Page 47

ØVELSER

I samme artikel spekulerer Kim Elsesser i, hvorfor Amy Cuddys påstande om power posing er blevet kritiseret så kraftigt. ”Ingen kan med sikkerhed sige, hvorfor angrebene på Cuddys arbejde har været særligt voldsomme. Jeg har dog to teorier.” “Den første handler om, at hun er en succesrig kvinde. Der er en omfattende mængde af forskning, som peger på, at man ikke synes om ambitiøse, succesrige kvinder. Ikke alene var Cuddy selv succesrig og stærk, men målet med hendes forskning var at give styrke til andre kvinder og minoriteter. Hvis folk ikke synes godt om stærke kvinder, så kan man forestille sig, hvad holdningen er til en stærk kvinde, der forsøger at hjælpe andre kvinder med at blive stærkere.” ”Den anden årsag til den hårde kritik er, at forskere ikke bryder sig om forskning, som folk uden for elfenbenstårnet kan forstå og bruge i

deres hverdag. Mediernes opmærksomhed er OK, men kun hvis forskerne ikke selv opsøger opmærksomheden. Cuddy oversatte sin forskning, så den var simpel og forståelig for masserne. Medierne elskede det og den generelle offentlighed elskede det, men hendes kritikere så det som endnu en fejl.”

HELT NYT Den 1. oktober 2019 blev det endelige søm dog slået i kisten. Det skete i en videnskabelig artikel skrevet af Marcus Credé, som er lektor i psykologi ved Iowa State University. Marcus Credé gennemgik Amy Cuddys oprindelige studie, alle efterfølgende studier om power posing samt Amy Cuddys forsvar fra 2018. ”Nærmest alle studierne var dårligt designet og de sammenlignede

ikke power posing med almindelig kropsholdning,” opsummeres det på Science Daily. I stedet sammenlignede de power posing med et lukket kropssprog, der får folk i dårligt humør. Marcus Credés påstand er derfor, at power posing er uden effekt - og at den effekt, som Amy Cuddy tillægger power posing, i virkeligheden skyldes, at hun har sammenlignet med en negativ kropsholdning, som får folk i dårligt humør. ”Det er utroligt, at massevis af forskere har arbejdet med power posing og at de aldrig har identificeret problemet,” mener Marcus Credé. Han mener således, at hvis forskerne havde sammenliget power posing med en normal kropsholdning, så havde power posing aldrig vist nogen effekt. Den eneste konklusion, der kan drages fra den eksisterende litteratur er, at negativt kropssprog bør undgås, forklarer han. Marcus Credés artikel findes i tidsskriftet Meta-Psychology og studiets centrale pointer kan læses på Science Daily. November nr.8 // 2019

| 47

Profile for Magasinet Sundhed

Sundhed | November 2019  

Sundhed | November 2019