes-medicin, så bliver risikoen endnu mindre. Når studiet fastslår, at diabetes-medicin reducerer risikoen for demens, skal det som sagt ses i lyset af, at diabetes-patienter generelt har en forøget risiko. Det er altså den forøgede risiko, som bliver reduceret ved hjælp af medicinen.

Allerede for to år siden pegede Diabetesforeningen faktisk på, at diabetes-medicin sandsynligvis kunne bremse demens. Dengang var man dog noget forsigtige med konklusionen. Det daværende studie blev udarbejdet af blandt andre Aarhus Universitetshospital og Københavns Universitet. Deres konklusion bliver nu bekræftet og yderligere styrket af Merete Osler med udgangspunkt i et omfattende talmateriale, der strækker sig over to årtier.

INTERNATIONAL OPMÆRKSOMHED Studiet har fået international opmærksomhed. Både diabetes og demens er voksende udfordringer på globalt plan, og forskning på området påvirker livskvaliteten for verdens befolkning. Også i Danmark er diabetes og demens alvorlige udfordringer. Men ved magasinets deadline havde studiet ikke fået nogen grundig omtale i danske medier. Studiet er ligeledes publiceret i tidsskriftet European Journal of Endocrinology, og er finansieret af blandt andre Diabetesforeningen og Lægeforeningen.

Merete Osler: Forsker og professor tilknyttet Frederiksberg Hospital og Københavns Universitet.

Profile for Magasinet Sundhed

Sundhed | November 2019  

Sundhed | November 2019