Page 38

FØDEVARER

UDMATTELSE OG DIABETES ”Dette her job slår mig ihjel!” Sådan et udsagn har vi nok alle hørt - eller måske har vi sågar selv puttet ordene i vores mund. Men nu slår endnu et studie fast, at mentalt udmattende arbejde rent faktisk øger vores risiko for type 2-diabetes. Studiet er offentliggjort i tidsskriftet European Journal of Endocrinology. Der er tale om et omfattende

studie med 75.000 kvinder, fulgt i en periode på 22 år. Kvinder, som betegnede deres job som ”meget mentalt udmattende” havde 21 procent større sandsynlighed for at udvikle type 2-diabetes over de 22 år, som studiet strakte sig - når man sammenlignede med kvinder, der kaldte deres job ”lidt eller ikke mentalt udmattende”.

“Selvom vi ikke direkte kan slå fast, hvorfor disse kvinder har højere risiko for diabetes, så indikerer vores resultater, at det ikke skyldes de typiske risikofaktorer,” forklarer Guy Fagherazzi, Université Paris Saclay. Han peger således på, at studiet tog højde for kvindernes livsstil, såsom fysisk aktivitet, rygning og madvaner. Han bemærker, at stress opstår, når

SVENSK STUDIE OM FED FISK

Fed fisk kan beskytte mod type 2-diabetes. Imidlertid indeholder fisk ofte så store mængder giftstoffer, at det reelt har den modsatte effekt. Det er forskere ved Chalmers tekniske universitet i Sverige, der ved hjælp af nytænkende metoder fastslår, at giftstofferne ofte overskygger den gavnlige effekt. I de seneste år har studier om fed fisk og diabetes givet vidt forskellige konklusioner. Nogle har vist, at fed fisk beskytter mod diabetes - andre har vist, at fed fisk ingen effekt har på

38 |

MAGASINET SUNDHED

diabetes - mens andre igen har vist, at fed fisk ligefrem øger risikoen for diabetes. Med det svenske studie er der nu et klart svar. ”Det lykkedes os at adskille selve fiskens effekt på diabetes, fra effekten som skyldes giftstoffer, der findes i fisken,” siger Lin Shi, som forsker i ernæring. ”Ved hjælp af den nye metode stod det klart, at fisk i sig selv i høj grad

beskytter mod diabetes. Men samtidig så vi en sammenhæng mellem stort indtag af fed fisk og højt indhold af giftstoffer i blodet.” De giftstoffer, der blev målt i studiet, er især dioxiner, DDT og PCB. Disse giftstoffer øger sandsynligheden for at udvikle diabetes. Når tidligere studier er kommet til vidt forskellige konklusioner, kan det derfor

Profile for Magasinet Sundhed

Sundhed | November 2019  

Sundhed | November 2019